Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Välkommen till min sida om

Flygvapen frivilliga!

 

 

En del av det jag sysslar med på fritiden är att vara med i flygvapen frivilliga. 
Nej jag flyger tyvärr inte med i något stridsflyg, men jag är skyddsvakt på ett Lomoskompani.

Den organisation som jag är med i kallas LOMOS, (Luft Och Mark Observationssystem).
LOMOS 1:a handsuppgift är optisk luftbevakning.


Jag gick med fvrf (flygvapenfrivilligas riksförbund) 1998. Då omskolade jag mig till observatör inom LOMOS. Samma år gick jag även ledarskapsutbildning steg 1. Sommaren 1999 gick jag kursen GB OBS vilket står för gruppbefäl på en Obsgrupp. 
En Obsgrupp består idag av:

  • En gruppchef

  • En stf gruppchef

  • Fyra stycken meniga, varav en är sjukvårdsman.

Idag är jag inte längre Obsgruppchef utan har gått över till Vaktgruppen istället. Jag gick omskolningen till skyddsvakt februari 2001 och i juli 2002 gick jag  GB-Vakt kursen på F16 i Uppsala. 

Som skyddsvakt utbildas du mot att kunna verka som vakt i underhållsplutonens vaktgrupp och ansvara för bevakningen och skyddet av kompanistabsplatsen. Huvudsakliga uppgifter är inpasseringskontroll planering för skyddet av kompanistaben. Vaktgruppen kan också användas för att understödja Obsgrupper efter stridkontakt. 

Jag rekommenderar er att gå in på min bildsida där ni kan se lite bilder ifrån en del av årets händelser inom flygvapen frivilliga. Om ni vill se fler bilder ifrån några vaktutbildningar kan ni gå in på följande sida, http//:home.swipnet.se/lomosvakt                                                                           

Jag är medlem i Sydöstra Sveriges Flygvapen Förbund.

Tillbaka till 1:a Flygsidan

Bilder!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsbilden är hämtad på www.gripen.com