Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה:

נספח לחלק ה' של החרם מדאורייתא:

במענה על מיסמכים של פרופגנדה בספר ה'קבלה' ותורת הנסתר

נכתב על ידי גלעד שדמון, נשלחו לי מאדם קמחג''י שבט ד' תשנ''ט:

אל תפחדו מהשקרנים בזמן הזה המפיצים את הקבלה: הם חושבים שבגלל ההתקדמות בעולם העצומה בזמנים האחרונים, שגם באמונת ישראל ישנו סוג ההתקדמות שלה! מהי ההתקדמות? קבלת הזוהר או סתם 'קבלה' או 'תורת הנסתר'!

הנה ראיתי, שהגענו, בעונות, לסוג השלמת הכפרות והשגעון והאלילות ופסגת עון האצילות והנאצלים הכי רע מכל הרע המכוסה בספר הזוהר וכל הקבלה המזויפת:

ובכן הוא סוג מבהיר בשקרנות עד קצות תבל באינטרנט ושלגו קר מאד כמו הארורים של תנועת הדיאנטיקה (scientology) ממש: ומרכזו בירושלים (ובבני ברק) אצל המוקרחים והמושלגים בכל השפה הטמאה של הזוהר ובכל מושגיה ובכל סולמו אין כי אם מדרגות רעועות וכפרותיות: והזוהר הוא המשיח שלהם והגואל שלהם והמושיע שלהם וכל התורה בטלה וטפלה בתוך המדיטציה שלהם ולא שומעים תורה אמיתית משום צד מפיהם: וקרחי השלג הם החמורים של הזוהר הבאים לבשר שאין שום ישועה וגאולה לעם ישראל עד שילמדו כולם, רק בקבלה, דהיינו בעיקר בזוהר ובכתבי חיים ויטל על קבלת יצחק לוריה (עץ חיים) ובכתבי האשלגים:

כל סבל העולם בידם לתקן מפני שאך ורק דרך הזוהר ופירושיו יכול האדם לצאת מכל הבעיה הפיסית והרוחנית שלו ולהכנס לעולם הבא ועוד הוא חי בעולם: הם משוגעים ממש ואין להוסיף ואין לגרוע, משוגעים הרבה יותר מאלה בבית המשוגעים: לא צריך כל כך שאשכנע אתכם: שמעו רק את לשונותיהם ועמדו עליהם בתורת ה'' על לבך: שמעו:

מי אני ולשם מה נולדתי? מאין אני בא? לאין אני הולך? האם כבר הייתי כאן? האם אבוא שוב לעולם הזה? האם באפשרותי להבין את כל הסיבות לנעשה איתי? מהן הסיבות לסבל הממלא את העולם הזה? האם אפשר לעקוף אותו? איך ניתן להגיע להנאה, לשלמות ולשלווה? התשובה היחידה לכל זה היא להכיר ולהרגיש את העולם העליון: הדרך להשיג את זה נקראת ''קבלה'': בעזרת חכמת הקבלה נכנס האדם בכל תחושותיו לעולם העליון, שהוא עולם הסיבות לכל הנעשה איתו כאן: בכך הוא לוקח לידיו את חייו ובזה משיג את מטרת הבריאה, שהיא מטרת חייו - שלווה, הנאה ושלמות אינסופית עוד בהיותו בעולם הזה:

ואני הקטן אומר שאלה משוגעים הם ממש אבל לא צריכים לשים אותם בבית המשוגעים, שלא יזיקו לחולים שם: מה צריך להסביר כאן על טפשות אינסופית, בהיותם עוד בעולם הזה!

