Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

แนะนำสมาชิกในกลุ่มสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เว็ปสมัครเล่นครับ


นายณัฐพงษ์ สิงหฤกษ์
อายุ 20 ปี
ชื่อเล่น โอห์ม
รหัสนักศึกษา 4611111
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์
กำลังศึกษา วิทยาลัยโยนกลำปาง
มีพี่น้อง 2คน เป็นคนที่ 1
ที่อยู่ 402 หมู่2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000น.ส อรทัย ขุนเสนา
อายุ 22 ปี
ชื่อเล่น แอ๋ว
รหัสนักศึกษา 4611088
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
กำลังศึกษา วิทยาลัยโยนกลำปาง
มีพี่น้อง 2คน เป็นคนที่ 1
ที่อยู่ 69/3 หมู่3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ชอบ สีฟ้า สีดำ สีขาว

นายชัชวาลย์ โลลาช
ชื่อเล่น ชัช
อายุ 21 ปี
ที่อยู่ 134 หมู่ 6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
รหัสนักศึกษา 4611028
จบการศึกษาจาก C-TECH จังหวัดพะเยา
ส่วนสูง 170 ซ.ม นำหนัก 50 กิโลกรัม
กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล
ยามว่าง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี
คติประจำใจ "หนทางพิสูจน์ม้า เวลาพิสูจน์คน ความจนพิสูจน์ในเธอ
น.ส. ชรินรัตน์ วงค์เก๋
ชื่อเล่น หนุ่ย
รหัส 4611152
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ฐิติกานต์ สุริยะสาร
อายุ 23 ปี
จบการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ที่อยู่ 57 หมู่ 7 ตำบลห้าเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150น.ส. สรญา ปานาม
ชื่อเล่น น้อง
รหัส 4611146
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
เกิดวันที่ 27 เมษายน 2524
อายุ 22
จบการศึกษาจาก วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง
ที่อยู่ 109 หมู่ 7 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

Link web สุดซ่า
วิทยาลัยโยนก chaiyo google angelfire กระปุก
           ผู้จัดทำ
 นายณัฐพงษ์   สิงหฤกษ์ สาขาคอมพิวเตอร์
 นายชัชวาลย์   โลราช   สาขาคอมพิวเตอร์
 น.ส อรทัย    ขุนเสนา  สาขาการบัญชี
 น.ส ชรินรัตน์  วงค์เก๋   สาขาการบัญชี
 น.ส สรญา    ปานาม   สาขาการบัญชี 
ทางกลุ่มก็ขอคำชี้แนะ
ต้องการชี้แนะได้ที่ วิทยาลัยโยนก