Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Bogen er en letlæst indføring i den del af den italienske pædagogik, der praktiseres i store dele af Norditalien. Mest kendt er pædagogikken som den praktiseres i Reggio Emilia. Pædagogikken går også under betegnelsen ”Den integrerende baggrund”. Men bogen er mere, nemlig en skildring af kreativ og dynamisk børnehave- og fritidshjemspædagogik, som den også kan praktiseres i Danmark – og som den er blevet praktiseret af forfatteren selv, de steder, hvor han gennem mere end tre årtier har sat sine spor som børnenes inspirator og vejleder. Med udgangspunkt i mere eller mindre tilfældige fund vækkes børnenes nysgerrighed. Ved at
forholde sig spørgende til fundene og gennem videregående undersøgelser tegner der sig efterhånden et billede af et projekt, der eksempelvis rækker fra gammeltestamentlig tid til nutiden. Der problematiseres, forskes, fabuleres og formes på livet løs. Installationer og kreationer i pap og papir, træ, ler, plastik og metal ser dagens lys, og hele processen fastholdes i såvel ord, tegning og maleri som foto og film. Således bliver Noahs Ark en levende del af nutiden. Efterhånden som processen skrider frem, vækker begivenhederne tiltagende genlyd i hele lokalsamfundet, og børnene får en stærk oplevelse af deres egne kreative evner, der folder sig ud i fuldt flor. På denne måde kan pædagogikken være med til at åbne selverkendelsens porte. Et par eksempler fra forfatteren egen boldgade i den danske virkelighed bevidner, at Ole Andersen helt uforvarende og ganske uden sine italienske kollegers studiemæssige (teoretiske) baggrund altid har praktiseret denne integrerende og handlingsbefordrende pædagogik, der kan vise de ærligt søgende børn og unge mennesker vej ud i den buldrende virkelighed. Morgendagens Leonardo henvender sig til alle, der arbejder professionelt med børn og unge
– og så er den god og underholdende læsning.

Friedrich Schulz

Ole Andersen, Morgendagens Leonardo – italiensk pædagogik for begyndere.
ISBN 87-982699-6-8
Forlaget
Sydslesvigsk Kulturgas, Am Bahnhof 7. D-25853 Drelsdorf. Tlf. 0045 4671 2409.
91 sider. Illustreret af Thomas Kruse. Kr. 198,00 i boghandelen

Morgendagens Leonardo
- italiensk pædagogik for begyndere

Pædagogiske studieture til Firenze og Pistoia

Ole Andersen præsenterer