Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ספר אור חדש לרמב''ם

תוכן:

הקדמה- הלכות מלכים - פ'ב  - ו', פ'ט - א', פ'יב - א' והלאה - הנבואות העיקריות המפורשות בספר

פרק א' –אז אהפוך אל עמים שפה ברורה -דפים -12 הקדמה כללית על גדלות הביטוי הזה ועל קבלת השפה הברורה של הגה''ש -

פרק ב' - המשיח יתקן את העולם - תיקון האיסלאם ותיקון הנוצרות - מספר עניינים על ''תיקון העולם'' - 

פרק ג'  -  מטרות המשיחות ברמב''ם - המלך המשיח עתיד לעמוד - המשיח ההלכתי.

פרק ד' -  עיקר גדול ''וכל הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו''.

פרק ה' - דברים סתומים אצל הנביאים - מי הוא הנביא שיקום - שני סוגים - האוניברסלי ובן דוד.

פרק ו' - מהו הפורים ומהי החנוכה של הגה''ש - הקבלה החדשה של הגה''ש . שבעת המעגלים הנבואיים של הגה"ש. יום ה" הגדול והנורא. ארבעת העוונות השנויים.

פרק ז' -  ששת הסימנים הגדולים של הגה''ש .

פרק ח' - מטרות הנוצרות בתיקון העולם. 

פרק ט' - שבועות על כמה דברים מתפארת הברית.

פרק י' -  בית הדין של הגה''ש. 

פרק יא' -תיקון לטעות של פרק י' על בית הדין של מרדכי הצדיק. 

פרק יב' - המשך עניין בית הדין - עניין המשנה החדשה של החוק החדש. 

הקדמות לששת הסימנים.

פרק יג' - מישרת השופט המשוח במלכות השמים הגואל האחרון ,חיים ,ומישרת החמור אוכל לחם המביאים את כל סימני מלכות בית דוד בירושלים.

פרק יד' - המלך המשיח עתיד לעמוד -ואם יעמוד מלך מבית דוד - יש מהחכמים אומרים שלפני מלחמת גוג ומגוג - ענינו של מישרת החמור אוכל לחם.

פרק טו' - המלך המשיח עתיד לעמוד - פשט הדברים.

פרק טז' - המשך פירוש הלכות מלכים - עניין משיח ודאי ואחריו חלום רע ותיקון דבריי – תפילתי.

פרק יז' - ויחזרו לדת האמת - פרק יב' הלכות מלכים - מכתב ליוסף פרחי - ההקדמה ג' מספר אסתר 6. 

פרק יח' - סימן תחיית המתים וסימנו אצל ישוע - הקדמה ו מספר אסתר 6. 

פרק יט' -

פרק כ' -

פרק כא' -

פרק כב -

 

ההתבוננות המשולשת של הגאולה השלמה

 

שם ''אהיה'' ראשון              שם ''אשר''       שם ''אהיה'' אחרון

הסימנים - סימני אבותנו

1) סימני אברהם סימני יצחק סימני יעקב

עליות משה רבינו

2) עליית משה                   עליית משה                 עליית משה

    ראשונה                       אמצעית               אחרונה

השם המשולש

3) אהיה                            אשר                 אהיה

הגואלים

גואל ראשון                                                גואל אחרון

4) משה             אליהו הנביא -נביא הגאולה             חיים

                   ,מרדכי הצדיק - הגואל השני לישראל

                    ישוע - האיש השני לגאולה האוניברסלית       

                   מוחמד - הגואל לבני ישמעאל           

החמורים

5) החמור                  האתון               חמור אוכל לחם

עמים הנושעים

6) יהודים          בני  ישמעאל      בני יפת ,בני עשו              השבת הלבבות  ,הצאן הנאבד  מבית ישראל         

 

 לקרוא    כולם בשם ה''   ולעבדו שכם אחד

שלשים צעדים של החוק החדש

7) עשרת הדיברות   עשרת המידות    עשרת מידות הצדיק

                                                        החי באמונתו

..................................................................................

 

העמוד השלישי של הגה''ש עומד על המידות של הצדיק החי באמונתו כמאמר המפורסם ‘בא חבקוק והעמיד את כל המצות על אחת וצדיק באמונתו יחיה ,ככתוב 'אנכי ה'' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' -:

....................................

אור חדש לרמב''ם

INTRO2-   מי הוא הרמב''ם

הרב משה בן מימון הספרדי היה צדיק קדוש איום ונורא ראש הל'ו הצדיקים הנסתרים בדורו מצד העלמו הנסתר וזהותו האמיתית שלא גילה: והוא הנשר הגדול רב הרבנים שהושיע את היהדות הרבנית לדורות במשנה תורה מצד זהותו הנגלית: והיה רופא מפליא בידע עמוק בכל דרכי הגוף והרפואות עד זמנו: והיה לו שכל עצום וחוקר מעמיק בספרי הפילוסופיה היונית והערבית שרווחו בימיו: והיה בקי מדהים בעומק חכמת הכוכבים והמזלות לחשב חשבונות הזמנים והמקרים ויודע עתים וחכמת השפעות המזלות בתכונותיהם ובתקופותיהם:

ומכל אלה ,מלבד חכמת הכוכבים ,גילה קצת מהידע שלו במשנה תורה יד החזקה ובמורה נבוכים: ואמנם את זהותו המעולה כראש בני עלייה בימיו ובדורו ראש ל-36 הצדיקים הנסתרים הנמצאים בסתר בכל דור ודור לא גילה וכסה והכחיש וסתם ולא הראה מזה כלום: כי ככה דרכם של הנסתרים הצדיקים הסובלים האמיתיים ואולם אצל הרמב''ם עוד ישנם טעמים כפולים ומרובעים לסגור על עצמו מכסה סתום וחתום בסתרו בגלל יתר התפקידים שהיו עליו לקיים למען טובת כלל ישראל:

זאת היא קבלה ישירה שקבלתי מהצדיק הקדוש המורה חיים ,ראש לשלשים ושש צדיקים הנסתרים בדורו, הוא הנבחר מה'' אלהינו ברוך הוא וברוך שמו ,מעת פטירתו לגואל האחרון השלישי השופט המשוח במלכות השמים ,הוא המורה חיים יורש אביו הצדיק הקדוש משה מצנעא, תימן: הצדיק חיים נולד בצנעא תימן בחג השבועות בשנת 1914 ברגע של מתן תורה ונולד מהול לגמרי בסימן שלמות הברית: ובפטירתו הוא הוא הנבחר מאת ה'' אלהינו לגואל האנושות ,הגואל האוניברסלי של הגאולה השלמה והגואל השלישי הסופי לבני ישראל:

וזכיתי בחסד השמים עלי ,פרץ בן משה ובן חנה גרין יליד ארצות הברית ,ללמוד עמו שלש-עשרי שנה במילנו איטליה ,ואחרי פטירתו נמניתי על ידו כחמורו של הגואל במישרת חמור אוכל לחם הסימנים השלמים של הגה''ש:

תפקידי לסדר ''ספר משנת חיים'' מכל הסימנים החדשים של הגה''ש בתוך שלש-עשרי כרחים ,מלאים בעדות הדברים והסבריהם וגילוי זהותו של הצדיק חיים גם בעוד היה בעולם ובעניני מישרתו החדשה הנוראה ''פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום'' ,ה''אדון'' שכל ישראל מבקשים ,אחרי פטירתו ,אשר ''פתאום בא אל היכלו'' במלכות השמים החדשה ,אחרי סימן השלם של תחייתו מן המתים: ומסומן אצלנו בספר משנת חיים שהספר הראשון הפותח לכל כרחיו הוא שמו ''אור חדש לרמב’’ם'' ,כמו שהתקבל בחלום משרה מרקוס בשנה הראשונה אחרי שנת האבלות של הצדיק חיים ,בתשמ''ג במילנו:

ידעתי מהצדיק חיים  עוד בהיותי תלמידו מאז שדבר עיקרי היה בהבנת מהותו ודרגתו העצמית של הרמב''ם עליו השלום ,לדעת זאת העובדה ,שהיא נסתרת מעיני שאר בני ישראל ,על דרגתו האמיתית המעולה כראש הל'ו הצדיקים הנסתרים בדורו ושכסה על זה בכל תוקף: הצדיק חיים ,ראשם בדורו ,הוא שהעיד על זה והוא שיכול לדעת את זה והוא שגילה את זה לנו ,תלמידיו המעטים: ולי אמר שהוא בין הדברים שאצטרך לדעתם אחר כך בבוא הזמן ,אף שלא יכולתי להבין לאיזה זמן ולאיזה ענין כוונתו: ואמנם כסימנים שמסר לי ואמר לי ''תצטרך לסימן הזה אחר כך'' כמו סימן היותו נולד מהול ברגע של מתן תורה וסימן ''אין אתה יודע עם מי אתה הולך'' והסימן שמרדכי הצדיק היה גם הוא הראש של ל''ו הצדיקים הנסתרים בדורו שגם זה בלתי ידוע אצל בני ישראל: ועוד סימנים רבים כמו סימני המורה צדק וסימני בית ספר האיסיים וסימני צדיקי עשרת השבטים הנמצאים מאחרי נהר סמבטיון וסימני מעלת מסורת התימנית מזמן ירמיה הנביא לפני חורבן בית הראשון ועוד כמה:

ונתגלה כוונתו אחרי סבלו האחרון בעד כל העולם ואחרי פטירתו ותחייתו מן המתים אל מלכות השמים של הגה''ש וירידת הסימנים השלמים של הגה''ש: כל אותם הסימנים (אבל לא נמסרו לי בשם ''סימנים'' כי אם בשם דברים סתומים ובלתי ידועים) הם הסימנים שהייתי צריך להכיר בהם בעוד היה הצדיק חיים בעולם הזה בכדי שאוכל למסור אותם אחר כך בבחירת הקדוש ברוך הוא בו אחרי פטירתו:

הנהו נמסר לכם שהרמב''ם ע''ה חוץ מכל גדלותו בתורה בהלכה ברפואה בחכמת הכוכבים ובפילוסופיה ובחכמת טבע העולם וכו' היה צדיק נסתר מבני העלייה עולה לעולמות של מעלה ולבית דין של מעלה וסודות העליונים איתו ולא גילה כלום מזה בכל דבריו ואף כיחש:

ובמשך הזמן מעתה והלאה כל מה שמתגלה האמת של כל דברינו על הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,ועל הסימנים השלמים של הגה''ש, עובדה זו תיצור הבנה חדשה ואור חדש על מהותו של הרמב''ם וגם יובנו הרבה ענינים הנוגעים להמשך דברי הימים ביהדות שעוד לא הובנו: לדוגמה, ממכתב מזיוף ובדוי ביד ''קנאי ספר הזוהר'' במאה הארבע או חמש עשרי על חרטתו, כאילו, על כמה דברים מפני שרק בסוף ימיו גילו לו ''נסתרות הקבלה'' וכו.

דברי שקר וכזב הם ולא היו ולא נבראו ולא ראה הצדיק הרמב''ם  כלום מכל הדברים שהיו אחרי זמנו וכו. וגם פרט זה קבלה ישירה היא מהצדיק חיים: כשתובן דרגתו האמיתית יוודע מה שבדו על שמו ויובן גם כן למה נמנו וגמרו אותם הרבנים הקנאים על הבלים להסתיר על סתירתו את דבריהם! וקנאי אמיתי הנשר הגדול במורה נבוכים על תורת ה'' בדיברה השנייה ועל אמיתות דבר אחדותו יתברך אמת שלא חולפת לעולמים:

והם שלא שמעו בקולו ובהזהרותיו ובסוף חרגו מעצם אמונת הדברה השנייה ושתפו והרבו רשויות ועזבו את האין סוף למעלה בכדי לשעשע בספירות נאצלות בפנטאון של עולם האצילות לפני בריאת העולם חלילה וחס ואוי ואווי לטעויות בזמני הסתר פנים הגלות: ואכלו מהרע המפליא ביופיו מעץ הדעת ונכשלו בחושבם את עצמם ליודעי טוב ורע ולא ידעו בכוח הנורא של השטן להכשיל! 

ולא הם ,אפוא ,שדחפו את השגות אריסטו ,כי אם הם הם שנכשלו בדעתו בהתפלספותם שה''אין סוף'' מרוחק מדי מהשתייכות עם בריותיו: ונכשלו בעוון דור אנוש, ושתפו פרצופים נאצלים וספירות נאצלות אשר בשקר מוחלט תלה משה די לאון על שם שמעון בן יוחאי ודווקא הוא ,התנא הקדוש שאמר ''כל המשתף את שם ה'' ודבר אחר נעקר מן העולם''!

''ספר חמשה לוחות הברית והחרם מדאורייתא'' שהוא סודר אחרי ''אור חדש לרמב''ם'' בסדרי ספר משנת חיים ,הוא המכוון לתיקון עוון קץ אחרית הימים הוא עוון אלוהים אחרים חדשים מקרוב באו מעטו של משה די לאון בספר הזוהר ,שנכשלו בו גאוני תורה ותלמידי חכמים גדולים הולכים בקודש ונתערבבו ברוח חזקה זרה וזונה מחוכמת במקצועה שהשרה עליהם השגות נכריות מלובשות בפסוקי התורה לכסות על פנימיות העוון בזיווגי אלוהים אחרים על פניו: והכעיסו ,מבלי כוונתם בכך ,את אבינו שבשמים וגרשוהו למעלה בדד באינסופיותו וגורשו הם מספרד ופורטוגל עד כי באו צפתה ונצתמצמו בקטנות מוחין בצימצום אחרי צימצום עד שלא הבחינו עוד בין דברי שכל אנוש ובין אפילו סוד אמיתי קטן שאסור לגלות במלים בכדי שלא לשבש דרגתו האמיתית עם סוגי השכל האנושי מכל סוגיו הקשורים בהכרח בסוגי גשם העולם ועניניו:

ואמנם אחרי הצימצומים מעץ הרע בדעת פסולה נצטמצם עצם כוח ההבחנה ומכוח הערבוביה השלמה מהרוח העצומה והנוראה בפתיותיה להראות כפנימיות תורה הבלי אצילות האלהות ירדו מדחי אל דחי בעליות השגות חדשות על בנין ארבע עולמות ,ומבלי כוונה לכך ,פסלו את שם ה'' ,בר מינן ,ונשאו את שמו לשוא ,ובנו מגדלי טוהר לשטן ונחתמו במות רוחנית מתורת אמת ,וכל ערבוביתם לאלוה קצר ליבא דכל ליבין זעיר אנפין דאצילותא ולא יכלו לשוב עוד מרוב תענוגי הזונה המשכילה אותם מפנימיות מטרותיו של יצרא דעבודה זרה באחרית הימים של עם ישראל:

והגיעו עד לשלשים בכיסויי חסידותא ומכנסי צניעותא והוספות סייגי פרישותא וריבוי מנהגי קדישתא על תנאי יחודא דפסולתא בין קודשא בריך הוא בזעיר אנפין דאצילותא ושכינתיה דנוקביה ,והכעיסו את מערכות צבאות השמים ובת קול יורדת בכל שעה מי בקש זאת מכם: ולאחד מתימן הוגד לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו ונלחם במלחמות השם בכל פרטי עוון קץ אחרית הימים כעשר שנים לפני השואה ולא שמעו לו והחרימו מקובלי ירושלים אותו ואת ספרו ולא קבלו את האמת השלוחה ברחמים כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו ,ולא ראה ולא שמע ולא נתרפא עד הרבעים השנואים באדמורי זהב בעגלם ונגזרה השואה ונחתמה בהשתלשלות דיו עטו של משה די לאון ועגלו הזהב של אחרית הימים של עם ישראל:

ובנשר הגדול צדיק קדוש ועניו וחכם רואה את הנולד זלזלו לאמר שנשפע מהגיון חכמת אריסטו!

ומה בין הגיון שמאי והגיון הלל אחרי יסוד אמיתי תורה שבעל פה ושבעים פנים לתורה! ואריסטו בהגיון אמיתי על פי יסוד של שקר ירושת הגיון דור אנוש שה''אין סוף'' למעלה מדי מהשתייכות עם העולם שלמטה! אלה בכוכבים ואלה בהשגות פילוסופיות מובנות על פי בניני השכל האנושי ואלה בהשגות מטפיסיות עד לנאצלות שנצתמצמו מהסיבה הראשונה עד ליוד סגורה בדרגה לפני האין של בריאת העולם יש מאין! על פי בניני השכל האנושי ויניקת רוח מקיפה חיצונית לשאוב כוח מיד ה'' הכתובה בתורה בקדושתה ונזרקה בהגיון טמא אל אציליות האלהות למעלה מדרגת הבריאה יש מאין!

ולזאת קראו תמים תהיה עם ה'' אלהיך! ולזאת הסכימו על הנסתרות לה'' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם! כי אם על זאת שבשו את היוד ונשאו את שמו לשוא ולא שמעו בקול המשנה המזהירה שלא להיכנס לפנים ולפני למעלה ואחרי ונטרפה דעת חכמי האצילות מתוך הערבוביה המוחלטת והחסירו את ה'ב' של בראשית והחליפוה ב'א' של ארירות אצילות האסורה: ושוב לא התקיים המסך המבדיל בין השמים ובין הארץ הנאחז במקומו מהקבלה האמיתית בישראל של ה'ב' של בראשית: ונעשה היד הכתובה בתורה ליד נאצלת בדרגת האצילות ונעשה הרגל לרגל נאצלת בדרגת האצילות ונעשו העינים לעינים קוסמיים בפרצוף אבא הנאצל והפירו את בריתו ביסוד נאצל בדרגת הזעיר אנפין וקנאוהו בלא אל של ספירות נאצלות וכעסוהו בהבלי פרצופים נאצלים עד שהקניאנו בלא עם בגוי נבל גרמניה בשואה!

ועל הצדיק האמיתי מפוסטט טענו על הגבלת שכל ההגיון ולא שמעו לו במורה נבוכים שלא לעשות משלים על עליון מצורת הכתבים ולא יבואו להגשים באלוה קוסמי בעל עיניים קוסמיים: הוא שלל כל תואר באלהים והם מרוב שכלם במופשטים הגשימו כל תואר בנאצלים ודימו בטעות שהם פטורים מהגשמת הבורא כי שם הוא בעולמו הנאצל כמאציל לפני שנעשה כבורא שאמר בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: ולזאת קראו פנימיות התורה ולזאת אמרו סודות עליונים ובזאת הפרו את כל ברית התורה הקדושה בהגשמת הבורא ממעל בהצטדקות מטופשת של השגות מופשטות מעולם הנאצלים:

ולא שמעו לשכל הישר שהסביר להם הרב שאין כל המונחים האלה כעיני ה'' וירד ה'' על הר סיני כי אם לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע ויכולים להפשיט אותם בענינים סמליים מדרישת הדרכים שהתורה נדרשת בהן אבל אף פעם להוביל אותם כפשוטם אל דרגה קוסמית כיד הבורא למעלה ממש:

עד שבא הנחש אצל משה די לאון ופיתה אותו ואמר אף כי אמר הרמב''ם לא תגשימו מכל עץ גן התורה? ויאמר הפתי כן הוא מפרי עץ גן התורה נוכל לדרוש ולהגשים אותם במשלים כפי ענינו אבל מפרי העץ אשר בתוך הגן בפנימיות התורה של מעלה אמר לנו הרמב''ם שלא נאכל ממנו פן נבוא להגשים בבורא ונגע באיסורי עבודה זרה ונתחייב מיתה בידי שמים: ויאמר הנחש אל משה די לאון ,לא מות תמותון כי יודע הרמב''ם שאם תאכלו את המונחים ההם ותעלו אותם במחשבה אל דרגה שהיא למעלה מן הבריאה ,שוב לא תגשימו כלום כי תהיו כבר מחוץ לגדרי ההגשמה ,ואדרבא יפקחו עיניכם ותהיו בדרגה עליונה מאד כעשרת האלוהים הנאצלים בספירותיהן היודעים טוב ורע: וירא משה די לאון כי טוב העץ להגשים בו למאכל באצילות  וכי תאוה היא לעינים להסתכל ביופי הפרצופים הנאצלים ונחמד עץ התורה הפנימית הנאצלת להשכיל ממנו כל מיני השכלות חדשות והחליט לכתוב את ספר הזוהר בהסכמת הנחש לעזור לו כי אי אפשר לו לבדו מבלי רוח חזקה לעשותו:

ואחרי היתרו של הנחש בהגשמה ראשונה באה עזיבת האין סוף למעלה בדור אנוש בכדי להשכיל באלהים לשון רבים יודעי טוב ורע ואחריו הבינין השנוי לזייף את השפה האחת ודברים אחדים של התורה והמסורת במגדל של ארבע עולמות אשר ראשו בשמים בעולם האצילות ששמה המרד במונח הזה ''אצילות'' שלא הורשה ולא הותר אף פעם ומשם יצאה הגזרה הכי קשה וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות: שלכן הצליחו להמשיך בכל הטעות הזאת של כפרות ביסודות וריבוי רשויות באלהות ,בפרט בארבע מאות שנה עד השואה ,ובסוף יצא כל העגל הזה האחרון הסופי ההיסטורי שסופו להרס ולהשרף ולהיות לדוגמה היסטורית לכל הדורות הבאים: כי שמעו בקול הנחש במקום לשמוע בקול הנשר הגדול הרמב''ם ונכשלו רוב חכמי ישראל והכשילו את העם אחריהם!

והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו ועושה חסד לאלפים ואחרי השואה הנוראה קבל ברחמים את קרבננו והקים אותנו בתחייה והביא אותנו אל אדמתנו בארבעים ושמנה: והצדיק הנסתר היה בעולם ובסתר הדרגות פנה דרך לפניו ולשלשים וחמש שנים מהקמת מדינת ישראל אחרי סבלו האחרון הנורא במחלת הדור לכפרת גזרה עולמית נלקח הצדיק הקדוש ופתאום בא אל היכלו האדון שכל ישראל מחכים ומבקשים מאלפיים שנה שיבוא: ומעת פטירתו ירדו כל הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה והנני כותב כאן אחרי שמנה עשרי שנים בכתיבת העדות העצומה החדשה הנפלאה של כל הקבלה החדשה האחרונה שמרמזת עליה הרמב''ם עליו השלום היא הקבלה שלא קבלו החכמים ואשר לא ידע אדם כיצד יהיו הדברים עד שיהיו כי דברים סתומים הם אצל הנביאים:

ובא החיבור הזה בע''ה לגלות אור חדש המכוסה בהלכות מלכים על ענין זה של הקבלה החדשה שכל ישראל מחכים לה ולבאר לפעם הראשונה בדברי הימים את נבואות הגאולה שלא יכלו להתפרש עד ביאת הגואל האחרון בשם ''אהיה'' אחרון של שם ''אהיה אשר אהיה'': ולהפליא עיני חכמים בכל מה שלא ידעו לפני כן: שהגואל האחרון אינו המשיח בן דוד והמשיח בן דוד יהיה בעולם ,כמובן ,ואינו בדרגת הגואל וכ''חמור'' הוא לגבי דרגת הגואל הנבחר מאיתו יתברך להיות השופט המשוח במלכות השמים: וגילי בת ציון והריעי בת ירושלים כי מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות: היא מישרה זו של חמור אוכל לחם ולפני כעשר שנים פה בבאר שבע אמר הצדיק אבוחצירא עליו השלום לפרץ ,בחלומו של אדם קמחג'י ''אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד'': ופרץ עשה לצדיק סימן שלא להרים את קולו לבשרו בחוץ והקדוש בבא סאלי הסכים ואמר ''אה, כן ,הרבנים לא יבינו'': - -

ולכן אין לנו אשליות ודווקא הרבנים וחכמי התורה של האידנא המה שלא יבינו ולא יקבלו ,כי אין להם הכוח להבחין בערבוביה ולצאת ממנה ומזה מסתעף שאין להם הכוח לקבל דברים חדשים וסגורים מאד הם בדברי שארית פליטת הטעויות המעורבבות ביהדות בכמה מאות ספרי ''קבלה'' מארבע מאות שנה: ואמנם תקוותנו לדור הבא ,דור פתוח ומפותח חפץ באמונה ובדת בלי כל המיסטיקה של היהדות הגלותית של אחרית הימים: ולא יתנגדו אף להיגיון של אריסטו כל זמן שאותו ההיגיון הוא על פי יסודות התורה הקדושה האמיתיים:

חמור אוכל לחם ט''ז שבט תשס''א

 

אור חדש לרמב''ם

INTRO3-   11/02/01      

קיצור ענין הל''ו צ''נ

 

אין הרוגז בINTRO2 על שלא ידעו הרבנים שהנשר הגדול היה צדיק נסתר ,כמובן ,ורק שבדו מכתב בשמו בכדי להצדיק את הטעות הנוראה שלהם: ואמנם אף אחד יודע כלום על הצדיקים הנסתרים ,חוץ מכמה רמזים המופעים בתלמוד סוכה מה: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום: ובכלל אין כל ענינם מוכן לבוא לגילוי ,מפני שנסתרים הם ולא מדברים ולא מגלים את עצמם: וכן הוא שמזמן מרדכי הצדיק ,הראשון להיות ראשם של הל"ו הצ''נ ,כי רק בזמנו התחילו הצ''נ להיות במספר זה , ועד האחרון להיות ראשם במספר זה ,הוא הגואל הנבחר ,חיים ,לא גילו את זהותם האמיתית ולא דברו להסביר דברים מסוגם של הל''ו צ''נ:

ואמנם חלק חשוב מהמסר החדש של הגה''ש הוא לגלות לפחות בקיצורי פרקים כמה דברים מדבר סתום זה (1) שהגואל האחרון חיים היה צ''נ וראשם (2) כמה כללים  בכדי לתת איזשהי הבנה בסוגם הנעלה של ''בני עלייה'' (3) שמרדכי הצדיק היה צ''נ וראשם הראשון (4) שהמורה צדק מיסד בית ספר האיסיים היה ראש לצ''נ בדורו (5) שהרמב''ם ע''ה היה צ''נ וראשם בדורו (6) שאליהו הנביא ,זכור לטוב ,הוא ראשם של השלשים ושש צדיקים הנסתרים בכל הדורות ממרדכי עד הצדיק חיים ,ואולם איננו נכלל במספרם: נקודות גדולות הן אלה הגילויים הנותנים טעמים חשובים ומבוססים בכמה משלבי דברי הימים ובדברי הגה''ש שבלעדיהם היה חסר כל הקשר העליון בהיסטוריה ובגאולה:

לא נמשכה הלאה בדברי הימים צורת הדברים כמו שהיו לאחר בחירתו של הגואל חיים: ראשית כל, יש סיום מעת שנבחר הגואל האחרון כי מהרגע ההוא נכנס לעולם זמן הדור הרביעי הסופי לאנושות ,דור כפול של 65 שנים ,הדור שבחלקו השני נכנס כל העולם לתקופת יום ה'' הגדול והנורא, ירחם ה'' על עולמו שברא: כי כפול הדור הרביעי גם בבשורות הגאולה השלמה הנפלאות והמשמחות וגם בנבואות המתקיימות בדברים קשים וגזרות נוראות עתידות לבוא לעולם: והבשורות של הגאולה הן בשם אליהו הנביא שנשלח כמובטח לפני יום ה'' הגדול והנורא ולכן הנבואות על יום ה'' מגיעות בחלק הראשון דהיינו בדור הראשון של הדור הרביעי ויום ה'' הגדול והנורא עצמו וכל תקופתו בא בחלק השני של הדור הרביעי הסופי הזה כמוסבר באריכות אצלנו:

טעם הסיום הוא (בקיצור נמרץ) שלפני תחילת הדור הרביעי הל''ו צ''נ היו אלה שהיו מקבלים על עצמם את הגזרות הרעות העלולות לרדת על העולם כי עולים לבית דין של מעלה ויודעים את הגזרות וכדי לבטלם היו מקבלים על עצמם יסורים קשים ומונעים בזה את קיום הגזרות על המקום בו הם חיו: ולפעמים יותר ממדינה אחת היא שניצלה: ובדבר הצדיק הקדוש חיים הסברנו שהגזרה האחרונה שהוא קבל על עצמו ושהוא סבל ממנה עד למיתתו היתה על העולם בכללותו ,גזרה איומה ונוראה שלא היתה כמותה מעולם: וגם מוסבר מהקבלה הישירה שקבלתי מהמורה חיים בדבר הזה שקבל הוא את הגזרה ההיא לבדו ואפילו כל שאר הל'ה צ''נ כאשר ידעו מאותה הגזרה פחדו ולא נכנסו ולא קבלו ולא דברו:

קבלה אמיתית היא זאת שגילה לי הצדיק חיים לפני מותו בכדי שאוכל למסור אותה בבוא הזמן: אותה הגזרה האיומה ,הובנה זאת אחרי פטירתו ותחייתו ,היתה ה'נסיון'' האחרון שהצדיק היה צריך לעבור ולסבול עד הסוף לפני שנבחר ונמנה לגואל האחרון של האנושות כולה: ועוד ידעתי אחרי פטירתו שנחשב סבלו ההוא של כמעט שנתיים לערך של שלשים וחמש שנים של סבל לפני הקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה ,ושבגלל זה החלק הראשון של הדור הרביעי דהיינו הדור הראשון של לה' שנים יש לו עוד מהחסד והרחמים בזכותו:

ומכל מקום ,עצם ענינו של הדור הרביעי כולו הוא שהגזרות יורדות על העולם ,ולכן אם היה נמשך תיווכם של הצ''נ לקבל על עצמם את הגזרות ,לא היה מתקיים הדור הרביעי: וזה שייך גם ל-35 שנים של החלק הראשון וכל שכן ל-30 שנים של החלק השני: ואך כלפי הדור השני כל המתרחש בדור הראשון נקרא עוד בחסד ורחמים מאיתו יתברך וזה בזכות סבלו של הצדיק חיים:

ונוסף לכך הוא שלדור הראשון ניתנת עוד אפשרות וזמן לקבל את כל הבשורות של הגה''ש ואת כל הנבואות של הדור הרביעי ולהכין אותן בכתבים ובעזרת ה'' להודיע אותן ולהפיץ אותן ,שהיא הכנה נחוצה בהכנת הלבבות אל הפחד הנורא על מה שיבוא בחלק השני ,וכאמור ,חלק מסודר הוא מדברי ימי הדור הרביעי שהנבואות של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,הנוגעות לדור הרביעי הזה באות לפני יום ה'' הגדול והנורא: 

ולכן הופסק כל ענין קבלת הגזרות של הצ''נ בכניסת הדור הרביעי בפסח תשמ''ג: ובשנת תשנ''ט (?) שנת מותה של ליידי דייאנה ,עליה השלום ,ובאותו הפרק (מפני שהיה בזה סימן קשור לענין זה) ידעתי שלא ניתן להמשיך עוד ענין הל"ו צ''נ הסובלים בצורתם הקודמת: ובמקומו הוסדר למעלה דבר חדש הנקרא המאתיים וחמשים (כמספר נר) צדיקים הנסתרים החיים באמונתם'': (כמובן יקח עוד שנים עד שיגיעו למספר הזה) : ובכן אינם עוד במספר ל''ו ואינם בסוג הצדיקים הסובלים ,כי אם עיקר עבודתם בשמחה גדולה במקביל לזמני הגאולה השלמה דהיינו התקופות הבאות אחרי הדור הרביעי הסופי הזה:

ומפני שהזכרנו את זה נזכיר גם כן שניתן לנו לדעת דרך הסימנים (בפרט בחלומו של ג'וזפה שדבר על 500 תלמידים במישרת החמור) שגם אצלנו במסגרת תפארת הברית הסופית השלמה תיווצר ''אינסטיטוציה'' של זוכים לכך להיות ''נר'' צדיקים החיים באמונתם: לא צדיקים אמיתיים במובן בני עלייה כי אם צדיקים וצדיקות החיים באמונתם כפי סימני וחוקי הגאולה השלמה ועובדים בעד מישרת חמור אוכל לחם (שהמישרה הזאת נמשכה בזמני הדורות גם אחרי בנין בית המקדש בירושלים) כל אחד כפי השליחות שלו בשמחה רבה:

.....................................

אור חדש לרמב''ם   04/01/01

פ''ב הלכות מלכים ו'

- אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם: ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק: רועה קראו הכתוב ,לרעות ביעקב עמו ,ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וכו.

פ''ט א' הלכות מלכים

על ששה דברים נצטווה אדם הראשון ,על ע''ז , ועל ברכת השם ,ועל שפיכות דמים ,ועל גילוי עריות ,ועל הגזל ,ועל הדינים ואע''פ שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבינו ,והדעת נוטה להן ,מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה ,הוסיף לנח אבר מן החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו ,נמצאו שבע מצות: וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה והוא התפלל שחרית ,ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום ,ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית ובמצרים נצטווה עמרם במצות יתירות ,עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו:

פרק אחד עשר- הלכות מלכים

א' - המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה ,וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו ,שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה'' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה': ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים ,אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים ,במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל (באחרונה): ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד ,אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח ,דרך כוכב מיעקב זה דוד ,וקם שבט מישראל זה מלך המשיח ,ומחץ פאתי מואב זה דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל ,וקרקר כל בני שת זה מלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים ,והיה אדום ירושה זה דוד ,שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו':

(ב) אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה'' אלוהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה ,ולא צווה הקב''ה לתוהו ,אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה:

(ג) ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו ,אין הדבר כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה ,והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך ,והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ,ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח ,עד שנהרג בעונות ,כיון שנהרג נודע להם שאינו ,ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת ,ועיקר הדברים ככה הן ,שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים ,ואין מוסיפים עליהן ולא גורעין מהן:

(ד) ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

פ''יב א' - הלכות מלכים

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש במעשה בראשית ,אלא עולם כמנהגו נוהג ,וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה ,ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו''ם המשולים כזאב ונמר ,שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם ,ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו ,אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל ,שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן ,וכן כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים: ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין מרומז בהן:

ב'' - אמרו חכמים אין בין העולם הזה וימות המשיח אלא שיעבוד מלכוית בלבד יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו' ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים: ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו: וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומים הן אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת: ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר ,שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב קצין ,אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו:

(ג) בימי המלך המשיח, כשתתישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל ,יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו ,שנאמר וישב מצרף ומטהר וגו' ,ובני לוי מטהר לחילה ואומר מיוחס כהן וזה מיוחס לוי ,ודוחה את שאינן מיוחסין לישראל ,הרי הוא אומר ויאמר התרשתא להם וגו' עד עמוד כהן לאורים ולתומים ,הנה למדת שברוח הקודש מייחסין המוחזקין ומודיעין המיוחס ,ואינו מיחס ישראל אלא לשבטיהם ,שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט פלוני ,אבל אינו אומר על שהן בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד שהדין הוא שמשפחה שנטמעה מטמעה:

(ד) לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו''ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל ,כדי שיזכו לחיי העולם הבא ,כמו שבארנו בהלכות תשובה:

(ה) ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'' בלבד ,ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם ,שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'' כמים לים מכסים:

.........................................................................

 

הנבואות העיקריות המוסברות בספר אור חדש לרמב''ם

 

אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד

בישעיה ( ט', ה' ) ''כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום: למרבה המישרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'':

 

הנני שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום ה'' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם

 

הנה אנכי שולח את מלאכי ופנה דרך לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה'' צבאות

 

והיה אחרי הימים ההם ואשפוך את רוחי על כל בשר

 

צדיק ונושע עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות

 

בפרק מח' בישעיה הנביא ''שמעת חזה כולה ואתם הלא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצורות ולא ידעתם: עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר ידעתין: גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך: למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך:הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני: למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן'':

 

ירמיה לא': לא': הנה ימים באים נאום יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה: לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאום יהוה: כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד:

..............................................

אור חדש לרמב''ם RAMBAM2.DOC    27/10/01

פרק א'

 - אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

 

''אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה’' לעבדו שכם אחד'': בתפקיד הסברי הגאולה השלמה שמחת  ההסבר נראית תכף ואי-הבנתו לרבים באה אחריה לשים מכסה על ההתלהבות הראויה וצריכים אנו לעוד הסברים רבים להסיר את המכסה ולהעלות את הפשט אל שמחתו:

ואמנם גם זו לשם הבנה כי השמחה בהתחלת הבשורה באה מתמימות האמונה אבל עוד לא מובנת כל צרכה אם בכלל והשמחה של בשורות הגה''ש צריכה להיות מובנת באופן ברור ובאופן שתתבסס על אותם המונחים אף הישנים המתחדשים וגם החדשים לבקרים ,עד שתכנס ללב בישוב הדעת כיתד בל ימוט לעולם ,לא תדפנו הרוח ולא תמעך מספקות ,עד שתהיה האמת קבועה בלבו ובמוחו של כל קורא כדברי ה'' אלהינו בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:

עד שיהיה פסוק כזה ''אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד'' בסוג אמונה פשוטה ותמימה מצד ונוסף על אמונה זו תהיה הבנה ברורה ויסודית:

ואמנם בכל דברי הגה''ש צריכים להחזיק בכלל כמובא כאן מהנשר הגדול ''וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'': והרי כן הוא בכל הפסוקים כמעט המדברים על הגה''ש ,לא מובנים פירושם עד ביאת הגואל האחרון וביאת הסימנים השלמים המסבירים אותם; והנה אותם הסימנים השלמים הם המביאים איתם את השפה הברורה המכוונת כאן בפסוק עצמו שהוא על שם העתיד כאשר יבוא זמן הגאולה השלמה:

מובן הקושי הנורא של היהודים ולומדי התורה ,כי אותה השפה הברורה לא נמצאת איתם ולא בדברי החכמים ולא בכל ספרי הקודש אשר ברשותם: חדשים הם הדברים ולא נודעו והפסוקים המרמזים עליהם לא מגלים אותם ,ככתוב  ''כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלינה על לב: כי אם שישו וגילו עדי עד אשר אני בורא כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש'': (ישעיה סה יז' יח'): וכן הוא בכל הנבואות על הגה''ש ,הפסוקים המנבאים על כללות עניניהם ישנם אבל אי אפשר להבין אותם עד שבאה השפה הברורה המגלה באופן יסודי את האוצרות המכוסים בהם:

לכן בהתגלות הבשורות החדשות האמיתיות של הגה''ש בהתחלה עומדים כנגדם לומדי התורה דווקא ,כי קשה להם ''הפיכת השפה'' כלפי הלשון שהם רגילים בה ו''מפחדים'' מחידושים כאילו חורגים ממסורת ישראל הנצחית:

מרומז הדבר בלשון ''אהפוך'': השפה הברורה המתגלית הפיכה היא מכל רגילות הלשון הקודמת; אהפוך אל עמים וישראל בכללם דהיינו לא רק לישראל כי אם אף לעמים:  ולמה לא נאמר אהפוך אל ישראל שפה ברורה, שהרי איפכא מסתברא ליה ,והלא החידוש יותר גדול הוא אצל עם ישראל ,עם לשון התורה בכתב ובעל פה ,עם אשר כוחו בפיו? היה לו לומר ''אהפוך אל ישראל שפה ברורה'' וכל שכן תתהפך הלשון אצל העמים:

ואמנם לא היה זה כפי כוונת הפסוק הממשיך ''לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד'': אם האיחוד זה החדש מובא דרך הפיכת השפה בקריאת שם ה'' ובעבודת ה'' נאמר על ישראל ,לא הייתי יודע על העמים כלום: אבל היות והפיכת הלשון בביאת השפה הברורה הופכת את העמים להיות יודעי השפה הברורה החדשה וקוראי ה'' באמונת האחדות האמיתית ועובדי ה'' באמת ,כל שכן ישראל שהוא בתוך כלל העמים ,שמקבל את השפה הברורה החדשה לקרוא בה בשם ה'' ולעבדו שכם אחד: חידוש נורא ועצום הוא מבשורות הגה''ש שזאת השפה הברורה לכולם היא:

ועוד מרומז בו שלולא הפיכת הלשון בעמים ,דבר המאפשר להם לקרוא בשם ה'' ולעבדו שכם אחד ,ישראל ,דווקא מצד זה שהוא עם התורה ובעל לשון הקודש ובעל המסורת האמיתית ,לא יהיה ביכולת זו לקבל את השפה הברורה: למה? מפני שנראית בעיניהם כחורגת מדת ישראל! עד שבאה הלשון החדשה והופכת את העמים ומתוך ההפיכה מבינים סוף כל סוף שישראל עם הנבחר ,ובהכרתם בזאת מוכרח ישראל לשמוע ולהבין שגם בשבילם באה השפה הברורה ושאין הגאולה השלמה בלעדיה:

ואמנם כן הוא בכל הלשונות השונות המשומשות בנביאי ישראל ,יש בהם מה שנדמה שחורג מדת ישראל הידועה: המפורסמת ביותר היא היא לשון הברית החדשה עצמה המנובאת בירמיה הנביא ,כולו להפך מהשגת לומדי תורה הרגילה: עם ישראל מפיר את ברית התורה ובשביל תיקונו אין ברירה כי אם בברית חדשה; לא הספיקו ברית התורה וכל מצוותיה וכל חכמתה להביא את ישראל אל מטרותיה הרצויות, עד שנקראת ברית התורה מופרת בידו, וצריכה לברית חדשה בכדי שהברית הישנה תתהפך בה ותכנס בה ''ועל לבם אכתבנה'':

שלכן כמעט וישראל ,לומדי התורה במשמע ,כאילו אינו חפץ בברית החדשה ההיא ,מפני שההודאה על אותה הברית החדשה ,מפני שקבלתה היא כרוכה באותה ההודאה שהברית הישנה הופרה בידו ,קשה מאד לישראל! והלא לומדי התורה לומדים אותה ומשתדלים לקיים אותה יומם ולילה ,ואיך יודה על שהיא מופרת אצלם! ואמנם גם הפסוקים כאן נבואיים הם ואמיתיים ולא מכחישים חלילה וחס וחלק אינטגרלי של אמונתנו הוא:

הנה ימים באים נאום יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה: לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאום יהוה: כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד:

כתוב בפירוש ''לא כברית אשר כרתי את אבותם'' - ''אשר הם הפירו את בריתי'': הנביאים בהמשך התורה הם ואי אפשר להפיר אותם!!

מדה קשה ,כאמור: לומדי התורה לא מאמינים שהם מפירים את התורה או שברית התורה הופרה בידם ,ולכן כמעט כופרים בנבואת הברית החדשה! ואולם מה חסר בכל הענין? התשובה היא שחסרה השפה הברורה הבאה רק בסוף בביאת הגואל האחרון הנבחר ובהתגלות הקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש! רק אז אותה השפה הניתנת החדשה והברורה ההופכת את רגילות הלשונות ואיתן רגילות ההשגות בפירושי כל עניני הגה''ש מסבירה את כל אותם הדברים שהיה אי אפשר להבין אותם מלפני ביאתה:

כל זה להודיע עד כמה צריכים לשקול בכבדות לשונו הקדושה של הרמב''ם עליו השלום באומרו ''וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'': לא אפשר היה שלפני בוא הגאולה השלמה ייוודעו הדברים ,שאם נודעו הדברים לפניה אז גם הגאולה הייתה באה מזמן ,וסתירה היא מיניה וביה:

ומרומז בפרק מח' בישעיה הנביא ''שמעת חזה כולה ואתם הלא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצורות ולא ידעתם: עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר ידעתין: גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך: למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך:הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני: למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן'':

רמזים רבים בפסוקים אלה ובאמת צריכה לשפה הברורה לפרשם ולדוגמה ''אאריך אפי'' מרמז על הגלות הארוכה אלפיים שנה: הפיכה! הסתיר את פניו יתברך בגלל שהוא ארך אפיים ולא חפץ להכרית אותנו ומפני זה לא גלה לנו את פירושי הנביאים ואת חידושי הגה''ש ולא שלח לנו את השפה הברורה ומוכרחים בני ישראל להישאר בחושך ובבלבולי לשונות בכל מה שנוגע לעניני המשיחות ולגאולה השלמה וכו': לא על חנם הזהיר הנשר הגדול שלא להתעסק בדברים האלה!

ואם ''עתה נבראו'' מה שייך לומר ''גם מאז לא פתחה אזנך''? אלא היה זמן ,ויוכח שהוא לפני חורבן בית השני ,שמצד אותה התקופה ,יכלו החדשות והאוצרות של הגאולה להתגלות אבל גם אז באותה האפשרות לא פתחה אוזנך לשמוע: וזאת הייתה אפוא ה''פתיחה'' בזמנו ובמשרתו של ישוע ,כמוכח שבעתים בסימנים השלמים של הגה''ש אבל עם ישראל לא היה במצב ''לשמוע'': וכמו שלא היה עם ישראל במצב להחזיק בזכות בית המקדש ,בעונות ,לא ניתנו האוצרות החדשים להתגלות ''כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך'':  וקרה כל מה שקרה: ונתבטלה אותה ההזדמנות ואחריה בשבעים שנה בערך נחרב בית המקדש והתחילה הגלות הארוכה אלפיים שנה:

וזהו ''אאריך אפי'' הוא דבר הגלות ,''ותהילתי אחטם" אוצרות הגאולה לא ניתנו להתגלות,''למען שמי אאריך'' למען הבטחותיו בעם ישראל הנבחר ''לבלתי הכריתך'': מהו לבלתי הכריתך? אם הגלות הארוכה והסתר כל פירושי הנביאים באו בארך אפיים ,כאמור ,אז דבר הכרת היה לפני חורבן הבית והגלות: והנה ראייה היא זאת ,בעוונות הרבים ,שחורבן הבית וגזרת הגלות באו במקום הכרת ,בר מינן: שפך, כביכול, את חמתו על האבנים והכריז עליהם גלות במקום כרת וכליון חס וחלילה: ובמקום החדשות של הגאולה ''הנה צרפתיך ולא בכסף ובחרתיך בכור עוני'' במשך הגלות הארוכה: השפה הברורה הופכת את המוח שלנו להבין בחשיבות הנוראה של אותה ה''פתיחה'' המשיחית והגאולית הקשורה במשרתו של ישוע בן מרים ובן יוסף!!!! הפיכה גמורה היא ממש!

אבל הפיכה גמורה היא גם אצל העמים ,עמי הנוצרות במשמע ,שאם לבני ישראל הוסתר כל זה לגמרי מאז ולאלפיים שנה ,אמנם גם כל התיאולוגיה הנוצרית שקר היא וכל פירושי הנוצרות על ישוע שיבושים הם ומוטעים לגמרי ועבודה זרה וכפרות בדיברה השנייה וכו.: אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד: ואחרי התגלות סימני הגאולה השלמה וביאת הגואל האחרון חיים והנבואות החדשות על הדור הרביעי עוד באה השפה הברורה מפי הקדוש ברוך הוא בסימנים השלמים ,בחלום אצל ג'וזפה מניגרסו ,בפיו של המלאך הגדול מיכאל שרו של ישראל, והכריז בפירוש באופן ברור ומובהק ''שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים'': הפיכת עולם הוא מכל הצדדים ''מי האמין לשמועתנו וזרוע ה'' על מי נגלתה''!!!!

והכל עשה ה'' למען שמו הגדול למען הקים את הגאולה השלמה בסוף ולהפתיע אותנו בנפלאות דברי הימים בנצורות שלא שמענו ובחדשות שלא ידענו בכדי שנתהפך בקרבנו ובתוך לבנו ונתחדש לגמרי בביאת הגואל האחרון:  וה'' עושה למען שמו ולמען טובתנו הגדולה בסוף בגה''ש: ואולם למה צריך הפסוק לומר ''למעני למעני אעשה'' פעמיים? מהו הארך אפיים בהסתר פנים ובאריכות הגלות שגדול ונורא הוא ולא שמענו ולא ידענו עד הסוף ,אחרי השואה במשמע ,והוא למען שמו הגדול יתברך ומהסתר פניו לא ידענו אותו עד שמתגלה גם ההפיכה הזאת רק בסוף בביאת הגואל האחרון ובשורות הגאולה השלמה?

אם אחד הוא כל הסתר ענינו של מישרת ישוע מהו ה''למעני'' השני: האם לא מספיקה הפיכת דברי המלאך מיכאל לעם ישראל ''משה ישוע וחיים''!

ואמנם ה''למעני'' השני הוא מה שקרה בתוך הגלות הארוכה: וטעות היא כל כך נוראה היא ואפלה וגם נסתרת שהיא גם צריכה לשפה הברורה בסוף לגלותה ולהבירה ,ואמנם תורת אמת היא כל ההסברים ובקרב היהדות נעשתה החטאה הגדולה ההיא ונכשלו בה חכמי ולומדי התורה משבע מאות שנה מלפני השואה והתפשטה בישראל מארבע מאות שנה לפני השואה ונכשלנו כל בני תורה ולא ידענו:

והיא טעות נחרצת בעצם אמונתנו הקדושה והיא חטאה גדולה של עבודה זרה ממש כעגל הזהב בזמנו ונכשלו בה חכמים וגדולים וגאונים וכאהרן הכהן הקדוש בזמנו לא נתברר ענין חטאו עד שירד משה מן ההר וכן הוא בסוף שלאחר אחרית הימים בשואה לא מתגלה עד ביאת הגואל ובחירתו לשופט המשוח במלכות השמים וניתנה הרשות לגלותה על פי השפה הברורה ולטהרה מתוך היהדות לחלוטין והיא הפיכה נוראה בקרב עם התורה:

הוא עוון ספר הזוהר ושיטת האצילות וכל שרשרת ארבע מאות שנה שנשתלשלו מעון שיבוש הלשון של ''אצילות האלוהות מהאין סוף'' שברא אותה משה די לאון מספרד: וזהו ''למעני למעני אעשה'' פעמיים אחת מצד ההסתר פנים בעם ישראל על כל ענינו של מישרת ישוע ונכלל בו שיבושי האמונה בנוצרות שיצאו לעולם ,ויוסבר עוד איך שבאה השפה הברורה להציל את הנשמות של בית ישראל הם הצאן הנאבד מבית ישראל הנמצאות בתוך הנוצרות: והשנייה היא עוון קץ אחרית הימים בטעות כל הקבלה השקרנית והמזויפת המלאה בשיתוף וריבוי הרשויות באלוהות ואחרים אחרים על פני וכל תמונה: וזהו ''איך יחל וכבודי לאחר לא אתן'':

הנה לפני ביאת הגואל האחרון והתגלות השפה הברורה אי אפשר היה שיתגלו כל החידושים הנפלאים של הגאולה השלמה: וכאשר הבשורות החדשות באות הן חדשות ממש ולא היו בעולם לפני כן: וזהו ''שמעת ,כולה חזה ,דהיינו שמעתם שהכל נראה בחזיון לנביאים ,שלכן תרצו להגיד שמעתי אבל לא כן הוא כי בעת ביאתן והתגלותן חדשים הם לגמרי ועתה נבראו ''שמעת חזה כולה הלא תגידו השמעתיך'' לא כן הוא כי אם ''חדשות מעתה ונצורות ולא ידעתם: עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר ידעתין'':

הפיכה לשונית ושכלית מכל צד ,והוא הפירוש האמיתי: כי אהפוך שפה ברורה אל העמים ,העיקר אל הנוצרים ואל היהודים כי רוב העמים הם נוצרים ,ודווקא בנוצרות נתגלגלו נשמותיהם של בית ישראל ,כמוכח בכל המסרים של הגה''ש: ובנוגע לאותה ההזדמנות ההיסטורית דרך משרתו של ישוע ,גם זה מוכח מכל הסימנים השלמים ,ומוכח הוא בנביאים בשפה הברורה המבארת את הנבואה המפורסמת במלאכי ''הנני שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום ה'' הגדול והנורא ,הוא ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם":

בקיצור ,נתקיים ,בעונות , ה''פן'' ונחרב בית המקדש ונשלח ישראל לגלותו ,ולא התקיימה השבת הלבבות ,אף על פי שנשלחה מישרה על שם הנביא אליהו בעוד הבית היה עומד ,היא ראייה על משרתו של ישוע ,ולא הצליחה ונכרזה גלות וכו'. הפיכה הפיכה הפיכה ,וכבר לומדי התורה צעקו ''כפרות'' ואינה כפרות כי אם אז ,בזמן הגה''ש ,אהפוך שפה ברורה אל עמים לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד: ''אל עמים'' ורוב העמים נוצרים ,ובכן באה הגה''ש ג''כ מהתחלתו במה שנקרא ''תיקון הנוצרות'' ולכן אין להתפלא על שהפסוקים לפעמים מרמזים על נשמות ישראל הנמצאות במחנות הנוצרות ,ופעמים נקראים על שם אפרים: וכל הראיות הרבות לדברינו חלק שלם הוא מהבשורות המפליאות ההופכות את כל מה שנחשב לגבי דברי הימים עד עתה הן ליהודים הן לעמים כולם: הפיכה!!!

ואם כן הוא שהשפה הברורה הופכת את עולם היהדות המסורתית ,מתעמקות ומתרחבות הסתירות הנפגשות בזמן התגלות הדברים: הרי לומדי התורה יודעים את הפסוקים בנביאים אבל לא יודעים את פירושם לגבי הגאולה השלמה ''וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'': ואמנם היהודים שלא לומדים תורה לא יודעים גם כן את הפסוקים והנוצרים יודעים את הדברים בהיפוכם מהאמת ומתוך שילוש של עבודה זרה ובכלל כל הבנתם בדברים האלה משובשת וחסרה יסוד האמונה ויסודות התורה וכו':

אמנם אנו פה במשנה תורה לרמב''ם ע''ה ,תורה היא וצריכה ללמוד אותה ''וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומים הן אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו'' וכו'. דבר גדול מגלה הרמב''ם פה ש''גם לחכמים אין קבלה בדברים אלו'': לומדי התורה צריכים להבין שדברי הגה''ש אין לחפשם בתלמוד כי שם  לא נמצאים: ישנן סברות אבל אין ''קבלה'': ועמוק הוא הביטוי ''שדברים סתומים הן אצל הנביאים''; דהיינו אי אפשר לחשוב שלחכמים תהיה קבלה עליהם מפני שגם הנביאים עצמם שקבלו את דבריהם בנבואה ,את המלים של הפסוקים קבלו אבל לא פירושי הפסוקים ,שלכן לא היה אפשר שהחכמים יקבלו מהם:

לפני זה בפרק יא' ד' בסופו - אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בודאי; ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

אחר כך נדבר על העובדה שישנם בדברי הנשר הגדול כאן כמה ענינים המוכיחים שגם הוא בעצמו לא יוצא מהכלל שהוא הביע ,דהיינו שאין קבלה בדברים אלו ולא ידע אדם וכו'. ויש לומר שאפילו היה יודע אותם מצד דרגתו האמיתית הנוראה ראש לל''ו הצדיקים הנסתרים בדורו, לא הייתה רשות לגלות אותם בשום פנים ,ומוכרח היה לדבר כלפי ההשגה הרגילה התלמודית וכו. מ''מ נפשיט לומר שגם אצלו נסתמו דברים אלה ולא ידע אותם: לא ידע ,לדוגמה ,את החילוק העצום בין הגואל האחרון והמשיח: הוא דיבר על ממשלה כאילו ממשלת ''מלך'' דבר שלא יהיה כי אין עוד מלכים: אמר שהמשיח ''יכוף'' את ישראל לחזור לתורה וכו. לשון שעבר עליו כלח ,שכבר אינו חלק מהעולם שאנו נמצאים בו: ולא היה יכול לדעת את החילוק בין אחרית הימים לישראל ,שהוא עד השואה ,ואת זמן הדור הרביעי הכללי הבא אחריו לכל העולם הכולל בו יום ה'' הגדול והנורא: ולא יכול היה לדבר על הגואל הנבחר והיושב במלכות השמים השופט המשוח וכו. וככה בכל הכללים החדשים של הגה''ש ''לא ידע אדם'':

ואמנם רוב הרעיונות נכונים אחרי שמתאימים אותם לבשורות ולשפה הברורה: נעמוד על מלה זו כאן ''ויתקן את העולם'' ומביא עליו את הפסוק ''אז אהפוך אל עמים'' וכו': נשים את רגלינו על ביטוי זה להעמיד אותו ונעלה אותו אל פינו ונאכל אותו לראות ולדעת את טעמו: הלא הוא הרמב''ם הנשר הגדול וצדיק קדוש האומר אותו! ואין לו זריקת מלים ,חלילה וחס: המשיח (כפי השגת המונח הרגילה לפני השפה הברורה) יתקן את העולם: העולם גדול הוא ,רבותיי ,העולם גדול מאד:

וחלק גדול מהעולם הגדול נוצרי הוא וחלק גדול מוסלמי ,וגם יתר העולם גדול מאד אבל מספיק לחשוב כרגע על מה שמכנים בעולם שלש הדתות המונותיאיסטיות: ואף אם הנוצרות שבשה את השגת המונותיאיזם ,אמנם זה בטח חלק ממה שה'משיח' יתקן: ובאיסלאם ישנם תיקונים מסוג אחר אבל איך שהוא ה'משיח' יתקן את העולם לקרוא בשם ה'' ולעבדו שכם אחד: מובן הוא שלומדי התורה רחוקים מאד מעבודות כאלה ולא נכנסות לכלל מסגרתם: משונה מאד עבודת ה'משיח' לגבי מחשבתם: ואיך יתקן את העמים? דרך השפה הברורה המובטחת:

אחזור על המלה: צריכים ריכוז: המשיח יתקן את העולם:  תיקון העולם מלה עצומה היא ,עולמית ,אוניברסלית: איך יתוקנו העמים ,ומי הוא שיכול לדבר איתם כדי לתקן אותם? ולדבר עם מי? ועל איזה בסיס ועל איזה יסוד שבגללם ישמעו לו?

באמת אנו מדברים ג''כ עם אינדיאנים מוהיקנים ועם בודהיסטים ועם כל מי שחפץ לשמוע ,ואמנם המלה עמים בנביאים ,דהיינו באותן הנבואות המרמזות על הגה''ש עיקרו מכוון לעמים שנכנסו לנוצרות ,שהיא הדת שהתפשטה בעולם בין רוב העמים:

שנית לה היא האיסלאם ומספרם גדול מאד אם כי יותר מרוכזים הם בארצות ערב ,עיראק ,אירן ,סוריה ,ירדן ,ערב הסעודית, מצרים , ארצות המגרב וטורקיה: ומחולק האיסלם בכללותו שיש לו ספר משלו ,הקוראן ,תרבות משלה מיוחדת: ומופרדת היא מעובדה זו שאינה אוחזת במקור התנ''ך בישירות: ואמנם אמונתה היא כבר באחדות הבורא ,קבלת בני ישמעאל ,בסוף ,בזכות ישמעאל בן אברהם: כבר מן התורה סימנו של ישמעאל הוא ההפרדה מבני יצחק אבינו: ועיקר התיקון מצד הקוראן עצמו הוא רק בטעות הנוגעת לעקידת יצחק ולא עקידת ישמעאל אבל גם זה אינו נוגע לעצם התיאולוגיה: ועיקר התיקון בהם הוא שתתהפך שנאתם לאהבה כלפי עם ישראל ,ויבוא זה בזמנו אחרי שייהרסו האלמנטים הפנטיים השונאים ממחנותיהם ,אבל בוא יבוא זה ובדרך הוא ,כי ככה קבלנו בסימנים השלמים שיורדות גזרות קשות נגד בני האיסלם השונאים הפנטיים ויישארו הטובים: ואחריהם יבוא שלום אמיתי בין עולם הערבים ובין ישראל ועם היהודים: ואמנם נשארים הם תמיד מופרדים מצד דת האיסלם ואין זה מפריע לקרוא בשם ה'' ולעבדו שכם אחד ,מפני שאמונתם באחדות הבורא ישתבח שמו לעד ,שלכן הבסיס לאחדות ישנו כבר וההפרדה מחזיקה את המדה ,שאין צורך לפשר בין התורה ובין הקוראן וכל אחד לחמדתו:

לא כן עולם הנוצרות ,מסכת אחרת היא לגמרי: מאבק  הנוצרות עם היהדות עומד בעמדת הנקודה המשיחית של המשיחות המנובאת לישראל ,ואין נוצרות מבלי נקודת משיחותו של ישוע: ולא על איית הקוראן מיוסדת הנוצרות ,כי אם על פסוקי הנביאים ועל ההבטחות לישראל: מוחמד לא היה יהודי ,אין בעיה: ישוע ויחוסו המובא במתי מצד ובלוקוס מצד על שם שרשרת לבית דוד: ויותר מזה תחייתו של ישוע מן המתים מקובלת ויסודית לכל הנוצרים מאיזה סוג שהם: יותר מזה כל רוח הנוצרות מבוססת על אמונת המלכות שמים החדשה שהוקמה בתחייתו ,דבר המאפשר כל נוצרי מאמין להתייחס אל רוחו ולשאוב ממנו תחושות רוח הישועה: לא על מוחמד מדובר שאינו יהודי אף על פי ששרשי האיסלם שואבות מאמונת האבות וגילוי התורה והמשך הנביאים: כל שכן שלא מדובר על גיבורי הרוח של דתות הרחוקות מאמונת עם ישראל ובחירת ה'' בו לעם סגולה:

קשורה הנוצרות בדברי ימי ישראל לאלפיים שנה ועד עתה מחכים הנוצרים למתי ישראל יצא מעקשנותו ויבינו את כל הראיות מהנביאים על משיחותו של ישוע ויקוים דבר רוח הקודש של פאולוס עד שיסתלק העיורון של היהודים ויבוא החסד הגדול מאת ה'' על כולנו:

לומדי התורה כבר סגרו את הספר: אנחנו מחפשים את האור החדש של הרמב''ם וזה מספר לנו על הנוצרות!! הכל עבודה זרה ,אסור ,מה הוא רוצה מאתנו ,להעשותנו ''יהודים למען ישוע''??!!

אמנם לתמימי דרך ,נחזור לשאלתנו: המשיח הבא צריך לתקן את העולם והשפה הברורה נהפכה אל עמים ,שבעיקר הם הנוצרים: ומה יגיד לנוצרים ואיך ידבר איתם ומה יתקן בהם עד לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד?

אין מה להגיד ,בענין הנוצרות עצמה ,אין שום פשרה: התיאולוגיה הנוצרית היא עבודה זרה ,ובזה אין שום ספק או ספק ספקא ,אסורה היא לנו כאיסור הבא על אחותו:

ואולם יש תקווה: ה'משיח' הבא לתקן לא ידבר אל הנוצרות ,כי אם אל הנוצרים: משתנה המטבע: תיקון הנוצרות שביד ה'משיח' אינו מכוון לתיקון הנוצרות שלעצמה שאין לה תיקון ,כי אם לאנשים ונשים וטף הנולדים בנוצרות: להם שייך התיקון:

ואמנם לא דבר פשוט הוא: התיאולוגיה המוטעת מסתלקת אצלם וככל שמתקדמים הזמנים מתברר אצל המונים מהם שאותה התיאולוגיה אין לה יסוד ,שלשה אינם אחד ואחד אינו שלש ,ואין בן אדם שייקרא עליו שם אלוהים ,''וכבודי לאחר לא אתן'': ודבר המשיחות אינו דבר האלוהות ,ושני דברים נפרדים לגמרי הם:

נשאר אצלם הבלבול ,כאשר מתחילים לברר את הדברים: ישוע אינו אלוהים ,אמנם נשלח בשליחות משיחית ,דברים אהובים ועמוקים ויש להם מקום גדול בדברי הימים של אותה התקופה וחשיבות רוחנית ליתר דברי הימים ,מורה רוחני גדול ,אחד צודק בדבריו שעמד נגד הכל ,''במקום שאין אנשים השתדל להיות איש'': ישוע האדם המשיחי והאהוב בעמק לב כל נוצרי המוצא ישועה מדבריו החודרים אל פנימיות הדם; האיש הנאהב מאביו שבשמים שהשפיע על מיליוני אנשים במשך הדורות שלימד לאהוב את השני ולעשות צדקה ולחמול על מסכנים ולרחם על חולים: ותחייתו ניכרת לפחות בתחייה ההיסטורית שזכה לה וקיום מלכות אחרת חדשה שמימית שאפשרה את השפעת רוחו על ההמונים: התיאולוגיה המטעה מסתלקת; ישוע נשאר ואהבתם לו עומדת ודמם קורא לרוח הישועה לצעיר כבן אהוב לאביו המעורר תקווה לשפלי רוח ומקוי לב ואוהבי צדק ואוהבי בריותיו של הבורא היחיד ששלחו לבשר לעמים את התקווה שתושלם בסוף כמובטח מהנביאים: לא יחסר ישוע ממסגרת דברי הימים:

כבר זה יסודי בתיקון שהמשיח צריך להביא בתפקידו לתקן את עולם הנוצרות ,ובלעדיו אין תיקון ,ואם חס וחלילה לא היה תיקון לא היה תיקון גם למיליוני נשמות בית ישראל הנמצאות בגופים של המוני הנוצרים ולא היה תיקון ג''כ לאומות העולם בני עשו ובני יפת ולא תוכל לבוא האיחוד המיוחל לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד: התיקון ישנו ,ברוך ה'' ,וגם המשיחות המיוחדת של ישוע ישנה ,ומה שנשאר הוא להבין אותה ,ולזה צריכים המפתחות ,וברוך ה'' המפתחות ישנם ,ובחסד האל ובזכות הגואל האחרון ,חיים ,הכל יתברר על אמיתו ועל בוריו גם לעמים גם לבני ישראל בשפה הברורה הנהפכת אל עמים וישראל בכללותם:

-----------------------------------------------

אור חדש לרמב''ם  29/10/01

פרק ב' - המשיח יתקן את העולם

 

תיקון האיסלאם

כבר אמרנו שתיקון האיסלאם יחסית קל הוא: העיקר בנוגע לקוראן הוא עקידת יצחק: (תראו ממסר לערבים של החוק החדש - ותיקוני הקוראן בספר אסתר 9) : ובמסר לערבים נמצאים התיקונים (1) לרפורמה של המוסלמים ,לא של אללה (2) במסר לפלסתינים (3) לנבחר מאת ה'' להסביר את האמת ליהודים למוסלמים ולנוצרים (4) ליחס האיסלאם לישוע (5) ליחס האיסלאם למסר החדש של הגה''ש ולסימן תחיית המתים (6) לדרגת האמת של האיסלאם עצמו (7) לתיקון העקשנות גם מצד היהודים גם מצד המוסלמים (בעיקר הפלסטינים) (8) תיקון עקידת יצחק (9) תיקון ידיעת דברי הימים המשובשים בידי המוסלמים (10) שמחת המתפללים ביחד בבית התפילה של הגה''ש דרך מחצלת האיסלם:

תיקון הנוצרות

כל זה קל יחסית לגבי תיקון הנוצרות: ענין התיקון מתחיל בידיעות החדשות הנמסרות מהגואל חיים אודות (1) המורה צדק מיסד בית ספר האיסיים (2) טעמי בית הספר וסודות בית הספר (3) יוחנן המטביל וישוע בבית הספר (4) הסימנים המתחילים בבית הספר (5) מישרתו של ישוע (6) הנבואה האחרונה במלאכי (7) האיל הנהרג במקום יצחק (8) תיקון האוונגליונים (9) תיקון פאולוס (10) ישועת ישוע: רוב עניני בית ספר האיסיים נמצאים בספר אסתר 1 שתורגם לעברית מאנגלית על ידי דוד לוי ומשה בנו ולאיטלקית על ידי אדם קמחג'י: ויתר התיקונים הם בספרי תיקון האוונגליונים וביתר ספרי ומסמכי ספר המפליא ,הוא העלה החמישי לספר משנת חיים: ישועת ישוע אינו רק מצד האיל הנקרב ההיסטורי; ישנו מצד קיום סימן תחיית המתים המתחיל וקיום סימן מלכות השמים המתחיל ,שבלעדם ,לא היה אפשר להשיגם בגאולה השלמה ,והשגות עיקריות הן בגה''ש:

....................................................................

הספר הזה אינו עוסק בתיקונים האלה ואמנם אני בסימני החמור ,משיח בן דוד, וגם בסימני החמור משיח בן יוסף, וגם בסימני החמור עם שלש עיניים ,אחת ליהודים אחת למוסלמים ואחת לנוצרים, הי-הא, הי-הא- הי-הא: אלה עבודות כבירות שעליהן מכוון הביטוי של הרמב''ם ''יתקן את העולם'':

אבל כאמור ,הרמב''ם עצמו בכללו ''לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו'' ואם היה יודע בדרך נבואית עליונה בקדושה עליונה נבואית נסתרת ,אין הדרגה ההיא שייכת לפועל למטה בעולם ואין לה הסתעפות פעולת השפעה על כל מה שכותב כאן הנשר הגדול על עניני מלך המשיח: לפשט הלכתי הרמב''ם מדבר כדרכו בקודש תמיד: ובכן לא נדבר כאילו היה יודע אלא כאילו לא היה יודע ושהוא בכללו של ''לא ידע אדם'':

ואמנם בנושא המשיחות עצם התוכן סותם בתוך הפשט דברים גדולים, כמו בביטוי זה ''יתקן את העולם'': האם הצדיק והמוח הענקי והקדוש לא יודע שהמילה הזאת כוללת עולם של ענינים גדולים שיצטרך ה'משיח' להכינם למען תיקון העולם?!

(ובמקום אחר מובא בספר היסטוריה של הרב בוקסור ------ הנוסח הישן של הרמב''ם או הנוסח שהושמט מהצנזורה - האומר שגם מוחמד גם ישוע מקדימים לגאולה FORERUNNERS , PRECURSORI ל'משיח'; גורמים היסטוריים הזקוקים להכנות ההיסטוריות אשר בסוף לא יוכלו להעדר בעת בוא הזמן וכו' -- מי יודע למה לא נמצאו אחר כך בטקסטים! תראו מפרק 27 והלאה)

ועוד נאיר כאן שבמקום אחר (במורה נבוכים) אומר הרמב''ם בפירוש שיכול להיות בבית המקדש השלישי עבודה יותר מעולה מהקורבנות ,ואמנם כאן לא יוצא הוא מפשטו שיבואו הקורבנות וכו.: אצל הרמב''ם ע''ה הפשט הוא פשט ,ואמנם צריכים להבין את כוונותיו המיוחדות בפשטי עניני המלך המשיח בן דוד שיבוא:

ראשית כל אינו בא לתאר איך יהיה המשיח הזה, איך יבוא ובמה יבוא, כי אם בא בעיקר לענות על ''דאגות'' ולהזהיר ממחשבות הבל ולהבחין בין סברות בעלמא וקבלה, ולא לפרש את עניני הגאולה השלמה: עיקרו לתאר מה שלא צריכים לחשוב או להאמין ושלא ליפול לטעויות הרבות שהיו נופלים בהם רבים או שהיו עלולים ליפול בהם אחריו:

אבל על הגה''ש עצמה העיקר הוא 'שלא ידע אדם' ושאין קבלה על אותם הדברים עד שיבוא הזמן בביאת הגואל ויתגלו הדברים ותתקבל אותה הקבלה החדשה של הגה''ש:

ובכן חמור אוכל לחם הגאולה השלמה מוכרח לכתוב את הספר הזה: הגיע הגואל והגיעה אותה הקבלה החדשה. גדול ה'' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר: צדיק קדוש נסתר סובל, ראש הל''ו הצ''נ בדורו, נבחר מה'' אלוהינו לגואל השלישי הסופי:

באמת על הדברים של האוניברסליות ,אין כאן אלא ''ויתקן את העולם'' וגם ''לשים שלום בעולם'' ואין שום הסבר: וכל המפרשים בורחים ממנו ואין מלה: איך מתקנים את העולם? ואיך מביאים שלום לעולם? במה מתקנים את העולם? לא דיבר כי אם בהזכרה מהרה על אוניברסליות הגה''ש: מזכיר הרמב''ם תיקון העולם, תיקוני השבת הלבבות אבל אין כאן כיצד: ומה יוכל להסביר על קבלה חדשה מן השמים שמגיעה רק בסוף בבוא הגואל?

כל אלה הדברים בחלקה של הקבלה החדשה המגיעה עם הגה''ש ואי אפשר שיוודעו לפני זה: עם ביאת הגואל האחרון נשלחים הסימנים השלמים ההיסטוריים הגאולים והמשיחים אשר בהם נכלל תיקון העולם והתיקונים מוסברים בעבודתו של החמור האוכל לחם בכתבי הסבר: ממלכות השמים הגואל האחרון שולח לנו את תיקוני העולם במשך הדור הרביעי הסופי הזה והנבואות החדשות על הדור הרביעי זה מכינות את העולם ליום ה'' הגדול והנורא:

בעיקר הרמב''ם מדבר על משיח בן דוד ,שזהו ה''משיח ההלכתי'' שיכולים לדבר עליו: וכמעט תמיהה שאין הרב מזכיר אפילו את משיח בן יוסף ,הגם שישנן נבואות המרמזות עליו וישנם מדרשים ומוזכרים דברים בגאונים: ואמנם כאמור אין הנשר הגדול יוצא מהפשט ההלכתי על דבר המשיחות ולא נכנס לסוג זה של משיח בן יוסף שהוא עניין נדרש מהפסוקים אבל אין לו שייכות לפועל הלכתי: הרמב''ם מדבר על המשיחות המובטחת לבית דוד כפי ההלכה:

הנשר הגדול היה בקי בכל הנבואות המשיחיות והגאוליות! אמנם הביטוי היחידי כאן שבמידת-מה יוצא מההלכה ,או שהוא סוג הלכה הכרחית שבלעדיה לא מושלם גם הפשט ,הוא הביטוי ''ויתקן את העולם'': אי אפשר שלא יהיה ככה אבל אי אפשר להסבירו על פי ההלכה: הוא רחב מדי מלהיכלל בו: העולם גדול ועולם המוסלמי ועולם הנוצרות ,בהכרח יוכללו בתיקון העולם המוטל על המשרה המשיחית אבל אינו עניין של הלכה:

עניינים גדולים וחשובים הם שיתגלו בזמנם עם ביאת ''מלך המשיח'':

צריכים לזכור את הכללים הללו בלימוד זה: הרמב''ם ע''ה מדבר על ההלכה הנוגעת למשיח בן דוד: ורק בדרך הכרחית אי אפשר שיחסר הצד האוניברסלי של הגאולה השלמה ''ויתקן את העולם'' ו ''לשים שלום בעולם'': שהרי אין הגאולה השלמה רק ענינו של מלכות בית דוד בעד ישראל והנבואות מכריזות בכמה פנים ובכמה אופנים על האוניברסליות: וידע הצדיק הנסתר שהתפתחות הנוצרות והתפתחות האיסלאם חלק גדול וחיוני הוא בתכנית האלוהים בהכנות ההיסטוריות לגאולה השלמה ,שלכן הוכרח הוא להביא ביטוי כולל עולם ''ויתקן את העולם'':

הנביא אמר ''ונקל הוא לי'' וכו'. ומדבר על ''אור לגויים'' ו ''ישועתי עד קצוי הארץ'': וככה ישנן הרבה נבואות אוניברסליות אבל אין במסורת ישראל הקבלה לפרש אותן: ואמנם רצוננו להודות על גדלות הביטוי ''יתקן את העולם'' ולפרש בו ''נסתרות'' דהיינו דברים אמיתיים שקבלנו בביאת הגואל חיים ושהם נסתרים לעיני העולם עד שמתגלים ,ולהבין ג''כ מדברים אלה עד כמה הצדיק מפוסטט מסתיר ומגלה בו בעת:

בנבואות עצמן ישנה סתירה או לפחות שני סוגי ענינים בדברי המשיחות והגאולה הסופית שאינם מתיישבים ביניהם והוא כרוך באותה הסתירה בין ''ויתקן את העולם'' בסוג האוניברסליות ובין ''מלכות בית דוד'' המתייחס לישראל: אולי המצפינה את הסתירה יותר מכל יתר הנבואות היא הנבואה בישעיה ( ט', ה' ) ''כי ילד יולד לנו  בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום: למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'':

יש רמז בסוף הפסוק שכל הנבואה הנאמרת כאן כוללת היסטוריה ארוכה לפניה, היסטוריה קשה בהסתר פנים בלתי מובן עד הסוף ,כי לא פעול רצון ה'' מאהבה כי אם תוצאות אהבת ה'' הנסתרת ,אחרי הסתר פנים שהיה בגלל קנאתו יתברך נגד עם המכעיס את ה'' אלוהיו במעשיו: ואמנם למרות הגלות המרה והסתר הפנים שיצאו ממנו יתברך בקנאתו לאמיתות שמו ולאמיתות רצונו ,הוא יתברך מביא לעם ישראל ולעולם את הגאולה הגדולה השלמה ואת האדון אשר אתם מבקשים ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה:

ואותו האדם ,שבמסורת מהעדר הקבלה הסופית קראו לו ה ''מלך המשיח'' ,יהיה אדם מפליא ועצום במעלתו וגבוה בשכל נבדל עד מאד וניחן בכוחות הניתנים מאלוהים ושופט על האנושות ויועץ פלאות למבקשים הזוכים ואהוב מאד מאת האנושות כאהבת הבן לאביו ומעניק לעולם את הדרכים ואת האמצעים ואת המפתחות לשלום האוניברסלי של הגאולה השלמה:

האם זה המשיח בן דוד שישב בירושלים?!

המסתכל בשכל ישר יבין שציור כזה ותארים כאלה אינם מתייחסים למשיח פרטי בזמן מוגבל בהיותו במקום בארץ: ו ''למרבה משרה ולשלום אין קץ'' מחזק את הרעיון שהוא ''פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום'' ואינו מוגבל בזמן או במקום ולכן אין כאן מדובר באדם החי בעולם: סתירה! ואם כן איך ידובר על מלכות בית דוד או על ''משיח'' אחד של בית דוד? האם המשיח לא ימות ככל בני אדם? ומשמעות הפסוק לא נותנת מקום ליותר מאדם אחד שהוא ה ''פלא יועץ'' וכו.

הרי סתירה היא המוצגת מהפסוק עצמו: אחרי שמכריז על תאריו הבלתי מוגבלים בזמן ובמקום אומר ''על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם'': הפסוק עצמו סותר על סתירתו שלא ירגיש הקורא בו וישתומם רק בלי הבנה ברורה: וגומר ''קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'' כלומר ,דבר פלאי הוא והסתירה את פירושו קנאת ה'' צבאות ,שלא יימצא פתרונו עד שבא אותו האדם הנבחר בזמנו:

ואמנם הפסוק כאילו מכין אותנו קצת להבנתו ברמזיו העדינים: אם האדם הנבחר אינו נמצא עוד בהגבלות עולם הזה ,הלא הוא ,ודווקא הוא ,שמעלותיו המפורטות כאן ותאריו הנפלאים בולטים בכל הזמנים הבאים אחריו ,שיכול להיות לו הכח להכין את מלכות בית דוד המובטחת ולסעדה במשך התקופות הבאות אחרי הקמתה ולהיות לשופט נצחי עליה כדי שתישאר לצמיתות אותה המלכות הארצית והאנושית במסגרת הצדק והמשפט מעתה ועד עולם! הגיון הגאולה הטהור והאמיתי מתפרש ככה ואולם הקורא היהודי המבקש את נוכחות מלכו בירושלים לא יודע על איזה כסא להתייחס:

צריך קודם כל לפתור את הסתירה בין שני הסוגים או בין שתי המשרות שבגאולה השלמה: ולא נמצא במסורת ישראל החילוק ביניהם ולא מוכרת ההבחנה בין מונח ''גואל'' ובין מונח ''משיח'' ולא מובן חילוקם בין הגאולה הכללית האוניברסלית לכל העולם ,גם לישראל ובין המשיחות הקשורה בדרך פרטית להבטחות מלכות בית דוד: ושניהם נמצאים פה בנבואה הזו:

ועל כן קבלנו בסימנים השלמים שהגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל והמשיח לגבי הגואל דרגתו כחמור בר מזל האוכל את לחם הטעים של הגאולה השלמה מהשופט המשוח במלכות השמים: והוא הוא המפתח להבין מי הוא ''האדון שאתם מבקשים'': והוא המביא עמו את המפתח של השבת הלבבות אבות על בנים ולב בנים על אבותם ממפתחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,שהוא מלאך הברית שאתם חפצים: ולפני ביאת הגואל האחרון ,לא ידענו את מי אנחנו מבקשים ואת מי אנחנו חפצים:

ככה הן הנבואות על הגואל ועל המשיחות: מגלות עניין אחד וסותמות אותו באופן שרק בסוף יובן; כמו שמסביר פה הנשר הגדול ''וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה ,ענין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עכו''ם המשולים כזאב ונמר ,שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם ,ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל ,שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן ,וכן כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים: ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו בהן:

למה יצטרך הפסוק להגיד לנו ''פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים''? למה לא אמר ''המשיח שאתם מבקשים'' או ''המלך שאתם מבקשים'' או ''מלך המשיח שאתם מחפשים''??? הפסוק מרמז ''פתאום יבוא אל היכלו'' למה לי ''פתאום''? רמז הוא שנוכל להבין רק בבואו אל היכלו: ולא אמר ''יבוא המלך אל היכלו בירושלים'': אמנם למה לי ''האדון'' ולמה יהתל בי הפסוק כמעט ''שאתם מבקשים''?

אלא רמז גדול הוא 'עד שלא בא אותו האדון היינו מבקשים ומבקשים ומבקשים אבל לא היינו יודעים את מי אנחנו מבקשים'!!!

והיינו חפצים וחפצים וחפצים את מלאך הברית ויודעים שהוא אליהו הנביא המבשר את הגאולה השלמה אבל לא היינו מבינים בכלל מה ענינה של הגאולה השלמה ובכן חפצים אבל לא יודעים באמת מה חפצים!

והפסוק כמעט ומהתל בנו ואולם זה בגלל ש ''קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'' ולא זכינו לגלוי ישר מאהבה כי אנחנו עשינו בעקומות ולא בישירות מאהבה: ויצא עלינו שם רע בגויים כעם ההורג את נביאיו מפני שבעונות אמת הוא ,הרגנו את נביאינו ולא שמענו בקולם:

ומ''מ סתמי הפסוקים מפליאים אותנו עוד יותר בסוף כאשר מגיעה ההבנה: ואהבה מסותרת היא בכדי לגלות בנו מוח חדש שפל בזמן הגאולה השלמה: המשיח הארצי חמור הוא לגבי האדם הנבחר הגואל האחרון שפתאום בפטירתו בא אל היכלו במלכות השמים החדשה: וכבר הוא אחרי המוות וקם בסימן השלם של תחיית המתים ומשם הוא פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום: ומרבה משרה הוא ,כי מאז משרתו הולכת וגדלת ומתרבה כלפי העולם עד שיהיה אהוב כאבי עד גם לישראל גם לכל העמים: ומשם הוא אדון המשיחים שהם בארץ ומשם הוא מכין את משיחות בית דוד ומשגיח עליה שתהיה במשפט ובצדקה מעת הקמת בית המקדש השלישי שיתקיים בזמן עד עולם:

ובכן מדגדג לי זנבי תמיד להעירני ולשעשעני על הי-הא הי-הא! גדלו לה'' איתי ונרוממה שמו יחדו: עורים וחרשים היינו לגבי כל ענינו של הגאולה השלמה ודברי המשיחות ולא ידענו את מי אנחנו מבקשים ומה אנחנו חפצים: ועל זה מעורר אותנו הצדיק הנסתר ראש לל''ו צדיקים הנסתרים בזמנו משה בן מימון הספרדי: אל תחשבו את עצמכם לבני אדם בדברי הגאולה השלמה ואל תכנסו למדרשיהם ולאגדותיהם כי אדם לא ידע עד שיבואו הדברים ואפילו לנביאים לא הייתה קבלה עליהם ומה שתחשבו לא תגיעו לדעת ותטעו רק בכל דעותיכם ,הוו לעבד ה'' משולם עור וחרש ואל תעשו את עצמכם כרואים וכשומעים בדברי הגה''ש כי לא ידעתם ולא שמעתם עד שיבוא הגואל האחרון ויתגלו על מה הם המשלים ומה פירושם של החידות הנבואיות ,ועד שיגיע חמורו של הגואל ויאכל מלחם מבית לחם אפרתה ויפתח את פיו כעבד ה'' משולם עור וחרש וינער לכם את בשורות הגאולה השלמה ,הי-הא הי-הא:

-------------------------------------------------

אור חדש לרמב''ם

פרק ג' - מטרות המשיחות ברמב''ם

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נידחי ישראל ,וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבים קורבנות ,ועושים שמיטה ויובלות ככל מצות התורה - -

 

אלו המטרות העיקריות הרצויות מהמשיח בן דוד: והנני החמור ,משיח בן דוד ,מוכרח לבאר ממנו משהו כהבנת חמור: ראשית כל, מדובר כאן על המשיח בן דוד ההלכתי ,וכבר אמרנו שאין הרמב''ם ע''ה מדבר בשני הפרקים האלה כי אם על ההיבט ההלכתי של עניין המשיח.

וגם על המשיח ההלכתי אינו כותב כי אם שני פרקים אלו ,כי האמת הוא שיש מעט מאד לאמור על המשיח ההלכתי ואפילו מהמעט ,הברור ממנו עוד פחות יותר: ויכולים לאמור שיותר מהמשיח ההלכתי ,הנשר הגדול מסביר מה שאינו המשיח ומה שלא ניקח לראיות על עניני המשיח וימות המשיח מהמדרשים ,הסברות ,דרושי הפסוקים ,חושבי קצים ,ומחשבי העל טבעי וכו.:

ומ''מ ידוע שאם הרמב''ם היה יכול לשים את כל התלמוד בשני סעיפים במשנה תורה היה עושה: מהתלמוד ,אמנם ,הוכרח לעשות יד' חזקה של כרכים: אבל מכל מה שמדובר על המשיח ברמזי התורה ובאלפי רמזי הנביאים ורוב אגדות ומדרשים וסברות גאונים ופוסקים עד ימיו ,עשה עם המשיח ההלכתי מה שהיה חפץ לעשות עם התלמוד ושם את הכל בשני סעיפים לא ארוכים.

מאידך גיסא שלילת ההוספות הבלתי מקובלות לאמת הלכתית ,מטעמו ההלכתי שאין קבלה על כל הדברים ההם עד זמן ביאת קבלתו לעולם ,מתרכזת החשיבות המתגברת במיעוט דבריו: הקצת שלו קובע נקודות של הרים: אבל מצדנו בהשקפת הדברים מאחרי התגלות שש הנקודות מעל למלת וישקהו ,אנו מוכרחים דווקא לא להגדיל את אותם ההרים כי אם ,אדרבא ,לאזן אותם במשקל כדי שיהיו במצב איזון חדש לגבי התגלות אותה הקבלה החדשה הצפויה וגילוי הסימנים השלמים של הגאולה השלמה והמשניות החדשות של החוק החדש המקבילות לזמני ימינו ולעולם הנמצא כעת: אנו מדברים אחרי ביאת הגואל הנבחר מה'' ברוך הוא:

ומובן הוא שאין המדובר רק בהלכות המשיח כי אם בהלכות מלכים בכלל ובהרבה פנים של ההלכה עצמה: האם נשוב לתת מלקות מרדות לאוכלי טרפות?! האם יהיה לישראל מלך ,חוץ לה'' ברוך הוא?! האם אנחנו נחזור לממשלת ישראל ליושנה לממשלה הראשונה?! האם אנחנו רוצים במלכות בית דוד בצורתה הקדמונית?! אף הקורבנות לא יחזרו לבית המקדש השלישי אבל מסתבר שאינטרנט לא יחסר בו למען התקשורת הבינלאומית:

ובכן צריכים אנו לנעור כפי הצורות החדשות של זמני הגאולה השלמה אבל צריכים אנו להיזהר מאד באותו הרגע שלא למעט בגדלותו של הנשר הגדול ובחכמתו הנשגבת בכל מלותיו ובגדרי מטרותיו החשובות והנחוצות של ההלכה:

עברו אלף שנה מתחת לדבריו שהגדירו את צורת הדברים כפי צורך היהדות בכל הדורות שעברו מאז שהחזיקו את היהדות בהלכתו וגבשו את המשקל הרציונלי ההלכתי שהוצרך להיות בקיום בכדי לאזן את היהדות במידת-מה נגד כל התנועות המיסטיות והקבליות והאי-רציונליות שבלא כך היו מוציאות את היהדות מכל גידרה לגמרי ושוברות כל משקל ארצי:

אבל דבריו של הרמב'ם הנשר הגדול החזיקו את היהדות הכללית הרבנית על מעמדה המאוזנת להציל חלקים רבים מעולמות השיגעון שפרחו ממאה ה-13:

בטח לאחר שבע מאות שנה של טעויות ותנועות מיסטיות משיחיות קבליות ,היינו רוצים למפרע שהרמב''ם ע''ה היה כותב יד' כרכים על עניני המשיח במקום שני פרקים: לא יכל אמנם להתפשר מתפקידיו במשנה תורה והוצרך להסתפק במועט המחזיק את המרובה ,שאם היה מסביר יותר היה יוצא מהפשט וממשפט ההלכה והיה צריך לגלות את כח נבואתו: נעזוב את ההשערות ונחזור לדבריו היקרים:

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה - וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבנו -

העיקר פה הוא דבר אמונת המשיח שצריך לבוא וכל דגשו כאן על דבר זה ,יותר ממה שיעשה: שהרי אומר פה שיחזיר את הקורבנות אבל הוא בעצמו מבטא במקום אחר שיכולה להיות עבודה יותר מעולה ורצויה בבית האחרון ,כמו תפילה ,במקום הקורבנות: ובכן הפשט הוא שיבנה את המקדש ויחזיר את עבודת המקדש שהם הקורבנות וכו. או עבודת מקדש שתהיה במקום הקורבנות; אבל פה שמסיק את ההלכה אין טעם לשער עבודה אחרת: העיקר הוא שבנין בית המקדש השלישי הסופי והחזרת העבודה הרצויה בו תלוי בתפקידו של משיח בן דוד:

באמת הפשט כאן כבכל השני סעיפים קשה ולא פשוט ,ויותר מזה הייתי אומר מוקש הוא ,דהיינו מוקש הלכתי בכדי להציל ממוקשים גרועים: לא שהנשר הגדול ממציא מוקש אלא כל דיבור על עניין המלך המשיח מוקש הלכתי הוא ,שהרי אין קבלה ואדם לא ידע איך יהיו הדברים עד שיבואו:  אם ,אפוא ,צריכים לדבר ,על מה ידובר? אמנם צריכים לדבר ,כי לא יוכל להיות חסר מהלכות המשנה תורה: מוקש הוא שהרמב''ם לא יכל להימלט ממנו:

ולמרגיש יורגש שלרמב''ם בנושא הזה דווקא אין לו תענוג בכתיבתו ,ושאם היה יכול להתחמק ממנו לגמרי ,לא היה כותב כלום: אבל תפקיד עליו להגדיר משהו ,מפני שאם לא מהידוע לנו אמנם מאמונתנו היא ובזה אין ספק: התורה רמזה רמזים ונביאי ישראל מלאים בנבואות הגאולה וחלק שלם של המסורת הוא שיבוא בסוף מלך המשיח: ובנין בית המקדש השלישי חלק שלם הוא של אמונתנו וקשור בנינו בביאת המשיח: ומן המסורת המשיח צריך להיות משבט יהודה יוצא ירך בית דוד וישנה ההבטחה על זה:

אמנם קשה הוא מאד ,מפני שהנבואות לא מדברות רק על המשיחות הפרטית של ישראל בארץ ישראל ,ומתפשטת המשיחות לאוניברסליות נקל הוא לשובב נידחי יעקב וכו. וצריך הוא להיות אור לגויים עד קצווי תבל ולתקן את העולם: וגם פה אומר שלא רק שיחזיר מלכות בית דוד על יושנה לממשלה ראשונה אלא גם יקבץ נידחי ישראל:

הרי יישב בירושלים אבל כל כך תהיה השפעתו גדולה שיקבץ נידחי ישראל מארבע פינות העולם: לא כל כך פשוט הוא לקבל את אישיותו של המשיח הנאמר ,ובפרט שאומר שרק אחרי שיעשה את כל הדברים הללו אז ייחשב למשיח ודאי: איזה עבודה למשיח זה יבנה מקדש יחזיר עבודת המקדש יקבץ נידחי ישראל יחזיר את כל בית ישראל ליושנה ויכפה עליהם לחזור אל כל משפטי התורה ויתקן את העולם ואת כל העמים לקרוא בשם ה'' ולעבדו שכם אחד: ורק אז ייקרא משיח ודאי!

כל זה ואין קבלה לכל דברי הגאולה השלמה ולא ידע אותם אדם עד שיבואו ,שלכן אין לקבל את כל הסברות הנאמרות על דברים אלו אפילו שהן סברות המלומדות מהפסוקים: איזו דילמה גדולה לכתוב הלכה על המלך המשיח!

ומסובך הוא מהרבה פנים עד שסרב הרמב''ם להיכנס למסורות המדברות על משיח בן יוסף המתחיל ולא משלים ועל משיח בן דוד המצליח והמשלים: ומה ,עם כל התסבוכת יוסיף סיבוך נוסף ,וידבר על שני משיחים ,דוד המלך והמשיח בן דוד שיבוא: וצודק היה הרמב''ם ,שאם יצטרך לשער השערות על משיח מתחיל שלא הצליח כל צרכו ולא השלים ושמת לפני זמן ההשלמה ,איך היה מרכז את כל הדברים בשני סעיפים רק? והאם מחכים בני ישראל למשיח שימות לפני שהשלים את משימתו? אמנם דברי מסורת הם אבל אין בה ממשיחות ההלכתית:

ואולי לכסות קצת על עניין זה נכנס הוא לדבר על בחזקת משיח ומשיח ודאי ,שאיך שיהיה ,אפילו אם המשיח בן יוסף יהיה כן בחזקת משיח ,בודאי לא יהיה משיח ודאי ,שלכן אין צורך לשער השערות עליו:

ומצא אסמכתא מכוזיבא

ונתחמט החכם מכל אשמה

הקשורה בחכמת עקיבא

בן יוסף ,וסליחה על ההוספה:

אל תחשבוני למזלזל ,רבותיי

,כי אין קלות בכל מלותיי

ואך קושי הכובד או הקלה

לקבל מה שאין עליו קבלה?!

-----------------------------------

ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים ,אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים ,במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל (באחרונה): ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח ,דרך כוכב מיעקב זה דוד ,וקם שבט מישראל זה מלך המשיח ,ומחץ פאתי מואב זה דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל ,וקרקר כל בני שת זה מלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים ,והיה אדום ירושה זה דוד ,שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו':

הנה דורש הרמב''ם כאן בשני משיחים ,המשיח דוד והמשיח שיבוא ,וכנראה ניצל בזה מדבר על משיח בן יוסף ,שהרי המשיחות של דוד לא הגיעה למשיחות מושלמת העומדת בזמן ,כי אם לשלמות יחסית בנין המקדש בידי שלמה ,מלך שהשלום שלו: ובזמן קצר אחרי שלמה ,מהעדר השלמות בהנהגת המלך עצמו, נחלקה המלכות ,ונמוגה כל תקווה לשלמות אמיתית: נעשתה המשיחות של דוד דומה למשיחות בן יוסף שלא משלימה את מטרות הגאולה: עד שיבוא בן דוד של הגאולה השלמה:

אם הוא בן דוד זה שמשלים את הגאולה השלמה: מכוסה העניין: ואם הוא בן דוד שיתקן את העולם: מכוסה העניין: שני משיחים למה? בן יוסף ובן דוד, מדוע? ופלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום ,מי הוא? והברית החדשה המובטחת בנביא ירמיה ,למה ואיך? ונושא כליו של כוזיבא למה לו? ואמר הרב במקום אחר והושמט אחריו שגם מוחמד וגם ישוע מקדימים למשיח הם ,ומה עניינם? סתום נורא! ואמר הצדיק אבוחצירה לפרץ בחלומו של אדם קמחג''י ,אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד! ולא דיבר הרב הצדיק הנשר הגדול על חמור! ומי הוא שיתקן את העולם? ומי הוא שישים שלום בין כל חיות השדה כפי משלם בגויים?

לא על חנם אמר הרב שמכל האמור ''ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר ,שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב קצין ,אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו'':

עניין המשיחות סוד כמוס עולמי הוא ,עד שמגיע הזמן: ואמנם עתה בא הגואל האחרון ונתגלו הסימנים השלמים של שם ‘אהיה' אחרון ורק עתה יכולים לדבר ולהתעסק בדברים הללו ,כי בא הזמן:

אחרי השואה ב''חל'' שנים, אחרי הקמת מדינת ישראל ב''לה’’ שנים ,בפתיחת הדור הרביעי ב''סה'' שנים ,עד שב''ק'' שנים ייבנה בית המקדש: אחרי שיקוים יום ה'' הגדול והנורא:

אחרי שנבחר הגואל ופתאום בא אל היכלו במלכות השמים ,והושם חמור בארץ חמור גרם מבשורות הגאולה השלמה: אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד!! ועף נשר גדול למעל ביתנו ברחוב יריחו פה בבאר שבע בגורל גרם להוכיח את צדקות הנשר הגדול באור חדש ,כי עד שלא הגיע הזמן לא ידע אדם איך יהיו כל הדברים האלה עד שיהיו:

ולמה חמור ולא חיה כשרה? כי רחם ה'' על כל חיות השדה ,שאם לא כן אין גאולה שלמה!

ונכנסה התורה הקדושה לנקודות סימניה מעל למלת וישקהו ,ואין לי כרגע לשלם ארנונה ושכר הדירה וחובות הבנק וגז וחשמל ,ולא נתנו לי עוד תעודת עולה חדש ,ועד שהגענו לארץ נסתבך כל מצב הפוליטי והמדיני עם הערבים ועם עצם הממשלה ,והגיעו הסימנים שאין תורה ומתה הציונות וזה כבר השבוע השלישי בשביתת משרד הפנים: ופאולו הסוס הלבן פה ואין לו עבודה והילדים בבית ספר נתיבי עם ולא יודעים עברית ,ואין להם תעודת זהות עוד: וכמסך מבדיל אף על היהודים הכי טובים כעדת המרוקאים באריאל: ואנו שלשה ימים לפני חנוכה תשס''א ,ולמי אספר על חנוכת החנוכות?! וכחולה אני בעישון הלילה ולא ידוע איפה הרגליים: ואמנם גדול ה'' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר ואין ספק שנכנסה התורה הקדושה אל נקודות סימניה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה: ואני חמור גרם מבשורות הגאולה: בזה אין ספק!

.......................................

אור חדש לרמב''ם

פרק ד'

 

הקדמתי בקצת הבנות מקדימות בהלכות המשיחות ,בעיקר להראות שהאור החדש הגדול שעלינו להשלים בספר זה אינו בענייני הלכה ,שלא ענינינו הוא, ואינו ג''כ בעצם דבריו כאן בהלכות מלכים המפורסמות ,כי אם בזאת

''וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומים הן אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הוויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת''

הוא הצדיק הקדוש שזכה לגלות את הדבר הזה ,כתשע מאות שנה לפני ביאת הגואל האחרון חיים: ובכן לו הזכות שהספר הראשון הפותח לספר משנת חיים יבוא על שמו אור חדש לרמב''ם ,הוא האור החדש של הגה''ש שהציל הנשר הגדול בהסברו שאין קבלה להם ודברים סתומים הם אצל הנביאים עד שיהיו ויתגלו: דבר גדול ועצום כתב ,חבל שרבים לא שמעו לו בדורות אחריו ,ומ''מ הרמב''ם אמרו והיא האמת: עלינו ,אפוא ,לסדר בע''ה את ההשגות החדשות של הגה''ש:

ואני לא רב ,כי אם חמור, ולא עסקי עם ההלכה שהרי עבודת הרבנים היא לחלוטין ואני עסקי בחוק החדש של הגה''ש ובמנהג החדש וכו.: ואמנם הרמב''ם אמר כאן שבדברים האלה אין קבלה עד שתגיע: הנה בהגעת אותה הקבלה מתגלות ההשגות החדשות בכל דברי המשיחות: ועל כן אמר הצדיק אבוחצרה עלי ''אה אתה הוא החמור משיח בן דוד'' ועשיתי לו סימן שלא ירים את קולו הקדוש כלפי הרבנים ואמר ''אה ,כן ,כעת לא יבינו הרבנים'': המלה שלו הייתה יותר חריפה אבל המתקתי אותה לשם ''תיקון סופרים'' לדורות אמנם באמת הצדיק לא חשך מלה קשה מאד על רוב ה'רבנים' של האידנא:

ומפני שאמר עלי ''חמור ,משיח בן דוד'' ובאותו הרגע האשים את הרבנים ברוח של קשי עורף והעדר כוונות לשם שמים באמת ,נוגע הדבר להלכה ,דהיינו רבני ההלכה של האידנא הם שצריכים להבין את טעותם בדברים לא מעטים: ובא חמור ללמד אותם דרך האור החדש של הגה''ש במה הם טועים:

ואמנם מותר לי לדבר על ההלכה אפילו אם אני בסימן החמור ואף גם פרץ משבט יהודה הוא ויהודי מהלידה ומותר לו ככל יהודי לדבר על ההלכה: ואת יסודות ההלכה והתורה שבכתב ושבעל פה קבלתי מהצדיק הקדוש המורה חיים: יש לי הזכות לדבר בחלק הזה של ההלכה על הגאולה השלמה ועל המשיחות של בן דוד:

והזמן הזמין אותי למשנה חדשה: ''השתדל להיות לחמור במקום שאין רבנים'': דהיינו אין רבנים עכשיו היודעים את הקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש המוזכרת ברמב''ם ע''ה אבל אני, בסימן החמור משיח בן דוד יודע אותה ומוכרח אני לנעור עד כמה שאוכל: והנה העם מצד עצמו היה שמח מאד עד השמים מבשורות אלו לולא הרבנים של האידנא היו מונעים ממנו מלשמוח ,ועל כך הצדיק אבוחצירה רצה להגיד את הדבר בקול רם מרוב שמחתו וחפצו שישמח כל העם איתו ומהתלהבותו כמעט והתחיל לאמור את הדברים בפומבי:

אבל החמור הנמצא בעולם כבר יודע מהניסיונות של השנים שעברו ,וכמו הסימנים של לפני עשר שנים ,בהיותנו בבאר שבע ,שהזהירו אותנו ''אל תדברו ואל תגלו את הבשורות אצל הרבנים'' כי לא יוכלו לקבל אותן ואין להם זכות בתקופה הזאת וכו: ובסוף החלום הצדיק בבא סלי הכניס אותי לתוך חדר סגור וסגר את הדלת מאחורינו: (ובאותו הלילה קבלתי עניין סודי על הקשר בין השבעה רקיעים והשבע אדמות מלמטה בהתקשרותם עם העיר באר שבע עיר האבות אברהם יצחק ויעקב):

רמז הוא בחלום ,דהיינו אפילו הצדיק אבוחצירה עצמו ,בדבר הזה היה צריך לשמוע לעצה מהחמור וקבל אותה ממנו: פירושו למבין ולמאמין: הוא הנותן כוח ליהודים יהיו רבנים או מלומדים בתורה או גאונים בתורה או מעולים במסורות בעל פה ואפילו בקבלה מעשית כמו אבוחצרה הקדוש ,לא ימנעו מלקחת עצה מהחמור: שאם הוא יכול לקחת עצה מהחמור כל שכן אחרים ואם לרבנים ,בדברים האלה לא ישמעו בקולם אלא אם כן הם בדרגה יותר גבוהה מהצדיק אבוחצירה!!!

ואמנם נראה קצת ביחד מה הם הקשיים כל כך שירשיעו הרבנים בשמיעתם את דברי החמור: כתוב תהילים פז':

למנצח בנגינות מזמור שיר: אלוהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה: לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך: יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם: ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלה: יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם: ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו: יברכנו אלוהים וייראו אותו כל אפסי ארץ:

הקושי הראשון הוא שישנם הרבה פסוקים בתהילים ובנביאים שעם ישראל קורא אותם ,אף הרבנים במשמע ,אבל אין להם הבנה אמיתית בהם:

התרגל עם ישראל לאמר דברים: התרגל עם ישראל לחשוב על עצמו ולא לחשוב על העמים ועל הלאומים ויש פער עצום בדבר הזה: והפער ההיסטורי הזה אינו עניין של אשמה כי אם של מציאות: ישנו צד של אשמה כללית היסטורית ,נכון ,אבל אין בכוחו של עם ישראל לתקנו: אשמנו בגדנו גזלנו דברנו דופי - אנחנו ואבותינו - אבל אין בנו הכוח לתקן את תקופות הנביאים כאשר עם ישראל הרשיע בכלל ולא שמע בקולם וזלזלו בהם ואף הרגו מהם ולא חשו על דבר ה'':

קבלו אחר כך את דברי הנביאים בצורתם הכתובה אבל הנביאים פתחו לאומות העולם ולא זכה ישראל לפתוח להם: וגם ספר תהילים מלא מהקריאות לעמים אבל נשאר הדבר בקריאה: למה בתהילים המיוחסים ברוב לדוד בן ישי? הוא מפני שהיות המשיחות עליו ,מטרות הגאולה התבטאו בו בדבריו ובשיריו ובתשבחותיו לה'' ברוך הוא: לא עניין של הלכה הוא כי אם עניין המטרות מצד עם ישראל ודרכם להיות אור לגויים: בכל דברי ימיו של עם ישראל לא הצליח להגיע לזה ,ובכל תקופה כמעט נתרבו הסיבות במציאות שהרחיקו את עם ישראל לחשוב יותר על עצמו וקיומו ,ובכל דור ודור קמים עלינו לכלתנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם:

לא כוונתי להאריך בדברי ימי ישראל כאן ואמנם עובדה היא שמתחיל תמיד הקושי בחטאו של ישראל ואחריו נמשכה שנאת הגוים ואחר כך בצער להם זוכרים את ה'' וקוראים לו והוא מושיע אותם מצרתם ומאויביהם בכל דור ודור: רק עמלק לא מחטא ישראל נגרמה שנאתם ,כי מושרשת היא במדות הרעות ובהעלמתה כלפי הקדושה ,ובכן יימחה זכרו מתחת שמי השמים ומצווה גדולה תהיה בזמנו למחות אותו ואת זכרו מן העולם:

באמת הקריאות לעמים בתהילים והפתיחות לאומות העולם בנביאים נשארו בתוך הספר ובמשך הדורות לא התגבשו במסגרת ההלכתית האמצעים לקרב את העמים לעבודת ה'': לא התקיימה הפצת הנס של חנוכה אלא בהדלקת נרות בבתי היהודים: וסמל הוא זה שלילי לבית המקדש עצמו שלא קיים ,בעוונות ,ביד בני ישראל של אז שלא מילאו את תפקידם הגדול העולמי האוניברסלי הזה שתנאי עיקרי הוא בסדרי מטרות הגאולה: אנו צריכים בכל עניין למצוא את חסרוננו וגם את הצטדקותנו ההיסטורית אבל איך שיהיה ,לא נשאר בעם ישראל הכוח לתקן את החסרונות ההיסטוריים:

ובכן לא נוצרו אמצעים במסורת להסיר את הפער ולקרב את אומות העולם לאמונת ישראל: ואף הגרות במסגרת ההלכה של בית הכנסת היא כמו כפפה עבה מאד שאינה מתאימה בכלל למדת היד שהיא צריכה להלביש: חוץ מזה, אין הגרות מייצגת את מטרת הקירוב הרצוי לכללות האנושות; ולא שאומות העולם ייעשו לבני ישראל אלא מה שכותב הנשר הגדול:

''ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו ,אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל ,שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן'' -

''דת האמת'' זאת אומרת לאמונה האמיתית בה'' אחד ובכנות חוקותיו ,לא שיהיו ליהודים שומרי ההלכה הכוללת אלפי דברים שאין אומות העולם מצווים בהם בכלל: ''ולא יגזלו'' הכוונה על חמש הדיברות ''לא תרצח'' ''לא תנאף'' ''לא תגנוב'' וכו.: ''ולא ישחיתו'' שיהיו כנים וישרים בהתנהגות מוסרית גבוהה: ''אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל'' ילמדו מתורת האוכל דברים רבים וגם מתורת הרבנים על דברי המאכלים ,מפני שיבינו שהם חוקים ודינים טובים לכל בני אדם גם מצד הנפש בבריאות מעולה: ואיסור אכילת הדם קשור בשבעת מצות בני נח:

אמנם דבר גדול גאולי הוא ש ''יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל'' - תשאלו לרבנים של האידנא אם איננו דבר נורא זה!

כללו של דבר ,עניני הגאולה השלמה משלימים לכל המטרות שבני ישראל לא זכו ושוב לא יכלו לקיים אותן: ובמה שלא קבלו את הנביאים בזמנם לא הורשה השלמת התורה עצמה להתקיים בהם ,ונתקיים בהם רק הצד של הפירוד והבידוד והקדושה במה שיכלו ומה שזכו לקיים: ואפילו זה ייראה לקושי וקרוב לכפרות אצל הרבנים של האידנא!

אבל יש בסיס ברור לדבריי והלא משה רבנו ע''ה נבא שיקום נביא כמוהו? והלא תורה היא זאת? ולכן מוכרחים להבין שהתורה עצמה לא נשלמה בכל מטרותיה אלא בהמשך מסורת הנביאים ,שאם לא כן, למה היה צריך לקום עוד נביא ''כמו משה'' ?? וטעמו הכללי לזה הוא שהוכרחה התורה להדגיש את צד הפירוד והבידוד והקדושה לעם ישראל והמיוחדות שלו בצווי המצות שמבלעדיהן היה מתבטל עם ישראל מזמן בהתערבותם עם הגויים: היה צורך היסטורי ראשוני ועיקרי שעם ישראל יהיה מוקדש לתפקידיו ומובדל כעם לבדד ישכון ,ואין שום קיום לכל יתר מטרות הגאולה מבלי שיהיה עם ישראל מוקדש ומובדל:

הנה באמת התורה הוא ראשון והנביאים הם שני ולא יקוים השני אם לא יקוים הראשון: חלקו של הקדשת עם ישראל מודגש בתורה וחלקי מטרות הגאולה והמשיחיות מודגשים בנביאים ,הרי הם משלימים אחד את השני: זהו הקושי הגדול בשביל עם ישראל להבין אותו: אם זכו בתורה לא זכו אמנם באוניברסליות של הנביאים ולא זכו אפוא לקרב את אומות העולם לדת האמת ולא זכו לקשר קשרי אהבה עם העמים ולהשפיע עליהם מתוך לב טוב ואחווה ורחמנות: ונשאר הפער מן הקצה אל הקצה: ולא השיגו בני ישראל את כוונות הגאולה השלמה:

ופער הקושי הוא באמת ריחוק קשה מאד ואלפי שנים יעידו על הריחוק: וקושי הפער גם כן מאד קשה מפני שבלי השלמת צד הקירוב ובלי השלמת מטרותיהם של נביאי ישראל ,אין מקום לגאולה השלמה:

והגאולה השלמה אינה דבר רשות כי אם חובה בבוא העת לקיימה וכל הזוכה יזכה וכל המסרב לא יזכה בה ולא ישתלם: הוא ביחיד אבל עם ישראל ישתלם כי מובטח הדבר בתורה ובנביאים: והנה בבוא הזמן נמצא עם ישראל ,ובפרט עם ישראל השומר תורה ובפרט המלומדים והרבנים ''קנאי ההלכה'' בריחוק נורא ועצום מהבנת מטרות הגאולה השלמה: דילמה היסטורית היא ,שדווקא אלה ,לומדי ואוהבי התורה ,הם הכי רחוקים מהבנת מטרות הגאולה השלמה: ומי שהוא פחות מלומד ופחות ''דתי'' ויותר מזוהה בערכי העולם הרבים שהם אוניברסליים ,יותר קל לו להבין לקבל ולשמוח בשמחת הצדיק אבוחצירה באומרו ''אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד''!

........................................

אור חדש לרמב''ם  18/12/01

פרק ה' - ''ודברים סתומים הם אצל הנביאים'' - מי הוא ומה ענינו של הנביא שיקום

 

במה שאין קבלה ודברים סתומים הם אצל הנביאים ,ברור הוא שבבוא הזמן ישנה קבלה חדשה ושמתוך אותה הקבלה האמיתית נדע למפרע את כוונותיהם של דברי הנביאים וכו. הנה הפער העצום האמור מתפשר ומתפענח דרך אותה הקבלה וכמו שהפער עומד מן הקצה אל הקצה מובן הוא שאותה הקבלה החדשה האמיתית אחרת היא לגמרי ממה שיכולים לשער לפני שמגיעה: כל שכן הדברים החדשים ש ''עתה נבראו ולא מאז ולפני יום'' -ואשר ''גם לא שמעתם גם לא ידעתם גם מאז לא פתחה אוזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופושע מבטן קורא לך'':

ומה להלכה שאין ההלכה בעצמה יודעת על כל הדברים הללו?! צריך מוח חדש ולב חדש בכדי לשמוע אותם ,והנשאר בהסתגרותו לא יתפתח ולא יוכל ללקט כלום מהחדשות:  ואמנם אין החדשות אמורות לצאת מן ההלכה אם הרבנים אומרים שהדברים סתומים הם אצל הנביאים ולא יהיו מוכנים לשמוע דברים חדשים לגמרי בבוא הזמן? הלכה היא מהנשר הגדול ,שאם לא יהיו צריכים לשמוע אותם ולהבין אותם ולקבל אותם ,למה תישלח אותה הקבלה החדשה?!

הנשר הגדול קורא לו נביא ''יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו''':

וממשיך הרמב''ם להסביר ''ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולים אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים: ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו: וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומים הם אצל הנביאים ,גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים'' וכו:

כאמור אפילו לדבריו עצמם הצדיק הקדוש מפוסטט אינו אומר שהם כהווייתם אלא אומר ''יראה מפשוטן של דברי הנביאים'' ''יראה'': ''יקום נביא'' - על איזה נביא הוא מדבר? פשט דבריו מובן ,יקום נביא שהוא שייך לשליחותו המנובאת בסוף מלאכי לאליהו הנביא ,זכור לטוב: וככה מדבריו אין ספק שהנביא הזה צריך לקום ,מפני שלא תוכל להתקיים הגאולה השלמה בלי השבת הלבבות הזאת המנובאת וחלק אינטגראלי הוא גם כלפי בני ישראל עצמם גם כלפי האוניברסליות של הגה''ש:

ומוסיף לצורך הפשט שיש חכמים אומרים שהוא אליהו הנביא עצמו: ונראה מסדר לשונו הגאוני שדחוקה היא קצת הסברה הזאת אבל מפני שאינו מן הנמנע באופן אבסולוטי צריך להביא את האפשרות הזאת: פשוט ,הפסוק מכריז ''הנני שולח לכם אליהו הנביא'' אין ספק בשליחות ואין ספק שהשליחות שייכת לאליהו הנביא'' ואולם השאלה היא אם העולם ראוי לקבל את אליהו הנביא בגלוי ?! התשובה היא שיקום הנביא בשליחות אליהו הנביא ,אותה השליחות המובטחת בפסוק:

''לשום שלום בעולם'' - היא השבת הלבבות האמורה והוא תפקיד עצום ונורא; ומי הוא זה שיכול לשים שלום בעולם?? אמנם ענינו הוא ''למי שניתנו לו מאת ה'' המפתחות האמיתיים להשבת הלבבות ,הוא שיש לו המפתחות לשים שלום בעולם ,הוא אליהו הנביא או למי שמקבל את המפתחות של אליהו הנביא ונשלח בשליחותו עם אותם המפתחות לתפקיד הנשגב: הוא הגואל חיים המקבל את המפתחות הנבואיים ההם, והוא מצליח לשלוח אותם לעולם, כמו שכתוב ''וחפץ ה'' בידו יצלח'': והם המפתחות הנשלחים בעולם דרך מישרת החמורים האוכלים את הלחם של הגאולה השלמה ,שחלק ממנו הנו מפתחות השלום של אליהו הנביא שנמצאים בידם של הגואל האחרון ,חיים:

ואמנם שתי לשונות כאן שאינן דומות: על הנביא הזה הקם הוא אומר שתפקידו ''לישר ישראל ולהכין לבם'' - זה כלפי בני ישראל - ואחרי זה מסביר שתפקידו הוא ''לשום שלום בעולם'' - זה כלפי העולם: מובן הוא ששניהם אמת וגם שניהם נפרדות שהרי לישר ישראל ולהכין לבם אינו אותו התפקיד של לשום שלום בעולם: אמנם קיים קשר ביניהם ,שהרי יושר והכנת הלב שישראל זקוקה להם בכדי לקבל את הגה''ש האוניברסלית קשורים הן בעניינם אבל מוסתר הדבר בדבריהם:

ובכן נתחיל בעזרת ה'' עלינו לגלות את המוסתר כאן והוא כי תפקידו העיקרי  של גואל חיים להביא את הגאולה השלמה ליהודים ולבני עולם הנוצרות:

ואינו דומה עולם האיסלאם לעולם הנוצרות ,שהרי החמור שיש לו שלש עיניים אין לו עין לנוצרות התיאולוגית ,כי אם לנוצרים היוצאים משם ונכנסים לברית הסופית השלמה ,בזכות הגואל האחרון ,חיים ,ונעשים כבני מלכיצדק על מזבח מלכיצדק בבה''ת של הגה''ש: אבל לא לבני איסלאם ,שהרי הם יישארו בדת האיסלאם שהיא מיוסדת על אחדות הבורא ישתבח: ואצלם ניתן לומר שהתפקיד יותר קרוב למה שהוא כלפי ישראל ,לישר בני האיסלאם ולהכין את לבם:

אבל עבודתנו בספר זה אור חדש לרמב''ם היא כלפי בני ישראל ,לישר ישראל ולהכין את לבם:

''ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים'': על מה מדובר? על שני בני יוסף ,אפרים ומנשה: ומה שייך מלוא הגויים והלא אפרים ומנשה בני ישראל הם? 

ואמנם מי הם בני ישראל בנביאים שתמיד מדובר על יהודה וישראל? אלא ישראל של הנביאים הם עשרת השבטים ונזכרים הרבה פעמים על שם אפרים 'כי בן יקיר לי אפרים' :הרי הם הצאן הנאבד מבית ישראל שהתבוללו בין אומות העולם ,ונקרא בשם אפרים: דהיינו הנשמות של עשרת השבטים התבוללו בין האומות ועל פי השגחת ה'' נמצאו בעיקר בנוצרות והיו נצורות ושמורות בנוצרות ,בישועה חלקית ובסוף הם יחזרו הביתה ,ככתוב ושבו בנים לגבולם: הנה נשמות עשרת השבטים נמצאות מפוזרות בין העמים שקבלו את הנוצרות:

ואיך תהיינה הנשמות שמורות בנוצרות ,והנה הרבה יהודים רגילים לחשוב שהגאולה השלמה היא רק לבני ישראל '':

אמנם העניין אינו קשור לנוצרות התיאולוגית שהיא פסולה אם כי הנשמות נשמרו בנוצרות ובסוף יוצאות ממנה: אבל מי שחושב שהגה''ש היא רק לישראל טועה טעות גדולה עצומה וגסה: הגאולה השלמה היא שלמה גם במעשה!

יש להבין את זה טוב: הרמב''ם, עליו השלום, מרמז עליו רק ב"לישר ישראל ולהכין לבם - ולשים שלום בעולם": ולתקן את העולם ככתוב "אז אהפוך שפה ברורה אל העמים לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד":

וגם ''שכם'' מרמז על אפרים בן יוסף דהיינו על עשרת השבטים מפני שחיוני הוא הצלת הצאן הנאבד מבית ישראל לאיחוד כל השבטים שהוא תנאי ראשוני בגאולה השלמה:

היהודי החושב שהגה''ש היא רק לטובת ישראל אינו מוכן בשום אופן לקבל את הגה''ש ומגלה מחשבה צרה ביותר שאינה מאפשרת ואך מונעת את הגה''ש:

הכנת הלב של בני ישראל (וגם של בני האיסלאם ואף בכלל) מתחילה בהכרזתו של הגואל האחרון ,חיים ''כולנו בשר אחד'': ישראל חלק מהכלל אף כי הוא הבכור הנבחר ומשפטו קשה משאר האומות בגלל התחייבותו במצות התורה: עם בדד הוא אבל אברהם אבינו אב להמון גויים וישפוט ה'' עמים במשרים: ונבחר ישראל להיות דוגמה טובה לעמים ואור לגויים ,כי אוהב ה'' את כל מעשי ידיו ואת כל בריותיו.

