Είμαι μόνο 22 και ψάχνω για παρέα.
  Θέλω να είσαι 25-30 χρονών, με αθλητικό σώμα.
  Δεν απαντώ αν δεν έχεις τα προσόντα που ζητώ.
     

 email pitsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll