Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

לוח כ"א. צדיק באמונתו יחיה

 

 

צעד 1 - אמונת הגאולה הראשונה היא 'האמונה הקדושה' שנתגלתה לישראל מהשם 'אהיה' הראשון. האמונה שנתגלה מהשם 'אשר' היא 'האמונה המעולה' של הנביא אליהו, זכרו לברכה, 'האמונה הנסתרת' של מרדכי הצדיק ו'האמונה הפנימית' שנלמדה מדבריו של ישוע. לאמונה של הגאולה השלמה מהשם 'אהיה' האחרון, נוכל לקרוא לה 'האמונה הרחבה' מפני שהיא כוללת בעצמה את כל סוגי האמונה האמיתית שקדמו לה ועוד מתגלה בה 'האמונה החדשה' של הסימנים השלמים של הברית החדשה השלמה של הגאולה השלישית השלמה בזכות הגואל האחרון, חיים. אף הלוחות של הדג הגדול לוויתן נקראים 'רחבים' מאותו הטעם.

 

צעד 2 - ב'אלף' של השם 'אשר' השייכת למשרת אליהו הנביא, זכרו לברכה, קיים הסימן המכוסה של 'תחיית המתים'. ב'שין' של השם 'אשר', בגאולת פורים, קיים הסימן המכוסה של 'מלכות השמים'. ב'ריש' של השם 'אשר' במשרת 'אילו של יצחק', שני הסימנים האלה, של התחייה ושל מלכות השמים, הם שהסתבכו בסבך ההיסטורי של בלבולים והסברי שקר במחנה הנצרות. שרשה של משרת ישוע הוא מהסימנים ההתחלתיים המשיחיים הכלולים ב'ריש' של השם 'אשר', סימנים שישוע קיבל בבית הספר האיסיי.

 

צעד 3 - ה'אלף' של השם 'אשר' שייכת למסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, והיא כוללת את כל נביאי ישראל עד הנביא האחרון מלאכי. עוד בזמן ההיסטורי של ה'אלף' הזו פוזרו עשרת השבטים ונחרב בית המקדש וירד יהודה לגלותו הבבלית. במשך אותה הגלות בת 70 השנים התהוותה גזרת המן הרשע והתקיימה גאולת פורים. ה'שין' של השם 'אשר' שייכת ל'שושן', עיר הבירה של פרס בזמן ההוא, ושייכת למסורת של מרדכי הצדיק שהיה ראש לו' הצדיקים הנסתרים בדורו. ה'ריש' של השם 'אשר' מתחילה היסטורית בבנין וחנוכת הבית השני בזמן הסופר עזרא ונחמיה הנביא.

 

צעד 4 - ה'ריש' של השם 'אשר', אפוא, משתייכת לבית המקדש בירושלים. לסימנים המשיחיים של ה'ריש' הייתה מטרה גלובלית לחזק את אור בית המקדש למען ישראל ולהוציא מהאור ההוא אור לגויים, כמו שנתקבלו סימניהם בנביאים. המלחמה הניסית של חנוכה בידי החשמונאים ואף הנס של חנוכה היו 'סימנים' של ה'ריש' המשיחית של השם 'אשר'. לו עם ישראל התאחד אחרי חנוכת הבית בזמן החשמונאים, היה יכול בית המקדש להיעשות אור עולם גם לכל הגויים והעמים.

 

צעד 5 - ובמקרה כזה היה אז מתקיים ה'גשר' בין הסימנים המשיחיים של ה'ריש' ובין הסימנים השלמים של השם 'אהיה' האחרון. ואמנם סדרי הגאולה ההיסטורית הם בדרך כלל בצורה זו; ה" ברוך הוא נותן אפשרות למיטב, אבל האנשים לא מעריכים את הטוב הניתן עד שמפסידים אותו, ורק אחר כך מחפשים את מה שהפסידו ותשובתם נותנת מקום לגאולה. לכן נוכל לומר שהייתה אפשרות שתבוא הגאולה השלמה לעולם אף אז בתקופת מתן תורה אם ישראל לא היה חוטא בחטא בעגל.

 

צעד 6 - אם בית המקדש הראשון היה נעשה מקור לאור אמיתי לבני ישראל, האם לא היה מביא הוא גאולה גדולה גם לכל העולם? אבל בתכנית האלוהית של הגאולה הרי הגאולה באה לאחר הגלות והגלות באה לאחר  חטאי בני ישראל. כך הוא בתכנית ההיסטורית מתחילתה. אם חוה לא הייתה חוטאת, האנושות לא הייתה יוצאת ל'גלות' בעולם. בעולם האנושות עוברת קשיים וסבל, אבל מחזיקה מכל מקום בזיכרון הקולקטיבי של הגן, בשאיפה לחזור לחן הבורא.

 

צעד 7 - וכך בתכנית האלהים של הגאולה, ישראל הוא העם הנבחר, גם נבחר ליפול בחטאים הגורמים לגלותו, עד שיתחרט וישוב וישאף לגאולתו. אינני מדבר כאן פילוסופית בשום אופן. הפרי שאכלה חוה עיקר בסיסי הוא לשלמות האנושות. שהרי אמת היא שהאנושות איננה מעריכה את מה שניתן לה, ואמנם גם אמת היא שהאנושות איננה יכולה להעריך את מה שניתן לה עד שהפסידה אותו ועד שרואה את הקצה השלילי הרע ההפוך מן הטוב. גם חוה לא הייתה חוטאת, אם הבורא ברוך לא היה מביא את הנחש, המלאך הגדול היודע כיצד לזרוק את האנושות אל הקצה ההוא, שהפוך לטוב.

 

צעד 8 - יכולים, אפוא, להבין את התכנית רק דרך פרי חוה וגם הנחש לא יישאר אם אין לו חלקו לקחת. הרי אם לא היה גורם לכך שחווה תיפול, העולם לא היה מגיע אל חרטתו ואל גאולתו. וכך הוא שהטרדה ההיסטורית של בחירת ישראל לא תובן, אלא אם כן יוכר שבני ישראל היו המטרות הישרות לרעל פי אלף מכל העמים ביחד, מפני שבני ישראל הם המצווים בחוקים הקדושים המקובלים מסיני.

 

צעד 9 - בטשטוש אחד של זנב הנחש, הוא לוקח עמים רבים וגדולים מתחתיו ומלמד אותם להרוג, לגנוב, לנאוף ולעבוד אלהים אחרים המצדיקים את פעולותיהם הרעות. ואמנם ישראל הצטרך להלחם נגד עורמת תרעלת הנחש עצמה, בכדי שבסוף יהיה המחוכם בין כל העמים כדי להבחין בין הטוב והרע, בין הטהור והטמא, בין המוסרי והבלתי מוסרי ובין הצודק והבלתי צודק.

 

צעד 10 - בני ישראל יוצאי ירך יעקב בן יצחק בן אברהם הם אמות המידה באהבת ה" וחרון אף ה", בכדי שבסוף כל עם ישראל ישוב אל אהבת ה", ודרך ישראל העולם יבוא להכיר בדרכי ה". ישראל הוא הכלי המובחר, באהבה ובחרון אף, להביא את העולם אל הגאולה השלמה. ישראל הוא הנבחר לגאולה ולכן נבחר לגלות, ומפני שנבחר לגלות נבחר הוא גם כן ליפול על ידי הנחש ולתקן את עצמו אחרי מפלתו לטובת כל האנושות.

 

צעד 11 - לבסוף בא הכול לעזור לנו להבין מה רצוי לפני ה" ולהבין יותר איך יורד המשפט מן השמים לפי מעשיהם של בני האדמה. לבסוף האנושות מתוודעת למה נכון ומהי הטעות דרך הלימוד בבחירת ישראל, דברי ימי ישראל, תיקון ישראל, וגאולת ישראל השלמה. ומשה רבנו, עליו השלום, ראה את הכול כאשר גילה לו ה" את השם 'אהיה אשר אהיה'. גלות וגאולה, גלות וגאולה, גלות ארוכה מאד והגאולה השלמה הגדולה של כל דברי הימים.

 

צעד 12 - הגלות ההיא האחרונה הארוכה, לפני הגעת הגאולה השלמה הייתה עומדת בין ה'ריש' של השם 'אשר' ובין ה'אלף' של השם 'אהיה' האחרון. וידוע הוא במסורת שמשה רבנו בחר שלא לדבר על הגלות הבבלית שתבוא לפני גאולת פורים או על הגלות הארוכה בין העמים לפני שתבוא הגאולה השלמה. שמעו והישמרו, אפוא, עמים, מפני שאביו של ישראל בשמים המעניש את בנו הנבחר בחמתו הוא הוא אביו של ישראל בשמים, המרים את עמו הנבחר מעל לכל העמים כאשר הוא מגלה את אהבתו לאברהם, יצחק ויעקב.

 

צעד 13 - הרי גלויות ישראל נגזרו וגאולות ישראל נגזרו ועתה מתגלה גאולת ישראל השלמה והבטחות ה" מתקיימות במשך הדור הרביעי הזה. כעת הגיעו הסימנים השלמים אחרי 2500 שנים של ה'ריש' להשלים את השם 'אשר' בסימנים השלמים הגאוליים והמשיחיים של השם 'אהיה' האחרון. וכה גדולה היא ההפתעה ההיסטורית עד שהדג הגדול לוויתן זקוק ללוחות רחבים בכדי להביע את גילתו העצומה.

 

צעד 14 - ספר אסתר ו'

מכתב לרב רפאל פרץ

שלום וברכה

אחרי ששמעתי אותו בטלפון, חשבתי לכתוב מספר מלים על המשיחות בכלל. בטח שעל דבר ה'גאולה השנייה' קשה מאד ההשגה בשביל יהודי מלומד במסורת, לקשר את ענינו בישוע, וקשה לרב על שכאילו השווינו בין מרדכי הצדיק וישוע.

באמת אינו כן, מרדכי הצדיק היה צדיק אמיתי קדוש מאד ועוד מסבירים אצלנו בשם המורה חיים שמרדכי הצדיק היה ראש לל"ו צ"נ בדורו. אנחנו לא משווים בשום פנים את דרגתו של מרדכי הצדיק ודרגתו של ישוע. שתי מעלות מופרדות לגמרי הן. ישוע לא היה בדרגת הצדיקים הנסתרים האמיתיים, אך הוא היה סמל לאמונת צדיק באמונה יחיה, שהוא סוג אמונה שהכול צריכים להשיג אותו.

 

צעד 15 - הגואל השני לישראל הוא מרדכי הצדיק, ופורים הוא חג ליהודים ולא חג לעמים. המונח 'גאולה שנייה' על גאולת פורים אין לו פירוש אחר אפשרי במסורת ישראל, דהיינו אם מחשיבים את הגאולה רק לישראל אז הגאולה השנייה היא פורים ומסורת ישראל עומדת על זה.

אבל אם מחשיבים את הגאולה לפי השגת הגאולה השלישית, לפי מונחי הגאולה השלמה האוניברסאלית הסופית שאינה רק לישראל, כי אם אוניברסאלית היא, אז משתנה ההשקפה האמצעית ההיסטורית. פורים לא נמצא בעולם אלא אצל היהודים, ורוב העולם אינו יודע כלום ממרדכי הצדיק. חג ליהודים הוא.

 

צעד 16 - בשפת תכנית הגאולה השם 'אשר', הקשור לגאולת פורים מצד ה"שין", לא מתייחס עוד לגאולה שנייה אוניברסאלית, ולפני ביאת הגואל האחרון אינו מתייחס אלא לשם ראשון ולגאולה ראשונה ולישראל. לפיכך גם פורים, כמו הגאולה הראשונה, לבני ישראל הוא.

ישוע לא היה הגואל של הגאולה השנייה, אלא האיש השני של הגאולה בין משה רבנו ובין חיים.

 

צעד 17 - הגאולה השנייה כוללת את כל הזמן הכללי של השם 'אשר' הנמשכת מזמן אליהו הנביא, זכרו לברכה, ועד לביאת הגואל האחרון; הא' של השם 'אשר' מתחיל מאליהו הנביא, הוא הנביא הנבחר לבשר את הגאולה ולהביא את הסימנים של השבת הלבבות אבות על בנים. ה'שין' של השם 'אשר' היא המסורת של 'שושן' וגאולת פורים ביד מרדכי הצדיק. ישוע היה המשיח של  הסימנים המשיחיים של ה'ריש' של השם 'אשר'. הגאולה השנייה נחשבת לישועה הכללית החלקית שיצאה לאומות העולם שקיבלו עליהם את הנצרות. הטעם העיקרי לכך הוא שרוב נשמות הצאן הנאבד מבית ישראל נמצאו בנצרות, ואין גאולה בלי איחוד שבטי ישראל, כמנובא ביחזקאל הנביא. ובכן הגאולה השנית ליהודים הייתה בידי מרדכי הצדיק, אבל הגאולה השנייה הכללית האוניברסאלית יצאה להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל דווקא, כדי לנצור אותם בשמירת הזמנים עד הגאולה השלמה.

 

צעד 18 - הישועה הכללית שיצאה מיצירת האסלאם הוקמה גם היא בזמן הגאולה השנייה, אבל לא נקראת גאולה שנייה, מפני שלא היו בה סימנים משיחיים, ומחמד לא היה יהודי ואין בו סימני הצלת הצאן הנאבד. עם זאת, יש בה מסימני הגאולה הכללית באמונתם באחדות הבורא וביום ה" הגדול והנורא.

 

צעד 19 - הסיבוך הוא בנוגע לישוע, אחרי היוודעות לסימנים ההתחלתיים של ה'ריש' של השם 'אשר', אותם הוא קיבל בבית הספר האיסיי ושהיו סימנים אמיתיים ממסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, דרך מורה הצדק וכו'.

ישוע לא רק שהיה יהודי, אלא גורלו היה ליפול באותה המשיחות הטרגית ההיסטורית. ואמנם אין זה תלוי בדרגה, שעניין המשיחות אינה תלויה בדרגה, אלא בזכות או במזל ובכלל בסיבות שמימיות. הנה מה שלא נודע עד עתה במסורת ישראל הוא המחלוקת העצומה והיסודית בין דרגת הגואל ומישרת המשיח. ובאמת היעדר ידיעה זאת גרם לכל הבלבולים ההיסטוריים בענייני המשיחות.

 

צעד 20 - ומאיפה מתברר מה היא דרגת מישרת המשיח? מסימן חמור אוכל לחם. לגבי הגואל המשיח חמור הוא. ולכן אם מדובר בדרגה עצמית, דרגת ישוע לגבי מרדכי הצדיק או אפילו לגבי הדרגה העצמית של מורה הצדק, שהיה גם הוא ראש לל"ו צ"נ בדורו, כחמור הוא.

לא הדרגה היא הנוגעת למשיחות, כי אם תפקידי המשרה הניתנת, תלוי מי מן השמים הוזמן, ותלויים התנאים השמורים בו בכדי לזכות לסימנים המשיחיים, והכול תלוי בזמן ותלוי במצב בני ישראל בתקופת ביאתו. גם אסתר המלכה לא הייתה קרובה לדרגתו העצמית של מרדכי הצדיק, ואמנם גאולת פורים דרכה הגיעה ונס פורים סבב סביבה ויצא לפועל. תלוי בזמן, במזל, בבחירת השמים בסתר, בסיבות ההיסטוריות היוצרות את מצבו של עם ישראל בזמן ההוא וכו'. לא תלוי בדרגת אסתר העצמית כל כך, כי אם תלוי בהיותה המלכה במצב שיכלה לעשות משהו.

 

צעד 21 - בנוסח המקורי (שהוסר בצנזורה אחר כך) להלכות מלכים של הרמב"ם (11, 3-4) ומובא בספרו של בן ציון בוקסר, חוקר היסטורי בדברי ימי ישראל ובדרכי אמונת ומסורת ישראל, "Il Giudaismo; profilo di una fede", עמוד 138. - הרמב"ם, עליו השלום, קורא לישוע (וגם למחמד) מקדים (PRECURSOR) למשיח, שדרכו רבים התוודעו לתורת הנביאים, ובלעדיו היו נשארים ללא ידע. - -

הרי זאת היא הכנה לתקופה המשיחית השלמה, שמישרתו של ישוע (ושל מחמד) גרמה לאותם המאורעות ההיסטוריים המכינים את העולם לקראת הגאולה השלמה והשלום העולמי ודעת ה" מלאה כל הארץ. ראו את פרק 30 של ספר "אור חדש לרמב"ם" – מובא שם הנוסח בשלמותו מכתב-יד תימני.

 

צעד 22 - ואמנם ישוע היה יהודי, והגיעו הסימנים ההתחלתיים המשיחיים לידו, כמוסבר אצלנו בכל ספר המפליא. הנה לא יודעים מה הם הסימנים ההתחלתיים עד שמגיעים הסימנים השלמים, ובסימנים השלמים ישנם סימני החמור השלם של הגאולה השלמה מתחת לסימני יעקב אבינו. ומוסבר אצלנו (בחלום מופלא של ג'יוזפה, שבאותה התקופה החמור ה'משיחי' היה רק עד חציו, ולכן לא מתגלה החמור המשיחי עד שמגיעים סימני חמור אוכל לחם. מן הסימנים, למפרע, מלבד מה ששייך לסימן הגאולה השלמה בעולם, הם באים ללמד אותנו על אותה המשיחות שהייתה על ישוע, כאשר החמור לא היה יכול עוד לדבר מפני שהיה רק חצי חמור.

 

צעד 23 - הגואל הוא הגואל, והמשיחות המתבשרת יוצאת מידי סימני החמורים של הגואל האוכלים את לחם הגאולה, ודרגת החמור לגבי הגואל היא כדרגת חמור לגבי בן אדם. דרגתו העצמית של ישוע לגבי דרגתו העצמית של מרדכי הצדיק הוא כדרגת חמור מפליא לגבי בן אדם, ואמנם אין זה מפריע כלל ועיקר לכל הפלא הכרוך במשרה המשיחית, וסוג מיוחד הוא ניתן מה" ברוך הוא לטובת בני האדם. דרגת צדקתו של ישוע היא דרגת צדיק באמונתו יחיה. ודווקא לדרגה זו הייתה הצלה וישועה לבני העולם שלא שייכים בני עולם לדרגת הצדיקים האמיתיים, אבל כל בני האדם יכולים ברצונם הטוב להגיע להיות צדיקים החיים באמונתם, היא דרגת האמונה של הגאולה השלמה, לא דרגת אמונת וקדושת הצדיקים הנסתרים האמיתיים.

 

צעד 24 - ולמרות דרגה זו המשיחית החמורית, ישוע הוא הנקרא כלפי הגאולה השלמה: האיש השני של הגאולה, כמקובל בחלום נורא מג'יוזפה מניגרסו, חלום מן השמים שהרעיד את כל עצם הזהות היהודית נפש על רוח על נשמה, בירידת המלאך מיכאל בעצמו, שרו של ישראל בשליחותו מה", והכריז בשפה ברורה וללא ספקות: "שלושה הם אנשי הגאולה. משה, ישוע וחיים".

 

צעד 25 - חז"ל אמרו. לולא אמרה תורה אנחנו לא יכולנו לאומרו. כך הוא שלולא ההכרזה הזאת מפי המלאך מיכאל, לא היינו מעזים לומר שישוע הוא האיש השני של הגאולה, שהרי היה נראה בעינינו, כמו שנראה לעיני הרב פרץ, כפגיעה במעמד מרדכי הצדיק. אבל אחרי שהוכרז יכולנו להבין את נימוקיו, כי כוונת הגאולה היא גאולה אוניברסאלית כללית לאנושות, בעוד פורים חג הוא ליהודים. אוצר ה" ברוך הוא מתנה גדולה הוא לבני ישראל, סעודה מיוחדת לאוהביו, הבנות מוסתרות המתגלות מארמונה של אסתר המלכה היהודייה.

 

צעד 26 - הסימנים המשיחיים של אז היו על ישוע וכל סיבובי ההיסטוריה סבבו עליו אלפיים שנה. הוא שסבל את סימן החמור בהיות החמור חצוי, ובהיות ישראל חייב, בעוונות הרבים, כליה, חלילה וחס, כבזמן פורים. קרבנו המשיחי של ישוע נתקבל לפניו יתברך ונחשב לאיל הנשחט במקום יצחק, כי בקרבן המשיחי ההוא ניצל כלל ישראל מהכליה ונגזרו במקומה חורבן הבית והגלות הארוכה. מי יוכל לומר לקדוש ברוך הוא איזה קרבן יקבל ואיזה לא יקבל. 

 

צעד 27 - ולא נוגע לדרגתו העצמית של ישוע, כי אם לדרגתו הנבחרת, כי שם את חייו בכפיו למען קבלת ועשיית אותה המשרה ההיסטורית הנוראה ולא פתח את פיו. ואמנם ישוע מפליא ודבריו מפליאים ופעולותיו מפליאות לא מצד דרגתו העצמית, כי אם מצד דרגת הסימנים המשיחיים המפליאים של אותה המשרה. החמור מפליא וכוכב המפליא מפליא. אני יודע זאת כחמור אוכל לחם הראשון הרואה איך שכל סימן מהסימנים המשיחיים והגאוליים מפליא בפלא חדש ומוכן לשנות את העולם.

 

צעד 28 - מזלי הטוב שרק שבזכות הגואל ועטרת ראשי, חיים, אני חמור שלם הבא להשלים את פירושי המשיחות השלמה, ואני מה? חמור ולא בן אדם! מנבא ולא נביא, מבשר ולא אליהו הנביא, רוקד על כוכבים ומורי מנהיגני בדרכי, מלקק אבנים מלמטה, כשמזלות חדשים מהדג הגדול לוויתן מאירים ויורדים מלמעלה. שואג כארי על החוק החדש וכשור הבר נגד כפירות, וכמו ישוע אני פותח את דברי הימים החדשים, ואני בעצמי כלום, רק חמור אוכל את הלחם הזה המפליא, מה אוכל לעשות!

 

צעד 29 - לא החמור הוא הנושא את המשיחות, כי אם 'סימן' חמור אוכל לחם הוא הוא הנושא את ה''משיחות''. שלא יחשוב אדם שהוא נפלא רק מפני שחמורו מפליא, האם אוכל להתפאר על היות לי שלוש עיניים, והרי שתי עיניים לי ברוך ה" אבל לחמור שלוש. האם אתפאר אני על מה שיש לו? והאם אני חמור לבדי? והנה זנבי כפול ושבעה שלבים לזנבי, וג'יוזפה נוער כל היום, ולא אחיה לעד על פני האדמה ובלכתי החמור נמשך בעולם שהרי לא בן אדם הוא, כי אם חמור ''משיחי'' הוא ממלכות השמים. הריני אוכל את הלחם, ומי שחפץ לזכות יאכל את הלחם איתי ויכיר את טעמו ואת אמיתותו, כי מן השמים הלחם הזה, מהכוכב הלחמי המפליא.

 

צעד 30 - ולא צריכים אנו להתווכח עם הקדוש ברוך הוא בגלל מה שאנו חושבים; כבר עשינו כך במשך כל דברי הימים, נעשה ונשמע, ואם לא נעשה אז נסבול ולא נשמע אבל בסוף נשמע ונבין את הסבל אודות מה שקרה ונבין את גורלנו המשיחי החמורי ונדע שעד הגה"ש לא היינו כי אם חמור עד החצי ועתה בא הזמן להיות חמור שלם ולהביא את בשורות הגאולה השלמה לבני ישראל ולעולם, להשלים את הישועה של הצאן הנאבד מבית ישראל, ולהיות באיחוד עם בני האסלאם הטובים האוהבים את בני ישראל, ונשמח בגורלנו להיות עם משיחי חמורי. וכלפי צדיקים אמיתיים כמשה וכאליהו הנביא וכמרדכי היהודי וכמורה הצדק וכגואל האחרון חיים, נלקק את עפר רגליהם, ונשתדל להבין בלחם מבית לחם הלחמי ונברך, כל אחד ואחת, את ה". "ברוך ה" אלהינו שעשני לחמו".

באהבה חמורית, פרץ גרין

 

 

 

.....................................


לוח כ"ב. הצדיק החי באמונתו עובד אך ורק את ה"

 

צעד 1 - הסיבוך הגדול של דברי הימים הוא בין הנצרות ובין היהדות. כאשר ההיסטוריה מגיעה לביאת הגואל חיים ולשם 'אהיה' האחרון, העולם בדרך כלל נמצא בתוך הבלבולים הנגרמים מכל דברי הימים שעברו, ואין אף אחד שיכול להסביר מה קרה בין ה'ריש' של השם 'אשר' וה'אלף' של השם 'אהיה' האחרון. מה מייצג הקונפליקט הגדול והארוך הזה בין היהדות והנצרות בנוגע לגאולה השלמה? מדוע הדבר קרה? לקונפליקט בין האסלאם ובין היהדות, כשש מאות שנה אחרי לידת הנצרות, יש תוכן יותר פשוט ושונה. האסלאם החשיב את עצמו כאילו הוא מייצג את הגאולה השלמה השלישית, ולכן כל בני עולם, כפי דעתם, היו צריכים בהכרח לקבל את דתם. טעות היסטורית שחוק האסלאם 'כסה' ב'נחת' במסים לכל הבלתי מאמינים. אמנם היהדות והנצרות היו צוואר על צוואר בכל אומה נוצרית אירופאית ובכלל.

 

צעד 2 - כאבים וקשיים רבים היו בכל משך הגלות הארוכה, ובדרך הדת לא היה מקום לתרופה. היהודי אומר "אי אפשר לקרוא לבן אדם אלהים" והנוצרי אומר "היהודי רע הוא, אתם שהרגתם את אלהינו". היהודי עונה שאי אפשר להרוג אלהים, וזה אומר "כן, הוא אבל שלח את בנו לקבל את ההריגה ולכפר על עוונות האנושות". מרים ומכאיבים ואף טיפשים דברי הימים, אבל מכל מקום מובטח הוא מה" אלהינו שבסוף המרות תיהפך למתיקות והכאבים לתענוגות והטיפשות לחכמה. עד שנבחר הגואל האחרון מאת ה" ברוך הוא הסימנים של אברהם, יצחק ויעקב עוד לא נשלמו.

 

צעד 3 - סימני אברהם אבינו עברו בדברי הימים וסימני יצחק אבינו עברו בדברי הימים; חלק גדול של סימני יעקב כבר עברו בדברי הימים, כאשר באה הגאולה השלמה המביאה בעיקר את סימני תפארת ישראל. ואמנם הנה כאשר נבחר הגואל האחרון ומתחיל השם 'אהיה' האחרון לגלות את הגאולה השלמה, לא פוענחו עוד הקונפליקטים של דברי הימים. ה'מחלוקת בין עשו ויעקב צריכה עוד להיפתר היסטורית, כמו סימן החיבוק והנשיקה בין שני האחים. מתוך הסימנים השלמים מגיעים סימני התיקונים ותיקון הנצרות גדול מאד הוא. והוא מפני שאין כלום עד שיתפענח כל הסיבוך שיצא בין היהדות והנצרות.

 

צעד 4 - אנו אומרים, לפי השפה החדשה הברורה, שבהתגלות הגה"ש צריכים עוד 'לתקן' את ה'ריש' של השם 'אשר', דהיינו צריכים לתקן את כל הסיבוכים ההיסטוריים שיצאו בהיות דברי הימים מתחת ל'ריש' של השם 'אשר'. לפני בוא הסימנים השלמים אי אפשר היה למצוא את מפתחות הפענוחים. הרי הסימנים היוצאים מה'ריש' של השם 'אשר' הם סימנים 'משיחיים'  ו'גאוליים'. בני ישראל לא היו יכולים במשך דורות הגלות למצוא 'משיחות' או 'גאולה' בנצרות ולכן הדלת הייתה סגורה! בבוא הגה"ש הדלת נפתחה, כי כל הפתרונות לסיבוכים ההיסטוריים נמצאים בסימנים השלמים. החידושים המפליאים המבהירים והמבררים לא ניתנו לבני ישראל קודם לכן להבין בדברי ה'ריש' של השם 'אשר' .

 

צעד 5 - הגואל חיים מכריז בסימן הכוכבים שהכוכב החמישי הנראה בחלום הוא כוכבו של כריסטו הבא בזכות הענווה. ראשית כל אנו מבינים מכך שמשרת ישוע, הנקרא כריסטו של אומות העולם, נמשכה מכוח הכוכב הזה. מהמשך הלימוד בכוכבי הגאולה ניתן להבין שכוכב זה נקרא לראשונה 'כוכב מלכיצדק' וגם 'כוכב המלך המשוח בצדק'. והוא כוכב הסימנים האוניברסאליים המשיחיים הקשורים בסימני 'משיח בן יוסף'. עניין מפליא מכוסה ומרומז בפגישת אברהם אבינו ומלכיצדק בעמק שוה. היא הכפילות של הסימנים המשיחיים, הסימנים לעם אברהם המיוחד, ישראל, והסימנים האוניברסאליים של מלכיצדק שהם עבור כל העמים. וברכת מלכיצדק משלימה את ברכת אברהם לעמים, בכדי שאברהם יהיה אב להמון גויים.

 

צעד 6 - כפילות זו נראית ג"כ ב'תאומים המשיחיים' פרץ וזרח. ואף על פי שגם זרח של יהודה הוא, מרומז בשמו שאורו יזרח כשמש עבור העולם. פרץ וזרח מאמתים ומצדיקים את חתונת יהודה ותמר. תמר הייתה יוצאת ירך ויורשת מלכיצדק, ולכן היא ירשה את סגולת הסימנים האוניברסאליים של מלכיצדק כהן לאל עליון. תמר הבינה את דבר הכפילות של הסימנים המשיחיים, סוג אחד לשבטים הנבחרים של יעקב אבינו וסוג אחד המוכן להביא את האמונה בה" אחד לעמים רבים.

 

צעד 7 - תמר הבינה שדווקא שני הסוגים האלה הוצרכו להתייחד בזרע יהודה בכדי להוליד 'משיחיות שלמה וקיימת'. וזכתה תמר בכך שאף שמה את חייה בכפיה במעשה יהודה למען הולדת משיחות שלמה לשבטי ישראל. לידת פרץ וזרח, אפוא, השקיפה את ההצלחה של ההתאחדות המשיחית בין יהודה ותמר, הצלחה שבאה לפועל בהבטחות ה" לדויד ובנין המקדש על ידי שלמה. ואומנם השלמות המשיחית המרומזת בלידת התאומים פרץ וזרח מנבאת גם כן על התיקון הסופי לעימות בין עשו ויעקב אחרי המאבק הארוך בן אלפיים השנים בין היהדות והנצרות.

 

צעד 8 - נדרשת הכפילות בסימנים המשיחיים המחולקים לסימני יוסף וסימני דוד, שנולדה היסטורית עם פירוד מלכות עשרת השבטים ממלכות בית דוד והתפרקות האחדות, בעוונות, של כלל ישראל. אז נכנסו דברי הימים מתחת לשם 'אשר', וניתנו כל המפתחות של הגאולה ביד אליהו הנביא, זכרו לברכה. 'כל המפתחות' ככתוב "כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. כד וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם--פֶּן-אָבוֹא, וְהִכֵּיתִי אֶת-הָאָרֶץ חֵרֶם" (מלאכי, ג', 23-24). פסוק זה כולל בו את מפתחות הגאולה. 'הנה אנכי שולח' היא השליחות המשיחית הנבואית; 'לכם' לישראל למען העולם; 'את אליהו הנביא' הוא האחראי הנבחר היחידי על מפתחות הגאולה; 'לפני בוא יום' היא השליחות הבא בשם אליהו הנביא, להכין את הלבבות, להזהיר נגד העוונות ולהביא את הנבואות של הדור הרביעי הסופי שבו 'יום ה" הגדול והנורא'; 'הוא ישיב לב אבות על בנים' אלה מפתחות השבת הלבבות שהוא עיקר מטרת כל הגאולה, כי הבנים יבינו ויקבלו את שליחות הנביא לפני האבות; 'ולב בנים על אבותם' מהבנים יבינו האבות לבסוף, ובהתאחדותם עם הבנים גם הבנים יוכלו להעריך את שלמות האבות עד שמרגישים אותם לאבותם; 'פן אבוא והכיתי את הארץ חרם' שאם נדחתה השבת הלבבות ולא הצליחה השליחות, אחריב את המקדש ואשים חרם על הארץ וייצא ישראל לגלותו הארוכה; אבל לא תסתלק הנבואה עד קיומה השלמה ובבוא הזמן יתקיים 'הנה אנכי שולח' ותתקיים השבת הלבבות. הנה כל המפתחות של הגאולה, של השליחות, של הנבואות, של היום הגדול והנורא, של השבת הלבבות ומפתחות השלום, כולם נמסרו לאליהו הנביא, זכרו לברכה, לכל הזמנים.