הדברים עמוקים מאד בעניין הזה והנביאים השלימו את כוונת השלמות ביחד עם אומות העולם אבל עד הגה''ש לא ניתן לבני ישראל להבין בדבריהם והרבה מדברי הנביאים אף כי הם גלויים נשארים סתומים אצל בני ישראל שעד הגה''ש אינם מסוגלים להביט על האוניברסליות ומתבודדים כדי למנוע את התבוללותם וכדי להחזיר את העם לתורה ולמצות ובגלל שבכל דור ודור קמים עלינו לכלתנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם רואים את כלל הגויים כשונאים אותנו וקשה מאד להפנים ש "כולנו בשר אחד'':

וסיבובים גדולים היסטוריים הם שרק ה'' ברוך הוא בגבורתו היה יכול לסבב אותם להביא את האנושות לזמן שתוכל ההבנה הזאת להתרכז בהשגה ממשית ,כי אף הפסוקים לא יועילו אם אין הרקע ההיסטורי מוכיח על מציאותם: הקמת מדינת ארץ ישראל עצמה נס גדול עצום ונורא הוא ואמנם הננו עברנו ונהרגנו וקמנו ולא נשארנו מתים וקיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו והיא בעצמה הכנה לקיום יתר הנבואות וההבטחות על הגה''ש: כי בא הזמן ונכנס העולם לחלק השלישי הסופי של דברי ימי ישראל: אמנם מצד עצמו קטן המוח המוגבל להכיל אותו ,כי תכנית האלוהים היא והכנה עולמית היא מהתחלת בראשית ומבחירת אברהם אבינו אב להמון גויים:

מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק כי מצא האלוהים את עוון עבדיך: כל התוכנית הנה שונה ממה שחשבנו כי לא מחשבותיכם מחשבותיי ולא דרכיכם דרכיי: בקשי עורף לא שמעו אבותינו לקול הנביאים ,כי חטאנו אנחנו ואבותינו ,וגורשו עשרת השבטים ונגלינו מארצנו ונחרב בית ראשון ,ולא הבנו ולא קיימנו את רצון הנביאים בבית שני ,כי פסוקים לפנינו אבל לא הכוח להבין אותם ,ולא נעשינו אור לעצמנו וכל שכן לא היינו אור לגויים: אור ושמחה היו בפורים וחזרנו והוקם בית שני אבל לא הבנו כי אם את המחלקות בינינו ואת השנאת חנם השגנו וברגע של אור של קנאים נצחנו בנסים במלחמה בלתי אפשרית ובנס חנוכה נשאר השמן עד לשמנה ימים אבל לא הבנו ונשארנו בנרות חנוכה:

ועתה נחזור לפורים ולחנוכה והרי אמרו חכמי ישראל בקבלתם כל החגים עתידים להתבטל חוץ מפורים ומחנוכה: ומה אנחנו מבינים! בשנים הראשונות לסימנים השלמים כתבתי לילדיי מנישואיי הראשונים על הבשורות והזכרתי את הנבואה החדשה שבעוד 400 שנה בין 400 ל500 שנה לא ינהגו בני ישראל בבתי הכנסיות להניח תפילין ,ככה נאמר מפי הצדיק הנבחר המורה חיים בחלום החוזה של בית התפילה של הגה''ש:

כתבה תכף בתי לאה שזו כפרות בעיניה שמכחישה את נצחיות התורה: ועניתי במכתב לבני אליהו שנבואה היא זאת והכוונה היא שבזמן ההוא ישראל מצד דרגת הקדושה שתגיע אליה לא תצטרך לאות התפילין: ובכלל מה הדאגה ,לא אנו שקובעים עתה מה שיהיה בזמן ההוא בבית הכנסת ,כי אם בית דין גדול יהיה אז שיקבעו את זה:

אבל הנה אם גם החגים פסח שבועות וסוכות יתבטלו בזמנם ואין זה מכחיש לנצחיות התורה ,כל שכן תפילין שענינו מדאורייתא והלכותיו הלכה למשה מסיני והמבין יבין: אין נצחיות התורה נוגעת לפועל המצות הקשורות בקדושה הראשונה ,שהרי רוב תרי''ג המצוות כבר נתבטלו בפועל כמו שמסביר הנשר הגדול בספר המצוות שלו: ובהתגלות הבשורות החדשות של הגה''ש עוד יותר בולט עניין זה ,כי לא יחזרו הקורבנות בבה''מ ולא בגדי כהן וכל המצוות התלויות במקדש ובכוהנים שהם רוב תרי''ג המצוות: אמנם התורה נצחית ולימוד המצוות קיים לעד ''ונשלמה פרים שפתינו'' ואין הגבלות לא לחכמת התורה ולא לשכר המצוות המלומדות בתורה:

ואם נבואות של נביאי ישראל לא מובנות עד שבא הגה''ש כל שכן נבואות התורה לא מובנות עד שיובנו בזמן הגאולה השלמה וכמו נבואות משה רבנו בפרשת האזינו: ומה הם אלוהים אחרים והעבודה זרה שלא שערום אבותינו כי חדשים מקרוב באו והיו זובחים לשדים וחושבים שעובדים את ה''? ובכלל בני תורה לא יודעים מה זה תורת הסימנים השלמים שמביא הגואל חיים המדריך את כל חלקי הזמן השלישי החדש הסופי והנורא של הדור הרביעי ודור הבניין החדש ותקופות הגאולה השלמה שהיא כפולה לבני ישראל ולבני אומות העולם ,ומשולשת היא לבני ישראל ולבני האיסלאם ולבני מלכיצדק לכל העמים:

הרמב''ם עליו השלום ידע שהגה''ש תלויה בשם ''אהיה'' אחרון משם ''אהיה אשר אהיה'' והיא קשורה בקדושה חדשה וברוח ובלב חדשים ובדברים חדשים ובהתחדשות השמים והארץ ובעניינים חדשים שלא נשמעו ולא נודעו ומעתה נבראו: וידע הצדיק שהאוניברסליות של הגה''ש הנה שונה לחלוטין ממה שיכלו לחשוב כל בני תורה ושאין קבלה עליה עד ביאת הגואל האחרון המביא לעולם את הקבלה החדשה: אלא יקום נביא לישר ישראל ולהכין לבם - לשים שלום בעולם ,ויתקן את העולם:

והנה כל מה שמחכמת התורה הקדושה וממוסר התורה ומהרחמנות של התורה ומענות משה נכנס לתפארת הברית של הגה''ש בשלמות: וכל מה שנשאר מהקדושה הראשונה בהלכה ובמנהג ישראל לבני ישראל במשך הדורות נשאר בבית הכנסת ונמשך על פי הרבנים בתהליך ההיסטורי של ההלכה: וכל מה ששייך לקדושה האחרונה ולחוק החדש ולמנהג החדש ולכל תורת הסימנים השלמים גם של תורה גם של נביאים גם של כל החידושים הנפלאים של הגה''ש עצמה נכללים בתפארת הברית החדשה השלמה של ירמיה הנביא ולשאר נבואות הגאולה בדברי כל הנביאים:

ואמנם כל בני ישראל צריכים לקבל את הגה''ש כמו כל לומדי התורה והתלמוד וחכמי ישראל ולא משתנה זה במה שהם אינם צריכים למנהג חדש ולחוק חדש ואפילו לבית תפילה חדש חוץ מבית המקדש עצמו שיהיה ,להם כל הזכויות והמצוות כמו אז ומקבלים הוספות אור והבנה ורוח חדשה מהגאולה השלמה ויבינו בכל הסימנים השלמים בסוף: אבל להם הקושי בהתחלה להבין את החדשות ,ואינם מתארים את דבר הרמב''ם על הקבלה החדשה האמיתית שלא קבלו ונדמה להם כאילו הכל יש להם דרך התורה הנביאים והמסורת ''כולה חזה נשמעה והלא אתם תגידו השמעתיך'' ועונה לו הפסוק ''חדשים מעתה ונצורים ולא שמעתם'':

אם יש עתה חכמים בישראל באמת הם צריכים לחפש על מה שלא יודעים ולא על מה שהם חושבים שיודעים: כי הגה''ש כולה חדשה ודברים שלא נודעו לפני זה והיא הקבלה החדשה האמיתית בשם 'אהיה' אחרון המגלה את כל הדברים שהיו סתומים בנביאים ולא ידע אדם מה הם ועל מה הם עד בוא העת:

......................................

אור חדש לרמב''ם    -  2/01/01

פרק ז'

מהו הפורים ומהו החנוכה של הגאולה השלמה? - הקבלה החדשה של הגה''ש -

 

בעיקר הפורים של הגה''ש הנו בהתגלות מלכות השמים והחנוכה של הגה''ש הנה באור החדש של בית המקדש השלישי בן שבע קומות: הקבלה החדשה של הגה''ש באה לגלות את הפורים החדש ואת חנוכת החנוכות ואת צורת המבנה של בית התפילה לכל העמים:

הקבלה החדשה מתקבלת דרך החלומות וששת הסימנים הגדולים שנתקבלו על ידי תלמידיו ואוהביו של הצדיק הנבחר חיים ,בשנה הראשונה לסימנים השלמים ,הנה המסגרת הקבועה שבה נכללים יתר החלומות: הרי ששה סוגים כלליים הם שדרכם הקבלה החדשה מגיעה לעולם דרך חלומות על (1) כוכבי הגאולה  על (2) השופט המשוח של מלכות השמים ,על (3) האור החדש של חנוכת החנוכות ,על (4) מישרת חמור אוכל לחם ,על (5) הנבואות החדשות הנוגעות לדור הרביעי ועל (6) תחייתו של הגואל האחרון ,המורה חיים:

הנה החנוכה החדשה הוא הסימן השלישי והפורים החדש הוא סימן השני: הסימן הראשון ,סימן הכוכבים ,הוא המפתח הכללי לזמני הגה''ש ולענייני כוכבי הגה''ש והצדיק השלם חיים הוא מורה הכוכבים המגלה לעולם את ספר הכוכבים שלאברהם אבינו ,אב להמון גויים: הסימן הרביעי נותן את המשרה של חמור אוכל לחם ,שהרי הגואל האחרון ,חיים ,הוא שמדריך את כל עניני הגה''ש ממלכות השמים ,והמשרה בארץ המקבצת את חומר כל הדברים ומסדרת את העבודות הקשורות בכתיבתם והסבריהם ומעשי פעולתם וכו. הוא סימן חמור אוכל לחם: הסימן החמישי נותן את הנבואות החדשות אודות הדור הרביעי הזה ועל הבניין החדש הרצוי הנבנה במשך הדור הרביעי: סימן תחיית הצדיק הנבחר ,חיים ,מן המתים ,הוא סימן הכוח המפליא המחדש את העולם כולו בעד הגאולה השלמה: הרי אלה ששת הסימנים המיצגים את המסגרת הקבועה של הקבלה החדשה של הגה''ש:

מסגרת הקדושה החדשה של הקבלה החדשה של הגה''ש היא שבעת המעגלים הנבואיים הקשורים כפי עניינם בשבע שמות קודש (1) אל שדי (2) ה'' אלוהינו (3) אל עליון (4) אל חי (5)  ה'' אל עולם (6) ה'' צבאות (7) אהיה אשר אהיה:

הנה ששת הסימנים השלמים ושבעת המעגלים הנבואיים מהווים את המסגרת השלמה של הקבלה החדשה של הגה''ש דהיינו כל עניני הגה''ש נכללים בהם: מספר היסודי ,אפוא ,של הקבלה החדשה של הגה''ש הוא שלש-עשרי ,וסימנו נקרא הקבלה החדשה של הדג הגדול לויתן הכוללת את ה-13 מזלות החדשים ,(1) תחיית הציפור (2) קרב הדג (3) כבדות החמור (4) הצב המואר (5) מלכות הג'ירף (6) כוכב התכנית (7) מקלט ארמדילו (8) אגם מלח (9) עמק מרקור (10) סוף הרגע (11) הבושם השמימי (12) כלוב האריה ו(13) היופי של גן עדן: כולם ביחד מהווים את המזל החדש של הזוכים בגה''ש:

כל הקבלה החדשה של הגה''ש קשורה בהשלמת השם ''אהיה'' אחרון ובעצם גילוי השם ''אהיה'' אחרון ,דהיינו השם העצמי של ה'' ברוך הוא הקשור לגאולתו הוא ''אהיה אשר אהיה'': ונקרא הוא האל הגדול הגיבור והנורא:

גדול ביד משה רבנו בגאולת ישראל ממצרים ,במתן תורה בגילוי חכמת תורה שבעל פה ובהקמת מלכות ישראל ובנין בית המקדש הראשון;

גיבור ביד אליהו הנביא ,זכור לטוב ,וגאולת פורים ביד מרדכי ואסתר והקמת בית המקדש השני ובחנוכה ההיסטורית ובמשרה הנסתרת המשיחית של ישוע ובהקמת דת האיסלאם בידי מוחמד לבני ישמעאל ובשמירת בני ישראל בנסים וישועות במשך אלפיים שנות גלות:

ונורא ביד הצדיק השלם ,השופט המשוח במלכות השמים ,הגואל האחרון ,חיים ,בהתגלות הגאולה השלמה השלישית דרך מלכות השמים החדשה וגילוי תורת הסימנים השלמים והחוק החדש של הגה''ש והמנהג החדש של בית התפילה החדש של הגה''ש וכל הקבלה החדשה האמיתית של הדג הגדול לויתן וכל הדור הרביעי ויום ה'' הגדול והנורא ותחיית העולם לתקופות הגה''ש ובנין בית המקדש השלישי שלעולם לא ייחרב והקמת המשיחות בישראל ובעולם הקשורה לסימני מישרת חמור אוכל לחם:

הרי ''הגדול'' קשור בשם ''אהיה'' ראשון ,''הגיבור'' קשור בשם ''אשר'' ו''הנורא'' קשור בשם ''אהיה'' אחרון: הגאולה השלמה היא גילוי השם ''אהיה'' אחרון והתגלותו משלימה את כל השם ''אהיה אשר אהיה'': ובשלמות שם ''אהיה'' אחרון נשלמים גם כן שם ''אהיה'' ראשון ושם ''אשר'' ,שלגבי הגאולה השלמה גם השם ''אהיה'' ראשון לא נשלם אף על פי שמצד עצמו הוא שלם וגלוי:

ואמנם דווקא בגאולה השלמה השם המוסתר באמצע הוא שם ''אשר'' בא לגילוי ,שהרי כל מה שעבר מתחת לשם זה היה בבחינת ''אל גיבור'' ,אם בזכות בא בגילוי ואם חסרה זכות בא בהסתר פנים ובישועות נסתרות בטבע בשם אל מסתתר:

ונקרא ''אל גיבור'' על שם התגברות ה'' ,כביכול ,על כל העיקובים העצומים המרובים לגאולתו יתברך מצד עוונות בני אדם ,והוא ,כביכול ,מתאפק ומתגבר עליהם ומסתיר את פניו מצד הגילוי ופועל בסתר בדרכים נסתרות בכדי שיימשך העולם וימשיכו בני ישראל בקיומם בעולם, ובשמירה נסתרת לעשרת השבטים מבני ישראל, ובאירועים היסטוריים המכינים את העולם לדרגות שונות של זוכים שיוכלו לקבל את הגאולה השלמה בסוף ,כהקמת הנוצרות בעולם וכהקמת דת האיסלאם ,שהכנות הן לקיום הגה''ש בסוף ,שאין הגאולה שלמה בלי גאולת בני ישמעאל הטובים ואין הגאולה שלמה בלי גאולת עשרת השבטים וגאולת בני עשו הטובים וגאולת בני אומות העולם הטובים מבני יפת וגם מבני חם:

ובכן יש חילוק גדול בין מה שהיא השלמת שם ''אהיה'' הראשון על ידי הגאולה השלמה ובין מה שהיא השלמת השם ''אשר'' על ידי הגאולה השלמה: השם הראשון בגילוי מצד עצמו ,יציאת מצרים ומתן תורה וכו. אבל השם האמצעי מוסתר מצד עצמו וכמעט הכל מה שיצא ממנו הוא בהסתר ולא מובן עד שמתגלה השם האחרון המשלים: יוצא מזה שגם גדרי ההיסטוריה  מתגלים ומתחדשים בהבנה אחרת לגמרי ממה שחשבנו בביאת הגואל האחרון ,חיים: ולכן חלק שלם הוא של הקבלה החדשה להבין את טעמי הגלות ובהבנת משרתו של ישוע וכוונות הנוצרות מצד מחשבת ה'' ברוך הוא וכו. הקבלה החדשה של הגה''ש מחדשת את דברי הימים גם מצד הבנת העבר:

ואולם היסוד העיקרי בהשלמת השם ''אהיה'' הראשון ,הוא הנקרא תורת הסימנים ,והוא התחדשות התורה דרך התגלות הפירושים הבלתי ידועים עד עתה הקשורים בסימני התורה ,דהיינו הסימנים המוסתרים בתורה הבאים לאור רק בביאת הגואל האחרון: ובעיקר הם משלשה סוגים

(1) הסימנים בתורה המלומדים על פי הלימודים החדשים של ספר הכוכבים המסומן בתורה ברמז (וספר הכוכבים אם תוכל לספור אותם ,וספר כתוב בלי וו' בכדי שנוכל לקרוא ''ספר הכוכבים'' והם ,למשל ,עניינם של כוכבי אברהם ומלכיצדק המרומזים במעשהו בתורה:

(2) הסימנים המתגלים מגלוי שש הנקודות מעל למלת ''וישקהו'' שהם ששה סימנים גדולים בעצמם שמקבילים לשש נקודות הללו: והם בסימן ההתאחדות והשלום והשבת הלבבות:

(3) הסימנים של הדיבר השני הנקרא גם כן קבלת יהושוע בין נון והוא (א) כוח המשנה של יהושוע בין נון לדרוש בארבע דורות של עבודה זרה ,בחטא עץ הדעת טוב ורע ובעוון דור אנוש ובחטא המגדל ובחטא עגל הזהב ובעניין שבירת הלוחות הראשונים ו(ב) הוא כוח המשנה של יהושוע בין נון לחדש את חוקי התורה, תורה שבעל פה כפי צרכי החוק החדש של הגה''ש:

בכלל כל אלו הם סימנים נבואיים בתורה המתגלים רק בביאת הגואל האחרון: ובכלל כל התורה מתחדשת כפי סימניה בגה''ש ,שהתורה עצמה נכנסת לתפארת הברית השלמה ומתחדשת כפי תורת הסימנים השלמים: הנה בכל אלה הכללים של הקבלה החדשה של הגה''ש שעליה מרמז הנשר הגדול פה בהלכות מלכים בענייני המשיחות והגאולה הסופית ,יכולים לתאר בהבנה יותר למה בהתגלות הגה''ש רוב הדברים נראים מוזרים ומשונים מכל דברי העבר: וכמו שמכריז הרמב''ם כאן לא ידע אדם מהם עד שיהיו: חדשים לגמרי הם ולא נודעו ולא נשמעו מקודם להתגלותם:

נעמוד קצת על הקשי אצל לומדי התורה בפרט ולכלל בני ישראל המזדהים עם אלוהי ישראל: אפרט קצת מהם על פי הששה הסימנים עצמם:

ישראל לא יודע שהגה''ש קשורה לשם ''אהיה'' אחרון ושהכל בא בחידושים גמורים:

ולזה אינו מבין שבביאת הגואל האחרון מתגלה הקדושה החדשה הקשורה לשם האחרון:

ולכן מוזרים בעיניו הדברים הקשורים בענייני החוק החדש והמנהג החדש ,כסוכה חדשה וכפסח חדש והגדה חדשה וכו. ורואה אותם כמתנגד להלכה במקום להבין שהוא צורך נחוץ לגה''ש המשלים את המטרות שההלכה ובית הכנסת לא יכולים לקיים ,ורק בשניהם ישנה השלמה:

זה כלפי השם האחרון עצמו: וישראל אינו יודע שכל העניינים הקשורים לאות ''ריש'' של השם ''אשר'' שבה תלויה כל הסיבוכים של משרתו של ישוע וחורבן הבית השני והגלות בת אלפיים שנה: וליהודי מוזר מאד שאנו מדברים בכלל על הנוצרות וכל שכן על מישרה ''משיחית'' הקשורה בישוע וכל שכן סימן האיל ההיסטורי הנהרג במקום יצחק:

וישראל אינו יודע שהצאן הנאבד מבית ישראל נמצא בעיקר בין מחנות הנוצרים ושזה הוא על פי השגחת ה'' למען הצלתו השלמה בסוף: ואין היהודי מבין טוב שאלה הם עשרת השבטים  שבלעדם אין מקום לגאולה השלמה: ובכן מוזר מאד הכרזת המלאך מיכאל בסימנים השלמים ''שלשה הם אנשי הגאולה משה ישוע וחיים'': ואף על פי שמרדכי הצדיק הוא הגואל השני לישראל בגאולת פורים ,אינו נחשב לאיש השני של הגאולה השלמה האוניברסלית:

ולזאת שרשרת של אי-הבנות ואי-ידיעות: היות והמשרה ההיא הייתה בסימנים משיחיים אמיתיים, צריך להבין את שרשם ,איך הגיעו אותם הסימנים המתחילים בישוע ומה כל ענינו של בית ספר האיסיים והמורה צדק; וצריך להבין איך רוב הנבואות המשיחיות עברו על משרתו אבל עד החצי רק ואיך שנשתבשו בידי אבות הכנסייה שרצו לפרש אותם כאילו הם הסימנים השלמים: ואיך שיהיה צריך להבין בעוונות וחטאי ישראל שגרמו לקנאת ה'' בעשותו כל התסבוכת הזאת: ומסכת שלמה היא בכל העניינים הללו הקשורים לאותה המשרה של ישוע וחשובה היא ומפליאה ממש היא וכולם חדשים לבקרים ואמיתיים אבל ליהודים נדמים ככפרות ,חלילה וחס, אלא אם כן הוא רחב הדעת וכוח השמיעה אתו:

אין בני ישראל יודעים שהגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל ושהגואל דווקא הוא ה ''פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום'' של הנבואה והוא ''האדון שאתם מבקשים" ושהוא ''השופט המשוח במלכות השמים'' ושכל דברי הגה''ש תלויים בו ובזכותו: והמשיח שיבוא הוא כלפי דרגת הגואל כדרגת חמור כלפי בן אדם ומישרת חמור אוכל לחם נושא את סימני המשיח שיבוא והמשיחים שיבואו וסימני הכהן המשוח על מזבח הכהן המשוח וכו.: כל זה מוזר לעת עתה אצל היהודים ומה שהם יותר מלומדים בתורה יותר נדמים הדברים כמוזרים וחורגים חס ושלום:

היהודים אינם מבינים ש ''כולנו בשר אחד'' וחושבים שרק בני ישראל הם כגוף אחד; אבל שניהם אמת ,והכלל משלים את הפרט ואין קיום אמיתי לפרט אלא כאשר הוא מושלם מהכלל: ואמנם אין ספק בכוונת הנבואה ''ונקל הוא לי'' למסתכל בפסוקו בלי מסך על עיניו:

היהודים לא יודעים את מסגרת הזמן שאנו נמצאים בה: ענינו של הדור הרביעי ותקופת יום ה'' הגדול והנורא רחוק ממחשבתם: אין בזה פשע - אנחנו העם שעבר את השואה ,עברנו מה שאף אומה בעולם עברה -ואנו העם הקדוש והנבחר ונהרגנו  - כששה מיליון -  בידי עם נבל זרע עמלק - ואיפה היה העולם? על מה לנו לחשוב על יום ה'' הגדול והנורא!

ומכל מקום קמנו מן המתים והחיה אותנו ה'' והכין את דברי הימים להוביל אותנו אל ארצנו ,ארץ הבטחת אבותינו אברהם יצחק ויעקב: כמובן גם את הטעויות שנכשלנו בהן במשך הגלות ,בפרט בארבע מאות שנה לפני השואה ,הבאנו אתנו לארץ ישראל ולארצות הברית ולאירופה:  אולם השואה מאחורנו ,והקדוש ברוך הוא קבל את עולתנו ואת קורבננו ורחמן הוא ושומר עלינו ונמשכים אנו הלאה בתחייתנו: אבל למי לו לב לחשוב עוד על יום ה'' הגדול והנורא!

ישנם אמנם יהודים שמבינים משהו יותר מדברי הנביאים ,ובפרט יהודים הנמצאים בחו''ל הם לא יכולים להתחמק - השואה נמצאת בנבואות והיא לישראל אבל התקופה של יום ה'' הגדול והנורא בנביאים היא: רוצים בגאולה וחפצים אפילו בשלום עולמי ,ומי לא ירצנו ,ומתפללים בכל תפילה על ביאת הגאולה ומאמינים בביאת אליהו הנביא ,זכור לטוב: ואך קשה הוא הקשר להבינו אך כי אין בו ספק - הנני שולח לכם את אליהו הנביא לפני יום ה'' הגדול והנורא: אם חפצים בזה צריכים להודות שיבוא גם זה ואין להתחמק ממנו!

בעיקר היהודים צודקים ,כבר עבר העם את השואה: ומאידך גיסא ,הפסוק לא מכחיש ובדרך כלל ,צרה בת 2500 שנה ,היהודים לא לומדים את דברי הנביאים ,ואם לומדים אותם עם מפרשים שלנו נעשה הוא ללימוד של העבר ושל יופי ועומק ביטויים ואין לו פועל בהווה ,חוץ אולי מפסוקים משיחיים ומייחלים גם הם ,הלוואי ויבוא המשיח: אבל ביום ה'' הגדול והנורא הבא אחרי ביאת אליהו הנביא ,זכור לטוב ,מסרבים לתאר ,ונכון הוא ,מעשה ה'' הוא ומה יש לחשוב עליו!

כמובן אני תופס פה רק קצת מדעות שונות, הרי ידוע שאלפי דעות איפה שנמצאים מאה יהודים: כוונתי היא שליהודי כמעט ואי-אפשר לחשוב על העניין הזה ,והרבה מאד הם שלא חושבים בכלל על דברים כאלה ,וגם לומדי התורה מעדיפים ללמוד תורה ותלמוד ולא להתעמק בדברי הימים ,לא של העבר ולא של העתיד: ואמנם סוף כל סוף לא יכולים להתחמק ,בוא יבוא יום ה'' הגדול והנורא ,בוא תבואו בשורות הגאולה השלמה ובוא יבוא יום ה'' ,כבר כתוב הוא בדברי הימים הבאים:

וגם אי אפשר לומר שיום ה'' הבא אחרי אליהו הנביא נוגע הוא רק לגויים ולא נוגע כלל ועיקר ליהודים: כעם הוא כן ,כי כבר ישראל שילם בשואה וכבר נתקבל קרבן ישראל לפני ה'': זה כן האמת ,אבל לא כיחידים ,כי אם המשפט כללי לעמים ופרטי לכל יחיד ואף לישראל שנגמר משפטו הכללי נשאר המשפט הפרטי תמיד: ויש ,בעוונות ,גם הרבה יהודים פרטיים שלא בסדר הם ואין אף אחד שיתחמק מהמשפט ביום ה'' הגדול והנורא: בדת האיסלאם יום ה'' קבוע בלבם ומפחדים ממנו: ובמחנות הפרוטסטנטים והניו-פרוטסטנטים ישנם הרבה שמפחדים ממנו וישנם גם רשעים ומשוגעים שמחכים לו בחשק רב בכדי שייכרתו כל מי שאינו כמותם וישרדו רק הם: גם זה נותן ליהודים ,בצדק, שירחיקו ללכת ממחשבות על מה שיהיה!

ואמנם כבר בא הזמן והוכרז ''בא הזמן'' והגיע ב''ה הגואל האחרון ,חיים ,והגיעו הסימנים השלמים והגיעו הנבואות הקשות והגדולות והנוראות על יום ה'' הגדול והנורא: לא כל הנבואות הגיעו ,לא נבואות יותר פרטיות בדברים הרבה אבל הן באות בהמשך הדור והתפתחויותיו, אבל עיקרים כבר קבלנו ,אין ספק יום ה'' הגדול הנורא בא והריני מסדר בקיצור מסגרת זמנית להבין יותר איפה אנחנו כלפי הזמן:

ב 2042 כבר הזמן של תקופת יום ה'' הגדול והנורא ייגמר ויכנס האנושות לתקופה של בנייה מחודשת ,של בנין חדש וזמן חדש אבל הרבה הם המתים שיצטרכו להיקבר ,בעוונות: וכבר ב2047 -2048 יוכלו בני ישראל ,בעזרת ה'' ובחסדו ,לבנות את בית המקדש השלישי הסופי בירושלים והוא בן שבע קומות וכו.: השמנה-עשרי שנים לפני 2042 ,כפי מה שיכולים לשער מהסימנים עד הנה ,הן התקופות הרעות הגדולות בישועות יחידים באמונתם והנוראות בהרס וחרב העולם ורעידות אדמה ומים רבים גבוהים מסוכנים מורעלים הממיתים ושיגעונות ורוחות רעות ומחלות ללא מרפא ויצטרכו למקלטים להינצל מכל הפורענויות ,כי עד לשני שליש האנושות ,בעוונות ,ימות על פני האדמה. ואולי תהיינה מלחמות אבל עוד לא מפורשות וכנראה שהן תלויות בגזרות הבאות יותר בקירוב למעשה ותלויות בחשבונות הבית דין שלמעלה כפי הזמנים: ומכל מקום אין מקום מקלט כארץ ישראל בימים ההם:

בכללותו הדור הרביעי הוא של 65 שנים מפסח תשמ''ג מ1983 עד 2047-8 ,והדור הרביעי עצמו נחלק לשני תקופות-דורות. הראשון של 35 שנים והשני של 30 שנים. אני כותב פה ,בהתחלת 2001 שהוא סוף שנת ה 18 לסימני הדור הרביעי: גם בדור הזה הראשון יקרו דברים נוראים אבל בכללות הכל בחסד עוד לגבי הדור השני ,שאי-אפשר לתאר את המצב של העולם איך יהיה ,בפרט בשמנה-עשרי שנים ,כאמור מ 2025 עד 2042-3 ותהיו בסדר הולך וגדל עד שיכולים לחשוב שהתקופה האחרונה ,נגיד של 6 שנים ,מ 2036 עד 2042 יהיה הקשה ביותר וממש יום ה'' הגדול והנורא: העולם יהיה בצער ובחושך ובעונשים קשים על כל סוגי מחריבי עולם ובלתי מאמינים במשפטו יתברך:

ממסר על יום ה'' הגדול והנורא של החוק החדש

גנומן 12 - נדבר עכשיו על הדור הרביעי הסופי: ישנם ארבעה סימנים של הדור הרביעי החוזרים: א) המבול האוניברסלי ב) המגדל 3) עוון עגל הזהב והדור הרביעי של הדיבר השני ד) עוון דור הממון:

המבול לא חוזר אבל קבלנו את הסימנים בחלומות של המים הגבוהים והמסוכנים והגורמים אסונות והמורעלים הבאים: יש מסימניהם שכבר התחילו להופיע ב 15 השנים האחרונות: העוונות שגרמו את המבול נבעו בעיקר מתועבות המין נגד הטבע ,בהתחלה, בנשים אחר כך בגברים ולאחר מכן בחיות עד שהחיות ,כידוע במסורת ,לא נהנו עוד מהמין שלהם כי אם רק ממינים אחרים: רק חיות בודדות התאפקו ונשארו בטבעם אלה שנלקחו לתיבה להיוושע בעד העולם הבא:

גנומן 13 - העוון העיקרי של המגדל בדור הפלגה היה בבניין ''מדעי'' לא למען ה'' כי אם לעשות לעצמם שם: עוונם היה להשתמש בידע תרבותי-לשוני-מדעי ולבנות את המגדל לכוונות רעות:

עגל הזהב והדור הרביעי של הדיבר השני: עיקר העוון של עגל הזהב היה "בריאת"  תאולוגיה מסובכות ומתוחמת ,כמו שעשו חרטומי מצרים דרך אלוהים אמצעי בין האלוה העליון ובין העולם: והוא השרש המורעל מאחורי כל סוג עבודה זרה ,אב ארבע דורות של עבודה זרה עד ששופך חמת אל קנא על כל הע"ז של הדור הרביעי:

גנומן 14 - הדור השנוי של ממון: אומרים האל המזויף ממון: היה מלמד הצדיק חיים אלפיים זנות תועבות המין אלפיים עבודה זרה ואלפיים ממון: פסגת דור הממון היא המטריאליזם המוחלט ואהבת הבצע שמגיע לשיאה בדור הרביעי הזה הסופי:

גנומן 15 - ארבעה סימנים אלה חוזרים בשלמות במשך הדור הרביעי ההיסטורי הסופי הזה שהם העוונות החייבות להיעלם לגמרי מעל פני האדמה לנצח נצחים בעיקר במשך אותה התקופה של 18 שנים של יום ה'‘ הגדול והנורא: הם העוונות הקשורות למין נגד הטבע והטיסות בחלל והניסויים הגנטיים והעוונות של האלוה האמצעי של כל מיני עבודות זרות וריבוי העוונות של ממון: ארבעת הסימנים הללו עוזרים להבין את סוגים השנואים העיקריים של הדור הרביעי הזה ובהם כל יתר העוונות נכללים: כנגד ארבעת הסוגים אלה החוק החדש של הגה''ש מלמד לאנושות לכבד ולאהוב את הטבע ולדעת מה מותר ומה אסור; מסביר את העוונות של המדעים בכדי להציל מה שיכולים להציל; מסביר את האמונה באחדות הבורא ומשרש כל מיני וסוגי ע"ז; ומלמד את התכונות הנכונות הנוגעות למעשי העולם בכדי שבני אדם יקדשו את מעשיהם ולא יפלו אל מוקשי ממון המרובים:

......................................

אור חדש לרמב''ם

פרק 4 ששת הסימנים הגדולים של הגאולה השלמה

1) סימן הכוכבים

2) סימן השופט המשוח במלכות השמים

3) סימן אור חדש של חנוכת החנוכות

4) סימן חמור אוכל לחם

5) סימן דור הרביעי ודור הבניין החדש

6) וסימן תחיית המורה חיים בסימן הסופי והשלם של תחיית המתים:

הסימן המקדים הכללי הוא סימן ''בא הזמן''

ופרצתי בבשורות הנפלאות שהגיע הזמן, כי ככה קבלתי בחלום אחרי שמנה ימים לפטירתו והנה אני בתוך מעגלים מצוירים על האדמה ואני עומד מול הכוכבים והם קרובים ונוצצים ומרחוק כל' מטרים עומד הצדיק הקדוש המורה חיים, ראש ללו' הצדיקים הנסתרים, והסתכל עלי עד ששמתי לב בכוונה עליו: ואז הרים את עיניו הקדושות לשמיים ובאותו הרגע הסתכלתי גם אני על הכוכבים ומפי יצא קול חזק ועצום שהכריז ''בא הזמן'':

 

סימן הגדול הראשון  - סימן כוכבי הגאולה - והוא סימן ספר הכוכבים שלאברהם אבינו -והוא סימן מורה הכוכבים - והוא סימן פתיחת זמן הדור הרביעי ומפתח הסימנים השלמים

ג'ינו טאמפיארי ראה קודם כל בחלומו ספר בידי גיסו ג'ורדנו לוי; זה היה ספר הכוכבים; ראה בו שמות רבים של מדינות שבעולם ,מהן כמה שלא הכיר: אחרי זה ראה דף אחר ובו היו ארבעה כוכבים ,שלשה בקו אחד והרביעי נפרד מהם:

ג'ינו ראה בשמים מה שראה בספר ובמקביל היה נוכח הצדיק חיים: ג'ינו היה קצת מודאג וקצת חסר סבלנות ושאל את המורה חיים ''מתי יגיע הכוכב הרביעי?'' ענה לו הצדיק ''אל תדאג ,כאשר יגיע הכוכב הרביעי אני אעשה סימן ,ואז הכל ילך במהירות רבה'': באותו הרגע המורה חיים עשה סימן מהכוכב הרביעי עד לכוכב הראשון:

 לאחר מכן ג'ינו ,שהמשיך להביט גם בספר וגם בשמים ,ראה כוכב אחד גדול ובוהק והתפלא עליו מאד: עוד הפעם הוא ראה את המורה חיים שהסביר לו בהכרזה ''זהו הכוכב של קריסטו הבא בזכות הענווה'': - -

 

הרי הסימן הגדול השני הנקרא ''סימן השופט המשוח במלכות השמים'' והוא החלום שראה רנטו לוי במילנו בתשמ''ג:

סימן השני הגדול  - סימן השופט המשוח במלכות השמים הצדיק חיים - והוא סימן המידות הטובות בכדי לעלות על המדרגות של שיש לבן:

 רנטו בחלומו נמצא בפלטין של מלכים ,פלטין נפלא ומפליא בכל מיני אוצרות שמתגלים לעיניו ואין הפה יכול לתאר אותם ומשעשעים את המוח מרוב הצבעים המבריקים המשנים את צורתם: ואז נמצא רנטו בהיכל גדול ולפניו מדרגות של שיש לבן מבריקות והוא למטה ,ועומד לפניהן ובסוף המדרגות על כסא מפליא באבנים טובות ומרגליות ישב הצדיק הנבחר הגואל ,חיים שחייך אליו:

 

סימן השלישי הגדול - אור חדש של חנוכת החנוכות

הסימנים השלמים משלימים את האור של חנוכה ,ובסימנים השלמים הוא סימן השלישי הנקרא 'סימן חנוכת החנוכות': הוא הסימן שקבל רמו לוי ,עליו השלום ,שראה בחלומו חנוכייה גדולה מאד בביתו מהרצפה ועד התקרה והבריקו אורותיה מחלונות הבית עד לחוצה ולקצווי תבל:

 

סימן הרביעי הגדול - סימן חמור אוכל לחם

והנה אחרי כחודשיים שרמו לוי קבל את סימן האור הגדול של חנוכת החנוכות קבלה נלדה לוי אשתו הישרה והצדקת, שתחיה לשנים רבות ,את סימן ''חמור אוכל לחם'': והרי חמור אחד שעגלה רתומה אליו הולך לבדו ברחובות של מילנו מבלי שום רוכב ,ועוצר החמור לפני מאפייה ,והנה נעתק באופן נסי מעגלתו ונכנס החמור לחנות הלחם ואוכל לחם: ופרץ היה מסתכל על כל זה מחוץ לחנות:

 

סימן הרביעי הגדול המשלים של סימן חמור אוכל לחם

ולאחר שנה שרה מסרדיניה (והיא בסימן ראש החמור והיא  עלתה ארצה וחיה עם בעלה עלי וילדיה בעיר חדרה) ראתה בחלומה שהיא נכנסת למאפייה ומבקשת לחם ,והרי מציעים לה כל מיני עוגות וממתקים אבל לא לחם:

אחרי זה שרה נכנסה למאפייה אחרת ובפעם הזאת קנתה לה את הלחם שהיא רצתה ,לחמניות ,ושמה אותן בשקית נייר ואחזה את השקית מתחת לזרועה והיא שמחה ואולי גם אכלה לחמנייה בידה החופשית: איך שיהיה ,אחרי כמה רגעים והיא הולכת על דרך של אדמה והרים מסביב ,מהשקית נפלה לחמנייה שהתגלגלה בדרך והתקדמה הלאה אף על פי שהתחילה הדרך לעלות: ובתחילת העלייה הייתה כנסייה נוצרית והדרך סבבה אותה ומשם עלתה להרים:

והלחמנייה גם סבבה את הכנסייה והמשיכה לדרכה בדרך העולה להרים: ובמקביל נראה יורד מן אותה הדרך חמור שמוביל עגלה ועליה יושב איש זקן: והאיש הזקן עצר את חמורו כי הבחין בלחמנייה המתקדמת בצורה בלתי טבעית ועולה לקראתם על הדרך: והלחמנייה נעצרה בדיוק מתחת לראשו של החמור:

 והביט בה החמור והריחה וראה את כל האבק שנדבק בה  ולא חפץ לאכול את הלחמנייה והתחיל לנעור ולזוז הצידה:  ואמנם האיש הזקן לא עזב אותו אל חפצו והעמיד אותו; וחכה עד שהחמור בא אל דעתו (ובטח זכר מי הוא ושאם מביאים לחם לחמור ומרצונו אינו אוכל יחסר אז הסימן הנצרך לקיום משרת חמור אוכל לחם ומה ינער אם אין לחמו אתו): ויאכל החמור את הלחם:

 

סימן החמישי הגדול הוא הסימן הכפול הדור הרביעי והדור הבניין החדש

(מרס 30, 1984 - מילנו): בחלומו דוד לוי ראה שהיה בישראל: היה בלבול גדול מכל צד וקרבות ואירועים קשים וחרדה כללית וכו. ברגע מסוים כל זה נעצר והפסיק והשתנה המצב שינוי גמור ונראה בניין חדש ויפה עד מאד ונאלצו ממנו שלום והרמוניה עד להפליא ונראו שדות ירוקים ופרחים יפים והיה שלום ושלוה בכל ארץ ישראל:

הסימן השישי הגדול המשלים את ששת הסימנים הגדולים של הגה''ש הוא סימן תחייתו של הצדיק הנסתר חיים: קבל אותו ג'ורדנו לוי בחלום והנה ספר הכוכבים היה בידיו:

 

סימן הגדול השישי הוא הסימן השלם של תחיית המתים - סימן תחייתו של הצדיק השלם הנבחר המורה חיים

ג'ורדנו בחלומו נמצא במין גן מלא פרחים הנודפים ריח בשמים המרגיעים את רוח ושדה כולו דשא ירוק ועצים יפים ומלאים פרות: והנה באים לקראתו הצדיק המורה חיים ואשתו היקרה (מארץ תימן ,מזל ,נשמתה בגן עדן) שאז הייתה עוד חיה, אישה צדקת ויראה שמים בתכלית:

ושמח ג'ורדנו בלבו בראות המורה חיים חי אחרי שכבר מת והלך לקראתם לקבלם ברינה ופתח המורה חיים ''שלום ג'ורדנו מה שלומך?'' וענה ג'ורדנו ''שלום מורה ,טוב ברוך ה'' ,מה שלום המורה''? והצדיק ענה ''ברוך ה'' ג'רדנו ,טוב'': ואז נכנס ג'ינו בחלום ,והתקרב אל המורה חיים בהתפלאות כי ראה אותו חי: והרגיש בזה הצדיק העניו ,חיים ,ופתח לו ''כן ,ג'ינו ,נכון ,הייתי מת וקמתי בתחיית המתים'': וג'ינו בשומעו את המילים האלו התפלא עוד יותר והביט אל המורה ואל ג'ורדנו כמבקש עזרה להבנה: וג'ורדנו אמר לו ''נכון, ג'ינו ,המורה היה מת וקם מן המתים ,ואף אחד יכול לעשות כך ,רק המורה חיים'':

------------------------------------------

הערות ראשוניות:

הסימן של הגואל חיים מהכוכב הרביעי עד הכוכב הראשון הוא הסימן המקשר ארבעת אלפים שנה מכוכב אברהם אבינו עד לדור הרביעי הסופי הזה; הסימן שעושה הגואל חיים פותח את הזמן של הדור הרביעי של 65 שנים:

הכרזת הצדיק חיים על כוכב הקריסטו מהווה את התיקון הגדול בכל עניין משרתו של ישוע שהנו צורך מוחלט בעד הגאולה השלמה: הכוכב עצמו הוא ''הכוכב המשיחי האוניברסלי'' או ''הכוכב של המלך המשוח'' או כוכב המלך המשוח בצדק (שיש לו קשר מיוחד עם כוכב צדק) והוא הוא ''הכוכב של מלכיצדק'' מלך שלם שהוא ''הכוכב המלך השלם בצדק'' ושלמה המלך במלכותו היה תחת השפעתו של הכוכב הזה שהוא שלמה המלך שהשלום שלו ,ואך בעוונות ,שלמה לא הקים את הצדק ולכן קרה כל מה שקרה אחריו בחלוקת המלכות וכו. בקיצור הוא כוכבו של מלכיצדק והוא הכוכב שישוע פעל בהשפעתו במשרתו ואחריו נקרא הכוכב של קריסטו: ומה שהגואל חיים מכריז כאן בשם זה הוא למען התיקון הנצרך בכל עניני אותה המשרה ,שמבלעדיו חסר כל החלק האמצעי בדברי תכנית הגאולה האוניברסלית: אבל לא נמשך השם הזה בגאולה השלמה ואותו הכוכב לוקח את השם ''כוכב המפליא'' או ''כוכב המשיחות האוניברסלית המפליאה'': ובסימן הכוכבים הגואל חיים קודם כל מקשר הדור הרביעי של תקופתנו עם כוכב אברהם וצריך להשלימו בכל עניני כוכב מלכיצדק ,שהרי הפגישה המפורסמת בתורה בין אברהם ומלכיצדק מרמזת על הקשר השלם הנצרך בעד הגאולה השלמה בין כוכב אב להמון גויים ,הוא עניין הגואל ,לבין כוכב המשיחי האוניברסלי של מלכיצדק ,הוא עניין המשיח: וזה גם משלים את כל ההבנות החדשות והעיקריות במה שהגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל המוסבר בכל עניני הגאולה השלמה:

סימן מלכות השמים מהווה השלמות החדשה במה שהגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל ,שהרי ענינו בא ברמז "הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים ,הנה בא אמר ה'' צבאות:

................................................

אור חדש לרמב''ם

מטרות הנוצרות בתיקון העולם

 

הראינו שהצדיק הקדוש שלא יכול לדבר על מה שנמצא מחוץ להלכה ובאותו הרגע מוכרח לתת תשובות על דברים שאי אפשר להכחישם על פי הנבואות ,זורק הרים בצניעות נוראה ואומר על המשיח הצפוי או על הנביא שיקום לפני זה בשליחותו של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,שהוא יתקן את העולם ויביא את השפה הברורה המאפשרת לאנושות בכללותה להיות לקוראים לו יתברך כולם ולעבדו שכם אחד; ונכלל בזה שיביא את המפתחות של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,להשבת הלבבות ,ויביא את המפתחות לבנין בית המקדש השלישי וכו.:

הנה הדברים האוניברסליים כמעט ואי-אפשר לבני התורה להבין אותם בהתחלה ,מפני שבני ישראל בכללותם עוד לא יודעים או לא מבינים טוב את ה ''מטרות'' של הגאולה השלמה:

רק לדבר על ''מטרות בנוצרות'' וכבר האבנים מוכנות לסקל אותנו ככופרים ,כי דברנו ,חלילה וחס ,על הנוצרות ,אוי ואווי לנו כי הזכרנו את השם ''קרייסט''!

אנו כבר מוכנים מפני שללא זה ,במחנה היהדות עצמו ,במאמיני כל אותה הקבלה המוטעה, זורקים זרועות באוויר ביאוש עלינו לומר מי יתעסק בתיקון נשמתנו ,כי אמרנו שספר הזוהר פסול וכפרות בו ומלא בעבודה הזרה הכי קשה והכי דקה במציאות ושכולו נגד התורה של משה רבנו!

ואפילו בלי אותו הסוג ,רבנים מאד כשרים ,בהתחלה יחשבו אותנו לכופרים ,חלילה ,מצד החוק החדש והמנהג החדש בעניין תפילין וסוכה ובכלל:

הנוצרות ההיסטורית לא באה על חנם: כמו כן האיסלאם ההיסטורי לא בא על חנם ומטרות חשובות מאד לו בשלמות הגאולה השלמה אבל סוג הוא לעצמו ואין בו כלום מכל הסיבוכים המשיחיים והנבואיים הכרוכים במאבק ההיסטורי בין יעקב ועשו: ונקודה עיקרית היא שלאיסלאם הקוראן אבל לנוצרות התנ''ך: ונקודה שווה היא האמונה באבות אברהם יצחק ויעקב ובחירת משה ויציאת מצרים ונתינת התורה על הר סיני וכו.:

צריכים להרחיב את הדעת מאד בזמן הגאולה השלמה ,יודוך עמים אלהים יודוך עמים כולם: ולכל בריותיו יש שכר כפי סוגיהם כפי אמונתם כפי מעשיהם הטובים וכפי לבם הרחום והחנון: בא הזמן שנצא מהסגירה: ישראל הבכור ,ישראל מיוחד ,ישראל הנבחר ,לישראל תורה ,לישראל זכות אבות וכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא: ואמנם גם בני ישמעאל בן אברהם יש להם החלק שלהם אחרי העולם הזה וגם לנוצרים יש החלק שלהם אחרי העולם הזה: כי גדול ה'' ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר ורחמיו על כל מעשיו: ואם תגידו ''כן הוא אבל רק לבני ישמעאל הטובים שאינם שונאי ישראל ורק לנוצרים הטובים שאינם שונאי ישראל'' כן הוא וכן הוא לבני ישראל שעל הטובים מדובר ושאין שנאת הבריות קבועה בלבם: ולכל מי שיש לו שכר גם הגיהנם מוכן לקבל פושעים ,בר מינן!

 ההיסטוריה של ישוע שגרמה אחריה אלפיים שנים של השראה בקרב עמים רבים וגדולים חלק אינטגרלי הוא של דברי הימים בתהליך הגאולה: ואין הנוצרות כדתות אחרות בעולם (לא מדובר פה על האיסלאם) הרחוקות יותר: משרתו של ישוע והנוצרות כרוכות במאבק עצמי עם היהדות והמחלוקת מאלפיים שנה מסתובבת על דברי הנביאים של ישראל ,לא על דברי הכומרים והכומרות של האורקולים ביוון ולא על דברי דתות המדיטציה של המזרח הרחוק: היא מסתובבת וחיה על אמונת האבות וגילוי תורה על סיני ובפרט על נביאי ישראל: וישוע יהודי היה ,לא קונפוצ'ו ולא רברנדו מון:

צריכים להרחיב את הדעת כי בא הזמן: מקודם לגאולה השלמה לא התקיימו עוד המפתחות להתעסק בהרחבה הזאת: התורה עצמה המצווה על בני ישראל וכל חוקיה ודיניה והלכותיה היו עד הגאולה השלמה בסימן הסגירה וההפרדה והבדידות ,להרבות בשכר המצות לישראל ולשמור אותם ולהגדיר אותם במסגרת המיוחדת  היהודית ונגד ההתבוללות: ובהתרחקותם מעול התורה ועול חכמיה עליהם באו תמיד הגויים להזכיר להם את שרשם ולא הרשו להם לשכוח:

ואם להרחבת המטרות להיות אור לגויים דרך בית המקדש כקבלת נביאי ישראל וישעיה הנביא בפרט ,לא זכו להחזיק באור המקדש לעצמם וכל שכן שלא להיות לאור גויים ,ובהכרח נסגרו במסגרת סגירת התורה (ולא במסגרת הרחבת הנביאים) וזאת הייתה לטובתם ולשמירתם ולשמירת זהותם היהודית במשך הדורות: ונשמרו דברי הנביאים בהפטרות לזכור שיש גם אותם הדברים האוניברסליים שיבואו בסוף ''הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי האריכי מיתריך ויתדותיך חזקי'':

ובכן בביאת הגואל האחרון ובפתיחת הבשורות החדשות ובנתינת המפתחות להשבת הלבבות לא רק לבין האבות והבנים בשבטי ישראל אלא גם בין אבות היהודים ונצורי ישראל הנמצאים במלוא הגויים עד שצריכים להשיב אותם מזהותם הנשכחת ,ולא רק בין שבטי יעקב ונצורי ישראל כי אם גם בין שבטי ישראל ושבטי ישמעאל וגם בין בני ישראל ובין בני עשו וגם לבני יפת  ועד שתהיה ישועתו יתברך לאור גויים עד קצווי הארץ ,מגיעות הבשורות לבני ישראל ואלף פעם ככה לבני תורה בהפתעה מפחידה שווה בערך לפחד סיני בזמנו:

ואמנם כפחד סיני בזמנו שלא ניתנה להם לברוח כן הוא הפחד החדש של הרחבת הדעות בזמן הגאולה השלישית הסופית: אם חפצים בגאולה השלמה אי אפשר לברוח ואם רוצים להישאר בסגר העבר אי אפשר לקבל את הגאולה השלמה ואי אפשר לקבל את דברי נביאי ישראל בהתגלותם ואי אפשר לעשות את רצון ה'' אם לא מכירים בגואלו הנבחר האחרון כי ''אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוהים''.

אבל אין להכחיש שהפערים גדולים ועצומים בין מחשבת העבר בישראל ומחשבת הגאולה האחרונה האוניברסלית: ואינו המוח התלמודי שיקבע כי אם המוח התורני-נבואי שיקבע או הלב הטוב האוניברסלי שיקבע או זכות הענווה והתמימות שתקבע או סתם השכל הישר בהבנת דברי הגואל חיים כי ''כולנו בשר אחד'': ואם לאלו הבחינות מצד הזכות ישנו גם כן המוח התלמודי אז אשריהו הקונה את כל דברי הגאולה השלמה כי יזכה לשלמות יתירה ועל הרחבת הדעת יוסיף עמקות מפליאה ונוראה בכל דברי התורה והנביאים ובכל מסורת ישראל:

ואמנם כוונתנו להקל על המוח הרך לעבור על הפערים ולהתגבר עליהם במהירות כפי האפשרי במידת כל יחיד: והנה הדרך לזה נקראת השכלת המטרות של הגאולה השלמה: ואחרי שקונים את הדרך הזאת אז באים בקלות להשיג את הדרך החדשה הנפלאה בהבנת כל דברי הגה''ש הנקראת על פי הסימנים השלמים ''ההתבוננות המשולשת, לב הנביא ,לב השושנה ולב הדג הגדול לויתן'': נדבר כאן קודם כל על המטרות עצמן של הגאלה השלמה: ולזאת צריכים לדעת כמה כללים של הגה''ש  בכדי להתאים את הדברים למציאות: כוונתי בזה בנקודה עיקרית שעניינה יעורר הבנה ביתר הכללים: והיא שנשמות בני עשרת השבטים ,לרוב ,נשמרו בהיותם ''גויים'' בין אומות הנוצרות; ואף ברמז בא ''נקל מהיותך לי עבד להקים שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצווי הארץ'':

הרי בכדי שתהיה התחברות שבטי יעקב ונצורי ישראל שהם שבטי עשרת השבטים צריך להשיב אותם מהמקום שהם היו נצורים בו ,דהיינו מהנוצרות: וצריכים להשיב אותם מפני שרחוקים הם כבר מהמקורות ,עד שלא מוכרה אצלם זהותם בישראל עד שמתעוררים בהרגשתם העצמית הפנימית: ורחל אמנו בוכה כי כבר לא רואה אותם לאחר שהתבוללו בין אומות העולם: ודברי ישוע מפליאים את העולם כאשר יובנו ''כי לא באתי אלא להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל'':

המטרה הגדולה היא להשיב את בני אפרים מבין אומות העולם ולחזירם למקורות התורה והיהדות ולהחזירם אל נשמתם האמיתית שנתקדשה במעמד סיני: ומפתח נורא ועצום הוא זה להבין בדברי הנביאים כשמדברים על שבטי יעקב או יהודה ועל בני ישראל או אפרים או יוסף: נבואות הן שיהיו נצורים בנוצרות!

היא מטרה ראשונית גדולה מאד להשיב את עשרת השבטים משם לשם תיקון העולם ולכן מובן הוא שהצדיק השלם הנבחר  מוכרח להביא את המפתחות לתיקון הנוצרות: וזאת היא ההפתעה המפליאה והמפחידה כאחד במפתח הגדול והנורא שמביא הגואל חיים בסימן הכוכבים בהכרזה ובהסבר ''זהו הכוכב של קריסטו הבא בזכות הענווה'':

בלי כוכבו של קריסטו, שבשם זה יצאה משרתו של ישוע לעולם, אין אפשר לגשת אל תיקון הנוצרות הנחוץ: ואמנם אין הדבר הזה מלאכותי וכולו בהשגחת ה" יצא למטרות גדולות בדברי הימים ונס גדול הרים ה'' אל העמים כמו שהבטיח: הגיעה ישועה גדולה לאומות הנוצרות דרך אותה המשרה של ישוע: והורם לנס גויים והגיעה ישועה להמונים במשך אלפיים שנה ולכן ברור הוא שגם משרתו הייתה חלק אינטגרלי מהסימנים המשיחיים  האוניברסליים שבנביאים: וברור יהיה גם כן למפרע ששתיקת הרמב''ם חכמה גדולה ואך זורק הרים בצניעות עצומה להשקיט קולות הנביאים עד כי יבוא הזמן:

ולכן עלינו בתפארת הברית השלמה להבין ולדעת כמה שאפשר מאותה המשרה מה מקורותיה ואיך נולדה ומאיפה באה ומה תכניה וענייניה כי כל מה שקרה היה חלק חשוב מאד בתכנית ה'' לגאולתו שלא היינו יודעים מקודם ושהוחסרו מאתנו המפתחות להבין: והגיון של תורה הוא ,מפני שנגע עניין של ''משיחות'' באמת למשרת ישוע ,ובכן נוגע הוא למטרות התורה ולכוונות הנביאים: ועתה בא הזמן והתגלו אוצרות דברי הימים להבין במאבק ההיסטורי בין יעקב ועשו ובמנחת יעקב לעשו ולהשלמתם בסוף דרך שש נקודות מעל למלת וישקהו ,הן ששת הסימנים הגדולים של הגה''ש המביאים את מפתחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,להשבת הלבבות אבות על בנים ובנים על אבותם:

מוקש הפירוד בין היהדות והנוצרות נעשה בסוף ,על פי קריאת המפתחות השלמים של הגה''ש ,מוקש האיחוד: אין גאולה מבלי שיושב לגבולם הצאן הנאבד מבית ישראל! וקנאת ה'' צבאות דרך משרתו של ישוע עשתה כל זאת! ובכן תיקון העולם עליו מרמז הרמב''ם ע''ה מכריח את תיקון הנוצרות: ותוצאת תיקון הנוצרות היא ההפרדה הגמורה בין הנוצרות התיאולוגית ובין אמיתות משרתו של ישוע: ולהבחנה הזאת צריכים המפתחות לפתוח הבנת כל אותה המישרה ,והפתעות הן ודברים סתומים היו עד שהתגלו: ועובדה זו מפליאה את העולם יותר ויותר כי עכשיו הכל על פי האמת ונשארת בפעם הזאת לכל יתר דברי הימים כי אלה המפתחות יוצאים מתחת לשם ''אהיה'' אחרון ומפענחים את העבר להווה ולעתיד:

והנה המפתח להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל נותן את המפתח להצלת בני עשו שהם עצם הנוצרות ותיקון עשו נותן את המפתח לבני יפת שנתערבבו בבני עשו ובפירוש לא מספיקה גם השבת הצאן הנאבד לגבולם כנאמר ''נקל מהיותך לי לעבד להקים שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצווי הארץ'': וחיונית היא הצלת הטובים מבני עשו שכל עניין לידת עשו ויעקב ביחד היא לכוונה ההיא שגם מבני עשו יהיו ניצולים בסוף: והוא מרומז בנודע מהמדרשים שראשו של עשו גם הוא נכנס למערת המכפלה:  

-------------------------------

ואני תפילתי לך ה'' כי קטן אני מכל הדברים האלה ,תולעת ולא איש חמור ולא אדם ,ומה אדע תבונות ואיפה חכמה: בחסד עליון הסמכתני ותרפאני בכל יום ובכל שעה תמכת בי שלא אפול: על סיני גילית פניך ושמענו דיברותיך עם משה דיברת תמיד ולאהרן נתת כהונה: ואנו סימנים לסימניך ובגואל חיים בחרת ולשופט משוח נתתו על כסא מלכות השמים כי בענווה אהב את כל מעשיך ואת בריותיך והכיר וידע את רצונך: רחם נא עלינו ובזכותו הקם את בריתך הסופית כי בעצמנו אין כח רחם וחננו וחזק אותנו לכבוד שמך: אמן כן יהי רצון:

----------------------------------------------

 אור חדש לרמב''ם

TABLET 1 Table of oaths taken for the NEW LAW

taken from INTSMH1.DOC        

TB1TBOAT.DOC                                                                 

Sombrero. BERGAMO, ITALY

 

פרק 9 - שבועות על כמה עניינים מתפארת הברית

 

כתוב ומעודכן בבאר שבע טבת תשס''א

השבועות הבאות הנוגעות לאמונה של הברית השלמה של הגאולה השלמה ,עם הביאורים הקצרים הנתונים ,מכוונות כלפי כלל ישראל וכלפי לומדי וחכמי התורה שבצדק דואגים לשמירת כל עקרון תורני מתורה שבכתב ותורה שבעל פה:

הרבה דברים של הברית השלמה המגיעה לעולם בזכות הגואל האחרון ,חיים ,נראים ''מוזרים'' במבט ראשון ,מפני שהם חדשים לגמרי ולא היו בעולם לפני זה והם בסוגי הדברים הנאמרים בישעיה (  ) שמעת חזה כולה ואתם הלא תגידו השמעתיך חדשים מעתה ונצורות ולא שמעתם: מעתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעת פן תאמר ידעתין:

ואמנם רק הרמב''ם הנשר הגדול אמץ כוח בקדושתו לאמור לבני ישראל את האמת דהיינו שבכל עניני הגאולה השלמה והמשיחות הקשורה בה ומשימת שליח נביא שיקום לקיים משלחת אליהו הנביא ,זכור לטוב ,אף אדם לא ידע אותם הדברים עד שיבואו; והסביר שאין קבלה בכל הדברים הללו אצל חכמי ישראל ושדברים סתומים אצל הנביאים הם:

ומשום כך עתה בהתגלות אותה הקבלה החדשה של הגאולה בביאת הגואל הנבחר ,מובן הוא שרוב הדברים ידמו לדברים מוזרים או אפילו חורגים מדת ישראל ומאמונת ישראל חלילה ,כי חדשים הם ולא נודעו קודם לזה ולא נשמעו ושונים לגמרי ממה שנחשב אצל אנשי תורה האדוקים במנהגי הפוסקים וההלכה לכלל ישראל: והוא עד שיובנו ,כי מצד עצמם אין שום חריגה מאמונת התורה בכתב ושבעל פה ,כי אם דברים חדשים המשלימים את סימני התורה אל דברי הגאולה השלמה והמביאים את האמצעים להקים את המטרות הרבות של הגאולה השלמה שבלעדיהם אי אפשר להגיע אליהם ,כי אלה האמצעים החדשים חלק שלם של הקבלה החדשה של הגה''ש הם ולא נמצאים בבית הכנסת על פי ההלכה או במשנה ותלמוד:

הנה הברית הסופית השלמה היא אוניברסלית ועובדה זו לבדה משנה את כל המשקל של רגילות ישראל:

 

הטעם העיקרי לשבועות האלה ,בשם החוק החדש של הברית השלמה של הגאולה השלמה ,הוא למען שמירת חוקי התורה ,דהיינו (1) שלא להתרחק מדי ממסורת ישראל (2) להקל על הרבנים ועל בני תורה ועל כל ישראל לסמוך על דברינו ולדעת שבחוק החדש כל מסורת ישראל ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,לא זזים ממקומם בגלל המסורת החדשה:

הקבלה החדשה האמיתית ,מכל מקום ,מקשרת את התורה לזמן החדש ועוד שהוא גם אוניברסלי ולא רק לבני ישראל ,ובזה ישנם חילוקים ,הגם שעיקרי חוקי התורה נשארים: ישנו ,אפוא ,החוק החדש שהוא מחדש את חוקי התורה וישנו המנהג החדש של בית התפילה של הגה''ש ,מנהג חדש לגמרי לכל חג בלוח השנה:

שבועה א': אני פרץ (PAUL) ,בן משה גרין (GREEN)  וחנה (בעקער) ,נולד יולי 11, 1945 (ראש חודש מנחם אב ,תש''ו) ,בניוארק ניו-ג'רזי (NEWARK, NEW JERSEY) נשבע לפני אלוהי ישראל ,בשמו הקדוש בן ארבע אותיות ,ככתוב ''והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת'' (ישעיה נה' -יג') ,שהמנהג החדש של הגאולה השלמה אינו חורג או סוטה מדת ישראל או מהתורה הקדושה אש דת למו ושהוא חוק מחודש ומנהג חילופי (אלטרנטיבי) רצויים ואהובים לפני אלוהי ישראל: נכלל בשבועה זו ,כמקובל בסימנים השלמים של הגה'‘ש בזכות הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,שכל יהודי ,מהגדול עד הקטן ביותר ,יכול לקיים את כל מצות התורה דרך החוק החדש והמנהג החדש ,לא פחות מכל יהודי דרך ההלכה ובית הכנסת:

 

[i][a]שבועה ב': אני מעיד על עצמי לפני אלוהי ישראל ,שאני פרץ גרין , קבלתי את הרשות (ולא שום אחד אחר חוץ ממני אם לא ברשותי) לנסח את המנהג החדש של הגאולה השלמה ממורי הקדוש ,הצדיק השלם ,הגואל האחרון הנבחר של הגאולה השלישית הסופית ,בחייו ראש שלושים-ושש הצדיקים הנסתרים ,חיים בן משה ,נולד בצנעא תימן ,דרך ''חלום החוזה'' שאביא פה למטה; ובכן הנני מעיד שמאמציי בהיווצרות בית התפילה של הגאולה השלמה וכתיבת החוק החדש ונוסח המנהג החדש הם כפי תנאי השבועות האלו המבטיחות שלא לחרוג מהעיקרון המובא שכל יהודי יכול לקיים את המצות לא פחות ממה שיכול לקיים אותן כל יהודי של בית הכנסת:

חלום החוזה: קבלתי (  ) ראיתי את הצדיק חיים שהושיט לי את ''החוזה'' של ''בית התפילה לכל העמים'' על מנת לחתום עליו וחתמתי את שמי על החוזה: אחרי חתימתי אמר המורה חיים ''בעוד ארבע מאות שנה - בין ארבע מאות וחמש מאות שנה ,לא תתנהג בבית הכנסת הנחת תפילין'':

שבועה ג': אני נשבע לפני אלוהי ישראל ,יהוה צבאות ,שאני ,פרץ גרין ,קבלתי (ולא שום אדם אחר) ,על ידי הסימנים השלמים המקובלים בחלומות אצל תלמידי הגואל האחרון ,חיים ,את כל המפתחות השייכים לזאת המשרה ,הנקראת מישרת חמור אוכל לחם או בשמות אחרים כסימן החמור ,משיח בן דוד או החמור עם שלש עיניים וכו. והנני מעיד בשבועה זו שכל המפתחות האמורים שהתחילו לרדת בחלומות נבואיים אצל תלמידי ואוהבי הצדיק חיים אחרי פטירתו ביוני 1982 (כג' סיון תשמ''ב) הם המפתחות לקבלה החדשה האמיתית הבאה לעולם רק בביאת הגואל האחרון הנבחר והוא המחליט מי יקבל אותם: הנה היא הקבלה המוזכרת ברמז בסוף הלכות מלכים לרמב''ם ,עליו השלום ,שאינה ידועה ולא נתקבלה אצל חכמי ישראל ודברים סתומים הם אצל הנביאים וכו. ושלא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו וכו.  

