Είμαι η Δημητρία.
 Γι αυτούς που προτιμούν κακά κορίτσια για παρέα.
 Πάρτε με.
 
 τηλέφωνο στο pipiniacity