Knight's Hockeytips
Omgång 17
Bladet är låst av: Namn
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Match Luleå Timrå Linköping Södertälje AIK Färjestad
  Djurgården Frölunda Brynäs Modo HV 71 Malmö
Matchresultat[1] 4-3 str 2-3 str 3-4 5-4 4-5 sudden 3-1
Tipsresultat[2] x x 2 1 x 1
  30-okt 30-okt 30-okt 30-okt 30-okt 30-okt Poäng[3]
               
Patrik Sebeniusson 2 2 1 1 2 1 2
  0 0 0 1 0 1  
Johnny Wolfbrant 2 2 1 1 2 1 2
0 0 0 0 1 0 1  
Anders Axelsson             0
0 0 0 0 0 0 0  
Magnus Lundberg 2 2 1 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 1  
Tomas Wäseby 2 2 1 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 1  
Jessica Gustavsson 2 1 1 1 2 1 2
0 0 0 0 1 0 1  
Pontus Nordström x 1 1 1 2 1 3
0 1 0 0 1 0 1  
Helena Bäckström 1 1 1 2 2 1 1
0 0 0 0 0 0 1  
Susanne Alexanderson 2 x 2 2 2 1 3
0 0 1 1 0 0 1  
Gunnar Andreasson 1 2 2 2 2 1 2
0 0 0 1 0 0 1  
Tippare 11             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 12             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 13             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 14             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 15             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 16             0
0 0 0 0 0 0 0  
Tippare 17             0

[1]
Matchens resultat
[2]
Tipsresultat
1, X eller 2

[3]
Poängräkning görs automatiskt.
Maxpoäng per omgång är 6.