 

צעד 9 - אליהו הנביא, זכרו לברכה, לא מת, ועלה למעלה שלם; וגם יורד הוא לעולם לשליחותיו, לפי תפקידיו, כידוע. עניין עליון מאד הוא זה ומפליא, וטעמים נסתרים רבים בו, וצורך גדול הוא לגאולה. כי מפתחות הגאולה בידי אליהו הנביא לכל הזמנים, והם צריכים להיות קשורים בעולם. ולכן אף אם נסתרים הדברים, לא יכול היה אליהו הנביא למות כאחרים אלא צריך היה להישאר במצב של קשר עם העולם; ומכל מקום אליהו הנביא, זכרו לברכה, הוא בעיקר בעולם שלמעלה, ונדרש לכך פתרון היסטורי נסתר בכדי שיתקיים דבר המפתחות בשלמות.

 

צעד 10 - ובא פתרון זה לפועל בזמן ובידי מרדכי הצדיק, שהרי מאליהו הנביא ואלישע הנביא שקיבל ממנו ועד למרדכי הצדיק התקיימו צדיקים נסתרים חוץ מנביאים, אבל לא היה מספרם קבוע. אליהו הנביא היה הראש הרוחני שלהם תמיד והנמשח ממנו כאלישע היה ראש הצדיקים הנסתרים בעולם. וכך הלאה בדורות ההם אליהו, זכרו לברכה, הוא הראש אבל בעולם אחד הוא הנבחר לראש. ובזמן מרדכי הצדיק, שהיה היורש של מסורת הצדיקים הנסתרים, נקבע מספר הצדיקים לל"ו בכל דור, לא פחות ולא יותר, ואליהו הנביא הוא ראש הצדיקים הנסתרים תמיד ואיננו נכלל בספירה. כמו-כן, ישנו אחד בכל דור בעולם שהוא ראש יתר הצדיקים הנסתרים. מרדכי הצדיק, אפוא, היה הראש הראשון של ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים. ולו מסורת ה'שין' של השם 'אשר'.

 

צעד 11 - בהפרדת המלכות לשתי מלכויות לא התקיים יותר כוח האחדות בעם, כוח שהוצרך להיות בכדי שראשי העם יוכלו לזכות להחזיק בסימנים המשיחיים והגאוליים, לא בידי הכוהנים במקדש בירושלים ולא בידי החכמים בתקופות ההן. במצב ההוא, השם המוסתר 'אשר' נכנס לדברי הימים לצורך הזמנים הבאים. ונכנס מצב ה'קדושה' לעליונות מיוחדת הנמסרת אך ורק ליחידים אנשי קודש נסתרים, ואליהו הנביא, זכרו לברכה, הוא הראש לצדיקים הנסתרים הסובלים. ובכן שני סוגים היו מזמנו של אליהו הנביא, הצדיקים הנסתרים והמשך מסורת הנביאים בדרגה מחודשת. ובזמן גלות בבל ומדי, מרדכי היהודי הוא שקיבל את הירושה של הצדיקים הנסתרים, שרק אז נקבע מספרם לדורות בל"ו, ומרדכי הצדיק היה הראש הראשון לל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. ובכל דור ודור (עד הגואל האחרון, חיים, הראש האחרון של ל"ו הצדיקים הנסתרים, וקבלנו שה'מערך' החדש של הצדיקים הנסתרים נקרא "נר הצדיקים הנסתרים החיים באמונתם" וכולל מאתיים וחמישים צדיקים (שלא נקראים "סובלים").

 

צעד 12 – ה" הוא הרואה ויודע את כל צרכי הגאולה במשך כל דברי הימים בכדי להביא את עם ישראל ואת העולם אל תקופות הגאולה השלמה המובטחות, ולכן השם המוסתר 'אשר' מהשם 'אהיה אשר אהיה' עיקר קדושתו נסתרת מאד ולא מתגלית בעולם, אלא ליחידי סגולת הקדושה העליונה הנסתרת. אותם יחידים הם אלו שהחזיקו בעמודי השמים והארץ במשך כ-28 מאות שנה, מזמן אליהו הנביא, או כ-26 מאות שנה ממרדכי הצדיק ועוד בסבל גדול נוסף באלפיים שנה של הגלות הארוכה האחרונה, ועל זכותם היה עומד העולם בכל הדורות ההם שעברו ועד הגואל האחרון, והם שהיו סובלים למען האנושות ומכפרים בסבלותם על עוונות האנושות, עוונות שהיו הורסים את העולם, חלילה וחס, לולא היו מקבלים על עצמם את הגזרות לכפרתו.

 

צעד 13 - מיוחד הוא ראש הצדיקים הנסתרים בכל דור, ודרגתו עוד יותר נעלה מהשאר, ומיוחדים הם ג"כ סימני הגאולה, שחוץ מכך שהם בידי ועל אחריות אליהו הנביא, זכרו לברכה (שהוא, כמוסבר, ראש הצדיקים הנסתרים בכול הדורות, ואיננו נכלל בספירה), גם ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים בעולם מכיר אותם. כך היה בכל דור ודור שרק הנביא אליהו וראש הצדיקים הנסתרים היו מכירים בסימני הגאולה[1]. וכוח הראש, שהוא צדיק הדור הנסתר שבכל דור, היה יכול להביא את הגאולה אם הייתה הזכות הראויה והזמן הרצוי לכך וכו'. זה בכוח אבל לא בפועל, כי קיום התכנית ממנו יתברך היא המכריעה, והכול יוצא לפי רצונו יתברך.

 

צעד 14 - צריכים להבין את זה, ואמנם צריכים להבין ג"כ שעבודתם של הצדיקים הנסתרים אינה שייכת ישירות אל עניני הגאולה, שהרי אין עבודתם בישירות עם בני העולם, ומופרדים הם ונסתרים, ואף אחד לא מכיר בהם, מתפללים עם אנשי בית הכנסת כמו כל אחד ואין זהותם ניכרת כלל וכלל וכל עבודתם לה" בסתר היא. והם נמצאים בקדושה עליונה פועלית השורפת ממש מי שנכנס בה ואינו ראוי, וכקדושת סיני היא שהזהיר משה את בני ישראל שלא לעבור על גבול ההר "פֶּן-יִפְרֹץ בָּהֶם, יְהוָה" (שמות, י"ט, 22), כי התורה האמיתית הקדושה אש דת למו היא ושורפת את כל המנוגד לקדושתה.

 

צעד 15 - כל שכן שדבר המשיחות או מישרה משיחית רחוקה מאד מהם, שעבודתם היא עם הקדושה העליונה הנסתרת. ואמנם יורדים תמיד לעולם וסובלים בגופם מה שעליהם לסבול, בכדי לבטל את הגזרות הקשות שעל העולם. הצדיקים הנסתרים הם ברמה שונה לגמרי ממה שנודע בעולם. והגם שכולם יהודים מלידה ומהולים ויודעים את כל התורה והמסורת וכו'. אין להשוות אותם לחכמי ישראל, שעניין הצדיקים הנסתרים מופרד לעצמו, ועניין חכמי ישראל הוא למטרותיו (ואמר לי בסתר הצדיק השלם חיים שג"כ בין חכמי התלמוד נמצאו מעט מהם שהיו צדיקים נסתרים אבל זהותם העצמית נשארה בהסתר ויש קצת שהתלמוד 'מרמז' על מעלתם אבל לא מפרש יותר).

 

צעד 16 - הנה עיקר אחיזת הסימנים של הגאולה ביד ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בעולם, הוא בדרך העברה מדור לדור, שחוץ מאליהו הנביא, זכרו לברכה, היה צריך להיות אחד, צדיק הדור, להכיר בהם, שבדרך זו הסימנים נמצאים בעולם. והיה צורך שיהיו בעולם עד הזמן הנבחר וייבחר הגואל האחרון הרצוי לפניו יתברך. ואמנם כל עבודתם של הצדיקים הקדושים העליונים היא בנסתרות של מעלה, בסוגים מופרדים לגמרי מסוגי העולם הזה הנראים והנודעים, באופן שלא שייכת בישירות עבודתם עם עניני הגאולה וכו'. הנה גם השם 'אשר' מצד עצם כוחותיו העליונים נמשך בשלמותו, היות שסימני אליהו הנביא וסימני מרדכי הצדיק וסימני האור האוניברסאלי של בית המקדש הרצוי נמצאים אצל הצדיקים הנסתרים בכל דור ודור. זהו מצד האמת ומצד העליונות העצמית של הסימנים.

 

צעד 17 - הבנה זאת מודגשת פה, שלא ייחשב שכל עניין הסימנים ההתחלתיים שיצאו מה 'ריש' של השם 'אשר', ושנשתבשו סימניהם בשימושיהם ההיסטוריים בנצרות, נפגמו, חס וחלילה, בעצם האותיות של השם 'אשר', כי שם קדוש הוא. ולכן אנו מסבירים בזה שהסימנים העצמיים של השם 'אשר', כמו שהם למעלה, היו שמורים בידי ראש הצדיקים האמיתיים הנסתרים בכל הדורות הללו, ונשמרו בשלמותם, ולא נוגע לשלמות ההיא כל מה שקרה מהסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים שהיו במשרתו של ישוע ושנשתבשו כל פירושיהם בנצרות. בהכרח ששני הדברים מופרדים הם, מפני שבלי קיום שלמות האותיות הקדושות של השם 'אשר' בידי ראש הצדיקים הנסתרים, לא היה כוח בסימנים ההתחלתיים והמשובשים בנצרות לקיים את העולם בשום אופן.

 

צעד 18 - סיבוב היסטורי מנובא היה ונזקקו סימני ה'ריש', מטעמי הנבואות, לצאת במקצת, לסדר מישרה משיחית, לפתוח פרץ פורץ גדרי דברי הימים, ולזרוח כשמש אור לגויים עד קצוות תבל. צורך לעולם היה והסתובבו הסיבות להוציא את הסימנים ההתחלתיים מטה לעולם. ומכוח הסימנים האמיתיים היה כל זה, שהחליט לגלות אותם מורה הצדק בבית ספר האיסיי, והוא היה ראש הצדיקים הנסתרים שבדורו ונלמדו אותם הסימנים אצל המורים של בית הספר והיו בסתר איתם והסתובבו סיבובים אחרים על יוחנן המטביל ואחריו על ישוע לקיים את המשרה השייכת לאותם הסימנים.

 

צעד 19 - דברי ימי אליהו הנביא הם ב'אלף' ודברי ימי פורים בידי מרדכי הצדיק ואסתר המלכה הם ב'שין' ודברי ימי ה'ריש' של השם 'אשר' מתחילים מחנוכת בית המקדש השני בימי עזרא ונחמיה. ולכן בעצם לא רק אור נסתר הוא המקובל בקרב יחידי סגולה, כי אם גם כן אור קדוש בקדושה השייכת לעולם דרך בית המקדש. ובאור הקדוש ההוא השייך למקדש יש סוג שני שיכולים לכנותו אור לגויים. פחות קדוש הוא האור לגויים אבל בהיר מאד בשכל טוב ואהבת ויראת ה" ובאהבת המידות הטובות והדרך ארץ, ומלא בהתפלאות על הבורא יתברך ועל אור רחמנותו, כי רחמיו הם על כל המעשים.

 

צעד 20 - הסדר הראוי והרצוי לפניו יתברך היה שבני ישראל יתקדשו באור הקדוש של המקדש, ומקדושתם ומידותיהם הטובות ואהבתם לה" יתפשט האור לגויים, להיות להם לישועה בהכרתם באלוהי ישראל ובלימוד דרכיו. תכלית ה'ריש' הייתה לישועה בישראל בכוח אור התורה והמקדש, ומישראל ואור קדושתם לעמים רבים לישועה. זאת הייתה ה'ריש' הרצויה והיא הייתה ה'ריש' המשלימה את השם 'אשר' שתוכל להתחבר עם השם 'אהיה' האחרון להביא את הגאולה השלמה המשלימה את כל השם 'אהיה אשר אהיה'. ו"זכרו תורת משה עבדי" הוא השם 'אהיה' ראשון, "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא" הוא השם 'אשר', ו"הוא ישיב לב אבות על בנים" וכו'. הם מפתחות השבת הלב והשלום של הגאולה השלמה השלישית של השם 'אהיה' האחרון.

 

צעד 21 - לא נאריך בשליליות. עם ישראל לא הבין את גורלו המשיחי מפני שלא התקדש באור המקדש ולא היה ראוי בעצמו להביא את הישועה על עצמו, כל שכן על אחרים. צריכים להבין את הנקודה הזאת טוב מאד. מלחמת החשמונאים, מלחמה נסית ונפלאה, מעט מאד נגד רבים וחזקים מהם, הצליחה מפני שכוונתה הייתה 'משיחית'. היא הייתה בקנאת ה" אמיתית ובהתקדשות נכונה ובכוונות לשם שמים לשם ישועה, פעולות מוכרזות ברבים לשם ישועת הרבים, ונמשחו בשמן קודש בפרהסיה, וכל דבריהם ומעשיהם היו רצויים מאד ברגע ההיסטורי ההוא, דהיינו פעולות 'משיחיות' לשם ישועה ברבים ובחוץ.

 

צעד 22 - רצון השמים נמשך, אבל רצון העם לא עמד באריכות בנס המשיחי החיובי ההוא. ובמקום להתאחד ולכוון לרצון ה", התפרדו לכתות ולמפלגות, כאשר השוחד שלט ורבה הייתה שנאת החינם ועוונות הבצע ופשעי הערווה וחטאי דם נקי ששפכו כוהנים וכסאות חכמים באשפת כספים ושנאת הבריות. כל זאת כאשר אין מסייע לעניים או מתעסק ברפואת חולים או עוזר לאלמנות ויתומים. במקום זאת כרכו את עם הארץ כדג ולעגו על ענווי רוח בשל העדר לימודם, בלי רחמנות ואהבת הלב. זכר לתוצאות החנוכה המשיחית שלא הובנה כוונתה.

 

צעד 23 - אחרי חנוכה ומלכות קצרה בידי כוהנים וצדוקים, נכנס עם ישראל לתקופות הסתירה הגרועות עד החורבן. דבריו של ישוע מתארים את הסתירה בפתגמים קצרים כמו "וַעֲשׂוֹּ מה שאומרים רַק הִשָׁמְרוּ מֵעֲשׂוֹת כְמַעֲשֵׂיהֶם כִּי אֹמְרִים הֵם וְאֵינָם עֹשִׂים׃" (מתי, כ"ג, 3) וכו'. ספר שלם במשפט אחד הוא! רחוק מאד היה אור בית המקדש מליבם של ישראל וכל שכן להיות אור לגויים הדורש דוגמה בהנהגה הגונה ובדרך ארץ ובאהבת הבריות. ומאז שלא נעשה החנוכה דוגמה לעשות בעד ה", המצב נעשה גרוע ולא ניתן מקום להתגלות ה'ריש' המשיחי הישועי, אלא נמצאה ה'ריש', כביכול, בגלות אף בהיות בית המקדש קיים ועומד. סתירה גדולה!

 

צעד 24 - הרי ה'ריש' היא האות המשיחית של השם 'אשר'. משיחות גדולה ומיוחדת היא שנדרשה בכדי להביא את האור לגויים, שליחות משיחית לעם ישראל להביא את האמת לגויים ולהודיע את התורה ואת הנביאים ואת הדברים ואת הדרכים ללכת בהם. ואם היה להם שליח משיחי להדריך אותם באמונת השליחות, ועם ישראל היה ראוי, כל העם, עם השליח ההוא, היה לעם משיחי לישועת העולם, אך הדבר הזה לא היה אפשרי. ה'ריש' של השם 'אשר' דרשה לא פחות מזה. וטעמו ברור מהנביאים שתפקיד ישראל הוא להיות אור לגויים. לא אפשרי הוא מפני שלא מגיעים לשם 'אהיה' האחרון כי אם כאשר חלקים גדולים בכל העולם מוכנים לקבל אותה.

 

צעד 25 - צריכים להבין זאת היטב. בלי ה'משיחות' הגדולה והמיוחדת של ה'ריש' לא הייתה הכנה בעולם בכדי לקרב חלקים מהאנושות אל ההיסטוריה הקדושה של ישראל, ואי-אפשר היה להגיע אל האוניברסאליות של השם 'אהיה' האחרון. ובכדי שתתאפשר המשיחות הנשלחת, המפיצה את האור האמיתי של המקדש אל עמים רבים, היה צורך בזכות מצד היהודים להתקדש בקדושת המקדש ובכל המידות הזקוקות לזה גם מצד קנאת ה" לאחדותו ועוד יותר מצד אהבת ה" באהבת בריותיו ולרצות בישועתם. את זאת יש להבין. לא הייתה נולדת ה'ריש' בין לילה כי זמן היה לישראל כמה מאות שנים להבין את כוונות המקדש ולעשות למען ה".

 

צעד 26 - שיש צורך להתבונן לעומק בעניין זה, כי ממנו הטעמים האמיתיים והמוצדקים של קנאת השמים האמיתית והכרח היסטורי נסתר. מורה הצדק ראה בחכמתו שלמען קיום ה'ריש' בעולם יש צורך בבית ספר מיוחד, מופרד אף מהמקדש, בית ספר קדוש עם מורים קדושים. כי ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים היה מורה הצדק בדורו, יורש סימני הגאולה והמשיחות. ולא היה אז מקום בישראל, לא אצל הכוהנים, ולא אצל החכמים, ולא במקדש, לסימנים של ה'ריש' ולסימני המשיחות הקשורים עמה. החוקרים לא יודעים מאיפה היה למורה הצדק הכוח והידע להקים את הסדרים המשיחיים המדויקים המפורטים במגילות קומראן. הוא מפני שהלימוד האמיתי לכך הוא של הסימנים המשיחיים של ה'ריש' של השם 'אשר', אשר היו אצל מורה הצדק, צדיק הדור בדורו.

 

צעד 27 - החלטה כבדה החליט מורה הצדק ולא ביקש רשות, מפני שידע שלא הייתה זכות בזמנים ההם לבקש דבר כזה מה" או מאליהו הנביא. ואמנם ידע את אמיתות המצב הרע ואת הגזרות הקשות עד מאד שהיו מתאספות נגד עם ישראל בבית הדין של מעלה. והחליט הוא בעצמו, וסמך על "עֵת, לַעֲשׂוֹת לַיהוָה-- הֵפֵרוּ, תּוֹרָתֶךָ" (תהילים, קי"ט, 126).  עם ישראל נמצא בעצם הסתירה שלו, וכל השתדלות להתיר את הסתירה הייתה צריכה בהכרח להיות בכוח הניגוד הקיצוני החיובי והקדוש, ולכן דרכי בית הספר היו בגבורות, בנוקשות הדין והמשפט, בהקפדה יתירה על כל פרט מההלכה, בפרישות מחיי המשפחה, בהתקדשות בדרכי הצניעות, בדיוק בסדרי השעות ובשמירה על כל הגה היוצא מהפה.

 

צעד 28 - קנאת ה" אמיתית, בסוג "עת לעשות הפרו תורתך", יש לה מקום גדול לפני ה" כאשר הרגע של הקנאה מצא הסכם מרוכב שחקים, כמוכח בתורה מפינחס שקיבל ברית שלום על קנאתו, וקנאתו של הנביא אליהו בכרמל נודעה בכל העולם. גם פעולת מורה הצדק נתקבלה לפני השמים כמוכח מהעובדה שבאמת הסימנים היוצאים מה'ריש' נתקבלו אצל המורים וסדרי המשיחות נשמרו בפלא, ושרתה קדושה גדולה בתוך בית הספר וסודות אמיתיים רבים נמסרו ונשמרו אצלם. ואמנם הצדיק אחראי על פעולת קנאתו ובפעולה היסטורית של קנאה הגורמת שינוי בדברי הימים, הצדיק גם אחראי לתוצאות ההיסטוריות המסתעפות מקנאתו. ונוראה עלילה על בני אדם, כי לא תחסר מאומה מתכנית האלהים בדברי הימים.

 

צעד 29 - נקודות שוות ישנן בפעולת מורה הצדק ובפעולת ישוע (כמאה שנה אחרי מות מורה הצדק). שניהם עשו מה שעשו מקנאה אמיתית משום "עת לעשות לה" הפרו תורתך", ובשניהם קנאתם נתקבלה לפני ה" ברוך הוא, אל קנא, ובשניהם נדחף גורלם להיות לבדם בהחלטתם לפני ה", ושניהם נסחפו אל סדר כללי בתכנית האלהים שאי אפשר לשערה, ונוראה עלילה על בני אדם, ולבסוף, דרך מישרתו של ישוע, שניהם, אחד בהעלמות סודית ואחד בהמשך היסטורי בעולם, הסתבכו קרנותיהם בסבך ההיסטורי של דברי הימים בין היהדות והנצרות.

 

צעד 30 - ומכל מקום ה'אלף' של מסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, וה'שין' של מסורת מרדכי, ואף ה'ריש' בהעלמה, נשארו כהווייתם, כמוסבר, אצל הצדיקים הנסתרים בכל הדורות ביד ראשם. וסבל הצדיקים האמיתיים הנסתרים החזיק את הזכות לקיום העולם בכל הדורות שעברו. אבל ה'ריש' שהגיעה להתגלות בעולם בבית הספר האיסיי דרך פעולת מורה הצדק, ואחר כך דרך מישרתו של ישוע, היא היא ה'ריש' שהסתבכו קרנותיה בסבך, וישוע הוא האיל שנלקח במקומו של יצחק, והורם לנס גויים בתחייתו, והסתבכו כל דברי הימים מאי ההאזנה שיצאה, ונשתבשו כל הסימנים המשיחיים ההתחלתיים שיצאו מה'ריש' של השם 'אשר'.

.....................................

 

לוח כ"ג. הצדיק החי באמונתו רועד כשאומר את שם ה"

 

צעד 1 - ואמנם הסימנים המשיחיים והגאוליים של ה'ריש' שהיו בבית הספר האיסיי היו סימנים אמיתיים. זאת אומרת שהיו סימנים היסטוריים של הגאולה, שהם הסימנים מאוצרות ה" אלהינו שבירידתם לעולם מקושרים הם עם כוכבי הגאולה המובילים את פעולותיהם הלאה בדברי הימים לפי גזרת השמים. ידע ישוע מה הוא אומר כאשר הוכיח את אלו מתלמידיו שהלכו בשליחותו לרפא חולים ולגרש שדים ורוחות רעות. הם התפלאו על הצלחתם בשם ישוע. הבהיר להם ישוע: "אַךְ בָּזֹאת אַל־תִּשְׂמְחוּ אֲשֶׁר־נִכְנָעִים תַּחְתֵּיכֶם הָרוּחוֹת כִּי אִם־שִׂמְחוּ עַל אֲשֶׁר־נִכְתְּבוּ שְׁמוֹתֵיכֶם בַּשָּׁמָיִם׃" (לוקס י', 20)

 

צעד 2 - זה פלא גדול שישוע היה יודע את זאת ולא נמצא רב או חכם או כוהן שיכול להבינו, אבל לא פלא היה לגבי ישוע, מפני שכבר ידע שהסימנים של מלכות השמים היורדים לעולם מוכרחים להיות כתובים בכוכבי הגאולה ומהם בכוכבי העולם וכך הם הסימנים המשיחיים שבכל פעולה משיחית של ישועה נכתב סימנם בכוכבי הגאולה. אנו, בזכות הגואל חיים, מעידים על כך כבר יז' שנים, שכל המילים הכתובות או האמורות הן למען הגה"ש וכל פעולה הנעשית בעדה מביאה בעקבותיה את המשך הסימן היורד מכוכבי הגאולה ומחזור הוא מלמעלה למטה ומלמטה למעלה - מחזור המשלים בכל פעם צד חשוב כלשהו של הסימנים השלמים.

 

צעד 3 - ולכן רק עתה אנו יכולים להעריך את חכמתו של ישוע, שאמר "אם שמחו על אשר נכתבו שמותיכם בשמים (דהיינו בכוכבים)". הסימנים השלמים משלימים לסימנים ההתחלתיים, ואמנם מפני שהסימנים ההתחלתיים היו מכוסים מחד גיסא, ובלתי מובנים משום השיבושים מאידך גיסא, הסימנים ההתחלתיים המושרשים ב'ריש' מתגלים עם פירושיהם רק עכשיו. אנו, למשל, קבלנו מהגואל חיים את סימן הכוכבים, וממנו ניתן להבין דברים רבים בענייני כוכבי הגאולה. ומהם נבין דברים ממצב הכוכבים לפני אלפיים שנה, זמן ה"קץ" של אז, וכך בכל הסימנים השלמים.

 

צעד 4 - מקום ה'ריש' מיוחד הוא. כמו כל אות מהשם היא כוללת את כל האותיות שקדמו לה. ואמנם היא האות הכוללת בעצמה את כל הסימנים הנדרשים בשביל 'לעבור את הגשר' ולהגיע אל השם הסופי של הגאולה השלמה. והיא המלאה בטעמיה על ההיפגשות ההיסטורית הגדולה והנוראה בתקופת מישרתו של ישוע הנעשה למוקד כלפי כל יתר דברי הימים. ההיפגשות ההיא הובילה את דברי הימים אל זמן התקיימות סימן עקידת יצחק והאיל הנלקח במקום יצחק, אחרי שהנבואה של מלאכי על השבת הלבבות לא יכלה להצליח. ונכנסה למשפט סוף הפסוק 'פן אבוא והכיתי את הארץ חרם'.

 

צעד 5 - היפגשות הסימנים ההתחלתיים נגמרה עם חורבן בית שני, עם הגלות הארוכה לישראל, והתפשטות הנצרות בעולם. ועם ישראל, אשר אליו הוכוונו כל הסימנים ההם לראשונה, לא קיבל אותם. ומאידך גיסא, באומות הנצרות דרך מישרתו של ישוע, כריסטו של העמים, במסגרת הסימנים ההתחלתיים היו הסימנים האוניברסאליים המשיחיים והגאוליים של ה'ריש' של השם 'אשר', אף על פי שנשתבשו ונהפכו לצורות של שקר ולדוקטרינות כוזבות, המייצרות כל מיני סוגים של עבודה זרה.

 

צעד 6 - נעשה גורל ה'ריש' שתצטרך לעבור עוד 2000 שנה עד ההגעה אל הגאולה השלמה ואל התגלות השם 'אהיה' האחרון. ורק מההתגלות הסופית אנו מתחילים להבין למפרע מה קרה עם ה'ריש' של השם 'אשר' בכל הדורות שעברו. הנה הדברים הרבים ההם מתקבצים יחד בפתיחת הגה"ש וניתנים המפתחות לפתור אותם, לפענחם ולהרחיב את דעת עם ישראל על כל דברי ימיו ולבהיר לעמים את השפה הברורה המובטחת שלא הגיעו אליה עד עתה. ומפני שהדברים רבים הם ודרושים הסברים רבים כדי להוציא את האנושות מן החושך אל האור בכל ענייניהם, באים הלוחות של הדג הגדול לוויתן להיקרא 'לוחות רחבים' וגם 'לוחות הצדיק החי באמונתו'.

 

צעד 7 - ישנם פערים גדולים שצריכים למלא עד שמגיעים אל אמונת ה'אלף' של השם 'אהיה' האחרון. ושם התואר 'רחבים' הנאמר על הלוחות מתאר ג"כ את סוג האמונה הגדולה והרחבה של הגה"ש. כי הנה מוכרחים להאמין באמונת השם 'אהיה' האחרון, בכל דברי האמונה שעברו מראשית השם, והיא האמונה בשלמות השם השלם 'אהיה אשר אהיה'. צריכים להאמין בבחירת האבות, בגאולת ישראל ממצרים, בכל התורה הקדושה והמסורת הקדושה של ישראל ובסימני המשיחות בעם ישראל.

 

צעד 8 - צריכים להאמין במסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובמסורת הנביאים, ובמסורת הנסתרת של גאולת פורים, ובכל הסימנים הנסתרים של יצחק אבינו של השם 'אשר'. הדבר נראה פשוט עד כאן ליהודי המסורתי אבל לא כל כך פשוט הוא. פשוט הוא יחסית עד סימני המשיחות של בית דוד ובנין הבית הראשון, אבל כבר בהגיע אל השם 'אשר' ולמסורת של אליהו הנביא, זכרו לברכה, ישנם דברים שהיהודי עדיין לא מכיר, והוא, לדוגמא, היחס בין אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובין הצדיקים הנסתרים של כל דור. כי העניין בהתקיימותם ותפקידיהם של ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור עיקרי הוא בהבנת כל דברי הימים שהיו מתחת לשם 'אשר'.

 

צעד 9 - וכן הוא בפורים שמקובלת אמונת ישראל בכל גאולת מרדכי הצדיק היהודי ואסתר המלכה, ואף אמונת המסורת של הקבלה המעשית ביד מרדכי נודעה בתלמוד. אבל לא ידוע שמרדכי הצדיק היה הראש הראשון של ל"ו הצדיקים הנסתרים במספרם. ועובדה זו משנה את השקפת הראות בדרגתו וקדושתו הנעלה של כותב מגילת אסתר. ולא ידוע שכוח הסימן הגדול של הכוכבים מגלה גם כן מה שנסתר בכוכבי פורים ממעייני הישועה של כוכבי הגאולה. ולא ידוע שכוח הסימן השני הגדול, סימן מלכות השמים, מגלה ג"כ את מה שמכוסה בתוך הפלטין של אחשוורוש, כאשר אסתר המלכה יושבת במלכותה לקשר את מידות מלכות השמים למים העמוקים של לב האדם.

 

צעד 10 - ואמנם עוד פשוטים הם מצד האמונה העצמית בהם, מפני שמכול מקום מסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, נזכרת בספר מלכים, ואמונה כללית ב'מישרתו' הגאולית של אליהו הנביא עצמית היא במסורת ישראל. וכן במסורת מרדכי הצדיק שהאמונה במשרתו הגדולה כבר מקובלת בכל תפוצות ישראל. הבעיות בהבנת דברי ימי ישראל מתחילות, כלומר, מה'ריש' ולא נגמרות עד ביאת הגואל האחרון והתגלות הסימנים השלמים. ומכל מקום הוקם הבית השני, וידענו נס חנוכה, אבל ממנו ואחריו לא הבנו כלום בדברי ימינו, כי אחרי נס חנוכה לא זכה עם ישראל להמשך הנס.

 

צעד 11 - ובכן צריכים להבין את הזמנים ההם מצד השלילה. יש ממנו בתלמוד המגלה את ארירות עשרת הכוהנים הגדולים האחרונים, ובכללות ידוע שנפלו בני ישראל לכתות ומפלגות וחילוקי דעות ושוחד ורציחות ביד סיקריקים וגאוותנות ושנאת חנם מכל צד ולב רע ומשקר בצביעות, כשכוהן נקנה בכסף ואמונה נמכרה בשפיכות דמים. וכל מה שקרה ידוע אבל לא ידוע שה" בקנאתו בחר משל שלא יישכח לעולמי עולמים. ידוע, בעוונות, שנחרב המקדש בשל שנאת חנם ושעם ישראל יצא לגלותו הארוכה, אבל לא ידוע שנתן ה" משל והרים נס לגויים בכדי שנבין רק לבסוף שבמשך כל הגלות היינו בלי סימני ה'ריש' של השם 'אשר'.

 

צעד 12 - מתרחבת הדעת אך ורק דרך הבנת מישרתו של ישוע העקוד על מזבח יצחק. ומוקד דברי הימים הוא כי כך נגזר מלפניו יתברך שמו לעד בקנאתו לשמו הקדוש שחולל על ידי עם ישראל כוהנים ופירושים ולומדי תורה בתקופות ההן. לא צריך שכל גדול או אמונה מיוחדת כדי להבין שלא לחינם הקדוש ברוך הוא לא החריב את בית המקדש הנקרא על שמו יתברך ושלא לחינם העניש את עמו הנבחר, בני ישראל, בגלות קשה, מרה וארוכה עד מאד! ואמנם לולא הרים נס לגויים, יתד בל יומט, ליתר דברי הימים, לא היינו אף פעם חוזרים למוקד ההוא בדברי הימים להבין את עוונותינו.

 

צעד 13 - הרחבת הדעת בדברי ימינו לא תתקיים מבלי שנבין טוב את עוונותינו בעבר, כי עם קדוש אנחנו ועלינו להבין שנות דור ודור, גם דור תהפוכות במשמע. בלי ידיעת והבנת העוונות ההם, לא מגיעים אל נקודות האמת המרשות להגיע אל ענוות הלב הנדרשת בכדי להרחיב את דעת היהודי המאמין. ואמנם התחלת ההבנה תבוא ממורה הצדק, היא ההבנה בטעמיו לייסד את בית הספר האיסיי, ויסוד מקובל הוא מהצדיק הקדוש חיים על מעלתו הגדולה והקדושה של מורה הצדק.

 

צעד 14 - ומדברי הצדיק חיים נאמר על מורה הצדק "צדיק אמיתי". ובחלום של נודע נאמר "מהצדיקים הנסתרים האמיתיים". ומאותו הסימן ביחד עם יתר העניינים הכרוכים בו ידענו בלי ספק שמורה הצדק היה בזמנו ראש ל"ו הצ"נ. ויש צורך בעובדה זו, מפני שהיחס בין ראש הצ"נ ואליהו הנביא, זכרו לברכה, קשר מיוחד הוא בכל דברי הימים הנסתרים. והוא הוא הקשר שנדרשים לדעתו בכדי להיכנס לארבע פינות יסודיות של הנבת מישרת ישוע.

