Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Zettai Miwaku (absolute attraction)

E ro chi ka
E ro chi ka
E ro chi ka
E ro chi ka

Aeria raeria kurisupisu
Orugia renkin
Tsuki taiyou hikari kage dualism sonzai
Libido plasma

Aeria raeria kurisupisu
Orugia renkin
Kikagaku seishoku arupedo shinpi
Libido enigma

Sousei sakan banbutsu hagou
Subete ga hitotsu no zettai yokubou soruteio

E ro chi ka
E ro chi ka
E ro chi ka
E ro chi ka

Aeria raeria kurisupisu
Orugi renkin

Erosu mi o kisou Thanatos genri
Libido natoura

Aeria raeria kurisupisu
Orugia renkin

Sei naru honnou tenchi kaiyaku izen
Libido aatoman

Miyue kogareru Aphrodite
Hitotsu ni tokeau zettai miwaku Ta Erochika

Aeria raeria kurisupisu orugia renkin
Aeria raeria kurisupisu orugia renkin

To the Main Page