אם האדם היה מבין את כל הסיבות הנעשה איתו באמת, היה מחו מתפוצץ במין רגע והיה משתגע ממש, או שהיה מת על המקום: כנראה השיגו רק קצת מהסיבות, ולכן הגיעו אל השגעון רק ולא מתו מיד:

-יתכן שבעולם ההוא האחר והיותר רחב מעולמינו, נמצאות הסיבות למציאותינו ולכל העובר עלינו, כולל סיבת לידתנו ומותנו. ובמצבינו ללא ידיעת הגורמים האלה, אנחנו חיים ללא ידיעת המטרה האמיתית של קיומינו, כמו שנמצאים במצב ללא הכרה: ישנם בעולמינו אנשים שכן מקבלים חושים נוספים המאפשרים להם להרגיש מציאות יותר רחבה: האנשים האלה נקראים מקובלים מפני שהם יודעים לקבל, להרגיש ולהבין את הידיעה העליונה-

תראו כאן את השינוי ה'דק' בפירוש של המילה "מקובל"!

אם יתפתח בנו חוש נוסף, החוש הרוחני, נרגיש בו את ''העולם הבא'', שגם הוא ''גלד בצל'' מכלל המציאות, אבל רחב יותר. השיטה שבעזרתה אנו יכולים לבוא להרגשת ''העולם הבא'' נקראת ''חכמת הקבלה'' שהיא מלמדת אותנו איך לקבל את המציאות האמיתית הנסתרת:

חכמת הקבלה איפוא היא החכמה איך להיות בעולם ולהרגיש את עולם הבא, ומי שאינו מגיע לזה, הוא כמת בלי חיים ולא הגיע אל תכלית מטרת חייו! ואיפה הלכה התורה בינתים?

הרי הספר הזה ''קבלה-תורת הנסתר'' מוחרם בחרם מדאורייתא זה, וכל הקבוצה של ''בני ברוך'' של בני ברק מוחרמת בחרם מדאורייתא זה, וכל כתבי ר' ברוך אשלג וכתבי יהודה אשלג מוחרמים מוחרמים מוחרמים על פי החרם מדאורייתא זה:

הבאתי כאן קצת ציטוטים מ'קבל-תורת הנסתר' בהם יכולים להרגיש ולהבחין בקבלה מזויפת לא על פי תורתנו הקדושה: תראו בהם איך שכל הלשונות של התורה והמסורת מתהפכים בידם לדבר אחר לגמרי, ופוסל את הראשונים באופן דק וכו: ומה צריך לפרש כאן תקראו רק:

חכמת הקבלה היא התגלות הבורא לנבראים בעולם הזה, וכל עוד האדם לא הגיע לגילוי הזה, הוא חייב לחזור ולהתגלגל לעולם הזה שלנו, כדי שבאחד מגילגוליו יגיע למטרה הזו.

-הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל, תלוי בלימוד הזוהר - (יהודה אשלג)

מובטח למי שלומד אותה שתוך 3 עד 5 שנים, יוכל להגיע להכרת העולמות הרוחניים, להכרת כל המציאות, ל''הכרת האלוקות'' - אם לומדים לפי ספריו של יהודה אשלג - (דף 31)

באופן זה יזכה בכוח לשפר את עצמו, וכך יקבל את כל מה שירצה: (31)

לפי הידוע כל שלושת המקובלים הגדולים הם אותה נשמה שהיתה פעם אחת רבי שמעון ופעם שניה האר''י ופעם שלישית התגלגלה ובאה כרבי יהודה אשלג - (31-32)

תראו מה שעשו עם תורת משה רבינו:

- - (דף 43) 2000 השנים השניות הם היו צריכים תורה במידה מסוימת, לכן כתב מקובל, שנקרא ''משה רבינו'', את מה שהשיג וקרא לזה ''תורה'', ספר החומש שלנו, הוא כתב אותו בלשון מיוחדת. התורה מדברת רק על עולמות רוחניים ומה שקורה בהם: - -