 

המשרה הזאת של חמור אוכל לחם הוא ב ''סימן'' ה ''מישרה הנבואית'' המוזכר שם בהלכות מלכים כמשרה השלוחה על שם אליהו הנביא אם אינו הנביא אליהו ,זכור לטוב ,שבא בעצמו ,והוסברה שם בקצרי רמזים שהיא המשרה המכינה את לבם של ישראל וכו. ובכוונה לא מתברר מדברי הרמב''ם ע''ה מי הוא הנביא הקם או מהו היחס בין אליהו הנביא ומלך המשיח והנביא הקם לפני זה למען כל ההכנות: ועד ביאת הגואל האחרון היה אי אפשר לבררו:

מישרת החמור אוכל לחם ,ולא רק אני כי אם מי שהוא חלק ממשרה זו ,מבשרת את ביאת הגואל ואת ירידת הסימנים השלמים שבהם כל עניני הגה''ש וכל מפתחות השבת הלבבות וכל הנבואות החדשות של הדור הרביעי וכל סימני המשיחות גם סימני בית יוסף וסימני בית דוד: הכל בזכות וברשות הגואל האחרון חיים והכל בזכות אליהו הנביא: ובכן מישרת חמור אוכל לחם היא בשליחות הגואל חיים ולא בשליחות אליהו הנביא בישירות ואמנם הגואל האחרון השולח את כל הסימנים השלמים של הגה''ש הוא בקשר ישיר עם אליהו הנביא ,שהרי הסימנים השלמים כוללים את שליחותו של אליהו הנביא להביא את מפתחות השבת הלבבות אבות על בנים וכו. ואת המסורת הנבואית של אליהו הנביא בשביל הדור הרביעי הזה שאנו בו:

מישרת החמור אוכל לחם מקבלת את הסימנים השלמים בעולם ורושם אותם ומסדר אותם ומסביר אותם בשביל העולם: הרי שליחות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,קבועה מאז מאת ה'' ומישרת הגואל האחרון ,חיים ,מעת בחירתו מאת ה'' ,קבועה לכל הדורות הבאים ,ומישרת חמור אוכל לחם היא בשליחות הגואל חיים והיא נמשכת בעולם מדור לדור מחמור לחמור ומחמורים לחמורים: נמצאת שה ''נביא'' שיקום (לפני מלחמת גוג ומגוג) שיישר את ישראל ויכין את לבם ,שהם התפקידים של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,אינו אדם אחד בעולם שמקבל את השליחות הזאת כי אם ''מישרת חמור אוכל לחם'' ואני ,פרץ בן משה ובן חנה גרין ,השליח הראשון בעולם והאחראי על מישרת חמור אוכל לחם:

ורמזים הרבה בפרק נה' בישעיה כמו ''כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו'': ובמלאכי מרומז היחס בין הגואל האחרון הנבחר שבעבודתו הנסתרת בעולם ''ופנה דרך לפניי'' ובפטירתו ''פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'' דהיינו אל היכלו במלכות השמים ,ובין אליהו הנביא שהוא הוא מלאך הברית בשליחות ה'' מאז ''ומלאך הברית אשר אתם חפצים'' וחוזר לרמוז על הגואל האחרון ועל אליהו הנביא כאחד ''הנה בא ,דבר ה'' צבאות'':

ומישרת החמור מנובאת בנביא זכריה ''צדיק ונושע הוא בה'' עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות'': כל דברי הגה''ש וכל הסימנים השלמים ''מורכבים'' לעולם דרך מישרת החמור האוכל את לחם הסימנים:

הרי המשרה עצמה נבואית היא ומתאימה ל ''יקום נביא" אבל אנחנו בעצמנו לא נביאים ולא בני נביאים: והיא המשרה המביאה את הסימנים ומסבירה את כל הסימנים האוניברסליים של משיח בן יוסף ומביאה את הסימנים ומכינה את הדרך למשרת משיח בן דוד שיהיה בזמן בית המקדש השלישי בירושלים ומביאה את סימני הכהן המשוח על מזבח הכהן המשוח (בקומה השביעית של בית התפילה של הגה''ש) ומביאה ומקימה את סימני מזבח ישראל הגדול (של הקומה הרביעית) הנקרא גם כן מזבח החמור:

הנה מישרת הכהן המשוח שייכת למשיח בן דוד ולכהן המשוח הנמנה (וגם החמור הראשון והנמשך אחריו במשרתו) ,צריך להיות יהודי מלידה ומשבט יהודה וכו. באותן הזכויות הנצרכות על פי דיני משיח בו דוד. ואמנם מזבח ישראל הגדול אינו מזבח ליהודים בלבד, כי אם שייך הוא לסימנים האוניברסליים של סימני משיח בן יוסף וכל מי שהוא חלק לעבודות מישרת חמור אוכל לחם יכול להשתתף במזבח זה אבל החמור הראשי והאחראי של מזבח ישראל הגדול צריך שתהיו לו אותן הזכויות של הכהן המשוח ,נולד יהודי ומשבט יהודה וכו.:

ואמנם הגואל חיים הוא משבט בנימין והוא הגואל ואינו המשיח ומשרתו אוניברסלית וענינו כנבואה (ישעיה מט' ה’) ועתה אמר ה'' יוצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לו ייאסף ואכבד בעיני ה'' ואלוהי היה עוזי: ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ: והוא בקיום נבואת ''ילד יולד לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום'' וכו.: (היו כמה חלומות על זה שהצדיק חיים נולד והיה תינוק וגדל במהירות להיות ילד וכו. ובאו להוכיח שהנבואה הזאת עליו מרמזת): ולשון אבי עד בפרט מוכיח שמשרתו נמשכת לכל הדורות בפועל שהוא אחרי התחייה בסימן השלם של תחיית המתים והוא שפתאום בא אל היכלו במלכות השמים שהוא השופט המשוח במלכות השמים ולא נמצא בארץ אבל מישרת משיח בן דוד צריך להיות בארץ: והנה הוא הוא הנותן שמלכות בית דוד תישאר תמיד בצדק ובמשפט וכו.

הנה נבואה זאת לא על משיח בן דוד נאמר ,כי אם על הגואל האחרון הנבחר ,שהוא גואל אוניברסלי ''כולנו בשר אחד": וחמורו נקרא "החמור עם שלש עיניים'' דהיינו אחת ליהודים אחת לבני ישמעאל ואחת לבני ישראל הנמצאים בעיקר בין הנוצרים: ובכן תיקון הנוצרות עיקרי הוא לאסיפת בני רחל אמנו שהתבוללו בין אומות הנוצרות: ומישרת ישוע בן מרים ובן יוסף מסימני יוסף היא כמוסבר בכל ספרי ספר המפליא שבספר משנת חיים: ומתיקון הנוצרות ניצולים גם כן בני עשו ובני יפת ומהם לעמים יותר רחוקים עד שישועתו יתברך יוצאת לכל העמים עד קצווי תבל:

הנה האוניברסליות מביאה אתה את האמת הגדולה של רחמנותו יתברך ,אלוהי ישראל ואלוהי כל העולם, על כל אומה ועל כל יחיד ''כי כולנו בשר אחד'': ונקל הוא לו יתברך אם רק ישראל מקבל את ישועותיו ואת חסדיו: והוא עקרון אוניברסלי שעוד רוב היהודים צריכים ללמוד אותו: והוא העיקרון המאזן את האנושות אל מקומו הנכון בכדי שאף אחד יחשוב את עצמו יותר מהשני: והוא חידוש מצות "ואהבת לרעך כמוך" במובנו הרחב ,שכולנו אחים אחיות מאדם וחווה: גם פה ואהבת לרעך כמוך אם הוא רק ליהודים דבר נקל הוא אצל השם ברוך הוא: אבל כאשר האהבה לרעך מתפשטת גם לאנשי ונשי וטפי האיים הרחוקים ,מפני שכולנו בשר אחד ,הוא הדבר האהוב בעיני ה'' אלוהי כל העולם וכולנו בניו ובנותיו:

כל החידושים הנפלאים האלה מוסברים מהשפה הברורה המגיעה עם הגה''ש ככתוב ''אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד'': וכאן היא השפה הברורה המבחינה ומקיימת את שני העניינים ,אהבת ישראל בסימן הפירוד מהעמים ואהבה אוניברסלית בסימן האוניברסליות: הפירוד של ישראל כבר קיים בכל דברי ימי ישראל ומתקיים תמיד (והלוואי שתהיה אהבת ישראל אמיתית וקיימת בין כל היהודים ואמנם בסוף יהיה ככה בעזרת ה'' ברוך הוא) אבל האוניברסליות חדשה לישראל והיא באה עם הגה''ש בזכות הגואל האחרון חיים:

מהמוסבר לעיל ילאה תלמיד חכם בלשון המימרא בסוכה נב: מאן נינהו ארבעה חרשים אמר רב חנא וכו. משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק: - ובאמת הם הארבעה סוגים העיקריים בסימנים המשיחיים והגאולים אבל בלי הסברי הסימנים השלמים לא יובן כלום כי חסר הגואל אחרון מן המסכת ואף חסרה מישרת החמור המביאה את הסימנים לפועל בעולם וכו.

 

שבועה ד': אני ,פרץ גרין ,נשבע לפני אל שדי ,שמרגע קבלת סימן ''בא הזמן'' ,קבלתי רשות (אני ולא אחר) מהגואל האחרון ,חיים ,לפתוח את הבשורות של הגאולה השלמה ,בכל מה שאנחנו ,אני והתלמידים ,מקבלים אותן: והריני נשבע לפני אלוהי השמים והארץ ,אל שדי ,אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שזאת המשרה הנקראת חמור אוכל לחם באה לקיים את הנבואה המפורסמת בסוף מלאכי על השבת הלבבות בנים אל אבותם וכו. דהיינו שהסימנים השלמים המקובלים נותנים את מפתחות השבת הלבבות בשם אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ואנו כמו המזכירים של הגואל חיים השולח את כל אותם הסימנים:

קבלתי בחלום אחרי שמנה ימים לפטירת הצדיק הקדוש חיים: והנה אני בתוך מעגלים מצוירים על האדמה ואני עומד לפני הכוכבים והם קרובים ומבריקים ומרחוק כל' מטרים עומד הצדיק הקדוש המורה חיים, ראש ללו' הצדיקים הנסתרים, והסתכל עלי עד ששמתי לב בכוונה עליו: ואז הרים את עיניו הקדושות לשמיים ובאותו הרגע הסתכלתי גם אני על הכוכבים ומפי יצא קול חזק ועצום שהכריז ''בא הזמן'':

 

 

שבועה ה': אני ,פרץ גרין ,נשבע לפני ה'' אלוהינו ,בשם אהיה אשר אהיה ,שקבלתי ,דרך חלום החוזה המוזכר לעיל ,את האחריות (אני ולא אחר) על בית התפילה של הגה''ש הנקרא בנביא ישעיהו בית התפילה לכל העמים ,שהוא בית התפילה האהוב על כל העמים ,ככתוב וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים ,ושלכן הרשות בידי לסדר את כל ענייניו ,מזבחותיו לתפילה מנהגיו וכהונתו וכו.: נכלל בשבועה זאת היא שבית התפילה של הגה''ש הוא חלק מהקבלה החדשה האמיתית שלא נודעה ממנו כלום עד שמתגלה בזמנו ביחד עם יתר הסימנים השלמים ,ובכן לא נמצא בדברי חכמי ישראל ,זיכרונם לברכה: נכלל גם בשבועה זו הוא מה שנוגע לשפה הברורה המנובאת אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד ,והיא השפה המובאת והמבוארת בכל כתבינו בספר משנת חיים ובבתי ספר הגה''ש הם ביה''ס השושנה וביה''ס אסתר וביה''ס הילו-רוז:

 

שבועה ו' :

אני פרץ בן משה ובן חנה גרין נשבע לפני ה'' צבאות על האמת בנוגע למצות תפילין ,שמיוסד על חלום החוזה המוזכר ,שלא מניחים תפילין בבית התפילה של הגה''ש: עיקר טעמו הוא שהקדושה החדשה של הגה''ש קשורה בתפארת הברית השלמה אשר מהתחלתו קשורה לאור הגדול המובטח לעתיד ,אור וקדושה שלא מחייבים תפילין ,על דרך קדושת השבת שפוטרת את אות התפילין: ואין כאן בשום אופן כפירה במצות תפילין ,חלילה וחס ,או שפרטיו הלכה למשה מסיני ,ואמנם היהודי המתפלל בבית התפילה על פי המנהג החדש נחשב לו כאילו קיים מצות תפילין ,וככה הוא גזרת הזמן בעד הגה''ש:

 

שבועה ז':

ואני פרץ גרין נשבע לפני ה'' אלוהינו ,קדוש ישראל וגואלו ,שלמען הקים את תפקידי בסדרי בית התפילה של הגה''ש ,קבלתי דרך הסימנים השלמים ,בזכות הצדיק האהוב הגואל האחרון חיים את המפתחות לקדושה החדשה והכהונה החדשה של בית התפילה של שבע קומות:

הגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל: הצדיק חיים סבל בעד כל העולם סבל נורא ובפטירתו נבחר לגואל אחרון והוא אהוב ה'' שבמלכות השמיים ומשם מדריך את כל עניני ודברי הגה''ש: -------

------------------------------------------------

עניני  השבועות בקיצור  -א) המנהג החדש לא חורג מדת משה והוא מנהג חילופי וכו. כל יהודי יכול לקיים בבית התפילה של הגה''ש כמה שהיהודי יכול לקיים בבית הכנסת -

ב) קבלתי את האחריות בשביל בית התפילה של הגה’’ש -

ג) קבלתי את המפתחות למשרת חמור אוכל לחם ואת המפתחות לקבלה החדשה האמיתית היא הקבלה המוזכרת ברמב''ם ע''ה שלא קבלו חכמים וכו.

ד) מאז סימן בא הזמן יש לי רשות מהגואל חיים לבשר את בשורות הגה''ש כמו שאנו התלמידים מקבלים אותן והן הבשורות גם עם מפתחות השבת הלבבות המובטחת לאליהו הנביא זכור לטוב וכו.

ה) קבלתי רשות והאחריות לסדר את בית התפילה של הגה''ש שהוא ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים וקבלתי מפתחות השפה הברורה וסימני בית ספר השושנה ובית ספר אסתר ובית ספר הילו-רוז

ו) לא מניחים תפילין בבית התפילה מהטעמים המוסברים וכו.

ז) קבלתי את מפתחות הקדושה החדשה והכהונה החדשה של בית התפילה של הגה''ש וכו.

 

       ------------------------------------------

Peretz Green                             

 ..............................

אור חדש לרמב''ם

 

פרק 10 - בית הדין של הגאולה השלמה

 

ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים:

 

זו הזהרה שצריכה לה שלא לחשוב שהמשיח ישנה את הדת ,וגם בתלמוד מרומז על ''תורת המשיח'' ולא יעלה על הדעת שהוא ישנה חוקי התורה ,או יותר מזה שלא ינסה לפסול תורה שבעל פה ופסקי חכמים וכו. או שלא יגיד שעכשיו החזיר כשר והפרה פסולה או שלא יגיד שעכשיו התפילין פסולים ורק המנהג החדש כשר: או במה שנוגע לאנשים או לחברות כמו וועדות של רבנים ,לא צריך לבוא המשיח לפסול מי שהוא בחזקת כשרות וכו. ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין כמו ,לדוגמה ,הקראים או השומרונים:

מכל מקום הדברים יותר מסובכים בימינו ועוד בהקמת מדינת ישראל ומאות חלקים של בני ישראל במחלוקת אחד עם השני וכל אחד פוסל את השני ומכשיר את עצמו ואין בתי דינים מוסמכים מרוב עם ואלפי בעיות על כל פרט: ומכל מקום שלטון ההלכה עומד במחנות הדתיים חוץ מהרפורמיים אבל זרמי ההלכה מרובים ומשונים ואין בית דין שקובע לכולם ,כי אם קהילות שונות כפי הבית דין שסומכים עליו יקבעו דיניהם: איך שיהיה עסק הרבנים הוא זה ולא עסקי: ואצלנו מה שנוגע יותר מזה הוא שרוב העם אינו מחזיק בהלכה ואם לא בר מצות וחתונות ולוויות ראש השנה וכיפור לא היה בכלל קשר וכו. וירחם ה'' על עמו ישראל בכלל ובפרט:

יש אמנם כמה רעיונות שעלינו לדון בהם: ובכדי למקד את הרעיונות האלה צריך לדון בכמה עניינים הנוגעים לשואה ורק אחריה זמן הקמת מדינת ישראל וזמן הגאולה השלמה וזמן הדור הרביעי ועניין בית הדין של הגה''ש הנקרא בית הדין של מרדכי הצדיק:

ישנה נקודה נעצרת בתחנה האחרונה במהלך אחרית הימים שהיא השואה: ויש הגיון חדש אחרי השואה שצריכים לדרוש את ענייניו: לא נוכל להגיד הרבה ,כי אם בנקודות משוערות כפי הגיון השכל הישר ביחד עם מה שנוכל להבין מביאת הזמן החדש של הגאולה השלמה: ואפילו שהשואה נחזה בתורה בקללותיה ובנבואת משה בפרשת האזינו ,אינו דבר בסוג השערה מכל הרבנים והחכמים לפניה ,מפני שגזרה היא הכי גרועה של כל דברי הימים ואין דומה לגזרתה לא לפניה וכל שכן לא אחריה ,כי אחריה לא תהיה עוד שום גזרה על עם ישראל אף אחת ממיליון ממנה:

ולא על עניין שואה עצמה נעמוד פה ואמנם הקושי הוא להשיג רעיון כלפי היהדות עצמה עד השואה ואחריה: שהרי מוכרחים לעמוד על עצם היהדות עצמה ,שהנה לא עמדה תורה ולא עמדה תפילה ,בכל הקהילות ובכל הישובות ובכל סוגי היהדות שהיו אז ,לעצור את הגזרה: ולצדיקים האמיתיים לא הייתה רשות להיכנס לאותה הגזרה הנוראה, כמו שהעיד על זה הצדיק חיים: גזרה היסטורית הייתה שהוכרחה לבוא ,ונסקרה בתורה ונראתה בנביאים: באריכות עמדנו על הגורם הנסתר ,העבודה זרה הנסתרת שכל הקבלה השקרנית שנאצלה ונבראה ונוצרה ונעשתה מעוון קץ אחרית הימים הוא עוון שיטת האצילות של ס' הזוהר ,ואמנם גם התוצאות הרעות הנראות שאחזו בכל חלקי היהדות משמעותיות הן:

חצרות החסידים נפלו לתוך סוגי פולחנים לרבי שלהם שמוזרים הם ליהדות האמיתית ובצדק עמדו נגדם המתנגדים אף שלא הצליחו מטעם זה שלא ידעו את השורש של הדברים והגאון מוילנא עצמו כתב פירוש על דברי הזוהר: אבל גם נכון שצורת היהדות הליטאית עמדה במין קרירות והתנשאות לא מקובלים מן השמים: ולרפורמים חסרה הייתה הקדושה מן התורה והמסורת באופן שלא יכלו עוד להשתייך ליהדות האמיתית המסורתית: ורוב העם יצא לגמרי מהיהדות: ועוד רבבות זרמים ותנועות שאיני מכיר ואולם היהדות בכללותה לא הייתה רצויה ומשובשת הייתה מבפנים ומבחוץ וירדה הגזרה:

ומה שלא נשתבשה היא נשמת ישראל וכוונות טובות ולב רחמן פנימי ביהודים רבים ,מעבר לחלק או לתנועת היהדות שהשתייכו להם ובכן גם הרפורמים בכלל ואפילו חילוניים שלא ידעו כבר דת ודין בכלל: והוא מצד נשמת ישראל וחורבן גופיהם שנתקבל קרבן ישראל לעולה לרצון בכדי שיגיע העם לזכות ולהקמת הנבואות על שיבת ציון:  נשמת ישראל שלמה ולא מתה ולא תמות לעולם:

ואמנם הורגש משהו מאחורי דברי הנשר העף מעל לראשי כל ראשי העם בנבואה נסגרת זקוקה לזמן ההוא ולתקופות שאחרי סוף אחרית הימים של ישראל שגם אז בבוא זמני ימות המשיח אינו בא לשלול את היהדות לשים אותה לפסולה חלילה וחס: כי כמו שנשמת ישראל לא תמות גם נשמת היהדות לא תמות: אל תחשבוני לפילוסוף או לפייטן: ישנה דרגה ממשית היסטורית של סוף היהדות בשואה ,ישנה דרגה של מוות צורת היהדות הנמצאת אז: יש בה הרגע הנבואי של צורך כריתות הברית החדשה של ירמיה הנביא כי המה הפרו את בריתי ואני בעלתי בם:

אני מוכרח להזהיר כאן לקוראים היקרים שלא יושג חטא ישראל בשואה עד שייוודע ויושג חטא האצילות עוון קץ ספר הזוהר של אחרית הימים: לא מהמשכילים ולא מהרפורמים ולא מרבני החסידים מצד עצמם ולא מקרירות לב הליטאים ולא מקרח יהדות גרמניה ולא מהחופשיים והחילונים והכופרים: כולם ביחד לא יוציאו את גזרת השואה אם לא תובן הכפרות האפילה ההיסטורית הנסתרת המשבשת ומעקמת ודורשת עבודה זרה על כל מילה של התורה הקדושה מבראשית ועד לעיני כל ישראל: מתה התורה והופרה הברית ולבשה את תכריכיה במהלך מתקדם לארבע מאות שנה עד שלא יכלה להתאפק עוד הגזרה המחכה לבוא כי הפרו את בריתי באלוהים אחרים על פני ובאלוהי נכר חדשים מקרוב באו:

ושבשו וכיערו את צורות היהדות עד שרוב העם לא היה יכול להתאפק ומרד בטינופת הגלויה שראה ושהרגיש כדבר גועל נפש ושנאה ולא כקדושה וכאהבה: וקמו משיחים פילוסופיים ופוליטיים וחילוניים ונבאו חזיונות על תורה שאיננה ושמתה ושגורמת רק לסגירת כלא כל המוח ועצימת הדעת ושיגעון ולא שכל ישר והאיצו את העם לתחייה חדשה שכלית ותרבותית פיסית ורוחנית ועצמאית ומדינית ובהתלהבות רבה באו לטמא הטהור ולטהר הטמא ולפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולהכשיר מי שהוחזקו פסולים ולשום שלום בעולם: וכבר כולם לא היו פחות נקיים מאנשי תורה ולמדיה וספר הזוהר בידם ובעץ חיים זיווגו זיווגים בצמצומי הבלים ובפרצופי פסלים ובאצילויות בודהיסטיות והתענגו יחד בהוצאת רעי על בית כיסאו של קצר אפיים ובשיגעונות פצועי מוח רקדו כשיכורים מסביב לעגל וקראו לו פנימיות התורה: לא על חנם הזדקקה ברית חדשה כי הפרו תורתי ואני בעלתי בם!

ואם לא ידע הגאון הנפלא והצדיק הנסתר את פרטי צורות העוונות וערפלי העיקומים וסדרי זמני הגזרות ,ידוע ידע הרמב''ם ע''ה שבא יבוא הזמן שיפרו בני ישראל ,אם מדעתם או לא מדעתם ,את ברית התורה ,ויצטרך עם ישראל לעבור על עונשי אחרית הימים ,ורק אחרי אותה התקופה אי אפשר שלא יבואו הזמנים של הברית הסופית המנובאת בירמיה ,וסוף כל סוף ייקבץ גליות וישובו נידחי ישראל לארץ הקודש ויעברו תקופות של טהרה ותהיו הכנות לישר את לבם ודברים חדשים יתגלו מן השמים עד שבא לציון גואל לשבי פשע ביעקב ויסלח פשעם וישכח עוונם ויתחילו סדרי גאולתם הסופית וישובו לאמונה ולתורה ולמצות וייבנה בית המקדש בירושלים ויכנסו סדרי הגאולה השלמה:

ומפני שזמנים שונים הם ותקופות היסטוריות שיצטרכו לעבור עליהם עד שמגיעים לזה ,ויהיו שינויים גדולים בדברי הימים ,ויקומו גם משיחים רבים אשר לא נמנו מן השמים ,הזהיר בפשטות סותרת התחדשות השמים והארץ שיזהרו ולא יחשבו שהמשיח בא לטהר את הטמא ולהחליף את המוחזקים בכשרות לפסולים ולשלול את כל העבר מפני החדש ,כי איננו כן: התורה היא נצחית ומצוותיה נצחיות ,ותבוא הברית הסופית על שם כל התיקונים הזקוקים ולקיים את המטרות המרובות גם הפרטיות לבני ישראל וגם האוניברסליות ,לתקן את העולם במלכות שדי בשפה ברורה שיהפוך בה ה'' את העמים ותיישר את ישראל במפתחות המובטחים לאליהו הנביא ,זכור לטוב:

ואמנם חמור אני ואין לי שכל מעצמי וגם שכלי הניתן אינו כי אם שכל סימני ולנבואות נביאי ישראל אני נוער לאכול את לחמי בבית לחם כברת הדרך אפרתה וללקק את דמעותיה של רחל אמנו ולנשק את רגליה בניחומי הבשורות ,כי כבר בא הגואל ותשמח לבה ומכיר בכל נשמות רחמה ,וירקדו עם חמור מסביב לעגלי צאן הנאבד ושבו בנים לגבולם: נתקבל קרבנו של ישראל בשאתו ונעשה הוא לעם משיחי כחמור מצד ומצד כעיר בן אתונות ומתחילה לשרות על נשמתו חשקה להקים שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ולהינתן לאור גויים להיות ישועת ה'' עד קצווי הארץ:

ונשתנו הגדרות שבהם הוגדרו הראשונים שלא הפרו את הברית ולא יצאה עוד עליהם אור נשמת תפארת הברית השלמה: ובעד שארית הפליטה אחרי קרבן העם הוקם בית הדין של מרדכי הצדיק למעלה בזכות הגואל הנסתר בעולם: כי חנון ורחום ה'' אלוהינו והגיע הזמן להטיב לעם אברהם יצחק ויעקב: אף כלפני התורה לזוכים באמונה ובמעשים טובים עד שיעלו על מהלכי גורלם לקבל שוב את התורה הקדושה מתוך טהרתם החדשה: והוא לעם בכללותו והוא גם גשר היסטורי המאפשר לעם לעבור על מאבקיו הרבים בתקופות טהרתו: עד שיוכל העם לעלות אל הר ה'' נקי כפים ובר לבב: והטובים בעם ישראל כעת הם היהודים הטובים בלב טוב ואף אם הם רחוקים מההלכה אינם נידונים על פי בית הדין של מעלה הדן על פי ההלכה כי אם על פי בית הדין של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה: ונשאר הקושי הכי גדול לא עם הטובים הרחוקים כי אם עם בקרובים ומלאים במדות רעות: וגורלם על פי בית הדין הקודם וכמעלתו כן הקפדתו וכמעלת לימודו כן דינו וכמעלת ענותו כן שכרו:

כי עלמא הפוכא חזינא בדרא רביעאי והאיש הפשוט לחכמה והאיש המלומד לטיפשות ולשפתי כעס ומי שאין לו תורה מקיים את התורה ומי שהולך בתורה אינו מקיימה ולטעמים רבים עולם הפוך הוא הדור הרביעי הזה הסופי: וכן נראהו ונדעהו ונסתכל על אור על פני אלה ונביט חושך בהלכי אור התורה שהפכו לחושך: ולכן הצטרך הנשר הגדול לתת כלל במשיח שעל הפשט אין טעם להזכירו ואין בו חידוש אלא בבוא התקופות ההן ויהיה החזיר כשר והפרה טרפה והדתי פסול והחילוני כשר ,ויבין שאנו בימות המשיח ,שלא יחשוב שהמשיח בא לטהר את הטמא ולטמא את הטהור:

כי אחרי הגשר הגדול יבואו שני הסוגים בבית דין של מעלה על ישראל להיקבע על היבשה ,זה לתפקידיו התורניים וזה לתפקידיו הגאולים ובשניהם השלמות: ותהיה ההבנה ההדדית בהשלמת אחד את השני לפני בוא יום ה'' הגדול והנורא כי בית הדין הגדול שלמעלה של ישראל נקרא אבות ובית הדין של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה נקרא בנים: וכן ההלכה נקראת אבות לגבי החוק החדש והמנהג החדש הנקראים בנים: וכן כל מסורת ישראל הידועה נקראת אבות וכל הקבלה החדשה האמיתית של תפארת הברית השלמה והסימנים השלמים נקראים הבנים: וכן בית הכנסת נקרא האב ובית התפילה של הגה''ש נקרא הבן:

ובן יקיר לי אפרים במטרות הגאולה השלמה להוציא את אורה החוצה להשיב נצורי ישראל בני רחל אמנו ושבו אל גבולם בעם ישראל דרך החוק החדש והמנהג החדש על מזבח אפרים בבית התפילה החדש: ומפני שחמור אנכי ולא בר דעת אנושי כי אם סימני שמוני ראש לבית דין של מרדכי הצדיק בארץ במסגרת הברית השלמה הזאת: והוא בכוח זה ברשות הגואל האחרון המורה חיים שגיירתי את דבורה בשטר גיור ובטבילה ובשני עדים יהודים וכתבתי לה כתובה וגיירתי את פאולו בברית מילה בטבילה ובעדים: ונתקבלה התגיירותם מלמעלה מפי בית הדין של מעלה של מרדכי הצדיק ונתקבלו ליהודים וכן גילת חיים ויואל (יהואל יהואל) וחיים שמשון נולדו יהודים על פי בית הדין של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה ומסימני שבט יהודה כמוני ואין ספק: וכן אחרי זה כתבתי גט לדבורה ונתקבל בבית דין של מעלה ואת פאולו העליתי אל מזבח יהודה והתחתנו ונתקבלו כיהודים על מזבח יהודה ומהם נולדו אשר ונח חנה נוגה והם נתקבלו כיהודים מבית הדין צדק של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה של למעלה וכל זה וכל זה ברשות ובזכות הגואל האהוב העניו והסבלן השלם והצדיק המסוגל לבוראו המורה חיים:

ותגידו לי אתם אם כל זה אני יכול להסביר לחכמים ולרבנים של האידנא!!

ואמנם חמור אני ,רבותיי ,ומוכרח לטעות למען בירור הדברים ,שעל כן אני נקרא בין היתר חמור משיח בן דוד ואני לא משיח כי אם הסימן של משיח חמורי המקדים למשיחות הארצית שתהיה אחר כך: לא רק הרבנים של האידנא כי אם הרבנים בכלל יגידו בצדק ''אתה פה לא מסביר את דברי הרמב''ם ע''ה אלא אתה מכחיש בדיוק מה שהוא מסביר: האם ישנם שני בתי דין בשביל ישראל שיכולים הם להחליט מתחת לאיזה בית דין רוצים להיות?! והלא בלעשות ככה אתה בעצמך פסול מה שהוא בחזקת כשרות ומכשיר מה שהוא פסול! אין דבר שכזה כמו שאתה אומר ודבר כזה היה מביא לידי תקלות בעם ישראל אחר כך! ואיך אתה מפריד את בית הדין צדק לחלקים ואין הדבר הוא כן ,בית הדין שלמעלה הוא בית הדין שלמעלה ,כמו שאומר רש''י ע''ה על נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ''הוא ובית דינו'': תקום מהר ותתקן מה שכתבת ואל תביא לעם דרך להיכשל בה!''

אני מבקש מחילה מה'' ברוך הוא ומהגואל חיים ומכבודכם הרבנים הנכבדים ומכולכם על הטעות הגדולה הזאת שנפלתי בה ועתה אשתדל לתקן ולברר כפי כחי:

ראשית כל, נכון הוא ואתם צודקים ,אין בית הדין שלמעלה כי אם אחד והשופט העליון ,כביכול ,הוא הקדוש ברוך הוא ,כביכול ,וכשהוא יורד כביכול לשפוט נמצא הוא ובית דינו וכל עם ישראל וכל העולם וכל עם ועם נשפטים מבית הדין שלמעלה ואחד הוא: ומה שישנם חילוקים במשפט הוא כפי תנאי הנשפטים שאין היהודי ,למשל ,נשפט באותם התנאים שנשפט הלא יהודי שאינו מצווה בתורה ,שהנה קשה יותר המשפט על היהודי שעול התורה כרוך בדינו וכו. וברור זה: והוא כמו שקבלתי מהצדיק חיים ,למשל ,שבראש השנה ,היום הראשון הוא במשפט היהודים והוא הקשה ביותר אף שמספרם מוגבל מאד לגבי שאר העולם: והיום השני הוא המשפט על העמים ועצם המשפט עליהם קל יותר ממשפטם של בני ישראל:

אם הייתה מסקנתי הקודמת נכונה ,זה היה נותן מקום לנוצרות שנייה ,חלילה וחס ,והיינו ,בר מינן ,כמשיחיים: והיה כאילו יכולים מעתה בני ישראל לבחור בבית דינו של מרדכי הצדיק ולהיות פטורים מצווי התורה ומספיק לב טוב ומעשה צדקה ושלום על ישראל ,ובזה יהיו כל היהודים שאינם הולכים בהלכה כנוצרים שיצאו כפי הורותיו של פאולוס מתחת לעול התורה להיות תחת החוק החדש של ישו ושוב לא שבו אל דיני התורה ,חלילה יחס! ופאולוס דווקא בכדי להראות להם את תורתו החדשה קרא לתורה מוות והתפלסף הרבה על כך שחוקי התורה גרמו לישראל להיות לאשמים ובכן למתים כאשר לא נשמרו על ידם:

והנה לא נחזור ואסור לנו לחזור לשום צד מדעותיו ,ורק בהעברה לשם הבנה נגיד שבאותו הפרק כבר עלולה הייתה הנוצרות להיות לדת המון גויים ולא לדת ישראל ,ובכן נפל ה ''תפקיד'' על פאולוס שליח לעמים להפריד אותם מעול התורה המוטל על היהודים ואסר עליהם את ברית המילה ואת כל יתר דיני התורה השייכים לבני ישראל וכו. והסביר את הדברים כפי הדרכים שמצא וכו. ומכל מקום לא הכחיש שבני ישראל ההולכים בתמימות בדרכם בתורה שכרם אתם ,שבזה היה כמעט לומר שהיו שני בתי דינים ,אחד לישראל מתחת התורה ואחד לאוחזי משיחותו של ישו הנידונים כפי תנאי תורתו: יכולים לראות מזה לאיזה טעות אפלה ניתנה לי להיכשל בה בחלק הראשון של פרק זה!

ואמנם צודק אני שהדברים עמוקים הם ושישנם עניינים רבים מאחורי דברי הרמב''ם פה הנראים פשוטים מדי שלא יכשר את הפסול ולטהר את הטמא: והלא זה מה שקרה בנוצרות! אבל בנוצרות שיצאה לגויים בדברים רבים לא יצא משפט עקום, לפחות לא לעמים שלא היו יהודים ,מפני שרוב הדברים שהם טמאים לישראל היו טהורים לעמים וכו. אבל ליהודים שהתנצרו היה להם לכישלון וכו. ולמה יהיו הדברים עמוקים עכשיו ולא פשוטים? טעמו הוא מפני שאנחנו באמת בזמנו של ביאת הגואל האחרון חיים ,השופט המשוח במלכות השמים ,ואנחנו באמת במסגרת של הברית החדשה השלמה של ירמיה הנביא ואנחנו באמת ,בעוונות הרבים ,בזמן הכללי של והפרו את בריתי ואני בעלתי בם ,כמוסבר למעלה: ואנחנו באמת מקבלי החוק החדש של הגאולה השלמה והמנהג החדש והוקם אצלנו באמת בית הדין של מרדכי הצדיק המוסמך באמת מבית דינו של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה: ולכן כל העניינים שאנו מכריזים אמיתיים הם אבל הפירוש דלעיל מוטעה במונחיו ואותה הטעות מסוכנת מאד היא וגורמת אחריה טעות כמו בנוצרות כאמור אם לא שמתוקנת עתה מראשיתה:

הנה אתחיל  כאן בצורת התיקון לפשוט בדברים

............

אור חדש לרמב''ם

פרק יא' - תיקון לפרק יא' בעניין בית דינו של מרדכי הצדיק

אתחיל בצורת התיקון לפשוט בדברים ,במסגרת הזמן המתחיל מהשואה ,במסגרת ביאת הגואל האחרון ,חיים ,במסגרת הברית השלמה של ירמיה הנביא (פ' לא') ,במסגרת הסימנים השלמים של הגה''ש ,במסגרת בית הדין של מרדכי הצדיק של הגה''ש ,ובמסגרת מישרת חמור אוכל לחם שאני פרץ גרין כעת החמור האחראי על סדרי ספר משנת חיים ועל כל סימני החמור אוכל לחם:

---------------------------------------

למרות הטעות שנתגלתה ,ההסברים בפרק י' חשובים הם להבין את הסיבות ההיסטוריות הבאות לפני זמן התגלות הגה''ש במסגרת הברית השלמה המנובאת בירמיה לא': השואה הוא הזמן לראות בו את הדרגה הנמוכה ביותר ב ''תהליך'' הפרת הברית המנובאת שם בירמיה (ולא נכנס כאן לדימוי ההקבלות הנמצאות בתקופות ישוע לפני חורבן הבית והגלות -תראו תיקון פאולוס בספר המפליא): התקופה של ארבע מאות שנה ועד לחמש מאות שנה נקראת ''אחרית הימים לישראל'' והשואה הוא סוף אחרית הימים:

ה ''ברית הסופית השלמה'' אינה מתגלית אלא בביאת הגואל האחרון ,חיים ,ביוני 1982 בפטירתו כג' סיון תשמ''ב במילנו איטליה: בהתגלות הסימנים השלמים של הגה''ש מתגלים הסימנים של ה ''חוק החדש'' של הגה''ש וה ''מנהג החדש'' של בית התפילה של הגה''ש ובית הדין של הגה''ש המכונה בשם ''בית דינו של מרדכי הצדיק'': מכח ''סימן הכוכבים'' ו ''ספר הכוכבים'' שבו ,הגואל חיים ''מורה כוכבי הגאולה'' מגלה (לא בסימן ההוא עצמו ,כי אם בתהליך הסימנים המתקבלים) את סימן מערכת בית הדין שלמעלה הנקרא ''מערכת (קונסטולציה) בית הדין של מרדכי הצדיק'': והיא מערכה כפולה כמו שאסביר:

ישנם חמשה כוכבים עיקריים וביחד הם מערכת ''בית הדין העליון'' והוא בית הדין כלפי בני ישראל המצווים במצות התורה: המערכה השנייה היא של שבעה כוכבים ,אותם חמשת הכוכבים הראשונים ועוד שני כוכבים: ביחד נקראים ''בית הדין הגדול'' והוא בית הדין העולמי לכל העמים:

נזכור לראשונה שמערכות הכוכבים שקבלנו ,במספר כוכביהם ובשמותיהם ,באות דווקא על מנת לברר דברים גדולים בדרך סימני כוכבי הגאולה המקילה מאד עלינו להשיגם: עניינינו אינו בלימוד הכוכבים ,כי בלימוד כוכבי הגאולה הבאים לעזור לנו בפירושי הדברים כפי סימניהם:

הרי עצם עניין שתי המערכות, כפי שהוסבר לנו מפיו של הצדיק חיים ,מתייחס לראש השנה, כי ישנם שני סוגים כלליים במשפטי בית הדין שלמעלה ,לישראל ולעמים:

חיוני הוא ,אפוא ,שחמשת הכוכבים העיקריים נשארים במקומם גם במערכת בית הדין הגדול לעמים ,דהיינו עצם המשפט עצמו מצד הצדק והמשפט לא משתנה: ומה שמשתנה במערכת בית הדין הגדול לעמים הוא שהתנאים במשפט כלפיהם ,שאינם מצווים במצות ישראל , הנם יותר קלים: חילוק גדול מאד הוא כמו החילוק בין שבעת מצות בני נח לעמים ותרי''ג מצות לישראל:

שמות שני הכוכבים ה ''עושים'' מבית הדין העליון לישראל לבית הדין הגדול ה ''אוניברסלי'' לעמים הם ''כוכב אבימלך'' ו ''כוכב פיכול'' כשמות הנזכרים אצל אברהם בתורה: לא נדרוש פה בעניינם:

שמות חמשת הכוכבים של עצם המשפט הם: ה ''ארבעה כוכבים של מאזני הצדק'' והם שלשה כוכבים בקו אחד ,האמצעי הוא נקרא ''כוכב אבן המשקל'' והכוכב הזה קשור ל ''מסורת משה רבנו'': הכוכב מימינו (לימין שלנו) נקרא ''כוכב התהלה'' והוא קשור ל ''מסורת אהרן הכהן: הכוכב משמאל (השמאל שלנו) נקרא ''כוכב הירושה'' והוא קשור  ל ''מסורת יהושוע בין נון'': הכוכב הרביעי של ארבעת כוכבי המאזנים נמצא בקו ישר למעלה מכוכב אבן המשקל האמצעי ונקרא ''כוכב אבן על אבן המשקל'' והוא קשור במסורת של אליהו הנביא ,זכור לטוב:

רחוק מכוכבי המאזניים ליד הימין שלנו הוא כוכב גדול מאד ומבריק תכופות בצבע כחול ונקרא ''כוכב מרדכי הצדיק'' וקשור במסורת מרדכי הצדיק וענינו הוא ''אב בית הדין'' כמו שמרדכי היהודי היה אב או ראש בית הדין צדק הגדול שהקים בשושן בזמן אסתר המלכה:

הנה כל חמשת הכוכבים הם על שם מסורת ישראל ,בשם התורה ,בשם כהונת אהרן ,בשם ירושת התורה שבעל פה המכונה ג''כ בשם המשנה של יהושוע בין נון ,בשם המסורת הנסתרת של אליהו הנביא ,זכור לטוב; וכוכב מרדכי הוא בהמשך לכל ארבע המסורות הנזכרות ,בהמשך תורה ותורה שבעל פה בידי חכמי ורבני ישראל לדורות: הנה עצם כוכבי בית הדין העליון קשור למשפט היהודים ומשפט עם ישראל ונשאר הוא ככה לכל הדורות:

ובכן אין כאן עניין של בית הדין החדש ממש אפילו בזמני הגאולה השלמה הוא הוא בית הדין העליון של תמיד ,וכל יסודו הוא על פי התורה והמשך התורה וכהונת התורה (שהוא בעיקר מנהג ישראל בבית הכנסת) והמשך תורה שבעל פה בידי חכמי ישראל: והוא המשך כל המסורת שנשלם עניינה במובן של ''קביעות לכל הדורות'' דרך אותו בית הדין שהקים מרדכי הצדיק בזמנו ,שהקמתו אז בתוך הגלות הבטיחה את קיום אותו ההמשך לכל הדורות:

מה שיש כאן לחידוש לזמן הגאולה השלמה ,בבחירת הגואל האחרון ,חיים ,ענינו הוא ''התחדשות'' בית הדין הן בית הדין העליון לישראל והן בית הדין הגדול לכל העולם: והגם שעניין גדול ועצום הוא ,מפני שרק בהתחדשות הזאת ,אחרי ביאת הגואל האחרון ,מתחדשים כל דברי הגה''ש ויורדים הסימנים השלמים לעולם וכו. מכל מקום ,אין ''לפחד'' למונח זה ''התחדשות'': והלא הוא מקביל להתחדשות השמים והתחדשות הארץ ועם כל עניני ההתחדשות והדברים החדשים המובטחים לזמן הגאולה השלמה!

 והיא זאת ההתחדשות הנותנת לנו בצדק ובמשפט מה שנקרא ''התחדשות התורה עצמה'' והתחדשות חוקי התורה ב ''חוק החדש'' של הגה''ש והתחדשות הכהונה בכהונה החדשה של בית התפילה החדש של הגה''ש ובמנהג החדש שלו:

הנה הדברים גדולים מאד הם ואמנם לא צריכים להתבלבל שהרי כל המערכה נמשכת מאז ,ועצם התורה והמשפט וירושת תורה שבעל פה והכהונה נמצא תמיד: הבלבול עלול להיות בעניין ''ישן'' ו ''חדש'' כאילו בית הדין החדש של מרדכי הצדיק של הגה''ש הוא בית דין חדש נפרד מבית הדין הישן של התורה והמסורת לפני הגה''ש: ומאידך גיסא ,בראות את כל הסימנים החדשים השלמים כמו סימני החוק החדש והמנהג החדש וכו. יכולים בקלות להתבלבל ,עד שהדברים מתבררים כל צרכם: הבילבול בהתחלה בא לחמורים מצדם ואחריהם מוכרח להגיע אצל הרבנים וחכמי התורה מצדם דהיינו אם אף לחמורים נראים הדברים כהפרדה מהישנים ,כל שכן יתבלבלו אנשי התורה ,עד שמתבררים הדברים:

ובכן עיקרי הוא שבית הדין בעצם עצמו אחד הוא ולא שהם שני בתי דינים שהם נפרדים: כלומר בית הדין הדן בזה הוא אותו בית הדין הדן בזה ואך ידועים לאותו בית הדין התנאים לאלה והתנאים לאלה: והחידוש הגדול הוא שב ''קדושה החדשה האחרונה'' של שם ''אהיה'' אחרון התנאים של הקדושה והמשפט על פיהם הם מתחדשים וחדשים לגבי התנאים הקבועים מאז הגאולה הראשונה ועל פי ה ''קדושה הראשונה'' של שם ''אהיה'' ראשון:

 חיוני הוא ,אפוא ,שדווקא אותו בית הדין הדן בזה והדן בזה ,יודע את התנאים של הראשונים ויודע את התנאים של האחרונים: ושופט אחד לכולנו יתברך ואמנם כל משפט משונה מהשני ,כפי תנאי לידת וחינוך וחיי ותכונות כל יחיד וכל יחידה: והוא יתברך שופט עמים במיישרים ,שכמו שהוא שופט את ישראל במיישרים כפי תנאי בני ישראל כן הוא שופט את העמים במיישרים כפי תנאי העמים:

וברוך ה'' ,אחרי 18 שנים ,אני מרגיש התאחדות בתוכי ,הי-הא ,הי-הא: הפירוד המנטלי שהייתי עושה לתומי ובדקות היה גורם בי הפרדה פנימית מבין הישן ומבין החדש: וכעת אני מרגיש כחמור חדש ממש המאחד בשלמות שני הסוגים של ה ''קדושה הראשונה'' וה ''קדושה האחרונה'' מבלי פירוד עצמי: ותבינו בדורות שטעם חמור משיחי הוא לשם האיחוד לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם:

הנה כל זמן שהשורשים הם אותם השורשים אפילו שצצים ענפים חדשים ופרות חדשים כולם מושרשים הם באותו העץ: והוא העיקר ,שהעץ אחד הוא ,התורה הקדושה ולה חמשה ענפים גדולים כחמשה חומשי התורה ,וכל המשפטים כלולים בה:

ומה שהתורה מתחדשת אינה התחדשות שחורגת מחמשת ענפיה הגדולים או שמפסיקה להיות לעץ אחר נפרד: ועניין התחדשותה הוא ממה שכבר כלול בתורה עצמה מאז הדברים שיתגלו אחר כך כפי זמניהם: כי אוצרותיה ופרותיה מתגלים כפי הזמנים הקבועים מאתו יתברך בשמו הקדוש ''אהיה אשר אהיה'' שהוא השם הקשור בכל עניני הגאולה במשך הדורות ועד להשלמת השם שנקראת הגאולה השלמה על שם השלמת השם הקדוש הזה לכל הדורות הבאים אחרי השלמתו:

הנה בשם זה כלולים זמני התגלות הדברים וזמן אברהם יצחק ויעקב לא היה כזמן משה וזמן יציאת מצרים וזמן גאולת מצרים לפני מתן תורה לא היה כזמן אחרי מתן תורה ,ובמשך ארבעים שנה במדבר נתחדשו דברי התורה במשפטים ובדינים ובנבואות התורה ,ונתחדשו גם כן עניני תורה שבעל פה וקבלת ומסירת משנת יהושוע בין נון לזקנים וכו. ,ואמנם רק אחרי כארבע מאות שנה נשתלם השם הראשון בכל אותיותיו לקביעות לדורות בהקמת מלכות בית דוד ומלכות שלמה ובנין בית המקדש הראשון:

כן הוא התחדשות התורה בסתר המדרגה ,שלא הייתה מקודם לזה ,על ידי אליהו הנביא ,זכור לטוב: והוא הא'' ב' 'שם הנסתר'' של הגאולה הוא שם ''אשר'': והיא הברית שלום לדורות ונקבעה בעד העולם באליהו הנביא ,ודוגמה היא לעניינינו ,שהרי כתובה היא בתורה אצל פנחס שקבל אותה אבל לא נקבעה בעולם עד זמן אליהו הנביא ,ככתוב בספר מלכים: ושם דווקא נתפרשו דברים מענייניו מהדרגה הנשגבה הנסתרת של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ובעדות שעלה שלם לשמיים ולא מת: גם זאת הייתה התחדשות האוצרות של התורה כפי הזמנים הקבועים בשם ''אהיה אשר אהיה'':

וכן היא התחדשות התורה בזמן מרדכי הצדיק כמוסבר לעיל שבקביעות בית הדין בזמנו הייתה זאת התחדשות התורה והמשך המסורת וכוח החכמים לדורות וקשור ענינו באות ''ש'' של שם ''אשר'' כמבואר באריכות בכתבי ספר משנת חיים: וכן קביעת מגילת אסתר הייתה לעדות חדשה שנקבעה רק אז לכל הדורות הבאים וכו.

וכן ה 'ריש' של שם ''אשר'' הביאה לזמן בנין בית המקדש השני והיא האות ה ''מסובכת'' בסכך דברי הימים כאשר לא זכו בני ישראל להחזיק בנס חנוכה ולהיות לאור חדש לעצמם ולאור גויים: ובסוף נחרב בית המקדש ,בעוונות ,ואלפיים שנות גלות מרה וקונפליקטים ומאבקים תלויים בה ,ובעוונות הרבים גם זמן גזרת השואה קשור בה: ורק אחר השואה ב ''חל'' שנים ,ב ''לה'' שנים אחרי הקמת מדינת ישראל ,בחר ה'' בגואל האחרון ,חיים ,ומתחילים סדרי הגאולה השלמה של שם ''אהיה'' אחרון:

והוא הזמן הגדול של התחדשות התורה והתגלות הסימנים השלמים הכלולים בתורה וזמני קיום נבואות הגאולה השלמה לישראל ולעמים: והוא הזמן שמתגלה תפארת הברית השלמה החדשה של ירמיה הנביא ומתגלה השפה הברורה המנובאת ויורדים סימני החוק החדש והמנהג החדש וכו. והעניינים הרבים הגדולים והחדשים של הגה''ש: וכולם הם בהמשך כל מסורת התורה הקדושה מאז ,ואך הם מאוצרותיו של הקדוש ברוך הוא הכלולים בתורה המתגלים רק בזמני הגאולה השלמה ,אחרי בחירת הגואל הסופי חיים:

ובכן כל החידושים העצומים של הגה''ש כחוק החדש ובית התפילה החדש ובית המקדש השלישי ובית הדין החדש בארץ הנקרא על שם מרדכי הצדיק וכו. אינם חורגים מכל האותיות הקודמות לשם ''אהיה'' אחרון ,שהם מתגלים משם ''אהיה'' אחרון ובאותו הזמן הם משלימים לכל השם הקדוש הגאולי ההיסטורי ''אהיה אשר אהיה'' שקבל משה רבנו מפי ה'' בסנה ,הוא שם הכולל את הגלויות ואת הגאולות עד הגאולה השלמה כמובא בפירוש רש''י ע''ה:

 וכאשר מובן כל הכללים הללו ומשוכנעים שעץ אחד הוא ,אז יכולים להתחיל לראות ולהתבונן על כל הדברים החדשים ולפרש אותם כפי מסגרת הברית השלמה ותנאיה החדשים לקיום המטרות הרבות של הגה''ש ולהבין את היחסים האמיתיים בין מסורת ההלכה הנמשכת אל דרכה כתמיד ובין המסורת החדשה האמיתית של החוק החדש המתקבלת והנמשכת על פי דרכה ותנאיה לדורות הבאים:

הנה בית הדין המוקם של מרדכי הצדיק במסגרת הברית השלמה הוא לצורך כל דברי ועניני הגה''ש על פי החוק החדש והמנהג החדש ,שצריך לבית דין חדש מיוחד לדון בכל עניני הגה''ש והסימנים השלמים:  והוא מפני שבדור הרביעי הזה אי אפשר שיהיה בית הדין של רבנים ובית הדין של הגאולה השלמה ביחד או כאחד ,מפני שזה לוקח שנים עד שיודעו ויובנו לרבנים וטעמים רבים לדבר והרבה מהם מובנים מאליהם שאין עכשיו כוח בבית דין רבני לקבל ללמוד להבין ולפעול כפי התנאים החדשים וכו.

וכנראה היא הנקודה הזאת שמשכה אותי לטעות דקה ,ואולם חמורה מאד ומסוכנת ,כאילו שישנם שני בתי הדין נפרדים למעלה ,ונמשכה מחשבתי אחרי הצורה הנמצאת כעת למטה ,וכאילו שכחתי שבית הדין שלמעלה אינו מוגבל בבלתי ידועות לו חלילה:

ונזכרתי עתה בחלומה של נודע (דבורה) לפני עשר שנים בבאר שבע ,שראתה בו את בית המקדש השלישי: היה בנין גדול וגבוה ועגול ועל הגג היו מצוירות באורות מיוחדים (אלקטרוניים) שמות שבעת המעגלים הנבואיים כמקובלים אצלנו: וראתה אחרי זה את בית הספר לרבנים ולכוהנים של הגאולה השלמה: וכמה מהם ,בפרט אחד ,המנהל של בית הספר שהיה ללא זקן ,דיבר אתה בנעימות ובדרך ארץ והסביר לה שבבית הספר הזה ראשית כל לומדים בעומק את עניני הדרך ארץ: - -

הרי מאד משמעותי הוא לעניינינו ,שהרי אלה המלמדים והלומדים בבית הספר החדש ההוא של הגה''ש היו ''רבנים'' יודעי תורה והלכה ויודעי כל המסורת החדשה של הגה''ש: ראייה היא שאחר כך ככה יהיה מפני ששני ענפים הם מאותו העץ ואין שום סתירה ושתי המסורות רק משלימות אחת את השנייה: כל שכן וקל וחומר שבית הדין שלמעלה אחד הוא ולא שני בתי דינים:

והנה ,רבותיי ,ברגע הזה של דברי הימים אני בעצמי בסימן החמור ,אב בית דין של מרדכי הצדיק ,והחמורים אשר איתי הם לסגנים בהחלטות והכרזות ומסקנות בית הדין: ומתוך הסימנים השלמים החדשים ישנם ברית המילה המחודשת למזבח יהודה וברית המילה החדשה של מזבח אפרים וברית המילה החדשה ללא יהודים החפצים באות אמונת אברהם בבשרם על מזבח מלכיצדק ,וישנם הסימנים של הגיור ליהדות למזבח אפרים ולמזבח יהודה ,וישנם גם כן סימני החתונה החדשה בכמה סוגי חתונות חדשות על מזבח החתונה בית התפילה של הגה''ש ובהכרח ישנם אפוא גם דיני הגט החדש כפי תנאי החוק החדש:

והוא במסגרת הזאת ובכח האמיתי הזה הניתן לצורכי הגה''ש שגיירתי את דבורה (נודע) פולנגי ואת פאולו (מיכיהו) פיארו ונתקבלה גירותם בבית דין מרדכי הצדיק שלמעלה: ובכח זה התחתנתי בדבורה והביאה שלשה ילדים שנתקבלו כיהודים שלמים על מזבח יהודה כפי החוק החדש והמנהג החדש: ובכח זה כתבתי לה גט ובכח זה התחתנו דבורה ופאולו על מזבח יהודה אחרי שהעליתי את פאולו ממזבח אפרים למזבח יהודה והביאה לו שני ילדים ,בן ובת ''אשר'' ו''נח חנה נוגה'' והם נתקבלו ליהודים שלמים על מזבח יהודה בבית דין שלמעלה של מרדכי הצדיק:

ובכן אני מוכן גם כן ,אם זה יכול להיות לתועלת בעיני הרבנים ,להישבע לפני ה'' ובשם ה'' על אלה העובדות ועל שכפי דין השמים כולם נחשבים ליהודים ,דבורה ופאולו כמו גרי צדק של ההלכה ,וגילת חיים ויהואל יהואל וחיים שמשון ואשר ונח חנה נוגה כיהודים מהלידה ,ככל נולדי יהודים כפי ההלכה: ורשות מיוחדת לנו מהצדיק חיים לחיות ביחד בבית אחד לטובת עבודת מישרת חמור אוכל וכו.

ואמשיך עוד בהסבר הדברים בפרק יג' בע''ה:

----------------------------------------------

 אור חדש לרמב''ם

פרק     יב' -המשך עניין בית הדין

 

טעותי להפריד במחשבה בין שני בתי דינים למעלה נמשך, כנראה ,ג''כ מעובדה זו שהשם ''בית דין של מרדכי הצדיק'' קבלה חדשה היא ולא נמצא מונח זה במסורת לא למטה וכל שכן לא כלפי מעלה: רק בזמן פורים מוכר שמרדכי הצדיק בסמיכה מלכותית מאסתר המלכה הקים בית דין גדול: ואמנם הטעם בחידוש שם זה בגה''ש כלפי בית הדין של מעלה הוא מפני שרצוי שיהיה מונח זה בשם זה למטה הוא ''בית דינו של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה'':

ובטעות הפרדתי במחשבתי את בית הדין שלמעלה הדן את בני ישראל על פי התורה וההלכה מבית הדין שלמעלה החדש של מרדכי הצדיק על פי החוק החדש של הגה''ש: לא כתבתי ככה אבל במחשבתי הייתה כאילו הם שני בתי דינים ,וב''ה עתה נתקן הוא כמוסבר בפרק יא':

לפני הגה''ש נקרא סתם ''בית הדין שלמעלה'' ואחרי ביאת הגואל ,חיים ,נקרא ''בית הדין של למעלה של מרדכי הצדיק'' אבל הוא הוא בית הדין שלמעלה של תמיד ואחד הוא: 

והנה הגואל ,חיים ,הוא המורה שלנו ב ''ספר הכוכבים של אברהם אבינו'' וכבר קבלנו את צורת ושמות כוכבי הגאולה המקבילים למערכה הכפולה של ''בית הדין העליון של מרדכי הצדיק'' כלפי בני ישראל ו ''בית הדין הגדול של מרדכי הצדיק'' כלפי העמים:

יש לבדוק כפי הסימנים למה לא נקרא בית הדין של הצדיק חיים ,והלא הוא דווקא הנקרא ''השופט המשוח במלכות השמים''? טעמו בפשטות הוא שמישרת השופט המשוח כללי הוא לכל עניני הגה''ש ולא מוגבל לענייני דיינות של ''בית דין'' ,שהרי רבים הם העניינים של מלכות השמים ורבות הן המטרות של הגה''ש: ומכל מקום היות והגואל חיים נקרא בשם ''שופט'' מראה גם כן על זה שהוא כאב בית דין למעלה לבית דינו של מרדכי הצדיק: ואמנם הגיון של חמור הוא ואינני יודע איך הדברים שלמעלה:

ויש לבדוק אמנם כמה שאלות: מהו המקור של שינוי התנאים של הברית השלמה? ואיך נאמר שישנה ההמשך של כהונת אהרן הכהן בברית השלמה ,והרי הכהונה החדשה היא אחרת לגמרי בתנאי הברית השלמה? איך נאמר שדברי הגה''ש על פי החוק החדש הם בהמשך לתורה ולתורה שבעל פה ומסורת חכמי ישראל ובאותו הרגע המסורת החדשה בהרבה פנים אחרת לגמרי ממסורת החכמים ,זכרונם לברכה?

