Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tokyo Junrei Uta

Uta are domo
Hana na kikuni ni umare ochi
Uta are domo
Hana na kikuni ni umare ochi
Atsuki miyako ni mairitaru
Tabi ni sumu mi ni aki kaze no
Tabi ni sumu mi ni aki kaze no
Fuku ya kokoro no mamanarazu
Ware ni tamukemu kou mo nashi
Ware ni tamukemu kou mo nashi
Nijuuyonen no aki no kaze
Nijuuyonen no aki no kaze
Nijuuyonen no aki no kaze
Bonínou nakereba bodai nashi
Shaba areba koso meido mo are
Kinshuu oitoma mousu nari
Chichiuechuu shitama hite yo
Hahauechuu shitama hite yo
Chichiuechuu shitama hite yo
Hahauechuu shitama hite yo
Ware wa fukou no ko nari keri
Ware wa fukou no ko nari keri