 

צעד 15 -  1) טעמו של מורה הצדק בייסדו את בית הספר 2) הקשר המיוחד בין אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובין ראש הצה"נ הוא הגורם לכך שדברי הסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים אשר מתחת ל'ריש' של השם 'אשר' נכנסו לבית הספר האיסיי 3) קבלתם של יוחנן המטביל וישוע בבית הספר האיסיי 4) הוצאת אותם הסימנים ביד ישוע, אחרי פעולותיו של יוחנן, שהם השורשים לכל דבריו של ישוע במשרתו. אם לא בגלל הקשר המיוחד הנאמר בין אליהו הנביא ובין ראש הצ"נ לא היה ניתן שיכנסו אותם הסימנים לבית הספר האיסיי.

 

צעד 16 - הנה סימני הגאולה האמיתיים הם ברשות אליהו הנביא, זכרו לברכה, כנודע ממלאכי "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא" וכו'. כל המפתחות לפתיחת הגאולה השלמה והמפתחות של השבת הלבבות והמפתחות הנבואיים הקשורים בבשורות הגאולה וגם בהכרזת הנבואות הקשות של הדור הרביעי, הם הנתונים ברשות אליהו הנביא מאז. הסימנים עצמם הם ביד וברשות אליהו הנביא, זכרו לברכה, ואכן המסורת של אליהו הנביא המיוחדת, שבה ישנה הידיעה על התקיימות הסימנים ההם וידיעה על תוכנם, נמסרת בכל דור לצדיק אחד בעולם.

 

צעד 17 – אלישע קיבל מאליהו וכך הלאה עד למרדכי הצדיק נמסרה המסורת הנסתרת וגם מסורת הסימנים. ומזמן מרדכי נקבע מספר הצ"נ על ל"ו. ואמנם המסורת ההיא המיוחדת נודעה אך ורק לראש הצה"נ בכל דור. ויש ג"כ קשר חי בין ראש הצה"נ ובין אליהו הנביא כי הוא לא מת אף פעם. והנה מה שנאמר בנוגע למפתחות הגה"ש צריך הסבר, שאם הם הסימנים השלמים האמיתיים, איך אנו אומרים שיצאו הסימנים ההתחלתיים לפני אלפיים שנה? ולמה הסימנים השלמים היו זקוקים לסימנים התחלתיים? התשובה לזאת לראשונה נמצאת באותה הנבואה של מלאכי, שברור הוא שאותה הנבואה עצמה נותנת שתי מישרות ושני זמנים. צורת הדברים ניתנה כאפשרות בשתי מישרות ובשני זמנים ואמנם היא היא האפשרות שנתקיימה בדברי הימים.

 

צעד 18 - הוא הכתוב באותו הפסוק "פן אבוא והכיתי את הארץ חרם". אם בא הנביא אליהו ולא קבלו את המפתחות של השבת הלבבות, אז לא תתקיים המשרה ההיא אלא ההפך מברכתו. "והכיתי את הארץ חרם". אבל היות והנבואה הזאת נאמרה כחמש מאות שנה לפני חורבן בית שני, ולכן עברו עליה כל ימי בית שני, מובן הוא שאותה המשרה, שהיא בשם הנביא, לא הצליחה בהשבת הלבבות, ובסוף נחרב הבית ויצאו ישראל לגלותם הארוכה והוכתה הארץ חרם. ואמנם הסימנים האמיתיים ההם הם תמיד ברשות אליהו הנביא, זכרו לברכה, ואותה המשרה מוכרחה להתקיים בסוף, ומובטחת היא כמו שהגאולה השלמה מובטחת ומוכרחה לבוא.

 

צעד 19 - אם הייתה אותה המשרה מצליחה, אז הם היו הסימנים המשלימים את סימני  ה'ריש' של השם 'אשר' ומביאים ישירות לגאולה השלמה של השם 'אהיה' האחרון. (ולא חשוב אם הפצתם הייתה נמשכת מאה שנה או מאתיים שנה והלאה; אם היו הסימנים בידי ישראל והיו מקבלים אותם באהבה ובהבנה, היה אז אור המקדש ושלוחותיו לאומות העולם מביאים את הגאולה, הייתה מתקיימת גאולה שלמה והיינו קוראים לסימנים סימני ה'ריש' המביאים בישירות לשם 'אהיה' האחרון). מכל מקום, אין צורך להפליג בהשערות, מפני שסוף כל סוף גזרת ה" היא, והוא יודע מתי ובזכות מי תבוא הגאולה השלמה הרצויה וכו'. מצד ההבנה, כל האפשריות ניתנות מן השמים, בעוד בני האדם במעשיהם ממעיטים ואף שוללים אותן.

 

צעד 20 - ובאם המשרה לא תצליח ייצאו בהכרח מאותה המשרה, הסימנים ההיסטוריים המוכיחים את התקיימותה. זאת למען לא יישכח אותו הדור וגם ישוחחו עליו בכל יתר ימי דברי הימים, חוץ מהרבה מטרות אחרות חשובות. וכן תהיה העדות, בעוונות, על הרעות של הזמן ההוא, וסימני הרמת נס לגויים, וסימני הניסיון להביא את השבת הלבבות, ועל האי-הצלחה. אם ראשית הפסוק לא התקיימה והתקיים, בעוונות הרבים, סוף הפסוק, הוא סוף הפסוק שיתפרסם בעולם ותהיה עדות על הדור ההוא לכל דברי הימים. כי אם לא כן לא היינו יכולים לדעת מתי, במשך דברי הימים, הגיעה מישרתו של אליהו הנביא, ולא הצליחה התחלת הפסוק. 

 

צעד 21 - ומובן הוא מאידך גיסא שצורת כל אותם הסימנים שיצאו בהכרח יצאו משובשים וחורגים מהאמונה הנכונה. שהרי בהרמת נס לגויים, באותו הפרק שבני ישראל לא זכו לקבל את הסימנים ההם, ובהתקיימות "והכיתי את הארץ חרם", ובהפרדת הנצרות מהיהדות, אי אפשר שתהיה זכות בגויים לקבל את הדברים על אמיתותם, בעוד שישראל לא קיבלו אותם בכלל. כי אז היו העמים עולים על ישראל לא רק במספרם, אלא בתורת אמת ואמונה אמיתית רצויה והיו סימני הגאולה בידם. ומה היה לעם הנבחר ולהבטחות אל אברהם, יצחק ויעקב? נדרש כל מה שיצא לגויים להשתבש לטובת ישראל!

 

צעד 22  - אבל בעם ישראל, בעוונות הרבים, בתקופות ההן המתחילות כחמישים שנה אחרי חנוכה, הכול היה משובש ומושחת ולא אמיתי ולא היו מידות טובות ולא הייתה אהבה הדדית ולא היו דואגים לאלמנות, לעניים, לחולים וליתומים אלא זריזים לאסוף מעשרות מהם בכוח לטובת הכוהנים המדושנים![2] אוי ואבוי לצאן כאשר הרועים דואגים רק לעצמם. היו קונים את מישרתם בכסף, והיו אוהבי בצע, והיו משתמשים בכתרם והדרם לשם עצמם, ולא היו עושים שום דבר לשם שמים. ואומנם יהודים רבים היו ממסכני העם הפשוטים בלבם וקראו באמת לה", שריחם עליהם.

 

צעד 23 - אבל כל הדרכים לישועת הכלל נסגרו בחטאי הרועים. צריכים לתאר את הדברים כפי שניתן, אך גרוע מאוד היה המצב, יותר ממה שמילים יכולות להביע. העם הנבחר, לפני כבוד בית המקדש השני, היה עושה את ההיפך ממש בכל כיוון מרצון ה" ברוך הוא. קשה לנו לכתוב את זיכרון הדברים כמו שקשה לקורא לחשוב עליהם, ובפרט בדור זה אחרי השואה. ואמנם בלי השקפה נכונה על המצב ה'רוחני' הכללי האפל, לא משיגים את הטעמים האמיתיים לפעולותיו של מורה הצדק, ולא מבינים את כוונותיו המוצדקות ולשם שמים.

 

צעד 24 -  ולא יכולים להשכיל ולקבל מוסר ממקום צנוע המקבל אור אמיתי כלפי מקום גלוי בשם ה" ואין אורו פועל על אף אחד וחושך על פני תהום הלבבות. כי ראה הצדיק בנבואת חכמתו את כל הגזרות הקשות עד מאד היוצאות על עם ישראל, ואין תרופה, ונחלקו היהודים לכתות ולמפלגות ואין התאחדות משום צד, ואין לב טוב, ואין חכמים אמיתיים פועלים למען טובת העם, וכוהנים רשעים ומושחתים וגאוותנים, ואין מבין ואין פונה אל ה" באמת, והמצב יורד עוד ועוד והגזרות מתקבצות וגדלות ומתרבות בכל יום.

 

צעד 25 – מורה הצדק הקים למען ה" מקום מקלט לקדושה אמיתית ותורה אמיתית והתנהגות אמיתית. והשתמש מורה הצדק בטעמי ה'ריש' של השם 'אשר' לסדר סדרי משיחות שלמים בתוך בית הספר אצל מורים מובהקים ויראי שמים בתכלית הנשבעים על שמירת סודות שנמסרו להם ממנו. לא היה מקום אחר קולט קדושה אמיתית, ומצב קשה מאד היה בעם ישראל, כי בית המקדש עמד, אך לא פעל את פעולותיו, ועבודת הכוהנים הרגיזה את השמים, ואין צדק ואין משפט אמיתי, דור עיקש ופתלתל דור תהפוכות. וכך היה מאתיים שנה לפני שנחרב הבית, ומישרת ישוע כשבעים שנה לפני שנחרב, בעוונות.

 

צעד 26 - כך היא ההיסטוריה האמיתית שהוסתרה מעינינו אלפיים שנה בגזרת המקום ברוך הוא, ויודע ה" ברוך הוא איך להביא את בני ישראל בסוף להודות כי "כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי" (ישעיהו נ"ה, 8). ישוע אחינו היהודי, אחינו בדם ובנשמה ובאמונה, נתפס בגורלו המיוחד ההיסטורי בתוך גורלנו, גורל ארוך וקשה, גורל מסובך, גורל של כפרה, גורל של כוס מרה מאד. והתארך גורלנו והתארך גורלו אלפיים שנה.

צעד 27 - האם היהודים יודעים את התהליכים ההיסטוריים שהיו צריכים להתרחש בכדי להכין גם את ישראל, גם את הצאן הנאבד מבית ישראל, גם את בני עשו, גם את בני ישמעאל, גם את בני יפת המתקרבים, ואף את בני חם לגאולה השלמה האוניברסאלית? והלא אי אפשר להבין בהכנות ההן על מה באו עד שמגיעים דברי הימים להשלים את פעולתם ומסבירים הסבר כללי המתאים לכל המקורות, לתורה לנביאים, לדברי הימים עצמם ובסוף לסימנים השלמים המשלימים את הכול במטרתם הרצויה. לא לחינם התפשטה הנצרות בעולם ולא לחינם התפשט האסלאם בעולם ולא לחינם הייתה אותה המשרה המשיחית מזומנה לשנות את כל יתר דברי הימים.

 

צעד 28 - כי 'גדול ה" ומהולל מאד' ונקל הוא לו יתברך להיות הגאולה השלמה רק באסיפת שבטי ישראל וקיבוץ בני יהודה, 'ולגדולתו אין חקר', שיביא את כל העולם להכיר באור אמיתי, ולהאמין אך ורק בו יתברך, ולהכיר בדברי ימי ישראל, ולהוכיח לכל העולם שישראל הוא העם הנבחר. מי יכול להבין אפס קצהו ממחשבתו של ה" ברוך הוא קדוש ישראל וגואלו? מחשבתו יתברך על כל חלקי בריותיו היא להביא את ישועתו דרך עמו ישראל אל קצווי תבל ועד האיים הרחוקים.

 

צעד 29 - לולא הנצרות ולולא האסלאם לא תוכל בשום אופן הגאולה השלמה להתקיים בישראל. אנחנו לא ידענו זאת, אבל ה" ברוך ידע את זה. ומה הם הסימנים המשיחיים המתגלים מה'ריש' של השם 'אשר' לא היינו יודעים, אבל ה" ברוך הוא קבע אותם באותיות שמו. ולא היינו יודעים את פירוש האותיות, מפני שה" ברוך הוא קבע זאת, שלא יוכלו בני ישראל, וכל שכן אחרים, להבין את שמו השלם עד שיעברו שלוש גליות ועד שיגיעו לזמן ביאת הגואל האחרון והתגלות הסימנים השלמים.

צעד 30 - אז תקראנה האותיות אחורנית להבין למפרע מה היה עניין אלפיים שנות הגלות לפני הגה"ש. היא היא ה'ריש' של השם 'אשר' שנתלתה, כביכול, בסבך דברי הימים. נדרשה יציאת ה'ריש' לפעולתה, אך לא הייתה בעם ישראל זכות לקבל אותה, ולא יכלה ה'ריש' להתחבר עם השם האחרון המשלים. ישוע הוזמן מהשגחת האל יתברך כדי שתיתלה ה'ריש' על ראשו ונגזר תפקידו מלמעלה למות על ה'ריש', לשאת אותה אלפיים שנים על שכמו ולסבול את אי ההבנה במשך כל אותם הדורות - מבני ישראל מחד ומבני הנצרות מאידך, ונתקבל קרבנו לפני ה". כי אין דרכיו יתברך דרכינו ואין מחשבותיו מחשבותינו, ומי יוכל לומר לו מה לחשוב ואיך להדריך את עולמו!

.....................................

 

לוח כ"ד. הצדיק החי באמונתו עושה את שבתו

 

צעד 1 - לכול סוג טהרה וזיקוק הנדרש בכדי להמציא זהב טהור או כסף טהור, יש שלב של הוצאת חומר בלתי מועיל. אל האומות יגיע משפט להבדיל בין החיטה ובין המוץ. ובעם ישראל יבוא משפט להבדיל בין אלה הרצויים מה" להיות מעם ישראל הנבחר של הגאולה השלמה ובין אלה המפריעים לגאולה.

 

צעד 2 - יומן החמור הלבוש כאריה. סימן רע – תייר ישראלי בחו"ל נהרג מברק, ונתפסה הידיעה בידי העיתונאים הצמאים. זה החלק השני של המטבע, כי בזמן הזה אלה הקוראים לעצמם חרדים טועים, זייפו את התורה האמיתית והפרו אותה באמונת "אצילות האלוהים". ואמנם זהו גם זמן שבו ישראלים רבים לא מאמינים בכלום; והם בעוונות מחוץ לישועה ולגאולה אם לא יתחרטו ויתקנו את עצמם. כי בא משפט וכברק יורד. כולנו צריכים לפחד. אין משוא פנים לפניו יתברך.

 

 

צעד 3 - ה" הוא האלוהים, אם נדבר על השם הראשון או על השם השני או על השם השלישי של השם השלם אהיה אשר אהיה. ה" אלוהינו הוא הבורא היחיד של כולנו ושל הכול. הוא אינו משתנה. ההבדלים הם בדרכי ה" שהוא מראה ומתגלה בהן לעולם בכל דור ודור. אותו היחס, כלומר, בין ה" ברוך הוא בדרכי התגלותו לאנושות, מתקיים דרך שמותיו יתברך שגילה. כי אם לא בשל היחס הזה אין לו שום שם, ולמעלה הוא מכל שם שייקרא עליו יתברך.

 

צעד 4 - בגאולה השלמה יש הקלה מסוימת בתנאי הקדושה החדשה של השם האחרון ביחס לקדושה המקפידה והמדקדקת מאד של השם הראשון. יהודי על מזבח יהודה יכול לעשות את הסוכה בבית. אין זו הקלה במשפט ה". הקלה היא לגבי ההלכה המיוסדת על תנאי הקדושה הראשונה. ואין זה נוגע למשפט על האמונה שיש לאדם בליבו או על התנהגותו עם בני אדם.

 

צעד 5 - אחרי השואה הנוראה, נעשה סוג חדש במשפט ישראל. לשם הבנה אנו מדברים בכללים. בס' חמישה לוחות הברית ובתיקון פאולוס הסברנו באריכות שהחטא העיקרי וה"נסתר" שהביא, בעוונות, את בני ישראל לשואה, הוא עוון שיטת ה"אצילות" על פי ספר הזוהר וארבע מאות שנה של בנין מזויף בנוי מסביב למסורת ישראל. חריגה גמורה היא מן האמונה הנכונה של התורה ושל הדיבר השני. בשוגג נפלו הרבנים למוקש ההוא וזייפו את כל המסורת ב "קבלה" שקרית.

 

צעד 6 - מספיק למבין בעניין זה לראות שבין המדרשים של אחרונים "חדשים" נכללת "מסכת אצילות"!!!! ארבע מאות שנים של זיוף פרוגרסיבי ב"נסתרות" הביאו את עם ישראל למצב נורא של בלבולים ושל מחלקות ותנועות מכול סוג. עד עת השואה נפל המשפט בקושי עצום על העולם היהודי. היהדות הרבנית הייתה תחת משפט ונאשמה על כל מה שעשתה, ואיתה נאשם  חלק רב של בני ישראל, כי עד אז נחשב עם ישראל במשפט כפי תנאי ההלכה.

 

צעד 7 - ואמנם נעשה שינוי גדול במשפט אחרי השואה. לא נשפט עם ישראל שוב לפי תנאי ההלכה. היהדות הרבנית הפרה את התורה האמיתית בלבושים מזויפים ובשיטות מזויפות. אנשי ההלכה האשימו את תנועות ההשכלה, הרפורמיים, החילונים, היבסקאס והציונים על שעזבו את ההלכה, חיללו את התורה והובילו את העם לבקש דרכים אחרות. וככה אלה שהיו מחוץ להלכה נאשמו מאלה שבאמת היו הגורמים לאלה שעזבו את הדת.

 

צעד 8 - אם המשפט היה נשאר כמו לפני לשואה, לא תהיה תקווה לבני ישראל, ואכן לא נשפט עם ישראל מאז לפי ההלכה, כי אם כל חלק מעם ישראל נשפט לפי מעשיו וזכויותיו, וכך כל יחיד לא נשפט לפי השתייכותו לבית כנסת כלשהו. אורתודוקסי, קונסרבטיבי, רפורמי וכו'. תנועת הרפורמים לא נשפטה על כך שעזבה את ההלכה אלא נשפטה על עצמה לזכויותיה. והגם שיש בה לימודים שקריים שאינם מכירים בקדושת התורה, לא היה זה גרוע מהזיוף של עבודה זרה של ס' הזוהר וכל שרשרת ה"קבלה" המקובלת מהאורתודוקסים והחרדים והחסידים.

 

צעד 9 - וגם יהודי שלא השתייך לאף קהילה, נשפט לפי מעשיו והרגשות ליבו ורחמנותו יתברך על כל יהודי שעמדה נשמתו על סיני.  ואמנם אלה ההולכים לפי ההלכה נשפטים לפי תנאי ההלכה. ה"האשמה" במשפט כלפי ההלכה (של ארבע מאות שנה עד השואה, לא הייתה ההאשמה בדבר ההלכה עצמה, כי אם נגד הרבנים, שטעו במוקש החטא השמור לשטן באחרית הימים. נפגעה ההלכה וזויפה להיות מוגזמת ומחוץ לצורותיה המאוזנות בגלל השפעת "קבלת האצילות".

 

צעד 10 - אין לכך שום שייכות למשנה, לתלמוד, לפוסקים, למשנה תורה וכו', כי לא נאשמה ההלכה בעצמה, אלא צורת ההלכה באחרית הימים, הוא כארבע מאות שנה עד השואה. ולכן אחרי השואה בא שינוי עצום במערכות המשפט העליון, בפרמטרים של המשפט של ראש השנה. צריכים להבין. לא נפסל עצם ההלכה בגלל שכבות ספרות רחבה ומפורשת של לכלוך טמא בו לכלכו אותה לארבע מאות שנה! מסורת ישראל האמיתית קיימת וחלה תמיד.

 

צעד 11 - ובכן השינוי הגדול הנעשה במשפט אחרי השואה הציג הקלה בתנאי הקדושה הנדרשת מההלכה, וההלכה לא הייתה המקור היחידי למשפט כל ישראל. זה הולך יד ביד עם מה שאנו מסבירים לגבי החוק החדש והמנהג החדש, שיש להם פרמטרים חדשים ותנאים חדשים לפי הקדושה החדשה של הגאולה השלמה. ובשלבי ה"תכנית העליונה" נכללת ההכנה ההיסטורית למשנה החדשה או החוק החדש של ספר משנת חיים.

 

צעד 12 - השינוי הגדול במשפט היה חלק מהעבודה הנסתרת של הצדיק חיים בזמן ההוא. וכך הבנתי משיעוריו בהם היה מזכיר תכופות את המשנה "אַל תִּסְתַּכֵּל בַּקַּנְקַן, אֶלָּא בַמֶּה שֶׁיֶּשׁ בּוֹ" (משנת אבות, ד', 26). תמיד היה הצדיק חיים מרים טובי לב ויהודים פשוטים שידיעתם בהלכה הייתה פחותה או כמעט אפסית. הצדיק חיים היה משבח מאד את הרפורמים על מעשי הצדקה שלהם ועל דברים חיוביים רבים שעושים. לא היה מסתכל על היהודים דרך ההלכה, אלא אם דובר על יהודים האומרים כי הם הולכים כפי ההלכה, אך למעשה הפרו אותה. אלה לא ראויים להלכה האמיתית ולתנאיה הקדושים.

 

צעד 13יומן. 30 באוגוסט 1999, י"ח באלול התשנ"ט, כוכב התכנית 20. טלפן אדם בחלום מבאר שבע, ואמר לי כי "היום הוא יום ההולדת של הבעל שם טוב", ושוחחתי איתו על כך. אז עבר סוס לבן על ידי, ונודע נתמלאה ברגש. - -

אני צריך לכתוב כאן על זיכרון טוב שיש לי בנוגע לישראל בעל שם טוב. זכיתי לראותו בחיזיון בהיותנו בברגמו (סומבררו). שאלתי אותו אם נכון הוא שהיה תמיד קורא בספר הזוהר. הוא ענה שזו אמת ושלא חשד בשום אופן ביחס לכל מה שאנו מסבירים. בסוף הוא אמר לי "בבקשה, תמהר יותר להסביר את העניינים לכול בכדי שכולם יוכלו להבין, וכשתעשה כך, אני אוכל ממקומי להסביר את הדברים לאלה הנמצאים שם".

 

צעד 14 - עברו כחמש שנים מאז. עבדתי על ספר חמשת לוחות הברית בעברית, כתבתי מחדש את הקדמתי לספר מלחמות השם, ונוסח מקוצר באנגלית של הספר. התפתח גם תיקון פאולוס להראות את היחס בין עוון האצילות לגזרת השואה, בעוונות. ובתיקון פאולוס התחלנו בהסבר נושא עדין, קשה, מסובך ונסתר של עבודה נסתרת, בזמן ההוא, של הצדיק הנסתר, חיים, בשינוי המשפט בדין עליון אחרי השואה. וב-1998 הגיע ספר קטן פסול מאד של אחד בשם גלעד שדמון היושב בבני ברק. (אני מפרש את שמו "גלעד" כגל של עדות משד החפץ לפתות את המוני העם). ספר קטן זה היה הטיפה שמילאה את כל הכד מרוב חילול התורה, בר מינן, הכתובה בו. ומילאתי את ספר אסתר 3, באנגלית, נגד דבריו, ושם נחתם עניין עוון קץ של חטא האצילות. והגיע סימן בחלום לדוד לוי ש"ברוך ה" יש לנו כבר הכוח (או הכלים) לנצח במלחמה הזאת" (נגד הקבלה המזויפת).

 

צעד 15 - קשה היה לי להגיע אל תוכן סיומו של ספר אסתר 3, ובחלומות נצטוויתי לכתוב את הצוואה האחרונה שלי ולברך את יהואל יהואל על הירושה. היה זה מצב מאד קשה בשבילי, ורק כאשר מצאתי את המפתח שהיה חסר בכדי לסיים את הספר, השתנה הכול וניתנה רשות לחמור להמשיך בעבודתו. אז נודע לי שבלי אותו המפתח חלק עיקרי חסר כדי לחתום את כל העבודה הקודמת במלחמות השם. הוא המפתח הנקרא "הבית של מעשה בראשית".

 

צעד 16 - אז ראינו את המצב הנורא שעברנו. בלי הסיום החיוני ההוא, לא ניתנה רשות לחמור להיכנס לפסח של השנה השבע עשרה של הסימנים השלמים. הגיעו כל הראיות שבדיוק אותו הפסח הציג, במסגרת סימן החמור אוכל לחם, את החזון השני "עוד חזון למועד" של הנביא חבקוק. פסח של השנה השבע עשרה נקרא "הפסח של הדור הרביעי" אחרי 16 שנים של הדור הרביעי. מפתח הבית של בראשית מכריע את ההרס הסופי של השיטה השקרית של "אצילות האלוהות".

 

צעד 17 - נסתיים ונחתם התיקון הנורא נגד האצילות. אבל בתיקון הנצרות, סיום תיקון הלוגוס של יוחנן עוד לא הסתיים. ובינתיים הלוגוס הלך לו לשבת אצל זרה ממוקניה, אבל בסוף חזר החתול ונתפס במזוודה שחורה בכל הראיות של שימוש בכתבים שלנו על שמו ובזיוף וחילוף וחילול הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. וכך הגיע הלוגוס לסופו המר כדי לסיים את תיקון הנצרות בספר אסתר 4 באיטלקית, המכונה "מסתובב הגלגל של אחשוורוש". שני התיקונים האלה מגלים את שני השורשים הרעים, המייצגים את ההפך השלם מן הקבלה האמיתית של הבית של בראשית.

 

צעד 18 - ובהיכנסי לספר אסתר 5, אחרי תיקון הלוגוס, המונחים של "המשרה המשיחית של ישוע, כריסטו של אומות העולם", נקבעו לתמיד. ובקביעה ההיא נסתיים מה שנקרא תיקון ה"ריש" של שם "אשר". התוצאות היו מדהימות. תיקון שני השורשים הרעים היסודיים בעוון עבודה זרה, הם עוון הלוגוס ועוון האצילות, הישירו את הדרך להתקשרות ה"ריש" של השם "אשר" אל השם "אהיה" האחרון. אלו היו שתי הקרניים של האיל שהוקרב, ונאחז בסבך הבלבולים התיאולוגיים. והם שני סימני הנגד לקבלה האמיתית של הבית של בראשית.

 

צעד 19 - בשני סימני הקרניים הללו נוצרו שני עצים או "העץ הכפול של ידיעת הטוב והרע המתוקן", מפני ששני השורשים של הרע, אצילות והלוגוס, מייצגים את ההפך ממש של הקבלה האמיתית של התורה ושל הסימנים המשיחיים האמיתיים של ה"ריש" של השם "אשר". אנחנו מודים לה" אלוהינו, כי הגענו למטרה גדולה בדרכי סימן החמור אוכל לחם, ונקבע סימנו למעלה במלכות השמים ולמטה בעולם לכל הזמנים הבאים. מה אנחנו ומי אנחנו ומה נגיד לפני הקדוש ברוך הוא וברוך שמו לעד, שבאהבתו לצדיק הנבחר, חיים, פתח את הגאולה השלמה למען העולם.

 

צעד 20 - כי ברגע שקרני האיל נגלו מתוך סבך ההיסטוריה, כן הבית של בראשית חזרה לכתרה הראשון וגילו שמים וארץ באמת שחזרה ובשקר שנשבר. ובכן בשחרור הקרניים מן הסבך ירדו שתי דרגות לעולם משני הסימנים הגדולים. סימן מלכות השמים וסימן תחיית הצדיק חיים. כי אלה שני הסימנים הכי נסתרים ב"ריש" של השם הנסתר "אשר", שהבנתו תביא את העולם לצחוק יצחק.

 

צעד 21 - אה, נשמה נבחרת, יקרה ומהוללת, של ישראל בעל שם טוב, אתה שומע מכל זה שהתורה שאנו מדברים כאן יוצאת מהשם "אהיה" האחרון. ברשות הצדיק חיים, אני מסביר את מה שאני יכול לקבל מתכנית האלוהים בגאולה השלמה של השם אהיה אשר אהיה. נדרשה העבודה שנעשתה לפני כן בכדי להגיע אל פשטות האמונה האמיתית. עכשיו יכולים לומר בפשטות ששיטת האצילות של ס' הזוהר אסורה לגמרי, בשל היותה עבודה זרה ממש, בדיוק כמו הדוקטרינה של הלוגוס, שהאמונה בה אסורה כי היא עבודה זרה. נתפסו שני השורשים הרעים, שנקראו בשמותיהם אצילות האלוהות  והלוגוס.

 

צעד 22 - בבקשה מסור את הסימנים שכתבתי בשבילך. הגד להם בעולם למעלה ששיטת האצילות, כמו שיטת הלוגוס, מחריבים את המשקל האמיתי בין השמים והארץ. ולכן רק הצדיקים האמיתיים הנסתרים בקדושתם ובסבלם החזיקו בבית של בראשית האמיתית באלפיים השנים האחרונות. הרמב"ם עליו השלום היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו והוא הציל את היהדות הרבנית לכל הזמנים. כי משנה תורה החזיקה בבית של בראשית האמיתי עבור העולם הרבני. הגד להם ששיטת אצילות האלוהות אינה מאפשרת שום חכמה אמיתית מחכמת השמים ואינה מרשה לשום חכמה אמיתית בחכמת הארץ; היא מזייפת ושוללת את ההבדל האמיתי של המסך המבדיל בין השמים והארץ.

 

צעד 23 - ודרך פירושים מזויפים בנוגע למסך המבדיל נבראו משיחים מזויפים כשרגליהם על הארץ וראשיהם באצילות האלוהות, ונחשבו בפנימיות עצמם כאלוהים קטנים היודעים להבחין בין הטוב והרע. אבל הם לא היו משיחים ובמקום להבחין בין הטוב והרע ראשיהם היו  באורות מזויפים ורעים של "אצילות". והכבוד המיוחס להם בפרסומם כקבליסטים היה כבוד מזויף ואסור, טפילים לאורות מזויפים שאינם שורדים בזמן. אותם האורות המזויפים של ה"אצילות" והכבוד הניתן לרבנים ההם, מחללים את ההבדל האמיתי של הבית של בראשית.

 

צעד 24 - הגד להם לשמוח בצחוק הגילה כי חזר הבית האמיתי לכתרו הראשון, בבחירת ה" אלוהינו את הגואל חיים בן משה שנולד בצנעא, תימן. כולנו היינו בטעות, לא רק נוצרים! ואולם עתה נשמח יחד בלוחות הרחבים של הדג הגדול לוויתן. כי בא הזמן, החזון השני של חבקוק נמצא בעולם, החמור מושך את עגלת הבשורות הנפלאות והגואל חיים מדריך את החמורים ומביא אותם לכל נקודה בה צריך לאכול את הלחם של הגאולה השלמה השלישית.

 

צעד 25 - איזו התחדשות של דברי הימים! ואולם אנו צריכים להיות גם הגיוניים; עברנו אלפיים שנה בחושך הגלות ולא באור הגאולה. האם לא ברור שאחרי אלפיים שנים של חושך, ייראו לנו דברים רבים כזרים, בעת שבא ומבריק אור הגאולה? אנו צריכים לבקש את מה שלא היינו יודעים, את מה שלא היינו מבינים ואת מה שהיה נסתר מעינינו. רק עתה הבלבול הגדול של כל דברי הימים מתפזר מכוח האור האמיתי של הגאולה השלמה. – כאן הנר שהדלקתי למען ישראל בעל שם טוב נכבה.

 

צעד 26 - כי אם נצטרך לדבר על מאציל למעלה מהבורא, תמיד יוליד המאציל בן, כמו הזעיר אנפין של ס' הזוהר; כי המאציל ייעשה לאב וה"אצילות" החביבה ביותר שלו תהיה בנו. זה יוליד שילוש, כי הבן הנאצל יצטרך להיוולד מאימו הנאצלת ומאביו הנאצל. זאת מאחר והאב הנאצל הוא אינו האלוהים העליון האין סופי, כי אם נאצל הוא, ולכן יצטרך אם נאצלת בכדי להוליד בן נאצל. אסור הדבר בהחלט, בפרט ובכלל, לדבר על "מאציל" דרגה באלוהים שהוא למעלה מדרגת הבורא! הדבר אסור כפי שאסור לדבר על האל האב וכריסטו הבן (הנאצל) מאביו דרך הלוגוס.

 

צעד 27 - מטעם זה הסבירו החכמים ז"ל שגם המילים "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" מאמר הוא מעשרה מאמרות שנבראו בהם כל הדברים במעשה בראשית. זה מרמז לחכם שהפסוק הראשון של התורה הקדושה, שבה ניתן מעשה בראשית, בא ללמד אותנו כי לא ניתן לדבר בשפה אנושית למעלה מן הבריאה. ואם מישהו ינסה לעשות כך, הוא ייצא מהבית של בראשית ויחרוג מהמשקל המאוזן האמיתי בין השמים והארץ.

