Lag 2
Fredrik Henrik PA Thomas W Staffan
1:a körningen 00:55,730 00:49,608 01:11,993 00:52,108 00:52,568
00:51,437 00:53,131 00:55,218 00:52,930 00:52,499
00:51,027 00:48,179 00:52,893 01:05,656 00:52,689   Sämsta tid i laget
00:56,151 00:48,407   Bästa tid i laget
00:48,402
Snitt 1:a 00:53,586 00:49,545 01:00,035 00:56,898 00:52,585
2:a körningen 00:50,925 00:46,806 00:52,509 00:48,695 00:48,957
00:50,935 00:46,067 01:10,520 00:48,797 00:48,455
00:50,338 00:46,732 00:51,554 00:47,938 00:49,127
00:53,687 00:47,223 00:48,093 00:48,471
00:47,969
Snitt 2:a 00:51,471 00:46,707 00:58,194 00:48,298 00:48,753
Snitt totalt 00:52,529 00:48,284 00:59,114 00:51,523 00:50,395
Tider vid byte av förare
Anmärkning: tiden innefattar (varvtid_gammal_förare + Depåstopp + varvtid_ny_förare)
Old Förare Ny Förare Tid
1:a bytet Fredrik Henrik 01:58,687
2:a bytet Henrik PA 02:04,772
3:e bytet PA Thomas W 01:59,765
4:e bytet Thomas W Staffan 02:00,697
5:e bytet Staffan Fredrik 01:58,394
6:e bytet Fredrik Henrik 01:51,055
7:e bytet Henrik PA 01:49,706
8:e bytet PA Thomas W 01:54,372
9:e bytet Thomas W Staffan 01:48,388