Μαρίνα, σέξυ φοιτήτρια Πληροφορικής 
  στη Θεσσαλονίκη.
  Μ΄ αρέσει ο χορός και το μπητς-βόλλεϋ.
  Ψάχνω για φιλία και κάτι περισσότερο
  με μορφωμένο κύριο, ανώτερης κοινω-
  νικής τάξης.

  

 
 τηλέφωνο στο pipiniacity

 

 

 

 

 

 

kk