 

צעד 28 – אם מציבים את ה"לוגוס" בין הבורא וישוע, קוראים לבורא אב ולישוע בן דרך הלוגוס, הדבר הופך את המונח "בורא" ל"מאציל", שממנו נאצל בנו האהוב דרך הלוגוס, והלוגוס עצמו נעשה, או לפחות משתווה, לאם הנאצלת או לרוח הקדושה הנאצלת. אבל באמת בהתחלת העולם לא היה שום "לוגוס", לא היה הדבר של האלוהים שאמר "ישוע" או "כריסטו" ונעשה הדבר לבשר בישוע, חלילה וחס מכפירות שכזו. לעומת זאת, בראשית הבריאה ניתן דבר ה" בצורת מאמר "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ", ורק אחר כך לפני כניסת השבת של מעשה בראשית, בגלל צורך שראה ה" ברוך הוא בתכנית ההיסטורית שלו, ברא ביחד עם כמה דברים אחרים המוזכרים במשנה את האיל שיילקח קרבן במקום יצחק אבינו.

 

צעד 29 - ומכל מקום נברא האיל שיעלה קורבן בין השמשות של ליל שבת, בזמן שאותו האור מבולבל הוא בין שקיעת החמה וביאת הלילה. לא כמו חמור אוכל לחם שנברא בשמחה עם יתר חיות גן העדן. גדול הוא ההבדל מפני שהחמור נברא לפני האדם, אבל האיל  נברא אחריו. בנוסף, החמור נברא בגן, אבל האיל נברא חוץ לגן אחרי שאדם וחוה גורשו. כי הצורך באיל לא התקיים, עד שחטאו אדם וחווה וגורשו מן הגן.

 

צעד 30 – ובשל כך לאיל שיעלה קורבן היה הכוח לכפר עוונות. אדם וחוה גורשו מהגן לפני השבת וידעו שחטאו ובכו בפני ה" כי יסלח להם ויהיה קרוב אליהם עוד פעם. וכך רק רגע לפני כניסת השבת, נתמלא ה" רחמים עליהם מבכייתם ומתשובתם, וסלח להם. ברגע ההוא ברא ה" את האיל ואמר לאדם. "קח את האיל ושחטהו לי ואקבל את דמו של האיל במקום עוונכם". אדם שחט את האיל ואדם וחוה הרגישו את מחילת וסליחת ה" עליהם, ובכו משמחה ושרו שבחים לבורא ונכנס השבת.

.....................................

 

לוח כ"ה. הצדיק החי באמונתו לא יושב במקום אביו ורוחץ את רגלי אימו

 

צעד 1 - אילו של יצחק נברא, אפוא, למטרת תיקון מחטא אכילת הפרי מעץ הדעת טוב ורע. הוקרב האיל ודמו גאל את אדם ואת חווה מעוונם ובאותו הרגע אותו הקרבן היה צריך להיות חלק מתיקון חטא עץ הדעת טוב ורע. ואולם איך היה יכול האיל להיות חלק מתיקון הדעת טוב ורע אם לא נברא ברגע ההוא ולא אכל מהעץ ההוא?

 

צעד 2 - האיל לא אכל מהפרי כי נברא מחדש, נקי וטהור. ואמנם כאשר הוקרב האיל, החטא שבדם אדם וחווה מאכילת הפרי יצא מהם ועלה למזבח האיל. משם, ביחד עם דם האיל, עלה החטא בכדי שייטהר הדם בקרבן האיל המקובל. בנקודה מסוימת בעליית החטא ביחד עם דם האיל, נטהר החטא. מה שהיה במסגרת החטא ולא הועיל התבטל ומה שהיה במסגרת החטא שיכול היה להיות מובדל וטהור ונעלה, עלה ביחד עם דם האיל.

צעד 3 - וזאת הייתה צורת ה"סבך" בסיום ההוא של ששת ימי מעשה בראשית. החטא שבדם אדם וחווה באכילת פרי עץ הדעת טוב ורע נעשה משותף עם דם האיל שהוקרב, בכדי שיגיע לטהרתו ולתיקונו. אנחנו, עם ישראל, צריכים לגיל בצחוק יצחק כי עברו אלפיים שנה ולא יכולנו להבין. אין בכך שום ספק, וכל הסימנים הסכימו על כך. ישוע מנצרת היה האיל ההיסטורי הנבחר שהוקרב במקום עם ישראל בתקופה ההיא. דמו הנקי היה לישועתנו ברגע ההוא של דברי ימינו, והגזרה עלינו השתנה בחילופים מכליה, בר מינן, לגלות בין העמים. ישוע היה משיח הסימנים המשיחיים של "ריש" השם "אשר", והוא אשר קרניו הסתבכו היסטורית בסבך הבלבולים התיאולוגיים.

 

צעד 4 - בסוף הרוע והבלבולים שעלו יחד בקורבנו ודמו המקובל מתוקנים, השקר נהרס והדברים האמיתיים שכוסו בשל הסבך משתחררים ומתגלים. מגיע התיקון כאשר ה" ברוך הוא בוחר בגואל האחרון ומתגלים הסימנים השלמים המשיחיים והגאוליים של הברית השלמה הסופית, הקשורים בשם "אהיה" האחרון מהשם השלם אהיה אשר אהיה. אז השם הנסתר "אשר" מתגלה ומגיעים סימני תיקון ה"ריש", ויורדים סימני עץ הדעת טוב ורע המתוקן. ומה היינו יכולים להבין אודות כך במשך אלפיים שנים, כעם קדוש של התורה הקדושה? היינו בגלות, בגלות אפלה, וספרו הקדוש של הקדוש ברוך הוא היה בגלות איתנו!

 

צעד 5 - אחד ההבדלים בין המשיחות של ישוע וה"משיחות, הי-הא" של החמור הראשון (בחמש השנים הראשונות של הסימנים) האוכל את לחם הגאולה השלמה, עומד על כך שישוע נולד לפני זמן הגאולה, ואחריו בא חורבן בית המקדש, בעוונות. אני נולדתי ב-1945, אחרי השואה. ב-1983, ירדו עלינו סימני החמור המשיחי של סימני משיח בן יוסף, לזמן החתונה הגדולה בין מלכות השמים והארץ. בטח, אומר החמור, אני לא ישוע, ואמנם הייתי האתון שרכב עליו ישוע בהיכנסו לירושלים בפעם האחרונה. איזה יופי ומה נפלא, אחרי אלפיים שנה, סוף כל סוף אני יכול לדבר ולנעור על הגואל הנבחר, הרוכב על חמוריו ועל סוסיו ועל אתונותיו ועייריו, כמרומז בזכריה הנביא, דרך חלומות נפלאים המנובאים על-ידי יואל הנביא.

 

צעד 6 - ואחרי שש שנים בסימני החמור משיח בן יוסף, החמור החליף את עורו ובאו סימני החמור משיח בן דויד להיקבע ולהתכסות בבית ספר אסתר בבאר שבע ביחד עם הסוס הלבן והזנב הכפול. ישוע, אמנם, היה עמוק בדברי הנביאים והיה קורא בהם תמיד. אני, מאידך, קורא רק באחוז אחד של דברי הנביאים, הם הפסוקים העסיסיים היפים הנוגעים לגאולה. אבל לא שמעתי שישוע היה מנגן על איזשהו כלי זמר ואני מנגן על גיטרה. לא נולדתי אני תחת כוכב כריסטו, כמובן, אבל הוריי קראו לי פאול בכדי שגם אני אכתוב קצת מכתבים משלי המלמדים את פאולוס התרשישי קצת כללים ומבהירים לו על מה רוחו הייתה מדברת, הי-הא!

 

צעד 7 - ובעברית שמי הוא פרץ וכך היו קוראים לי בבית הספר היהודי. סבא בקר היה קורא לי פסח, שגם הוא היה בוער בהתלהבות גאולתי, אבל כמדומני שקראו לי פרץ בכדי להכניס אותי אל הנבואות, שאצעק בכוח בבשורות ביאת הגואל חיים ואפרוץ את גדרי וחומות דברי הימים. ונתחברנו אני ופרץ ויתר החמורים, והשלמנו את החתיכות החסרות של העבר. ישוע המשיח המסכן נאחז בסבך ה"ריש", ואני ביחד עם קופסת הסימנים של החמור המשיחי זרקנו את הקוצים בכדי שייראו השושנים בלי פחד. לישוע, מאידך, לא היו בעיות תיאולוגיות, כי לא היה יודע מה יעשו ממנו. לכן הצטרכנו לנתק את קשרי הסבך של הלוגוס ולהחזיר את הכול לדיבר השני.

 

צעד 8 - זה לא היה כל כך נורא אבל נזדמנתי להסתבך בסבך הגדול של האצילות באחרית ימי המשפט לישראל, והציל אותי וגאל אותי הצדיק הקדוש עטרת ראשי חיים מאחיזות המשיחות החב"דית השנואה של הדור הרביעי השנוא וטיהר אותי לגמרי מהאשפה המטפיזית ההיא, שמצחינה את היהדות המסורתית, יצילנו ה" ברוך הוא ברחמנותו על עמו ישראל. צחנה רבה ראינו אני והחמורים איתי אבל אי אפשר היה להתחמק ממנה. איך שיהיה יש לנו עור חמורי וכך נותנים לנו לפעמים לרדת מטה מטה בשביל השמחה בהוציאנו כל פעם משם. אי אפשר להתווכח עם השמים, חבריי היקרים, ולא צריך להחסיר דבר מהתכנית.

 

צעד 9 - אולי לא תאמינו לי אבל אפשר ללמוד את כל מסורת היהדות ולהיות בקי בכל האינציקלופדיה היהודית ולא להגיע לנקודה, הי-הא. והוא מאחר וה" כתב בתורה שש נקודות מעל למילה "וישקהו". כך בבוא הזמן כולם יוכלו לחזור לנקודה! טוב, נכון שהם שש ואולם טוב השניים מן האחד וטוב שש מחמש, שאם לא כן היה העולם נקבע בדור הרביעי ולא יכול לצאת ממנו לנצח, חלילה וחס. ומה אתם חושבים, שהחמור המשיחי ממלכות השמים יש לו שייכות לכל ההשגות שלכם של המלך המשיח? בכלל לא! פספסתם את הנקודה. אתם עוד לא יודעים כלום בנוגע לנקודות העיקריות של הנושא!

 

צעד 10 - החמור המשיחי של סימני יעקב אבינו כולו חדש, ואמנם מאחוריו יש לו את סימני יצחק וסימני אברהם, ואינם מסתלקים לעולמי עולמים. והדג הגדול לוויתן דג דגים מכל התכנית, עם מטה-המזל החדש שלו, המולטימדיה. אחרת הוא המצב כעת, אתם רואים? יכול היה ישוע לצייר רק שני דגים בחול, משיח דברי הימים האמצעי המסכן, בלי חמור שיכול לדבר! ואמנם בניית הבניין הייתה צריכה לחכות לגואל האחרון השלישי, כי כעת יכולים להסתכל למפרע ולראות מה היה חסר עד עתה. בזכות הגואל חיים קיבלנו את התכנית ואת הנקודות הגדולות המלמדות אותנו איך לקרוא בתכנית המשולבת. ובכן יפלו הרבה בנינים בדור הרביעי הזה!

 

צעד 11 - בטוח הוא שישוע לא יכול היה לפתוח את ששת הסימנים כי אם מעט מאד מהם, והתבלבלו כל יתר דברי ההיסטוריה. ואומנם טבעי הוא, איך יכולה להתקיים השבת הלבבות אם כל אחד שונא את השני? אולי אתם חושבים שהחמור יותר טוב. לא. אף אחד לא הבין את ישוע ואף אחד בעולם לא יבין את החמור אוכל לחם עד שכמעט יסתיים הדור הרביעי, אני חושב. כי כעת יש יותר מדי עימותים ומאבקים שדורשים פתרון. הדור הרביעי יפתור אותם, לא החמורים! והתכנית ששמה את הקונפליקטים כבר ראתה את הפתרונות. החמורים לא ממציאים דברים חדשים, הם רק מקבלים אותם, הי-הא.

 

צעד 12 - ישוע היה האיש השני של הגאולה אבל החמור אינו בן אדם בכלל. ישוע, מאידך, הגם שהיה איל, היה באמת בן אדם, כמו שכל צעיר יהודי היה צריך להיות. ישוע באמת השתדל להיות איש במקום שאין אנשים, ונהרג בעוונות בנסותו, אבל לא חזר על עצמו, כי ידע הוא שעוד חסר משהו מפרק נ"ג ישעיהו הנביא. ולא היה אף בן אדם בזמנו שהבין זאת. לעומת זאת, אנו חמורים ולא נדרשים אנו לקחת על עצמנו קריאות נבואיות, חוץ מבנימינו פריקו נוסטר שנלקח חמור-עולה דרך שערי התחייה, בזכות תחייתו של הצדיק חיים. ובנימינו השלים את סימני יצחק אבינו למען סימן החמור אוכל לחם לכול הזמנים.

 

צעד 13 - הבנת הנון היא פז הברכה. הזהב אף פעם לא מחליד ולא מתמעט. נון הוא דג מבין, נתפס על וו מחוכם, כשני "שין" חדשים, שהגיעו לעשות שושן חדש, בפורים החדש של הגאולה השלמה. יש צורך בשושן, כי ה"ריש" של השם "אשר", אף בתיקונו, אין לו את המשקל האמיתי של הגאולה השלמה. ואמנם ה"שין" של שושן היא מה"שין" של "אשר", והיא האות האמצעית של כל השם שיש לו אחת עשרה אותיות. לכן ה"שין" היא נקודת המשען של המאזניים, ומקבילה לכוכב אבן האיזון המקביל למסורת משה רבנו. ואולם ה"שין" השני של שושן מקביל לכוכב אבן על אבן האיזון, המקביל למסורת אליהו הנביא. אנו אומרים שה"שין" של השם "אשר" מייצגת את המסורת של מרדכי, מפני שירש את מסורת משה ואת מסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה.

 

 

צעד 14 - הכוכב לימינו (משמאלנו) של כוכב אבן האיזון הוא כוכב הישועה המקביל למסורת יהושע בין נון. הכוכב לשמאל כוכב אבן האיזון (מימיננו) הוא כוכב התהילה המקביל למסורת אהרון הכוהן הגדול. והוא ה"וו" 'מתלה', כי התפילה היא בסימן ה"וו", כלומר, הקשר בין בני אדם ובין ה". אנחנו רואים, אפוא, את צורת שושן בארבע כוכבים אלה. הכוכב החמישי[3] הוא כוכב מרדכי, שנמצא מימיננו, כוכב גדול מאד בצבע כחול בדרך כלל. והוא כוכב תכלת מרדכי, והוא גם כוכב בית הדין הנקרא בשם "בית דינו של מרדכי הצדיק". הוא הכוכב המקביל ל"שין" של השם "אשר".

 

צעד 15 - לכן ה"שין" של השם "אשר" מקבילה לכוכב מרדכי, הקשור עם ארבעה כוכבים של המאזניים, שבהם נמצא גם "שושן", כמוסבר. ואולם אסתר היא בארמון מלכות ארבעת הכוכבים אח, חש, שור ורוש. וגם חמשת כוכבים אלו (עם כוכב אסתר) הם בשושן הבירה. או אולי מלכות אחשוורוש הכוללת 127 מדינות היא מסביב לשושן, והארמון של אסתר המלכה נמצא ממש בשושן. שושן כוללת את ההתגלות של השם "אל מסתתר" בזמני הגלות ומחוץ לארץ ישראל. אחרי המשרה הבלתי מוצלחת הניתנת מה"ריש" של השם "אשר", עם ישראל נכנס לגלות והצטרכו לחזור, כביכול, ולסמוך על ה"שין" של השם "אשר", הכוללת את הפורים של שושן.

 

צעד 16 אם נתרגם זאת למונחים היסטוריים, עם ישראל, אחרי פורים, עוד התחיל ללמוד תורה ומשפטי תורה וקיים מצוות והקים בתי ספר לילדים ולצעירים, ובנה בתי כנסת וקבע מקומות תפילה, ונעשו התפילות האמצעי לשרת את ה" במקום הקרבנות עד שנבנה הבית השני. הנה הדברים האלה מושרשים במערך בית הדין של מרדכי הצדיק. באותו הזמן המשיך עם ישראל לפתח את ההתנהגויות הנכונות וההגונות ואת המידות הטובות של הלב, את הענווה ואת הצניעות, בדרך ארץ ובהרגשת יראת השמים ואהבת ה". העם התמלא אומץ לב והתחזק באמונת שמירתו של  ה", ובחכמה נגד התחבולות של היצר הרע, ובאהבה וחוש כלפי אחרים, וביצע מעשים טובים של צדקה ועזרה, תוך ביקור חולים וטיפול ביתומים ובאלמנות. כנגד עולם מלא בשנאה, היהודים התחילו להסתכל פנימה בשאיפתם לעזרת ה" ולקרבת ה".

 

צעד 17 - המידות הטובות או סגולות הלב הללו יוצאות מהמערך של אסתר המלכה במלכות אחשוורוש. שני המערכים של אסתר ומרדכי הם ביחד כמוח ולב, והם כמו שני לוחות של חמש וחמש. ואכן פורים הוא יום נפלא ומפליא. עם ישראל בקריאתו את מגילת אסתר ביום ההוא ובעשות את מצוות פורים קורא על עצמו את כוכבי מערך מרדכי היהודי ומערך אסתר במלכות אחשוורוש, ומחדש על עצמו את עשרת הדיברות ואת כל התורה והמסורת. כן מפורש פה הפירוש הנסתר של מגילת אסתר, היא התגלות כוכבי הגאולה (אסתר כמו ASTER, כוכב ביוונית) של הגאולה הנסתרת.

 

צעד 18 - ישראל בכל שנה חוזר ל"שין" של השם "אשר" דרך הפורים, כי בזה התורה והמסורת נשמרו. בינתיים ה"ריש" של השם "אשר" נעצרת מלהתקדם, מפני שהמשרה המשיחית לא הצליחה וסימני השבת הלבבות לא נתקבלו והרצינות והמילים של ישוע לא הובנו. ה"ריש" המשותף עם אותו האדם שלקח על עצמו את המשרה ההיא, בלי "אישור" מראשי היהודים והכוהנים, לא יכול היה ללכת לקראת הגאולה השלמה. כי בלי ההסכם של ישראל, האמונה שתצא לאומות תתעקם.

 

צעד 19 - יכולים להבין זאת באופן ברור כאשר ידוע שלסימנים של ה"ריש", שיצאו ליצור את הנצרות אחר כך, היה בסיס אמיתי. אם גם האמונה של הנצרות הייתה נשארת בטהרתה ובאמיתותה באמונת אחדות ה" ובעיקרי חוקי התורה והמסורת וכו'. היא הייתה מחליפה את עם ישראל, חס ושלום. וזה היה בלתי אפשרי מצד הבטחות ה" לעמו ישראל. - -

יומן החמור הלבוש כאריה. אני מפסיק כאן לרגע. מכאן ואילך את שאר הלוח ואת יתר הלוחות עד סוף לוח 30, כתבתי בכתב יד בסלנטו, סנטה-מאריה די לאוקה LEUCA, בדרום איטליה. ובאותו הלילה שסיימתי את הלוחות, פאולו ונודע הביאו לי שני סימנים שקנו בשוק על הים. אבן אחת, עליה אדבר פה, הייתה אבן גדולה כיד שלמה, חתוכה באומנות, מלוטשת, נראית בפנים כמוח ונפלאה. כולה בצורת "ט" בדיוק. והנה ידוע שבלוחות הראשונים הנזכרים בספר שמות פ' "יתרו" חסרה האות "ט" ובלוחות המובאים בספר דברים פ' "ואתחנן" ישנה ה"ט" בדיבר החמישי. "למען ייטב לך". ובכן הלוחות השלמים הם עם האות "ט", וסימנה האמת בשלמותה, כי הגם שהלוחות הראשונים, בעלייה הראשונה של משה, ניתנו בישירות מפי הגבורה, שתיים מפי הגבורה ושמונה מפי משה, ואין רגע כמעמד הר סיני בכל דברי הימים בכל פלאו ובכל קדושתו, בסוף העם לא עמד בהם כי טעו ועשו את העגל, ומשה רבנו ע"ה שיבר את הלוחות. ובשל כך אין הלוחות שלמים. לא מדובר על שלמותם וקדושתם העליונה והמופלאה של הלוחות עצמם, כי כתובים הם באצבע אלוהים, אלא על כך שהעם לא עמד בקבלתם, כי התורה אינה עבור ה" ברוך הוא כי אם עבור ישראל. אבל הלוחות של ספר דברים הם שנתקבלו על הר סיני ביד משה רבנו ע"ה והצליחו להתקבל בעם ישראל, לאחר ירידת משה מן ההר, ביום שנעשה יום הכיפורים לדורות, ולכן הם הלוחות השלמים. והאות "ט" סימן לכך בביטוי "ייטב לך". ה' אמר, כביכול. בלוחות הראשונים לא כתבתי שכר זה, והסתפקתי בשכר אריכות ימים, על-מנת שבתמימות תעידו בעצמכם על הטוב והברכה הבאים מכיבוד אב ואם. ואולם לא עמדתם בתמימותכם וגם את הטוב לא קבלתם. אבל אחרי תפילות משה וסליחתי ומחילתי הוספתי על הלוחות, בעלייה השנייה, את הבטחת הטוב שהוא טוב הגוף וטוב הרוח וטוב הנשמה, ובהבטחה זו הושלמו הלוחות לטובתכם.

הגיעה, אפוא, האבן של ה"ט" בדיוק כאשר סיימתי בעברית את 30 הצעדים של 30 הלוחות, סימן לשלמות הלוחות של החוק החדש. ובסימנים בחלומה של נודע, לפני כמה חודשים, ראתה מקום על הים ממנו פונים ליוון משמאל ובישירות פונים לאפריקה. ובכן כשבנס הגיעה ההזדמנות מצאו פאולו ונודע, דרך האינטרנט, מקום על הים ב"עקב" של איטליה, הוא אזור סלנטו בעיר לאוקה (פירושו "אור"); ובליל השלישי שהיינו שם יצאנו לטייל וראינו מעין "רכבת" קטנה בצורתה שביצעה סיבוב קטן בעיר עבור הילדים בפרט; עלינו כולנו והובלנו לאותה הנקודה שראתה נודע בחלום. נהג הקטר המדריך הוריד את כולם והראה לנו את המקום שנקרא על ידי הנוסעים מיוון ומאפריקה "פיניבוס טרה" (FINIBUS TERRAE), דהיינו. סוף הארץ.

וכך אחזנו בעקב עשו בלידתנו זו החדשה. ולידה זו, אמנם, בסימנים השלמים, היא הסימן של "לידת" השם "אהיה" האחרון בעולם, כי שם זה מביא את סימני יעקב אבינו לעולם (ואותם הסימנים כאשר יוכרו ויובנו בעולם נעשים לסימני תפארת ישראל). והסביר המדריך שדווקא מהנקודה ההיא רואים את השמש זורחת מן הים ושוקעת בים; סימן כוכבי הוא להרבות המון גויים שאברהם אבינו אב להם ונכללו בהם העמים מעשו (איטליה), מיפת (יון) ומחם (אפריקה). ונשלמו הלוחות בעברית עבור עם ישראל, כי הגם שהלוחות נשלמו באנגלית לא נשלמו עד שנכתבו בעברית לעם ישראל. וראה ג'יוזפה בחלום קשה על הדור הרביעי שלא היה חוק וכל אחד עשה את הרע נגד השני בלי מעצורים, וראה כל מיני דברים שאי אפשר לסבול אותם, ובסוף אותו החלום היו גם ענקים גדולים מאד ורעים שללא רחמנות לכדו בני אדם והרגו אותם וכו'. - - בא החלום בזמן השלמת הלוחות, המייצגים את הצלת העולם דרך החוק החדש של הגה"ש.

וכשחזרנו לאינזאגו, ג'יוזפה מסר לי אבן מהרי אררט שלקחה עבורו מכרה. והנה אני יושב ומדבר עם ג'יוזפה ואישה אחת מדברת איתי מתוך האבן ההיא ומסבירה. אררט מלשון ארור כי ארורים היו כל אנשי דור המבול ותיבת נוח היא כמו רטייה, השומרת על נוח וביתו וכל אשר איתו. והרי הארירות הייתה, בר מינן, שוררת בכל העולם כאשר אמר ה" לנוח להיכנס לתיבה, וכניסתם לתיבה היא התחלת ירידת הגזרה לעולם, ובכניסתם לתיבה נוח הכניס איתו שתי אבנים כלוחות קטנים יחסית, שכתובים עליהן שבע מצוות בני נוח. דבר נסתר זה נודע לי בלילה בו מת באופן טרגי חברינו הנאמן בנימינו פריקו נוסטר; ראיתי את בנימינו ואמר לי לבוא איתו והביא אותי אל הר אררט שנמצאת שם תיבת נח והראה לי את שני לוחות האבן שהיו עם נח בתיבה והסביר לי שעליהם כתובות שבע מצוות בני נוח. אחרי כחודש וחצי קיבלתי את הנוסח של האבנים בעברית קלאסית, אבל נאמר לי שהשפה הכתובה על הלוחות היא עברית (או ליתר דיוק השפה השמית העתיקה המקורית, מתקופות השפה האחת והדברים האחדים). עכשיו, המשיך קול האישה, הבאת הלוחות השלמים לאינזאגו על-ידיכם, היא כהכנסת הלוחות בידי נח לתיבה. והגיעה אבן אררט כי כל העולם במצב של ארירות, מרעת הרשעים ומכספים ארורים ומדעות ארורות וכפירות ארורה, עד שאפילו הטובים, ורבים הם, נפלו למוקשים וטבעו בזרמי הארירות, ואין הצלה כי אם בתיבת הישועה של הברית השלמה של הגה"ש בזכות הגואל חיים. ובאה אבן אררט השלמה להשלמה בלוחות כי שבע מצוות בני נח הן היסוד של החוק החדש למזבח מלכיצדק. והיות המצוות כתובות בשפה האחת של אז, כן אבן אררט מוסיפה את כוח האחדות לשפה הברורה של הגה"ש, ובאחדות זו החוק החדש יכול להיות מתורגם לכל שפה בלי להפסיד הבנה משפה לשפה.

הרי בהשלמת החוק החדש שממנו הישועה לעולם, ובהשלמת תיקון השם "אשר" והכנסת התקופות של השם "אהיה" אחרון, התבשל הזמן של סימני הצדק החדש. כי נתקבלו סימנים כבר מהתחלת הגה"ש על הצדק החדש, הנכנס לעולם בדור הרביעי הזה. ואמנם ראינו שתהליך ארוך הוא המתפתח יחד עם השלמת הסימנים, ובכן כשהסימנים מגיעים לדרגות של השלמה, גם הצדק החדש היוצא מבית הדין של למעלה, בית הדין של מרדכי הצדיק, נכנס לדרגה שלמה יותר וכל הסימנים הנזכרים כאן הם נקודת משען חדשה ממש לגבי כל השנים שעברו. ובזמן הזה של ההשלמות גם הרע והארירות מגיעים לפסגת ההר ולולא הדרגה של ההשלמה לא היה העולם יכול לעמוד. לישועת העולם נכנס למעלה הצדק החדש ויסודו הוא הנקרא "כי צדיק באמונתו יחיה". לכן בראש השנה הזאת, תשס"ה, ייכנס הצדק החדש של "צדיק באמונתו יחיה" בזכות הגואל חיים.

עוד סימנים הנוגעים לעניין, ראשית נזכיר את חלומו של סילבנו (אברמו) לפני חצי שנה שבו היו האלמנטים של "ברית דם" ו"ברית בין הבתרים", ונאמרו על בימה השם המשולש וסימן הפילים של דור המגדל, שנשמרו בים המלך וזוכרים את השפה המקורית מאז וחדקם קוצר. – ראו פה שהשלמת הלוחות קשורה ב"ברית הדם" ובקיום תנאי חוקי התורה, אחרי מעשה העגל, בהתחדשות תנאי ברית התורה. ואצלנו נתחדשו תנאי החוק החדש בקדושה החדשה. והזמן הוא שלא נמצאת תורה אמיתית, כי לא נשמרו תנאי הקדושה הראשונה של ברית התורה, וקיימנו את סימנו ב-12 במרץ 2004 באינזאגו. ובחלום נאמר השם בשלמות והסברתי שפה נשלם השם "אשר" בסימןFINIBUS TERRAE  ונכנס הזמן לשם "אהיה" האחרון. והגיעה אבן אררט לשם אחדות ההבנה של השפה הברורה המנובאת, ומקבילה לפילים וחדקם הקצר, אשר שמרו על שפה אחת ודברים אחדים שלפני המגדל.

ובעוד אנו בלאוקה, ג'יוזפה קשר קשרי-אינטרנט עם אישה בשם רפאלה מסן רמו. ויום לפני כן דניאל חלם שהוא רואה צללים היוצרים תמונות וציורים על הקיר, ואמר בקול "כל הרעות נגדך" והתחיל דניאל להילחם נגד כוחות הרע. – וכשהתחילה רפאלה מסן רמו לדבר עם ג'יוזפה על הבעיה שהיא רואה צללים ורוחות מתים והצללים עושים כל מיני דמויות נזכר הוא תיכף בחלומו של דניאל ונכנס איתה לדברים. היא שמעה בעצתו ומצאה טוב, וכבר קראה היא מהחלומות על האתר שלנו ומאמינה ורוצה לדעת יותר. הרי רפואה מסן רמו קשורה לספר הכוכבים בכתיבתי אותו ב"חדר ג'ינו" בליגוריה בקסטל-נואובומגרה. ובכן השלמה היא לספר הכוכבים של אברהם אבינו, ומקביל למה שהסברתי כי המקום הזה בלאוקה, השלמה היא לכוכב אברהם שהוא כוכב להמון גויים. ועוד היה סימן נסתר בחלום של רפאלה, אין רשות לכתוב אותו, אבל סימנו הוא הכישוף הארור "כנגד זה" של השם "אשר", שנתבטל על ידי ג'יוזפה בסימן סופי אודות השלמת השם "אשר", כמו שאמרנו.

סיום סימני יצחק אבינו בשם "אשר" מראה על שלמות עבודת ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים בכל הדורות שעברו תחת השם "אשר" מזמנו של אליהו הנביא ועד לאחרון, הצדיק הנבחר חיים. לפיכך, הסתיים מערך ל"ו הצ"נ הסובלים ונוצר מערך ה"נר צדיקים הנסתרים השמחים החיים באמונתם". מדובר במערך חדש של מאתיים וחמישים (נר) צדיקים נסתרים החיים באמונתם, וקשורים בברית החדשה של הגה"ש בזכות הגואל השלישי האחרון, חיים, מצנעא תימן.

...........................................................

אני ממשיך כאן להעתיק מכתב היד של לאוקה באמצע צעד 19 של לוח כ"ה. - - החריגה התיאולוגית הנוצרית שעשתה את ישוע לאלוה לא רק שפסלה אותה מהיעשות לגאולה שלמה אלא גם הפסידה את כל הראות האמיתית של המסורת היהודית. ה"ריש" נעשה ל"ראש" לעצמו. כך היה הגורל הנורא של המשיח היהודי המסכן, שברגע הנבואי ההוא של צליבתו, והוא גווע על הצלב, קיבל חזיון מקוצר על מה שיעשו ממנו האומות בקבלתם את מסורת אבות הכנסייה, ובכה במרירות עצומה "אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" (מתי, כ"ז, 46).

 

צעד 20 - ואמנם ה"שין" של השם "אשר" לא מפסידה את משקלה המאוזן ולא נעשית "ראש" לעצמה. היא מושרשת במסורת מרדכי הצדיק מהמסורת הנסתרת של אליהו הנביא, זכרו לברכה, ויש לה את כוח המסורת של ל"ו הצדיקים הנסתרים שבכל דור, ממרדכי שהוא הראש הראשון לל"ו הצ"נ. חג הפורים גם שמור בצורתו הנסתרת במגילת אסתר שבה שם ה" לא מוזכר. פורים הוא הגאולה הנסתרת של אל מסתתר, האלוהים המסתיר את עצמו, כביכול, במאורעות הזמנים דרך כוכבי הגאולה, בנסים אין מספר במסגרת המאורעות הטבעיים.

 

צעד 21 - ראו, אפוא, איזה מצב מיוחד קשה ונורא התהווה בין ה"שין" וה"ריש" בהפרדת ה"ריש" מעמודי המסורת. אם לא היו סימנים אמיתיים משיחיים וגאוליים, אז הנצרות הייתה סתם תנועה משיחית מזויפת ללא שום שייכות לעם ישראל, כפי שהעולם מלא בדתות מזויפות. ואם כן, לא היה ניתן לשתף את הדברים ל"ריש" של השם "אשר". אבל ישוע באמת קיבל את ידע סימני הגאולה בבית ספר האיסיים. מורה הצדק, ראש ל"ו הצ"נ בדורו, בערך מאה שנה לפני היות ישוע בבית הספר, יסד אותו ולימד ומסר לתלמידי חכמים נבחרים את סימני הגאולה, לפי צורותיהם בזמן ההוא.

