Τραγουδίστρια ψάχνει για μικρόφωνο.
  
Υπόσχομαι να απαντήσω σε όλους.
                                                    
   Φιλιά από τη Γιώτα
 τηλέφωνο στο pipiniacity

 

 

 

 

 

 

KK