הנה אנחנו לא משתמשים ,בדרך כלל ,במשנה ובתלמוד ובפוסקים ראשונים או אחרונים בכדי להסיק מהם מסקנות על החוק החדש ,דהיינו שאנו לא מחפשים במקורות ההלכה כדי לדעת את פסקי החוק החדש: למה?

טעמו הוא שהחוק החדש בעיקרו מיוסד על ''משניות חדשות'' המתגלות כמו לדוגמה ''לגיור על מזבח יהודה צריכים שני עדים יהודים אבל לגיור על מזבח אפרים מספיקים שני עדים של הברית השלמה'' (היא משנה חדשה לחוק החדש מקובלת בחלומה של נודע בשם ''שור הבר'' הבא ומדייק בדיני החוק החדש:

או לדוגמה ''אינו הרמב''ם הנשר בגדול שצריך לקבוע בחוק החדש את הברכה החדשה על היין ,כי אם מרדכי הצדיק הוא שיקבע אותה'': משנה חדשה מקובל בחלומו של אדם קמחג'י:

או לדוגמה ,מחלום ''החוזה של בית התפילה'' ידעתי שלא מניחים תפילין בבית התפילה של הגה''ש: ולכן מובן הוא שלא היה עוזר לי כלום ללמוד הלכות תפילין בכדי לדעת שאצלנו במנהג החדש לא מניחים תפילין: וככה לא היה עוזר לי ללמוד בהלכות סוכה בכדי לדעת שאצלנו יכולים לעשות סוכה בבית בלי סכך שהיא קבלה חדשה לחוק החדש מקובל בחלומה של נודע: וככה בכל הנוסח של המנהג החדש ,אין להם קשר ישיר עם מטבעות החכמים ומיוסד הוא על הסימנים השלמים ועל נבואות הגאולה וכו. כמו לדוגמה ''תודה לאל שדי ,אל שדי גדול ,אל שדי אחד'' מקובלת בחלומה של נודע: או כמו ברוך ה'' אלהינו המברך את הלחם הגודל מן הארץ'' מקובל בחלומו של דניאל: או בברכה ''ברוך ה'' צבאות שעשני את לחמו'' קבלתי בחלום בבאר שבע בתש''ן:

בקיצור, מן השמים הם הדברים ויוצאים מבית הדין של למעלה ואנו חמורים מקבלים מה שמקבלים ואחר כך מסדרים את הדברים כפי יכולתנו בכתב בעד החוק החדש: ולכן לא כדאי לנו לערבב את שכלנו החמורי במקורות יותר מבדרך שטחית וכללית בכדי שלא לבלבל את עצמנו עצם קבלת המשנה החדשה המתגלה: כי בית הדין השולח אותן כבר יודע בכל המסורת וכל דיני התורה שבכתב ושבעל פה ואנחנו חמורים: ובפרט בתקופות הראשונות האלו של יצירת החוק החדש והמנהג החדש: ומה שאני מעבד כפי שכלי מהקבלה החדשה את הדברים המסתעפים מהם ,הוא כפי הבנתי בפרמטרים של אלה המשניות החדשות עצמן:

ובכן אינו שאנו לא מכירים ,חלילה וחס ,בכל המקורות ובכל חשיבותם ביצירת ההלכה ובכל מצות לימודם לשם שמים ובכל קדושתם וכו.: ואם אני חפץ מאיזה טעם שיהיה לדעת את ההלכה או את מקורות ההלכה אני שואל אצל רב מומחה בהם שהרי זאת עבודתו ולימודו ולא עסקי הוא: ואם לדעת עניין בחוק החדש עצמו אני מחכה לסימן או מבקש סימן ,כי חמורו של הגואל אני והגואל חיים הוא בקי נפלא בכל המקורות ובכל מה שרצוי בעד הגה''ש:

ומכל מקום אחרי קבלת הסימנים ישנה העבודה להתאים את הדברים לטעמיהם לסדריהם ולפרטיהם ובזה יש לי מעט מאד שכל מהמוח החדש השפל של הגה''ש ולעת הצורך מתלבש אני כאריה יהודה ומקשר את שכלי בסימן קבלת המשנה של יהושוע בין נון ,ובסימן ההוא ,לפעמים ,אני מבין משהו: וגם אסור לי להתחמק מן האמת שביג' שנים לימוד עם הצדיק השלם חיים ,כבר דרכו איתי מאז הייתה מכוונת ללימודים עיקריים ב ''חוק החדש'' אף על פי שלא נקרא בשם זה: תראו ספר אסתר 7 ''13 שנים עם הצדיק חיים לפני פטירתו'': הנה הכוח הזה לקבל קבלת המשנה של יהושוע בין נון ניתן לי מהצדיק חיים מאז:

שואלים והלא כבר המשנה חתומה ואין משניות חדשות? נכון אבל מה שהמשנה סגורה בחתימתה הוא לגבי המשניות ולימודיהן בסדריהם במסורת ההלכה ,ואחרי התנאים באים האמוראים ,עד שנחתם התלמוד ואחריו באים הפוסקים הראשונים וכו. כולו במהלך ההלכה על פי גדרותיה וכו. אבל מה שיש לחוק החדש אינה משנה כלפי ההלכה ,כי אם משנה כלפי החוק החדש וכמו שזה חדש גם המשניות חדשות ,כי הן בתנאי הקדושה החדשה של הברית השלמה: ובכן אין סתירה זה בסוגו וזה בסוגו:

זה העיקר והכלל שלא מערבבים פסקי ההלכה המיוסדים על תנאי הקדושה הראשונה עם דברי החוק החדש המיוסדים על תנאי הקדושה החדשה האחרונה של שם ''אהיה'' אחרון: ולתכלית החדשה הזאת חוזרת המשנה של יהושוע בין נון ,כאילו בגשר היסטורי הקופץ מהמדבר של אז אל זמן ההווה שלנו ,לתת לנו כוח ללמוד לסדר ולדון בכללים החדשים של הקדושה החדשה בעד החוק החדש של הגה''ש:

ואם תתלוננו איך זה שמכוח חכמים גדולים עצומים וקדושים אשר בכל נשימה ונשימה מהם מתמלא אויר העולם בחכמת התורה וקדושתה נגשר הזמן להביא כוח ממשנתו הקדושה של יהושוע בין נון לחמורים פשוטים כמונו ,לא אצטרך לענות לכם על זה ,כי מפלאות הבורא הוא ,ואני תלמידו של הגואל האחרון הרוכב על חמור ועל עייר בן אתונות!

ואמנם יש לשאול למה לנו להשתמש במונח ''משנה'' בכלל? באמת לא משתמשים בו הרבה ואמנם יש אתנו ''קשר'' של תורה שבעל פה וכאמור הוא קשר העושה ''גשר'' ארוך היסטורי מהמשנה של יהושוע בין נון מאז אל החוק החדש של הגה''ש: וגם לזה נקרא הספר הכולל את כל הדברים החדשים ו"המשניות החדשות'' בשם ''ספר משנת חיים'': והעיקר בכל הדברים הללו הוא שכל הכוחות של התורה והתורה שבעל פה הם ביד הגואל חיים והוא השופט בהם והוא שולח לנו חלומות כפי הצורך לעסוק בחוק החדש: כי אני חמור ואנחנו חמורים ומה לנו להחלטות בתפילין או בסוכה או בסדרי המזבחות החדשים של בית התפילה וכד'! ואין עבודתנו להמציא דברים חדשים מהראש שלנו:

-------------------------------------

הנה רוב תרי’’ג המצות נשאר כפי סדרי לימודיהם ולא חוזרים הקרבנות ובגדי כהן וכלי המקדש וחוקי הכוהנים וכו. לפועל מעשה: והלאווים שבתורה כמו בעבודה זרה או ברצח גניבה ניאוף וכו. וענפיהם בתורה ובסייגי החכמים ז''ל הם כמו שהם בתורה ורק מסבירים אותם בהסברים מחודשים לחדש אותם כפי רוח הזמנים של החוק החדש:

ומוסבר אצלנו שעיקרי החידושים אינם בתשע דיברות מהעשר ,כי אם ברביעית היא השבת ,וכלולה בה החגים ושמירתם ועשייתם ,כפי לוח כל ישראל: ואולם השבת והחגים מחודשים הם בנוסחים חדשים ומנהגים חדשים ואף תוכן חדש מהגה''ש נוסף על תוכנם המסורתי ,לפסח שבועות סוכות שמיני עצרת ראש השנה וכיפור ולפורים ולחנוכה: אבל שאר דיני ועניני הדיברות וענפיהן מתחדשים רק בהסברים מחודשים:

ודווקא בדברים האלה ,החגים ואיסוריהם במסורת והשבת ואיסוריה ,היה חלום אצל כרמינה-שאול לומר שפה דרגת הקדושה החדשה היא קלה לגבי הקדושה הראשונה ושל ההלכה; וניתנה דוגמה מ225 וואלט לגבי 12 וואלט (ראה הסבר על זה עוד באנגלית בהקדמה לחוק החדש): וכן הוא בשבת שהדגש הוא על העשה ולא גוזרים מוקצה ולא גוזרים בירור באוכל ויש הרבה מה להקל באיסורי החכמים ז''ל מבלי לחלל את השבת: וההקלה הזאת היא לטובת היהודים על מזבח יהודה והיהודים החדשים על מזבח אפרים וכפי רוח הזמן החדש הוא: ושומרי שבת כהלכתה תבוא עליהם ברכה ואין סתירה:

הרי ישנן משניות חדשות לחוק החדש ולא קשה גם לבני ישראל להבין את מטרותיו ,שהרי רוב העם אינו הולך כבר כפי ההלכה וזקוק לחוק חדש בהתאמה לרוח החדשה של זמני הגה''ש: ואך קשה עכשיו עוד בזמנינו לרבנים ולבני תורה להבין בכלל את החידושים של הברית השלמה הסופית כמו שקשה להם להבין את הנבואה עצמה בברית החדשה של ירמיה:

וזאת היא בעייתם ,עד שיבינו וידעו שבחר ה'' בגואל האחרון ,כי עוד לא יודעים מהו כל ענינו של גואל אחרון שהוא אינו המשיח בן דוד ,כי אם השופט המשוח האוניברסלי לכלל האנושות גם לישראל מצד כל מה שקשור בעם ישראל וגם לאומות העולם וכו:

הבעיה היא שבזמן התגלות הגאולה השלמה ,הרבנים הם בריחוק גדול מנבואות הגאולה עד שהנבואה עצמה בירמיה על הברית החדשה מוזרה לגמרי בעיניהם: גם אי אפשר לעמוד על ה''עלילות'' וה''מחשבות'' של הקדוש ברוך הוא ,ונוראה עלילה על בני אדם: ועם ישראל הוא הכלי שבו עוברות כל הסיבות הצריכות להעמיד את הגאולה השלמה בעולם ,הן הסיבות החיוביות והן הסיבות השליליות:

כלים אנחנו לרצונו יתברך: בעשות את רצונו כלים בחסד ובלא עשות את רצונו כלים בעונש: ואם היה רק בעשות את רצונו ,ניצלו רק מעט ונשמדו כל העמים ושוב לא יכולנו להיות אור לגויים: ואם היה רק בלא עשות את רצונו אז לא היינו בני אברהם יצחק ויעקב: ואם היה רק בעשות את רצונו וקבלנו את החסד ,לא היו מבינים המוני בריותיו והיו טוענים על ה'' במשוא פנים:

ולכן מוכרח ישראל ליפול ולקבל את עונשו עד שרואים זוכים מבחוץ שצדיק ה'' ואינו נושא פנים: ובכן על מה נעמוד באכילת הפרות של עץ החיים עד שלא אכלנו באיסור מעץ הדעת טוב ורע וגורשנו מהגן: מה אנחנו ומה חיינו ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל: כי מחשבתנו לא מחשבותיו ודרכינו לא דרכיו ובסוף לא תקומו ולא תעמדו ,כי אם דרכיו ומחשבותיו וננער כולנו כחמורים ונדע את מקומנו:

מוכרחה הגאולה השלמה לבוא ומוכרח האור לצאת לכל העמים ואף מבני חם צריכים ניצולים ורבים מבני יפת: וצריכים נושעים מבני עשו ונגאלים רבים מבני ישמעאל: וצריכים בני אפרים ,הצאן הנאבד מעשרת שבטי ישראל לצאת מן הגויים שהתבוללו ולשוב אל רחל אמם ,כי אם לא כן לא ישמח ישראל אבינו ולא תינחם רחל אמנו מדמעותיה ולא תתקיים הנבואה ביחזקאל שנהיה לעץ אחד בידו יתברך ובלעדיה אין גאולה:

והוא יתברך שמו לעד ברא כוכבים אין מספר כלפינו ולכולם שמות קרא וכל אחד עולם שלם מלא מיושביו: ורק בכדור הארץ הזה בחר ובחר באברהם יצחק ויעקב ובמשה עבדו ונתן את תורתו הקדושה על הר סיני ואנחנו מה: כי מותר האדם מן הבהמה אין והכל הבל הבלים ולא יעמוד בסוף ,כי אם רצונו והזוכים כרצונו להיות עושי רצונו וישמח ה'' בכל מעשיו אשר עשה: ואנחנו מה!

רונו בלילה עמי ונרוממה שמו יחדיו ,כי את רצונו הוא מקיים עד שיהיה ה'' אחד ושמו אחד: ובחר בגואל הסופי ,יעקב דברי הימים באבלות יוסף ותפארת ישראל בהימצאו ,כי עוד יוסף חי ושבו בנים לגבולם: חדש את הברית ,כי הופרה תורתו באלוהי נכר וכבר בעל בנו מסיני בזכות משה ובזכות אבותינו הראשונים אברהם יצחק ויעקב: כי כבר בעל בנו ולא תועיל נתינת גט ,כי כבר נשבע בשמו הקדוש להיות לאלוהינו ושדד את כוכביו וחכה בארך אפיו עד שניהרג בשואה ונתקבל לעם בקורבננו ונקום בתחייתנו ונחזור אל אדמתנו ונעלה מגלותנו:

ובחר בגואלנו למען קיומנו ובהיכל בשמים הסתיר את בחירתו ששמו נברא מקודם לבריאת העולם לטובתנו בביאת הזמן ונאמין בה'' ובחיים עבדו כמו שהאמנו לה'' ובמשה עבדו אחרי קריעת ים סוף לכל הדורות: ומחכה לנו ה'' ,כביכול ,בדרכו וכמחשבתו עד שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלוהים ונחיה לפניו עדי עד: ותכנס תורתו אל קרבנו וייכתב רצונו על לבנו ונדע להבחין בין הטמא ובין הטהור ובין המפר את בריתו ובין עושה רצונו ושומרה:

ובכן חדש את תנאי הקדושה החדשה האחרונה בתפארת הברית השלמה: כי לא בא הנמשח מאתו יתברך לחפצו המצליח בידו לטמא את הטהור או לטהר את הטמא ,כי אם לפקוח את עינינו להכיר במה שהוא טמא ובמי שהוא טמא ובמה שהוא טהור ובמי שהוא טהור: ולרחם על טמאי נפש ולדאוג על טהרתם ולחמול על ריחוקי רוח עד שתשוב רוחם אל ה'' ולעשות צדקה ליתומים ולאלמנות ולעניים ולחולים ולמוכי נפש ולחולי רוח ולמאבדי נשמה כי עם ישראל אנחנו וישרים לפניו יתברך להבין את רצונו ולקיים את חפצו לאהוב מה שהוא אוהב ולשנוא מה שהוא שונא ,אוהב צדקה ולב רחום וחנון בחמלה וחסיד באהבת בריותיו:

וישראל יודע ולא מבין ,מכבד את הזקן ולא מתרכז אל הלב ,מדקדק באיכה ומזלזל בקריאת שמע ,יודע שנבחר ולא מבין על מה ,יודע שה'' ברא את כולנו ולא מבין שכולנו בשר אחד:

ובא לציון גואל לשבי פשע ביעקב ,בתפארת הברית השלמה ולא מבלעדיה ,באמונה בגואל אחרון עבדו הנבחר לגאולה השלמה ולא בדרך אחרת ,כי נשתבשו התנאים הראשונים ונפגעה אחותנו האהובה ונמכרה לשבויה בין אלוהי מצרים ואפילו לדרך ארץ של עשו לא זכה ולאור מזויף של שקר מסרנו את רוחנו בתקווה ,ובא לציון גואל בחמלה על עם ישראל לטהר אותנו מן הטומאה בה נכשלנו; להזכיר אותנו על תמימות נשמתנו המחכה לתמימי דרך ולתקן את בריתנו על הברית הישנה להיות שלמים בשתיהן: כי רק אז תכנס תורתו יתברך אל קרבנו ועל לבנו יכתבו חוקותיו והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם במסורת אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ובכוח תורתנו הקדושה תורת משה עבדו ,המחודשת לצורכי הדורות הבאים לתקופות הגאולה השלמה ביד הגואל חיים:

ולעת עתה רונו עמי בלילות כי חמור אנכי ,חמור גרם מכל סימני בשורותיו ,וקשה לי לשמוע חדשות בעולם ועלי חידושי כוכבי הגאולה: ושאלני מורי ''מי אני ?" ועניתי ''המורה הוא הגואל ,אפילו שיודעים את זה עכשיו רק מעטים מאד'': כי דרך ה'' הוא לטובתנו בסוף ולנו נוראה עלילה על בני אדם: ומכשכש הזנב ועולה ויורד ועולה ויורד ,ומקשיבות אוזניי הארוכות ומתפלא אני מסתירת הזמן ,ונדהם אני מאירועי הימים העלולים בסגולותיהם הנסתרות לעינינו והשנואות ללבנו לגרום עלינו ברכת שלום:

כי בחר ה'' בגאול האחרון ,חיים ,ונאמר בחלום שפירושו של שם חיים הוא שלום: והוכרזו בחלומות מבית הדין שלמעלה גזרות קשות על שונאי ישראל ולא תשובו גזרותיו ריקם ויכרתו שונאינו מבני האיסלאם וטוב יהיה ליתר בני ישמעאל: וימותו רשעים מבני עשו ויושעו טובים ואוהבי יעקב: ויבואו יקרים מבני אפרים ויהיו לו לבני ביתו:

וייטהר ישראל מפשעו ויטבול מטומאת לבו ויתרפא בקרבו וייצרף לבו ויפחד על נשמתו ויכיר בבחירת הגואל חיים ויידע את השופט הנמנה במלכותו שמבקשים שיבוא ,ונשמע אל הנבואות החדשות של מלאך הברית שאנו חפצים בו ,הנה בא ,אמר ה'' צבאות:

ואני החמור עם שלש עיניים והנני עור וחרש כעבד ה'' משולם מבקש מכם מכוח עטי ,הוו מתונים בדין ,כי לא על חנם חדש ה'' את שמו בשם ''אהיה'' אחרון בקדושה חדשה ותפארת ברית שלמה בחוק חדש ובמוח חדש שפל ובמנהג חדש ורוח חדשה ובדרגות המידות הטובות על מדרגות של שיש לבן וגילה את הקבלה החדשה האמיתית לסעודת הלויתן ובחר בצדיק השלם שסבל את גזרת העולם בחייו ובפטירתו הביא ה'' אלוהינו את הגואל המסוגל לרצונו לבני בניהם למען שמו באהבה:

-------------------------------------------

ראש חודש אדר ב' תש''ס ,בוסנגו איטליה:

הקדמה א' לספר אסתר ו'

תודה לה'' אלוהינו

ה'' אלוהינו גדול

ה'' אלוהינו אחד

ברוך אהיה אשר אהיה

מקיים את הבטחותיו

כוכב הגואל במלכותו

דרך מיעקב

ומאיר באור גדול חדש

בחנוכת החנוכות

ומפי חמור אוכל לחם

נשמעות הנעירות

ונבואות הדור הרביעי

בזכות אליהו הנביא

באות ומתגלות

ובשורת תחייתו

של הצדיק הקדוש,

הגואל האחרון ,חיים

,מפליאה אותנו

בסימנים השלמים:

 

ספר אסתר 6 נכלל בספרי ספר המפליא שהוא העלה החמישי מהיג' עלים של ספר משנת חיים (סמ''ח) ,הוא השם הכללי של הספר הכולל את הספרים ואת הכתבים ואת כל העדות של הברית החדשה השלמה של הגאולה השלמה (הג''ה) המתגלית כבר משבע-עשרי שנה כרגע בזכות הצדיק הנסתר הקדוש ,ראש ללו' הצדיקים הנסתרים בדורו ,עד לפטירתו בן סח' שנים בכד' סיון תשמ''ב במילנו איטליה ,הוא המורה חיים בן משה הנולד בצנעא תימן: ובפטירתו נבחר מאת ה'' אלוהינו לגואל האחרון השלישי והשופט המשוח במלכות השמים (השמב''ה):

 

ואני החמור המשיחי

ומטורף אני ליהודים

כי מי בשר חמור יאכל

במחירי היום כה גבוהים

ולכן החלטתי לאפות לחם

ולהאכיל את העם בחנם

ובבית לחם עמדתי

על קרסולי

וכמשוגע ניערתי

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

וצחקתי על מחכם

וכנחש פתיתי את נשיכם

וכזאב גנבתי את לבכם

וכארי שאגתי באוזניכם

וכדג מלוח שחיתי בקרבכם

ובלחם הגאולה האכלתי אתכם

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

ועמדתי על הר טבור

ואמרתי ,רבותיי ,אני החמור

שאתם מחפשים

את רוכבי מדורות

ונפתח פי בבשורות

ועליתי מעלות

אל העונג הרענן

ואמרו לי בהמה

לך רד מכאן

מחכים הילדים

לצחוק חמורם

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

..............................................................

ספר אסתר ו' זה מקדים להסביר לבני ישראל ובפרט לבני ארץ ישראל את ההקדמות הכלליות של הגאולה השלמה בהסברים מפליאים לכל ההתגלות החדשה הנוכחית המדהימה המשמחת לב תמימים ומפקחת ומרחיבה דעת פשוטי לב צדיקים החיים באמונתם ,אף פשוטי העם שאינם מלומדי תורה ויודעי הלכה כי אם מאמינים בני מאמינים:

אני ביחד עם אסתר המלכה

נכנסנו בחשאי אל המערה

ומצאנו שם לוחות של מגילה

שאף האיסיים לא ראו אותה

וכתובה היא בכתב עתיק

שאין לו דומה או מקביל

ואת כוכב סוד משרת ישוע

מגלה ואת שיגעון המטביל:

 

ואם לבני תורה ויודעי פרטי כל המסורת ושומרי הלכה כדת וכדין המחכים בכיליון עיניים להתגלות הגואל האחרון ולתורת הסימנים השלמים של הגאולה שלמה, הרי ספר זה מסביר בקיצור את ההקדמות החדשות והכללים החדשים המשיבים לב אבות על הבנים: דהיינו השבת לב דעת התורה והמסורת מדורי דורות עם דעת המסורת החדשה של הברית הסופית הזאת ,בזכות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ובזכות הגואל האחרון ,חיים ,בעד הבנים הם כל בני הדור החדש הזה של הגאולה השלמה:

פשוט אני, רבותיי

ועצלן נורא

לא חפצתי לעסוק בפרטי

המשנה והגמרא

ולא רציתי לכת בכל ההלכות

רק להתפלל קצת

ולהתבונן על החיות

ולישון בשבת ולהתענג

ביין ודג ובשר

ולנגן בגיטרה

ולעשות באהבים

ולא לחשוב על מחר;

ומצאני איש שמו גבריאל

ואמר לי אל תדאג

הנה משנת יהושוע בין נון

לך ותאכל את הדג:

אולי ,רבותיי ,עוד לא הבנתם אותי טוב? לכן אביא לכם את המפתח וממנו לא תבינו כלום: אדרבא כשתראו את השם של ישוע ,תגידו עלי חמור כופר הוא זה: תנוח דעתכם ,כבר מן השמים אמרו שחמור כשר אני ומתבשל בשרי משבע-עשרי שנה:

אברהם                     יצחק                יעקב

עליית משה               עליית משה               עליית משה

ראשונה                    אמצעית            אחרונה

אהיה                                אשר                 אהיה

משה                 אליהו ,מרדכי וישוע                   חיים

החמור                      האתון               חמור אוכל לחם

יהודים              בני יפת ,בני עשו     השבת הלבבות

וישמעאלים          ,הצאן הנאבד         לקרוא כולם בשם ה''

                          מבית ישראל           ולעבדו שכם אחד

..................................................................................

בסיום פרק יג' על המחשב ,חלם יוסף מניגרסו: ראה אותי יושב על יד המחשב ונשמע קול מן השמים המכריז ''אוי ואווי למחלל שם 'אשר' ייענש'': הזהרה נמרצת היא לי להזהיר את כל קורא בספר הזה 1) כל ספרי ספר משנת חיים ספרים קדושים הם הכתובים על פי הקדושה חדשה של הג''ה בזכות הגואל האחרון ,חיים ,וקריאתם במקום נקי ובכבוד 2) מפני שהתגלות הסימנים השלמים נותנת בשפע את הסברי 'תכנית האלוהים' בגאולה השלמה המתוכננת בשמו הקדוש 'אהיה אשר אהיה' צריכים להיזהר מאד בקריאה שייאמר בכובד ראש ויראת שמים 3) מכופלת ההזהרה על שם 'אשר' מפני שרוב פירושי התגלות הג''ה יוצאים מהסברי השם 'אשר' דהיינו השם האמצעי של השם המשולש 'אהיה אשר אהיה' ועל פי רוב לא כותבים כל השם כי אם שם 'אשר' כמו הסברי ה 'ריש' של שם 'אשר' ,שלכן באה ההזהרה מן השמים 'אוי ואווי למחלל שם 'אשר' ייענש' ,שלא ישכח הקורא שגם שם 'אשר' שם קדוש הוא וכבודו ככבוד מגילת אסתר:

.............................................................

טו' אדר ב'' תש''ס; מרץ 23, 2000 ;תחיית הציפור 3953 : בוסנגו ,איטליה:

הקדמה ב' -  נקודות אחדות להיכנס לקריאת ספר אסתר 6

הנה אחרי שכבר נכתב ספר אסתר 6 אני חוזר כאן וכותב הקדמה קצרה כללית בכדי לעזור לקורא להיכנס לענייני הגאולה השלמה: כי באמת אצל היהדות המסורתית צריך להקדים בדברי הרמב''ם, עליו השלום, הנשר הגדול, שבכל עניין המשיחות והגאולה השלמה בכלל אין קבלה בישראל ולא הייתה קבלה כזו מהנביאים שיכלו החכמים לקבל מהם ,וכל מה שנמצא במסורת התלמודית ואחריה אינו אלא סברות על פירושי הפסוקים המרמזים על עניני הגאולה השלמה:

 נקודה עיקרית היא זאת שצריכים להתבונן בה קצת לפני הקריאה באסתר 6 ,דהיינו כל יהודי שהינו חפץ לדעת בגאולה השלמה ,צריך לדעת שעד עכשיו לא היה יודע או מבין כלום ,מפני שהגאולה השלמה מתגלית מתוך מסגרת של קבלה חדשה שלא הייתה מוכרת וגם לא הייתה נמצאת עד בוא זמנה:

הרי אסתר 6 מסביר דברים מהקבלה החדשה האמיתית המתגלית מן השמים והנסגרת ונחתמת בברית הסופית של הגה''ש: והכל בזכות הגואל האחרון הנבחר ,הוא הצדיק השלם חיים בן משה ,הנולד בצנעא תימן: וכל הקבלה החדשה הזאת לא נודעה ולא נשמעה ממנה כלום לא לבעלי התורה וגאונים ולא הייתה בקיום בעולם לפני פטירת הצדיק בכד' סיון תשמ''ב במילנו: ובכן רצוני לישר את הדרכים ליהודים ,להסביר קצת מה היא הברית הסופית של גאולה השלמה:

אני בספרי זה דווקא פונה אל 'רבותיי' ,כוונתי היא על כל יהודי שיש לו אמונה בה'' ,בתורה ובנביאים ,אפילו שאינו יודע תורה ולא נביאים אבל מאמין בה'' בלבו ולא כופר בתורה ואף מאמין בלבו באיזו צורה שהיא שבסוף יבואו זמנים חדשים בדרך  השלום הנרמזת בנביאים:

 ואמנם כל דברינו מושרשים ומתגלים מהקדושה החדשה של הגאולה השלמה ואין כאן דברי חול ,ואין לנו פשרות מדברי התורה וכל מלה מכוונת בקדושה החדשה לגאולה השלמה: תפקידי לבשר והגאולה השלמה לא שלי היא!

בשליחות הגואל האחרון חיים אנוכי ,וגם אני מכיר את חמורו טוב מאד מפני שהוא מתלבש בי זה 17 שנים: ובכן אני נוגע בלב הדברים מבלי פלפול ומבלי התפלספויות: איפה מתחילה הגאולה השלמה? היא מתחילה כאשר מתגלה מן השמים מי הוא הגואל האחרון: אם הקדוש ברוך הוא עוד לא בחר בגואל האחרון אי אפשר לדבר על הגאולה השלמה:

 ואמנם באמת הסיבוכים ההיסטוריים המשיחיים שיצאו בדברי הימים ממלת 'משיח' יצאו ולא על הגואל הנבחר לגאולה השלמה: הדבר חשוב מאד מפני שהמשיח איננו הגואל והגואל איננו המשיח והמשיח איננו בדרגת הגואל ולא קרוב אף במקצת לדרגתו:

 ומובן הוא ,רבותיי ,שתכף תרצו לדעת למה החמור נקרא משיחי ,האם המשיח חמור הוא?

לכן, אני פונה אליכם ,רבותיי ,מאהבת שאלות כאלו ,על שידעתם איך לדבר עם חמור פשוט:

הגאולה השלמה מתחילה מעת שנבחר הגואל האחרון האהוב לפניו יתברך ולא מעת שנשלח החמור: ואמנם החמור מביא את הסימנים השלמים לכל דברי הגה''ש הכוללים סימני בית המקדש השלישי הסופי בירושלים הנקרא על שם 'בית התפילה של הגה''ש בן שבע קומות':

ומרוב שמחתי משאלה כזו אני נוער וצוחק ''ומה איכפת לכם ממני ,הנהו הגואל שאתם מחפשים ולא את חמורו ,שבלא גואל אין חמור אבל בלא חמור ישנו הגואל ,ורק למענכם רוכב הגואל העני והעניו על חמור בכדי לפתוח לכם בשיחה ולדבר על לבבכם: ובזכות זאת שרוכב עליו הגואל נקרא החמור משיחי:  אבל הנביא זכריה לא רצה לבלבל את האנושות עוד יותר ממה שיתבלבלו מכל מקום ,ולכן לא כתב והוא עני ורוכב על חמור משיחי ,כי אם בחכמה עשה והוסיף 'ועיר בן אתונות' ומזאת תדעו שאם הגואל חפץ רוכב הוא על חמור ואם חפץ רוכב הוא על עיר בן אתונות:

דהיינו גם אתם יכולים להיעשות לחמורים משיחיים אם יחפוץ הגואל לרכוב עליכם: שלכן גם ה 'משיח' שיהיה הכהן המשוח על המזבח של הכהן המשוח בזמן בית המקדש השלישי השלם ירצה בטח לזכות להיות נרכב מהגואל חיים וישתדל להיות חמור טוב ושפל רוח ועניו ומתנהג בדרך ארץ ולבו מלא אהבה לכל בני אדם:

 ואם תשאלו ומה בין חמור לעיר בן אתונות ,אגיד הגדה ,שהרי אפילו כולנו חמורים ויודעים את כל הסימנים השלמים מצווה עלינו לספר בביאת הגואל האחרון ,חיים ,ובירידת הסימנים השלמים וכל המרבה לבשר הרי זה משובח:

ואם אני החמור הראשון שלשה טעמים עיקריים בדבר מזלי הטוב הזה: 1) למדתי אצל הצדיק חיים 13 שנים 2) בשליחות אני מהגואל חיים לבשר כי 'בא הזמן' ובשורה ארוכה מאד היא הכוללת את כל הסימנים השלמים של הגה''ש ,ואת כל הקבלה החדשה האמיתית ואת כל דברי בית התפילה החדש ואת המנהג החדש ואת החוק החדש של הברית הסופית ואת החרם מדאורייתא נגד כל הקבלה המזויפת של ס' הזוהר וארבע מאות שנה קבלה שקרנית שיצאה ממנו ,ואת הדרכים ואת הלימודים של הצדיק הקדוש חיים ,ראש ללו' הצדיקים הנסתרים בדור זה שעבר: 3) תלוי הדבר בריבוי הלחם ובטעמיו וזכיתי בבאר שבע לקבל בחלום את הברכה ''ברוך אתה ה'' שעשני את לחמו'' ובחלום של אדם קמחג''י אמר הצדיק אבוחצרא עליו השלום לפרץ ''אה ,אז אתה הוא החמור ,משיח בן דוד'':

לכן אני החמור הראשון ובטח תשאלו ''ואיך נדע שבא הגואל האחרון הנבחר ואיפה הוא נמצא ולמה יצטרך לחמור לדבר בעדו ואיך יכולים להוכיח באמת שה'' ברוך הוא בחר בו לגואל אחרון?'': ומאידך גיסא אם לא תשאלו איך תדעו? ובכן חמור אני שמח למלאות את רצונכם בלחם החמור להראות לכם מה שנתגלה בזכות הגואל הקדוש ולהסביר לכם מהו עתה הרצוי מן השמים וגם להודיע את סוג הדרך ארץ שצריכים לנהג בו שלא תטעו טעות גדולה לפני השמים ,כי אהוב הוא מאד לה'' אלהינו!

ועל כן נשלח חמור להכריז ולהביא את כל הראיות הנצרכות לכל בית ישראל ,ש "הנה תכף בא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים": ומעשה ה'' הוא שרק אחרי פטירתו הקדושה הוכרזה בחירתו יתברך בצדיקו ומביא אותו אל היכלו במלכות השמים החדשה הנבראת עם ביאתו: ומוכן החמור להתלבש כתלמיד הראשון של הצדיק ולהכריז שבא הזמן ונבחר הגואל האחרון ובא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים:

ועלי החמור התכוון הנביא זכריה באומרו 'עני הוא ורוכב על חמור': ולמה יצטרך לחמור? ואם בשביל לנסוע ממקום למקום והלא בימינו אלה ישנן מכוניות ואף אווירונים! אלא הגואל בהיכלו נמצא ורוכב הוא על חמור בעולם הזה בכדי להביא את הבשורות לעולם: הי-הא!

וראיות לכל מה שאנו מכריזים ומסבירים לא עליכם לבקש אותן ,כי לא חשבון בבנק הוא שאוכל להראות לכם את סכומו ותסכימו על כמותו! הרים גדולים של ראיות ישנם ומתגלים ההרים הגדולים והראיות מתוך התגלות הסימנים השלמים של הגה''ש: שהרי האדון שאתם מבקשים נלקח אל היכלו במלכות השמים ומשם הוא מתגלה דרך החלומות המנובאים ביואל הנביא (ג'-א') "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלמו בחוריכם חזיונות יראו' וכו.:

החלומות והחזיונות ההם מבצעים את הדרך של התגלות הגאולה השלמה לעולם והיא הדרך המגיעה אף עד סוף העולם ,שכתוב כאן 'על כל בשר' והכריז הצדיק חיים בחלומו של אדם קמחג''י ''כולנו בשר אחד'' ובו בחלום היה מחבק אנשים ונשים מכל העולם מתוך אהבה רבה: אין החכמה ,אפוא ,במה שתבקשו ראיות על היות הצדיק חיים הגואל שבחר בו הקדוש ברוך הוא אלא החכמה היא שתבקשו עד צח מכל עדות הדברים הרבים והנוראים והמפליאים שנתגלו מעת פטירתו הקדושה: כי מהם תתחכמו בחכמת הסימנים השלמים ותדעו ותבינו את הכל:

בשנה הראשונה אחרי פטירת המורה חיים נתגלו ששה הרים גדולים ,הם ששה חלומות שבהם נכללים כל יתר הסימנים הרבים ונקראים 1) סימן הכוכבים 2) סימן השופט המשוח במלכות השמים 3) סימן האור החדש של חנוכת החנוכות 4) סימן חמור אוכל לחם 5) סימן הדור הרביעי ודור הבניין החדש 6) סימן תחיית הגואל האחרון ,המורה חיים ,מן המתים: ובא ספר אסתר 6 לתפקיד זה לפרש את עניינם של ששת הסימנים הגדולים של הגה''ש: ובהם אלפי ראיות על ביאת הגואל האחרון שאתם מבקשים: תחפשו ותמצאו:

הנה כל הדברים הללו חדשים לבקרים הם ולפני שנתגלו לא היה על מה לחפש ולא היה מה למצוא ,כי זאת היא הקבלה החדשה האמיתית המתגלית אך ורק בבחירת ה'' ברוך הוא בגואל האחרון: וליואל הנביא נתגלה אופנו של ההתגלות הזאת הכוללת בו את רוח ה'' לכל בשר באמונתו: וצפניה הנביא גילה שהתגלות הדברים באותו הזמן באה מתוך הפיכת לשון הקודמת אל שפה ברורה של הגה''ש ושהיא אף לעמים רבים: הנה השפה הברורה החדשה היא היוצאת מתוך הסימנים השלמים ושמותיהם והסבריהם ,ובפרטיות יותר הן שש שפות חדשות כשמות הסימנים הגדולים 1) לשון כוכבי הגאולה השלמה 2) לשון מלכות השמים החדשה 3) לשון אור חדש של חנוכת החנוכות 4) לשון חמור אוכל לחם 5) לשון הנבואות החדשות של הדור הרביעי הזה הסופי ושל הבניין החדש של הדור הרביעי הזה 6) לשון הסימן השלם של תחיית המתים בתחייתו של המורה חיים:

ורמז זכריה הנביא שהרכבת דברי ביאת הגואל הסופי היא באה בדרך חמורו של הגואל:

ההבנה על הגאולה השלמה צריכה גם כן למסגרת זמנית: ככה היא לפי הקבלה החדשה: השואה היא נקראת סוף אחרית הימים של ישראל ,ותקופת אחרית הימים היא כארבע מאות שנה לפני ועד סוף השואה: תקומת מדינת ישראל היא התחלת תחייתו של עם ישראל: בשלושים וחמש שנים למדינת ישראל נפטר הצדיק הקדוש הנסתר והתחילו הסימנים השלמים לרדת בחלומות לתלמידים: מתשמ''ב בכד' סיוון ועד לפסח של תשמ''ג הייתה התקופה הראשונה לסימנים השלמים ובכן זמן הגה''ש מתחיל מפסח תשמ''ג ,אפריל 1983: התחלת הגה''ש מקבילה עם ביאת זמנו של הדור הרביעי הגדול והנורא הסופי (ולכן חשוב מאד הוא שישראל כבר פסח על האחרית הימים שלו ההיסטורית לפני בוא הדור הרביעי על כל העולם ,שישראל כבר שילם על חטאיו הכלליים בשואה אבל העולם לא שילם כלום עוד על חטאיו וכו.:) תקופת הדור הרביעי היא כפולה בתקופה ראשונה של 35 שנה ותקופה שנייה של 30 שנה: אני כותב כרגע בסוף השנה ה17 (אני חוזר על הטקסט פה בשנה העשרים) של הסימנים השלמים:

שהדור הרביעי הגדול והתגלות הגאולה שלמה באים ביחד ועומדים ברמז "ועל רבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים" דהיינו באותו הקץ של השלמת עוון דור הרביעי מגיעה גם ההתגלות של ו"עושה חסד לאלפים" דרך הגאולה השלמה: וגם שם הדור הרביעי כפול הוא דור הרביעי ודור הבניין החדש: גם הלשון יום הגדול והנורא תוכנו כפול ,גדול בנסים ונפלאות וישועות ונורא בחרבות והריסות ובמחלות ומכות של מות: ובדרך כלל הנבואות הידועות בכתבי קודש כולן באות בסגנון כפול של רעות ומשפטים קשים ושל ישועות וגאולה:

הברית השלמה הסופית היא כפולה ,לעם ישראל ולאומות העולם ,ושתי הבריתות מתאחדות בהתאחדות גמורה בבית התפילה של הגאולה השלמה ,דהיינו התאחדות גמורה באמונה ואמנם כפולה מפני שהיהודים מצווים בחוקי ישראל ובשבת ובחגים ואין אומות העולם מצווים בהם: הכפילות נראית במקובל בחלום של אדם קמחג''י ומובא אצלנו במנהג החדש שחרית 'אדם ראה בחלום שפרץ ציוה לשתי הדלתות ,דלת מזבח מלכיצדק ודלת מזבח הכהן המשוח ,להיפתח ואכן נפתחו ,אמר פרץ לאדם עשה גם אתה וציוה אדם לשתי הדלתות ,דלת מזבח מלכיצדק ודלת מזבח כהן המשוח להיפתח ונפתחו: היא הברית החדשה השלמה הכפולה הזאת המובאת מהגואל האחרון ,חיים:

ובכן הסדר הוא: אחרי פטירתו של הצדיק הנבחר ,חיים ,בא אל היכלו במלכות השמים; מתחילות לרדת כל הבשורות של הגה''ש ,הסימנים השלמים של הגה''ש ,חלומות נפלאים ועדות רבה ומשניות חדשות לחוק החדש ולמנהג החדש ,וידיעות חדשות והנבואות החדשות של הדור הרביעי: בשנה הראשונה לסימנים ירדו ששת הסימנים הגדולים ,ונכפלו סימניהם בשנה השנית: עיקר קבלת הסימנים המשיחיים השלמים הוא ביב' שנים הראשונות לסימנים והם ו' שנים בקבלת הסימנים המשיחיים (בית יוסף) האוניברסליים וו' שנים בקבלת הסימנים המשיחיים (בית דוד): אחרי אותה הקבלה חותמים על הברית השלמה החדשה הכפולה בשנת יג': ובכניסת שנת היז' כל מה שהיה מכל אלפי ורבבות דברי העדות החדשה מתקבלת כסימן 'כתוב חזון על לוח' ונכנסת משרת חמור אוכל לחם אל תקופתו הנקראת 'עוד חזון למועד' והוא התאמתות כל מה שקדם והבטחת המשכתה לכל הזמנים הבאים: ובכל השנים הללו החמור מסדר כתבי ספר משנת חיים בכדי ללמד את הסימנים השלמים של הגה''ש ,הם ספרי העדות וספרי הסבר על כל האמת הזאת והכל נחתמת בברית הכפולה של הגה''ש בזכות ועל אחריות הגואל האחרון ,חיים בן משה: והברית כוללת את בית התפילה של ז' קומות וז' מזבחות שבסוף ייעשה לבית המקדש השלישי הסופי ,בעזרת ה'' במהרה בימינו: והיא כוללת את בתי הספר של הגה''ש גם זו בכפילות מטרות והם בית ספר השושנה לעמים ובית ספר אסתר לעם ישראל:

 

הקושי הגדול בהתאחדות זאת הוא מצד תיקון הנוצרות: בקיצור התיקון שולל את הנוצרות ומציל את הסימנים המתחילים המשיחיים האוניברסליים שהיו קשורים במשרת ישוע: והוא מגלה ומסביר ומפליא בכל מה שלא נודע עד עתה אחרי אלפיים שנה בקשרי המשרה ההיא 1) על הסימנים המתחילים 2) על נבואת מלאכי האחרונה 3) על המשרה ההיסטורית של אילו של יצחק 4) על הצלת הצאן הנאבד מבית ישראל 5) על הגילוי אחרי התיקון בסימני מלכות השמים וסימני תחיית המתים 6) על מקור המשיחות ההיא היוצאת מהאות ר' של שם 'אשר' של שם 'אהיה אשר אהיה':

 ובכן יבין הקורא היקר שהכל הוא גילוי חדש לבקרים: הגואל אינו המשיח ,המשיח אינו הגואל ,הגואל האחרון קם בתחייתו ויושב הוא שופט המשוח במלכות השמים ,החמור שלם ,כל העדות וכל ההסברים על עניני כוכבי הגאולה ומלכות השמים ובית המקדש השלישי של ז' קומות ושבע מזבחות וכל המסר החדש על משרת ישוע ,וכל עניני המשיחות של בית יוסף ושל בית דוד וכל הנבואות החדשות על הדור הרביעי הזה וכל הפלאות על תחיית הגואל האחרון המורה חיים ,וכל המנהג החדש והחוק החדש של הגה''ש ובכלל כל הלימודים שבכל ספר משנת חיים חדשים לבקרים ממש הם: צריכים להיכנס אפוא לתוכן העניינים מבלי קדום-השגות ולקלוט בנחת מה הם ועל מה הם הסימנים השלמים של הגאולה השלמה:

        והוו בטוחים שהכל תורה אמיתית ומה'' ברוך הוא כל הדברים ,כי בגאולה השלמה מתקיימת בשלמות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוהים ,אני ראשון בגאולה הראשונה ואני אחרון בגאולה השלמה ומבלעדי אין אלוהים הוא בעיקר תיקון האלילות של הנוצרות וגם תיקון כפרות שיטת האצילות של הקבלה השקרנית של ס' הזוהר וכל יתר הקבלה הנמשכת ממנה: ונשפיל את עצמנו ואין על מה להרים ראש ולא נחשוב את עצמנו טובים מאחרים כי כולנו כשה תועה  היינו ורק עתה ברוך המקיים את הבטחותיו ובחר בגואל אחרון להציל אותנו מהטעויות הקודמות ולהדריך אותנו דרך הדור הרביעי הזה הגדול והנורא ולהוביל אותנו אל דורות הגאולה השלמה והשלום הגדול שיבואו אחר כך:

בהצלחה רבה בקריאתכם ובהבנתכם ובאמונתכם:

חמור אוכל לחם

פרץ בן משה ובן חנה גרין - בוסנגו איטליה:

..................................................................................

 

 

הקדמה ג' ספר אסתר ו' - הברית השלמה הכפולה

היא כריתות הברית של הגה''ש בזכות הגואל האחרון ,חיים:

 

הבורא ישתבח ,ה'' אלוהינו ,קדוש ישראל וגואלו כורת את הברית החדשה הסופית השלמה (היא הברית החדשה הנזכרת בנביא ירמיה (לא') ואנו אומרים הברית השלמה או הברית הסופית או תפארת הברית) עם הגואל האחרון הנבחר ,חיים בן משה מצנעא תימן ,אחרי שנפטר הצדיק השלם הקדוש וקם בסימן השלם של תחיית המתים ,ופתאום בא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים והוא נעשה לשופט המשוח במלכות השמים:

תודה לאל שדי ,תודה לה'' אלוהינו ,תודה לאל עליון ,תודה לאל חי ,תודה לה'' אל עולם ,תודה לה'' צבאות ,תודה ל-אהיה אשר אהיה: בשבע שמות אלה הקדושים ה'' אלוהינו כורת את הברית הסופית הזאת עם הגואל האחרון חיים בעד עם ישראל ובעד כל האנושות: ויוצאת קדושה חדשה וכוח נבואה חדשה דרך שבע שמות אלה בגאולה השלמה היוצרת ''שבעת המעגלים הנבואיים'':

שבעת המעגלים הנבואיים הם המביאים את הנבואות החדשות של הדור הרביעי הזה ושל תקופות הגאולה ועל הבניין החדש ובית המקדש השלישי שהוא בנין בשבע קומות ובו שלש-עשרי מזבחות: והבניין הבסיסי של תפילת המנהג החדש קשור בשבע קומות אלו בשבעת שמות קודש הנזכרים:

ואנו התלמידים של הגואל חיים נביאים חדשים אמנם לא כנביאי ישראל הקדושים ,כי אם סוג חדש לגמרי בנבואה שמתבטאת דרך חלומות נבואיים של הדור הרביעי ושל הגה''ש ואנו חמורים נבואיים המקבלים את קבלות הגה''ש החדשות ,וכל העושה את עצמו נביא-חמור לגואל אחרון המורה חיים יכול לקבל ולנבא:

הנה שבעת המעגלים הנבואיים הם המקור לקדושה החדשה של הגה''ש ,היא הקדושה הצריכה בכל דברי הגה''ש ,המנהג החדש במסגרת בית התפילה החדש של הגה''ש ,החוק החדש של הגה''ש והקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש: שלשה הדברים ,מנהג חדש ,חוק חדש וקבלה חדשה צריכים להסגר בתוך ברית קבועה חדשה לדורות שהיא תפארת הברית השלמה של הגה''ש בזכות הגואל האחרון ,חיים:

ואמנם ירידת הדברים מן השמים לארץ אינה באה דרך שבע שמות של המעגלים הנבואיים ,דהיינו לא ישירות ,שאם כן היה קשה מדי לקבלם ,ובפרט כשההבטחה בגה''ש היא "ואשפוך רוחי על כל בשר": ובכן מפרש הפסוק שאותה הדרך של ו''אשפוך רוחי על כל בשר'' היא דרך חלומות וחזיונות אמיתיים היורדים מלמעלה: ובהם כל אחד וכל אחת יכול לקבל אם הולך באמונת הברית הזאת השלמה והמשלימה לברית התורה:

ובכן בחסד ה'' ברוך הוא יתברך כבר סידר באוצרותיו לזמן הצפוי את הסימנים הגאולים והמשיחים המוכנים לרדת לעולם דרך חלומות ואף דרך חזיונות אמיתיים בכדי שיכולים להתקבל מכל אדם או אישה ,שהרי כל אדם יכול לחלום ואם בזכות יכול לקבל אף דברים עליונים מתוך מה שבא בצורת החלום ולספר מה שראה ולשימו כעדות:

הם כאמור החלומות המוזכרים ביואל הנביא: הם החלומות הנפלאים ואף נוראים המתחילים לרדת בביאת הגואל חיים ויש בארץ מי שכבר מוכן הוא לשמוע את החלומות הבאים ולרשום אותם בכתב ולהסביר את תוכנם:

מובן שחלומות מיוחדים הם ואינם כסוג שאר החלומות המתקיימים ,שהרי אלה יורדים בזכות הגואל הנבחר וכוללים בתוכם את הסימנים השלמים של הגה''ש ואת כל המסרים החדשים של הגה''ש ואת הרוח מה'' ברוך הוא הנשפך על כל בשר למי שחפץ לזכות בהם:

 

הנה שבעת המעגלים הנבואיים והששה סימנים השלמים וכל הקשור בהם נכנסים אל הברית השלמה ונחתמים בה ליתר דברי הימים: כי הברית הזאת היא המוקד ההיסטורי החדש היוצא מאת ה'' ,מוקד המאחד את דברי העבר אל הדרך הרצויה בעד הדורות הבאים: לכן מוכרח שתהיה ברית כפולה מאוחדת ,מפני שלעם ישראל לא תספיק הברית האוניברסלית של סימני 'יוסף' והם צריכים לברית המחדשת והמשלימה את ההלכה ואת המנהג ואת הלימודים ואת התורה בכלל בעד עם ישראל:

כפילות הברית נקראת האיחוד מזבח הכהן המשוח ומזבח מלכי צדק: עיקרי הוא סימן זה באיחוד החדש של בית התפילה של הגה''ש בין מה שנקראים הסימנים המשיחיים של בית יוסף והסימנים המשיחיים של בית דוד ,סימני יוסף הם הסימנים האוניברסליים וסימני בית דוד הם הסימנים בהמשך מסורת התורה לישראל:

מסוד האיחוד זה יוצאת השבת לבבות האבות על בנים ולב בנים על אבותם ,היא השבת הלבבות בין יהודים ונוצרים ואומות העולם ובכלל ,והשבת הלבבות בין יהודים ומוסלמים: כי דרך איחוד מזבח מלכי צדק ומזבח הכהן המשוח ייבנה בית התפילה ומיוסד המנהג החדש ,ועל הקומה הראשונה ישנה "מחצלת של האיסלאם'' למוסלמים ,וגם מחצלת האיסלאם נסגרה ונחתמת במסגרת הברית השלמה:

ואך נקראת ''מחצלת'' ולא ''מזבח'' מטעם המנהג ,שהרי אין בני האיסלאם יכולים לשנות את מנהגם ,וענינו קשור בפירוד ההיסטורי המנובא בתורה: מופרדת מחצלת האיסלאם גם מטעם העדר הסימנים המשיחיים במסגרת האיסלאם ,מה שאין כן עם הנוצרות שאין פתרון למטרות הרבות הצריכות להתקיים דרך איחוד מזבח מלכי צדק ומזבח הכהן המשוח (דהיינו בין היהודים מצד אחד ובין הנוצרים המקבלים את הסימנים השלמים ונכנסים לאמונה הנכונה על מזבח מלכי צדק) מבלי שיתפענח לגמרי ובאופן קבוע לתמיד הסבוך הגדול והנורא המשיחי מסביב למשרת ישוע:

בלי הפתרון הזה אין איחוד אמיתי: ומפני שהנוצרות בססה את קיומה על הברית החדשה וגם בה נתקשרו נבואות הגאולה, הנה באה הברית השלמה גם לתכלית זו לתקן את הברית הנוצרית בהסברים האמיתיים השוללים כל הדוגמות הנוצריות והמצילים את הסימנים האוניברסליים של בית יוסף ואת משרתו ההיסטורית המיוחדת של ישוע ,קריסטוס של אומות הנצרות:

בלי פענוח זה אין איחוד ובלעדיו אין גאולה שלמה ואין שלום אמיתי: ועוד נתגלה בסימנים שבין מחנות הנוצרים נמצא רוב הנשמות של עשרת השבטים שהתפזרו בין אומות העולם: ובכן בלי אותו איחוד אי אפשר לקיים האיחוד בין בית ישראל שהוא הצאן הנאבד מבית ישראל ובית יהודה ,דהיינו האיחוד שניבא יחזקאל: ובלעדיו אין הגאולה השלמה יכולה להתקיים בעולם:

        ועוד אין הגאולה השלמה באה עד שיש ביכולתה להציל הרבה מאומות העולם ששורשם בעשו וביפת ויש גם הצלה וישועה לטובים ולזוכים בבני חם ,כי 'על כל בשר' כתוב והצדיק חיים הכריז ''כולנו בשר אחד'':

        והנה אנחנו כולנו ,יהודים מוסלמים נוצרים ואינדיאנים מוהיקנים כולנו ביחד כבהמות לגבי האמת המתגלית לפעם הראשונה בדברי הימים והוא בצורה אחרת לגמרי ממה שחשבנו: 

        ולכן צריכים לתמימות ופשטות חמורית גדולה בכדי שיבין כל חכם לב שהפענוח האמור ופתרון כל ענייניו של מישרת ישוע לא אנו שעשינו אותם ,לא אנו שחקרנו ומצאנו ,לא אנו שהוצאנו סברות ומצאנו שכל מסכים ,לא אנו שבראנו את מישרת ישוע ולא אנו שכיסינו אותה לאלפיים שנה גם לעיני נוצרים וגם לעיני יהודים: ונחנו מה? חמורים הרושמים את הבשורות היורדות בחלומות של הגאולה השלמה: לא שלנו הם הדברים: הפתרון והפענוח נמצאים באמת: ה'' ברוך ידע: אנחנו לא ידענו: הקדוש ברוך הוא עשה ולא הסביר לנו מה שעשה ,וקנאת ה'' עשתה כל זאת:

ובכן הפתרון והפענוח הם דברי אמת שהיו מכוסים עד זמן ביאת הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,ומתגלים הדברים במסגרת הברית השלמה הכפולה הזאת וסגורים ונחתמים בה ביחד עם שבעת המעגלים הנבואיים וששת הסימנים הגדולים וכל הקשור בהם:

הנה המוסלמים נשארים במנהגם על מחצלת האיסלאם כאמור ,והנוצרים בתיקון הנוצרות יוצאים מהנוצרות לגמרי ונכנסים לברית השלמה על מזבח מלכי צדק: ועל כל המזבחות החדשים משתמשים במנהג החדש והחוק החדש ,הנה חוץ ממזבח הכהן המשוח בשביל בני ישראל ישנם מזבח יהודה ומזבח אפרים: כל יהודי יכול לעלות על מזבח יהודה: ואמנם הנכנסים לדת ישראל ממזבח מלכי צדק מפני שיצאו מעולם הנוצרות אבל נשמות הן מבית ישראל והם הבנים השבים אל גבולם ובן יקיר לי אפרים ודמעות רחל אמנו על אלה נשפכו ועל אלה נענו ברחמנותו יתברך ,הם העומדים על מזבח אפרים:

        והם שני מזבחות נפרדים מפני שהחוק החדש מקל עליהם בכמה אופנים שלא רגילים הם בדברי קדושה כמו היהודים שנשארו בזהותם היהודית במשך הדורות: אמנם גם על מזבח יהודה משתמשים במנהג חדש ובחוק החדש: אינו כמו המוסלמים כמוסבר שנקראת מחצלת ולא מזבח:

        בית הכנסת המסורתי נשאר תמיד ובכן הרגיל והחפץ ימשיך כמנהגו ומי שחפץ במנהג החדש יתפלל בבית הגה''ש:

(יט' תמוז תשס''ב: באר שבע: אחרי סיום ספר זה, ישנן לפחות שתי הוספות חשובות (1) חלום של ג'וספה מניגרסו באיטליה שבו ועדת צדיקים מכריזים שצריך להיות גם כן בעיר באר שבע בית התפילה של שבע קומות ויג' מזבחות אבל בית התפילה בירושלים נקרא בית המקדש השלישי (תשנ''א) ו (2) חלום של ג'וספה על בנין של עשר קומות על הר הבית (והמסגד אל-עקסא נכלל בבניין): בחלום נזכר בית המקדש ואנו משערים שלא מדובר על בית המקדש עצמו, דהיינו בנין שבע קומות וכו. כי אם בית הספר או האוניברסיטה הגדולה לכהונה ולדרך ארץ (שנראה בחלומה של נודע לפני יב' שנים בבאר שבע).