 

צעד 22 - סימני הגאולה היו חלק מהירושה הנסתרת של אליהו הנביא, זכרו לברכה. אנו יודעים ממלאכי כי "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם--פֶּן-אָבוֹא, וְהִכֵּיתִי אֶת-הָאָרֶץ חֵרֶם" (מלאכי, ג', 23-24). – סימני הגאולה נקראים גם כן סימני השבת הלבבות. הסימנים האלה, המושרשים בסימן הנשיקה וההתחבקות בין עשו ויעקב ובשש הנקודות מעל למילה וישקהו, ניתנו מה" ברוך הוא לאליהו הנביא בירושה. באותה השבת הלבבות בין יעקב ועשו נפלה עליהם ברגע ההוא הרמוניה נפלאה ממלכות השמים. ויעקב אבינו כאילו קם מן המתים, כי בא עשו להרגו, ועתה נכמרו רחמיו ואהב את יעקב אחיו.

 

צעד 23 - אלה שני הסימנים בפרט, של מלכות השמים ושל התחייה, נעשו הירושה של הנביא הנבחר, המחזיק ב"קשר" בין מלכות השמים ובין העולם. לכן הוא לא מת ועלה שלם למלכות השמים, ואלישע תלמידו קיבל את אדרתו שירדה, כידוע. ידוע גם כן במסורת שיורד אליהו הנביא להיות נוכח בכל ברית מילה וגם למטרות אחרות שהוא מקיים בסתר. ובדרגות עליון נסתרות ראש הל"ו צ"נ של כל דור מצוי בקשר מיוחד עם אליהו הנביא ורק ראש ל"ו הצ"נ היה יודע ושומר את הידע הסודי של סימני הגאולה וסודות מלכות השמים ותחיית המתים.

 

צעד 24 - מורה הצדק, מהטעמים שהסברנו בס' אסתר 1, החליט לגלות אותם לחכמים נבחרים בבית הספר שיסד, בכפיפות לשבועה חמורה לשמור על הסתרתם. וכן הסימנים שישוע הוציא מבית הספר, הגם שעשה כך בלי רשות ונגד שבועתו, היו באמת מהירושה של אליהו הנביא, זכרו לברכה. זאת היא ההיסטוריה האמיתית והנסתרת המפענחת את הקשר בין הנבואה האחרונה הזאת במלאכי ובין המשרה שישוע קיבל על עצמו. והעובדה ששליחות הנביא אליהו לפתוח ולבשר את הגאולה לא נעשתה ישירות על-ידו, כי אם ביד אדם אחר, שליח, ברורה ממשנה תורה. וגם בגאולה השלמה קולו של אליהו הנביא, זכרו לברכה, הושם בפיו של פרץ, שהכריז "בא הזמן".

 

צעד 25 - אדרבא, הנשר הגדול מעדיף את סברת השליח במקום הנביא עצמו, ובחכמה מוסיף "ויש מהחכמים אומרים שהוא אליהו הנביא בעצמו הבא" – אחרי שהבטיח שיקום נביא לישר את ליבם ולשים שלום בעולם, דהיינו שליח במקום הנביא העוסק במטרות הגאולה. מכל מקום הוכרח הרמב"ם ע"ה להביא את סברת היש אומרים כי לא תחסר אפשרות זו; אבל בפועל, כמו סברות רבות של חז"ל בנושא המשיחות והגאולה, אין סברה זו עונה על המציאות. אם לא חטא ישראל בעגל הזהב, אם המלך שלמה לא עשה דברים בלתי הגונים והכעיס את עשרת השבטים וגרם למרדם, אם עם ישראל עבד את ה" ברוך הוא בתקופות בית ראשון, אם העם היה שומע בקול הנביאים, אם העם דרך נס חנוכה היה עובד את ה" ומשמש כאור לגויים, אם העם התנהג בצדק ובנאמנות והיה מאוחד במאות האחרונות של בית שני, ונוספת לכך רשימה ארוכה של "אם" – אז גם כן אם היהודים ראשי העם והכוהנים בזמנו של ישוע היו אמיתיים וטובים ונקיים, אז היו מבינים על מה הוא מדבר וכו'.

 

צעד 26 - אבל לא קרה כל זאת והמציאות רחוקה מאד ממנה. תארו לעצמכם אם הנביא הקדוש אליהו היה בא אז בעצמו לבשר לישראל את סימני הגאולה ולהוכיח אותם על חטאיהם ופשעיהם! ההתנהגות שלהם הייתה גורמת לחרון אף ה" להרוס את כל ישראל, חס וחלילה, ואת כל העולם איתו. ואולם בזמנים ההם כבר קנאת ה" גזרה על השמדתם, כמאתיים שנה לפני משרת ישוע. ומורה הצדק יסד את בית ספר האיסיים כמאה שנה, לפחות, לפני ישוע, מטעם החמה והקנאה שהוא ראה בגזרות של מעלה על ישראל. מורה הצדק השליך את חייו למען הצלת העם וברשות עצמו גילה דברים סודיים על מלכות השמים, שאף פעם לא התגלו לפני כן ושבאמת לא הייתה רשות לגלותם. ואמנם הוא נטל על עצמו את האחריות להקים מקום מקלט של תורה אמיתית ומסורת אמיתית בקדושה האמיתית של חוקי האלוהים.

 

יומן החמור. 10 בספטמבר 2004, כד' באלול תשס"ד; מקלט ארמדיל 3, 3957; אינזאגו. אהרון מרומא חלם שראה את פרץ לבוש בעורות חמור, וראו אותו הוריו של אהרון והשתדלו בחוזק להשפיע על בנם לעזוב את פרץ ואת הדברים הללו. - - סימן של לך לך מבית אביך, התחלת הגאולה. סימן החמור הנסתר ברומא.

ג'יוזפה ראה בחלום סוס לבן, והגיע סוס שחור והרי השניים נשארו שניים אבל היו ביחד כאחד, ונאמר שמעתה ואילך כך צריך להיות, ביחד, ומסביב להם היו נשים מאד רציניות ובמחשבות נעלות כאילו רוקדות מסביב להם. - - סימן טוב לכוח הניגוד המתאחד במוח לבן כדי לשנותו ממצב תפל לטעים, במשקל מאוזן חדש ומדויק בעזרת ה".

ובאותו הלילה לפני יומיים, סילבנו ראה בחלום את פאולו בתוך חדר משלו, שגמר לשים את כל הדברים בחדר (שהיה גם מטבח) בסדר שלם ומדויק, כשכל דבר במקומו, והכול היה נקי מאד. - - סימן מסכים לסוס הלבן ולסוס השחור ביחד כאחד.

אתמול סילבנו קם באמצע הלילה מופרע מחלומות; לקח את הספר "L’ASINO CHE MANGIA IL PANE" ("החמור אוכל לחם"), קרא דברים רבים והשתפרה רוחו. וג'יוזפה חלם שהתפלא איך זה שנמכר רק ספר אחד או שניים של "L’ASINO CHE MANGIA IL PANE".

היום לפנות ערב באו ג'יורדנו ודוד, ודוד מסר לי קופסת אוכל לילדים שעליה מצויר חמור קטן שמח (הביא לי גם כן את יתר עשרת הפרקים של הספר "אור חדש לרמב"ם"). סיפרתי להם על הסימנים של ל' הלוחות ונס סימן ה"ט'" שהגיע והתפלאו מאד. וברגע ההוא פאולו היושב ניסה למצוא משהו במחשב ואמר. "מה זה?, הסתכלו, מוכרים את ספר "L’ASINO CHE MANGIA IL PANE", וזהו פלא! וכו'.

 

צעד 27 - בידיעתנו אודות אמת משרתו הניתנת מה"ריש" של השם "אשר" אנו יודעים שנעשה ה"ריש" ראש לעצמו, ושהדבר עיקם את כל דברי הימים אחריו ובלבל את המוחות בכל הדורות. ה"ריש" המעוקמת לא יכלה להיעלם או להימס אל תוך דברי הימים בלי תוצאות, כי מושרשת היא באות קדושה "ריש" של שם ה", הוא השם "אשר" מהשם השלם אהיה אשר אהיה. אינה נגרמת מדברי הימים, אלא גורמת לדברי הימים. ולא שהחסירה את הבחירה החופשית, כי שם השם הוא בורא האנושות שניתנה לה בחירה חופשית, אלא רואה מראש כל תקופה בימי דברי ישראל ויודעת מראש מה יבחר ישראל בבחירתו החופשית. לפיכך היא גורמת להיסטוריה לפי זכויות או חטאים.

 

צעד 28 - אמנם שם ה" הוא יתברך, ובא שמו יתברך תמיד לתת לאנושות את הכי טוב שיכולה היא לקבל. אפילו ברגע של כעס נגד ישראל, השם פועל להישרדות ישראל, ומחכה לתשובת ישראל, להתעלותו הפנימית הבאה מהתבוננות ולתיקוני טעויות. כי נשבע ה" עצמו יתברך בשמו הקדוש לאבות ולעם ישראל, שקיבל את עשרת הדיברות בסיני. ובכן כל מה שקורה לישראל נכלל במסגרת התכנית הגאולית של השם אהיה אשר אהיה עד הגאולה השלמה הגדולה והאוניברסאלית לישראל ולאומות העולם של כל האנושות.

 

צעד 29 - וכן אם אחד מאחינו האהובים הוגרל לבחור את קרבן עצמו באהבתו לעם ישראל, ובעשותו כן נפל למוקש הנורא המשיחי של קרבן האיל במקום יצחק, אנו צריכים לאהוב אותו על מה שעשה, בשל נאמנות כוונותיו הטובות והאמת של דבריו הנבואיים. אנו צריכים להעריך את רוחב חמלתו, כי כאשר חשבנו רק על עצמנו ולא על רעינו, מחשבת ישוע הייתה בדרגה אחרת של התבוננות. יכלו לשאול את ישוע מאין לך מחשבה יותר עמוקה מרבני זמנינו, אחרי שחכמי ישראל הזינו אותנו בימים של חכמה אמיתית וירדו אל רוח הקדושה של כל אות התורה, מאין קריאתך המוארת המרימה אותך למעלה מההרים הגבוהים האלה? אז ישוע הסתכל בקושי אבל באהבה על היהודי הישר והמלומד וענה "הרים של חכמה הם לירושת ישראל, ואולם אני לא באתי כי אם להצלת הצאן הנאבד מבית ישראל. אם אחד מהם יגיד את המילה הזאת אז אני שווה לו וגם פחות ממנו, אבל אם אף אחד אינו יכול להגיד זאת על עצמו, אז שביל קריאתי עוד לא הצליח ואני צריך לרדוף אחריו מלפני ה" אלוהיי, כי כן היא המנה אשר נתן לי".

 

צעד 30 - בהיפרד ה"ריש", סימן התחייה המושרש ב"אלף" של השם "אשר" וסימן מלכות השמים המושרש ב"שין" של השם "אשר" קשורים היו ל "ריש". אבל מכיוון שה"ריש" הופרדה מהאותיות הקודמות, שני הסימנים ההם, מלכות השמים והתחייה, נפרדו מעם ישראל. לכן התלבשתי כחמור במלבושי עשו המלאים שערות ומבושמים בשדות הטבע בכדי שיצחק אבינו, בסימני "אשר" יברך אותי בתיקון הגדול ההיסטורי של ה"ריש" לשם השלמת כל השם אהיה אשר אהיה. בחכמת התחבולה של רבקה אמנו, אנחנו, חמוריו של סימני יעקב אבינו לקחנו בחזרה מעשו את הסימנים ההתחלתיים של מלכות השמים ושל התחייה, בכוח הסימנים השלמים ההיסטוריים של הגאולה השלישית השלמה בזכות הגואל הנבחר, הצדיק השלם חיים.

.....................................

 

לוח כ"ו. הצדיק החי באמונתו מתקן את עצמו תמיד

 

לאוקה פיניבוס טרה – LEUCA – FINIBUS TERRAE  

 

צעד 1 - השם "אשר" הוא השם הנסתר בין הגאולה הראשונה ובין הגאולה השלמה. דרכי ה" בגאולה בתקופות שהן מתחת לשם "אשר" נסתרות הן. לא נראות לעיניים ולא מובנות לשכל האנושי, אבל משהו מבושמו ישרה עליכם מכוח האמונה. אין לי ראיות ארכיאולוגיות או כתובות שבכל דור ממרדכי הצדיק עד וכולל הצדיק חיים היו שלושים ושש צ"נ, לא פחות ולא יותר, החיים בחלקי העולם. איני מבקש או מחכה להסכמות ממישהו. קיבלתי את הידע הזה ישירות מהצדיק חיים ועתה אני מלמד את הדברים בספר משנת חיים. כך יוכלו התלמידים הבאים לדעת משהו על דרגתו הנעלה ועל ענוותו הגדולה ועל סבלו הנורא ועל אהבתו העצומה לכל בריאותיו של ה" ברוך הוא.

 

צעד 2 - סוג האמונה בזה הוא כאמונה הנדרשת להאמין שלא מת הנביא אליהו, זכרו לברכה, כי אם עלה השמימה בשלמותו. אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו שום ספק בניסי ה" הנפלאים למעלה מן הטבע. אנו השריד של אלה העדים לנסיו ולגילויו. הלב שלנו פשוט באמונה הזאת ובגלל אותה הפשטות אנו יכולים לקבל אותו. כל ניסיון לנתח אותה במונחים טבעיים רק יזייף את האמת הפשוטה והעובדתית. וכן היא הדרגה הגבוהה של האמונה הפשוטה מרשה לקבל את האמת של ל"ו הצ"נ הסובלים של כל דור ודור. השם הנסתר "אשר" כולל את המסורת הנסתרת של אליהו הנביא, את המסורת הנסתרת של מרדכי הצדיק, הראש הראשון לל"ו הצ"נ. העולם עמד בזכותם בכל הדורות שעברו אבל כל זה היה נעלם לגמרי מעיני העולם.

 

צעד 3 - ה "אלף" וה"שין" נותנים "אש" - היא האש של התורה הקדושה, ככתוב "אֵשׁ דָּת לָמוֹ" (דברים, ל"ג, 2). האש היא שירדה מן השמים לאכול את קרבנו של אליהו הנביא על הר הכרמל. והיא האש הקדושה העליונה שמתהלכים בה הצ"נ. עם זאת, אש זו לא יכולה לרדת לדרגת העולם, מפני שהיא מקפידה מדי ומדקדקת עם הצדיקים כחוט השערה. באמת רק צדיקים נבחרים יכולים לסבול ולשאת את משקלו הכבד ויכולים ללכת בקדושה העליונה ההיא, ובכן השם "אשר", כביבול, לא יכול היה להישאר "אש" והיה זקוק ל"ריש" להשלים את משקלו למען העולם. צריכים דרגה אחרת של אור, אור שהכול יכולים לקבל אותו, לא אש אוכלת.

 

צעד 4 - האור שהיה צריך להביא אליהו הנביא, זכרו לברכה, היה "אור חדש", הפועל בתפקיד השבת הלבבות. אותו האור כבר נוצר מאת ה" ברוך הוא, שהסתיר אותו בשש הנקודות שמעל למילת "וישקהו", שהוא הסימן הגדול בתורה של השבת הלבבות בין עשו לבין יעקב. הוא האור המבשר את כוכבי הגאולה, ככתוב "דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב" (במדבר, כ"ד, 17). הוא אור המגלה את החתונה החדשה בין מלכות השמים לארץ, ככתוב "בַּיּוֹם הַהוּא, יִהְיֶה יְהוָה אֶחָד--וּשְׁמוֹ אֶחָד" (זכריה, י"ד, 9). הוא אור של ידע, של הבנה ואמונה שיכול היה להתפשט דרך בית המקדש בירושלים, ככתוב. "ב וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל-הַגּוֹיִם. ג וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-יְהוָה אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב" (ישעיהו, ב', 2-3).

 

צעד 5 - הוא אור המגיע ונוגע ללב ההמונים, ויוצר משרה משיחית למטרה ההיא. אור נבואי הוא המכריז את ביאת יום ה" הגדול והנורא, ומזהיר על האמונה הפנימית הנחוצה בכדי להיוושע מה" ביום הנורא ההוא, ככתוב "כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. כד וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם" וכו'. ואמנם מבשר גם על הבניין החדש שייבנה אחרי יום ה" הגדול והנורא.

 

צעד 6 - וכן הוא מבשר את הסימן הגאולי של התחייה, ככתוב "יְחַיֵּנוּ, מִיֹּמָיִם; בַּיּוֹם, הַשְּׁלִישִׁי, יְקִמֵנוּ, וְנִחְיֶה לְפָנָיו" (הושע, ו', 2). אם היו חכמי ישראל והכוהנים בזמן ההוא שומעים למבשר הנבואי, היו מקבלים אותו והיו מלמדים את המסרים לעם, היו הם מופצים להמון גויים. זאת הייתה מטרת ה"ריש" להיות אור לישראל ולעמים. וכך הייתה ההכנה ההיסטורית הזקוקה להביא את העולם לגאולתו השלמה, הגאולה האוניברסאלית באמונת אברהם, אב המון גויים,  ביחד עם הגאולה המיוחדת המובטחת לישראל. לשש הנקודות הללו, כאשר הן מקובלות ולומדים ומיישמים אותן, היה הכוח להביא את השבת הלבבות הגדולה והשלום האמיתי המובטח מה" לדורות הגה"ש.

 

צעד 7 - ב"ריש" היו הסימנים בכדי לעשות גשר ולעבור עליו בין השם "אשר" והשם "אהיה" האחרון. היו צריכים מפתחות מלמעלה להכין את האור ההוא בשביל ההמונים. גורלו של ישוע היהודי הביא אותו לבית הספר האיסיי, ששם נשמרו המפתחות בסתר. הם הם הסימנים ההתחלתיים, שבהם היה אפשר לפתוח את הגאולה. ישוע לא הלך אל האיסיים בכוונה ההיא, והתכוון להישאר שם תמיד, אבל נתפס במאבק ההפכים כאשר יוחנן המטביל עזב את בית הספר ללמד את מסרו בחוץ, למי שהיה חפץ לשוב בתשובה. אז השתנתה התפיסה בלב ישוע מ"איך להינצל" ל"איך להציל". ההצלה הייתה בבית הספר, אבל היה העם בחוץ זקוק להצלה. היא התחלת קריאתו של ישוע.

 

צעד 8 - עניין גדול מאד הוא. למעלה מראשנו. ישוע היה האיש השני של הגאולה בין משה רבנו ובין הגואל חיים. ממשרתו ככריסטו של אומות העולם הסתבכו כל דברי הימים ונתבלבלו. אנחנו לא יכולים להבין את מחשבות ה", כי הוא יתברך רואה את הסוף ואת ההתחלה, והוא ישתבח יודע בכל צעד בדברי הימים מה שצריך בכדי להגיע אל הבניין השלם בחפצו לטוב האמיתי בעד האנושות. וכן הוא ידע מה שעם ישראל יידרש אליו בזמן הגאולה השלמה, לחדש את הבנת העם היהודי, ולהסיר באופן ניסי את הבלבולים דרך השפה הברורה המנובאת לזמן הגה"ש, שפה שבין היתר מסבירה את ה"קשר" שחיבר את דברי הימים כאלפיים שנה, ורוקד החמור למנגינות חדשות של הלוחות הרחבים של הדג הגדול לוויתן.

 

צעד 9 - למה נבחר ישוע? בחר אותו ה", מפני שבתקופה המרה ההיא, נוכל לומר בפשטות מופשטת, ישוע מנצרת היה היחיד שהתנהג כצדיק החי באמונתו. כה גדולה ורצינית הייתה קנאתו לחיות כצדיק החי באמונתו שהיה מוכן, בענווה גדולה ושפלות הרוח, למות או להיהרג בשביל האמונה ההיא שהוא חי בה. וכן קבלנו בתכנית הסימנים השלמים שהגואל חיים עצמו מסביר, את הכוכב ההיסטורי של כריסטו ומכריזה שטעם המידה בבחירת ישוע למשרה הניתנת מכוכב כריסטו היא בסגולת הענווה ושפלות הרוח.

 

צעד 10 - היסטורית בכל הדורות שעברו מאז, ישוע נאהב על ידי ההמונים, מיליוני נוצרים בכל תקופה, בגלל ענוותו. והשיעורים באמונה שלמדו ממנו נוצרים טובים בכל תקופה, היו של ענווה, צדקה, אהבת הזולת, אהבת צדק, ולב טוב באמונה פשוטה בה". אנו לא מדברים כאן על כמרים, תיאולוגיים ונוצרים רעים ושונאי ישראל, אלא על חלק גדול של נוצרים בין ההמונים בכל דור, שהיו אנשים פשוטים בשאיפות טובות ולמדו מדברי ישוע. אולי ישוע חפץ להכין לוחות רחבים, ובטח הנצרות כתבה לוחות רחבים משלה מסביב לדבריו באוונגליונים, אבל הנקודה היא שאותה המשרה שקבל ישוע הייתה המשרה המשיחית המיוחדת של העמוד האמצעי. העמוד האמצעי הוא הנוגע בעיקר למידות ולסגולות הלב.

 

צעד 11 - ראו שישנן שלוש דרגות במידות המסוגלות (1) עשרת הסגולות (2) יג' סגולות הלב של אסתר ו-(3) יג' מידות בלב הטוב. – עשר הסגולות  קשורות ב"אלף" של השם "אשר". יג' הסגולות של אסתר קשורות ב"שין" של השם "אשר". ויג' המידות של הלב הטוב קשורות ב"ריש" של השם "אשר". הלימוד העיקרי של כל האוונגליונים הוא הלב הטוב, לב של אהבה ולב של חמלה ורחמים "הִנֵּה־זֹאת מִצְוָתִי אֲשֶׁר תֶּהֱהָבוּן אִישׁ אֶת־אָחִיו כַּאֲשֶׁר אֲהַבְתִּיכֶם" (יוחנן ט"ו, 12). ישוע לימד אפילו שיכולים להיות קרבן לה" לטובת אחרים, בגלל אהבתו לה" ואהבתו לאחרים. ישוע לא הביא שום שיטה אחרת באמונה ולא הביא דרך אחרת בפירושי התורה והמסורת. הוא לימד דברים על סגולות הלב. המסר של ישוע נמשך מהמידות הטובות הזקוקות בכדי להיות בן מלכות השמים.

 

צעד 12 - סגולות הלב הטוב אוניברסאליות הן. אם התורה הקדושה היא ירושת עם ישראל, הסגולות של הלב הטוב הן ירושת כל האנושות. העובדה היא שאי אפשר שתהיה תורה אמיתית בלי המידות הטובות של הלב הטוב הוא מהשיעורים הכי מרים שצריך ללמוד אותו עם ישראל. הזכות של קבלת התורה אינה רק בקיום מצוות התורה הקדושה, כי גם שיהיה לב טוב, נאמן, צודק וענו עם אחרים ועם ה". אז ורק אז יכולה התורה הקדושה להתקבל באמת. סיפור עתיק הוא כעם ישראל. אין להחליף את המידות האמיתיות של הלב הרצוי בכדי לקבל את זכות התורה האמיתית.

 

צעד 13 - ואמנם חטא הלב הרע בא לפסגתו ההיסטורית, בעוונות, בזמן ישוע. היו אז הרבה רבנים ולומדי תורה, בית המקדש עמד ומשמרות הכוהנים והלויים תפקדו, אבל המידות הטובות בלב היו חסרות לגמרי, דהיינו אצל אלה שהיו צריכים להיות האחראיים על העם. כל האוונגליון הוא זה דווקא, הלב הלא טוב של הרבנים והכוהנים של התקופה ההיא, והוראת הלב הטוב והפשוט לבני אדם היכולים לקבל את הטוב. כיהודים אנו רגילים לחשוב על שנאת החינם של הגויים באלפיים השנים האחרונות ואולם בזמן הגה"ש, נכנס זמן של התבוננות עמוקה.

 

צעד 14 - כי בשובנו אל ה" באור הסימנים השלמים, אנו לא מבקשים הצטדקות והתנצלות על הטיפשות ועל הרע מאחורי שנאת הגויים, כי אם אנו מבקשים להבין את הטעויות הנוראיות שלנו ואת העוונות שגרמו לכך שה" בכעסו יהרוס את בית מקדשו ויגרש ויפזר את עמו הנבחר לגלות בין אומות העולם השונאות אותנו. ואנחנו העם הכי קטן בין העמים אבל גם כן הכי כבד והכי איטי. אדרבא כל כך איטיים אנחנו שלוקח לנו 4000 שנה ללמוד שיעורים מסוימים, 3500 שנה ללמוד שיעורים אחרים ו-2000 שנה ללמוד עוד סוג של שיעורים. כצב גדול וכבד, האם אנו אשמים בהיותנו כל כך אטיים? בלי ספק אנו הכי עקשנים בין העמים, ואמנם כאשר נלמד את השיעורים האלה, הם יהיו איתנו לנצח נצחים.

 

צעד 15 - אני לא מגזים. לא אני גרמתי שיעברו אלפיים שנה בין ה"ריש" של השם "אשר" ובין ה"אלף" של השם "אהיה" האחרון! ולמרות כל השנאה שהעדנו עליה והסבל שסבלנו כעם בגלל אותה השנאה בכעסו הארוך של הגלות הארוכה, ה" ברוך הוא הגדול, הגיבור והנורא, קדוש ישראל וגואלו, הסתיר את פניו מאיתנו ולא נתן לנו לראות אפילו בסקירה קצרה עד כמה היינו שנואים מלפניו, כי הראנו רק שנאה אחד לשני. כל כך חמור היה החטא שלנו לפניו שהוא בעצמו יתברך הכריז על אי ההבנה שלנו וסגר עלינו את דלתות ההבנה. במקביל, נוצרים פשוטים עם לב טוב בכל העולם ידעו שה" אוהב את מי שליבו טוב ועושה טוב לאחרים.

 

צעד 16 - אבל כן ה" ברוך הוא שם עניין בתכניתו, שכאשר יגיע ישראל לבשלות וישתדל להבין את דברי ימיו, כל הידע הנדרש לכך בא אך ורק בדרך הגה"ש. רק הסימנים השלמים משלימים את כל סימני דברי ימי ישראל. ישראל עצמו "נתפס" בהכרח להבין את עצמו. הסימנים המשיחיים האוניברסאליים של יוסף יובנו. המשרה האמיתית של ישוע תובן. חטא עם ישראל בזמן ישוע יובן. גם החטא הנסתר מאחורי כעסו של ה" בשואה צריך שיובן. בסוף צריך ישראל להיות העם הנבחר להבין את עצמו יותר מכל העמים. נתחרט, נבין ונאמין בלימוד הגדול הניתן מהגואל חיים "כולנו בשר אחד".

 

צעד 17 - והרי חלק שלם של התכנית הוא שלא נוכל להבין את "כולנו בשר אחד" בלי הבנת משרתו המשיחית של ישוע. אל תחשבו ש"כולנו בשר אחד" לימוד פשוט הוא. העמקות שלו תימצא במחקרים בדורות הבאים. דרך הסימנים השלמים, אמנם, ישראל יידע שהסימנים האוניברסאליים של יוסף היו "בחוץ" בין אומות הנצרות כאלפיים שנים והיו חסרים לגמרי במחנה ישראל. ההתבוננות המשולשת של הגה"ש תאפשר להתבונן על העמוד האמצעי ולהבין בלי פחד ובלי נטיות את הגאולה הגדולה הנסתרת שבאה דרך האיל המשיחי שהוקרב לפני אלפיים שנה. הפתעות גדולות מחכות לעם ישראל.

 

צעד 18 - רק בבוא הגואל השלישי ובהתגלות הסימנים השלמים של יעקב אבינו של העמוד השלישי, "נברא" המשקל המאוזן הדרוש בכדי להתבונן בעמוד האמצעי, ובשביל היהודי, להתבונן בו בלי פחד או נטיות. כי הנצרות ראתה את המשיח כאלוה וניסתה לעשות מן העמוד האמצעי עמוד שלישי, ואדרבא, עמוד יחידי. גם האסלאם, דרך אגב, חשב את עצמו כעמוד השלישי אחרי היהדות והנצרות. בגילוי העמוד השלישי בשם לב הדג הגדול לוויתן, יש משקל חדש היסטורי לעולם. הצדיק האהוב חיים נבחר לגואל האחרון של דברי הימים. השמים והארץ נכנסים לשלבים היסטוריים חדשים.

 

צעד 19 - הנצרות אינה מעניינת אותנו. כל בנין הנצרות נופל בדור הרביעי, מפני שכולו, מראשו ועד רגליו, כרוך בבנין של עבודה זרה תיאולוגית. מעניינת אותנו העובדה שהמשרה המשיחית של ישוע הייתה של העמוד האמצעי. הבעיה שלנו היא להבין מדוע הלוחות הרחבים של הלוויתן של העמוד השלישי יכולים להתגלות רק אחרי תיקון ה"ריש" של השם "אשר". ה"ריש" שלא התקשרה לשם האחרון ושנעשתה "ראש" לעצמה, הולידה את הנצרות ונתנה לה את הסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים. אותה "ריש" הייתה צריכה תיקון למען הגאולה השלמה.

 

צעד 20 - חשוב, אפוא, להבין  שהעמוד האמצעי של הגה"ש הגדולה הוא בעיקר העמוד הגדול של המידות וסגולות הלב. ה"ריש" ש"חרגה" בגלל הנצרות חסמה לעולם את הדרך לקבל באופן נכון את מידות הלב האהובות לה". המונחים ידועים. ענווה, לב טוב, נדיבות, נאמנות, אהבה, אהבת הצדק, דרך ארץ וכו'. אבל לא נעשו עוד המידות של האנושות. ומכל מקום חלק גדול של האנושות התקדם בהן, וכבר בזמן הגילוי החדש יש מיליוני בני אדם המאמינים בסגולות הלב המלוות במעשים טובים. יש, בעוונות, גם את הצד השני של המטבע, אגואיסטים מכל סוג, שונאים מכל סוג, שקרנים, גנבים, רוצחים ואנשים בעלי לב רע וכו'.

 

צעד 21 - סגולות הלב הן בלב. ה" ברוך הוא לבדו רואה אותן. דרך האמונה בטובת המידות המסוגלות לפני ה" ולפני אחרים, רוח האדם מתקשרת בבורא. רבים הם המזויפים שלשונם מתוקה ומר ליבם בשנאה טיפשית ובקנאה מכוסה. רבים הם המפתים אחרים בדבריהם, כדי להשיג את מה שהם רוצים, אבל אי אפשר לפתות את ה", השם את לב האדם לניסיון ובוחן לב וכליות. כשם "אשר", שהוא שם נסתר של ה", כך הן סגולות הלב האהובות לה" שהן נסתרות בלב, וממנו יוצאת האמת של כל אחד ואחת. ה"ריש" של השם "אשר", קיבלה רשות, כביכול, בחמת ה", להתעקם בגלל העקימות והזיוף של המידות הטובות בלב, האהובות לה".

 

צעד 22 - כל האוונגליון הוא זה והאיל המשיחי המסכן המשיך ללמד את מידות הלב הטובות. הוא השתדל להסביר להם שאם חסרות המידות הטובות, כל הפעולות שעושים כמצוות אנשים מלומדה הן ולא מקובלות. אדרבא כצבועים הם לפני ה". היה יותר טוב להם לא לעשות את המעשים ההם ולא להיות צבועים. היו יוצאים יותר כנים ויותר נאמנים לפני ה". הלימוד של ישוע היה להיות בעל לב טוב ונאמן לפני ה". כל זה, כמובן, לא היה חדש. נביאי ישראל מלאים בהשגות כאלה, וכן הוא הלימוד העיקרי של יוחנן המטביל כי כך היה הלימוד העיקרי של האיסיים, אך בקבלו את המשרה המשיחית, ישוע שם למטרה להוכיח את העם בשל המצב הבלתי נסבל של זיוף אליו הוא הגיע.

 

צעד 23 - וזה מה שהיה צריך למלא מצד ה"ריש" של השם "אשר" בכדי שתהיה האות המתקשרת לגאולה השלמה. דרך סגולות הלב והמידות הטובות של הלב הטוב יתקבלו המפתחות של אליהו הנביא בהשבת הלבבות, אבות על בנים ובנים עם אבותם. תבינו. לא מדובר על ידע עליון שיכולים להשיג רק יחידי סגולה, ובטוח שאין בו שום דוקטרינה של אמונה אחרת. ואינו נושא כה קשה ומסובך שלא יכולים ללמוד אותו ההמונים. סגולות הלב הטוב מאפשרות את הגה"ש של האנושות, כי הגה"ש באה כאשר לאנושות יש לב טוב אחד כלפי השני. עם זאת, מפני שיש עוד רעות רבות השולטות בעולם ויש רבים שליבם רע, נדרשת טהרה גדולה, בעוונות, של יום ה" הגדול והנורא במשפטי השמים הבאים לטהר את העולם. רק אחר כך יכולה שכינת ה" לשרות בעולם, בלבבות כולם.

