Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Rekishi Bourou (Moji Sabaku)

Shiro bara aka bara shouchou tokuchou
Shojo junkyouto no shobutsu sunawachi moji

Fukuzatsu kouchi na shouchou tokuchou
Tanjun junketsu juujika sunawachi moji

Aa eikyuu hyakka
Kakuu no shobutsu "Fishiogurosu"

Waga higenjitsu chouryou bakko sutsukuri moete
Shi shite nao fukkatsu moji

Itanji ikyou kiseki no souzou
Buinmi hiinmi kiwamete shinpi moji

Aa fukashigi monogatari
Sorinusu puriniusu "Hakubutsushi"

Densetsu kidan shinwa setsuwa
Gensou kuusou zokugaku sunawachi moji

Inmu josei dansei muma
XX (ekusu ekusu) keishiki XY (ekusu uai) hen-i moji

Aa Foveru monogatari
Vansan "Rekishi no Kagami"

Aa Homerosu "Odyusseia"
Mandjiviru hanshizen no monogatari

Translation

Historic Watchtower "Letter Desert

White rose, scarlet rose, symbolism characteristic
Virgin martyrdom book is to say the letter

Complexity: elaborate symbolism characteristic
Chaste simplicity; the Holy Cross: is to say the letter

Ah, immortologies
The fictitious writings of Physiogolous

Our faulty reality now runs rampant
Residing and burning, dead and resurrected letters

Heretical child, foreign land of miraculous creation
Nonsense; countersense, exceeding miraculous letter

Ah, enigmatic story
Solinus and Plinyís historic records

Legend; the strange story in myth and narrative
Illusions of fantasy; a lone study is to say the letter

Succubus, incubus
XX archetype XY variation letters

Fovellís story
Van Santís sorcery mirror

Homerís "Odyssey"
Mandivalís anatural story


To the Main Page