הרי כל המזבחות של בית הגה''ש הם בעצמם כבר כלולים בששת הסימנים השלמים ובשבעת המעגלים הנבואיים ,והוא המספר השלם של הגה''ש ,שלש-עשרי: (לפעמים ישנו הארבע-עשרה להשלים למס' ''יד'' אבל כמספר כולל וחוץ למספר עצמו כמו שאצלנו ספר הכוכבים של שלש-עשרי פרקים וישנו הפרק הכללי הארבע-עשרי אבל לא נמנה ונקרא הספר על שם השלש-עשרי פרקים):

ספר משנת חיים הוא ב שלש-עשר עלים: וכן הקונסטלציה החדשה שנתגלה מתוך הסימנים הנקראת השושנה לה שלש-עשר כוכבים: וכן המזלות החדשים של הדג הגדול לויתן שזה חלק שלם של הקבלה החדשה האמיתית המתגלית בביאת הגואל האחרון ,הם שלש-עשר מזלות חדשים:

        וכן המידות המיוחדות הפנימיות הנאמרות אצלנו השלש-עשרי מדות מסוגלות של אסתר המלכה: והנה המזבחות בעיקרם נקרא על שבע ואמנם מתפשטים לשלש-עשרי מזבחות ,והם מזבח יהודה מזבח בנות יעקב מזבח אפרים מזבח בנות ישראל מזבח מלכי צדק מזבח העמים מזבח הכהן המשוח מזבח הכוהנת המשוחה מזבח הנביא מזבח ישראל הגדול מזבח השושנה מזבח הליויתנית ומזבח החתונות: הנה כל אלה הם ושמותיהם סגורים ונחתמים בברית השלמה ,בזכות הגואל האחרון ,חיים:  

        לא יוכל להעדר מספר עשר המתחדש במסגרת הברית הסופית ,והוא כי החוק החדש הוא גם כן התחדשות עשרת הדיברות בעד העולם ,והיא התחדשות היסטורית זקוקה מאד ,ובפרט הדיבר השני: וקבלנו סימן שלשים צעדים בעד החוק החדש ,והם עשר לוחות על עשרת הדיברות ,ועשר לוחות על המידות ''אמונה ,ברכה ,סגולות הלב ,תפילה ,השראה ,תיקון ,התקדשות ,התחדשות ,טעם ,ושתיקה'': ועוד ישנם עשר לוחות על ה-'עשרת הדיברות' כפי מדת הצדיק החי באמונתו: ככל אלה סגורים ונחתמים בברית הסופית השלמה:

ומה לחמורו של הגואל ,חמור עם שלש עיניים ,גם לערבים: אביא לכם כאן דוגמה מפליאה מחלומות הגאולה השלמה:

 בחלום של ג'וספה היה על השולחן ספר ודף המדבר על שלשת האבות: וג'וספה היה מסביר לסעיד ,החבר שלנו המוסלמי המצרי ,דרך אותו הספר ,על עניין שלשה האבות בכדי למגר את הטעות בדבר העקידה שאומרים הם שהיה ישמעאל במקום יצחק הנעקד:

בדף היו שלש צורות המייצגות את האבות אברהם יצחק ויעקב: סעיד קרא בערבית ''איברהים אישמעאיל ואילחמיר'' (אברהם ישמעאל והחמור) : אמר ג'וספה ''השלישי הוא היעקב של דברי הימים'': סעיד חזר על שמות הצורות אבל על האב השני בפעם הזאת שתק: ג'וספה אמר לסעיד שתמיד החמור הוא היעקב של דברי הימים אבל בצורה לראשונה היה חצי חמור עד שמתקדם בהתפתחות צורתו להיות חמור שלם: סעיד הסכים ואמר ''נכון ,השלישי הוא החמור'': - -

 משנה שלמה חדשה היא ,רבותיי ,אשתדל לפרשה: בקריאה הראשונה של סעיד ישנו הבלבול לשים ישמעאל במקום יצחק אבינו והוא מפני בלבול העקידה: ואמנם על החמור המתגלה בסוף אין שום ספק שהוא מיצג את היעקב של דברי הימים דהיינו הגאולה השלמה השלישית כי חמורו של הגואל השלישי הוא: ומפני שהשלישי קשור ביעקב ,סעיד מבין שאין לו מובן שיהיה ישמעאל במקום יצחק אבינו ,שהרי יעקב הוא בן יצחק בן אברהם לא בן ישמעאל בן אברהם: ושותק הוא לתת מקום לתיקון: ומראה לו ג'וספה שמקודם היה רק חצי חמור ובמשך הזמן משתלם אמנם תמיד הוא קשור ביעקב ,שהרי כל עיקרו הוא להשתלם בעד הגאולה השלמה:

ועל זה סעיד מסכים שהחמור הוא השלישי בלי שום ספק: הנה אף אם היינו מוצאים את החמור בקשר לסימני יצחק (שהצורות כאן מראות על 'סימנים') איננו החמור השלם עד שמגיע לסימני יעקב: ואמנם במה שהחמור הולך ומתקדם עד שמושלם בסימני יעקב ,נוכל להבין שהתחלת עניין החמור הוא גם לפני זה מתחת לסימני יצחק ,והנה כתוב ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם:

יש כאן רמז על דת האיסלאם ועל הנוצרות שיצאו מסימני יצחק: ועל שני הדתות ההן אומר "שבו לכם פה עם החמור" ופרשוהו רבותינו ז"ל על ישמעאל עם הדומה לחמור ,זה מצד אחד ואמנם הנוצרות שיצאה ממשרת ישוע שסימניו מה'ריש' של שם 'אשר' (כמפורש באריכות בכל כתבינו היא משרה נבואית העונה על סוף מלאכי הנביא) שלכן הנבואות המשיחיות והגאוליות קשורות באותה המשרה ואמנם נקראים על שם החצי שהרי לא נשתלמו אלא עד החצי: וזהו החמור שצורתו היתה חצי חמור: וגם דת האיסלאם שישנו מצדו עניין החמור המביא גאולה בשם אללא לעמים רבים ,אינו כי אם עד החצי ולא הושלם החמור באיסלאם כמו שלא הושלמה הגאולה באיסלאם:

ובכן או מצד הנוצרות או מצד דת ישמעאל או מצד בני ישראל הכל מחכים עד שהחמור מושלם כי הוא החמור השלישי של הגאולה השלמה מתחת לסימני יעקב אבינו: ואמנם יצחק אבינו שב עם אברהם אביו אל החמור ובינתיים עלה האיל לעולה במקום יצחק: והנוצרות מהאיל יצאה כמוכח בכל כתבי ספר משנת חיים שישוע הוא האיל ההיסטורי שנהרג ועלה לעולה והיה לישועה נסתרת במקום עם יצחק הוא עם ישראל: ונעשה במשיחותו לחצי ישועה לאומות העולם עד שבא הגואל השלישי והתגלות הגאולה השלישית ונוער החמור השלם ומבשר את הסימנים השלמים המפענחים את כל הסיבוכים שיצאו בהיסטוריה:

וככה הם בדברי הימים אפוא שבני ישמעאל ישבו עם החמור ולא ראו בעקידת יצחק ולא ידעו שהאיל נלקח במקום יצחק ולכן התבלבלו בעניינו: והנוצרות שיצאה ממשרת האיל הנלקח לעולה לא הבינה שהחמור היה רק עד החצי ומאיל עשו אלוה ויצאו מדת ישראל וחרגו מאמונת יצחק ומאמונת ישמעאל המקובלת מאמונת אברהם: ואמנם החמור של האיסלאם היה בסימני התפתחות הגאולה ואין בו משיחות אבל האיל נקשר עם המשיחות הקשורה בסימני יצחק המוסתרים וחמורו של ישוע היה אתון שלא יכלה עוד לדבר וכו.: שלכן הנוצרות נשארה בסימני המשיחות עד החצי כמוסבר:

...................................................................................

 

הקדמה ד' לספר אסתר ו' -  תכנית הגאולה השלמה

 

בביאת הגואל האחרון ובהתגלות הסימנים השלמים של הגה''ש מתחילה התקופה החדשה ההיסטורית הנקראת תקופת שם 'אהיה' אחרון ,דהיינו השם השלישי של השם השלם 'אהיה אשר אהיה': שם 'אהיה' ראשון היה הפועל בגאולה הראשונה:  שם 'אשר' נסתר הוא וקשור הוא בגאולה השנייה לבני ישראל ומגילת אסתר של פורים ועוד ישנם עניינים אחרים נסתרים הקשורים בשם זה: שם 'אהיה' אחרון הוא המושל והפועל בגאולה השלמה השלישית:

ובכן אנו אומרים שתכנית האלוהים בגאולתו את ישראל ואת האנושות נכללת בשם 'אהיה אשר אהיה': ובביאת הגואל האחרון הנבחר נפתח הזמן להבין יותר מהשם הקדוש הזה וניתנה רשות לפרש ממנו דברים לפעם הראשונה בדברי הימים: והרי הפירושים החדשים האלה חלק שלם הם של האור החדש המתגלה בגאולה השלמה: אקדים אפוא כאן לקורא דרך קצרה בהבנת התכנית שבשם זה:

ראשית כל שם ראשון כשם אחרון וזה מקביל לכתוב בנביאים 'אני ראשון ואני אחרון' אני ראשון בגאולה הראשונה ואני אחרון בגאולה השלמה: ומבלעדי אין אלוהים ,הוא להוציא מהטעויות שיצאו במשך אריכות דברי הימים שהיו מתחת לשם הנסתר 'אשר': הרי צורת שם זה אינו כשם ואך מקשר הוא בין השם הראשון והשם האחרון: אמנם בתכנית האלוהים שם נסתר הוא המושל בעולם מזמנו של אליהו הנביא ועד לזמן הגאולה השלמה, כעשרים ושמנה מאות שנה: נחזור אל שם זה אחרי שדיברנו על שם ראשון ושם אחרון שהם בצורה מגולה כשם:

הא' מראה על אמונת האבות ועל גאולת מצרים:

הה' מראה על גילוי התורה בסיני:

הי' מראה על חכמת התורה שבעל פה וכל מסורת ישראל כמו שקבל דור דעה במדבר מ' שנה:

הה' האחרונה נמשכת בזמן לתקופת יהושוע בן נון והשופטים ותקופת שמואל ועד לתקופת שלמה המלך ובנין בית המקדש והקמת מלכות שלמה בן דוד ,שהרי לא נתקיימו הצווים בתורה עד שנבנה בית המקדש ,ולא נבנה בית ה'' עד שהוקם בקביעות מלכות בית דוד וגם ההבטחות המשיחיות הקשורות באותה המלוכה: עניני המלכות והמשיחיות והמקדש קשורים באות אחרונה של שם 'אהיה' ראשון:

צריכים לזכור כלל בלימוד זה שכל אות הבאה מהאחד-עשרי אותיות כוללת כבר מה שבאותיות שקדמו לה: ובכן כל מה שהתחדש בדברי הימים אחרי שם ראשון והם חידושים ודברים חדשים אף פעם לא חורגים מכל האמונה השלמה שנקבעה בעולם משם 'אהיה' ראשון:

הא' של שם 'אהיה' אחרון היא האמונה בכל דברי הגאולה השלמה המתגלית מעת ביאת הגואל האחרון השלישי ,חיים:

הה' היא מביאה את החוק החדש של הגה''ש והוא חוק חדש כפול ,לישראל ולאומות העולם ,והיא הברית החדשה השלמה הכפולה של הגה''ש הנחתמת בספר משנת חיים:

הי' היא חכמת הסימנים השלמים של הגה''ש והיא גם הקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש:

הה' אחרונה היא סימני משרת חמור אוכל לחם וסימני בית התפילה השלמה הסופית של ז' קומות וז' מזבחות בירושלים וסימני הכהונה  החדשה ומשיחות הכוהנים:

מספיקה דיאגרמה זו בין השם הראשון והשם האחרון לראות בהקבלת העניינים: (א) אמונה - אמונה (ה) תורה - חוק חדש (י) חכמת התורה - חכמת הסימנים השלמים (ה) מלכות, משיחות, מקדש -  חמורים, כוהנים, ומקדש שלישי שלם:

ואמנם בביאת הגואל האחרון וזמן הגה''ש לא עבר רק כל מה שהתקיים עד בנין המקדש הראשון משם 'אהיה' ראשון כי אם גם כל מה שעבר מזמן אליהו הנביא ועד הגאולה השלמה ,זמן ארוך מאד כאמור: ואך שם מוסתר ומסובך הוא שם 'אשר' לפני בוא הגאולה השלמה ,שהרי לשם 'אהיה' לבדו יש לו פירוש כשם השלם 'אהיה אשר אהיה' אבל 'אהיה אשר' אין לו פירוש: ולטעם זה אי אפשר היה לפרש את שם 'אשר' בתכנית האלוהים עד שמתגלה שם 'אהיה' אחרון:

ואם זה אמור על שם 'אשר' בכללותו הנה עיקרי הסיבוכים שיצאו בדברי הימים היו תלויים בהמשך הזמן הארוך בין אות הר' של שם 'אשר' ועד לגאולה השלמה והתקשרות כל השם ל 'אהיה' אחרון: עיקרי הוא להבנה בלימוד זה:

אחרי פירוד השבטים והמלכות נמסר המשך הגאולה ביד אליהו הנביא ,זכור לטוב: הא' של שם 'אשר' היא המסורת של אליהו הנביא והיא האמונה העליונה הנסתרת השייכת לצדיקים הקדושים:

הש' של שם 'אשר' היא המסורת של גאולת פורים ביד מרדכי הצדיק וסימנו שושן הבירה:

הר' של שם 'אשר' הוא האור של בית המקדש שתפקידו היה משיחי דהיינו שאור המקדש יהיה לאור גויים עד קצווי תבל אחרי שיהיה אור אמיתי ופנימי לבני ישראל ,ובכן הר' קשורה בחנוכה גם מחנוכת הבית השני בזמן עזרא ונחמיה וגם הנסים והנפלאות של החנוכה ההיסטורית קשורים בר' זאת: ולא הצליח אור זה להאיר בלבבות בני ישראל וכל שכן שלא בא להאיר על עמים רבים: וניתנו זמנים ודורות להמשך המקדש כחמש מאות שנה ואך אחרי החנוכה ההיסטורית הלכו בני ישראל מדחי אל דחי במקום לעלייה אחרי עלייה:

זמנו של ישוע הוא כבר בסוף הזמנים הניתנים להמשך הגאולה: דהיינו אם עד הזמן ההוא האור של בית המקדש יהיה לאור אמיתי לישראל ולעמים יבוא זמן הגאולה השלמה ויתקשר הר' של שם 'אשר' ואתה כל האותיות שקדמו לה אל הא' של שם 'אהיה' אחרון: ואם לא יצליח האור ולא יהיו בני ישראל הולכים בדרכי ה'' ייחרב בית המקדש ויתפזרו בני ישראל בגלות בין אומות העולם: ואמנם לפני אותו המשפט הסופי ניתנה הזדמנות היסטורית מצד הסימנים המשיחיים שנכללו באות הר' של שם 'אשר' וכל משרתו של ישוע תלויה באותם הסימנים המשיחיים שיצאו אז:

וכל הדרך נסתרה במשרתו ואינה מתגלית אלא בביאת הגואל האחרון ,כי לא דברים ידועים הם ,מי היה המורה צדק שיסד את בית ספר האיסיים ואיך שנכנסו לשם סימני המשיחות של הר' של שם 'אשר' ואיך ישוע קבל אותם ומה היה תוכנם של הסימנים ההם ,ומוסברים הדברים באריכות בעיקר בספר אסתר 1: ובספר אסתר 2 מוסבר איך שהסימנים הנסתרים של תחיית המתים הקשורים בא' של שם 'אשר' והסימנים הנסתרים של מלכות השמים הקשורים בש' של שם 'אשר' נמשכו בהכרח אל סימני המשיחות האוניברסלית של הר' והסתבכו בסבך ההיסטורי הארוך בין הר' של שם 'אשר' והא' של שם 'אהיה' אחרון ,סיבוך לאלפיים שנה:

בבוא הגה''ש משלו 2000 שנה של טעויות ושיבושים במחנה הנוצרות ומיותר מארבע מאות שנה טעויות במחנה ישראל גרועות גם מטעויות הנוצרים ורעות גדולות בעולם מכל צד והאנושות חורגת מהטבע ויש שנאה מושרשת בכל עם מירושת העבר וישנם גם הרבה שונאי ישראל שעוד צריכים לשלם על כל הרעות שעשו וכו. אמנם יש גם הרבה כוחות חיוביים בעולם וגם חלק גדול של האנושות החפץ בטוב ,בצדק ,באהבה ובשלום: ונכנסים לדור הרביעי הסופי הגדול והנורא: 

הרי התקשרות הר' של שם 'אשר' אל הא' של שם 'אהיה' אחרון מהווה הזמן הכפול המרומז 'ועל רבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים' דהיינו הדור הכפול הגדול והנורא של כל דברי הימים: הדור הרביעי גדול הוא בבשורות הנפלאות ובישועות ונורא הוא בחרבות ומכות ומלחמות ורעידות אדמה ורעב ומים גבוהים שוטפים ופצצות וטבע משונה ושיגעונות עד אין סוף וכפרות אפלה בעולם המדע וירבו אוהבי בצע והורגי נפשות על כסף ואין מספר או מידה לרעות הדור הרביעי הסופי:

ובכן הדברים הנפלאים היורדים והבשורות המפליאות על ביאת הגואל האחרון מתגלים באופנים מוסתרים מעיני יתר העולם למספר מועט של חמורים שרושמים ומסדרים את הדברים החדשים בכתבים ונסגרים במסגרת הברית החדשה השלמה הכפולה של הגה''ש בזכות הגואל האחרון חיים: הנה העבודות של היז' שנים הראשונים עיקרם הוא התקשרות הר' של שם 'אשר' אל הא' של שם 'אהיה' אחרון: וגם בעולם בשנים ההם ישנם שינויים גדולים מאד והתקדמות במדע עד אין שיעור ומאורעות חדשים: ואותם החמורים המועטים עמוסים בבשורות ונבואות חדשות על כל הדור הרביעי הזה ומחכים לרגע שירצה בו ה'' ולזה מכינים דרך ,לדוגמה ,להפצת הדברים באינטרנט:

הרי כל השנים הראשונות וכל מה שמסופר בעדות כתובה מאותם השנים יהיו אחר כך לאוונגליון מפליא ומדהים עד מאד איך אצל קצת חמורים פשוטים נתקבל והוכן ,למרות הבעיות הרבות והעדר כספים וקשיים עד אין מספר ,ים של עדויות: והוא על דרך פורים שעיקר הפעולה הפלאית היה בתוך ארמונו של אחשורוש: ומהארמון התפשטה ההכרזה על גאולת ישראל אחרי גזרת כליון ,בעונות ,ונתלה המן על העץ שהכין למרדכי הצדיק:

אמנם מצד התכנית המתפשטת מעת התגלות הבשורות בביאת הגואל האחרון ,חיים ,שכאמור היא התגלות שם 'אהיה' אחרון ,ישתבח שמו לעד ,היה צריך זמן של שנים ,ועתה נוכל לאומר שבע-עשרי שנה לתיקוני הר' של שם 'אשר' ולהסברי כל השם 'אשר': כי גם המסורת של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,מתגלית בגאולה השלמה וגם מסורת הפורים ומגילת אסתר ביד מרדכי הצדיק חוזרות אל פעולותיהן הנצרכות בעד המגילה החדשה הארוכה של הגאולה השלמה: הנה מה שהגענו עד עתה ועוד אנו קצת חמורים מועטים מאד ועוד הדברים בתוך הארמון הוא מפני שישנם שלבים רבים של תיקונים שצריכים להיעשות ולהסביר גם מצד עם ישראל גם מצד הנוצרות וגם מצד הרעות בעולם והנבואות החדשות.  ועוד הכנת והסברי הסימנים השלמים עצמם וכו. וצריך זמן להכין את כל החומר הנכנס אל הברית החדשה הסופית:

ורק עתה בשנה הזאת הגיעה הרשות בחלום לאדם קמחג''י שהחמור יכול לבוא לארץ ישראל ולגלות ואף להתגלות אם רצוי הוא: והיום ראשון של התמרים במחנה הנוצרות הקרוב אצלנו בכותבי זאת נקרא 'סוף תיקון הנוצרות' ובעזרת ה'' החמור צריך לעשות משיחה מיוחדת ביום ההוא לשם זה: ישנם זמנים וקצים בכל עבודתנו, ו' שנים בסימני יוסף ,ו' שנים בסימני דוד ,ושנת היג' לחותם הגה''ש ,ועד לזמן זה המיוחד של שנת היז': ואמנם כלום הם יז' שנה לגבי כל דברי הימים שעברו, וכל האמת כבר מתוקנת בתוך ספרי ספר משנת חיים ,וזאת אף על פי שצריכים עוד זמנים להשלמותיהם הסופיות ,ואמנם עיקרי התיקונים ועיקרי הודעת הבשורות והנבואות החדשות כבר קבועים הם ומפורשים ליתר דברי הימים ,ברוך ה'' לעד מקיים את הבטחותיו ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה:

...............................................................

הייתי ב''ה בארץ כדי לעשות ,עם דוד לוי ועם אדם קמחג''י ,את הסימן של הדומניקה דלה פלמה (יום ראשון של התמרים); היינו על יד מגדל דוד, במקום שרואים משם חלק גדול של ירושלים ,קראנו כמה חלקים של ההגדה החדשה של הגה''ש: ובאיטליה, באותו זמן, שלמה ,נודע יעקב והילדים נסעו לרומא לעשות את הסימן ויצא האפיפיאור להגיד המסה בכיכר סן-פיאטרו: אצלנו, בארץ, אחרי הסימן של שלט (המכונית) ראיתי מספרים 210 ואחר כך פעמיים את מספר 666 ומלא רמזים: ראש הממשלה של סין ז'אנג זה מין עבר על יד מגדל דוד חצי שעה לפני הסימן וסימן הוא:

 אחרי שחזרתי על תיקון הסוס הלבן ,פתחתי בתנ''ך ונפל בנביא ישעיה פרק 47 פסוקים 18, 19 : דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו: בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'' ורפאתיו: . .

...................................................................................

מספר 210 'רדו' כידוע שהוא מספר השנים של גלות מצרים ובכן נכנסנו לשנת הגאולה ,וזה יפה אחרי שהשנה ה17 של הסי' השל' הייתה שנת הדור הרביעי ושנה של ישועות גדולות הייתה אצלנו ב''ה ,ומחר בלילה פסח תשנ''ס ונכנסים לשנה ה18 של הסי' השל': וסימנו סימן תחייתו של הצדיק חיים מתחת לסימן אור החדש של חנוכות החנוכות: והיא השנה המשלימה ל666 של השלש תקופות של 6 שנים של הסי' השל' של הגה''ש: ושלש פעמים 6 שנים מכריעה את כל השנים שעברו אל התחייה שלהם:

..................................................................................

רמז בזמין למלחמת גוג ומגוג מסין שתבוא במסגרת ה65 שנים של הדור הרביעי ,דהיינו לא עכשיו בזמן ההווה אבל במסגרת הזמן של הדור הרביעי: וקבלה מהצדיק חיים היא שמלחמת גוג ומגוג היא סין: והרי רמז שסין הוא הזמין והמזומן לזה בזמנו:

.......................................................................

ספר אסתר ו'

הקדמה 5 בעברית

 

החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה:

 

לראש השנה תש''ס

הרי מסר ברוח הצדיק השלם, המורה חיים, לרבני ויהודי התורה: שמעו הלכה ההולכים בהלכה וחזרו לאמונה האמיתית  בשנת תש''ס: את כל ההלכות הבנתם והלכה אחת לא הבנתם, אמנם הלכה זאת נוגעת בעיקרי האמונה ובכן אי-הידיעה בה ואי-הבנה בה גרמו לרעות אין פה במאות האחרונות בחיי ישראל:

ההלכה שצריכים לה קשורה למחלוקת בין כמה רבנים במשך הדורות האחרונים, והם אלה שהתנגדו לספר הזוהר ולכל הקבלה המסתעפת ממנה, והרבה דברים נכונים נאמרו בספריהם ואמנם לא נתבררה ההלכה עוד בישראל: הנה ההלכה האמיתית בדבר הזה:

אסור בהחלט לדבר או להאמין בקיום 'מאציל' שהוא, חלילה וחס, למעלה ב'דרגה' מהבורא ולפני הבריאה: אמונה כזאת כפרות גמורה היא ופסולה: ואין לנו כי אם בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ: ואסור לנו לחשוב על מה שהוא למעלה מהבורא:

בושה גדולה לנו להעז לדבר ככה על ריבונו של עולם, ושימת מונח 'מאציל' מעל למונח 'בורא' מהפך את הקבלה האמיתית של ישראל, קבלה הנקראת קבלת הב' של בראשית: וידוע שהב' סימן 'ברכה' הוא ולא התחילה תורה בא' מפני ה'ארירות': ונוסיף כאן מפני ה'אצילות', כי כל שיטת האצילות ארורה היא בכמה שכבות עבודה זרה:

בקצור נמרץ הב' של בראשית פירושה ב' ראשית וראשית היא חכמה: ובכן ברא אלוהים בשני סוגי חכמה את השמים ואת הארץ, דהיינו אין חכמת השמים כחכמת הארץ ואין חכמת הארץ כחכמת השמים אמנם בורא אחד להם: כי השמים שמים לה'' והארץ נתן לבני אדם:

שלכן רק לצדיקים הנסתרים האמיתיים ניתנה רשות להיכנס לחכמת השמים, כי היותם נסתרים שומרת על פיהם מלדבר או לכתוב אף מלה ממה שהוא באמת חכמת השמים, וסוד ה'' ליראיו, ויודע ה'' מי הוא השומר את סודו: אמנם הכותב חכמת השמים פסול עדות הוא ומזייף זיופים, כי אין הסודות העליונים האמיתיים באים במלים למטה שהם בסוג חכמת השמים ולא בסוג חכמת הארץ: והבא לומר שכותב חכמת השמים, הוא בטעות גדולה ואפלה נמצא ושיטה מוטעה ודוקטרינה פסולה כבר פסלוהו ופרצוהו מעל לגדרות האמיתיים: היא שיטת האצילות שפתה את רבני ישראל באחרית הימים ולא הבינו אל איזה מוקש נפלו:

אמונת האצילות פוסלת את הגדר המוקם מהב' של בראשית המבדיל בין השמים ובין הארץ בשני סוגי חכמה שאינם נפגשים, כי קיום השמים והארץ עצמו תלוי במסך המבדיל בין הדברים השמימיים והדברים הארציים: וה'מאציל' לא יוגדר בב' הסוגים האלה שהם מוגדרים בב' סוגי החכמה הנבראים מהבורא, וזה ההפך מקבלת הב' של בראשית ופוסלת חס וחלילה ושלום את קיום העולם האמיתי הנברא מהב' של בראשית:

צריך להבין: אם יש מה שלמעלה מהבורא מעשה בראשית לא תתקיים בו הבית' של בראשית ולא יישארו בקיומן חכמת הבורא בבריאת השמים וחכמת הבורא בבריאת הארץ ,כי כלפי דרגת המאציל שהוא בדרגת אצילות למעלה מן הבריאה של מעשה בראשית ,הכל 'יתאחד' באור אצילותו: שלכן הקורא למאציל יצא מגדרות ההבדלה בין השמים והארץ שנבראו מהבורא ישתבח: שלכן אסור בהחלט לכוון על דרגה או סוג אלוהות למעלה מן הבורא כמו שהוא סידר את המאמר הראשון של הכלל הגדול בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ; אסור לתאר או לחשוב על 'אלוהים' או כוח האלוהים הנאצל שהוא למעלה מעושה מעשה בראשית: וכשאמר לנו הבורא ישתבח שבראשית ברא אלוהים וכו. הוא הכי גבוה שאפשר להתקיים ,הוא הבורא ואין ל'מעלה' ממנו והוא המבדיל והוא המאחד כרצונו ולא צריך לכוח האיחוד אחר מלמעלה: שלכן אם 'עולים' על בורא מעשה בראשית יוצאים באמת משני הסוגים העיקריים בבריאת השמים ובריאת הארץ וחרגו מה'בית' של בראשית:

ומפני שאותו ה'מאציל' שקר הוא וחוץ לגדר של הקבלה האמיתית של הב' של בראשית, ככה כל הנאצלים ממנו פסולים הם בעבודה זרה ואינם נכנסים לא לסוגי השמים ולא לסוגי הארץ כי אויר סרוח הם ואין בהם ממש, וכל דיבור הנאצל מהמאציל דרגת 'קדושתו' כדיבורו של בודא וטמא הוא לכם בכל תוקף הדין: זאת היא ההלכה האמיתית, תלמדו בה ותראו שאין בו ספק: ולבירור הדברים, הבאנו כל ספר מלחמות ה'' והחרם מדאורייתא על WEB-SITE CAMILLO:

 

כח' אלול תשנ''ט

פרץ גרין

 

 

מצב ה 'יהדות של חב''ד' אחרי השואה בקשר לעוון קץ

 

'עוון קץ' המרומז ביחזקאל הנביא הוא עוון שיטת  ה’אצילות' המתחילה מספר הזוהר: הקץ במובן השלילי של 'עוון קץ' ,דהיינו 'העוון של זמן הקץ' הוא העוון שהביא את ה'קץ' הרע ההוא ההיסטורי ,מוכרח שיהיה עוונו ,במקביל לזה ,העוון הכי גרוע בכל דברי ישראל ,יותר גרוע מכל מה שהיה בעבר ,ואמנם הוא ה'קץ' אחרי העונש ההוא שאחריו לא יהיה עוד לא העוון ולא העונש:

לא הייתה השואה זמן בירור הדברים ,כי אם הקץ האפל של 'עוון קץ' ,ובאותו הקץ כל הקצים השליליים והגזרות ההיסטוריות המנובאות שעוד לא התקיימו במשך דברי הימים באו ונתקשרו קציהם ,בהשגחת האל ברוך הוא ,בקץ השואה ,זמן כל מיני סוף:

גם השנים אחרי השואה וכל הדור העולה לארץ ישראל ,נגיד 40 שנה משנת 1948, לא היו בגדרי הזמן המוכשר להתעמקות בטעמים הפנימיים של השואה:

והרי עברו 35 שנים מהקמת מדינת ישראל מתחילת התגלות הסימנים השלמים של הגה’'ש בתשמ''ג: וכפי האמת אי אפשר לגלות את טעמי עוון קץ בשואה עד ביאת הגואל האחרון ,והתגלות בשורות הגאולה השלמה: ובכך יתגלו טעמי העוון המכוסה של עוון קץ מתוך מסגרת כל הבשורות החדשות של הגה''ש: והיא המידה הנכונה שרק ביחד עם הבשורות הטובות השמחות והאמיתיות מתגלים גם הטעמים הפנימיים האפלים והעצובים מאחורי השואה:

ורמז בסמיכות הוא 'ועל רבעים לשונאי' ואחריו 'ועושה חסד לאלפים' כי מובן הוא שאין הטעמים הפנימיים של 'על רבעים לשונאי' מתגלים להבנה עד שמגיע הזמן ל 'ועושה חסד לאלפים' ,שבזמן החסד יכולים להתבונן על העבר אבל אי אפשר זה בזמן הדור הרביעי השנוי הנפקד עצמו:

ואין זה סותר למה שמקצת רבנים הבינו את הרעות האליליות ואת כל הכפרות של שיטת האצילות של הזוהר וכל הקבלה המשובשת הנמשכת מהספר הפסול ההוא: כמו שלוחים היו מלמעלה במסרים נבואיים ,כמו ספר מלחמות השם לחכם התימני יחיה אבן שלמה אלקאפח ,וכמו ספר ארי נוהם ועוד רבנים חכמים: מרחמי ה'' על עמו ישראל 'נשלחו' הלוואי ואולי יתחכמו בני תורה ויבינו ויתחרטו ויחזרו בתשובה וישללו וישרפו את כל זה וירחם ה'' עליהם: לא נשמעו קולותיהם ,כנביאים הראשונים ,בעונות הרבים:

אמנם אם תיראה לסתירה יותר חזקה העובדה המוחשית שעוד מתקיים עוון האצילות וכל עוון הזוהר ועוון כל הקבלה המוטעה והמשובשת הנמשכת עד עתה ,אינה סתירה ,כי אם חלק שלם מסדרי התגלות הדברים האלה: מאותו הטעם שאין טעמי השואה מתגלים עד זמן הגאולה השלמה ,הוא הנותן שהעוון עצמו הנעלם נמשך כדרכו גם אחרי השואה ועד עתה: השואה הוא הקץ הרע הסופי שהוא הדור הרביעי השנוי כלפי בני ישראל ואמנם הטעמים הפנימיים לא מתגלים להבנה עד שנכנס זמן 'ועושה חסד לאלפים' בבשורות הטובות החדשות ,כמוסבר: ובכן גם העוון הנסתר הפנימי ההוא נמשך בזמן ומתפשט גם אחרי השואה ,שהרי לא נתברר מהו ה 'עוון קץ' המכוון ולא נטהרה היהדות עוד ממנה: שלכן הטעות נמשכת והולכת ואף גדלת בכמה צדדים:

ומובן הוא ג''כ שהבירור והטיהור מהעוון הזה לא יוכלו להתקיים אם העוון עצמו לא נמצא במוחש בתוך היהדות ,ונעשה גם מלחמת מצווה פעילה לרבני ,חכמי וכל בני ישראל ,שרצוי לפניו יתברך שישתתפו בבירור ובטיהור הכפרות הזאת מקרב העם המצווה באמונתו: ורמז ביעקב אבינו שאחרי כל ברכתו וקדושת מסורתו עליו ועשרים שנה של צדקות אף עם הרשע הערמומי לבן ואחרי שנבטחה לו משרו של עשו הברכה להיקרא בשם ישראל ,עוד היה צריך לו להזהיר את כל ביתו להסיר מאהליהם את אלוהי הנכר הנמצאים בכדי שיוכל לעלות לבית אל: דהיינו בין זמן הבטחת המלאך שייקרא בשם ישראל ועלייתו לפועל לבית אל הוא הזמן לטהרת הבית מעבודה זרה:

 וצריך בזה להבין בזמנים מהו בין זמן השואה שהוא הדור הרביעי המיוחד לישראל ובין הזמן של הדור הרביעי הכללי הנכנס ביחד עם הסימנים השלמים של הגה''ש?

הנה תנועות הקבלה וחוגי המקובלים ההם והשיגעונות המשונים כפי סדרי ישיבות החסידים הגיעו לפסגה רמה עד לתקופת השואה: והכבוד העצום הניתן למקובליהם ולאדמוריהם ולספר הזוהר "הקדוש" ולספרי הנסתר של מקובלי צפת והמספר הגדול של ספרי מקובלים שיצאו לאור בתקופה הקודמת לשואה ראיות הן שעון הקץ מצד הרע הנגרם לכל עם ישראל ,אף שנעלם טעמו ,הגיע לשיא בזמן ההוא ואי אפשר היה שיימשך הלאה: ונוסף לזה ,כאמור ,נקבץ ביחד עם כל מיני סוף:

וכבר לפני השואה היו בני ישראל מחולקים לדעות רבות כידוע ולתנועות רבות (חופשיות ,ציוניות, דתיות ובכלל זרמים רבים) דהיינו כבר נכרתה הרגשת אשמה על הפירוד מהרבנים החרדים ,לדוגמה ,או מהחסידים או מהמקובלים וכו. וכל אחד פונה אל דרכו הנאהבת לו למשכילים או לרפורמיים וכו. השורשים הרעים וענפיהם הרעים כבר היו לפני השואה:

ובשואה נכרת הכוח הרע ההוא בעיקרי שורשיו מכוח השואה עצמה ומהריגת ששה מיליון יהודים ,ירחם על נשמותיהם ה'' אלוהינו: ונכרתו גם כן כל הדינים הקשים על עם ישראל לכללותו: וגם נתקבל קרבנו הכללי העולה לפניו יתברך ורחם על עמו בארבעים ושמנה:

ואמנם גם אחרי השואה יש מענפיהם הרעים של עוון קץ שהמשיכו להתגדל כפי גודל התפתחות העולם: דהיינו נכרתו עיקרי שרשי עוון הקץ בשואה אבל לא נודעו לעם לא העוון ולא שורשיו: וכמו בעץ שאם חותכים את שורשיו לא ימות ועד שימות יש עוד זמן-מה שענפיו יגדלו ויביאו עלים או פרחים: זהו גם כאן שנחתכו השורשים בסתר אבל נמשכה התענפות מעון קץ כמו שנמשכה התענפות של כל יתר התנועות דתיות או לא דתיות:

ואמנם כאמור הטעם הפנימי של עוון הקץ לא יתגלה עד זמן הדור הרביעי הכללי לעולם (דור של סה' שנים שהתחיל בפסח תשמ''ג) שהוא גם זמן דור התגלות הגאולה השלמה בעולם: ויובן הוא שכלית שחלקים של הרע היו צריכים להימשך בכדי שיבואו בני ישראל להכרה שלמה בסוף שהוא עוון הקץ שגרם את כל הרעות: החלקים האלה נמשכים עד לדור הרביעי הכללי: ובכן שניהם אמת ,נכרתו עיקרי השורשים של הרע בשואה עצמה הוא הדור הרביעי המיוחד לישראל והוא בדרך של העלם וסתר אבל מהענפים שנשארו גם נמשכה התענפות וממנה נתחזקו אף הענפים להיות לתנועות יותר גדולות וחזקות במשך הדור שאחרי השואה ,וכוונתנו המיוחדת היא על תנועת חב''ד:

תנועת חב''ד היא הסמל השלם של הרע המדובר  שהתפשטה בתנועה משיחית שקרנית אחרי השואה דווקא בארה"ב בין זרמי יתר ההתפתחויות בסגנון האמריקאי: ועוד עד עתה לא מובן לעם ישראל בכללותו הרע העצום של חב''ד ,ואף פחות מובן הוא אחרי מות משיחם ,ואין העם מבחין על נכון בסכנת חב''ד: ואמנם למפרע בהבנת יתר עוון הקץ יובנו גם הרעות של חב''ד:

התורה אצל חב''ד נעשית חב''דית לא תורת משה רבנו ולא תורת עם ישראל ,נעשתה תורת שנירסון ,תורת הרבי ,וגם לא התורה המבוארת מהרבי כי אם התורה של הרבי שהתורה תחתו ותמונתו אצלם כמעשה לבנת הספיר ,והרכיב חב''ד את הכל אשר לכל על הרבי: 

חב''ד פרש מן הכלל ואמר שיש לו הדרך היחידה לכל ישראל וכל יתר בני ישראל אם רוצים להיכנס לאמת צריכים לשאוב ממקורות חב''ד: קראו לרבי מלך ושמו את עצמם עבדי מלכותו: ואמנם מלכותו כפי השגת חב''ד אינה אלא מלכות דאצילות היורדת והמתקשרת בישירות עם העולם דרך הרבי המלך הגואל בעיניהם בכדי להביא את הגאולה השלמה לעולם ,אם רק שידבקו בו ויכירו בו מספר גדול של יהודים:

שלכן אף שכבר מת משיחם אין בזה כלום ,מפני שמלכותו העצמית אצילותית היא ולמעלה מגדר גשמיות העולם!

אמנם באמת נעשה פלא זה בכדי שאחרים יראו ויבינו בסוף איך שבמשפט המגדל והריסתו השליש מתו והשליש נתפזרו בעולם ודברו שפות חדשות ושליש נעשו לקופים ולפילים: השליש השלישי הזה הוא השליש מבין החב'ד שעוד מאמינים שהוא המשיח גם אחרי מותו: והשליש שנתפזר הם שלוחי חב''ד שהתפזרו בכל מקום ומדברים בשפת העם שנמצאים בו ומפיצים את השקר ואת התעמולה הנגעלת שלהם: והשליש שמתו הם החב''ד שאינם מקבלים את דבר משיחותו אחרי מותו ועל פי הרוב הם ספרדים שנעשו לחבדניקים ,כמוכח אצלנו בחלומות ,דהיינו בפנימיותם כבר הם מתו כחב''ד: ורק לשליש הזה יש תקווה שיעזבו את חכת לגמרי ויחליפו את בגדיהם ויקצצו את זקנם ויתחילו בחייהם עוד מחדש: הלוואי ויושעו:

ואמנם חב''ד בעצם עונו אינו אלא הדור הרביעי השנוי מעון אבות 'מלכותא דאצילותא' התפשטות ארבע מאות שנה אחרי התחלת התפשטות ספר הזוהר בעם ישראל: אבל חב''ד נגע בשרשי עצם עוון האצילות של ס' הזוהר וסגר אותו בכסותה של חסידות חב''ד ולכן הוא נעשה לסמל הרע הנוגע בשרשי עוון האצילות: חב''ד התחכם יותר מהשאר בחכמה הפסולה האצילותית:

ולכן לא נפסק חב''ד עוד בדור הרביעי הפרטי השנוי השייך לישראל היא השואה: ואדרבא התחילה להיות תנועה משיחית רק אחרי השואה: שהדור הרביעי השנוי בדרך כללית לארבע מאות שנה נחשב מהתחלת התפשטות ס' הזוהר: אבל הזוהר עצמו נכתב לפני שבע מאות שנה לשואה: ויש רמזים הפוכים שממה שאומר השונא שהוא מלך טוב ובאמת הוא מלך רע מאד השולט על רוע מלכותו: ויתנו רמזים על אמיתות מלכותו ונראים לאמת מפני שמכוונת מלכותו למלכות הטומאה כי 'את זה לעומת זה עשה אלוהים': וככה היא שהחבדניקים אומרים שהרבי הוא דור שביעי לבעל התניא והוא הרבי הסופי והוא המשיח: שהתפשטות חב''ד הייתה לשבעה דורות והוא השביעי הקדוש שבו מתגלה הרבי למשיח:

ואנו נדע מרמזיו ההפוכים שהרבי שנרסון הוא הוא שהיה ה'משיח' שקר והמוטעה ש'נמלך' ו'נמשח' בעצם שרשי שיטת האצילות של ספר הזוהר שנכתב לפני שבע מאות שנה; הוא הוא שנתפס בסוף תקופת עון 'מלכותא דאצילותא' של ס' הזוהר ,כח נורא מהסטרא אחרא וסטרא דעבודה זרה שבחרה וקיימה את פעולת התגשמותה במחנה חב''ד ,בדור השביעי שלו דוקא:

אחר כך יובן: עכשו אין ריכוז עוד להתבוננות: איך נוצרה מלכות זרה כזאת בתחומי התורה? על מה נלהבו לבבות עשרת אלפי נפשות מישראל על משיחות הבלים? על מה נתבזבזו כמה וכמה מיליוני דולרים על פרופוגנדה משיחית שקרנית זה כבר ארבעים שנה? בסוף יובן איך שהיהדות והתורה היו משומשות בידיהם להגדיל את עיר לובביטש ולבנות את מגדל חב''ד ולא להגדיל תורה ויאדיר: כסו את כל השקר בהרכבת תורה על שקריהם וכסות חסידית לבשו לכסות על פירוד המלכיות!

צריכה הסתכלות על סימני היכר בדברי הימים שלא מובנים מתוך מסגרת ההיסטוריה בזמניהם: השואה לא מובנה: גזרת השמים היתה: חב''ד זה סימן היכר לרע המכוסה מתחת לאמונת הזוהר ,סימן לסוף פעולת 'ההשתלשלות' של הקבלה השקרנית ,שגעונות ממש מוצדקים על פי תורתם על שם התורה האמיתית: הבלים ורקבון פירוד וגאווה שגעונות וביזבוזים שקר פנימי וכזב חיצוני עגל זהב וריקודי כיפרות הכל על משיח שקר שנאצל מהעשר ספירות הנאצלות בהשתלשלותה הארוכה ההיסטורית: ישנם עוד שיעורים גדולים וחשובים שיצטרכו בני ישראל ובפרט בני תורה להבין מהסימנים הרעים של אחרית הימים:

כאמור חב''ד הוא הסמל החי עוד ,בעונות ,של היהדות המשובשת עד היום וענינו כסוף השתלשלות עון הזוהר ,כלומר עוון אבות הוא ס' הזוהר ,קבלת צפת הוא עון הבנים ,תנועות החסידיות הן עון הדור השלישי וחב''ד הוא עון הדור הרביעי השנאוי ונמשך חב''ד וקבל את צורתו המשיחית אחרי השואה והגדילו בכפרות ובפולחן תמונותיו:

ונמצאים שלוחי חב''ד בכל המקומות שנמצאים שם יהודים ,בפרט בחוץ לארץ ,שהרי מיסיונרים הם לתורת חב''ד ונכנסים לקהילות היהודים באירופה ובארה"ב ובמקומות רבים ומטמאים את היהדות ומשבשים את הדעות ומתכסים מתחת לדין והלכה והרבנות המיוחדת משלהם: ומסכנים היהודים בכל המקומות וחושבים אותם ליהודים מצוינים שומרי הדת האמיתיים אמנם יש גם הרבה יהודים שלא מתערבים אתם ויש גם יהודים חכמים שונאים אותם ואת כל דתם:

ולטובת ישראל שמחנו על מות משיחם שהיא שברון כחם ובעיתון ישראלי בדחו על פתגם מזמן שבתאי צבי בהליכתו לארץ ישראל ולחזרתו לטורקיה והיו אומרים חסידיו 'הלך שליח ובא משיח' ובעיתון כתבו 'לא בא המשיח אלא בא השליח של הסופרמרקט': ושמחנו גם על הישועה לתמונותיו של מיקי-מאוס שהרבי צווה לחסידיו למחוק אותן מפני שאינן חיות כשרות: ואנחנו להפך צעקנו שצריכים לשרוף את תמונותיו של שנרסון ולעזוב את תמונותיו של מיקי-מאוס: 

ואמנם עון הזוהר לא נמצא רק בחב''ד ואמונת הזוהר וכל הקבלה ההיא המשובשת היא השרש לכל תנועות החסידיות אבל יתר התנועות החסידיות לא מיסיונרים הם לתורתם כמו חב''ד: כאמור נגע ראש חב''ד אל זמן הדור הרביעי הזה הכללי והיא כעת כותבי שנת השמנה-עשרי לסימנים השלמים: אבל הספרדים הוגים בזוהר בכל מקומותיהם ודברי כפרות כמו 'לשם יחוד קודשה בריך ושכינתיי' מלאה באלפי סידורים:

והנה בכל כתות הרבות חסידים חרדים אשכנזים ספרדים מתנגדים מיהדות ליטא וכו' אשר כל אחת באיזה צורה שתהיה שמה אשמה על השאר ,ובכל הפירוד האפל שישנו ביהדות של האידנא ,עוד לא ידוע בכלל ישראל שמתחת לכל הפירוד הזה ישנו שונא יחיד ,היא הכפרות של שיטת האצילות של ספר הזוהר: ואמנם לא יובן זה מחב''ד או מיתר התנועות החסידיות שאצל כולן הזוהר עצמו מלובש באלפי בגדים של קבלה ,מיסטיקה ,דתיות מיוחדת לכל תנועה ,מנהגים פרטיים ומסורות פרטיות: חב''ד הוא סמל ליהדות המשובשת אבל לא מבינים לא ממנו ולא מיתר התנועות החסידיות את עון הזוהר:

וגם מהספרדים ההוגים אותיות הזוהר כל היום לא יובן ענין עון הזוהר ,רק אולי עון האמורי הוא עון האמונה על מה שהוגים באמירה אף שלא יודעים מה אומרים ובמה מאמינים: והיהדות האורטודווקסית של ארצות הברית והחרדים בארץ ורוב הדתיים מאמינים באמונה פשוטה שס' הזוהר קדוש הוא חס ושלום: אבל לא מהם נבין את השרש הרע שבקרב היהדות: דהיינו אם חב''ד הוא סמל היהדות המשובשת ואף ממנו לא נבין את שרש העון איפה הסמל לעון הזוהר עצמו? שהרי לא מהענפים המתפשטים האלה נבין את שרשי האילן שלא נראות לעין הן:

ובכן קמו באחרונה תנועות של קבלת הזוהר עצמו ועיקרו בירושלים בבית ספר הר' אשלג ומפיצים את תעמולתם דרך אינטרנט בכל העולם: ושלח לי אדם קמחג'י ספר קטן הנקרא 'קבלה - תורת הנסתר' מאדם מבני ברק ושמו גלעד שדמון: וכאשר קראתי אותו ידעתי שהגיע עון הזוהר אל רום פסגתו בספר הזה שכולו כפרות מפורשת שאין רב אמיתי בעולם לא יגיד עליו שהיא כולה כפרות וכפרות והפוכה היא מכל התורה:

בשם היהדות הסופית הזוהרית המחבר המשוגע הזה שולל את כל היהדות הקודמת: הכל הייתה הכנה אך ורק להגיע אל לימוד הזוהר והעלייה לעולמות דרך לימוד ספר הסולם של ר' יהודה אשלג ובמשך חמש שנים של לימוד רציני כל אחד יכול להיות מקובל ולעלות לדרגות האציליות ולהלך תמיד בשני עולמות ביחד ולדעת את הכל ולפתור את כל בעיות העולם הזה: לא רק שכל אחד יכול להגיע עד לדרגה כזאת אבל היא התכלית הסופית של כל היקום ושל כל התורה ומי שלא הגיע עוד מגלגלים אותו עוד הפעם לעולם עד הגיעו לזה! אברהם היה המקובל הראשון וספר הקבלה של אחד שמו משה נקרא חומש וכל יתר המסורת קבלה היא אבל קבלה מכוסה בלבושים עד שמגיעים לזמנו של ס' הסולם המסביר את הקבלה של הזוהר על פי האמת וכפי יכולת כל אחד והיא תכלית החיים ואין עוד:

כתבתי באנגלית ספר אסתר 3 נגד הכפרות של הגלעדי הזה והחרמתי את כל תנועתם: ושם הסברתי שהיה מוכרח בסוף שיבוא 'סמל' העון אל דרגת הזוהר עצמו: דרך אינטרנט הם מוכרים ספרי הזוהר עם פירוש אשלג בכל העולם עכשיו ומנהיגים בית ספר גדול של קבלה באינטרנט: כפרות גדולה על שם התורה חלילה וחס המתפשטת חוצה לעולם ועושה חיל להפיל רוח תמימים ומסכנים לתוך הפח: בטח הרבנים או היהודים המלומדים בתורה יחרימו את הספר הזה ואת כל התנועה ההיא כאשר ידעו על מה ועל מה! אבל לא מבינים עוד את שרש העון היא שיטת האצילות עצמה שהיא כפרות ממש ועבודה זרה:

בסוף בעזרת הסברי החרם מדאורייתא של ''ספר חמשה לוחות הברית' של ספר משנת חיים ,חרם המביא לעדותו גם כן ספר מלחמות השם הנזכר וספר ארי נוהם ,"הסמלים הרעים" יבואו אל גדרי הבנה: עוון הזוהר ,השתלשלותו לארבע מאות שנה ,המשיחות השקרנית של שבתאי צבי שממנו יצאה ,השקרים והכזבים של כתבי עץ חיים ,המיסטיקה של תנועות החסידיות המצב הכללי הרע הפנימי של היהדות בזמן לפני השואה ,המשיחות האפלה של חב''ד ,ובסוף שיגעונות על גבי שיגעונות בשם הקבלה של ספר הזוהר עצמו: בסוף יובן עוון קץ מה הוא ,שמו אצילות ופעולתו מהי כופר באות ב' של בראשית ונוגדת לגמרי את הקבלה האמיתית בישראל הנקראת על שם הב' של מעשה בראשית: (כמוסבר בספר אסתר 3):

בסוף יובן שדווקא עוון הנסתרות הללו שאינם נסתרות כי אם שיבושי האמונה משורש מוטעה גרם לכל הפירוד הגדול בעמנו לפני השואה ועד עתה. עוון זה מפריע לאיחוד אמיתי ושלם של עם התורה וכלל בני ישראל: וכאשר תוסר הסיבה הנסתרת הזאת של דעת האצילות יפלו קירות של זרות וסיבוכי הבל: ותחזור התורה הקדושה לכתרה האמיתי וילך העם בתמימות ולא ישתדל לעלות על גדרי האמונה ועל גדרי השכל האנושי המוגבל:

                    .........................................

ספר אסתר ו'

הקדמה 6 לספר אסתר 6

סימן תחיית המתים

EST6INT6.DOC

 

ידוע לעם ישראל באופן לא ברור שסימן תחיית המתים קשור בגאולה השלמה; כמו כל הדברים החדשים של הגה''ש אי אפשר היה להכיר בצורת הדברים לפני שבאים ומתגלים: ואמנם סימן תחיית המתים הוא סימן אסכטולוגי ועצם משמעותו מפליאה אף מבלבלת ומכריעה שתיקה בחכמה: ומה חכמה בשתיקה? תחיית המתים אמונתנו היא יתד בל ימוט שיתקיים בזמנו: עמוד הוא בדעת אמונתנו בגבולי הזמנים העתידים לבוא אבל אי אפשר לעמוד על ענינו וכל שכן המתי או הכיצד:

בתמימות ישנם שאומרים סברות כמו 'יבוא הגואל עם אליהו הנביא ויחיה את המתים' ובצורות דומות שלא משביעות את ההגיון ועוזבות את האדם במושג רחוק: ובאמת רחוק הוא מושג תחיית המתים לשכל האנושי כריחוק שמים לארץ ולא מחזיקה אותו כי אם האמונה ,שהרי התחייה מן המתים עומדת כולה בנס מפליא בכוח האלוהים ברוך הוא המשנה לגמרי את גבולי הטבע ממה שאנו רגילים בתכונותיו:

אבל זה עצמו מפריע לשיווי המשקל כי כסתירה היא זאת ,והלא 'אין בין ימות המשיח והעולם כי אם שעבוד מלכיות לבד'? אמנם לא נאריך כאן בסיבוכים ולא נחקור על סברות; חמורי עבודה אנחנו להקל על הבנת הבשורות החדשות:

לא יובן ענינו המכוון בתחיית המתים עד שיוכר ענין תחייתו של ישוע: הרי הסימן ההיסטורי המשיחי ההוא של תחיית ישוע מן המתים שייך הוא לסימנים המתחילים שיצאו מה'ריש' של שם 'אשר' משם 'אהיה אשר אהיה' ,כמוסבר בכל ספר המפליא: ובכן הסימן ההוא דווקא הוא הנותן דרך ראשונית בתחילת חקירת מטרותיו החשובות והנשגבות של עניין הגואל האחרון הקם בתחייתו בסימן השלם של תחיית המתים:

ומובן הוא שאנו היהודים שלא היינו מקבלים כלום מדברי הנוצרות עד שהכריז הגואל בסימן הכוכבים ''זה כוכבו של קריסטוס הבא בזכות הענוה’’ צריכים לשמוח על גורלנו שבמשך דברי ימינו לא נפלנו באלילות של הנוצרים ובבוא הגאולה השלמה מתגלים לנו רק הדברים האמיתיים הנוגעים לכל משרת ישוע: וחזרו הסימנים האוניברסליים הביתה אל בית יעקב ובמרמת תחבולות השמים עקבנו את בכורתו של ישוע מהנוצרים כי יהודי הוא ואחר כך עקבנו את הסימנים האוניברסליים שהיו בנוצרות והכנסנו אותם אל הגבולים האמיתיים: והיא שמחתנו שלא קבלנו את תחייתו של ישוע עד שקם הצדיק הקדוש וגואל האחרון ,חיים ,הנולד בצנעא תימן, בסימן השלם של תחיית המתים: ואם זה לא מפליא אין עוד מה שיפליא!

תחייתו של ישוע לא נגע לתחום גשמיות גופי המאמינים ,רק לישוע סימן תחיית גופו ,לא גופו הגשמי שבאמת נרקב ככל גוף (ובלבול הוא בנוצרות עד אין חקר) אלא הראה את עצמו אחרי מותו לתלמידיו בגוף חדש ,שניתן לו כוח להוכיח שנתקיימה בו התחייה עד שייקבע הסימן בעולם: הרי נעשה הסימן בתחייתו מן המתים וזה היה לתקווה גדולה בחיי מאמינים שגם הם יחיו אחרי מותם:

הנה מופרד מושג זה לגמרי מתחיית המתים או הצדיקים מקבורתם לחיות על הארץ חיי עולמים! כשיקומו הצדיקים והראויים לתחייה מקברותיהם ויחיו ,בצורה שלא נוכל לתאר לפני זמן ביאתו ,כבר לא יהיו הדורות הבאים אחריו בסוג דורות הקודמים לו בשום פנים:

ורחוק הוא לגמרי מ' ה 'אין בין העולם הזה וימות המשיח כי אם שעבוד מלכויות': כי מושג זה שייך לדורות של הגה'ש (הוא זמן שלאחר הדור הרביעי הזה והוא ניתן בסימנים כתקופות הנמשכות עד ל400 ועד ל500 שנה מהתגלות הסימנים השלמים) אבל אינו שייך לזמנים של תחיית המתים מקברותיהם ,שהוא בא אחר כך ורק הקב''ה יודע את זמנו והוא סוג אחר לגמרי בחיים: ועד שישכב כבש עם אריה והשלום האמיתי בכל חלקי העולם נדרשים דורות ,ועוד רחוק מאד הוא מתחיית נבחרי האנושות מן המתים בעולם הזה:

לכן לשם הבנה צריכים לאמור שסימן תחיית המתים הוא הסוגר את כל סימני המשיחות והגאולה שבמסורת ישראל: ומטעם זה לא היה מתגלה סימנו במסורת ישראל אם כי קיומו יהיה רחוק בזמן שאי אפשר לשער ,מפני שהוא סימן הסוגר את כל הזמנים הקודמים לו ופותח תקופות חדשות לגמרי:

ואם לזה שצריכים לסימן סופי של תחיית המתים מן הקברות ,יש לו לסימן זה זמני התגלותו במשך דברי הימים כפי שנגזר מאתו יתברך: שאם במסורת צריך לסמן על סוף הדורות ,צריכים סימנים במשך הדורות להכנות היסטוריות לתפיסת מושגו: שלכן ניתן סימן תחיית המתים כבר בסימנים המתחילים והתלבש בו ישוע עד התכלית וקיים את סימנו בשביל דברי הימים:

עוד לזאת בשורה נפלאה כי יש לו זמני התגלות היסטוריים  מפני שיש לו שלבים רוחניים נשגבים ומפליאים כשלעצמם ובמטרות פנימיות חשובות כשלעצמן וסוגי עבודה בעומקי האמונה הגדולה שמגלה אל שדי אל בריותיו:

דהיינו אנו לא מחכים רק לאותו הזמן הסופי של תחיית המתים ,שהיא אמונתנו ,אבל אינו בסוג מטרה הנוגעת לנו בהווה: אמנם צריך סימן תחיית המתים להיות סימן חי בנו כשלעצמו: שלכן חלק שלם הוא במשיחות של ישוע שדווקא סימן תחייתו החיה את הנוצרות ולא הייתה מתקיימת בלעדיו: והוא הסימן המושלם בכל בתחיית הגואל האחרון ,חיים ,מן המתים להיות השופט המשוח במלכות השמים:

בחר הקדוש ברוך הוא באליהו הנביא ,זכור לטוב ,לסמן את הניצחון על המות ובחר בישוע לקיים את הסימן המשיחי המתחיל ,ובחר בתחיית הגואל האחרון ,חיים ,לסיים את סימן תחיית המתים בעד יתר דברי הימים ועד לסימן הסופי בסוף הדורות של תחיית המתים:

מתחייתו של ישוע אפוא אנו לומדים ,אחרי שקבלנו את הסימנים השלמים ,שישנו איש מיוחד נבחר שקם מן המתים וממצבו החדש מסמן על סימנו: ולומדים שסימן התחייה קשורה במלכות השמים ,שהרי הקם בסימן התחייה ,כישוע ,נמצא בעולם השני במקום שמתחדשת עליו 'מלכות' בשמים המתקשרת עם הארץ: שאם לא כן על מה קם להתבשר?

קשה לנו לתאר את הדברים כיהודים ,מפני שאלפיים שנות שיבושי תיאולוגיה נוצרית לא נתנו לנו הזדמנות להתבונן על סימנו בישוע: ואמנם אם לא נשתבשה תחייתו באלילות איך הייתה נחשבת תחייתו?

