Lag 6
Kalle Tomas N Urban Malin
1:a körningen 00:50,256 00:50,278 00:49,985 01:04,363
00:48,678 00:54,748 00:50,458 01:03,452
00:48,530 01:15,230 00:54,765 01:00,232   Sämsta tid i laget
00:51,002 00:50,315   Bästa tid i laget
00:48,614
Snitt 1:a 00:49,416 01:00,085 00:51,381 01:02,682
2:a körningen 00:48,667 00:48,358 00:47,500 00:55,783
00:48,193 00:47,965 00:46,472 00:58,203
00:47,912 00:50,937 00:47,080 00:58,175
00:45,721 00:48,493
Snitt 2:a 00:48,257 00:48,245 00:47,386 00:57,387
3:e körningen 00:46,877 00:47,613
00:46,004 00:46,797
00:45,417 00:46,632
00:45,012 00:49,740
00:46,382
Snitt 3:e 00:45,828 00:47,433
Snitt totalt 00:47,930 00:50,867 00:49,384 01:00,035
Tider vid byte av förare
Anmärkning: tiden innefattar (varvtid_gammal_förare + Depåstopp + varvtid_ny_förare)
Old Förare Ny Förare Tid
1:a bytet Kalle Tomas N 02:09,057
2:a bytet Tomas N Urban 01:56,905
3:e bytet Urban Malin 02:10,777
4:e bytet Malin Kalle 02:05,578
5:e bytet Kalle Tomas N 01:49,711
6:e bytet Tomas N Urban 01:47,388
7:e bytet Urban Malin 01:53,147
8:e bytet Malin Kalle 01:53,132
9:e bytet Kalle Tomas N 02:04,632