Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA

 1)PERINGKAT AWAL MENGAMALKAN KEPERCAYAAN ANIMISME (TUHAN ALAM SEMULAJADI).
 2)KEDATANGAN PENGARUH INDIA SEPERTI SISTEM KEPERCAYAAN, BERAJA, KESENIAN, DAN KESUSASTERAAN.
 3)AGAMA BUDDHA DIWARISI NEGARA MYANMAR, THAILAND, LOAS, KEMBOJA, VIETNAM.

CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU & BUDDHA

1)TERDAPAT PENDAPAT MENGATAKAN PENGARUH INDIA DIBAWA OLEH GOLONGAN BRAHMIN.
2)INI DAPAT DILIHAT DALAMAMALAN KEPERCAYAAN, CONTOHNYA BUDDHA TELAH DIANUTI DI KEDAH TUA.
3)PADA ABAD KE 7 M KERAJAAN TAKUAPA MASIH RAMAI YANG MENGANUT AGAMA HINDU.
4)PENERIMAAN INI TELAH DIDORONG OLEH FAKTOR PERDAGANGAN KERANA PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA DENGAN   INDIA BERLANGSUNG SEJAK ABAD KE 5 S.M.
5)PERDAGANGAN TERUS BERKEMBANG APABILA INDIA BERUSAHA UNTUKMENDAPATKAN EMAS DARI ASIA TENGGARA SETELAH   MAHARAJA VESPIAN DARI ROM MENGHENTIKAN PERDAGANGAN DENGAN INDIA.
.

PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM KESENIAN DAN KESUSASTERAAN

1)MONUMEN-BINAAN ATAU BANGUNAN YANG DIBINA DARIPADA BATU UNTUK MEMPERINGATI ORANG YANG   TERNAMA/PERISTIWA PENTING.
2)CANDI-MONUMEN KEAGAMAAN BAGI HINDU DAN BUDDHA SEBAGAI RUMAH IBADAT, TEMPAT SIMPAN PATUNG DEWA DEWI.
3)ANGKORWAT-ANGKOR WAT DAN ORDECOSMOS.

.:.CANDI ANGKOR WAT


1)DIBINA UNTUK AGAMA HINDU. TERLETAK 6 KM KE UTARA SIEM REAP, KEMBOJA.
2)MELAMBANGKAN ORDECOSMOS. TINGGI 213 M DAN LUAS 208 HEKTAR.
3)MEMPUNYAI TEMPAT PEMUJAAN PADA BAHAGIAN TENGAH, SETIAP SUDUT MEMPUNYAI MENARA.
4)BAHAGIAN LUARNYA DIBINA TEMBOK DARIPADA BATUAN LATERIT DAN BATU PASIR.

.:.CANDI BOROBUDUR


1)DIBINA UNTUK AGAMA BUDDHA MAHAYANA. TERLETAK DI JAWA TENGAH.
2)TERBAHAGI KEPADA 3 TINGKAT:
 *TINGKAT1-SILA (ASPEK MORAL).
 *TINGKAT2-SAMADI (PENUMPUAN).
 *TINGKAT3-PANNA(KEBIJAKSANAAN)
3)DIBINA DALAM MASA 75 TAHUN.

.:.CANDI LEMBAH BUJANG


1)UNTUK AGAMA HINDU. TERBAHAGI KEPADA 2 BAHAGIAN IAITU VIMANA (BAHAGIAN SUCI TEMPAT ARCA KEAGAMAAN   DITEMPATKAN) DAN MANDAPA (BAHAGIAN LUAR CANDI).
2)LUAS 40 KM2
3)DITEMUI OLEH JAMES LOW PADA 1840.

.:.KEPENTINGAN BAHASA SANSKRIT


1)MENINGKATKAN PENCAPAIAN DALAM BIDANG INTELEK MASYARAKAT.
2)BATU BERSURAT MEMPUNYAI MAKLUMAT TENTANG AGAMA, PEMERINTAHAN, RAJA, DAN UNDANG-UNDANG.
3)INSKRIPSI DI PALEMBANG.
  a)DITULIS DALAM BAHASA MELAYU KUNO.
  b)KANDUNGAN BERKAITAN DENGAN PEMERITAHAN DAN AMARAN RAJA KEPADA RAKYAT DAN PEMBESAR AGAR TIDAK     MENDERHAKA.
4)KESUSASTERAAN INDIA MELALUI EPIK RAMAYANA DAN MAHABRATA SERTA PURANAS MENYUMBANG KEPADA UNSUR   MITOS YANG TERDAPAT DALAM KESUSASTERAAN KLASIK ASIA TENGGARA.
5)PENGARUH AWAL KESUSASTERAAN INDIA DI ASIA TENGGARA:  a)DALAM PUISI DAN PROSA JAWA SEPERTI SUTASOMA.
 b)CERITA EPIK RAMAYANA DAN MAHABRATA MELALUI KESUSASTERAAN, PENCERITAAN LISAN, DAN WAYANG KULIT.
 c) DARIPADA MAHABRATA, IA DIADUN DENGAN USUL TEMPATAN SEPERTI HIKAYAT PENDEWA JAYA.
 d)DARIPADA EPIK RAMAYANA SEPERTI HIKAYAT SERI RAMA.


<<<back|muka depan|next|