Paopei - Character Order

Explanation - Juuzetsujin (Dimensional Paopei)
Explanations - Super Paopei
List of Users Name of Paopei
All Doushi and Sennins Sendou Aspirin
Bagen Bagen (Human Paopei)
Bagen Raiju
Bunchuu Kinben
Bunchuu Tzuotenhou
Chinto Karyuuhou
Chou Kei Doryuusou
Chou Kei Kinben
Chou Kei Mou Kyuumeikon
Chou Kou Mei Bakuryuusaku
Chou Kou Mei Eisou Projector
Chou Kou Mei Kinkousen
Chou Tenkun (2) Chiretsujin
Chou Tenkun (1) Kousaijin
Dakki Eisou Projector
Dakki Gokashichikinou
Dakki Keiseigensho
Dakki KinKanbou
Dotoku Shinjin Bakuyanohouken II
Douken Tenson Bannou Bouchou
Doukouson Doryuusou
Entenkun Kanbyoujin
Fukki Bansenjin
Fukki Chuusenjin
Fukki Taikyokuzu
Fuugen Taikyokufuin
Fuurin Koujyu
Geishitenson Bankohan
Geishitenson Hirai
Geishitenson Houshin Dai
Geishitenson, Taikoubou, Konron 12 Sennins and deciples Koukinrikishi
Gyokutei Shinjin Zansenken
Haku Tenkun Retsuenjin
Igo Goumasho
In Cho Bantenin
Jyoka Sangashashokuzu
Jyoka Shihouken
Keishou & Hekishou Kinkousen
Kou Kibi Nyoihagoromo
Ou Kijin Biwa Strings
Ou Kijin Shishuhagoromo
Kingoto Sennin and Doushi Soukirinkishi
Kin Kou Sei Ba Kinkoujin
Kintaku Tonryuutou
Kou Hei Toumasho
Kou Kei Nou Gohoutai
Kouranai Taiyoushin
Kou Sei Shi Bantenin
Koryuuson Daihoushi Konsenjou
Kouryuuken Kongejyu
Kyuunin Koujueki
Mareijyu Kakoten
Mareikai Kurobiwa
Mareikou Kongensan
Mareisei Seiunken
Mokutaku Gokouken
Monjyuu Kouhou Tenson Rurihei
Nataku Fuukarin
Nataku Kasensou
Nataku Kenkouken
Nataku Kinkousen
Nataku Kinsen
Nataku Koutenryou
Nataku Kyuuryuushinkatou II
Nataku Raiju
Nentou Bankohan
Nentou Hienken
Ouma Kaitenjyu
Ou Tenkun Dani
Ou Tenkun Kousuijin
Raishinshi Tensouyoku
Reihou Daihoushi Rakkonshou
Rikouha Bankoujyu
Ryogaku Onkousan
Ryuukan Banrikiunen
Ryuukan Kaako
Ryuukitsu Bankohan
Ryuukitsu Geishihou
Ryuukitsu Murokenkonmou
Seki Sei Shi Onmyoukyou
Sengyoku Gokouseki
Shin Tenkun Tenzetsujin
Sinkorhyo Raikoupon
Son Tenkun Keketsujin
Taiitsu Shinjin

Kasensou

Taiitsu Shinjin Kinsen
Taiitsu Shinjin Kyuuryuushinkatou
Taijyuroukun Ippakaseikunhaipa
Taijyuroukun Keiseigensho
Taijyuroukun Taida Suit
Taijyuroukun Taikyokuzu
Taijyuroukun Tokkukun
Taikoubou Dashinben
Taikoubou Karyuuhou
Taikoubou Kyoukouki
Taikoubou Taikyokuzu
Tenka Bakuranohouken
Tenka Bakuyanohouken II
Tenka Karyuuhou
Tenka Sanshintei
Tou Tenkun Fuukoujin
Tsuotenkyushu Rikukonhan
Unshou Kongenkinto
Unshou, Keishou & Hekishou Kyuukyoku Kougaijin
Unshou, Keishou & Hekishou Satsujin Virus Funshayo Taopei Suits
Yoka Banjinsha
Yoka Kaktsushintou
Yourin Kami no Miezaru Te

Youshin

Hekichijyu
You Tenkun Rakkonjin
Youzen Koutenken
Youzen Rikukonhan
Youzen Sansentou

Paopei - Unnamed

List of Users
Type of Paopei
Dakki
Dakki
Jikoudoujin
Kingoto
Kingoto
Kingoto
Kingoto, Ou Tenkun
Kingoto
Kosou
Kouryuu Shinjin
Tsuotenkyushu

Special Artifacts, Powers or Abilities

Person with ability
Type of Power / Ability
Shuupuushan
Taikoubou
Taiitsu Bannougishu
(Taiitsu Multi Purpose Artificial Arm)
Bazen
Igo
Binkanhada
(Extremely sensitive Skin)
Fukki
Sinkorhyo
Ko Kibi (Hanyoutai form)

-

Taiitsu
Nentou
Dakki
Hiko
Taikoubou
Houman
(Peach)
Dakki, Jyoka
Jyoka
Jyoka
Jyoka
Koukaku
Chuuoh
Nentou
Nentou
Taikoubou
Uen

If there are any I've missed, please feel free to email me and I'll see if I can add it on. ^_^

 

Contact Me | About Me
© Website 2008 Karrafear
© Houshin Engi is the property of Ryuu Fujisaki. Senkaiden Houshin Engi and Soul Hunter are properties of ADV.