Lag 4
Mats J Pierre Stefan D Anders L
1:a körningen 00:53,958 00:50,114 00:51,474 00:51,981
00:48,622 00:51,404 00:50,892 00:51,323
00:48,387 00:48,271 00:50,973 00:56,571
01:06,628 00:48,121 00:52,465   Sämsta tid i laget
00:49,453   Bästa tid i laget
Snitt 1:a 00:54,399 00:49,473 00:51,113 00:53,085
2:a körningen 00:50,216 00:47,816 00:48,850 00:53,628
00:48,435 01:00,008 00:49,272 00:49,331
00:51,398 00:47,941 00:48,307 00:54,474
00:48,322 00:50,035
Snitt 2:a 00:50,016 00:51,022 00:49,116 00:52,478
3:e körningen 00:46,899 00:48,808
00:47,711 00:49,326
00:46,558 00:47,843
01:01,544 00:52,621
Snitt 3:e 00:50,678
Snitt totalt 00:51,851 00:50,161 00:49,972 00:51,670
Tider vid byte av förare
Anmärkning: tiden innefattar (varvtid_gammal_förare + Depåstopp + varvtid_ny_förare)
Old Förare Ny Förare Tid
1:a bytet Mats J Pierre 01:59,069
2:a bytet Pierre Stefan D 02:00,747 (Riktigt bra sämsta tid… red. anm.)
3:e bytet Stefan D Anders L 02:00,496
4:e bytet Anders L Mats J 01:59,105
5:e bytet Mats J Pierre 01:58,728
6:e bytet Pierre Stefan D 01:53,232
7:e bytet Stefan D Anders L 01:49,760
8:e bytet Anders L Mats J 01:52,171
9:e bytet Mats J Anders L 01:47,681