 

צעד 24 - ה"ריש" של השם "אשר" באה להרשות את סגולות הלב לרדת לעולם. המידות הטובות לא מוגבלות ליהודים, לנוצרים או למוסלמים בלבד, כי אם שייכות הן לכל בני האדם. אבל בהיפוך המידות הטובות לפני אלפיים שנה, שגרם לכך שה"ריש" ייעשה ל"ראש", נולדה דת חדשה, הנצרות. וכאשר ההפרדה בין הנצרות והיהדות נשלמה דרך פאולוס השליח מתרסוס, נחתכו הנוצרים מהמסורת האמיתית, ומאידך, עם ישראל נחתך ממפתחות הסימנים האוניברסאליים והשבת הלבבות.

 

צעד 25 - הנקודה היא שמהעמוד האמצעי משהו מהמידות הטובות ירד. כלום בנצרות לא היה שלם, כי הכול הושלך לתיאולוגיה שקרית. עם זאת, המידות הטובות מצד עצמן הן טובות ואהובות לה".

 

צעד 26 - ומכל מקום גם האנשים שהיו טובים, עדינים, אוהבי צדק, נדיבים וטובים עם אחרים, להם השכר על כך מאת ה". זהו חוק זהב המוכר במסורת. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל ברייה. וזו האמת גם כלפי אנשים רעים מאד שעשו דברים נוראים ומעשים נגד אחרים. ראו דוגמה מהסימנים השלמים. אני כותב את הלוחות הללו כאן, בבאר שבע, בחודש אייר תשס"ג, מאי 2003, קרב הדג 3956. הוא ליל יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. מדובר ב- 21,540 איש שנשמתם היקרה תקום לפני ה" ברוך הוא לבקש ברכה על מדינת ישראל.

 

צעד 27 - אנו בפרק מלחמת ארצות הברית נגד עירק, נפילת מלכות סדאם חוסיין, דיקטאטור רשע, מרושע ומגלומן ושונא ישראל מדרגה ראשונה. לפני כ-11 שנה, זמן קצר אחרי אי ההצלחה של מבצע "סופה במדבר", ניתנה לנודע בחלום הסיבה שנשאר סדאם עוד בעולם, למרות שהוא רשע גמור. הטעם הוא שסדאם עשה כמה דברים טובים עם חלק מהעם, ובגלל הטוב ההוא ניתן לו עוד זמן לחיות בעולם. על אחת כמה וכמה לאנשים העושים טוב עם אחרים אפילו שעושים עבודה זרה.

 

צעד 28 - וצריכים להבין גם כן שה" ברוך הוא אינו מאשים באופן פרטי את אלה שבין העמים העושים עבודה זרה. טעם אחד הוא שהם רק מחקים את מלמדיהם. טעם אחר הוא שה" עשה את סדר העולם בדרך זו שאחרי התגלות התורה בסיני, רק עם ישראל מצווה בחוקים הקדושים של התורה. יהודי העושה ע"ז בדוקטרינות של שקר עושה חטא גדול לפני ה". הלא-יהודי ההולך בדרכי אבותיו ועושה ע"ז לא נחשב לחוטא לפני ה", כי אם שוגג ולא בשגיאה שלו כי אם של אחרים.

 

צעד 29 - על אחת כמה וכמה הנוצרים לא נחשבים לחוטאים, כי אם שוגגים. גדולים רחמיו יתברך על כל בריותיו. אינו חפץ להאשים את בריותיו, כי אם להרים אותם באמת, בצדק ובאהבה. הנוצרים מאמינים באל עליון בורא כל היקום, ומאמינים באבות אברהם, יצחק ויעקב, מאמינים בגאולת ישראל ממצרים ובניסים ואותות ומופתים שנעשו שם ועל הים ובמסורת התנ"ך ובחשיבות דברי ימי ישראל. הם טועים בשל אמונת השיתוף, שישראל מצווה נגדה.

 

צעד 30 - הנצרות אכן זייפה את כל משיחות ישוע היהודי המסכן, כריסטו של אומות העולם. ומפני שישוע הוא האיש השני של הגאולה, גם הנצרות הייתה חלק מהגאולה הנסתרת מהשם "אשר". לא רק שהנצרות הייתה למקום מקלט לצאן הנאבד מבית ישראל, אלא היו בה גם הסימנים ההתחלתיים של גאולת האנושות האוניברסאלית. ויותר מהכול שיעורי ישוע הביאו להעלאה במידות הלב בכל דור. הגה"ש לא הייתה יכולה לקרות ללא התפשטות הנצרות בארבע פינות העולם.

.....................................

 

לוח כ"ז. צדיק החי באמונתו צנוע הוא גם עם אשתו, כל שכן עם אחרים

 

צעד 1 - הפלא הוא שלא אליהו הנביא, זכרו לברכה, ולא מרדכי הצדיק, ולא אחד מהצ"נ נקרא האיש השני של הגאולה. מרדכי הצדיק הוא הגואל השני לישראל אבל לא האיש השני של הגאולה. רק ישוע, כריסטו של אומות העולם, כי נקבע על פי הסה"ש איש השני של הגאולה. הגם שלא ידעו מכך היהודים, ישוע היה האיל ההיסטורי. והגם שלא ידע עם ישראל שהנשמות של הצאן הנאבד מבית ישראל ניצלו דרך המשרה הנוצרית. וגם מעשו ומיפת ואפילו מחם ניצלו על ידי הנצרות.

צעד 2 - כל אלה ישועתם חלקית, כמובן, עד ביאת הגואל חיים, אבל זכותו הגדולה של ישוע במשרתו נתנה את האפשרות לגאולה השלמה. יגילו יהודים בסוף להבין את העבר שלהם. ויחזור הצאן הנאבד מבית ישראל והיא שמחה גדולה לפני השמים. ובני מלכיצדק יכנסו לבית התפילה על מזבח מלכיצדק. כל זה יבוא לא רק בגלל קיומו של העם היהודי בכל הדורות, כי אם גם בגלל קיום הנצרות אלפיים שנה. וגם בלי הקשר הגדול השלישי של האסלאם, לא יכלה הגאולה השלמה לבוא.

 

צעד 3 - ואמנם ישוע הוא ההפתעה הגדולה כאשר נבחר הגואל חיים, השופט המשוח במלכות השמים. הפתעת ההיסטוריה הגדולה היא שישוע היה האיל ההיסטורי במקום עַם יצחק ואחרי הריגתו נעשה הכריסטו של אומות העולם. אבל כל הנוצרים וכל היהודים טעו בנוגע לישוע. הקוראן, לעומת זאת, הבין זאת טוב יותר מהיהודים ומהנוצרים, אבל האסלאם אינו כרוך בבעיה המשיחית. ליבנו יתהפך בגלל האמת של המשרה המשיחית של ישוע ויתפלאו על הסימנים המשיחיים והגאוליים שהוא קיבל בבית ספר האיסיים.

צעד 4 - כי עתה אני אוהב את אחי היהודי ישוע, ואני מעריך את כל מה שעשה בתקופה הרעה ההיא. עשרה הם האנשים שהאוהב אותם מרבה את זכויותיו ומגדיל את הגאולה. אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכוהן הגדול, יהושע בין נון, אליהו הנביא, מרדכי הצדיק, ישוע והגואל האחרון השלישי חיים.

 

צעד 5 - הוכרח ישוע לדבר בלשון "אני" מצד הסימנים הנבואיים שהיו עליו, כי לבדו היה ולא יכול לדבר בלשון "אנחנו". הוא לא הובן, אלא רק הוא עצמו היה מבין את דבריו. "לֹא שֻׁלַּחְתִּי בִּלְתִּי אֶל הַצֹּאן הָאֹבְדוֹת אֲשֶׁר לְבֵית יִשְׂרָאֵל" (מתי, ט"ו, 24). ו"אַל תַּחְשְׁבוּ כִּי בָאתִי לְהָטִיל שָׁלוֹם בָּאָרֶץ" (שם, י', 34) וכו'. גם תלמידי ישוע לא הבינו אותו. לא היה לו עם מי להיות "אנחנו". הוא היה לבדו במעשהו עם ה", וה" לבדו הבין אותו וראה את כוונותיו האמיתיות של ליבו. לכן הקול הנבואי בישוע הוכרח לומר "אני".

 

צעד 6 - כי בתקופה הרעה ההיא לא היה ה"אתה" האמיתי, שלא היו פונים לה" בישירות ובאמת, הגם שפיהם אומר את המילים. בא ישוע ללמד שאפילו תפילה קצרה מהלב נחשבת יותר מאלף תפילות בלי כוונה נכונה. ובלי ה"אתה" האמיתי גם ה"אני" שלהם לא היה אמיתי בהם. כי "אנכי ה" אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" הכול בלשון יחיד. תהיה ה"אתה" בשבילי ואני אהיה ה"אתה" בשבילך ואז תמצא בעצמך את ה"אני" האמיתי בך.

צעד 7 - בתקופה ההיא הכי נמוכה מכל התקופות, רק ישוע השתדל להיות איש במקום שאין אנשים. ישוע דיבר עם ה" בנאמנות ובאמיתות הלב, ולכן זכה ל"אני" הנבואי מאת ה", כי אהובה מאד היא מידת האמת לפני בעל האמת. יש בכך עמקות היסטורית שילמדו ממנה דורות הגאולה השלמה.

 

צעד 8 - ה"אני" הנבואי בישוע לא היה רק נבואי כי אם נבואי-משיחי, ולכן היא ירושה לעולם. כי משרתו מושרשת ב"ריש" של השם "אשר", המקשרת את הגאולה הראשונה לגאולה השלמה. ולכן הוא האיש השני של הגאולה. ושורש ה"אני" הנבואי בישוע לא ממנו, אלא רק כוח ה"ריש" מדריך אותו ומדבר בו. וכן ישוע היה מלמד לדבר בישירות אל ה" וה" יענה.

 

צעד 9 - עמוק הנושא. עובדה זו בלבלה את הכול כאשר ה"ריש" נעשה ה"ראש" לעצמו. יצאו אבות הכנסייה מגדרו הנבואי והכניסו את ישוע לגדר אלוהי ושיבשו את הכול והרימו אותו מעל למשה ומעל לכולם. ואמנם קרבת ה" לישוע בסוג מיוחד הוא אבל לא בדרגה עליונה ונסתרת כמשה עבד ה" הנאמן או כצדיקים הנסתרים בסודות של מעלה. ישוע היה בדרגת צדיק החי באמונתו ואיתו הייתה ישועה משיחית. לכן נאהב על ידי ההמונים בכל הדורות אחריו. כי באה הישועה המשיחית לנגוע בלב האנושות ולגלות את סגולות הלב ולהוציא אותן אל פועל.

 

צעד 10 - אין דבר חסר בתורה הקדושה ואולם בעד עם ישראל התמלאות התורה נדרשה לשלוש גלויות ושלוש גאולות. וגם ראש הנביאים, משה רבנו ע"ה, ראה שישראל יצטרך נביא כמוהו לשם השלמה, והוא ירמיה הנביא שקיבל את הברית החדשה. גם גאולת פורים לא הייתה שלמה כי לא נגעה בהצלת הצאן הנאבד מבית ישראל, הם עשרת השבטים שגורשו מהארץ לפני חורבן בית ראשון.

 

צעד 11 - ואולי יותר חשוב הוא שחסרה הייתה התחדשות המידות הטובות שצריכים תמיד לחדש אותן, ללמוד אותן, לחזק אותן, ליישם אותן וללמד אותן לאחרים. כמוסבר אצלנו הגאולה השנייה היוצאת מהשם "אשר" יכלה להיות מושלמת דרך הישועה המשיחית הגדולה, מבית המקדש בירושלים. ישועה כזו הייתה מצילה את כל ישראל ואת בית המקדש, והיה נעשה אור לגויים ובסוף הייתה מגנה על ומחזירה את הצאן הנאבד מבית ישראל. וכן הייתה מובילה לגאולה השלמה בלי אלפיים שנות גלות. אם היו עושים את רצון ה" אחרי פורים ושיבת ציון ובניית בית המקדש השני ואחרי חנוכה, הייתה מתרחשת גאולה שנייה לישראל וגאולה שנייה לעמים דרך משרתו של ישוע.

צעד 12 - אך כל זה לא קרה בבית שני, מפני שחסרו המידות הטובות האהובות לה" והאהובות לבני אדם. הרוח הייתה חסרה, כי דחו את הרוח בחטאים. וכאשר הרוח לא פועלת חסרה הנשמה מפעולתה להרגיש את הקשר הישיר עם ה". הניצחון הנסי של חנוכה היה יכול והיה צריך לעורר את הרוח בישראל אבל לא קרה. ה"הזדמנות" האחרונה של ההיסטוריה מתחת ל"ריש" של השם "אשר", כשעם ישראל עוד היה בארץ הייתה המשרה המשיחית של ישוע. והוא בא בענווה ובמידת האמת והנאמנות להביא את התיקונים למידות הלב. ונהרג ללא צדק על הצלב ההיסטורי ונגזר מאיתו יתברך שמשהו מסגולות הלב תתפשטנה בין אומות העולם.

 

צעד 13 - בכוח השם האחרון של הגה"ש בזכות הגואל חיים יכולים עכשיו להתחיל להתבונן על דברי ימי הגאולה במסגרת ההתבוננות המשולשת ומכך יכולים לגלות עמקות חדשה בסגולות הלב המושרשות בשם "אשר". כי בתכנית הגאולה, אהיה אשר אהיה, כביכול, הסתיר את אוצרות סגולות הלב בשם "אשר", אף שיתגלו רק בסוף בגה"ש האוניברסאלית. כה עמוקות סגולות הלב, כה חזקות ואהובות מאת ה" ברוך הוא, כה מועילות לכל אדם ולאנושות, שהיה צריך זכות גדולה בכדי לקבל אותן. גם ישוע עצמו בחכמה לימד "וְאַל תַּשְׁלִיכוּ פְנִינֵיכֶם לִפְנֵי הַחֲזִירִים" (שם, ז', 6). הפנינים הן המידות הטובות המסוגלות האהובות לה". עדינות הן ומדויקות בכפי המאזניים ולא יעריכו אותן חזירים הרוחצים בטיט.

 

צעד 14 - נסקור עתה, במסגרת ההתבוננות המשולשת את ענין העלייה השנייה של משה רבנו על הר סיני, היא העלייה האמצעית הנסתרת בתורה (אבל מובאת ברש"י בפ' "ואתחנן"). הרי העמוד האמצעי מכוון למידות הלב וכן העלייה השנייה מקושרת לסגולות הלב, כמו שקיבלנו במשנה חדשה של הגה"ש. עוד הפעם צריכים לזכור שבאמת אין דבר חסר בתורה הקדושה שקיבל משה בעלייה הראשונה, אבל לא התמלאה הקבלה כי עשו את העגל. ואותה התורה נתקבלה רק בעלייה האחרונה. העלייה הראשונה הייתה כוללת את הכול, הנפש החדשה, הרוח המתחדשת תמיד, והנשמה העליונה שנתקדשה במעמד הר סיני.

 

צעד 15 - הנפש החדשה היא של הגוף; הנפש שוכנת בדם, כידוע. החכמים ז"ל מסבירים שתרי"ג מצוות התורה קשורות בתרי"ג אברי הגוף רמ"ח ושס"ה. וכך דרך קיום תרי"ג מצוות הגוף של בני ישראל התקדש והתחדש, וכן הגוף החדש של ישראל נעשה למקבל תקין לרוח שמצידה נעשתה למקבל תקין לנשמה בזמנים מיועדים ובעת רצון. ובכן המטרה העיקרית הראשונית של תורת סיני הייתה לייצר את הגוף החדש המקודש בבני ישראל. וזה היה נותן להם להיות ראויים לקבל את השאר לפי הזכויות בעבודת ה".

 

צעד 16 - הגוף המקודש היה כמו מקדש לפני ה", ובמקדש ההוא ישכון לב חדש ורוח חדשה, ואור הנשמה תרד עליו ובו. בסוף העלייה הראשונה טעה ישראל בחטא העגל ולא היה ראוי לקבל את הגוף המקודש החדש, את המקדש המקודש של כל יחיד בבני ישראל. זהו הבסיס להבין את הקונפליקט, כלומר בין ה" ובין משה בעלייה השנייה. סוג של אפשרות היפותטית הוצג אצל משה, סוג של "ומה אם" שצריך היה לצאת ולהיות מסורב, מפני שמציאות המצב לא הרשתה שיתגבש.

 

צעד 17 - אולי יש דרך אחרת לשבור את חומות מנטאליות העבדות שעוד נשארו בבני ישראל? אולי התקיימה דרך לגלות את סגולות הלב, ומפני שהלב כללי הוא לכל אדם, תתקיים כל ההתקדשות ממקור הטוב? בעלייה השנייה ההיא משה רבנו נכנס ל"עמוד האמצעי" של המידות הטובות, ובה ניתן לו לראות את יג' מידות הרחמים. ואולם לא הייתה דרך לפתור את העניין. משה, ראש כל הנביאים, הורשה לראות את כל הדורות של תכנית האלוהים בגאולה.

 

צעד 18 - לכן משה, בנסותו לגלות את המידות של העמוד האמצעי, ראה בנבואתו את הנצרות ההיסטורית הקשורה בשם "אשר" שתתפשט בעולם. וכך משה רבנו ראה את מה שקורה כאשר משהו מהמידות המסוגלות של העמוד האמצעי מתגלה בלי הגוף המקודש להכיל אותן. המידות המסוגלות יכלו להתקיים רק במסגרת החוקים האמיתיים של ה", מפני שחוקי התורה היו יוצרים את הגוף המקודש לתת מסגרת אמיתית למידות עצמן.

הערה. כל המונחים כ"העמוד האמצעי", "העלייה השנייה" וכו' הם של השפה הברורה של הגה"ש המבארת את עמודי ההתבוננות המשולשת, לא שמשה רבנו היה הוגה לפי המונחים הללו.

 

צעד 19 - למשה רבנו ניתן לראות את השורשים ואת התוצאות של הנצרות ההיסטורית בכדי שיבין את סוד המידות המסוגלות בגלות. בגילוי המידות בלי האמת השמורה של הדיבר השני בפרט, הכול ייכנס לגלות, והכוונות של המידות הטובות יפנו לאלוהים אחרים. ייעשה טוב אבל לא לשם ה" האחד והיחיד, בורא שמים וארץ. השורש לכך היה חטא ישראל בעגל שאל העגל נתנו את כוונותיהם והתחלפו מידותיהם הטובות בהבל וריק. וכן ראה משה שיהיה עגל זהב נוצרי המתפשט לעמים רבים.

 

צעד 20 - וראה משה שבני ישראל יהיו בגלות בין העמים ההם כשחלקים ישמרו על זהותם וחלקים יתבוללו לתוך העמים ההם וישכחו את זהותם האמיתית. כה חזק יהיה עגל הזהב ההיסטורי ההוא בתוך העמים ההם. וגם בטוח הוא שלמשה ניתן לראות את העגל הזהב הכי גרוע באחרית הימים לישראל הוא חטא האצילות של ס' הזוהר ושל כל הקבלה השקרית ההיא. וכמוכח אצלנו שמנובא הוא בפרשת "האזינו". כי ראש כל הנביאים הוא משה וניתן לו לראות, רק כמה ימים אחרי חטא העגל, את שני העגלים הזהובים ההיסטוריים ההם. (ראו חלום של ג'יוזפה מניגרסו על תיקונים עשויים על ידי משה רבנו אז במדבר על החטא הגדול של הקבלה המזויפת של אחרית הימים הוא עוון האצילות של ס' הזוהר וכו'. ועשה סימנים להצלה ממוות)

 

צעד 21 - לבסוף, בכדי שישראל יהיה לעם קדוש צריך הוא קודם כל גוף מקודש על פי חוקי ומשפטי ומצוות התורה הקדושה, במסגרת האמונה הטהורה. ולכן לא ניתנה רשות למשה לגלות את מה שאנו קוראים הלוחות הרחבים של המידות, ואמנם ישנם בתורה פסוקים המושרשים בקבלת העמוד האמצעי, כמו יג' מידות הרחמים שנגלו אצל משה וכתובים בתורה, כמו "תָּמִים תִּהְיֶה, עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ" (דברים, י"ח, 13). התפילות של משה בבקשתו את מחילת ה" על ישראל אחרי חטא העגל היו מהעלייה השנייה. (ראו שמות ל"ד, 14. "כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה, לְאֵל אַחֵר" – ה"ריש" של "אחר" גדולה היא – רמז לאותו אל אחר שיצא מה"ריש" של השם "אשר").

 

צעד 22 - יש לומר שהעלייה השנייה התחילה כבר לפני שמשה ירד מההר, ככתוב "וַיַּרְא הָעָם, כִּי-בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר" (שמות, ל"ב, 1) וכן החוקים והברית של פרק ל"ד מושרשים בעלייה השנייה. הרמז הוא במילה "בשש" שהתרחשה לסוף העלייה הראשונה. מה הם ה"שש"? רמז הוא לשם "אשר" במספר קטן שש ("אלף"=1, "שין"=300=3, ר=200=2). בסוף התקופה הראשונה בת 40 הימים, הזמן, כביכול, התחיל לגלוש אל זמן העלייה השנייה של השם "אשר" ש"בו" נכללים ששת הסימנים הגדולים של השבת הלבבות והגאולה.

 

צעד 23 - מובן הוא שמשה לא היה יודע שיזדקק לעלייה שנייה. כאשר הכין את עצמו לרדת מן ההר, התחיל לקבל חזיונות מששת הסימנים הגדולים הגאוליים המכוסים בסימני יצחק בשם "אשר". ובהתפעלות על הפלא של אותו הגילוי, התעכב כמה שעות. בעוונות, השטן השתמש בזמן היתר ההוא לבלבל את מוחות הערב-רב. היה זה, אפוא, בין סוף העלייה הראשונה והתחלת זמן העלייה השנייה שבו קרה הבלבול הגדול של דברי הימים ויצא העגל. לכן היה זה בעלייה השנייה שנזקק משה להתפלל הרבה בתפילות כובשות השוברות את הלב, בהרגשות עמוקות של תשובה בעד העם ואהבת ה" ונולד הצורך לגלות את סגולות הלב.

 

צעד 24 - ששת הסימנים הגדולים של הגאולה הם עצמם קשורים לסגולות הלב של העמוד האמצעי, מתחת לשם "אשר". (ולכן הם לא יכולים לרדת לעולם עד שישנם רבים בעולם שיש להם מידות טובות אהובות לה". אז נדרשת הזכות של אותו הצדיק הנבחר להשלים את הזכות בעולם ויורדים הסימנים. זה לקח כ-3500 שנים עד שבא הזמן, בזכות הגואל הנבחר חיים).

 

צעד 25 - אותה ההתבוננות השמחה של משה רבנו על ששת הסימנים הגדולים של הגאולה ופלאי מלכות השמים שתבוא ושל התחייה, התהפך, בעוונות, לצורך תיקון העגל.

 

צעד 26 - בסקירת הדורות ובהתבוננות על השם אהיה אשר אהיה (שכבר משה קיבל בסנה) ובראות את שני עגלי הזהב שיצאו בהיסטוריה, כמוסבר, השתדל לתקן את הטעויות שיצאו מה"ריש" של השם "אשר" (או בדרך אחרת, אבל כפי העניין ההוא), אנו יכולים רק לשער שהוא ראה את השינוי הנורא ההיסטורי שיצא מה"ריש" של השם "אשר". וכמדומני שרמז הוא ב"ריש" הגדולה של "אל אחר" – לא תשתחווה לאל אחר כי אל קנא שמו – רמז ל"ריש" שנשתבשה בגילוי הראשון במשרת ישוע.

 

צעד 27 - בעלייה השנייה לא היה משה על ההר כל הזמן. היה עולה להר ומדבר עם ה" ברוך הוא ולפעמים היה באוהל מועד שהיה מחוץ למחנה. ונתן מסרים לאהרון וליהושע בן נון בעד העם. לקראת סוף העלייה השנייה אמר ה" למשה "פְּסָל-לְךָ שְׁנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים" (שמות, ל"ד, 1) וכו'. כך משה היה כבר מוכן עם הלוחות של העלייה השלישית, והבין שהעלייה השלישית תהיה דומה לעלייה הראשונה.

 

צעד 28 - משה רבנו לא יכול היה לגלות את ה"לוחות" של קבלת העמוד האמצעי של סגולות הלב. כאמור, היה צריך להקים את הגוף המקודש של ישראל, קיום יציב והיסטורי, לפני שיוכל לקבל את הקבלה השלמה של סגולות הלב. כל דברי הימים נמשכו בסתר תחת סימני השם "אשר", מפני ששם זה מקשר את השם הראשון לשם האחרון. לכן הוא השם "אשר" המקשר את כל ההיסטוריה. ואמנם אי אפשר היה להבין בתכנית הגאולה עד גילוי השם "אהיה" האחרון. עובדה זו היא מהפלא העצום של הגה"ש. בסוף כל ההיסטוריה חוזרת ליציבות התקדשות הגוף דרך החוק החדש ועם החוק החדש כלול הגילוי החדש של התכנית ההיסטורית של השם "אשר".

 

צעד 29 - דברי ימי ישראל מזמן אליהו הנביא, זכרו לברכה, חוזרים להבנה. התחילה אז היסטוריה נסתרת של ישראל, מפני שכל האנושות תצטרך לדעת בסוף את האמת על ל"ו הצ"נ הסובלים של כל דור. אליהו הנביא חוזר לגאולה השלמה. הנבואות בנוגע לגה"ש, לגואל האחרון, לברית החדשה השלמה, חוזרות להבנתם בביאת הגואל חיים מצנעא, תימן, וירידת הסימנים השלמים; לא היה אפשר להבין אותם קודם לכן. יכלו ללמוד את הנבואות המשיחיות והגאוליות וליצור סברות כלליות, אבל כל המסגרת של הגאולה השלמה היא חדשה לגמרי. הסימנים השלמים לא היו בעולם לפני כן.

 

צעד 30 - ה"שין" של השם "אשר" התגלתה בגאולת פורים ונסתרת היא במגילת אסתר, ככתוב "וַיְהִי, בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ" (אסתר, א', 1) – המלך אחשוורוש היה "אח" ל"שין" כמו שהיה "רוש" (רעל) ל"שין", לפי זכותם של בני ישראל. מרדכי הצדיק קיבל את מסורת ה"שין" ויחד עם אסתר המלכה הרים את זכות ישראל, ועשו כן שאחשוורוש יהיה אח ל"שין". במשך 26 מאות שנה נסתתרה ה"שין" במגילת אסתר, ובגילוי הסה"ש גם ה"שין" של השם "אשר" מתחדשת. כך חוזר הפורים להיכתב בכוכבי הגאולה, ומגלה את הכוכבים.

.....................................

 

לוח כ"ח. הצדיק החי באמונתו אינו גונב אפילו רגע אחד מחברו

 

צעד 1 - כל הנצרות ומוסדותיה יתפוררו וייפלו, בעוד היהדות ודת האסלאם יישארו (האסלאם השיעי ייהרס לגמרי). בכך הוצאנו את ישוע, ברוך ה", מכל סוג של נצרות מסורתית. ישוע אינו שוב באותו מקום, כי אם נולד מחדש בביאת הגואל חיים דרך הסה"ש של הגה"ש.

 

צעד 2 - יומן. בא סימן. ראינו סרט על ישוע לפני שבועיים, בסוף אפריל 2003 בבאר שבע, סרט איטלקי שמובדל מכל הסרטים הקודמים על נושא זה; ההבדל עומד בזה שמראה על קשר בין ישוע ובית הספר האיסיי וגם על יוחנן המטביל. כמובן אין לסרט שום שייכות להסברנו האמיתי שהוא ברשות הגואל חיים, אבל מייצג הוא קפיצה גדולה קדימה לגבי העבר. לא רק שהסרט סיפק הצצה ליחוסו של ישוע לאיסיים, אלא גם סיפר כמה מאורעות במעשה ישוע בלי שום רוח של הלוגוס, בלי אלוהותו של כריסטו. כנראה הספרים הרבים על מגילות קומראן והמחקרים לגילוי מקורות הנצרות, יצרו אדמה חדשה במחשבה למיליוני נוצרים.

 

צעד 3 - הרבה כבר התקדמו בשאיפתם ואולי חקירתם לאמת, היא האמת שימצאו או לפחות בניהם ובנותיהם ימצאו. חומות הנצרות המסורתית תישברנה והנוצרים לשעבר יבואו להיכנס בברית השלמה על מזבח מלכיצדק. רבים מהצאן הנאבד של בית ישראל שנשמותיהם התקדשו בסיני, יחזרו ליהדות דרך מזבח אפרים.

 

צעד 4 - כי ישוע עצמו חזר הביתה, וכן יבואו מיליונים אחר כך לבית התפילה של הגאולה השלמה. פה שום תיאולוגיה לא תוכל להיכנס. פה המשקלות תוקנו. פה ישוע הוא האיש השני של הגאולה בין משה ובין חיים. פה, אפוא, סוף סוף סגולות הלב של העמוד האמצעי יכולות לרדת ולשכון בלבבות האנושות, וקושי הלב יתהפך להיות כוח באהבה. העמוד השלישי של הגה"ש מגלה את העמוד האמצעי, שנחסם בכל הדורות שעברו וישוע עצמו ידע שהוא לא בא להביא את השלום, כי אם המלחמה והמחלוקת. וידע גם כן שהגאולה האמיתית הסופית תביא את השלום לישראל ולכל העולם ושתבוא בעתיד בגילוי בן האדם הנבחר.

 

צעד 5 - יומן. יום העצמאות ה- 55 של מדינת ישראל (6 במאי 2003). יש אווירה טובה. אתמול בשיחות על זיכרון החיילים ההרוגים בצבא, הרגשתי דברים חדשים, משהו כשפה חדשה רוחנית, המקשרת את האמונה לישראלים הרחוקים מההלכה היהודית. השתמשו בדברי הנביאים בכוח חדש, משהו חי ונוכחי. אם אותן המילים היו נאמרות על ידי החרדים הן לא היו יותר מקריאה של דברים בעבר. כשקמתי הבוקר הרגשתי את הרעיון הזה של שפה חדשה; ובערב משה ברדי היה פה ומחלום שחלם הוא זוכר רק שנאמר לו "דתיות וחילוניות צריכות להיות ביחד בדבר אחד" איזה יופי.

 

צעד 6 - ראייה היא שלמחשבתי יסוד אמיתי ומקביל לזמן החדש, כשייכנס פסח זה של השנה העשרים ואחת של הסה"ש. יש לידה חדשה בין הצעירים והצעירות למצוא את עצמם, לאהוב את הצדק, לחפש את האמת ולתת פירוש לחייהם.

נחזור ללוחות. לא קל עבורי להסביר את מה שאני משתדל להסביר פה בלוחות הרחבים של הדג הגדול לוויתן. זאת מפני שההסבר מתברר בתהליך ההסברים. בינתיים כל חלק מהלוחות הוא לימוד לעצמו, אך גם חלק מהכול. העיקר הוא להסביר את העניינים החיוניים של ה"ריש" של השם "אשר". ומפני שמשרת ישוע קשורה ל"ריש", חלק גדול מהבנתנו מגיע דרך ההתבוננות על פירושי אותה המשרה.

 

צעד 7 - בלי משרת ישוע לא היינו יודעים כלום על ששת הסימנים ההתחלתיים של הגאולה, הגם שרק עתה בידע ששת הסימנים הגדולים השלמים אנו באים לדעת מהסימנים ההתחלתיים ההם, והם. (1) סימן כוכב כריסטו (2) סימן מלכות השמים (3) סימן מסר חדש, אור חדש ורוח חדשה (4) סימן משרתו המשיחית של ישוע (5) סימן הדור הרביעי של הזמן ההוא (6) סימן תחיית ישוע. כל אלה מושלמים בששת הסימנים השלמים בזכות הגואל חיים. ומהסימנים ההתחלתיים אנו מבינים יותר מתוכן ה"ריש" של השם "אשר" כי ב"ריש" נכללו הסימנים ההם. דרך ששת סימני גאולת ישראל נעשית היא לגאולה אוניברסאלית. ששת הסימנים עצמם הם האמצעים של אותה הפצה מפליאה שתבוא.

 

צעד 8 - אם זכה ישראל אז ששת הסימנים של ה"ריש" היו, כביכול, באים יחד עם האור הפנימי של בית המקדש בירושלים ומשם היה נעשה לאור גדול לגויים. הייתה יכולה להיות משרה משיחית אם של משיח אחד או יותר מאחד. בבית ספר האיסיי, למשל היו שלושה סוגים נפרדים למשרה המשיחית. הכוהן המשיח, משיח מלחמות ה", ומשיח ראשי מלמד ומדריך רוחני. יש לזכור שאם ישראל היה ראוי והולך ברוח אמיתית של בית המקדש, אז לא היה צריך להיות בכלל בית ספר איסיי ומורה הצדק לא היה צריך לייסד אותו. כבר בזמן מורה הצדק, ראשי העם בישראל והכוהנים במקדש היו רחוקים מאד מהאור האמיתי של בית ה". בחכמתו הגדולה והקדושה, ראה מורה הצדק שאי אפשר היה לשנות את הכיוון ושעם ישראל היה מדרדר מטה מטה. בגלל זה הוא ראה את הצורך הנחוץ לייסד את בית הספר.