(49) אותו תהליך מתרחש ברוחניות, כל דור של מקובלים מאברהם אבינו והלאה, חוקר ומגלה את העולמות הרוחניים. הם משאירים את הידע שהשיגו לדורות הבאים אחריהם. כמו במחקר המדעי הרגיל, כך גם ברוחניות, אנחנו יודעים על העולמות העליונים, על הבורא ועל מה שקורה בעולמות הרוחניים, רק אם אנחנו משיגים את המושגים הנחקרים בעזרת חושינו:

המקובל משיג את העולם הרוחני בעודו נמצא בגוף הזה בעולם שלנו, הוא מרגיש את שני העולמות ללא שום גבול ביניהם:)52)

אני משתנה בתוכי, ועקב השינוי אני קולט תוספת שישנה סביבי,. אחר כך גם התוספת הזו נעלמת ואני מרגיש שהכל רק הבורא, הכוח העליון המוחלט. הצורות האלה שאני מתחיל לגלות לאט לאט נקראות ''עולמות'': (53)

העולמות נמצאים ביני ובין הבורא ומסתירים אותו ממני - - בעצם אפשר לומר שאין חוץ ממני ומהבורא כלום. (53)

אבל המטרה בבריאת האדם היא שהוא יגיע להכרת כל העולמות הרוחניים, עד לדרגת הבורא בעצמו. להגיע לזה משמעו לרכוש את זה, ואפשר לרכוש את זה רק עם רצון לקבל גדול. רצון לקבל גדול מפתחים דרך לימוד הקבלה. (68)

אבל לסבל הזה יש גם פתרון אחר, פשוט ומידי, לכל מי שרוצה להקל על דרך יסוריו. הפתרון הוא ''דרך התורה''. יש להבין את המושג ''דרך התורה'' באופן שונה מן המקובל. הכוונה היא לדרך שמאפשרת לאדם לחוות ולקבל את כל השפע והתענוג שהוכן לו בלי הגבלה. (71)

גם מי שלומד את התורה ומפרש אותה כמו סיפור היסטורי בלבד פועל בניגוד לכתוב, שכל התורה שמותיו של הבורא, שהתורה היא תורה של עולם האצילות, שכל המילים של התורה הן קדושות, היינו שלא מדובר על העולם הזה ועל האדם כאן. (81)

וכעת בדורנו זה, אחר שכבר קרובים אנו, לגמר אלפיים האחרונים, לפיכך ניתנה עתה הרשות לגלות דבריו ז''ל, ודברי הזוהר בעולם, בשיעור חשוב מאוד. באופן שמדורנו זה ואילך יתחילו להתגלות דברי הזוהר בכל פעם יותר ויותר, עד שיתגלה כל השיעור השלם שבחפץ השי''ת:

וזה מפני שלומדים תורה יבשה ולא משתדלים בחכמת הקבלה. ''אוי להם לאותם אנשים הגורמים, שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם - - (100) -

בקבלתי מאדם את הספר הזה המכוער, ראיתי באותו לילה שני חלומות קשים: בראשון, ראיתי את אבי משה גרין, עליו השלום; הוא היה בצער גדול פנימי וחיצוני, ועל פניו מתחת ללחי הנוגע לצואר היו שחין של דם; והוא דיבר איתי להסביר לי את צערו הפנימי ואמר שבעת שאשתו (אמי) אמרה לו 'אנחנו חברים רק', שלא היה יכול בשום אופן לסבול את זה וקרע לו את לבו בפנים: אז ראיתי את אמי, עליה השלום, חנה בקר, והיתה בתוך התבוננות והיא מסתכלת למעלה ואור מסביב לה: השתדלתי להגיד לה על צערו של אבא אבל לא הסכימה לשמוע, כי לא רצתה לצאת מההתבוננות שלה, דהיינו בכלל לא רצתה לצאת ממנו לתמיד: - -

אחר כך נתעוררתי ועוד נרדמתי וראיתי הצדיק הקדוש המורה חיים, והייתי מתהלך בדרך איתו מצד שמאלו, ומסביב היה חשוך: אז אמר לי המורה חיים, יש ריח מסריח יוצא מהצואר שלך, ולא רצה לעמוד על ידי מפני הריח הזה: - -

