Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tenshi Souzou Sunawachi Hikari (Angel's Creation, namely light)

Banshou Raito
Mozaiko Raito
Akatsuki no Ko Rushiferu (Lucifer) Tenshi
Mokushi Raito
Mikaeru Raito
Yami no Ko Andorogyunusu
Honoo no Raito
Tendou Raito
Tenkai no Hierarukia
Gensou Raito
Eien Raito
Kuusou Karakuri
Kimagure Tanjou

Nikokusu
Erebosu
Uranosu
Tanatosu

Hikari Kagayaku Karada, Kyuukei Gyunusu
Arayuru Kiseki ni Umare Gyunusu
Kairaku Gensoku Niruvaana Gensoku
Shi no Hitsuzensei Sunawachi Hikari
Ikite wa Izu ni
Ugoiteiru Seimei no Shou
Dainou Uchuu ni
Samayotteiru Seimei no Kei
Koumyou Kagen
Eien wo Kishite
Sunawachi Gensho ni Modoru Fukanzen

Ryousei Ryoukyoku
Futatsu no Watashi
Jouge Sayuu
Futatsu no Watashi
Zengo Tenchi
Futatsu no Watashi
Tenshi Akuma
Futatsu no Watashi

Translation

Angelic Creation, Namely Light

Natural Light
Mosaic Light
Son of daybreak, Angel Lucifer
Apocalyptic Light
Michaelís Light
The child of darkness, androgynous
Flaming Light
Heavenís Light
Hierarchy of the heavens
Illusory Light
Eternal Light
Phantasm deception; capricious birth

Nyx
Erebus
Uranus
Thanatos

The shining globe of Gynous
Just as if born in every miracle, Gynous
The pleasure principle, the Nirvana principle
The inevitability of death named Ďlightí
Without having to have lived
The phenomenon of mobile life
In a cerebral universe
The figure of drifting life
Glory, reticence, the hope for eternity!
Incomplete returning to its own source

Positive, Negative: there are two of me
Up, down, left, right: there are two of me
Front, back, heaven, earth: there are two of me
Angel, devil: there are two of me

And inside Iím hollow, Inside Iím hollow...

To the Main Page