Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Deforme Deja Vu

Konzon sousou shouchou no shu
Gensho genryuu koujin no shu
Kuu naru busshitsu

Reika gensou toumei no shu
Housoku nashi no saihou no shu

Guzen yuugou bouchou no shu
Henkei jizai seimei

Doko demo watashi ari
Soko ni mo watashi iru
Nan ni demo watashi nari
Hajime ni watashi ari
Ima demo watashi iru
Anata ni mo watashi nari

Chinden pishou souzou no shu
Shoudou hatoku zoushoku no shu
Hiki na kasetsu

Rankatsu fukusei kongou no shu
Gokubi tekichuu genshou no shu

Bunri setsugou dokuritsu no shu
Shiranu kioku rekishi

Mieru mieru mieru watashi ari
Kyana kyana kyana watashi iru
Yuuno yuuno yuuno watashi nari
Tyuyo tyuyo tyuyo watashi ari
Yuoya yuoya yuoya watashi iru
Miena miena miena watashi nari

Aa taboo nashi
Koutou houtan sunawachi mukei no
Ikizuku dake no sugata
nashi, nashi

Merukana yunotosu yoyamename yayosuto no yuna karume karume
Merukana yunotosu yoyamename yayosuto no yuna karume karume
Merukana yunotosu yoyamename yayosuto no yuna karume karume
Merukana yunotosu yoyamename yayosuto no yuna karume karume
Merukana yunotosu yoyamename yayosuto no yuna karume karume
Karume karume karume karume karume

Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu
Deforme Deja Vu