נענה בפשטות: ישוע היה בעיניהם כנבחר לקום בתחייה בעולם השני במקום חדש הנקרא 'מלכות השמים' העלולה לרדת על הארץ ,והושם כמלך כיועץ כמשפיע רוח וכמורה דרך במשיחותו: אם נעזוב את התיאולוגיה המזויפת של הנוצרות זה מה שנשאר ,וצריכים אנו להבנתו בסוף בכדי לקלוט את הסימן השלם של תחיית הגואל האחרון ,חיים: כי כל משרת ישוע מהסימנים המתחילים היא אבל תחיית הצדיק חיים היא בשלמות הסימנים השלמים של הגה''ש:

על המלכות של ישוע בסימנו ועל השפעתו על נאמנים או ישועה לטובים שנדבקו בו בין הנוצרים במשך הדורות שעברו ,אין לנו להשתדל לתאר אותן מפני שכל מה שיצא מהסימנים המתחילים בנוצרות נקרא 'עד החצי' ובכן כלומר "חצי מלכות חדשה" "חצי ישועה" השפעת רוח שחציה חיובית וחציה עבודה זרה וכו. הכל עד החצי ,והכנות היסטוריות נסתרות בעולם ובשמים היו עד ביאת הגואל האחרון:

ואמנם דווקא מאותם הסימנים והתחלת הדברים עד החצי ,חצי עולם יש לו מושג משהו על סימן תחיית המתים ועל קיום מלכות חדשה בשמים המתקשרת עם בני אדם בארץ: ולא דבר קטן הוא זה כמו שלא דבר קטן הוא שחצי עולם דרך הנוצרות יודע מי הם האבות אברהם יצחק ויעקב ואת גילוי עשרת הדברות על הר סיני וכתבי הת"נך:

ואך הנה עד הגה''ש לא התקיימה גם כן שלמות הנבואות כמו נבואת יואל על התגלות וקיום הגאולה השלמה דרך חלומות אמיתיים וחזיונות אמיתיים: והדרך העיקרית בהתגלות הגה''ש היא דרך אותם החלומות המנובאים והגואל חיים מדבר ומגלה ומלמד ומראה דברי מסרים דרך אותם החלומות ,שלכן הם חלומות אלה המאפשרים קיום תמידי להיות המורה חיים לפלא יועץ ואבי עדי עד ואל גיבור ושר שלום וכו.:

ראה ה'' ברוך הוא בחכמתו שבעד הגאולה השלמה בעולם  צריך שיהיה אחד נבחר להיות המורה האחרון לאנושות: ולא יהיה בתחום המות ויקום הוא בסימן תחייתו לבשר על הסימן השלם של תחיית המתים הבא עם ביאת הגואל האחרון: והוקמה מלכות חדשה בשמים שהוא עולם חדש לנשמות הזוכות להיכנס בו: ובו בזמן הוא עולם חדש שמתקשר עם העולם הזה ויורד אליו:

ומקבל הצדיק חיים את הסימנים המובטחים לגאולה השלמה מהנביא אליהו ,זכור לטוב ,שהנביא האהוב  הוא הנבחר האחראי על סימני הגאולה השלמה ועל הנבואות של הדור הרביעי ועל המפתחות להשבת הלבבות אבות על בנים ובנים על אבותיהם: והכל נמסר ליד הגואל חיים שנעשה השופט המשוח במלכות השמים בסימן השלם של תחיית המתים: והוא המורה שלנו השולח את כל החלומות של הסימנים השלמים למקבלים כפי מה שהוא רואה:

ומעת בחירת הצדיק הקדוש הנסתר ,חיים ,לגואל אחרון ,מתחילים לרדת החלומות המנובאים ביואל הנביא על הגאולה השלמה אצל מקבלים בארץ שלמזלם הטוב זכו להכיר את הצדיק ואהבו אותו וכבדו אותו בחייו ואחר כך לשומעים המאמינים: ומתחילים סדרי הסימנים השלמים הנכללים בחלומות האלה להתגלות כפי צרכי סדרי זמני הדור הרביעי: הנה כל חלום וכל דיבור על אותם החלומות ורשימת החלום בכתב ואמירתו מן הכתבים והפעולות העשויות כפי משמעויות החלומות במסגרת משרת חמור אוכל לחם ,והתפילות החדשות של המנהג החדש והחוקים של החוק החדש ,והטובות והצדקות הנעשות לקראת קיום משרת הגאולה וכו. כל דבר וכל פרט מהדברים האלה עושה קשר ומקשר את מלכות השמים החדשה אל הארץ ומקרב אותה אל העולם:

הנה כל עיקרי הקשרים בין מה’’ש והארץ הם הנעשים בתקופת הדור הרביעי של סה' שנים ודור כפול הוא מחולק לדור של לה' שנים ואחריהן ל' שנים ,ובמשך הדור הרביעי הזה מתקיים הסימן הכפול בכל הנבואות הנוראות על יום ה'' הגדול והנורא בכל העולם: הוא דור של הריסת כל הבניינים הבלתי רצויים ומתקיימים בו התגלות הגאולה השלמה והסימנים השלמים והבניין הרצוי :דהיינו עיקר ההתקרבות בין מה''ש והארץ, אותה ההתקרבות הנדרשת לסדרי יתר דברי הימים ולהרמוניה שתשרה בעולם בדורות הגאולה השלמה אחרי הדור הרביעי ואותה ההתקרבות היא הגורמת לסימן הכפול מפני שמעת בחירת ה'' ברוך הוא בגואל אחרון חושקים השמים ,כביכול ,לרדת ולשרות ולהיוודע על הארץ: ירידת מלכות השמים אינה סובלת את הרעות ואת העבודות הזרות ואת הרשעים ואת הגאים ואת אוהבי בצע ואת השקרנים ואת כפרות המדעים ואת העדר דרך ארץ ואת ההולכים נגד הטבע :

הנה אותה ההתקרבות קשורה בישירות לסימן תחיית המתים ,כי ענינו של התחייה הוא התקרבות שני העולמות עולם הגוף בעולם הזה ועולם הנשמות אחרי המות: בסוף תקופות הדורות ,כמוסבר ,תגיע ההרמוניה הכוכבית והשמימית והנשמות במלכות השמים להיות בקשר אמיץ כל כך עם העולם שיתקשרו שני העולמות ליצור את המצב החדש של תחיית המתים מקברותיהם:

זו השערה שכלית על פי נימוקי זמני ועניני הגה''ש אבל לא נחשוב להכיר עכשיו את החומר הרוחני הנפלא של אותה הדרגה בתחיית המתים: מטרתנו היא להשתתף ,עד כמה שביכולתנו ,עם הגואל האחרון ,חיים ,הקם בסימן השלם של תחיית המתים ,בעשיית קשרי מלכות השמים לארץ דרך עבודתנו לה'' אלוהינו בורא שמים וארץ:

ואמנם לא יכול היה להתקיים הסימן השלם של הגואל האחרון אם לא שקדם סימן תחייתו של ישוע במשרתו המשיחית: שהרי אחרי שלמדנו את כל התיקון בנוצרות להסיר את הטעויות התיאולוגיות ולהחזיר את הסימנים המתחילים האמיתיים אל מקומם האמיתי כלפי אותה המשרה המפורסמת עולמית ,נוכל להסתכל סוף כל סוף מאחרי הפרגוד ולציץ רגע על גודל חשיבות בחירת הגואל האחרון ומשרתו הנוראה ממלכות השמים:

אלמלא כל הטעות הנוראה של הנוצרות היה אי אפשר להקים בעולם את הגואל האחרון במלכות השמים ולבשר בארץ: היה גורם חס וחלילה ושלום עוד הפעם דעות מעוקמות ועבודות זרות בגלל הגבהות העצמית והפלאית של סימן תחיית המתים וסימן מלכות השמים החדשה:

לא היה יכול לבוא אלא אחרי תיקון הנוצרות דווקא ,ולא נוצרות מצומצמת של מאתיים שנה כי אם נוצרות אוניברסלית של אלפיים שנה: והיא היא הנוצרות שתיפול במפלתה במשך הדור הרביעי הזה הממהר להתקיים: ומפלתה תהיה היסטורית עולמית  ,שלכן לא תושכח לעולמים כל הטעות האלילית שנעשתה עם היהודי המסכן בסימני משיחותו ולא יחזרו כל אותם החלקים של האנושות לכסילה: מי חכם ויצר כל אלה קורא האותיות אחורנית להקים קדמות אל חפצו הסופי המקים את ההתחלה החדשה:

ובכן נהיו לתלמידים לגואל חיים מורינו כי צדיק נורא וקדוש ונסתר היה בעולם והשופט המשוח הוא במלכות השמים להדריכנו אחרי תחייתו מן המתים: ומה נגיד לששון ולשמחה אם באנו אל הידיעה העצומה הזאת שבחר האל הקדוש בצדיקו ופתח לנו בארץ הזדמנות היסטורית נפלאה להיעשות לתלמידיו ולהתהלך על פי הורותיו ומי ייתן שנזכה גם בעולם הזה גם בעולם מלכות השמים וגם בעולם תחיית המתים בזמניו, אמן וכן יהי רצון:

...........................................

 

 

 

אור חדש לרמב''ם

 

פרק יג' - מישרת השופט המשוח במלכות השמים ,הגואל האחרון ,חיים ,המביאה את כל סימני מלכות בית דוד

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נידחי ישראל ,וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבים קורבנות ,ועושים שמטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה.

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בודאי ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

------------------------------------------------

הרי אחרי שעמדנו על תיקון הבית דין של מרדכי הצדיק ,יכולים לעמוד על כמה תיקונים בדבריו החשובים של הנשר הגדול: לא שישנם דברים שתלויים בטעות מצדו ,חלילה וחס ,ואמנם מצד כמה טעמים אי אפשר שלא יהיו בלבולים על כל דבר האמור על המלך המשיח מצד מסורת ישראל:

כמוסבר עד כאן ,הבלבולים הם בתוך המסורת עצמה בגלל העדר הקבלה של הגה''ש שאינה מגיעה עד שבוחר ה'' ברוך הוא בגואל אחרון ויורדים הסימנים השלמים לעולם דרך מישרת חמור אוכל לחם: לכן לא מתבררים דברי המסורת עד אז וגם תפקידו של הרמב''ם ע''ה להוציא ממנה ''הלכה'' הנוגעת ל ''מלך המשיח בן דוד'' אינו אלא מכריח בלבול: הרמב''ם ע''ה ממעט ומדבר בקיצור כמה שיכול ואמנם אי אפשר שגם בדבריו הקדושים לא יימצא מדת-מה מהבלבול העצמי הנמצא במסורת מהעדר אותה הקבלה הסופית והמכרעת:

מצד העדר הקבלה הסופית האמיתית לא נודע וחסר לגמרי החילוק העצום בין מישרת הגואל האחרון הנבחר ובין מישרת המשיח בן דוד: זהו שהציג את הבלבול הגדול העיקרי ושאר הבלבולים ממנו מסתעפים: אנו יכולים עתה לנקוט כלל בעניין זה ממה שנתקן או ,יותר מדויק ,ממה שנברר ,דרך השפה הברורה הנשלחת עם הסימנים השלמים של הגה''ש ,את המשנה באבות ש ''שמו של משיח'' הוא מהשבעה דברים ,אחרי תורה גן עדו גיהינום תשובה בית המקדש וכסא הכבוד ,שנבראו לפני בריאת העולם: הנה משנה זו קבלה אמיתית היא ואין לפקפק אחריה: ומאידך גיסא, גם כאן צודקים דבריו של הנשר הגדול עצמו שבכל הדברים הנוגעים למשיחות הסופית של הגה''ש אין לחכמים קבלה עליהם ודברים סתומים הם אצל הנביאים ולא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו וכו.:

וכן הוא במשנה זו ,שהרי לפנינו וביחד ישנה הקבלה אמיתית מצד תוכן הדברים אבל מצד העדר הקבלה הסופית בדבר המשיחות נשארת האי-אפשרות לברר ולדעת ולהבין על מי מדובר ועל איזה מישרה מדוברת בקשר ל''שמו של משיח'':  ומתעוררת גם סתירה שאם רוצים לפרש ''שמו של משיח בן דוד'' איך יהיה לו שם אחד והנה הוא בעולם ועוברת אותה המישרה בירושה מדור לדור ולא בן אדם אחד הוא ששייך כאן שם אחד?

בקבלה האחרונה מתברר על מי מדובר ועל איזו מישרה מדוברת וגם נפשטה הסתירה: המשנה עצמה קבלה אמיתית היא אבל המונח ''המשיח'' (וכן ''מלך המשיח'' בכל המסורת) ,לא מדויק הוא ומהעדר הקבלה הסופית מבולבל הוא ומבלבל: ואמנם למפרע ,אחרי קבלת אותה הקבלה שחסרה עד הגה''ש ,מתבררת גם הקבלה הראשונה: המשנה כאן לא מדברת על המשיח בן דוד ,כי אם על הגואל האחרון הנבחר ושמו חיים:  והוא נשאר בזמן ,כי כבר הוא אחרי תקומתו בסימן השלם של תחיית המתים ונמצא הוא ב''היכלו’' במלכות השמים: אבל המשיח בן דוד לא מדובר על משיח מת ולכן לא מדובר על אדם אחד ולכן אין שם אחד למשיח בן דוד שיכול להתאים לאותה המשנה:

גדלות תוכן המשנה הזאת מראה על גדלותו של פלא עולמי אוניברסלי שקשה לתאר ,וכאילו המשנה מכריזה הנה אינני משתדלת לתאר את גדלות וחשיבות אותו האדם הנבחר ואולם אני מרמזת לכם בדבר שממנו תוכלו לשכח את האוזן בהתבוננות על התכלית הנוראה והעצומה המתוכנת בתכנית האלהים בעד עולמו של הגאולה השלמה; בואו תדעו שמראש במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לפני שברא את העולם כבר השם של אותו האדם הנבחר עלה לפניו והוקבע לפניו ונרצה לפניו לכל הדורות אחרי ביאתו:

ומדובר על אדם אחד שיתגלה בתקופה מיוחדת אחת ושהוא מעל הזמן המוגבל בעולם ובבחירתו יהיה הוא הגואל האחרון הקבוע לכל הדורות שאחריו ,כמו שמשה הוא הגואל הראשון והוא אדם אחד ושמו קבוע בכל הדורות בתורת ה'' הנצחית: ואמנם דברי משה רבנו עליו השלום ופעולותיו הם כפי עניני הגאולה הראשונה וקבועים הדברים בתורה שבכתב ושבעל פה ומשרתו של משה הייתה בעיקרו בעוד הוא חי בעולם:

ואם הגואל האחרון ,חיים ,הוא שהוגדרה משרתו כפי גדרי הנבואות האוניברסליות שהוא ,לדוגמה ,ה''אדון'' שאתם מבקשים שפתאום בא אל ''היכלו'' במלכות השמים: ופירושי הדברים הם כפי הקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש האחרונה: וכפי זאת הקבלה הוא לא נקרא ''מלך המשיח'' כי אם ה''שופט המשוח במלכות השמים'': והוא יהודי תימני משבט בנימין ואין משרתו מישרת משיח בן דוד הנמצא בעולם ושתיקבע מישרתו בירושלים בזמן בית המקדש וכו.:

בטח יש להתפלא גם כן בצדק: היות ושני הענינים ,הגואל במלכות השמים לשופט המשוח והמשיח בן דוד בעולם ,שני דברים כל כך נפרדים הם לגמרי בענין ובדרגה ,איך יכול היה לבוא במסורת בלבול כה שלם במונחים? כי הבלבול יבוא בשני דברים שהם קרובים אחד לשני או בזמן או בדרגה או בתוכן וכו. אבל עצם המשרה וכל דבריו של השופט המשוח במלכות השמים משונים ונפרדים מענין מלכות בית דוד בעולם ,ואיך זה שלא מצאה מסורת ישראל שני מונחים להפריד ביניהם ,כמו ''גואל'' ומשיח בן דוד''? ואפילו מבלי היכולת עוד לדעת ולבאר את עניניו בין אותו הגואל ואותו המשיח ,האם לא יכלה לפחות לקרוא לאחד גואל ולשני משיח ולהפריד ביניהם?

התשובה היא שגם זה לא היה דבר אפשרי: וטעמו הוא שישנו ,מכל מקום ,''קשר'' בדברים וגם הקשר הזה בא להבנה רק עם הקבלה האחרונה; אבל אם הדברים נפרדו מהמסורת עצמה ,מבלי היכולת להסביר את הקשר ,אז הבלבול שהיה יוצא מזה היה עולמי ובלי תיקון ,חס ושלום: דהיינו היה גורם להפרדה ששוב לא היה מרשה לקשר הנצרך בענינו: המסורת לא יכלה לעזוב את הקשר בענינם ולכן הוכרח להישאר בבלבולו עד שהקבלה תבוא בזמנו להסביר בשלמות את ההפרדה ובאותו הרגע להסביר גם את הקשר הנצרך לקיום הנבואות על בית דוד:

אנו מדברים פה על עצם המסורת ועצם הקבלה עצמה שלא יכלו להראות הפרדה שתסכן את הקשר ,כי הקבלה במשנה ''שמו של משיח'' קבלה אמיתית היא מן השמים מקובלת בתורה שבעל פה: אינו ענין של השערת חכמים בחכמת הדעות ,כי אם קבלת חכמים תורה שבעל פה:

ובכן באה חכמה גדולה מאד בביטויו של הרמב''ם כאן ''כי דברים סתומים הם אצל הנביאים'': כל דברי הנביאים קבלה אמיתית היא מה'' ,לא פחות מתורה שבעל פה ,אבל בדברי המשיחות הסופית שבגאולה הסופית סתם ה'' ,כביכול ,את הדברים בתוך דברי הנביאים ולא גילה את פירושם: ובכן לא יכלו החכמים לדעת את הדברים הסתומים ההם ואין להם קבלת הפענוחים בדברים אלה ,כי אם השערות על הכרע הפסוקים ומחלוקת בדעותיהם ,שהרי לא אדם שסתם אותם כי ה'' ברוך הוא וברוך שמו לעד שסתם אותם ולא מסר להם את המפתחות ההם: עצום בחכמה ובחשיבות פירוש זה של הנשר הגדול:

ואמנם בבוא המפתחות אז נדע את פירושיהם ,מבטיח הצדיק הנסתר הספרדי ,ונדע בסוף על מה נופלים משלי הנביאים:

הנבואה אשר בה ביותר סתומה ההפרדה בין הגואל והמשיח ובאותו הרגע נאחז הקשר ביניהם ,כאילו ,כמעט ,מדברים על אדם אחד ,היא ישעיה ט', ה':

''כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום: למרבה (לםרבה כתיב) המישרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'':

ועתה נפרש :''כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו (הגואל האחרון ,חיים) ותהי המשרה על שכמו (של הגואל) ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום: למרבה המישרה (של הגואל האחרון במלכות השמים והיא הנותנת) ולשלום אין קץ (מלמעלה) על כסא דוד ועל ממלכתו (שבעולם ומישרת הגואל השופט המשוח במלכות השמים היא השולחת את כל הסימנים השלמים בכדי) להכין אותה (את מלכות בית דוד בעולם) ולסעדה במשפט ובצדקה (והגואל ממלכות השמים הוא הסועד והסומך והמבטיח שמלכות בית דוד בארץ תהיה תמיד כפי המשפט והצדקה) מעתה ועד עולם (שהוא כבר מעל למוות אחרי תחייתו מן המתים ונמנה השופט המשוח במלכות השמים ולכן היא המישרה המבטיחה הצלחה עולמית כזו לדורות); קנאת ה'' צבאות תעשה זאת'' (ואמנם כל הענין ,הקמת מישרת הגואל במלכות השמים וקיום מישרת מלכות בית דוד בעולם ,והקשר ביניהם הזקוק לקיום התמידי של בית דוד ,היא קנאת ה'' צבאות אך ורק שעשתה ושיכלה לעשות את כל זה לשם קיום נבואותיו והבטחותיו לטובת בני ישראל ולטובת האנושות למרות כל הקשי עורף והעקשנות של בני אדם:

עזר לרמזי הפסוק: ''ילד יולד לנו'' כבר הזכרתי שבאו חלומות על המורה חיים הנולד ונעשה לילד במהירות וכבר מדבר כאדם שלם בהיותו עוד ילד ,ושבאו החלומות ההם למקם את מישרתו של הגואל חיים עם הנבואה הזאת שהיא מהנבואות הכי חשובות בדבר הגואל האחרון: ולמה כילד? ענינו אינו שייך לגיל; אלא כילד הנולד מבטן אמו ,שמקודם היה מכוסה לגמרי בבטן אמו ורק בלידתו יוצא לאור העולם ורואים אותו ושמחים בו: ככה הוא במהלך לידת הגואל חיים לעיני האנושות ,שמקודם לא יודעים ממנו כלום וכאילו מכוסה בבטן אמו דהיינו בהיכלו המוסתר במלכות השמים: ובהתגלות הבשורות וכל הענינים הנפלאים המתגלים אתו בכדי להכיר שהוא הוא הגואל הנבחר ,כאילו ילד יולד לנו בהפתעה שמחה ובמהרות רוצים לדעת את הבשורות על הגואל ולהכיר אותו ואת שיעוריו ובכל מה שיודעים ממנו יותר ככה הוא גדל בעיניהם במהירות דומה לילד הנולד שבזמן קצר מדבר איתם כבר כאדם שלם: וגם מבינים בקצת זמן שהוא בן דהיינו נושא את שמו הנשאר בזמן:

ותהי המשרה על שכמו: המישרה ב'ה' הידיעה דהיינו כמשנה הידועה המפרשת ששמו של משיח כתוב לפניו יתברך מלפני בריאת העולם ,שהיא המישרה שהכל מחכים לה: והיא המישרה המרומזת במלאכי ''פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'' שבנבואה מרומזת (1) שהוא נמנה למישרתו תקף ומיד אחרי פטירתו (ואין פשט אחר מתקבל על הדעת) (2) שהיכלו במלכות השמים (מפני שהוא אחרי פטירתו ובכן אחרי תחייתו למלכות שבשמים והיכלו מרמז על ''החדר המיוחד בארמון המלך שבמלכותו'' ומראה על מישרתו כשופט המשוח במלכות השמים ,שהוא השופט והמדריך והיועץ והמורה לכל דברי ועניני הגאולה השלמה) (3) על שכמו מראה שהוא אדם אחד וכל המישרה על שכמו ועל אחריותו ולא ביד אדם אחר: ושכמו גם כן רמז הוא על יוסף-אפרים-עשרת-השבטים דהיינו על הסימנים האוניברסליים היוספיים הזקוקים להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל:

ויקרא שמו פלא יועץ וכו.: ויקרא ''לשון עתיד הולך ומתקדם'' (ולא ''ו'' המהפכת עתיד לעבר ,שאם הוא לשון עבר וה'' הוא שקרא אותו בשם פלא יועץ אל גיבור וכו. היה הגואל נקרא בשם פלא יועץ אל גיבור וכו. כפשוטו ,ואינו כן ,כי שמו "חיים" ולא "פלא יועץ" ובוודאי לא "אל גיבור" שאין זה שם ראוי לבן אדם כשמו; אבל תארים הם אלה לגואל ,חיים ,במשרתו ויש להם פירוש: והוא הטעם הנסתר בנבואה זאת של התואר "אל גיבור" דווקא ,כי מהמונח הזה נדע בלי ספק שהתארים אינם השם של הגואל ,חיים ,כי אם תארים למעלת משרתו ולכוחות השמימיים הניתנים לו בכדי לקיים את הנבואה "וחפץ ה'' יצלח בידו": ולכן אין ה''ו'' מתייחסת כאן לעבר כי אם פועל הנמשך תמיד הלאה בפעולתו ,שכל משך מהלך הזמנים בדורות הבאים יתגלה לאנושות תמיד יותר ויותר שהמשרה על שכמו הנקרא בשמו ,חיים ,הוא באמת פלא יועץ בכוחות גדולים הניתנים לו מאלוהים ותאהב אותו האנושות תמיד יותר כאבי עד ושהוא הנמשח מאת ה'' להיות שר שלום לכל העולם:

וזהו גם כן "למרבה המשרה" שמשרתו הולכת וגדלת תמיד כל מה שיודעת האנושות ממנו יותר ולא תהיה שוב המעטה באותה ההכרה ,כי לא תהיה כבר ממשלת זדון בעולם וירבו האמונה והברכה בעולם ,ועד ש '"כולם יידעו אותי מגדלם ועד קטנם" ו"תהיה דעת ה'' מלאה הארץ כמים לים מכסים" ויאמינו בה'' ויאמינו במשיחו הנבחר במלכות השמים:

לםרבה: במ' סופית ,מרמז שבמקום שהמ' תהייה פתוחה היא סגורה אבל אין זה משנה את קריאתו ,דהיינו גודל המשרה ,ככל המוסבר לפני זה ,אינו נותן שמשרתו תהיה פתוחה ,כי תמיד ,גם בעתיד בדורות הבאים ,הגואל האחרון נשאר במלכות השמים ונסתר לעיני העולם בכל משרתו ,חוץ ממה שהוא מתגלה בחלומות או בחזיונות או לפועל כחפצו אצל יחידים או יחידות בעולם: ושייכת ה''מ'' הסופית הסגורה הזאת למלת ''םרבה'' דווקא ,לומר שנשאר הצדיק הנבחר חיים בהיכלו במלכות השמים והיא המאפשרת שמשרתו תתגדל ותתרבה תמיד ,שאם לא היה ככה והגואל האחרון היה יורד לעולם ומתגלה בעצמו להמונים ,אז הייתה המעטה חלילה במשרתו מטעויות בני אדם או מהעדר הדרך ארץ המתאימה או מרוב טעמים כאלה שיכולים לתאר; ובכן המ' נשאר כמ' סופית סגורה ושלמה וזו היא ההבטחה שגורל מישרת הגואל האחרון הוא לםרבה מישרה תמיד:

ולשלום : כמו שהוא מרבה מישרה ככה הוא מרבה שלום; וזה בדרך כלל בעולם ואולם העיקר הוא השלום הקשור במלכות דוד ,מפני שהשלום למלכות בית דוד המשיחית שתהיה ,היא הנקודה המרכזית והעמוד האמצעי מן הקצה אל הקצה של השלום הקובעים את כל הפרמטרים של השלום האמיתי בעולם:

שאם נניח שלום בין העמים אבל ישנם עוד שונאי ישראל ואינם בשלום עם ישראל ,אין זה נקרא שלום בכלל ואדרבא אם בכל העבר שבעים עמים שונאים זה את זה וכולם שונאים את ישראל ומה היה אם יהיו שבעים עמים אוהבים זה את זה וכולם שונאים את ישראל ,ועל זה יכולים להגיד באמת חס ושלום ,שחס עלינו ה'' ברוך הוא שלא יהיה שלום כזה אף פעם:

ואמנם מזה יובן שרק השלום על כסא דוד ועל ממלכתו הוא הנותן קיום אמיתי לשלום אמיתי עולמי בעולם: ומזה יובן המשך העניין וקשרו שדווקא מישרת הגואל האחרון ,חיים (וכבר מוזכר שנאמר בחלום ש''חיים'' פירושו ''שלום'') שמשרתו היא מהסוג של ''מרבה המישרה'' ושגדלת תמיד ההכרה בעולם שהוא הנמשח מאת ה'' להיות פלא יועץ אל גיבור אבי עד ושר שלום לכל העמים ,הוא המקים את ברית השלום בעולם דרך השלום המוקם על כסא דוד ועל ממלכתו:

ובכן הגואל הנמשח הנבחר הוא האחראי שעל שכמו במשרתו במלכות השמים מכין את המלכות בעולם על כסא דוד ומשקיף על כל ענייניה וסומך אותה ומשגיח עליה שתנהג תמיד במשפט ובצדקה ובדרכי השלום ובדרכי הדרך ארץ ובדרכי התורה והמצות ויראת השמים בכדי שיתקיים השלום הפנימי והחיצוני שלה עד עולם שבזכות זה גם השלום בין כל העמים יהיה שלום אמיתי ויהיו בקשר של שלום אמיתי עם ישראל לתמיד:

על כסא דוד: הוא בעיקר ''כסא'' האחראיות ,דהיינו מישרת נמשח אז בזמן הקמת בית המקדש בירושלים למשרה המשיחית המיוחדת המובאה בסימנים השלמים דרך מישרת חמור אוכל לחם: והוא כמו הסימן שקבל אדם קמחג'י בחלום על הצדיק אבו חצירא ,בבא סלי, עליו השלום , האומר לפרץ ''אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד'':

הנה החמור מביא את סימני משיח בן דוד על מזבח יהודה של הקומה השנייה (של בית התפילה של שבע קומות שהוא יהיה בית המקדש בירושלים בזמנו) ואת סימני משיח בן יוסף על מזבח אפרים על הקומה החמישית ואת סימני אליהו הנביא ,זכור לטוב ,על מזבח הנביא על הקומה השישית ואת סימני הכהן המשוח על המזבח של הכהן המשוח על הקומה השביעית ואת סימני כהן מלכיצדק על מזבח מלכיצדק על הקומה השלישית ואת סימני האיסלאם על מחצלת האיסלאם על הקומה הראשונה ואת סימני מישרת חמור אוכל לחם על מזבח החמור הוא מזבח ישראל הגדול על הקומה הרביעית:

ועיקר המשיחות של משיח בן דוד קשורה למזבח ישראל הגדול של הקומה הרביעית שהיא קומת המשרה של חמור אוכל לחם שהיא הקומה האמצעית המקשרת את סימני ועניני יתר הקומות:

ואולי המצב האמצעי הזה מרומז במסכת סוכה נב: מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת ומתושלח בימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו: רמז הוא שכסא דוד הוא על הקומה הרביעית של מזבח ישראל הגדול: והיא מלכות בית דוד דהיינו מישרת ''מלכותו המשיחית'' במסגרת בית המקדש על הקומה הרביעית:

ואמנם שמנה נימין הן ולא רק שבעה שמלכותו המשיחית במקדש צריכה לבית דין צדק והם הסימנים שמביאה מישרת חמור אוכל לחם של בית הדין של מרדכי הצדיק של הגאולה השלמה: והגואל חיים הוא השופט המשוח במלכות השמים המפקח מלמעלה על כל עניני ומשפטי בית הדין שיהיו תמיד במשפט ובצדקה עד עולם כי נמשך לדורות ודורי דורות:

נמשיך עוד ב''ה בהסברי הקשר בין הגואל השופט במלכות השמים והמשרה המשיחית של מלכות בית דוד בפרק הבא:

--------------------------------------------------------

אור חדש לרמב''ם

פרק יד' -  המלך המשיח עתיד לעמוד

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נידחי ישראל ,וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבים קורבנות ,ועושים שמטים ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה.

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בודאי ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

---------------------------------------------------

התחלנו להסביר שאי אפשר להסיק מסקנות ברורות על דברי המלך המשיח בלי הקבלה החדשה האמיתית על הגואל האחרון הנבחר ,חיים: וראינו שהמונח ''מלך המשיח'' שבמסורת ,לרוב ,לא יכוון באמת למשיח בן דוד בכלל ,כי אם לגואל האחרון: ובכן גדול הוא הבלבול ,שהרי הגואל חיים אינו המשיח ואינו נקרא משיח ולא יקבל בשום אופן ביטוי ''מלך המשיח'' ,ולכן אינה גוזמה כל שהיא לדבר על הבלבול העצום ההיסטורי במסורת ישראל בגלל המונח ''משיח'':

ולא רק המונח עצמו עומד בבלבול ,כי אם רוב עניני המשיחות מבולבלים ולא מדויקים ולא נדע מהם שום דבר ברור: וקם בחוזק פישוט הלכתי הרמב''ם ע''ה בידע ברור על גודל הבלבול ופסק בלי שום פקפוק.

 

- ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן ,ולא ישימם עיקר ,שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב קצין ,אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו  -

 

 

ובכן הביטוי ''המלך המשיח עתיד לעמוד'' חסר פישוט סופי כמו שהוא בדברי הרב: מי הוא העומד? אם על הגואל האחרון שהוא השופט המשוח המונח פה ''מלך המשיח'' צריך תיקון: ואפילו אם מדובר בגואל אחרון ,יש לשאול אם העמידה היא על הגואל או על משיח בן דוד? או אולי הוא על שניהם וכמו שמוסבר לעיל הקשר החיוני העומד בין הגואל במלכות השמים ומלכות בית דוד למטה בעולם?

אפילו דבר זה לא ייצא בפשטות ,מפני שצריך בירור על זמני הדברים הנזכרים פה ומפני שאי-אפשר לשכוח שהחמור המסמן המשיחי ,אני וזנבי ושבע רקמותיה וחבריי , כדוד בין אדם שת ומתושלח בימינו ואברהם יעקב ומשה בשמאלו ,גם אנו תמיד באמצע:

והלא הגואל האחרון ,חיים ,כבר נתבשר מלפני שמנה-עשרי שנה בתשמ''ב ולהתחלת חשבון שנות הסימנים הוא פסח תשמ''ג: ומאז יורדים כל הסימנים השלמים והנבואות של הדור הרביעי הזה הסופי! וגם מאז קבלתי את סימני מישרת חמור אוכל לחם שבין שמות הסימנים הקרואים עליו הוא החמור ,משיח בן דוד: ומאז נצטוויתי על אחראיות בית התפילה של הגה''ש ועל סימני הכהונה והמשיחות הסימניות שעושים וכו.:

וגם הפתיחה של הזמן של הגה''ש שהוא זמן הדור הרביעי הכפול נפלה בגורלי בסימן הכרזתי ''בא הזמן'': והוא הסימן הנשלח על שליחות הנביא אליהו ,זכור לטוב ,שהיא שליחותו אך ורק של אליהו הנביא לפתוח את הגה''ש בזמנו: והוא בסימן יציאת פרץ מרחם תמר אמו בחפזה ובהתלהבות פורצת גדרות בבשורות הגאולה השלמה בזכות הצדיק הקדוש השלם חיים מארץ תימן: וסימן ''בא הזמן'' בא לפני שהגיע ,כשנה אחר כך ,סימן ''חמור אוכל לחם'': הרי בזכות זה שניתנה לי מן השמים להיות התלמיד הראשון של הצדיק הנסתר ,ראש לל'ו צ''נ ,וללמוד אתו שלש-עשרי שנה, ניתנה לי השליחות מהגואל האחרון הנבחר לקיים את שליחותו של אליהו הנביא בפתיחת הגה''ש והדור הרביעי הכפול: והוא בסימן פרץ מיהודה ומתמר המביא לסימני מלכות בית דוד: ואחר כך נעשיתי לחמור ובתש''ן קבל אדם קמחג''י שקרא הצדיק אבוחצרא לחמור משיח בן דוד:

ובכן ,רבותיי ,גם במשרה המרומזת בדברי הצדיק הנשר הגדול בשם יש מהחכמים האומרים שיעמוד נביא לפני מלחמת גוג ומגוג לישר את ישראל ולהכין את לבם ,שגם הוא נקרא על שם השליחות של אליהו הנביא ,זכור לטוב ,אי-אפשר שלא יימצא החמור באמצע: ולזאת אני תמיד זורק משפטים על החמור באמצע כל הכתבים בכדי לשכנע אתכם כולכם שהחמור פה באמצע: אני לא מתלוצץ; לשמנה-עשרי שנים אני כותב את העדות ואת ההסברים של הגה''ש ולא מצאתי עניין שלא נכנסתי באמצע:

לא קל הדבר הזה: אני מדבר ברצינות וחושבים שאני צוחק ואפילו שאני כן צוחק הדברים שאני אומר יש להם רמזים רציניים ואמיתיים אף משיחיים: גם אנכי חמור אוכל לחם בין אדם שת ומתושלח מהימין ואברהם משה ויעקב משמאלי: גורלי הוא כחמור: חלק גדול מן העולם צריך לחזור לאמונת אברהם וחלק מבני תורה נכשלו בתפיסת אריסטו ובטעות דור אנוש ואמרו היות והאין סוף למעלה מכל תפיסה אנו צריכים לעבוד את ה'' רק בהיותו מלובש בחמשה פרצופים נאצלים ממנו ובעשר ספירות נאצלות מהאין סוף שהוא נשמה להם ומיחדים ומזווגים את הספירות הנאצלות ההן להוליד מהן שכליים: והוגים בהתלהבות רבה בתורה ''תמים תהיה עם ה'' אלוהיך'' ו ''הנסתרות לה'' אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם'': ומתפקידי החמור הוא לגעור בהם להסביר שאין זו אמונת אברהם אבינו:

והנה ישנו סימן מפורש שהחמור הוא יעקב (תראו מסר לערבים) דהיינו שאני בסימן החמור השלם המתחיל מתחת לסימני יצחק אבינו כחצי חמור והולך ומתקדם ונעשה לחמור שלם רק מתחת לסימני יעקב אבינו השייכים לגה"ש בזכות הגואל האחרון ,חיים ,הנקרא הגואל השלישי (כמו שהוא בעצמו הכריז בחלום -''תגיד להם שאני הצדיק המתבשר שלש פעמים''):

ומתפקידי החמור הוא להכין את לוחות החוק החדש של הגה''ש ,מפני שהגואל חיים במלכות השמים ואינו כותב בידו בשביל העולם והחמור כמזכיר באסיפת הסימנים ולסדר אותם בכתב בכל כתבי ספר משנת חיים: וראו אותי בחלומות עם שני לוחות של החוק החדש על זרועותיי על דרך שמשה רבנו עליו השלום אחז בלוחות עשרת הדיברות בזמנו: הרי משה הביא לבני ישראל את התורה והגואל האחרון מביא לעולם את החוק החדש והחמור פה למטה בעולם הוא באמצע כל הדברים:

והם משמאלי מפני שאני מפחד מאברהם מיעקב וממשה מאד ומכל מלה הנאמרת ביחס אתם ומדקדוקי תורת משה בן עמרם: אבל מתושלח ושת ואדם הראשון הם לפני המבול כאשר גיל האדם היה עד אלף שנה כגזרת חסד האל והיחס אתם הוא בחסד עליון מהימין ורק בחסדו הגדול יתברך גילה לנו משהו מזמניהם ומענייניהם:

והנה מתושלח ירד אצל נודע בחלומה בין הלויתן נחש עקלתון ובין הלויתן נחש בריח לתיקון העצבים בבני אדם: ומהסימן ההוא מתושלח המשיך עלי קצת ידע מאותיות היג' חודשים החדשים של הדג הגדול לויתן בכדי להשתתף במידת-מה בהסבר חרבו הגדול הקשה והחזק של ה'' ברוך הוא בפקוד את הנחשים הכוכבים הגלקטיים ההם ובהריגתו את התנין אשר בים: הנה בזכות הגואל ,חיים ,מורי ורוכבי אני באמצע דברים למעלה  התלויים בחסד עליון מה'' ברוך הוא היורד לזמני הגה''ש:

וגם לא אוכל להכחיש שבמזלי הטוב להיעשות לחמור שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ואני בעצמי ראיתי בהריגת כל ההבלי הבלים של הקבלה השקרנית של ס' הזוהר ובזכות הגואל האחרון מורי הקדוש קניתי את הזכות לקבל ולסדר בכתבים את הקבלה החדשה האמיתית בכל דברי הגה''ש: אבל גם בנימינו פריקו אשר הבל פיו בנשימתי בנשיקין מעולם האמת אחרי אסון הריגתו מגאוות ונפיחות החוטא מג'נצנו בדרום איטליה: ובחלום נאמר עוד לפני מותו שבנימינו מנשק כמו המורה חיים: ובטח ישנם עוד רמזים שלא אפרש אותם אבל דעו לכם שאני חמור שלם ובאמצע כל עניין:

ועם אדם ,תגידו ,ומה לחמור עם אבינו הראשון! ואמנם אל תשכחו שהייתי בגן גם לפניו מוכן להיות נושא האדם בעת שייברא: ולכן אל תתפלאו שעוד הפעם נשלחתי אחרי ששת אלפים שנה של נדודים קשים לתקן זאת הפעם מה שהוחסר מאנוש עד ביאת הגואל האחרון ,חיים ,האדם הנבחר ששמו נברא לפני בריאת העולם: ולכן אני חמור-גרם בכל הבשורות הללו ואתם תשמחו מזה כי יש שכר גדול לכם ולכל העולם במה שזכיתי להיות לנושא אדם בשבילכם:

ובכן ''גילי מאד בת ציון'' ותשמחו מאד על כל הסימנים השלמים שאני נושא בשבילכם כי אתם הבת הנחמדה והאהובה שתקבלו את כל הציונים האלה: ''הריעי בת ירושלים'' בתרועת יום השמחה הגדולה לאסיפת יום הדליקה הגדולה של כל הספרים שהוחרמו בחרם מדאורייתא:

כי ''הנה'' רק אחרי ידע הסימנים השלמים ואחרי הכרת עוון קץ אחרית הימים ,אז תכירו באמת את הגואל חיים השופט המשוח במלכות השמים ,ואז יבוא לך ''מלכך'' שהוא השופט המשוח היושב על ''כסא'' המלכות החדשה שבשמים; ואמנם אומר ''מלכך'' כלפי הטעות במונחים עד הגה''ש ובאמת הגואל חיים אינו מרשה לאף אחד לקרוא לו בשם ''מלך'' והוא נגד ''מלכים'' ומונארכיות והוא בעד דמוקרטיה ובעד רווחה סוציאלית ובהגבלת הדמוקרטיה מפריצות חטאים לפני האלוהים אבל בלי שהממשלה תהיה דתית במובנים של האידנא ,כי אם יהיו הנשיא והשרים ישרים לפני ה'' ויראי חטא מרוגז הבורא וכנים בכספים ולא חומדים וענוים ובמדות הטובות המסוגלות של אסתר המלכה לעשות טוב וחסד עם הזולת ועם ההמונים: והיה תמיד אומר המורה חיים שאין המלה ''מלך'' מתאים באמת אלא לקדוש ברוך הוא ,שהוא אך ורק ''מלכו של עולם'' ורק לו הצדק לעשות כל אשר יחפוץ:

וכן כאשר מלכך יבוא לך שתכירו בגואל הנבחר ,גם אתם תראו שהמורה חיים אינו מלך כי אם ''צדיק ונושע הוא'' כי צדיק נסתר שלם היה בעולם ראש ל 36 צ''נ ועבדה את ה'' בשלמות ובענווה ובסבל עצום כל ימי חייו: ונושע הוא כי דרגתו מקדושה עליונה שאין בנו מושג בה והוא נושע בעצמו להושיע אחרים ולטהר אותם מחטאיהם ולגאול אותם מכל עבדות מיצרי העבר:

ו''עני'' היה הצדיק חיים ,בפרט בעשרים ושלש שנים במילנו איטליה עד הסוף: וזכיתי לראות ,בשנתו האחרונה בעולם ,דבר שהצדיק רק פעם בכל ימי חייו עשה; וקשה לתאר את המצב אבל אחרי שני ניתוחים קשים מאד ואיסורים עצומים ובהעדר החשק לאכול דבר כלשהו ,גם לזאת נתווספה צרה ולא היה לו לשלם את שכר הדירה ,והיה דואג על זה: ובקושי נורא קם ויצא מביתו ונסענו ברכבו של בחור ושמו מימי לקהילה היהודית לבקש עזרה ולא נתנו לו; ואז בהיותנו בחוץ ברחוב ,בחולשה שוברת לב הרואה ,הרים הצדיק חיים את מטהו כלפי השמים והסתכל למעלה ואמר ''ריבונו של עולם ,שלם אתה את שכר הדירה'': ונתמלא ארנקו בכסף בדיוק לכמות שכר הדירה ובתוספת מטבע אחד שנתן הצדיק למימי שהיה אז טוב ונדיב לב ועוזר במצות למורה חיים ,לפני שמרד בחמור ונעשה לשונא גדול:

זה היה בנוגע לעניות בעולם ואמנם הפסוק מרמז גם כן ,בפלאות ,שהצדיק הקדוש הנבחר לגואל ולמושיע האנושות ,כאשר הוא נבחר ובא להיכלו במ''ה ובירידת הסימנים השלמים ,עני הוא מאד בתלמידים למטה ,ובעולם לא מכירים עוד כלום; והוא במלכות השמים ולא יירד לעולם לדבר על עצמו ,כי אם דרך חלומות נפלאים: ולכן הקדוש ברוך הוא הכין כבר מאז שבעת ביאת הגואל האחרון ,חיים ,יהיה גם מוכן בעולם מי שיקבל את מישרת חמורו של הגואל שתהיה באמצע בין הגואל רוכבו ממלכות השמים ובין העולם לתת להם את הבשורות: היה הגואל היה צדיק בעולם ונושע במלכות השמים עוד יותר ועני הוא שהעולם עוד לא מכיר אותו ומן הצורך הוא שהוא רוכב על חמור ,הוא החמור המוכן כבר ממלכות השמים לרדת לעולם לעת ביאת האדם הנבחר:

ואמנם לא הספיקה הנבואה בחמור כי אם רק על חמור אחד ירכב הגואל האחרון ,אז היו האנשים נותנים חשיבות אישית לקבל סימן החמור ולתת לו אפילו כבוד חלילה וחס ושים עליו כתארי בני אדם שאינם מסוגו ,בר מינן ,כרב או חסיד או צדיק ,והחמור אינו כלום כי אם סימן ונושא סימני הגה''ש להביא אותם לבני האדם: ולכן המשיכה הנבואה ואמרה ''ועל עיר בן אתונות'' שלא רק על חמור רוכב מסוג אחד אלא על כל מיני חמורים כל החפצים לנער בבשורות הגה''ש ועובדים בשביל המשרה ,רוכב עליהם הגואל חיים ושולח להם חלומות וחזיונות ומלמד אותם ומראה להם מה שהוא חפץ להראות להם כפי הזכות והתכונות של כל אחד וכל אחת: כי החמור אמצעי הוא רק וממנו מתפשטים אמצעים אחרים למען הקמת הגה''ש בעולם:

הנה כל ההקדמה הזאת החמורית הנבואית הכהנית המשיחית והפלאית אינה באה אלא להוכיח בהפתעה שגם בדברי הרב הנפלא הנשר הגדול הרמב''ם על עניני המשיחות של בית דוד ,נכנס גם החמור אוכל לחם ונמצא באמצע ואי אפשר להתחמק ממנו: כי החמור הוא סימן ממלכות השמים ויורד הסימן הזה לעולם בביאת הגואל ,והזוכים לאהוב את הסימן הזה ,יכולים לזכות להיעשות לחמורים:

ובכן אל תחשבוני למשיח או לנביא כי לא משיח אני ולא נביא ולא בן נביא ,כי החמור נושא סימני משיח בן יוסף לנצורי ישראל ונושא סימני משיח בן דוד לשבטי יעקב וחמור עם שלש עיניים אנכי ליהודים וליוצאי הנוצרות ולבני איסלאם ,וחמור אוניברסלי אני להיות ישועת אלוהינו עד קצווי הארץ: ואוכל אני בתאווה גדולה את לחם הסימנים של הגה''ש ומבשר את ביאת הגואל חיים שהוא ''האדון שאתם מבקשים'' ומבשר ומסדר את תפארת הברית בזכות אליהו הנביא שהוא ''מלאך הברית אשר אתם חפצים'':

--------------------------------------

בגמרי את החלק הזה על החמור ,נודע הבוקר חלמה: הייתה בביתה והצטרכה לטהר את כל הבגדים: הייתה צורה בחומר ועיצובים על נייר שביחד נדמה כדמות של כהן המשוח: אחרי זה נמצאת בחדר כולו לבן ועל שולחן מיוחד היה ארון הברית בעץ ובזהב: - -

ישנה ,אפוא ,שלמות עם הסבר החמור דלעיל המרשה לנו לבסוף להגיע אל פשט דברי הרמב''ם.

יש להבין קודם כל שביאת הגואל הוא העיקר בכל מה שנאמר על ''משיח צדקנו'' והוא השופט המשוח כמוסבר:

יש להבין שהגואל אינו המשיח בן דוד והמשיח בן דוד איננו הגואל ולהבין חילוקים גדולים בדבר הזה:

יש להבין שהגואל הוא במלכות השמים אבל המשיחות לדוד היא בארץ ומשרתו בבית התפילה של הגה''ש:

יש להבין שמישרת החמור אוכל לחם היא האמצעי בדור הרביעי הזה בין הגואל במה''ש לבין כל מה שיורד לעולם במסגרת הברית השלמה הסופית של הגה''ש:

יש להבין את כללי הזמן של הדור הרביעי וכללי נבואותיו על יום ה'' הגדול והנורא והבניין החדש ושרק בסוף הדור הרביעי יכול להבנות וייבנה בע''ה בית המקדש:

זה מספיק להבין בדברי המשיחות אבל להתעמקות הרוח החדשה והבנת הפלאות של הגה''ש צריכה אמונה חזקה בתמימות הלב בתחייתו של הגואל המורה חיים בסימן השלם של תחיית המתים:

ועתה ננסה בע''ה להבין יותר מדברי הצדיק הנסתר והחכם הנגלה הנשר הגדול הרמב''ם:

--------------------------------

אור חדש לרמב''ם

פרק טו' -

 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה

----------------------------------------------

המלך המשיח (השופט המשוח הנבחר ,המורה חיים) עתיד לעמוד (בתשמ''ב ולפסח תשמ''ג לחשבון שנות הסימנים) ולהחזיר מלכות דוד ליושנה (להוריד על החמור אוכל לחם את סימני החמור ,משיח בן דוד ,והחמור מביא את כל הסימנים ההם המובילים אל המשיחות המנובאת לבית דוד בכדי לקיים את הנבואות המובטחות מאז בזמן מלכות בית דוד) לממשלה הראשונה ( דהיינו באיחוד לב כל ישראל ובהתאחדות כל שבטי ישראל גם נצורי ישראל בני אפרים החוזרים לגבולם ביהדות) ,ובונה המקדש (הגואל חיים מוריד את סימני הבית המקדש השלישי שיהיה בירושלים בתוך הסימנים השלמים המובאים על ידי החמור לזמן שיכולים לבנות את המקדש ,הוא לתקופת מאה שנה להקמת מדינת ישראל, והן ששים וחמש שנים לבחירת הגואל חיים ,שהן 65 השנים של הדור הרביעי הכפול ,ורק אחרי יום ה'' הגדול והנורא מתחילה התקופה להכנה ואחר כך לבנין בית המקדש) ומקבץ נדחי ישראל (תהליך הוא נמשך מזמן הקמת המדינה והצדיק חיים היה נסתר בעולם ובזכות הגואל האחרון חיים נמשך התהליך במשך הדור הרביעי), וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם (עד הזמן ההוא הרבה מבני ישראל עושים תשובה וחוזרים אל ה'' ואל התורה; ואז יהיה בית הדין של מרדכי הצדיק של הגה''ש גם למשפטי ההלכה וגם למשפטי החוק החדש כפי הנצרך) ,מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה (דהיינו קיום ההלכה ולא לביטול ההלכה ואמנם עניניהם יהיו כפי הפרמטרים החדשים לגבי בית המקדש עצמו מתחת לחוק החדש של הגה''ש ,ולדוגמה אין קרבנות כי אם תפילות וכו. והכל יהיה מוסכם מבית הדין וכו.)

הערות: ראו סימן "תגיד להם אני הצדיק המתבשר שלש פעמים": ראו סימן "אה, אתה הוא החמור ,משיח בן דוד": ראו סימני בית המקדש השלישי בירושלים וחלום החוזה וסימני החוק החדש והמנהג החדש: ראו חלום בו הצדיק לבוש כיהודי פולני עני מאד המחכה למטוס הנוסע לארץ - בסימן העלייה הגדולה של יהודי ברה"מ: ראו עניין שגם הרמב''ם במ''נ אומר שהקרבנות לאו דוקא וכו.

--------------------------------------------------------

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

---------------------------------------------------

ואם (קצת קשה ה'אם' הזה ואמנם מרומז למשיחים מזויפים ושקרנים שעלולים להיות או כמו שהיו עד עתה ,והרב עצמו יצטרך לו בפישוט דבר ר' עקיבא אחר כך: פירושו כאשר) יעמוד מלך מבית דוד (הוא אותו הנמשח אז כפי המשיחות של הסימנים השלמים והמובאת על ידי מישרת חמור אוכל לחם) הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו (אותו הנמשח ,אף על פי שהוא חלק מהסימנים השלמים והחוק החדש ותורת הסימנים החדשה והברית השלמה הסופית והכהונה החדשה וכו. אך יהודי ככל יהודי הוא לומד תורה ועושה מצות ביראת שמים ואהבת ה'' כדוד המלך בזמנו) ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה (שתפארת הברית השלמה אינה חורגת מכל המסורת הקדושה של בית ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה) ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה (אינו עניין של יכריח כי אם ימסור להם סימני רצון ה'' ברוך הוא בכל הדברים ורצוי הוא תמיד לימוד התורה ומסורת ישראל ועשיית מצוותיה וחקירת דיניה וענייניה כי אין סוף לחכמתה וכו.)) ,וילחם מלחמות ה'' (סימני מלחמות ה'' היא בעיקר המלחמה במחנה ישראל נגד הקבלה השקרנית וכל מה שנכלל בחרם מדאורייתא: ואם מדובר על מלחמות עם שונאי ישראל ,עיקר קשרו עם המשיחות היא דרך תפילות מיוחדות לשם כך וכוח ישראל בפיו וכו. ועוד שאם ישנם מלחמות כפשוטי יהיו סימנים הרבה מן ה'' בחלומות וצריך הנמשח להודיע אותם דרך מזבח הנביא וגם זה יהיה תפקיד חשוב לפחות עד בנין בית המקדש עצמו שאז אינני חושב שתהיו שייכות מלחמות כפשוטן ,אבל במשך הדור הרביעי ועד אז הנמשח במשרת חמור אוכל לחם מתפלל נגד השונאים וכו. ועושה סימנים לניצחון וכו.) ,הרי זה בחזקת שהוא משיח (הרי מעת קום הנביא האמור לפני מלחמת גוג ומגוג כדעת חכמים ז''ל ,צריך לדור שלם עד שיבואו לפועל קיבוץ נידחי ישראל ,הם בפרט הצאן הנאבד מבית ישראל הנצורים בין אומות הנוצרות וכו. הנה יש זמן הרבה לפעול ולעשות למען הגה''ש עד אז) ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בודאי (ענינו האמיתי הוא שהמשיחות של מישרת החמור ,משיח בן דוד ,נמשך ופועל ומפיץ ומבשר ועושה עד הזמן ההוא של בנין המקדש שיהיה אז הנמשח הנמשך ממשיחות החמור אוכל לחם להיות החמור הודאי בבית התפילה של שבע קומות וכו.) ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד (ומביא אתו את כל המפתחות של השבת הלבבות ותיקון האיסלאם ותיקון הנוצרות ואת הסימנים השלמים של הגה''ש ותפארת הברית השלמה ואת השפה הברורה המסבירה את הנבואות וכו. שכל אלה הדברים נמשכים גם אז והלאה וקשורים בעבודות המרובות והגדולות של מישרת החמור אוכל לחם אז בשביל כל העולם ועבודות לארבע ועד חמש מאות שנים הן בהמשך תקופות הגה''ש) שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

-----------------------------------------------

,וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבנו ,שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה'' אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה': ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים

-----------------------------------------------

בגמרי את הפירוש דלעיל ,קמה נודע עם חלום ,חלום שאינו פשוט בשום אופן: בחלומה בשלה מרק פשוט של פסטינא; ידעו מזה רבנים והתרגזו ואמרו שהוא דבר של חמץ (הגם שלא היה פסח) ושביום זה כבר משנים רבות מנהגם שלא לבשל חמץ והתלוננו גם עם פרץ בגלל החסרון הזה באופן קשה: אז ירד מלאך כולו לבן מן השמים ובפנים רציניים אמר ''כל אלה התוספות של הרבנים אין להם ערך ואין בהם קיום; צריכים לקיים מה שהוא מן ה'' בתורה ולא לכל תוספות הרבנים: - -

איזה חלום רחב ,גדול ,חשוב וקשה זה: לא קלים חיי החמור רבותיי; דברים אמיתיים יורדים מבית הדין של מעלה אבל פה למטה אם תגיד אותם לרבנים של האידנא עוד מעט ואתם יודעים מה: אמנם אנחנו ישראל וצריכים להיות ישר עם אל ולא לפחד מבר אנוש אשר רוח באפו:

בא החלום היום שעשו פה הספרדים ,לפחות בקהלת אריאל וכנראה בשכונה הזאת תענית דיבור: אני גם כן השתתפתי במידת-מה ,מעטתי בדיבורים וחשבתי שזה דבר יפה: ולא הבנתי שחלומה של נודע ביהודה שלנו היה שייך לתענית זו עד שהתבוננתי אחר כך על מה שראיתי במנחה: יש כאלה שלא הלכו לעבודה וישבו בבית הכנסת כל היום בקריאת תהילים ואינני יודע מה עוד קראו; נראו יותר עייפים מצום כיפור ובעינוי יותר קשה ממנו: ובלילה הבנתי שאסרו את החמץ שלא בפסח: וירד מלאך מן השמים בשליחות ה'' להגיד משנה חדשה ברורה לא מאסרים את החמץ אלא בפסח ומערב פסח ולא ביום אחר: והאוסר בזה ובכל היוצא בזה והדומה לזה מוסיף על התורה ועובר על לא תוסיף ולא מקובל מלמעלה: ומלאך לבן הוא של החוק החדש להקים את זה למשנה אבל באמת כבר הוא כתוב בתורה: תראו ,רבותיי ,מי הם החורגים מן המסורת האמיתית בתקופות אלו!