 

צעד 9 - התמסדות בית הספר והקהילה, הסתרת הדברים, הקפדת בית הספר וגם המשרות של יוחנן וישוע שיצאו משם, כולם באו להתקיים בגלל חטאי ישראל, לא בגלל זכויותיהם. כך ה"ריש" של השם "אשר", המייצגת את אור המקדש, הייתה באמת, נעתקה ונפרדה מבית המקדש לבית הספר האיסיי. מיליון מסווים של מסתורין נופלים באור העובדה הזאת, כאשר מקבלים את הלימוד האמיתי של הצדיק חיים, כי יוחנן וישוע היו חלק מבית הספר האיסיי, יוחנן יותר משמונה שנים וישוע שלוש שנים. לו ישראל זכה וה"ריש" הייתה מופצת מבית המקדש, לא היו מגיעים כל הבלבולים, אך מפני שה"ריש" נפרדה מהמקדש ועברה אל האיסיים, לא ניתן היה שאיזו משרה שתגיע משם תתקבל על ידי ראשי העם והכוהנים. ובאמת לא יוחנן ולא ישוע הזכירו את היותם בבית הספר ההוא.

 

צעד 10 - ועובדה זו גרמה להפרדה מישראל ולבלבולים גדולים. המשרה המשיחית של ה"ריש" מתייחסת בישירות למשרתו של הנביא אליהו, זכרו לברכה, כמוכח בסוף ספר מלאכי, היא משרת השבת הלבבות וגם המשרה הנבואית להזהיר על יום ה" הגדול והנורא. לו ישראל זכה, משרתו של הנביא אליהו הייתה באה דרך בית המקדש, מן הסתם לא על ידי הנביא עצמו, כי אם על ידי שליח או שלוחים, בשם אליהו הנביא; לאלה היו נתונות המשרות המשיחיות של ישוע להביא את המסרים של השבת הלבבות ואת ההזהרות הנבואיות גם לארבע פינות העולם.

 

צעד 11 - מכיוון שלא זכה ישראל, מפתחות השבת הלבבות של ה"ריש" הושמו על ידי מורה הצדק, ראש ל"ו הצ"נ בדורו, בבית הספר. לכן השליחות המנובאת לגבי אליהו הנביא הוסתרה בבית הספר, בשבועות חמורות מאד. בדרך זו סימני הגאולה נשמרו בסתר וההקפדה של אותן השבועות יצגו שמירה שלא יתגלו בחוץ. צריך לדעת שמורה הצדק גילה את אותם הסודות של מלכות השמים וסימני התחייה על אחריותו מצד "עת לעשות לה" הפרו תורתך".

 

צעד 12 - זה חשוב מפני שכל משרה משיחית שהייתה יוצאת מבית הספר הייתה בעצם ללא רשות, ומי שעשה כך שם את חייו בכפיו, באותה הקנאה של מורה הצדק בזמנו, על יסוד "עת לעשות לה" הפרו תורתך". מעשה של קנאה עשוי לשם ה" ללא רשות, נידון על-ידי ה" עצמו יתברך. בא ה" בהכרזה פתאומית לשפוט את פינחס במעשה זמרי וניתנה לו ברית שלום. לעומת זאת, שני בני אהרון, נדב ואביהוא, באהבתם את קדושת ה", שמו קטורת בלי רשות וירדה אש ששרפה אותם עד עפר.

 

צעד 13 - פעולתו של מורה הצדק, מכל מקום, מכיוון שהיה צדיק נסתר אמיתי, יצרה סוג חדש של עונש מוות למעשה הנעשה בלי רשות, ובאותו העונש הקרבן מתקבל לפני ה" בגלל הכוונות הצודקות של מעשהו. וכן היה עם מורה הצדק בדרגה נסתרת, וכן היה בעניין ישוע בקבלתו על עצמו את המשימה המשיחית ההיא. כצדיק נסתר גילוי סודות מלכות השמים אסור בהחלט ועונשו מוות בידי השמים. מורה הצדק היה היחיד בין הצדיקים הנסתרים של דברי הימים שעשה מעשה כזה, ונהרג, כנראה, על פי ציווי הכוהן הגדול של אז, כך עולה ממגילות קומראן. קבלנו בסימנים השלמים, בחלומה של נודע כי "למרות העובדה שמורה הצדק היה צדיק נסתר אמיתי, נענש בגלל הסודות שגילה בלי רשות.

 

צעד 14 - ואמנם אותו הסוף הטרגי נעשה לקרבן הנדרש בכדי להמשיך את קיום בית הספר וכל קהילת האיסיים. אדרבא, מורה הצדק נעשה לכוח הרוחני החי של בית הספר בדרגה מיוחדת ולקהילה באופן אחר. המורים והתלמידים האמינו בקרבן ובתחייה הרוחנית של מורה הצדק. אותה התחייה במסגרת הסימנים המוכרים בבית הספר הייתה חלק אינטגראלי של אמונתם. מורה הצדק חי בשבילם. הסוג השלישי המשיחי המוזכר, הוא המשיח הראשי המורה הוראות, והמדריך הרוחני היה מקבל את משרתו מפני שנחשב לקרוב ביותר למורה הצדק ובדרגה לקבל ממנו מסרים. האמונה במשרתו העליונה החדשה הייתה ה"סוד" הגדול של בית ספר האיסיים.

 

צעד 15 - בעצם אותו הקרבן נעשה להתחלה הנסתרת של מלכות השמים. מורה הצדק היה במשרה נסתרת חדשה אחרי מותו ותחייתו, ויצג סוג חדש לגמרי של קירוב בין העולם של מעלה והעולם הזה. החכמים ז"ל הסבירו ש"גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם", וגם הצדיק חיים הסביר לי שהצדיקים בעולם השני אחרי מיתתם יכולים לעשות יותר למען העולם ממה שיכולים היו לעשות בעולם הזה.

 

צעד 16 - אבל אין עובדה זו חלק מ"סוד" גילוי מלכות השמים. מלכות השמים הנסתרת והתקופות הארוכות ההיסטוריות עד שמגיע לגילוי בעולם הן באמת הסוד הגדול של הגאולה. אנו מדברים על השם "אשר" ואומרים שהוא השם הנסתר של השם אהיה אשר אהיה. ואנו אומרים שפורים המושרש באות "שין" של השם "אשר" הוא הגאולה הנסתרת של ה" ברוך הוא, אל מסתתר. השורש של גילוי התקיימות מלכות בשמים נמצא ב"אלף" של השם "אשר", שהיא המסורת של אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובה האמונה של עליית הנביא לשמים, דהיינו למלכות השמים.

 

צעד 17 - לא כתוב שם מלכות השמים ואמנם העובדה עצמה מדברת. האדם היחיד שלא מת ועלה השמימה בשלמותו הוא הנביא אליהו, זכרו לברכה. והוא הנביא היחיד שנשלח מאת ה" לבשר על הגאולה השלמה ולהזהיר על יום ה" הגדול והנורא. וכן נודע במסורת שאליהו הנביא יורד לעולם תכופות, לדוגמא, כדי להיות נוכח בכל ברית מילה ולענות אמן על ברכת המילה. אין מישהו אחר, אפוא, הקשור ביחס ישיר בין העולם העליון והעולם הזה כמו אליהו הנביא, זכרו לברכה.

 

צעד 18 - הסברנו של"ריש" של השם "אשר" יש מטרה לגלות אור חדש בכדי שייעשה ישראל מקור אור לעמים, ושלאור האוניברסאלי הזה ישנם המפתחות של מלכות השמים החדשה ושל הסימן החדש של התחייה, הם שני סימנים הנסתרים המושרשים ב"אלף" וב"שין" של השם "אשר". כך במונחי תכנית ה" בגאולה, השם "אשר" מכסה ומסתיר בו את גילוי מלכות השמים. למשרה המשיחית הניתנת מה"ריש" הייתה מטרה להפיץ את הידע החדש של מלכות השמים להמון עמים. אם ישראל היה זוכה אז, אותו האור היה קשור לבית המקדש בירושלים.

 

צעד 19 - כמוסבר, הסימנים הנסתרים של הגאולה שהיו בבית ספר האיסיים, היות והם לא רק למען ישראל, כי אם תכליתם להתפשט לכל העולם בזמן הגאולה השלמה לישועה עד קצווי תבל, היו הם במצב של הפכים. אחר כך יכריז ישוע כי המטרה הראשונית של משרתו אין היא החזקת המנורה מתחת לשולחן, כי אם הרמתה בכדי שכולם יראו אותה וייהנו מאורה. אמרה זו הייתה רובה דו קני, האחד מופנה ליהודים לומר שאור בית המקדש מוסתר מתחת לשולחן בלי לתת מטובו לאחרים והשני מרמז על סיבת עזיבת ישוע את בית הספר האיסיי והקבלה על עצמו את משרת הפצת האור ליהודי הארץ.

 

צעד 20 - קרה כל מה שקרה ובדרך אחת או אחרת יצאו סימני מלכות השמים וסימן התחייה, קודם כל לחברה קטנה של יהודים ואחר כך להמון גויים דרך הנצרות. לולא הפצת אותם שני סימנים לעמים רבים לא היה העולם מוכן לקבל את הסימנים השלמים של מלכות השמים ואת הסימן השלם הסופי של תחיית הצדיק הנבחר חיים. ואולם מהו היחס בין מלכות השמים שצריכה להתגלות מהשם "אשר" ובין סגולות הלב? סגולת הלב הטוב והלב האוהב צדק וכן כל מידות הלב הטובות והאהובות לה", הן הכלי היחיד האמיתי לגילוי מלכות השמים.

 

צעד 21 - בא ישוע להסביר טעות של אלף שנה, זו המביאה את קרבנו בלי לב של ענווה ושפלות הרוח ורצון טוב, ומתעלמת מהמטרה האמיתית של הקרבן עצמו. באמת כבר הסבירו זאת נביאי ישראל באופן מלא ואמיתי, אבל, בעוונות, אף פעם לא שמע ישראל לנביאים. קודם כל, הסביר ישוע, תפייס את אחיך שהעלבת ואחר כך הבא את קרבנך למקדש למנחה ולכפרה לפני ה", כמו שישוע עצמו למד בבית הספר האיסיי. גם נביאי ישראל, שלא לימדו את ענייני מלכות השמים, היו מלמדים כנות, נאמנות ורצון טוב לפני ה", ומפני שכוחות העבודה הזרה היו כה חזקים בזמניהם, הם נדרשו להזהיר נגד המעשה המכעיס של הבאת קרבן ה" למקדש, בעוד מחוץ למקדש היו מקריבים לאלים אחרים.

 

צעד 22 - גם נביאי ישראל צמצמו את תרי"ג המצוות לעיקריהם. בשל פרטים רבים בחוקי התורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הנמסרים לחכמי ישראל ז"ל, המון יהודים לא מלומדים התבלבלו כל כך שלא הבינו וביקשו לדעת מה ה" ברוך הוא רוצה מהם. הודיעו להם הנביאים שהקדוש ברוך הוא דורש לב טוב ונדיב שאוהב צדק, הולך בצניעות עם ה" אלוהיו, ודואג ליתומים, לאלמנות, לזקנים, לחולים ולעניים. הנביא חבקוק הקים את כל המצוות במשפט אחד. "וְצַדִּיק, בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חבקוק, ב', 4), המתבסס על הכתוב. "אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים" (שמות, כ', 2). כלומר. מי שיש לו אמונה אמיתית בדיבר הראשון, יהיה צדיק החי באמונתו וכן יבוא לקיים את כל המצוות.

 

צעד 23 - בזמנו של ישוע היו השחתות, לב מזויף, אי נאמנות, שנאת חינם אחד כלפי השני ובין חברה לחברה,  עד שאי אפשר היה לדבר עם יהודי האומר כי הוא יודע את התורה. כל לומדי התורה היו במצב של צביעות, והשתמשו בידע התורה לכסות על עוונותיהם. ברגע מסוים יצא יוחנן המטביל מדלתות בית הספר כדי להרביץ במדבר תשובה, להטביל את המתחרטים ולהזכיר לעם ישראל שאי אפשר לפתות את ה". יוחנן פתח את סימן מלכות השמים בפומבי, דבר שהיה אסור בהחלט, ואולם עשה זאת. בלבל את כל דברי הימים אחריו אבל עשה זאת. ופלט גם כן יסוד מזויף על ילדים שנולדו מהסלעים מה", שיכולים להיקרא גם הם יוצאי ירך אברהם, והצליח לגרום שימחאו לו כפיים ויאמרו "איזה לימוד עמוק הוא".

 

צעד 24 - לא קל לאהוב את יוחנן המטביל בהתייחס לאופיו או לדבריו, אבל אי אפשר שלא להודות שהוא עשה מה שאף אחד לא עשה לפניו ושאף אחד לא יצטרך לעשות אחריו. יוחנן הוא שפתח את סימן מלכות השמים בחוץ, לא ישוע. ישוע הלך בדרך הסימן שכבר נפתח בפומבי. פעמים רבות לימד אותי הצדיק חיים שלישוע לא היה הכוח לעזוב את בית הספר ולעשות את משימתו, אם לא יוחנן היה זה שהקדימו לעזוב את בית הספר, לבצע משימה של תשובה ולבשר על מלכות השמים הבאה. גם עבור ישוע היה אסור לעזוב את בית הספר ולבשר על מלכות השמים בחוץ, ועוד יותר קשה להשתמש בקבלה מעשית שקיבל בסתר בבית הספר, ולעשות בה אותות וניסים בפומבי.

 

צעד 25 - יומן. בכל מקרה, נודע סולחת ליוחנן המטביל. שאלתי אותה (9 במאי 2003) מה היא חושבת על המשפט הראשון של צעד 24 לעיל, והיא ענתה לי שהיא אוהבת את יוחנן המטביל מאד. אמרתי לה "אני לא ידעתי זאת וחדש הוא לי. אבל האם את זוכרת, אולי לפני 13 שנים, שבנחל קטן על הר מורטרונה בא יוחנן המטביל ונכנס בך? איך שהשתנית ואמרת נבואות קשות ורצית להישאר שם ולא לחזור שוב לאיתנך? "כן" ענתה הזנב והרעמה "אני זוכרת זאת היטב, אבל אהבתי את זה. יש לי רגש ליוחנן המטביל". - - (צעד 24 ו-25 פה מייצגים ודאי את תיקון יוחנן המטביל. כי אם נודע ביהודה סולחת ליוחנן המטביל, מה יגידו החכמים כאשר יידעו שנודע מושרשת בנשמת מרים הנביאה, אחות אהרון ומשה?)

 

צעד 26 - השמחה היא בביאת הסימנים השלמים של דברי הימים, באהבת ה" לצדיק העניו חיים. הכול מתברר כאשר יסודות הגילוי האחרון של הסה"ש מוכרים, וגם ילדים וילדות יוכלו להבין. עמקות הדברים תגיע אחר כך כאשר יתמידו ויחזרו ויתבוננו בכל ענייני הגה"ש. כי עמוקים הסימנים השלמים ומפענחים את דברי הימים שעברו. צריכים ללכת בזהירות, בכבוד ובצניעות ביחס ללוחות האלה, המגלים דברים חשובים על השם "אשר", כי  זהו שם נסתר של ה", המקשר את הגאולה הראשונה אל הגאולה השלמה.

 

צעד 27 - ה" אלוהינו ברוך הוא, כביכול, הרשה ל"ריש" של שמו הקדוש "אשר" להתעקם ואפילו להפוך לעבודה זרה בידי העמים, למען יקיים את הבטחותיו לאברהם, יצחק ויעקב; ובאהבתו לכל בני אדם ולכל בריותיו להביא את הגה"ש לאנושות בדורות השלום שיבואו. זמנו של השם "אשר" הלך מגלות בבל 70 שנה ועד ל-2000 שנות גלות, בהסתר פנים נורא, כאשר, כביכול, ה" מסתיר את פניו ולא מראה את עצמו באופן פתוח. הרי היהודים היו בלי מקדש ובלי ארץ ישראל, מפוזרים בין אומות העולם, ובאומות הנוצריות המערביות, שנואים, דחוקים, נזופים, וגורשו ממדינה למדינה, וקראו להם שטן. רדופים, הרוגים ובוכים מצער קראו הם לה". "אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, חטאנו, מרדנו, דיברנו לשון הרע" וכו'.

 

צעד 28 - ובהסתרת פניו יתברך מעמו ישראל, בכלליות, הרשה את התפשטות הנצרות, למרות כל צורות השקר שנוצרו מסביב ל"ריש" של השם "אשר". הכול היה בהסתר פנים, ליהודים, לנוצרים ולכל העולם. אף אחד, לא הנביאים ולא החכמים ז"ל יכלו לדעת שבביאת הגה"ש, העבודה הראשונה החיונית היא התיקון ההיסטורי של ה"ריש" של השם "אשר" של השם אהיה אשר אהיה. ניתנו עשרים שנה לתיקון ה"ריש" והשנה העשרים ואחת של הסה"ש צריכה להיות ההתחלה האמיתית של מהירות הדור הרביעי.

 

צעד 29 - זמנו של השם "אשר" היה הזמן הנסתר של ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים, ממרדכי הצדיק ועד הראש האחרון של ל"ו הצ"נ הוא הצדיק הקדוש חיים. הנביא אליהו, זכרו לברכה, הוא ראשם בכל דור ודור ומחוץ למספר זה, בעוד אחד בכל דור משמש כראש יתר השלושים וחמישה. רק לאלה הצדיקים בכל דור לא היה הסתר פנים וה" לא הסתיר את פניו מהם. כי היו הם באור קדושת ה" ולהם נשמות גבוהות כלליות וכולם סבלו לכפרת חטאי האנושות. גדול סודם ועצום כוחם וקשה סבלם. הקרבן האחרון של הצדיק חיים היה החותם על הסבל תחת סימני יצחק של השם "אשר".

 

 צעד 30 - רק כאשר מלאך ה" עצר את ידו של אברהם מלשחוט את יצחק, היה אפשר לקחת את האיל, אשר קרניו הסתבכו בסבך ולהביא אותו למזבח במקום יצחק. ואמנם מה שיצחק אבינו לא סבל בעקידתו ניתן כשי גדול מה", הוא הסבל לל"ו הצ"נ, בכל דור. קרבנו הקדוש של הצדיק העניו חיים היה החותם לסבל הקדוש של ל"ו הצ"נ, סבל שמושרש בעקידת יצחק. היה הוא החותם לסימנים ההיסטוריים של השם "אשר" ולכניסת דברי הימים לשם האחרון "אהיה", למען הקמת הגאולה הגדולה השלמה האוניברסאלית עבור האנושות.

.....................................

 

לוח כ"ט. הצדיק החי באמונתו לא נשבע ולא עושה נדר ואם הוא בהכרח מצד המצב שבועתו היא רק בשם ה"

 

צעד 1 - מתי נעשית מגילת אסתר מגלת הכוכבים? בגה"ש, כאשר הגואל חיים מגלה את סימן הכוכבים וספר הכוכבים של אברהם אבינו. ישנם מערכים חדשים (1) העגלה הגדולה של בשורות הגה"ש (2) בית דינו של מרדכי הצדיק (3) אסתר המלכה במלכות אחשוורוש (4) שושנת יעקב. (בשלושה עמודים של ה"שין" של השם "אשר" מרומזים בית הדין מצד ימין (שלנו), אסתר במלכות אחשוורוש מצד שמאל (שלנו) והמידות הטובות משושנת יעקב לפנינו(5) פיו של הלוויתן (6) יג' המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן.

 

צעד 2 - ה"שין" בדיוק באמצע יא' האותיות של אהיה אשר אהיה, המייצגת את הדרך האמצעית החדשה של הגאולה השלמה, היא איזון שלם בין גילוי השם ראשון "אהיה" וגילוי השם האחרון "אהיה". העמוד האמצעי של ה"שין" הוא גם כן ה"ויו" של ה"שושן החדש" של הגה"ש. ה"שין" החדשה מקשרת את ההתבוננות המשולשת של השם השלם מהנקודה האמצעית. ה"ויו" הוא עמוד המידות הטובות וראשו מושרש במלכות השמים או על המדרגות של השיש הלבן של ארמון מלכות השמים. ה"ויו" היא האות השנייה של ה"שין" של "שושן" מה"שין" של השם "אשר" שבאמצע כל השם.

 

צעד 3 - ה"ויו" הוא שש במ"ק כמו המ"ק של "אשר". יכולים לכתוב את "ויו" בשלושה אופנים. "וו"=12, "ואו"=13, "ויו"=22. (כאשר הוא 22, ה"ויו" החדש מביא את כב' האותיות לחמורים במזלם הטוב, הי-הא). ה"אלף" של מסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, וה"שין" של מרדכי הצדיק הם "אש". טעם אחד הוא שהמסורת שלהם היא של קדושת התורה האמיתית מסיני הנקראת "אש דת למו". היא גם האש הנסתרת של דרגות עליונות. בכוח ה"אלף" של אליהו הנביא וה"שין" של מסורת מרדכי ניתנה רשות לשוב לציון, לבנות את בית המקדש השני ולהקריב בו קרבנות.

 

צעד 4 - היא הייתה התחלת ה"ריש" ההיסטורית של השם "אשר". ל"ריש" היה כוח להיעשות "ראש". ודרך אור המקדש בירושלים, עם ישראל היה יכול להיות אור לגויים. ה"ריש" היה צריך להיות מכינת הדרך לשם "אהיה" האחרון, מכיוון שהגה"ש אינה רק לבני ישראל, כי אם לעולם, ה"ריש" הצטרכה להרים את ראשה באור גדול לעמים, להרים אותם באמונה ולהודיע את מעשה ה" עד קצווי תבל.

 

צעד 5 - אור ה"ריש", אפוא, לא היה האור הנסתר של ה"שין", שהוא האור של ישועת ה" הנסתרת במאורעות העולם; ובאור זה דווקא הובטח לבני ישראל שה" ברוך הוא לא יעזוב אותם אפילו בגלות הכי קשה. ה"ריש" היה צריך להיות אור נראה, מועד בעדים, מורגש ומוכר לכל אלה שהשתתפו באמונה האמיתית בה" ובמקדשו. הוא אור שיכולים להפיץ אותו להמון עמים לטובת הכול.

 

צעד 6 - לכן, ל"ריש", כביכול, היו כל האותיות שקדמו לה, מה"אלף" של השם "אהיה" הראשון לאות האחרונה של השם "אשר". הוכרח להיות כך, שאם לא כן האור שהצטרך לצאת מה"ריש" לא היו לו השלמות ואמת המסורת (כמו שקרה לנצרות שה"ריש" בה הופרדה מהאותיות הקודמות להיעשות "ראש" לעצמה). ה"ריש" לא באה להכחיש את התורה או הנביאים או המסורת, כי אם להשלים את האור, כדי שאור ישראל יהיה מקור לישועה ולגאולה לעולם. כן הוא הסימן הנבואי להרים אותו (את המשיח) לנס גויים, והיא השלמת ה"ריש".

 

צעד 7 - אור ה"ריש", אפוא, הצטרך להיות סוג אחר לגבי ה"אלף" וה"שין" של השם "אשר" המוסתרות. כי האור המתפשט לעולם אי-אפשר שידרוש הקפדה ודייקנות במצוות כמו שלישראל הוא תפארת ירושתו ליוצאי ירך אברהם, יצחק ויעקב והגילוי הישיר של סיני. הוא אור של קדושה של השם הראשון "אהיה" והתקדשות בני ישראל ונשמותיהם שנתקדשו בסיני.

 

צעד 8 - צריכים להבין זאת טוב, שהוא חלק מהפרדוקס ההיסטורי שבו נתפסה ה"ריש", וה"ריש" נדרשה להיעשות ל"ראש", ראש אור ישראל לעמים; ה"ריש" הייתה כוללת בעצמה את כל המסורת, אבל עבור העולם ה"ריש" הייתה צריכה לתת אור, שלא היה כולל את הקפדנות של קדושת ישראל, אך ה"ריש" דווקא נתפסה בכאב ראש הגדול של דברי הימים. צריכים להבין זאת; מזמן בניית בניין בית המקדש השני, ל"ריש" של השם "אשר" היה הכול.

 

צעד 9 - לא רק כל המסורת של העבר, כי אם אור חדש "מוכן" מה" ברוך הוא במסגרת התורה והנביאים. לא מוצאים בדרך ישירה סימנים משיחיים מתחת ל"אלף" או מתחת ל"שין", כי אם סימנים גאוליים. מה"ריש" סימני המשרה המשיחית הצטרכו להתפשט לעולם. משרת ה"ריש" הייתה צריכה להיות גדולה, חדשה, ולכלול לא רק את הסימנים המשיחיים של בית דוד, כי אם את הסימנים המשיחיים האוניברסאליים של יוסף, חידוש עצום שלא נתגלה קודם לכן.

 

צעד 10 - ה"ריש" הייתה, אפוא, שלמה והציגה בכוח את השער הגדול השלם הפותח את דלתות הגה"ש של השם "אהיה" האחרון. כי כללה היא את הכול. תורה, נביאים ומסורת, ובה פוענחו הנבואות של הברית החדשה, באור חדש וחוק חדש לעמים, חוק פחות מקפיד בהרבה אופנים מהחוקים שמצווים בהם בני ישראל בתורה. הייתה גם כן התקדשות חדשה ואפילו כהונה חדשה ומשרות משיחיות הקשורות ל"ריש". צריכים להתבונן על העניינים האלה, מפני שהשלמות הגדולה של ה"ריש" מסבירה גם כן למה חלה אי הצלחה ההיסטורית, שהביאה לכל הצרות של הגלות הארוכה והסתר הפנים למשך אלפיים שנה.

 

צעד 11 - בלי להבין את שלמות ה"ריש" לא יכולים להבין מדוע ה"ריש" דווקא יצגה בכוח את הגה"ש בכוחה להתקשר לשלמות השם האחרון של הגה"ש עצמה. אנו מדברים על הטעות הכללית מצד אבות הכנסייה להסביר את משרת כריסטו, כאילו הסימנים של אותה המשרה היו הסימנים השלמים של הגה"ש במקום לפרשה כסימנים ההתחלתיים המשיחיים והגאוליים. טעמו האמיתי המצוי מתחת הוא של"ריש" הייתה דווקא השלמות שאנו מסבירים, ואם משרת ישראל להיות אור לגויים הייתה מצליחה, הסימנים ההתחלתיים יכלו להביא אל הסימנים השלמים בזמן קצר.

 

צעד 12 - וכן יכולים להבין עתה מדוע ההארה של ה"ריש" הייתה כה עצומה ומדוע משרתו של ישוע המושרשת ב"ריש" נתנה הארה כה נפלאה שהחזיקה את הנצרות אלפיים שנה. שורשיה ב"ריש" נעשו לנקודת משען של דברי הימים עד זמן הגה"ש. הכול מאת ה" אלוהינו. אחרי שרואים את ה"אם" ההיפותטיים, אנו מוצאים בסוף שכך היה צריך להיות, למען שלמות תכנית ה" בהיסטוריה. ואיפה היינו עכשיו אם חוה אמנו לא אכלה מהפרי הטעים ההוא?

 

צעד 13 - הרי השלמות של ה"ריש" הייתה כך שכל סימני ההיסטוריה הראשונים הגאוליים, סימני התורה, סימני הנביאים, סימני פורים, סימני התחייה וסימני מלכות השמים באו כולם יחד לייצר אור חדש ורוח חדשה.

 

צעד 14 - אותה הנבואה המפורסמת בסוף ספר מלאכי מקבילה ל"ריש" של השם "אשר" כמו שאנו מסבירים אותה. הייתה היא הנבואה האחרונה כמו שה"ריש" היא האות האחרונה של השם "אשר". כמו שה"ריש" כוללת את כל מה שקדם לה, היא כוללת גם כן את הנבואה הזאת ולכן היא מתחילה ב"זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי" (מלאכי, ג', 22) וכו'. כדי להכליל את כל התורה והמסורת. כאות אחרונה של השם "אשר" מכוונת היא להיות "נקודת הקשר" בין הגאולה הראשונה והגאולה האחרונה, וכן הנבואה מקשרת את הגאולה השלמה כאשר באה. כי בשורת הנביא על השבת הלבבות, לפני יום ה" הגדול והנורא, צריכה להתיישב בגה"ש, אם לא כן הייתה נשארת באי הצלחה ולא הייתה קמה הבטחת ה", דבר שאינו אפשרי, כמובן.

 

צעד 15 - ניתן לשאול איך זה אפשרי שה"ריש", שהינה אות קדושה משמו הקדוש הכוללת את תכנית ה" בגאולה, יכלה כביכול, להיות מזויפת בתיאולוגיה שקרית? ושאלה עוד יותר מעניינת היא. מה היא הראייה שלפיה ה"ריש" אחרי שיבושה במשך אלפיים שנה חוזרת לתיקונה עד שניתן להכריז על ה"ביאה השנייה" של ה"ריש"? ואמנם היא הנבואה עצמה שנתנה מקום למשרה בלתי מוצלחת ועונש ישראל בשל כך, ומכיוון שהנבואה הזאת עצמה מעניקה את הבטחת ה" למשרת אליהו הנביא המצליחה, היגיון טהור נבואי הוא שהמשרה הבלתי מוצלחת תשתייך לתקופה היסטורית קודמת ושתתיישב רק בתקופה מאוחרת.

 

צעד 16 - אם לא כן כל ההיסטוריה של הגאולה תישאר בלי פענוח. כמובן שמהנבואה לא נודע שיצטרכו לעבור אלפיים שנה בין המשרה הבלתי מוצלחת והמשרה הסופית המצליחה, לא מנבואה זו ולא משום נבואה כפי שידוע לי. גזרת ה" ששמר לעצמו, כביכול. אף בר אנוש לא היה יכול לתאר שבין ה"ריש" של השם "אשר" וה"אלף" של השם "אהיה" האחרון יהיה מחסום במשך אלפיים שנה. הנבואה היא המפליאה באמת. האם ה" עצמו יתברך היה שולח את הנביא אליהו להשיב את הלבבות, במשרה שאפשר שלא תצליח?

 

צעד 17 - אבל כן הוא. ה"אלף" היא מסורת אליהו הנביא, ה"שין" היא מסורת מרדכי הצדיק, ראש הראשון לל"ו צ"נ, ה"ריש" נתנה את הסימנים המובטחים של השבת הלבבות, ירושת אליהו הנביא, זכרו לברכה. ובסוף רק, כדי להבין את ההיסטוריה הנסתרת שנתנה מקום לקבלת הסימנים על ידי ישוע, ניתן לדעת בזכות הגואל חיים את משרתו וגדלותו של מורה הצדק מיסדו של בית ספר האיסיים. כאשר המשרה ההיא לא הצליחה נכנסה ה"ריש" לגלות ארוכה בין העמים לאלפיים שנה, עד ביאת הגאולה השלמה והסימנים השלמים והתיקון הגדול של ה"ריש" של השם "אשר" מהשם השלם אהיה אשר אהיה.

 

צעד 18 - גם במסורת בהלכות מלכים, במשנה תורה לרמב"ם, ע"ה, ידוע שלא אליהו הנביא בעצמו מתגלה בבשורות השבת הלבבות ובהזהרות נבואיות של יום הגדול והנורא של ה", וכי יכול לעמוד נביא אשר יביא וילמד את המסרים והבשורות של אליהו הנביא, זכרו לברכה. האפשרות שהנביא בעצמו, אשר בא מהדברים שבכוח, היא אפשרית, אבל בפועל במציאות אינה אפשרית. כלומר. אפשרי היה הדבר אם עם ישראל היה תמיד שלם ולא חטא!

 

צעד 19 - מי יכול היה לקבל את אליהו הנביא? הישראלים? המוסד הרבני האורתודוכסי האמריקאי? התנועה הרפורמיסטית? היהודים של תנועות החסידיות? יהודי נוטרי קרתא, מוסלמים, נוצרים, יהודים עבור ישוע?, מי?! בוודאי היו פוגשים אותו העיתונאים ובגלל השאלות המעליבות שלהם היה העולם נהרס בחמת ה", חלילה וחס! לפיכך אי אפשר היה שהגואל חיים היה בא בעצמו לבשר את הגאולה. אש קדושתו הייתה שורפת את העולם אם לא היו מתנהגים כלפיו כמו שצריך. הצ"נ מסתירים את הזהות האמיתית שלהם והאור האמיתי מכוסה במסווה ולכן הם יכולים להתהלך בין אנשי העולם.