הרי רבותי לא אאריך בפירושים: קודם כל, מודה אני לה'' ברוך הוא שאבי ואמי יש להם רשות בשמים להביא לי סימנים להבנה:

הרי סימנים הם לפרעה, שהוא אותיות הערף כידוע, שהוא הקשי עורף המונע את השפעת ההרמוניה הפנימית בין המח והלב: ובסימנים ישנם מהמכות, דם, שחין, צפרדע -ותעל באשם ? הריח המסריח וכו': ומכת החושך:

גם ביום השני נודע חלמה וראתה תנין ברחוב חוץ לביתנו שהיה מפריע לה מלעבור: - - הנה התנין, לפי המדרש, הוא שנשאר במים בנילוס אחרי שחזרו הצפרדעים שנשארו בגמר המכה:

הרי כולם סימני פרעה והמכות במצרים: ענין צערו של אבי בגלל הפרשתה של אשתו מסמן על עיקר העון הנעשה כאן, והוא מרמז על הצער הפנימי מלמעלה כאשר התורה הנלקחה בהבנה אינה קוראת לעצמה עוד 'אשה' ל'בעלה' הוא ה'' ברוך הוא או שהיא חכמת התורה: שבכתובים הרבה האבא מרמז על חכמת התורה והאם על בינת התורה, ככתוב שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך: שלכן גם האב מרמז על תורה שבכתב והאם על תורה שבעל פה, ודוקא בשניהם ביחס השווה לחתונת גבר ואשה, שאחד משלים את השני בחכמת הכתוב וגזרת הכתוב, ובהבנת המסורת על פי קבלת החכמים זכרונם לברכה:

ענינו לכאן בקיצור הוא שה'קבלה' שהם מדברים עליה לא שמה את עצמה עוד כאשה לחכמת התורה והמסורת האמיתית, כי אם כ'חברה' לה, ואין זה היחס האמיתי הרצוי לפניו יתברך: ובכן תסתכלו כאן על הרשעות והחוצפה והכפרות הפרעונית הרוצה להגדיל ולהרים את קבלת הזוהר מעל התורה: וכמובן שההעתקה וההפרדה הזאת משנה את הכל ומזייף את הכל, שהיא שוללת את חותמות המסורת ובונה לעצמה מסורת חדשה שלא על פי יסודות הקבלה האמיתית של תורה שבכתב ותורה שבעל פה:

הפלא הוא איך המשוגע הזה מצא לו הנוסחה לעצב שיטה של פשטות מזויפת אין כמוה ולא ראיתי: מי הוא המקובל? זה שמקבל את הרגשות והידע של העולמות הרוחניים העליונים, שלכן כל אחד יכול להיות מקובל אם רק יחזק את הרצון שלו לקבל: ואינו מתביש לפרט, לדוגמה, שאברהם היה המקובל הראשון שהרגיש בעולמות הרוחניים העליונים ומסר את הידע שלו אחריו, ואחד ה'נקרא' משה רבינו היה מקובל שהשיג את העולמות הנאצלים וכתב ספר קבלה, הוא החומש, וכו'. וככה כל התורה וכל המסורת קבלה היא, מפני שהכותבים היו מקובלים שהשיגו בעולמות הנאצלים למעלה וכתבו את קבלתם בשביל הנשמות של דורותיהם, כפי השפה שהיתה מובנה למלומדים, שמהכתבים ההם היו משיגים את העולמות העליונים הרוחניים הנאצלים: ומפני שבמשך הזמן, לא יכלו בני ישראל להשיג את האמת הרוחנית שבכתבי המסורת האלה, נשלחו מן השמים מקובלים שיסבירו את השגותיהם בעולמות הרוחניים בשפת הנסתרות (שהוא קורא לה שפת הענפים): הרי השפה הזאת היא היחידה שעל ידה יכולים להשיג את העולמות שלמעלה: וההכנה לזאת עשה ר' שמעון בר יוחאי (חס וחלילה ושלום) בקבלתו את הזוהר ובמסרו לכתב ביד ר' אבא: והמקובל החשוב אחריו הוא יצחק לוריה בכתבי תלמידו חיים וויטל; ואחרי האר''י בא סוף סוף יהודה אשלג, נשלח מן השמים, שכפי דעת בית המשוגעים הזה הנשמה שהיתה פעם בשמעון בר יוחאי באה בגופו של יצחק לוריה ואחר כך אותה הנשמה בא בגופו של יהודה אשלג בכדי שיכתוב את פירושו 'הסולם' לזוהר, והיא הדרך היחידה עכשיו להשיג את העולמות העליונים, שזה כל תכלית היותנו בעולם הזה וכו'. ומי שלא בא לדרגה הזאת יצטרך להתגלגל בגילגול עוד הפעם עד שיגיע לקסט הברמניים בהודו!

