Lag 1
Janne E Lars S Åsa Anders A
1:a körningen 00:53,683 00:55,022 01:00,893 00:53,811
00:49,746 00:48,626 00:54,689 00:53,713
00:51,885 00:47,687 00:57,647 00:55,741   Sämsta tid i laget
00:49,542 00:48,028   Bästa tid i laget
00:52,254
Snitt 1:a 00:51,422 00:49,841 00:57,743 00:54,422
2:a körningen 00:51,394 00:46,328 00:50,365 00:52,112
00:47,938 00:47,405 01:37,876 00:51,943
00:47,875 00:49,244 00:50,418 01:00,344
00:48,838 00:45,351
Snitt 2:a 00:49,011 00:47,082 01:06,220 00:54,800
3:e körningen 02:22,368 00:45,314
00:52,926 Något osäker på vem som kör på vilka tider efter Anders sista tid på 1:00,344
00:45,602 Är ett antagande efter konsultation med Anders och Lars S
00:45,223 (Å andra sidan är det väl inte så konstigt att Janne E klantar sig… red. anm.)
00:45,181
Snitt 3:e 02:22,368 00:46,849
Snitt totalt 00:54,668 00:47,841 01:01,981 00:54,611
Tider vid byte av förare
Anmärkning: tiden innefattar (varvtid_gammal_förare + Depåstopp + varvtid_ny_förare)
Old Förare Ny Förare Tid
1:a bytet Janne E Lars S 01:50,852
2:a bytet Lars S Åsa 02:11,607
3:e bytet Åsa Anders A 02:09,200
4:e bytet Anders A Janne E 01:56,736
5:e bytet Janne E Lars S 01:49,013
6:e bytet Lars S Åsa 01:47,776
7:e bytet Åsa Anders A 01:59,232
8:e bytet Anders A Janne E 02:16,113
9:e bytet Janne E Lars S 01:44,644