Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Warera Mizukara wo Suteta Datenshi Nari

Warera senaka ni hane no ato no aru kimagure tenshi nari

Hito no ko to omou yue koso
Hito no ko no na wo nanori
Hito no ko to omou yue koso
Hito no ko no sekai ni todomarite
Nazo tetsuku chie ni ware wa, ware wo wasurete kita

Tenkai no ichizoku ni
Seinaru tsubasa kiriwatashi
Ten yori bachishi reimei no ko
Ware wa kimagure de ikiru mono

Ware no minarazu hito wa mina mizukara wo suteta da tenshi nari

Serafimu kerubimu torone
Shuken chikara nouryoku

Ware no minarazu hito wa mina mizukara wo suteta da tenshi nari

Sukora no jidai no kurayami ni
Hibiki watatta
Tenshi teki hakase dokutoru angerikusu
"Tomasu Akuinasu no Sho" mo ima ya fuzai
Unari sakenda
Shi tenshi hakase dokutoru serapikusu
Bonaventura no tenshi no ron mo guu, guu, guu

Ware no minarazu hito wa mina Mizukara wo suteta da tenshi nari

Seisho Izaya Ezekieru
Mooze Soromon kyuuyaku jidai

Ware wa watashi Asshiria
Sarugon oukyuu
Kanakeribu oukyuu no chouzou
Shikari ni hyoushiki tootemupooru
Shinpi fushigi seiseitai
Shikaru ni ware wa watashi da tenshi

Yottsu no tsubasa yottsu no hishou
Mandorura shugo naru kimi
Yottsu no atama wa
Chuushin matai [ningen]
Migiri no yohane [washi]
Hidari no maruko [shishi]
Kuda no ruka [oushi]
Sarani, warera wa yottsu no sharin motsu

Umare kara yue boukyou nashi
Aa soshite sono keishiki wa
Hate naru mukashi kara
Tenshi teki na shikou no uchi ni aru
Shizuka naru meisou nari