תראו, תראו רבותי, איך היא הפשטות הנוראה ואיך היא הנוסחה הפשוטה לגן עדן העליון! כל מה שנכתב מאת המקובלים הראשונים, גם בתורה ובכל המסורת, לא יובנו עוד אלא אם כן הוא מקובל בעצמו: לא בעיה, נסללה הדרך משלשת "המקבולים", בעל הזוהר והאר''י ויהודה אשלג וכל המפתח נמצא בקבוצת בני ברוך מבני ברק! ומפני שהכל נכלל בזוהר ורק ממנו עם פירוש ר' אשלג יש להשיג את העליונות הרוחנית הרצויה בקיום האנושות, בואו רק ותקחו את המפתחות ותפתחו ותיפלו תכף ומיד במוקש הנחש הקדמוני! ובינתים אל תשכחו לקנות את ספר הזוהר עם פירוש הסולם, מפני שהשטן עשה כאן שיתוף פעולה עם האלוה ממון, ורוקדים יחד עם פרעה, הקשי ערף הגרוע והמסריח הנמצא והיוצא מספר הזוהר עצמו באחרית הימים, בדור הרביעי הזה, ודוקא בזמן הטהרה של עם ישראל לפני גאולתו השלמה!

אמנם, רבותי, אין כאן צחוק בשום אופן! האדם הזה שגעונו בתוכו מצד הדעות, שגעונות ממש, אבל הוא לא טפש! הוא יודע ומבין, כפי דעתו המשוגעת, מה שהוא רוצה לומר: ומה שאני אומר 'דק' הוא באירוניה, מפני שהוא מפרט את האמונה שלו בבהירות ובאופן פתוח, כלומר, 'אני יודע טוב את הסקנדל שדברי גורמים אצל היהודים הדתיים מכבר: ולא איכפת לי, כי לא מכם הישועה, כי אם מהיהודים הצעירים שאינם יודעים דת ישראל אלא שטחית מאד, הם הלחם שלנו':

סכנה גדולה היא זאת הקבוצה ומפילים יהודים נקיים בפח בכל יום, דרך אינטרנט: והוא זה שדמון אינו כלום, כי אם קול רבו וקול האשלגים: וכבר החליטו הם שלא איכפת להם מכל היהדות הנמצאת, ומחפשים על שלמיהם ועולותיהם מהבלתי מתוארים עוד: וזהו אומרו בספר שרק מ15 שנה, התחילו לרדת נשמות חדשות הרוצות בכל חפצם להגיע אל האמת המוחלט שלכן יבואו אל אור הזוהר! רעה מאד כוונתם, ומזיקים ממש לנשמות יהודים בכל המקומות, ה'' יצילנו ויציל את כל ישראל מיזמתם:

........................................................................................................

 

 

 

To Beit Sefer Ester