Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Doko e, Doko e to Satsu!

Doko e, doko e, doko e, doko e to satsu!
Kaeru, kaeru, kaeru, kaeru ka katsu!
Ahare, ahare, ahare, ahare na ritsu!
Onna, onna, onna, onna ga jou!
Hitori, hitori, hitori, hitori de datsu!

Tonbogakaeri no
Tetenashigo
Shiranu kakoku no
Tsubakurame