Paopei - Alphabetic Order

Name of Paopei List of Users
Bagen (Human Paopei) Bagen
Bakuryuusaku Chou Kei Mou
Bakuranohouken Tenka
Bakuyanohouken II Dotoku Shinjin, Tenka
Banjinsha Yoka
Bankohan Geishitenson, Ryuukitsu, Nentou
Bankoujyu Rikouha
Bannou Bouchou Douken Tenson
Banrikiunen Ryuukan
Bansenjin Fukki
Bantenin In Cho, Kou Sei Shi
Biwa Strings Ou Kijin
Chiretsujin Chou Tenkun (2)
Chuusenjin Fukki
Dani Ou Tenkun
Dashinben Taikoubou
Doryuusou Chou Kei, Doukouson
Eisou Projector Chou Kou Mei, Dakki
Fuukarin Nataku
Fuukoujin Tou Tenkun
Geishihou Ryuukitsu
Gohoutai Kou Kei Nou
Gokashichikinou Dakki
Gokouken Mokutaku
Gokouseki Sengyoku
Goumasho Igo
Hekichijyu

Youshin

Hienken Nentou
Hirai Geishitenson
Houshin Dai Geishitenson
Ippakaseikunhaipa Taijyuroukun
Explanation - Juuzetsujin
(Dimensional Paopei)
 
Kaako Ryuukan
Kaitenjyu Ouma
Kaktsushintou Yoka
Kakoten Mareijyu
Kami no Miezaru Te Yourin
Kanbyoujin Entenkun
Karyuuhou Chinto, Taikoubou, Tenka
Kasensou Nataku
Keiseigensho Dakki, Taijyuroukun
Keketsujin Son Tenkun
Kenkouken Nataku
Kinben Bunchuu, Chou Kei
KinKabou Dakki
Kinkoujin Kin Kou Sei Ba
Kinkousen Keishou & Hekishou, Chou Kou Mei, Nataku
Kinsen Nataku
Kongejyu Koryuuken
Kongenkinto Unshou
Kongensan Mareikou
Konsenjou Koryuuson Daihoushi
Koujueki Kyuunin
Koujyu Fuurin
Koukinrikishi Geishitenson, Taikoubou, 12 Sennins and deciples
Kousaijin Chou Tenkun (1)
Kousuijin Ou Tenkun
Koutenken Youzen
Koutenryou Nataku
Kurobiwa Mareikai
Kyoukouki Taikoubou
Kyuukyoku Kougaijin Unshou, Keishou & Hekishou
Kyuumeikon Chou Kei Mou
Kyuuryuushinkatou Taiitsu
Kyuuryuushinkatou II Nataku
Murokenkonmou Ryuukitsu
Nyoihagoromo Kou Kibi
Onkousan Ryogaku
Onmyoukyou Seki Sei Shi
Raiju Nataku, Bagen
Raikoupon Sinkorhyo
Rakkonjin You Tenkun
Rakkonshou Reihou Daihoushi
Retsuenjin Haku Tenkun
Rikukonhan Tsuotenkyushu, Youzen
Rurihei Monjyuu Kouhou Tenson
Sangashashokuzu Jyoka
Sansentou Youzen
Sanshintei Tenka
Satsujin Virus Funshayo Taopei Suits Unshou, Keishou & Hekishou
Seiunken Mareisei
Sendou Aspirin All Doushi and Sennins
Shihouken Jyoka
Shishuhagoromo Ou Kijin
Soukirinkishi All Kingoto Sennin and Doushi
Taida Suit Taijyuroukun
Taikyokufuin Fuugen
Taikyokuzu Taijyuroukun, Taikoubou
Taiyoushin Kouranai
Tensouyoku Raishinshi
Tenzetsujin Shin Tenkun
Tokkukun Taijyuroukun
Tonryuutou Kintaku
Toumasho Kou Hei
Tzuotenhou Bunchuu
Zansenken Gyokutei Shinjin
Explanations - Super Paopei  

Paopei - Unnamed

Type of Paopei
List of Users
Dakki
Dakki
Jikoudoujin
Kingoto
Kingoto
Kingoto
Kingoto, Ou Tenkun
Kingoto
Kosou
Kouryuu Shinjin
Tsuotenkyushu

Special Artifacts, Powers or Abilities

Type of Power / Ability
Person with ability
Shuupuushan
Taiitsu Bannougishu
(Taiitsu Multi Purpose Artificial Arm)
Taikoubou
Bazen
Binkanhada
(Extremely sensitive Skin)
Igo
Fukki
Sinkorhyo
Ko Kibi (Hanyoutai form)

-

Taiitsu
Nentou
Dakki
Hiko
Houman
(Peach)
Taikoubou
Dakki, Jyoka
Jyoka
Jyoka
Jyoka
Koukaku
Chuuoh
Nentou
Nentou
Taikoubou
Uen

If there are any I've missed, please feel free to email me and I'll see if I can add it on. ^_^

 

Contact Me | About Me
© Website 2008 Karrafear
© Houshin Engi is the property of Ryuu Fujisaki. Senkaiden Houshin Engi and Soul Hunter are properties of ADV.