Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Hahasuhannyata (Matriarcal abandon Prajnaparamita's longitude)

Shiba
Saba
Baten
Yuririusu
Etora
Setsurou
Todo
Masae

Roken
Yadaiba
Ara
Darani
Irohani
Hokuhe
Chirimeru wo
Chirishi
Fubumi no
Chi no migoya

Bonnou
Kamikiri
Irebokuru
Shindakomori no
Shou no fue
Matsuribayashi ni
Hanagurui
Nakinaki
Haha wo
Sute ni yuku

Shin de kudasai okkasan

To the Main Page