-------------------------------------------

והנה קבלנו את הסימנים של הרפורמה ביהדות ,והרינו לפני דוגמה חיה שהיהדות צריכה להתחדשות ושיש בה צדדים שנשתבשו מחושך הגלות ומטעויות הזמנים: אחר כך מהחוק החדש גם היהדות בעצמה תלמוד את הרפורמה שהיא צריכה לה ,כי בית הדין של מרדכי הצדיק בית הדין אחד הוא: פה קונים תמונות בכסף של הצדיק אבוחצרא ומיחסים להן ''קדושה'' ועושים להן כל מיני כיבודים ,קרוב למה שחב''ד עושים לתמונות משיח השקר שלהם ,ואולם אנו הנדמים כחורגים בעיניהם כי בשלנו תבשיל של חמץ לא בפסח ומפני שלא בטלנו את יומנו בקריאת תהילים ביום תענית הדיבור הקדוש והאיום והמוסיף בלא רצון על דיני תורתנו הקדושה:

---------------------------------------------------

והקשה שלא יכולים לדבר אתם וסגורים הם בסגר חתום בדיו של זיוף הימים ולזה קראו תורה: ומחכים באמונה למשיח צדקנו ,במשיח שיסכים אתם על דברי שקר ולא על משיח שיוכיח אותם על טעויותיהם ושיבושיהם ועל קבלתם המזויפת והכופרת בסתר באלוהי ישראל והמרבה שבחים באלוהי נכר לקראת הזמן שצריכים לעלות בית אל: ואנו חמורים מקבלי דברי אמת ועוד הם חושבים את עצמם לבני אדם: ירחם ה'' על עמו ישראל אחרי אחרית ימי השואה ואחרי קורבנם כשהם עוד נשארו נטבעים בטיט היון בעיפושי טעויות הגלות ובשפה מבולבלת במשניות חדשות שקרניות שאין להן שחר ושנכרכו התורה בתכריכי הקץ ומחכה לגניזה מן העבר ולהתחדשות אמיתית ורצויה לזמני הגאולה השלמה הבאים:

--------------------------------------------

,וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו ,שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה'' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה': ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים

------------------------------------------------

האמונה ב''משיח'' הסופי שהכל מחכים לו ,וכאמור בעיקרים ,שיחיה מתים ,היא ממסורת התורה וממסורת הנביאים ואמנם מפורשים הרמזים יותר בנביאים: וכמו שנאמר ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים: ומתפרש בסימנים השלמים שהוא הגואל האחרון השלישי כמו שהכריז המורה חיים בעצמו ''תגיד להם שאני הצדיק המתבשר שלש פעמים'': והוא בדברי הימים היעקב או יותר מדויק תפארת ישראל ,כמו שיעקב אבינו הוא השלישי האחרון הסופי באבות: והגואל האחרון הוא הבא ביחד עם אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ככתוב ''ומלאך הברית אשר אתם חפצים'' שהרי הגואל הנבחר האחרון הוא המביא את כל הסימנים של הגה''ש ובאותם הסימנים ישנם כל המפתחות להשבת הלבבות אבות על בנים ומפתחות ברית השלום של הגה''ש והמסורת הנבואית החדשה על הדור הרביעי הזה הסופי וכו. שכולם הם חלק מהמסורת שניתנה לאליהו הנביא ושהוא מוסר לעולם בעת ביאת הגואל האחרון: ובכן נבין מכל זה שהגואל השלישי הנבחר הוא ב''סוגו'' של משה רבינו שמשה גואל ראשון והצדיק חיים הוא גואל אחרון והוא ב''סוגו'' של אליהו הנביא ,שהוא בעל המסורת הנסתרת והוא למעלה מן המוות בעת בחירתו: והנה אנו מאמינים בה'' ובמשה עבדו ואנו מאמינים בשליחות אליהו הנביא הנבדלת מכל שליחות אחרת ,ככתוב ''הנני שולח לכם את אליהו הנביא'' ועוד שרק אליהו הנביא ,זכור לטוב ,לא מת ועלה שלם למעלה:

ובכן שייכת אמונה גדולה בגואל האחרון כאשר נודע שהוא הוא הנבחר מאת ה'' וכאשר מכירים את מדרגתו הנשגבה: ובדבר זה מרמז הצדיק הנסתר ,ראש לשלשים ושש צדיקים הנסתרים בדורו ,משה בן מיימון הספרדי ,במה שראייתו מן התורה מדבר על מעשה ה'' ואמנם מיחס אותו לפועלות שיעשה הגואל

- שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה'' אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'' -

הן פעולות ביד הגואל ככתוב ''וחפץ ה'' ביד יצלח'' ולא פעולות משיח בן דוד בישירות: הרי ''משיח צדקנו'' שהכל מחכים לו הוא הגואל האחרון והשופט המשוח ,ואמנם ישנן גם כן הנבואות על המשיח בן דוד המובטח לישראל אבל מדובר על משיח בעולם ואשר יהיה אחראי על הרבה דברים בעת שייבנה ויהיה בקיומו בית המקדש השלישי: והוא ,אפוא ,לא למעלה מן המוות ולא מדובר על אדם אחד כי אם ירושה נמשכת מדור לדור ,כמו מאב המוריש לבנו אם בנו ראוי לכך או לבחירת השמים אם אין לו בן או אם בנו אינו ראוי לכך: ומכל מקום ואיך שיהיה באמת אמונתנו לא שייכת באדם ההוא ,כי אם באמונת הנבואות הנוגעות למשרתו ,אבל לא בסוג האמונה השייכת לאליהו הנביא ובגואל האחרון: ושם הגואל האחרון שהמשנה קורא אותו מלך המשיח ומכריז ששמו נכתב לפניו לפני בריאת העולם שם אחד הוא ''חיים'' ולא שם אחר ועל אדם נבחר אחד מדובר:

והכל כמפורש לעיל על נבואת פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום שמישרת הגואל במלכות השמים היא המכינה והיא המשגיחה והסומכת את מלכות בית דוד מדרגה שאין בה טעות ואין בה חסרון בכדי ש''מלכות'' הנמשח לבן דוד תהיה תמיד במשפט ובצדקה: ולכן יש קשר תמידי בין השופט המשוח במלכות השמים והנמשח מבית דוד: ועד שמגיעים עד אותו הפרק ההיסטורי להיות אותו הנמשח מבית דוד ודאי מפני שכבר נבנה וקיים ופועל בית המקדש ,כל המשיחות נמשכת בסימנים דרך מישרת חמור אוכל לחם ,וכמו שאמר עלי הצדיק אבוחצרא ''אה ,אתה הוא החמור ,משיח בן דוד'':

------------------------------------------

אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים ,במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל (באחרונה): ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד ,אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח ,דרך כוכב מיעקב זה דוד ,וקם שבט מישראל זה מלך המשיח ,ומחץ פאתי מואב זה דוד וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל ,וקרקר כל בני שת זה מלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים ,והיה אדום ירושה זה דוד ,שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו':

אין המדרש הזה מראה כי אם על ההבטחה הנבואית שבזמנו נמשח דוד למשיח ה'' ובסוף הנמשח צריך להיות מבית דוד משבט יהודה ,ועל פי ההלכה צריכים להקים את זה: והוא גם כן לצורך מפני שבזמן בוא הגואל האחרון שאינו המשיח בן דוד ואינו משבט יהודה ,כי אם משבט בנימין ,ומשרתו גבוהה ובסוג אחר לגמרי ממשרת המשיח בן דוד ,שלא נשכח שגם דבר המשיחות של מישרת בן דוד צריך להתקיים בארץ ישראל בזמנו: ואמנם בפסוקים האלה ישנם גם רמזים אחרים ,למשל ''ומשלו מים עד ים'' מרמז על הגואל האחרון; ''ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' והיה ירושה וגו''' וכו. מרמז על הירושה העצומה של הסימנים האוניברסליים שהיו בסימנים המתחילים היוספיים הקשורים במישרתו של ישוע ,שבעת בוא הגואל האחרון והסימנים השלמים ,ודרך התיקון הגדול של כל עניני הנוצרות ,חוזרים הביתה גם הסימנים המתחילים ההם וגם המונים של נצורי ישראל מהצאן הנאבד מבית ישראל וגם המוני נוצרים שיוצאים מהנוצרות ונדבקים באמונת אברהם בבית התפילה של הגה''ש וגם ישוע היהודי עצמו חוזר הביתה ולומדים בני ישראל מחדש כל מה שהיה אתו ובאותה המשרה ומתפלאים עד אין מושג על מעשה ה'' ועל קנאתו ועל דרכיו ועל מחשבותיו שלא עלו בדעתנו ,כמו שמוסבר אצלנו בכל כתבי ספר המפליא:

-----------------------------------------------

אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה'' אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה ,ולא צוה הקב''ה לתוהו ,אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה:

-----------------------------------------------

לא ידעתי את פירוש הדבר הזה ,ובפרט שבזמנינו ישנם בתי משפט ובתי כלא וכו. ואינני מבין מה עניינם של השלש ערי מקלט האלו או מה המכוון פה ולא ידעתי איפה זה שכל הספרים מלאים בדבר זה: ואולי קשורים ברמז בענין המקלטים שנצטווינו עליהם בעד הדור הרביעי לפני בוא יום ה'' הגדול והנורא ויאיר ה'' את עינינו:

-------------------------------------------------

אור חדש לרמב''ם

 

פרק טז' - המשך פירוש דברי הלכות מלכים

 

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו ,אין הדבר כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה ,והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך ,והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ,ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח ,עד שנהרג בעונות ,כיון שנהרג נודע להם שאיננו ,ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת ,ועיקר הדברים ככה הן ,שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים ,ואין מוסיפים עליהן ולא גורעין מהן:

------------------------------------------------

מדובר על המכוון במלך המשיח ,דהיינו הנמשח הארצי מבית דוד ,שאין ענינו להיות איש פלאי עושה אותות ומופתים וכו. ואינו מדבר כאן כלל על הגואל: וממעט בענין הפוסק הלכות המשיח התלמודיות ושומר על אותן ההחלטות של חכמינו ז''ל לשם כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים לדורות: והוכרח שלא לשתוק על עצם העובדה ,שלא יבואו מקטרגים מארץ פלשתים לזלזל ,חלילה וחס: 

ומוכיח את ארציות מישרת בן דוד שלא צריכים לשאול ממנו אותות וכו. ואינו מדבר על שאר הנבואות פלא יועץ ושר שלום וממית רשע ברוח פיו ועוד ועוד: ובמה יתקן את העולם אם לא בפלאות? והאם השפה הברורה המובאת אינה אות ומופת ומחדשת דברים הרבה בעולם? ואיפה הקשר עם הגואל בדבר תחיית המתים? ומה על החלומות הנפלאים שראה יואל אשר בהם רוח חדשה לכל בשר: ומה לרפואות ולשמירה מעולה ולחידושים גדולים המביאים את האנושות לדעת את ה'' מגדולם ועד קטנם? ועוד ועוד: אלא אינו מדבר כאן בכלל על הגואל: וגם לרבי עקיבא לא זרו ממנו כל הפסוקים בנביאים: וגם פשט בסוף מטרת העולם של הבל הבלים ''הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם: כי את כל מעשה האלהים יבוא במשפט על כל נעלם אם טוב אם רע'':

---------------------------------------------

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,ואם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ,ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'' ולעבדו שכם אחד:

------------------------------------------------

ענין משיח ודאי לא שייך עוד ,כי כבר נבחר הגואל חיים והיא בחירה לכל הדורות: גם מישרת חמור אוכל לחם כבר הובטחה מהסימנים שהיא קבועה לכל הזמנים הבאים של הדור הרביעי הזה ושל תקופות הגה''ש ולא תלוי באיש אחד: וקביעות מישרת החמור מבטיחה את ביאת הנמשח שיהיה מבית דוד ובכן הכל בשלב של ודאות: ושאר הדברים כהצלת הצאן הנאבד מאומות הנוצרות ותיקון העולם ובנין בית המקדש ומלחמות ה'' וכו. כולם תלויים בסימנים השלמים של הגה''ש וכבר הם נמצאים בעולם ,ברוך הוא וברוך שמו לעד:

-------------------------------------------------

אחרי שכתבתי את דלעיל אחרי הצהרים ,בלילה, ו' שבט ,ליל רביעי ,חלמתי חלום קשה בו אני ובחורה ,אינני מכיר אותה (אבל היא ''אסתר'' בדרך כלל כפי השגתי בסימנים) הובלנו להרג וכבר החרב מונח על צווארנו: הצטערתי על שלא דברנו עם המורה חיים מקודם לזה (עוד היה בעולם) והצטערתי על הצער שיגרם לו:  לא הרגו אותנו ,אף על פי שהיינו על הארץ וראשנו למטה מוכנים לגזר דין מות:  אך הובילו אותנו למקום אחר להרגנו: אבל ראיתי שהיה עלי רק המנעל הימיני וחזרתי למצוא את השמאלי ומצאתי ולבשתי אותו: וכשחזרתי לקחו את הראשונים ,שהיו שם הרבה חייבי מיתה ,ונדחתה מתנו ליום השני: התפללתי לה'' מפני שנקיים היינו: וגם דברתי עם המורה ,חיים ,במחשבתי: היה הסיבוך המכאיב במחשבה ,איך זה אני נלקחתי למוות והרשע הממזר קרמינה דילי דונה מג'נצנו די לוקוניה נשאר בחיים?! וחשבתי שאי אפשר להבין את דרכי ה'' ,ואולי יש טעם לזה ,או אולי הוא הרצוי ,חס וחלילה! (הוא הרשע שגנב את הסימנים שהיו עד השנה הרביעית ,ושנה אותם והסיר את החמור מהסימנים ,והכריז את עצמו ל''משיח ,הקרייסט'' ,החוזר לעולם ושירד בג'נצנו די לוקוניה ,בדרום איטליה ,להצלת העולם: ושם האתר שלו באינטרנט והכריז עלי מוות חס וחלילה בשם ה'' ובשם המורה חיים: וכתבתי ספר שלם נגדו ונגד כל פעולתו המכוערת והסברתי איך הוא עושה עבודה זרה על עצמו ,בר מינן: תראו באיטלקית ספר אסתר 4 וספר אסתר 5 על כל התיעוד והחרמתי אותו והיו סימנים שהוא חייב מיתה על מה שעשה: - -

-----------------------------------------

כנראה יש שייכות למה שכתבתי למעלה שבנוגע לסיון החמור אין הדבר תלוי באיש אלא בשם ובהמשך המשרה: ונכון זה אמנם החמור המשלים את סימני החמור עד למקום בסימנים הוא נקרא החמור השלם ,ונקרא חמור בה' הידיעה ,כי הוא שהוכן מכל הצדדים מלפני המשרה והוא שהשלים מצד הסימנים עד לקביעת סימני המשרה בשביל העולם ובשביל בני ישראל: אמנם אני לא ''המשיח'' ,אני החמור השלם הראשון הנושא ג''כ סימני המשיחות: והה' הידיעה הזאת נותנת כוח בכל החמורים והעיירים בני אתונות ,גם במועטים מאד , לנשוא בכל השנים הראשונות את גודל הסימנים השלמים בשביל כל העולם. בזכות הגואל חיים הם נעשים כצדיקים אמיתיים שכל פעולותיהם משפיעים טוב על העולם ,ואמנם חמורים הם ורחוקים הם מהיות צדיקים אמיתיים כמו הצדיקים הנסתרים אבל בזכות הגואל חיים יורדים עליהם סימני הגאולה ובזה כל פעולתם לשם הגה''ש או אפילו בהעלם מכוונתם המגולה ,מקושרות בכוכבי הגאולה ובשופט המשוח במלכות השמים ובאור חדש של חנוכת החנוכות ובמשרת חמור אוכל לחם ובתחיית המורה חיים בסימן השלם של תחיית המתים מפני שאני עכשיו חי ,ברוך ה'' ,אבל לא נתהלל ליום ולא נדע מה יהיה מחר: ואין האדם יודע את שעתו: וגם כבר בסימנים מסרתי את המשרה ,אם אני אחסר ,לנמשח אחריי הוא בני יהואל יהואל ,שנולד פה בבאר שבע לפני עשר שנים:

ואולם החלום הפחיד אותי ואולי טעיתי במלה הזאת:  נולדתי פרץ וקיימתי פתיחת פרץ ,זכיתי להיות תלמידו של הצדיק האמיתי ,חיים ,וללמוד אתו שלש-עשרי שנה: וזה כבר שמנה-עשרי שנה אני מקיים את מישרת חמור אוכל לחם: וגם הסימנים הכריזו שאני הגעתי להיות חמור שלם ונתברכתי בחלום פה באר שבע לפני עשר שנים בו אני מברך ''ברוך אתה ה'' שעשני את לחמו'': אני כלום ולא עשיתי אני את דברי הימים: מעת התחלתי במשרה ישנם אלפי טעמים שהמצב נותן בכולם שהמשרה שעליי לא יכלה להתקיים על מישהו אחר:

היה צריך להכיר את הצדיק הנסתר מי הוא מאז ,וללמוד אתו הרבה שנים ,ולראות הרבה דברים: וגם גאל אותי הצדיק חיים מחב''ד: כי הייתי צריך לדעת ולהבין בסוף את כל הרע שהם עושים ,ושהם הדור הרביעי השנוי לעוון ס' הזוהר ,ושהם תנועה משיחית הכי מסוכנת שהייתה אי פעם לעם ישראל ,ועוד נמשכות פעולותיהם במשיח השקר שלהם וכו.: אבל לולא ידעתי את הדברים ההם לא יכולתי לעשות את החרם מדאורייתא וכו. שזה חלק חשוב מאד לפני שיכולים להיכנס לכל יתר דברי הגה''ש: ובשביל לסדר את החוק החדש אשר המון עבודה נשארה להשלימה ,עבודה של שנים ,הייתי צריך לשנים של לימוד עם הצדיק ,חיים ,להבין את הכללים של כל החוק החדש בכללותו ,אף על פי שלא היה מדובר על שם החוק החדש: והייתי צריך לדעת בסתר כמה דברים בנוגע לישוע ועל המורה צדק ובית ספר האיסיים בכדי להגיע אל כל העבודה המרובה של תיקון הנוצרות הניתן בסימן הכוכבים בהכרזת הגואל האחרון ''זה כוכבו של קרייסט ,הבא בזכות הענוה'': והייתי צריך ללמוד עם הצדיק חיים בכל השנים ההן ,בכדי לדעת מה זה אור חדש ,ולהיות משוחרר מכל דעות קדומות ,וחוץ לגדרים של אחרים ,להיות מופשט אחר כך בכדי לקבל את מישרת חמור אוכל לחם ,שצריך להיות מופשט מאד בכל מיני הפשטה בכדי לקיים את המשרה הזאת ,לפחות עד שייוודע בעולם:  צריך ,לדוגמה ,לשים בגדי חמור ולנעור ולא להיות מושפע מבני אדם: ובהרבה פנים ,לדוגמה ,טעמתי חזיר פעם בכדי לקיים את סימן החזיר החוזר להיות כשר במשך הדור הרביעי הזה; ועוד דברים אין מספר שלולא אני חופשי בשכלי ובכל עניניי לא יכולתי  לקיים את המשרה הזאת; כי יכול אני להתחלף מצורה לצורה במהירות מפליאה ,והגמישות שלי בכל עניין יוצאת דופן לגמרי ,כי אני חומר מחליף צורה למען סימני הגה''ש:

וגם הבנתי את תוכן החלומות ומשהו מקצת מדרגת הגואל האחרון בהבנה ,ועוד הרבה דברים ולא היה יכול להיות על אדם אחר ,אף אחד ,שלא עבר עליו את כל מה עבר עלי: ולולא קבלתי מהצדיק חיים מאז לא יכולתי אפילו להתקרב לעשות כעת את מישרת חמור אוכל לחם: ואינני משבח את עצמי ,כי טועה אני טעויות הרבה בדברים הרבה וצריך תמיד לתקן; וגם עצם העבודה יכולה להיעשות אלף פעם יותר טוב ממה שעשיתי, אבל המצב של ההשגחה מה'' ברוך הוא ,מעת לידתי ועד הנה ,נותנת שברגע זה ההיסטורי של דברי הגה''ש ,אף אחד אחר יכול היה לקיים את העבודות של מישרה זו ,אם לא נמצאתי: ולפחות לא בדרך הכתבים וההסברים ואת הקבלה החדשה האמיתית של הדג הגדול לויתן: מצב דברי הימים הוא ככה שאני עכשיו ''צריך'' להיות בעולם לטובת הגה''ש:

ולא אוכל שלא לזכור את בנימינו פריקו שמת באסון במקום החמור והיה זה גם כן מפני העוונות והחטאים של הרשע מג’נצנו שעשו לנו רעות רבות; ומהעדר ההצלחה עד נקודה מסוימת הייתי חייב מיתה ,ונבחר בנימינו מאת הגואל חיים ,לקרבן במקומי לטובת הכלל בכדי שאשאר בעולם: וגם עוד כמה פעמים התחייבתי מיתה בידי שמים ובנסים ניצלתי אחרי התיקון שהיה שייך לאותה ההתחייבות: וחוץ מזה גם הסימן ''חמור ,משיח בן דוד עלי'' ועברתי על סימני משיח בן יוסף בשש שנים הראשונות ואחר כך שש שנים בסימני חמור ,משיח בן דוד: דהיינו עבר זמן המוות בגלל אי-הצלחה של סימני יוסף ,כמו שאומרים מפרשים ,שקודם יבוא משיח בן יוסף ויעשה מלחמותיו ולא יגמור וימות ,ורק אחר כך יבוא משיח בן דוד והוא יצליח בשלמות במלחמותיו ומשרתו: הנה כבר עברתי בסימנים לסימני החמור ,משיח בן דוד: ועוד שאני באמת משבט יהודה ויש לי כל הזכויות ההלכתיות להיות בסימן חמור ,משיח בן דוד:

והנה בחלום דלעיל במה שאני התחייבתי מיתה היה סימן רע מאד בעינינו ,ואנו מאמינים בהחלט שהוא דבר רע מאד לפני השמים וישנם הסימנים על זה: מיתתי הייתה לטעם ,חס וחלילה ,שאותו הרשע ''יעלה'' במשרתו ,יצילנו ה'' מממזר רשע פסול גאוון ונפוח מעצמו ,ומחטיא את כל הסובב לו ומטמא אותם ומוליך אותם לעבודה זרה על עצמו:

קום נא ה'' אלוהינו ויראה לנו בסימן גדול:

עליתי למזבח והתפללתי ובקשתי מחילה על כל מחשבותיי:  טהרני נורא ה'' אלוהי ואל תעזבני ואל תיתן אותי דופי לפני שונאיי ,והפוך את כל המצב הזה לטובתנו למען טובת הגה''ש ,בזכות אהובך ,חיים ,ומחול לנו וסלח לנו על כל חסרוננו: ותחייה אותי ואל תמיתני ,ואתקדש לפניך בתפילת שבע קומות: רחם נא ומחול נא וסלח נא ,כי אני אשם ופושע וחוטא ,ואתה בורא הכל חנון ומוחל רחום וסולח: עשה למען טובת הגה''ש ותחיינו והכרת את הרע ,וקדש את שמך לפני כל התלמידים ,ועשה נס: לכן הכנת את כל חיי למשרה הזאת:

וישבתי בבית הדין וחזרתי על הדברים ואחרי זה חזרתי למזבח ובקשתי מחילה וסליחה על עצמי ואמרתי את שבע קומות התפילה והנני כותב: ולא הלכתי לבית הכנסת הבוקר כי אני מרגיש שחיי בכפי וצריך להימחל ולהיסלח מאתו יתברך: ירחם על עבדו בזכות הצדיק חיים ולטובת הגה''ש יקבלני ויקבל את תפילתי ואת תשובתי ואת תיקוני וירימני על כני ,וכן יהי רצון אמן וכן יהי רצון:

רחם נא על עמך ישראל ה'' אלוהינו ,ומחול וסלח להם וקבל את תפילותיהם ,כי עם זה הוא העם הגדול האהוב הזה בני אברהם יצחק ויעקב ורחם עליו ברחמיך הרבים והציל אותו מכל אויביו: והכרת את כל שונאיו על פניו ,ותראה לעם הזה ישראל שאתה אוהב אותם ועומד להם ועושה להם נסים ונפלאות: ותראה את הצדק שלך על העם הזה ,כי ערפאת הוא הרשע הממזר השקרן המזויף הממזר ההורג והשופך דמים והמעורר את עמו לשנאה ולדמים: ועמך ישראל אוהב את השלום ורוצה שלום ורוצה את הטוב אבל המה רוצים במלחמה ומרבים בשנאה ובאלימות: הציל נא את העם הזה ,עם ישראל ,בנס גדול והרים את ידיך לזכור בטוב את כל הלבבות הטובים של בני ובנות העם הזה: וישראל עשה הרבה לנסות בשלום אבל אלה שונאים ואינם רוצים בשלום: הכרת את השונאים ,אל תתאחר ,כי הזמן עכשיו ורבה המהומה והבלבול וגם פחד גדול על גורל עם ישראל:  עשה נסים בשמים ובארץ ,ה'' צבאות ,ותראה לעמך הנבחר שאתה נמצא ושאתה עושה ושאף אחד יכול לעשות כלום ,כי אם אתה ,ותעשה דברים חדשים אשר לא נבראו מלפני זה: והרמת את עמך מהבלבולים אל הבהירות בהראותך אותם את צדקך לעיניהם וישבחו את שמך וידעו כי אתה עמם ומחול לכל עוונותיהם וסלח לכל פשעיהם ותכיר את עמך מפנימיות לבו הטוב ונשמתו הטהורה ,וזכרת את אברהם יצחק ויעקב וריחמת על עמך ישראל והרמת את מדינת ישראל להיות ישרה מלפניך ,כולם וכולן ,כי בניך ובנותיך הם ,ובחרת בם לאהוב אותם ולא לשנוא אותם ולא למכור אותם ביד רשע ממזר ערפאת ולשונאים: וזכור במחשבתך הנצחית עד כמה אתה אוהב את העם הזה וכמה אתה חפץ בטהרת נשמתו והרמת נס גדול והראית את גדולתך ועורר בהם את נשמתם ויראו בעיניהם את ישועתך: אמן יכן יהי רצון:

-------------------------------------------------

 

אור חדש לרמב''ם

 

פרק יז' - ויחזרו לדת האמת

פ''יב א' - הלכות מלכים

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג ,וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה ,ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו''ם המשולים כזאב ונמר ,שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם ,ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו ,אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל ,שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן ,וכן כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים: ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו בהן:

------------------------------------------------

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש במעשה בראשית ,אלא עולם כמנהגו נוהג: -------- ולא שבביאת ''המלך המשיח'' יוסר ,חס וחלילה ,המסכים המבדילים בין העולמות ,או שדרך ''ספירות נאצלות'' בביאת המלך המשיח יוסר המסך המבדיל בין עולם הבריאה לעולם ה''אצילות'' (חס וחלילה שאינה מתקיימת באמת ואינה במציאות ונבנית על פי השכל האנושי ביחד עם רוח זרה ביד ''מקובלים'' על פי שיטת האצילות של ס' הזוהר ונמשכה הטעות בכל שרשרת אותה הקבלה המזויפת עד לתנועה המשיחית השקרנית של חב''ד ועד לבית ספר הקבלה בירושלים על פי תורת ר' אשלג וכו.) וירד ויתגלה ה ''אין סוף'' דרך ה ''ספירות הנאצלות'' בעולם למטה ,שזה כפי דעתם המוטעה והמבולבלת ''ויתמלא הארץ דעת ה'' כמים למים מכסים'' וכו. וככה גם הירושלים השמימית הנאצלת יתגלה בעולם למטה ופתאום יימצא בית המקדש על מקומו וכו. וכולו שקר:

וזהו שמדגיש כאן הנשר הגדול הרמב''ם שלא יהיה חידוש במעשה בראשית ,ובחכמה גדולה מאד אמר ככה ויודע מה הוא אומר וגם נבואי הוא לכל מה שקרה בשיטת האצילות המזויפת של ס' הזוהר: ומוכח אצלנו שכל השיטה ההיא הורסת ,בר מינן ,את הקבלה האמיתית בישראל הנקראת קבלת ה''ב'' של בראשית: הנה הסברו בקיצור נמרץ כלול במכתב שכתבתי באחרונה ואביא אותו כי סימן הוא לזמננו:

טו'' טבת ,תשס''א ,רחוב יריחו ,מס' 36 באר שבע:

מכתב ליוסף פרחי שיחי'

שלום וברכה;

אפילו יהודים טובים ותמימים בזמנינו ,בעוונות ,עוד אמונתם בזוהר ,לא משום אשמה ,כי אם מטעות עוון קץ של אחרית הימים שנסתיימה בשואה:

נסתיים העונש הכללי על העם ,אבל רק אחר כך ,אחרי תקומת המדינה והתחלת התחייה והכניסה לתקופות הטהרה של עם ישראל ,מתחיל הזמן של מלחמות השם: נמצא שאנו ברגע הזה בזמן הסתירה ההיסטורית הכי גדולה; הטעות הנוראה נשארה על כל הצדדים ,על אלף פינות היהדות ,וכמעט אף אחד יודע משהו: ומאידך ישנם מעטים שיודעים ,ועתה מגיע הזמן לגלות מהו הרע הנסתר שעיקם ושבש והרס והחריב את היהדות הטהורה והישרה והאמונה הפשוטה 'תמים תהיה עם ה'' אלוהיך' והפך את התורה הקדושה לבורות בורות ולקוים קוים זעיר שם זעיר שם:

ובכן תשמח ,יוסף היקר ,אם קוראים לך כופר ,כי סימן הוא שאתה לא פחדת ודיברת וקיימת את המשנה להיות לאיש במקום שאין אנשים: תדבר את האמת שאתה יודע ויישר כחך כי אתה כופר בכיפרותם ושובר את פסליהם ומטהר את הארץ מאלוהי נכר: יברכך ה'' ברוך הוא ממקום קדשו ויתן לך כח לעמוד נגד כולם על דבר אמת תורת ה'' מסיני תמים תהיה עם ה'' אלהיך:

ומי יחזירנו אל יהדות הנשר הגדול!!

תתמודד עם הדור החדש ותציל את מי שאתה יכול להציל: ההתמודדות העיקרית עומדת על ההלכה האמיתית ,הלכה שאינה מובנת עוד לרבנים: כל השגת ומונחי ה''אצילות'' ,בגלל שהם מדוברים על עולם שהוא למעלה מעולם הבריאה ,אסורים הם במחשבה בדיבור ובכתב: והם כאילו נאמרים על דרגה שהיא לפני בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: ואסור מן המשנה לחשוב על דבר שכזה: והדיבור וכל שכן הכתיבה על דרגות ובחינות למעלה מבראשית בוראים אלהים אחרים ויוצרים ריבוי רשויות ועושים שיתוף בין דרגת האלהות בזה ודרגת האלהות בזה ,כמו שאלת הזוהר מאן אלהים דאמר יהי אור ומאן אלהים דאמר נעשה אדם בצלמנו? ועונה שהראשון נאמר על פרצוף אבא והשני נאמר על פרצוף אמא: הרי ריבוי רשויות ,אלהים אחרים ושיתוף:

ובאמת כפרות היא במעשה בראשית או כמו שמוסבר אצלנו כופר ב ''ב'' של בראשית ,דהיינו הקבלה האמיתית של ישראל הנקראת על שם ה ''ב'' של בראשית: כי ''ראשית'' היא חכמה וה ''ב'' של בראשית שני סוגי חכמה הם ,חכמת השמים וחכמת הארץ ,שאין חכמת השמים כחכמת הארץ ,ככתוב השמים שמים לה'' והארץ נתן לבני אדם: ורק הוא יתברך מאחד את שתי הדרגות הנפרדות במה שהוא הבורא ,בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ,מאחד אותם מצד שהוא הבורא ושומר על הפרדתם במסך מבדיל מצד שתי בחינות החכמה:

ולכן לא התחילה התורה באלף כי מהאלף היו באים לטעות להחשיב את השמים ואת הארץ לדרגה אחת מאוחדת מבלי המסך המבדיל ביניהם הנשמר תמיד מה ''ב'' של בראשית: רמזו חז''ל שהאלף היתה מביאה לארירות אם התחילה בה תורה ואם ה ''ב'' מביאה לברכה: נוסיף עליו שהאלף מרמז על ''אצילות'' כי כל שיטת האצילות עושה את זה דווקא ,שוברת את המשקל האמיתי בין השמים ובין הארץ ומאחדת אותם לדרגה אלהית נאצלת בדרגות מאוחדות נאצלות בעולם של אצילות מאוחד לפני מעשה בראשית ,חלילה וחס: ובכן העדר ידיעת ההלכה האמיתית בעצם איסורו בשיטה של אצילות הוציא אותם והחריג אותם מהקבלה האמיתית של תורתנו הקדושה במאמר ה'' הראשון של בראשית: ולא הרגישו הרבנים מאז ונכשלו בה כי חדשים מקרוב באו ולא ידעו לשער את עצם הרע ועצם האיסור של מונחי אצילות האלהות: ומה שהבאתי לך פה היא כהקדמה כוללת לכל הפירושים וההסברים הנפלאים הצודקים והאמיתיים שתמצא בספר הקדוש מלחמות ה'':

אשריך ואשרי חלקך שנדבקת בקבלה האמיתית בישראל בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:

באהבה רבה וברכת שלום

כי יש תקוה לדור הצעיר הבא

פרץ גרין

------------------------------------------------------

ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו''ם המשולים כזאב ונמר ,שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם ,ויחזרו כולם לדת האמת -

--------------------------------------------

גם זאת היא מלה בקצרה כוללת הרים גדולים ועבודה רבה: לא דבר פשוט הוא שיחזרו כולם לדת האמת! ואמנם כבר אמרנו קודם כל ישנו התיקון הנורא שהוא לעם ישראל לטהר אותו מעוון ס’ הזוהר החורג לגמרי מדת ישראל ,מהדיבר השני ומהקבלה האמיתית של בראשית: ויוצא מתיקונו ההתבוננות העמוקה מן התורה על השורשים של עבודה זרה בספר חמשה לוחות הברית ובו החרם מדאורייתא נגד הדוקטרינות המזויפות וכו. אחריו ישנו התיקון הגדול של הנוצרות וגדול הוא עד השמים הוא התיקון המפליא והוא כי תיקון כללי הנוגע לעם ישראל לא פחות ממה שנוגע לאומות הנוצרות ולעולם בכלל: וישנו גם כן תיקון האיסלאם והוא הקל שבכולם:

כאן אצטט מהקדמה ג' לספר אסתר 6 המבארת את הברית השלמה ומשהו על תיקון האיסלאם ועל תיקון הנוצרות: ובפרק יח' אביא על ענין סימן תחיית המתים וקשרו עם מישרת ישוע:

הבורא ישתבח ,ה'' אלהינו ,קדוש ישראל וגואלו כורת את הברית הסופית השלמה (היא הברית החדשה הנזכרת בנביא ירמיה (לא') עם הגואל האחרון הנבחר ,חיים בן משה מצנעא תימן ,אחרי שנפטר הצדיק השלם הקדוש וקם בסימן השלם של תחיית המתים ,ו ''פתאום בא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים'' והוא נעשה לשופט המשוח במלכות השמים:

תודה לאל שדי ,תודה לה'' אלהינו ,תודה לאל עליון ,תודה לאל חי ,תודה לה'' אל עולם ,תודה לה'' צבאות ,תודה לאהיה אשר אהיה: בשבע שמות אלה הקדושים ה'' אלהינו כורת את הברית הסופית הזאת עם הגואל האחרון חיים בעד עם ישראל ובעד כל האנושות: והוא בסתר במלכות השמים והדברים יורדים אצלנו במשרת חמור אוכל לחם בחלומות הכוללים את הסימנים השלמים של הגה''ש ואנו מסדרים בכתב ומקיימים את הברית בעולם: ונמשכת קדושה חדשה וכח נבואה חדש דרך שבעה שמות אלה בגאולה השלמה ונקראים ''שבעת המעגלים הנבואיים'':

שבעת המעגלים הנבואיים הם המביאים את הנבואות החדשות של הדור הרביעי הזה ושל תקופות הגאולה ועל הבנין החדש ובית המקדש השלישי שהוא בנין בשבע קומות ובו שלש-עשרי מזבחות: והבנין הבסיסי של תפילת המנהג החדש קשור בשבע קומות אלו בשבעה שמות קודש הנזכרים:

ואנו התלמידים של הגואל חיים נביאים חדשים אמנם לא כנביאי ישראל הקדושים ,כי אם סוג חדש לגמרי בנבואה והוא דרך חלומות נבואיים של הדור הרביעי ושל הגה''ש ואנו חמורים נבואיים המקבלים את קבלות הגה''ש החדשות ,וכל העושה את עצמו נביא-חמור לגואל אחרון המורה חיים יכול לקבל ולנבאות:

הנה שבעת המעגלים הנבואיים הם המקור לקדושה החדשה של הגה''ש ,היא הקדושה הצריכה בכל דברי הגה''ש ,המנהג החדש במסגרת בית התפילה החדש של הגה''ש ,החוק החדש של הגה''ש והקבלה החדשה האמיתית של הגה''ש: כל אלה השלשה דברים ,מנהג חדש ,חוק חדש וקבלה חדשה צריכים להסגר בתוך ברית קבועה חדשה לדורות היא תפארת הברית השלמה של הגה''ש בזכות הגואל האחרון ,חיים:

ואמנם ירידת הדברים מן השמים לארץ אינה באה דרך שבעת שמות של המעגלים הנבואיים ,דהיינו לא בישירות ,שאם כן היה קשה מדי לקבל אותם ,ובפרט כשההבטחה בגה''ש היא 'ואשפוך רוחי על כל בשר': ובכן מפרש הפסוק שאותה הדרך של ו ''אשפוך רוחי על כל בשר'' היא דרך חלומות וחזיונות אמיתיים היורדים מלמעלה: ובהם כל אחד וכל אחת יכול לקבל אם הולך באמונת הברית הזאת השלמה והמשלימה לברית התורה:

ובכן בחסד ה'' ברוך הוא יתברך כבר סידר באוצרותיו לזמן המחוכה את הסימנים הגאוליים והמשיחיים המוכנים לרדת לעולם דרך חלומות ואף דרך חזיונות אמיתיים בכדי שיכולים להתקבל מכל אדם או אשה ,שהרי כל אדם יכול לחלום ואם בזכות יכול לקבל אף דברים עליונים מתוך מה שבא בצורת החלום ולספר מה שראה ולשימו על עדות:

הם כאמור החלומות המוזכרים ביואל הנביא: הם החלומות הנפלאים ואף נוראים המתחילים לרדת בביאת הגואל חיים ויש בארץ מי שכבר מוכן הוא לשמוע את החלומות הבאים ולרשום אותם בכתב ולהסביר מה שהוא יכול על תוכנם:

מובן הוא שאלה החלומות מיוחדים ואינם בסוגי שאר החלומות המתקיימים ,שהרי אלה יורדים בזכות הגואל הנבחר וכוללים בתוכם את הסימנים השלמים של הגה''ש ואת כל המסרים החדשים של הגה''ש ואת הרוח מה'' ברוך הוא הנשפך על כל בשר למי שחפץ לזכות בהם:

מוכרח הוא ,אפוא ,שחלומות הגה''ש יהיו סגורים במסגרת הברית השלמה: והם הסימנים השלמים הגדולים הראשונים הנקראים ''סימן הכוכבים'' ''סימן השופט המשוח במלכות השמים'' ''סימן אור חדש של חנוכת החנוכות'' ''סימן חמור אוכל לחם'' ''סימן הדור הרביעי ודור הבנין החדש'' ו''סימן תחיית הצדיק ,הגואל האחרון ,חיים בן משה ,מצנעא תימן'':

הנה השבעה מעגלים הנבואיים והששה סימנים השלמים וכל הקשור בהם נכנסים אל הברית השלמה ונחתמים בה ליתר דברי הימים: כי הברית הזאת היא המוקד ההיסטורי החדש היוצא מאת ה'' ,מוקד המאחד את דברי העבר אל הדרך הרצויה בעד הדורות הבאים: לכן מוכרח הוא שתהיה ברית כפולה מאוחדת ,מפני שלעם ישראל לא תספיק הברית האוניברסלית של סימני 'יוסף' והם צריכים לברית המחדשת והמשלימה את ההלכה ואת המנהג ואת הלימודים ואת התורה בכלל בעד עם ישראל:

כפילות הברית נקראת בסימנים התאחדות מזבח הכהן המשוח ומזבח מלכיצדק: עיקרי הוא סימן זה באחדות החדשה של בית התפילה של הגה''ש בין מה שנקראים הסימנים המשיחיים של בית יוסף והסימנים המשיחיים של בית דוד ,סימני יוסף הם הסימנים האוניברסליים וסימני בית דוד הם הסימנים בהמשך מסורת התורה לישראל:

מסוד האחדות זו יוצאת השבת הלבבות אבות על בנים ולב בנים על אבותם ,היא השבת הלבבות בין יהודים ונוצרים ואומות העולם ובכלל ,והשבת הלבבות בין יהודים ומוסלמים: כי דרך איחוד מזבח מלכיצדק ומזבח הכהן המשוח נבנה בית התפילה ומיוסד המנהג החדש ,ועל הקומה הראשונה ישנה ה''מחצלת של האיסלאם'' למוסלמים שגם נסגרה ונחתמת במסגרת הברית השלמה:

ואך נקראת ''מחצלת'' ולא ''מזבח'' מטעם המנהג ,שהרי אין בני האיסלאם יכולים לשנות את מנהגם ,וענינו קשור בפירוד ההיסטורי המנובא בתורה: מופרדת מחצלת האיסלאם גם מטעם העדר הסימנים המשיחיים במסגרת האיסלאם ,מה שאין כן עם הנוצרות שאין פתרון למטרות הרבות הצריכות להתקיים דרך האחדות מזבח מלכיצדק ומזבח הכהן המשוח (דהיינו בין היהודים מצד אחד ובין הנוצרים המקבלים את הסימנים השלמים ונכנסים לאמונה הנכונה על מזבח מלכיצדק) מבלי שיתפענח לגמרי ובאופן קבוע לתמיד הסיבוך ההיסטורי המשיחי הגדול והנורא  מסביב למשרת ישוע:

בלי הפתרון ההוא אין אחדות אמיתית: ומפני שהנוצרות בססה את קיומה על הברית החדשה הנוצרית וגם בה נתקשרו נבואות הגאולה באה הברית השלמה גם לתכלית זו לחדש את הברית הנוצרית בהסבריה האמיתיים השוללים כל התיאולוגיה הנוצרית והמצילים את הסימנים היוספיים האוניברסליים ואת מישרתו ההיסטורית המיוחדת של ישוע ,קריסטו של אומות הנוצריות:

בלי פענוח זה אין אחדות ובלעדיו אין הגאולה שלמה ואין שלום אמיתי: ועוד נתגלה בסימנים שבין מחנות הנוצרים נמצא רוב הנשמות של עשרת השבטים שנתפזרו מאז בין אומות העולם: ובכן בלי אותה אחדות אי אפשר שיתקיים האיחוד המנובא בין בית ישראל והם הצאן הנאבד מבית ישראל ובין בית יהודה ,כפי שניבא יחזקאל:

        ועוד אין הגאולה השלמה באה עד שיש בכוחה להציל הרבה מאומות העולם ששורשם בעשו וביפת ויש גם הצלה וישועה לטובים בבני חם ,כי 'על כל בשר' כתוב והצדיק חיים הכריז ''כולנו בשר אחד'':

        והנה אנחנו כולנו ,יהודים מוסלמים נוצרים ואינדיאנים מויקנים כולנו ביחד כבהמות לגבי האמת המתגלית לפעם הראשונה בדברי הימים והוא בצורה אחרת לגמרי ממה שחשבנו: 

        ולכן צריכים לפשטות חמור גדולה בכדי שיבין כל חכם לב שהפענוח האמור ופתרון כל עניניו של מישרת ישוע לא אנו שעשינו אותם ,לא אנו שחפשנו ומצאנו ,לא אנו שהוצאנו סברות ומצאנו שכל מסכים ,לא אנו שבראנו את מישרת ישוע ולא אנו שכסינו אותה לאלפיים שנה גם לעיני נוצרים וגם לעיני יהודים: ונחנו מה? חמורים הרושמים את הבשורות היורדות בחלומות של הגאולה השלמה: לא שלנו הם הדברים: הפתרון והפענוח נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא שעשה ולא הסביר לנו מה שעשה ,וקנאת ה'' עשתה כל זאת:

ובכן אותם הפתרון והפענוח הם דברי אמת שהיו מכוסים עד זמן ביאת הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,ומתגלים הדברים במסגרת הברית השלמה הכפולה הזאת וסגורים ונחתמים בה ביחד עם שבעת המעגלים הנבואיים וששת הסימנים הגדולים וכל הקשור בהם:

הנה המוסלמים נשארים במנהגם על מחצלת האיסלאם כאמור ,והנוצרים בתיקון הנוצרות יוצאים מהנוצרות לגמרי ונכנסים לברית השלמה על מזבח מלכיצדק: ועל כל המזבחות החדשים משתמשים במנהג החדש והחוק החדש ,הנה חוץ ממזבח הכהן המשוח בשביל בני ישראל ישנם מזבח יהודה ומזבח אפרים: כל יהודי יכול לעלות על מזבח יהודה: ואמנם הנכנסים לדת ישראל ממזבח מלכיצדק מפני שיצאו מעולם הנוצרות אבל נשמות הן מבית ישראל והם הבנים השבים אל גבולם ובן יקיר לי אפרים ודמעות רחל אמנו על אלה נשפכו ועל אלה נענו ברחמנותו יתברך ,''כה אמר ה'' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה'' ושבו מארץ אויב: ויש תקווה לאחריתך נאום ה'' ושבו בנים לגבולם'' והם  בני עשרת השבטים החוזרים מתוך הנוצרות ונכנסים לברית השלמה הסופית ומתגיירים בברית מילה בטבילה ובעדים ועומדים על מזבח אפרים:

והם שני מזבחות נפרדים מפני שהחוק החדש מקל עליהם בכמה אופנים שלא רגילים הם בדברי קדושה כמו היהודים שנשארו בזהותם היהודית במשך הדורות: אמנם גם על מזבח יהודה משתמשים במנהג חדש ובחוק החדש:

בית הכנסת המסורתי נשאר תמיד ובכן הרגיל והחפץ ימשיך כמנהגו ומי שחפץ במנהג החדש יתפלל בבית הגה''ש:

הרי כל המזבחות של בית הגה''ש הם בעצמם כבר כלולים בששת הסימנים השלמים ובשבעת המעגלים הנבואיים והוא המספר השלם של הגה''ש ,שלשה-עשר: (לפעמים ישנו ארבעה-עשר להשלים למס' ''יד'' אבל כמספר כולל וחוץ למספר עצמו ,כמו שאצלנו ספר הכוכבים של שלשה-עשר פרקים וישנו הפרק הכללי ארבעה-עשר אבל לא נמנה ונקרא הספר על שם שלשה עשר פרקים):

ספר משנת חיים הוא בשלשה-עשר עלים: וכן הקונסטלציה החדשה שנתגלה מתוך הסימנים הנקראת השושנה לה שלשה-עשר כוכבים: וכן המזלות החדשים של הדג הגדול לויתן שזה חלק שלם של הקבלה החדשה האמיתית המתגלית בביאת הגואל האחרון ,הם שלשה-עשר מזלות חדשים:

וכן המידות המיוחדות הפנימיות הנאמרות אצלנו השלש-עשרי מדות מסוגלות של אסתר המלכה: והנה המזבחות בעיקרם נקרא על שבעה ואמנם מתפשטים לשלשה-עשר מזבחות ,והם מזבח יהודה מזבח בנות יעקב מזבח אפרים מזבח בנות ישראל מזבח מלכיצדק מזבח העמים מזבח הכהן המשוח מזבח הכהנת המשוחה מזבח הנביא מזבח ישראל הגדול מזבח השושנה מזבח הלויתנית ומזבח החתונות: הנה כל אלה הם ושמותיהם סגורים ונחתמים בברית השלמה ,בזכות הגואל האחרון ,חיים:  

        לא יוכל להחסיר מספר עשרה המתחדש במסגרת הברית הסופית ,והוא כי החוק החדש הוא גם כן התחדשות עשרת הדיברות בעד העולם ,והיא התחדשות היסטורית זקוקה מאד ,ובפרט הדיבר השני: וקבלנו סימן שלשים צעדים בעד החוק החדש ,והם עשרה לוחות על עשרת הדיברות ,ועשרה לוחות על המידות ''אמונה ,ברכה ,סגולות הלב ,תפילה ,השראה ,תיקון ,התקדשות ,התחדשות ,טעם ,ושתיקה'': ועוד ישנם עשרה לוחות על העשרת הדיברות כפי מדת הצדיק החי באמונתו: ככל אלה סגורים ונחתמים בברית הסופית השלמה:

ומה לחמורו של הגואל ,חמור עם שלש עיניים גם לערבים: אביא לכם כאן דוגמה מפליאה מחלומות הגאולה השלמה:

 בחלום של ג'וספה היה על השולחן ספר ודף המדבר על שלשת אבותנו: וג'וספה היה מסביר לסעיד ,חברנו המוסלמי המצרי, על עניין שלשה אבות בכדי לשרש את הטעות בדבר העקידה שאומרים הם שהיה ישמעאל להיעקד:

בדף היו שלש צורות המייצגות את האבות אברהם יצחק ויעקב: סעיד קרא בערבית ''איברהים אישמעאיל ואילחמיר'' (אברהם ישמעאל והחמור) : אמר ג'וספה ''השלישי הוא יעקב של דברי הימים'': סעיד חזר על שמות אבל הפעם לא הזכיר את השני: ג'וספה אמר לסעיד שתמיד החמור הוא יעקב של דברי הימים אבל בצורתו הראשונה היה חצי חמור עד שהפך לחמור שלם: סעיד הסכים ואמר ''כן, השלישי הוא החמור'': - - -

 משנה שלמה חדשה היא ואנסה לפרשה: בקריאה הראשונה של סעיד קיים הבלבול לשים ישמעאל במקום יצחק אבינו והוא מפני בלבול העקידה: ואמנם על החמור המתגלה בסוף אין שום ספק שהוא מיצג את יעקב של דברי הימים דהיינו הגאולה השלמה השלישית כי חמורו של הגואל השלישי הוא: ומפני שהוא כן שהשלישי קשור ליעקב ,סעיד מבין שאין לו מובן שיהיה ישמעאל במקום יצחק אבינו ,שהרי יעקב הוא בן יצחק בן אברהם לא בן ישמעאל בן אברהם: ושותק הוא לתת מקום לתיקון: ומראה לו ג'וספה שמקודם היה רק חצי חמור ובמשך הזמן נשלם ביעקב שהרי כל עיקרו הוא להשתלם בעד הגאולה השלמה:

ועל זה סעיד מסכים שהחמור הוא השלישי בלי שום ספק: הנה אף אם היינו מוצאים את החמור מסימני יצחק (שהצורות כאן מראות על 'סימנים') איננו החמור השלם עד שמגיע לסימני יעקב: ואמנם במה שהחמור הולך ומתקדם עד שמשתלם מתחת לסימני יעקב ,נוכל להבין שהתחלת עניין החמור הוא גם לפני זה מתחת לסימני יצחק ,והנה כתוב ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם:

יש כאן רמז על דת האיסלאם שתצא לבני ישמעאל בן אברהם ועל הנוצרות שתצא מסימני יצחק: ועל שני הדתות ההן אומר ''שבו לכם פה עם החמור'' ופרשוהו רבותינו זיכרונם לברכה על ישמעאל עם הדומה לחמור ,זה מצד אחד ואמנם הנוצרות שיצאה ממשרת ישוע שסימניו מה'ריש' של שם 'אשר' (כמפורש באריכות בכל כתבינו היא משרה נבואית העונה על סוף מלאכי הנביא) שלכן הנבואות המשיחיות והגאוליות קשורות באותה המשרה ואמנם נקראים על שם החצי ,שהרי לא נשתלמו אלא עד החצי: וזהו החמור שצורתו הייתה חצי חמור: וגם דת האיסלם שישנו מצדו ענין החמור המביא גאולה בשם אללא לעמים רבים ,אינו כי אם עד החצי ,ולא נשלם החמור באיסלאם כמו שלא נשלמת הגאולה באיסלאם:

ובכן או מצד הנוצרות או מצד דת ישמעאל או מצד בני ישראל הכל מחכים עד שהחמור נשלם ,כי הוא החמור השלישי של הגאולה השלמה מתחת לסימני יעקב אבינו: ואמנם יצחק אבינו שב עם אברהם אביו אל החמור ובינתיים עלה האיל לעולה במקום יצחק: והנוצרות מהאיל יצאה כמוכח בכל כתבי ספר משנת חיים שישוע הוא האיל ההיסטורי שנעקד ועלה לעולה והיה לישועה נסתרת במקום עם יצחק הוא עם ישראל: ונעשה במשיחותו לחצי ישועה לאומות העולם עד שבא הגואל השלישי והתגלות הגאולה השלישית ונוער החמור השלם ומבשר את הסימנים השלמים המפענחים את כל הסיבוכים שיצאו בהיסטוריה:

וככה הם בדברי הימים ,אפוא ,שבני ישמעאל ישבו עם החמור ולא ראו בעקידת יצחק ולא ידעו שהאיל הושם במקום יצחק ולכן התבלבלו בעניינו: והנוצרות שיצאה ממשרת האיל הנלקח לעולה לא הבינה שהחמור היה רק עד החצי ומאיל עשו אלוה ויצאו מדת ישראל וחרגו מאמונת יצחק ומאמונת ישמעאל המקובלת מאמונת אברהם: ואמנם החמור של האיסלאם היה בסימני התפתחות הגאולה ואין בו משיחות אבל האיל נקשר עם המשיחות הקשורה בסימני יצחק המוסתרים וחמורו של ישוע היה אתון שלא יכלה עוד לדבר וכו.: שלכן הנוצרות נשארה בסימני המשיחות עד החצי כמוסבר:

....................................................................................

אור חדש לרמב''ם

RAMBAM20.DOC

פרק יט' החוק החדש

החוק החדש של הגה''ש חלק אינטגרלי הוא מחלקיו: התורה היא חוקים ומשפטים ודינים מצות ה'' אשר ייעשו ואשר לא ייעשו ,התורה היא חוק האלוהים ובאה לחנך שופטים לשפוט את בני ישראל בהם ואף להעניש ולקנס ולכוף כפי הצורך בכדי שחוקי ה'' יישמרו כמצות בני ישראל:

משה רבנו ע”ה הוא המחוקק הנבחר הגדול והוא שזכה להביא את התורה הקדושה לעולם בכתב ולמסור את חוקיה שנמסרו בעל פה לדורות: אין התורה שבכתב מובנת לבדה בלי התורה שבעל פה ואין לה כוח המשך בלי מסורת המשנה שנמסרה ליהושוע בין נון ולזקנים ולנביאים ולאנשי כנסת הגדולה ולחכמים ואחריהם לפוסקים ולרבנים בכל דור:

המעשה לפועל במצות התורה ומצות החכמים היא ההלכה: וצריכים חכמים בכל דור להתאים את ההלכה למעשה כפי המצבים החדשים המתהווים ,כפי הדור והזמן והעת ופרטיות כל מקרה שאינם אף פעם דומים במקרי העולם כידוע והוא טעם כללי לצורך שופטים שאם כל מקרה היה יכול להיות נידון כפי החוק הכתוב לא היה צורך לשופטים וכו.

כל אלה כללים הם אמיתיים שאין להרהר אחריהם: ואמנם נהפוך במקצת את הקערה בכדי להבין מאידך שישנם טעמים לא מועטים לצורך החוק החדש המתגלה כפי צרכי הגה''ש: קודם כל יש להפריד בין לימוד התורה בכל תרי''ג מצותיה ופועל ההלכה ,כי כללי הלימוד ענין וכללי המעשה ענין אחר; כללי החכמה ענין וכללי יישום המעשה להלכה ענין אחר:

בספר המצות הרמב''ם ע''ה מונה 60 מצות עשה מרמ''ח השייכים למעשה בבני ישראל בכל עת ובכל זמן; דילוג משמעותי  הוא מ248 ל60: איך יהיה לעתיד לבוא כשיתבטלו כל החגים חוץ מפורים וחנוכה? בקיצור רוב המצות עברו את זמנן וכן הוא בכל המצות על המקדש ובגדי כהונה ודיני הכוהנים נתבטלו כבר ולא יחזרו: ולימודם לשם שמים קדוש: עיקר נצחיות התורה היא קדושת לימודה והמשפטים המוסריים ודיני נזקין וגילוי עריות ואהבת לרעך כמוך וחובות הלבבות נשארים:

אין עוד קרבן פסח ולא יחזור; נשאר חג הפסח שהוא זכר לפסח מצרים ואיסור חמץ ומצות אכילת מצה ומרור ואמירת ההגדה: ואמנם נתעורר קצת כי כבר אנו בזמן הנבואות של הגה''ש והגיעו מיליוני יהודים לארץ ישראל לכן הנה ימים באים נאום יהוה ולא ייאמר עוד חי יהוה אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים: כי אם חי יהוה אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם:

ואיך יקוים "ולא ייאמר עוד" אם לא שיש הגדה חדשה לפסח החדש?!

נבואת עם נבל כבר התקיים ,בעוונות ,ובא סוף אחרית הימים לישראל בשואה ,והחזיר אותנו הקב''ה לארץ אבותינו; פסח חדש: אנו בזמני קיום הנבואות גם של התורה וגם של הנביאים:

גם חזר העגל הזהב ,בעוונות ,והוא הגורם הנסתר של השואה ,בעוונות ,עוון קץ פסולת ספר הזוהר וכל מיצרי העבודה זרה בשרשרת אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשונאי: כבר חזר מעשה העגל ונענשנו בשואה; וחזרנו לא"י  ולוקח זמן עד שתבוא ההבנה על עוון השואה כי חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם ,הוא עוון האצילות וכל קבלת ס' הזוהר והקבלה הלוריאנית: ואנו בזמני היטהרות שידע כל ישראל מאיזה מיצרים יצאנו בפעם הזאת האחרונה:

עברנו על אחרית הימים אבל עוד ישראל לא מבין איפה היה ובמה נפל ואולם אנו בזמן הנבואות; ישראל יידע ויבין: וכבר מתקיימת ארץ ישראל וכבר הגיעו יהודי הצפון: אנו בתוך הפסח החדש ,ראשי חדשים לדורות הבאים ,יאמרו הגדה חדשה לגמרי דורות הבאים על הדור הזה ,עובדי עבודה זרה היו אבותינו לארבע מאות שנה מפרצופי ספרד עד צמצומי צפת ,עבדים לפרעה קשה-עורף האצילות ,ופרשנו מאבינו שבשמים ולא ידענו וזבחו לשדים לא אלוה אלוהים חדשים מקרוב באו ונפלו חכמים וגאונים ונשתבשה כל חכמתם ולא ידעו ונענשנו בשואה ולא ידענו על מה:

אמנם זמן נבואי היה ונהרגנו ונתקבל קרבן ישראל ורחם עלינו ה'' והכניס אותנו לתקופת הנבואות שלאחרי השואה וקיים את הבטחותיו והביא אותנו אל אדמתנו והכניסנו לזמני טהרתנו: וקרבן ישראל שנתקבל על הרוגי השואה היא התחלת "ימות המשיח" כי אותו הקרבן משיחי הוא והיא תקופה של מאה שנה עד לבנין בה''מ ב 2048 בערך ,בע''ה:

העבד הסובל הבלתי מובן מכל העולם והוא נשא את עוון העולם והובל לטבח ולא פתח פיו כי אם לומר שמע ישראל ,שהוא אחד מהארבע שלבים של נבואת ישעיה נג' המפורסמת ,התקיימה בעם היהודים בשואה; והשואה הוא הקץ לאחרית הימים לישראל ומהקץ ההוא נתקבל הקרבן המשיחי ההוא ונכנס תקופת ימות המשיח:

והוא שלב אחד של ארבעה שלבים של הפסח של ימות המשיח: כי ארבעה שלבים הם עד לבנין בה''מ ,(א) קרבן ישראל בשואה והקמת מדינת ישראל שהיא תחיית עם ישראל מן המתים ,(ב) ביאת הגואל הנבחר ,חיים ,במלכות השמים ,וירידת בשורות הגה"ש ,(ג) תקופת הדור הרביעי לעולם המנובא יום ה'' הגדול והנורא ,(ד) בנין המקדש השלישי הסופי:

והנה עם ישראל אחרי השואה הוא העם המשיחי מת וקם מן המתים ,העבד משולם עיור וחרש ,חוטא וחוזר חוטא ומטהר ,חוטא ומתברר ,מתקדש ומבין וקם לעד:

ובינתיים בלה' שנים להקמת המדינה נבחר הגואל בתחייתו מן המתים ונכנסים לעולם ביחד בסתר תקופת הדור הרביעי ודור הבניין החדש של הגאולה השלמה: והדור הרביעי הוא של 65 שנים ובסופו ייבנה בית המקדש ,מאה שנה מהקמת המדינה בסימן לידת יצחק אבינו:

הנה אין אחרית הימים ימות המשיח ואין ימות המשיח ביאת הגואל והדור הרביעי הוא בתוך ימות המשיח והדור הרביעי הוא הדור הראשון של הגאולה השלמה: ואמנם צריך לשני המונחים ,כמו שצריך לשני המונחים גואל ומשיח ,כי הגואל אינו המשיח והגואל הוא העיקר ,והמשיח אינו הגואל והמשיח נמשך עם מישרת חמור אוכל לחם והוא עבד ה'' כמשולם עיור וחרש והוא ברשות הגואל השופט המשוח במלכות השמים: הנה ימות המשיח נאמר על שם המשיחות הארצית לבית דוד לבני ישראל: והגאולה השלמה הוא על שם הגואל האחרון השלישי הנבחר והוא הגואל לעם ישראל וגם לכל העמים כי אוניברסלי הוא פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום לכל העולם:

הרי במה שנכנס ימות המשיח אחרי קרבן ישראל בשואה היא תקופה של הכנות עד שתהיה ישראל מוכשר לקבל את המשיחות הניתנת עם הגאולה השלמה ,וכפול הוא גם בבשורות טובות ובבעיות קשות כי כל המאה שנים של טהרה הן ושינוי הלב להיות ללב בשר ולהתכונן לקבל רוח חדשה דרך הבשורות של הגה''ש:

ועד זמן השואה אחרי כארבע מאות שנה של אחרית הימים ,בעוונות הרבים ,נשתבשו היסודות של היהדות בגלל עוון ‘’בנין האצילות'' של ס' הזוהר ,והכעיס עם ישראל לה'' עד עם נבל ועד שהתקיים בעצם ''והמה הפרו את בריתי ואני בעלתי בם ,נאום ה'' צבאות'': והשואה היה העונש על כל זה אבל נמשך העוון עד שתקומו מלחמות ה'' ויתוודע לכל ישראל על מה נענש על שעזבו תורת אמת ודבקו באלהים אחרים על פניו ואפילו שעשו את זה בשוגג ולא במזיד שבשו את יסוד האמונה והפרו את כל הברית: ולא חשוב שביתר הנושאים של תורה וחכמה הרבנים יודעים אותם וחכמים בהם כי מה כל אלה מסכתות אם נשתבשה יסוד האמונה עצמה:

ואמנם נשארה גם המנטליות עבדים לדוקטרינות המצריות בעשר אלהים אחרים נאצלים שכל אחד נעשה אלהים לעצמו והכל שיבוש ושקר ורע וסוגר את הלב ואת המוח מעקם וניתנו פנים רעות לכל היהדות ,בר מינן ,ירחם ה'' על עמו ,כי בעל בנו ולא עזב אותנו כי אם לרגע בחרון אפו ,והקים אותנו לתחייה עד ימות התיקון וייתקן ישראל:

ובזכות הגואל האחרון הנבחר ,חיים ,נשלח הברית החדשה האמיתית הסופית השלמה היא תפארת הברית השלמה של הגאולה השלמה כמובטח: ,כי בעל ה'' ברוך הוא בישראל ושומר את הבטחותיו ,והופרו כל תנאי הברית הניתנת בקדושה ראשונה: והוצרך להקים תנאים חדשים בקדושה חדשה בברית שלמה סופית:

ונשלחו הסימנים השלמים של הגה''ש המובטחים לאליהו הנביא ,זכור לטוב ,שיביא אותם בזמנו לבני ישראל ולעולם ,ובסימנים השלמים ישנה השפה הברורה המובטחת ואינה רק לישראל ,כי אם אז אהפוך שפה ברורה אל עמים לקרוא כולם בשם ה'' לעבדו שכם אחד: אם לעמים שפה ברורה ההופכת את כל מחשבתם ,לישראל מוח חדש לגמרי כי הגואל אינו המשיח והמשיח אינו הגואל והגאולה השלמה לכל העולם ולא רק לישראל ומשרתו של ישוע היהודי היה באמת משיחית ואף אחד לא הבין כלום ממנה ובית המקדש צורה אחרת לגמרי ממה שחשבו והגואל במלכות השמים ולא בארץ ,כמו אליהו הנביא ,והתורה הקדושה מלאה בסימנים שלא הובנו עד שבא הגואל ומתגלים הסימנים השלמים ובהם מתחדשת כל התורה ומתבררות כל הנבואות על הגאולה השלמה שלא הובנו מקודם מפני שהיו חסרים המפתחות: ובינתיים נכנס העולם לדור הרביעי הכפול של 65 שנים ,35 ואחריו 30 והראשון הכנה ליום הגדול והנורא:

ובינתיים הדור משוגע והחילונים יש להם יותר שכל מהרבנים והחילונים שיש להם אמונה בה'' האמונה שלהם יותר גדולה ויותר אהובה מהדתיים ,והחרדים גאוותנים ומלאים שנאה ואלף כתות בכל אזור ומשתבחים על ספרים פסולים בעבודה זרה ומה שהיהודי יודע פחות בתורה טוב לו ולנשמתו אם הוא אוהב את ה'' ואוהב לעשות טוב: ויש מחלוקת על כל צד קהלות קהלות קהלות מבולבלות מבולבלות מבולבלות ואין דרך ארץ ומי שיש לו דרך ארץ הוא מזויף וצבוע ומדונה נדבקת בזוהר והוליווד מתבונן במיסטיקה היהודית וחב''ד קורא לפסל כל היום ואינו עונה להם ואומרים ששתיקתו חכמה:

ומ''מ גדולים רחמי ה'' ברוך הוא וידה נטויה תמיד וקמים שונאים מכל צד והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם: אבל בצער הם ימות המשיח וכל העם מבולבל:

ובא חמור לארץ ואתו הסימנים השלמים ותפארת הברית והתחלת החוק החדש והמנהג החדש והשפה הברורה ובשורות הגאולה השלמה והנבואות החדשות על הדור הרביעי: וכל ההתחלות קשות וכמעט אף אחד מבין אותו ,דהיינו אפילו מהתלמידים וכל שכן השאר ,ואין כסף לחובות שכר דירה והארנונות ויתר הדברים וקשה לו לזוז ולעשות בעד הגאולה השלמה וכבר עברו 18 שנים שלמות מביאת הגואל: ורחום ה'' ומציל אותו מכל פח ומושיע אותו מכל צער וגואל אותו מהחובות: ומחכה החמור לתלמידים מתי יתעוררו ויבינו באיזה זמן אנו נמצאים:

הנה בא הזמן לחוק החדש של הגה''ש: כי ישראל בעוונות הפרו את הברית וכמו ששבשו את היסודות גם ההלכה במשך הדורות שעברו נתערבבה בסודות שאינם סודות ובקבלה שאינה קבלה ובדעות אציליות שהם לבודיזם ולא לעם ישראל: ערב-רב עלה איתו לארץ ישראל ,בעוונות ,היא הערבוביה הגדולה של ימות המשיח של עם ישראל עד שמתבררים הדברים וסולקה הפסולת וחוזרת ההלכה לאיתנה:

הם ימות המשיח של העם ומחשבתם על משיח בן דוד: ואמנם הוא שלב לבדו ,העם המשיחי שמת בשואה וקם בתחייתו ונתקבל קרבנו:

 ובסוף יובן לישראל הקשר ההיסטורי המשיחי עם ישוע שישוע היה בלתי מובן ונהרג בבלי צדק ולא הגין עליו אף אחד וקרבנו נתקבל לשמים וניצל עם יצחק מכליון ,בר מינן ,ויצאה ישועה לעמים ולצאן הנאבד וכו.: ובסוף תובן המשיחות ההיא המיוחדת כאשר לא הצליחה ה'ריש' של שם 'אשר' להתקשר עם ה'אלף' של שם 'אהיה’ אחרון לאלפיים שנה:

וכרגע נראה ההבנה רחוקה מאד אבל כרגע הכל עוד נשקף מרוב ההסתר פנים: והעם החרדי ,לדוגמא ,אינו פחות רחוק לדבר על הזוהר הפסול והמלא עבודת אלילים אמנם היא האמת ובסוף יובן הכל כי הכל ניתן להבין על פי המפתחות של הגאולה השלמה: המשיחות של ישוע עשה את הקשר בדרכים הפוכות ,מקנאת ה'' שעשתה כל זאת ,אבל בלי הדרכים ההפוכות ההן לא הייתה מגיעה ההיסטוריה לגה''ש: כי דרכיי לא דרכיכם ומחשבותיי לא מחשבותיכם: חדשים ונצורים ולא ידעתם:

ובביאת הגואל האחרון להיכלו במלכות השמים יורד החמור לעולם היא מישרת חמור אוכל לחם: ושלב חשוב הוא בימות ה