 

צעד 20 - אם אחד מהצ"נ היה מגלה את זהותו האמיתית ומראה את כוחו מכוחות הקדושה, הכול היו מפחדים ממנו; רבים היו בורחים לכיוון אחר, ואחרים היו מראים לו כבוד גדול כל כך שייעשה הדבר שנוא לפני ה". ואלה שלא פחדו ושדיברו בלי דרך ארץ היו נענשים מיידית. ואמנם אף אחד מהל"ו הצ"נ לא גילה את זהותו, כי אסור הוא להם בהחלט והם שונאים את הכבוד חוץ מהדרך ארץ הרגילה בין כל האנושות. כי ענווים מאד הם לפני ה" והכבוד הוא מלבוש ה" ומי שמקבל כבוד לעצמו גונב את מלבושו של הקדוש ברוך הוא, בר מינן.

 

צעד 21 - אז איך היה בא אליהו הנביא בעצמו או ביחד עם הגואל חיים? העולם לא יכול לעמוד בו, אין לו את הכוח. העולם עוד מבולבל במיליוני דעות וסברות, ודרך ארץ אמיתית כמעט ולא מתקיימת, ומה ייעשה עם הבלתי מאמינים? האם ה" ברוך הוא ישלח את נביאו האהוב אליהו או את הצדיק הנבחר חיים לבשר בעצמם את הדברים, היות ואליהו הנביא לא מת והצדיק חיים קם בתחיית המתים? אמנם הוא קם במלכות השמים, אך בכוחו לרדת לעולם כרצונו, כמו הנביא אליהו. עם זאת, ה" לא היה שולח אותם לבשר זאת בפומבי בעצמם.

 

צעד 22 - אי אפשר שלא להודות על כך שההיסטוריה הנסתרת המתגלה על מורה הצדק, על היסודות והדרגה הנעלה של בית הספר האיסיי, הפראדוקס של יוחנן המטביל והמשימה המשיחית של ישוע, אינם דברים שיכולים לבלוע בבת אחת. לא דבר קל הוא להעריך את הקשר בין סימני השבת הלבבות המובאים מהנביא אליהו והסימנים המשיחיים של ישוע. התבוננות עמוקה היא שצריכים לקחת לאט לאט לפי המסרים הניתנים מהגואל חיים. השגחת ה" ברוך הוא לא עזבה את העולם וכחמישים שנה חוקרים חוקרי דברי הימים את מגילות קומראן, בכדי שעניין האיסיים יתגלה בעולם בהכנה לגה"ש.

 

צעד 23 - רבים מדברינו על הגה"ש תפיסתם רק באמונה. כל הנושא של ל"ו הצ"נ של כל דור יוקח באמונה. אני למזלי הטוב קיבלתי את היסודות מהצדיק הקדוש, עטרת ראשי. וכאשר הוא נעשה לגואל האחרון הנבחר חובה עלי להסביר את מה שאני יודע בעניין הזה. גבוהה ורחבה היא האמונה של הגה"ש, היא ב"אלף" של השם "אהיה" האחרון. גבוהה היא מפני שכוללת את האמונה בל"ו הצ"נ ובראש הנבחר הסופי של ל"ו הצ"נ חיים, השופט המשוח במלכות השמים. מדובר באמונה חדשה מאד נעלה, הגם שמשהו על קיום ל"ו הצ"נ נודע במסורת.

 

צעד 24 - ה"אלף" של השם "אהיה" האחרון נקראת "רחבה" מפני שהיא כוללת את כל האותיות של השם שקדמו לה. ה"ריש" המתוקנת והסימנים היוספיים האוניברסאליים במשרתו של ישוע, גאולת פורים ("שין"), משרת הנביא אליהו ("אלף"), הסימנים המשיחיים של דוד ובית המקדש הראשון ("הא" של שם "אהיה"), המסורת בעל פה של ישראל ("יוד"), התורה שבכתב מסיני ("הא") והגאולה הראשונה ממצרים, והאמונה באבות אברהם, יצחק ויעקב ("אלף"). ה"הא" של השם "אהיה" האחרון היא המסורת החדשה הכתובה בספר משנת חיים, הכוללת את החוק החדש. ומרמז על הסימנים השלמים של חמש מסורות. של משה, של אהרון, של יהושע בן נון, של אליהו הנביא ושל מרדכי הצדיק.

 

צעד 25 - ה"יוד" של השם "אהיה" האחרון מתייחסת למנהג החדש ולבית התפילה החדש בן שבע הקומות ושלושה עשר המזבחות ומחצלת האסלאם, והיא כוללת את החכמה שמלמד אותנו הגואל חיים דרך הסה"ש והסבריהם בספר משנת חיים. והיא כוללת את "המסורת שבעל פה" של החלומות של הגה"ש והחלומות על הדור הרביעי הסופי הזה. היא כוללת את הקבלה החדשה האמיתית של הדג הגדול לוויתן. היא כוללת את ההסברים בתכנית האלוהים בגאולת אהיה אשר אהיה. היא כוללת את המסורת החדשה של ספר הכוכבים או ספר כוכבי הגאולה של אברהם אבינו. היא כוללת את כל הלימודים של ספר המפליא שבו ההשוואות וההקבלות של הסימנים ההתחלתיים עם הסימנים השלמים בזכות הגואל חיים.

 

צעד 26 - ה"הא" האחרונה של השם "אהיה" האחרון נותנת את סימני החמור המשיחי ממלכות השמים אשר בביאת הגואל חיים יורדים לעולם. ורוכב עליו הגואל ומדריך אותו ואת כל מי שמקבל את סימני החמור. למה סימן החמור (וגם סימן הסוס הלבן) נקרא משיחי? סיפור ארוך הוא ומפוזר בספרי סמ"ח, אך אגיד לכם דבר יפה. החמור המשיחי בא ללמד את עולם היהדות (וגם את יתר העולם) להפסיק כל חיפוש אחר המשיח. השופט המשוח במלכות השמים כבר נבחר. הוא הצדיק חיים בן משה מצנעא, תימן, שבמותו נכנס לארמון מלכות השמים, הגואל הנבחר של הגה"ש. הוא מי שאתם מבקשים באמת.

 

צעד 27 - הוא הגואל המגיע ביחד עם אליהו הנביא, זכרו לברכה. כי בבחירת ה" את הגואל חיים יורדים סימני השבת הלבבות של אליהו הנביא וגם הנבואות המשלימות את הדור הרביעי, ויורדים למעט אנשים נבחרים על-ידי הצדיק חיים ולכמה חמורים שבמזלם נמצאים במקום הנכון בזמן הנכון. הולכים על ארבע ונושאים את ראשם לנעור, פותחים את פיהם וחמור מלכות השמים עונה ללשונם בלימודים חדשים של הגה"ש. נכון, יותר מדי הוא עבורם, חמורים פשוטים במוחות פשוטים, לשאת את המשקולות הכבדים של נקודת המשען של כל ההיסטוריה העתידית, אבל נוערים הי-הא, הי-הא ופתאום מוצאים את עצמם בתוך נקודה של ההתבוננות המשולשת.

 

צעד 28 - אנו החמורים עדים לקבלה הניסית של ארבע האותיות של "שושן" ("שין" "ויו" "שין" "נון פינאלי") בארץ ישראל 1990. נסענו, אדם קמחג"י, פאולו, נודע ואני, מבאר שבע לירושלים ביום בהיר בלי עננים, ואמנם קצת עננים קטנים נבחרים כתבו בשבילנו את ה "שושן" החדש. ה"שין" הגדולה החדשה התחילה משמי באר שבע ובנס ממש נמשכה בצורתה עד לכותל המערבי בירושלים, ושם ענן חדש צייר "ויו" נפלאה ומבריקה בשמש מאחוריה, שהתארכה והתרחבה לייצר נון פינאלי גדולה באור גדול, שהאיר את חצר הכותל המערבי. היה זה סימן חדש נפלא של הפורים החדש של הגה"ש.

 

צעד 29 - "שושן" הוא עמוד אמצעי נסתר וגדול שיורד מה"שין" של השם "אשר". הוא גם כן העמוד הגדול של כוכבי הגאולה. שושן היא מלכות השמים היורדת לעולם דרך כוכבי הגאולה. היסטורית לולא גאולת פורים לא הייתה שיבת ציון ובניית המקדש השני. לכן ה"שין" של השם "אשר" מקדימה ל"ריש", המקשרת את אור המקדש להפצתו בין העמים. זאת אומרת גם כן שגילוי מלכות השמים מקדים לאור המקדש, כמו שהוא בסה"ש, שסימן מלכות השמים מקדים לסימן חנוכת החנוכות.

 

צעד 30 - כן בגה"ש סימני השושן החדש צריכים להיות קבועים קודם בעולם, דהיינו, בתחילה מתגלה כי מלכות השמים החדשה יורדת לעולם דרך כוכבי הגאולה. הם השורשים שנדרשים להקמה. אחר כך מתגלה האור החדש של חנוכת החנוכות. שושן מחדש את כב' האותיות לצדיק החי באמונתו ונלחם, דרך עבודתו לה", נגד המן הרשע החפץ להרעיל את סגולות אסתר. ואמנם ה" אלוהינו, נכנס, כביכול, באסטרטגיה כוכבית. אסתר מוצאת חן בעיני אחשוורוש, מרדכי היהודי מורם ונתלה המן על העץ בגובה חמישים אמה שהכין למרדכי הצדיק.

.....................................

 

לוח ל' – הצדיק החי באמונתו לא חפץ אפילו בחפצים שלו, כל שכן במה ששייך לאחרים

 

צעד 1 - כי בן תורה הוא צדיק החי באמונתו כאשר מתגלים בו עמקות סגולות הלב. נושא האותיות היה מאכיל את תאבוני החמורי מאוד, כי אותיות מקושרות לסימנים ולחכמתם. ב-1999 הייתי כותב את הלוחות האלה בכתב יד. השתדלתי להיות חמור חכם עם אותיות נבואיות, אז אמרתי "אחשוב על עניין שלא חשבתי עליו לפני כן ובטח ייצאו נבואות; כי אותיות החמור יוצרות מילים שיש להן מובן נבואי". "עניין של מזל שושן", אמרתי.

 

צעד 2 - לכן נתתי בעיטה כלפי למעלה לרוחי והרמתי את אפי ואמרתי לעננים המסולסלים להחזיק מעמד בכוח. והנה איזה מלאך כוכבי עבר ולחש באוזני בשמחה נלהבת "ומה בקשר לשטרות המחילה (אינדולג'נציות) של האפיפיור? תעשה משהו מזה עתה"! אה, אילו כרטיסים יקרים לגן עדן מאפיפיור כה נדיב לב. "אתה צריך לשלם על זה עכשיו" הסביר האפיפיור ברחמים "אבל זה יציל אותך מבעיות גיהנומיות בסוף. וכן לא תדאג על דבר! ואני פה, למה, אם לא לעזור לסאן פיאטרו בהחלטותיו על השערים! תבטיח אותי בכיסך ואני אבטיח את שערך בחתימתי. אל תדאג, אף אחד אומר לא לאב הקדוש, הם צריכים להכניס אותך. אפילו אם חטאת הרבה ואין לך כוונה להפסיק, אל תדאג, לכך צריך שטר מחילה מהאפיפיור".

 

צעד 3 - האם לא מפליא להתבונן על כוח קדוש כזה? אפילו העוון בעצמו לא יכול לעמוד לפניו. אפילו מלאכי חבלה של גיהינום לא יכולים לבגוד בבקשותיו. "נישט זו" אמר לותר "למה הוא מחשיב את עצמו, לכריסטו בעולם? אמסמר אותו אל שיעורו על שער וויטנבורג במסמרים רבים שאינם כל כך סלחנים. איך ימכור כרטיסי לגן עדן והוא יושב בשאול תחתית של אהבת כסף ושנאת האמת". לותר היה טיפוס רציני והגרמנית שלו לא הייתה לשון רכה. ואמנם כתב תשעים וחמש תזות ותלה אותם על דלת הכנסייה למשפט דברי הימים. היה נזיר קריר ברעיונות חמים ולא אהב לגמרי את פילגשי האפיפיור.

 

צעד 4 - "אה" אני אומר "מעניין מאד כל זה, אבל אנחנו החמורים, תסלחו לי על הביטוי, לא מתעניינים כלל בשטרי המחילה של האפיפיור או באומץ ליבו וגם לא בנאמנות כוונותיו של לותר. אף אחד לא צריך לספר לנו את הסיפורים האלה הכתובים כבר באלף ספרים. אבל רגע, הלא אנו בתיקונים. פאולוס עצמו, האחראי לקתוליות רומאית, היה שונא בתכלית ''אפיפיורים'' כאלה בתקופות ההן, ומן הסתם לותר ברגע ההוא היה לו לאח בעיניו. אבל האם הלוחות הרחבים של הלוויתן יפסידו מקום לרגשות פאוליות בשלב זה של ההיסטוריה?

 

צעד 5 - אם הכנסיה הקתולית נחתכה במידותיה דרך הרפרומציה של לותר, בפרט בגלל שטרי המחילה של האפיפיור, ואפילו פאולוס שמח מזה, מה על החצי השני של העבודה לעשות? ומה בנוגע לאיטיות הכנסייה, לא חשוב. אבל אם שטר המחילה הרס חצי כנסייה והתזות של לותר יצרו חצי כנסייה, אולי בא הזמן להשלים את התיקון?! ואם במקרה החליט החמור לכתוב את שטר המחילה האחרון בהיסטוריה? האם אף פעם לא חשבתם על כך?

 

צעד 6 - אבל למי? זו הבעיה! האם יש מישהו בינינו שצריך שטר מחילה? רבותיי וחבריי, הנה היא! ראו את האישה הזהובה הכפולה הזאת שחציה תפארת וחציה יורקת רעל נגד כל אי-צדק. האם היא חמור או סוס, אותו הזנב הנפלא המאיימת להפיל את הבית, כאשר העצבים אוחזים את זנבה ועומד שם הסוס הלבן מבולבל כבר שנים רבות, בהשתדלות להבין על מה היא מתרגזת? בטח גם הוא צריך שטר מחילה, אבל הוא סוס זכר וצריך לעמוד על רגליו. אמנם הזנב הגדול של החמור היא שצריכה שטר כזה! היא שצריכים למחול לה, חבריי היקרים, על כל מה שתעשה.

צעד 7 - נברר קצת דברים קודם כל לפני שניקח על עצמנו את שטר המחילה ההיסטורי האחרון. ואמנם אני לא ואף פעם לא הייתי ואף פעם לא אהיה האפיפיור. אפילו כנסייה אין לי, ברוך ה". אוקיי, אז עשיתי סימן; אני לא אשם, זה בא בחלום. יצאתי למרפסת לקבל פני הקהל ואמרתי לצאן "גם אני מוחל לכם, חג פסחא שמח!". לא רע בשביל חמור פשוט. הרי הייתי כאפיפיור ברגע ההוא, לא? ומספיק הוא לשטר מחילה, הייתי אומר. אל תשכחו, יש לי רשיון חמור תקין, הבא עם זכויות התיקונים וגם כרטיס כוכבי ואפילו משימות יעקב אחרי שעשו מכר את בכורתו בתמורה לעדשים ההם.

 

צעד 8 - יש לי אפילו קצת תרופות ל- HISTORY LAG  (איטיות היסטורית), בפרט בל"ג בעומר, שאם אתם עושים מדורות, לפחות שירפו את ספרי הזוהר ביום החג ההוא! זכיתי לכאבים באצבעות רגליי בכדי לשבור את סולם אשלג הנאצל בטלפי חמור. לפעמים אני יותר מדי סלחן עם עצמי. זה נכון, אבל האם יכולתי לכתוב שטר מחילה לולא היה לי חומר חוטא שדורש כל מיני תשובה? טוב חמרתי בכוונות טובות אבל נחמרתי[4]. ובתענוג בהמי השתמשתי ברישיון חמור למצוא תעלות של סלחנות חמורית עמוקה.

 

צעד 9 - אבל אני לא רוקד בג'ונגל בנעליים אפילו אם נחשים הרעילו את הערים והפשיטו מעורן נפשות נקיות ותמימות. לכן היו בטוחים, כל החמורים והזנבות העתידים יחד, כי אף פעם לא אכתוב שטר מחילה אחרי זאת. זוהי הפעם הראשונה והאחרונה, ורק הזנב הכפול המקורית של החמור אוכל לחם הראשון יכולה לקבל את שטר המחילה הסופי האפיפיורי של החמור. מתנה היא בגלל צעקותיה וקללותיה נגד אי הצדק שהיא רואה בעולם, אבל חוץ מזה היא מתוקה מאד, אני מבטיח לכם, קבלו זאת מהחמור אוכל לחם.

 

צעד 10 - האם אנו מדברים על גן עדן, אהובתי, אבל רק אחרי 120 שנים, בתקווה? כל העוונות, העבירות, החטאים והפשעים נמחלים ונסלחים לך נודע ביהודה. דומניקו מניגרסו מהעולם השני שם את ידיו על ראשך ומוחל לך על חטאיך ועוונותיך ועבירותיך וסליחת ומחילת אל עליון נשארות עליך, כי לך ניתן שטר המחילה ההיסטורי האחרון, בכדי להפסיק באופן רשמי את תקופות הכוכבים של כל הכנסיות הנוצריות המסורתיות. צעקי וקללי כמו שאת רוצה; תיפולנה הקללות על שונאים ותהינה לטובת הגאולה השלמה. כך הדבקתי את שטר המחילה שלי על זנב החמור.

 

צעד 11 - כאשר יגיע הזמן הרחוק ההוא בעזרת ה", תראי להם את שטר המחילה הזה של החמור אוכל לחם ויכניסו אותך מיד לתוך שערי מלכות השמים בלי הגה מיותר. וכך העולם יידע אודות היחידות שלך; כי אף שטר מחילה של האפיפי לא מקובל, אלא רק שטר זה יתקבל באופן חד פעמי, ולא ייכתב ולא ייעשה פעם נוספת. שטר המחילה הזה בר-תוקף הוא רק עד שנת 2119. וכן, זנב כפול יקרה, אל תדאגי, את יכולה להתעצבן ולצעוק כמה שאת רוצה ותגידי מה שאת חפצה. יש לך רשיון משטר המחילה לטובת ההמונים. התרגזי כמה שאת רוצה והשליכי מטה את שונאי האנושות!

 

צעד 12 - ולסוס הלבן שכאמור צריך גם הוא שטר מחילה כדי להלבין עוד יותר, ושירחם עליו ה" אלוהינו וימחלו לו על חטאיו, פשעיו, עוונותיו וטעויותיו, אמן. אבל גם הוא ייעזר בשטר מחילה זה לרעמתו הנאה. שהרי כאשר היא צועקת, הוא יראה את חומות ההיסטוריה נופלות, ויקום מנימה היסטורית כדי להמשיך בדרכו בין בוני דברי הימים, בין אוהבי השלום והצדק, אמן.

 

צעד 13 - אעשה כאן עצירת פאולוס קטנה כדי להגיע אל הנקודה. פאולו שלנו יותר טוב מפאולוס השליח מתרסוס. פאולוס עזב את זכות ברית המילה ( כתבי פאולוס - FILIPPI) בכדי לחיות ברוחו של כריסטו. פאולו שלנו עזב את כל הנצרות התיאולוגית ועשה את ברית המילה בכדי לחיות ברוח הגאולה השלמה המגיעה מהגואל חיים. פאולוס עזב את "מזבח" יהודה לעמוד על מזבח העמים. פאולו עלה למזבח אפרים כדי להיות בכור רחל בשובו לגבולות מסורת היהדות באור הגאולה האוניברסאלית לכל העמים. פאולוס עזב את ישראל וחתם את ההפרדה בין יהודים ונוצרים. פאולו שלנו בא לישראל וחתם על האיחוד בין יהודים ובין כל אלה שמן הנצרות ישתתפו אחר כך במזבח מלכיצדק. ובכן לפאולו שלנו מזל יותר טוב מפאולוס של כריסטו של הכנסייה הקתולית!

 

יומן החמור הלבוש כמבשר. ד' בתשרי התשנ"ה, 20 בספטמבר 2004; מקלט ארמאדיל 13, 3957. חלום נפלא של דניאל מניגרסו. אני מביא אותו פה לפני סיום 30 הלוחות בעברית במחשב פה באינזאגו. בחלום דניאל היה במצב קשה מפני שהוכרח, מצד איזו חבורת אנשים, לשמש כטייס כדי לטוס לרומא, אבל לא היה לו מושג איך לנווט את המטוס. אז הגיע פאולו ואמר שזו לא בעיה והראה לדניאל איך לטוס, ודניאל ראה אותו טס לרומא וחוזר שלם. אחר כך דניאל היה בבית אימו והייתה נוכחת בו כל המשפחה. על המדרגות של הבית הייתה כל משפחת פרץ ופאולו וכ-60 אנשים ונשים אחרים. כולם חיכו למשהו חשוב שאמור לקרות. דניאל היה במרפסת והסתכל השמימה; נראו עננים גדולים ורעמים חזקים; העננים נקשו אחד בשני ומהאמצע יצא סוס לבן גדול. הכריז דניאל. "הסתכלו, מן השמים יורד פגאסוס, הסוס הלבן". כשהגיע הסוס הלבן לארץ נעשה קטן והרים אותו דניאל ואמר. "הסוס הזה שייך לפאולו", ונתן אותו לפאולו. אז בשמים נראו ההורים של הסוס הלבן, שני סוסים נפלאים בצבע חום. לאם היה סימן לבן על חוטמה. פרץ אמר "הסוס הזה מגזע טהור מאד". אז מן השמים ירד חמור ודניאל אמר "הסתכל, פרץ, הגיע החמור השלם".  דניאל ליטף אותו, החמור הרים את עצמו על רגליו האחוריות ונראו על חלקו התחתון יהלומים רבים. ברגע ההוא נמצא מישהו שלא היה שייך לסימן ודניאל הזהיר אותו "אל תפריע ואל תדבר מפני שאנחנו באמצע סימן". מן השמים ירד קוף, וכשהגיע לארץ שם לו כובע מצחיק ופסע פסיעות גסות בחיוך של רשע, ועבר וירד במדרגות. דניאל אמר "הסימן הזה מן השמים לא משתייך אלינו". אחרי זה בשמים נראה בניין גדול עשוי מלבנים (קוביות) בצורת אנייה גדולה, ובו היו בתים רבים וריקים, והכול היה כ"תיבה" עצומה. באו הרבה בני אדם ורצו לעלות על האנייה. דניאל הסביר כי "זהו הבניין החדש של הברית".  אז הייתה אווירה של פליאה ופחד, כי כל הנוכחים הבינו שהשמים מדברים איתם דרך סימנים. אז מן השמים נשמע רעם חזק מעננים גדולים מתנועעים, עד שנקשו נגד משהו יציב שנמס ונראו שתי דלתות שעליהן סימנים בולטים ומשתקפים בצבע זהב. אז לרגע הייתה שתיקה גמורה, ואז נשמע קול ברזל חזק, והתחילו הדלתות לפתוח; ומהן יצא איש הלבוש בבגד אדום וכתר על ראשו. על דלת אחת מימינו של דניאל היה כתוב "מלכי" ועל הדלת השנייה משמאלו של דניאל היה כתוב "צדק". דניאל בישר בקול רם "הסתכלו בשמים, המלך מלכיצדק שם", ופרץ אמר לדניאל "בקש ממנו משהו".  דניאל דיבר אל המלך מלכיצדק וביקש ממנו שיברך אותנו כמו שבירך את אברהם אבינו, בכדי שנקבל את המעשר מכל. אחרי זה חזר המלך למקומו ונסגרו הדלתות והגיע הערב. ובאה נודע ואמרה "נגמרו הסימנים, אתה יכול לקום עכשיו", וקם דניאל מהחלום השמימי והנפלא הזה של הגאולה השלמה. - -

 

צעד 14 - ראו, אפוא, איך ה"שין" של השם "אשר" נעשית ה"שין" של "שושן" כדי להוריד תחפושת, המכסה מטרות כוכביות בשפת החמור והסוס הלבן. ואמנם כל זה בא מהתיקון העצום של ה"ריש" של השם "אשר", המביאה גם את ה"שין" למלואה בגה"ש דרך הסה"ש. וכאשר ה"שין" וה"ריש" באות ביחד אחרי כל כך הרבה שנים של אי הבנה, יש לנו שיר חדש של הגה"ש.

 

צעד 15 -

לזנבי נמחלים כל חטאיה

כמו השערות של כל הסנטרים

כי היא זנב כפול, הבנתם?

המונים, הלא ידעתם

על שטר מחילה של אדון עולם

מחכים לך ההמונים

מחל לנו אדון עולם

והצליח את דרכינו

והזנב הכפול יכולה

לצעוק גם כל היום

להרחיק את השונאים

כי היא זנב כפול, הבנתם?

ההמונים הלא ידעתם

נשמה גבוהה ולא מראה

על שטר מחילה של אדון עולם

מחכים לך ההמונים

סלח לנו אדון עולם

ועשה כי נעבור –

 

צעד 16 - שמעתי ברדיו על חברה נוצרית, שלא הבנתי את שמה, נגיד איזה ניאו-ניאו-פרוטסטנטים. הם מאמינים שהם מייצגים את הצורה הכי טהורה של הנצרות המתקיימת. הם מאמינים בשילוש, האל, כריסטו ורוח הקודש. הופתעתי מאיך שנזפו בעבודה הזרה של הכנסייה הקתולית ושל האפיפיור עצמו, אבל גם בפרוטסטנטים אחרים. הם מסרבים לכל סוג של צלם, צלבים, פסלים, ופולחן לקדושים. טהורים!

 

צעד 17 - שיחותיהם מלאות בניסיונות להשגחת ה". ובאותו רגע נוזפים בכוח כל שימוש של עבודה זרה בכנסיות אחרות. הם הרגישו את עצמם טהורים מכל טעות נוצרית של העבר. מה שהפתיע אותי ביותר היה החוזק והעקביות שדיברו נגד עבודה זרה מבלי לחשוב על השילוש עצמו. נכון שזו אמת גם לכל הפרוטסטנטים והניאו-פרוטסטנטים, אבל כאן הבהירות והבלטת שיחותיהם נגד עבודה זרה אלילית היו באמת נפרדות מכנסיות אחרות, ודיברו גם על המחקרים שלהם לגלות את שורשי פולחני העבודה הזרה בכנסיות אחרות. כבר ידעתי את התשובה אבל רציתי לחשוב קצת איך השילוש עבר את הגבולות בסביבה כל כך מנוגדת לעבודה זרה? אבל כך הוא, אם תסירו את השילוש אפילו מהצורה הכי טהורה של הנצרות, האלוהות של ישו נופלת וכל תואר אחר של נצרות מפסידה את רושם המשרה המשיחית של כריסטו, כמו שהיא מקובלת בנצרות. המוקש ההיסטורי של השילוש סגר את הנצרות בתוך עצמה באופן שאין לנצרות זהות בלעדיה. שום היגיון אינו עוזר. האמונה של הנצרות וב"שילוש הקדוש" נחתמו יחד באותה האמונה הפסולה.

 

צעד 18 -  רק הסה"ש של הגה"ש ותיקון הנצרות מסירים את כל הצורות של הנצרות התיאולוגית ונותנים את ההבנה השלמה של משרתו המשיחית של ישוע, כריסטו של אומות העולם. החברה הנוצרית היחידה אולי שאומרים שלא מאמינים בשילוש בראה לעצמה תיאולוגיה חדשה ומזויפת וגרועה מהשילוש. אלו הם ה"עדים" השנואים לשמים ולארץ, אך לא נדבר על דעותיהם. בראו להם מלכות מזויפת של רוח הדיסק לציפורים מדברות. הסימנים השלמים הנבואיים הכריזו נגד העדים, כי הם שנואים למעלה ובפרט באופן שמדברים נגד המסורת התלמודית, וכי הם ייהרסו בחלק השני של הדור הרביעי הזה בתקופת יום ה" הגדול והנורא לעיני העולם. ואם ייהרסו לפני התקופה ההיא, גם זה טוב לעולם.

 

צעד 19 - ואמנם סביר שייפול עליהם העונש הזה במשך תקופת יום ה" בשל אהבתם הטיפשית והגאוותנית לאותו היום, בחושבם שרק הם יינצלו. לפני עיני העולם ייהרסו הם מעל פני האדמה, כל אלה שלא יוצאים מחברתם לפני שיהיה מאוחר מדי. הם שונאים את עם ישראל ואת המסורת היהודית, ובדומה לטיפשות של חברות פרוטסטנטיות אחרות כמו הכנסייה המאוחדת של ארמסטרונג, הם לא מאמינים בעולם השני של הנשמות. אסור הוא מהנביאים לגיל או לשמוח ברעיון יום ה" הגדול והנורא, כי יום מוות הוא וערפל ואבלות, עת צרה וכאבים, זמן של רעב והרס רב. לפיכך ה"עדים" הרשעים ייהרסו וייחרבו לעיני העולם.

 

צעד 20 - יש מכל מקום עולם של נוצרים טובים שכוונותיהם טובות. ויש ביניהם שהשתדלו להבין קצת מהעימות בין השילוש הנוצרי והאמונה המונותיאיסטית של הדיבר השני. אבל הם לא יודעים לשבור את הלוגוס של יוחנן באוונגליון הרביעי ולא מצליחים לרדת מהאלוהות המשיחית של פאולוס. דומה הוא ליהודים הדתיים שקיבלו את השפה הקבלית הלוריאנית כ-400 שנים לפני השואה. אתה לא יכול לשכנע אותם כי מדובר בשקר הנקרא בפיהם קבלה, המושרש בספר הזוהר מספרד ונמשך לקבליסטים של צפת ואחר כך לתנועות החסידות בפולין וברוסיה ועד למשיחות השקרית והכופרת של חב"ד. כולם מושרשים בטעות נוראה ואפלה, שיטת האצילות.

יומן. בימים הללו של עשרת ימי תשבוה תשס"ה הלכה הזמרת מדונה לשיר בארץ ולהפיץ את הקבלה שלהם. התרגזו הקבליסטים ונזפו בה באומרם שהיא קתולית ולא יכולה לקרוא וללמוד את הספרים הקדושים ההם (זו טיפשות טיפשית). והיא גם אומרת שהיא "אסתר" המלכה בשורש שלה, וכך, ודאי ה"רבנים" שמלמדים אותה את ה"קבלה" הזאת הרוויחו ממנה אוצרות מארמונה. ואמנם אני אומר לכם, והדורות ידונו את דבריי, שמדונה היא ההתגלמות של הלוגוס והאצילות גם יחד. סימן היא לדרגה הנמוכה של כל השקר שלהם; והנה העבודה הזרה למרים הבתולה והעבודה הזרה של אמונת האצילות הן המפריעות ביותר לרוח החדשה האמיתית של הגאולה השלמה. ואמנם מדונה, מבלי שתבין, היא הסימן המהתל באמונות האלה. כי הלוגוס נעשה בה בשר והאצילות התלבשה בה והתחתנו בתוכה ביחד כדי לשיר שירי ארוטיקה ולרקוד בפני ההמונים.

 

צעד 21 - מי שמבין את הזיוף הגמור של שיטת האצילות כלפי האמונה האמיתית של התורה, יזרוק בקלות ארבע מאות שנה או שבע מאות שנה ויחזור לאמונה הפשוטה המונותיאיסטית של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. ואם, מאידך, הוא מאמין בזוהר ובעולם האצילות ובכול השרשרת הקבלית המיוסדת על האצילות, לא ניתן יהיה להחזיר אותו אל האמונה הטהורה של ישראל. וכן הוא בנצרות; מי שמבין את השקר בהפיכת בן אדם לאל, יוכל להסיר ממנו את השילוש ואת הלוגוס והמשיח האלוהי של יוחנן ושל פאולוס. אם לא, אז מעתה ועד שתבוא מלכות, לא תוכלו לשכנע אותו באופן אחר.

 

צעד 22 - בדילמה היהודית, אלה הקוראים ולומדים בטקסטים הקבליים נעשים משוכנעים בהם תמיד יותר. ובין הנוצרים, אלה הקוראים בברית החדשה תמיד משוכנעים יותר. יהודים הקוראים בברית החדשה נוטים לצחוק, כי מרגישים תיכף את העבודה הזרה שבה. אבל לכתבי הברית החדשה למרות זאת יש כוח גדול. כוח האמונה של כותביו בהם והמכתבים של פאולוס חזקים. הפרושי המהול היהודי אשר הדיח את מעלות המצוות בחושבן לחסרונות לגבי המעלות של קבלת חיים חדשים במשיח ישוע, השפיע מאד על הנצרות המאוחרת מכח עדותו ואמונתו.

 

צעד 23 - נפילת פאולוס על הדרך לדמשק, חזיונו בו נראה ישוע, המרתו לנצרות, סבלו מכול סוג מוות בגלל הרוח החדשה שהיה חי בה, כולם נוגעים ללב האמונה. גם שינוי ליבו מהיות פרושי לאהבתו לכריסטו מפליא ומלהיב. אני מדבר על כך בכדי לזכור את התיקון החשוב, תיקון פאולוס, שבא אחרי ספר אסתר 4 והתחלת אסתר 5 בנוגע למלחמה נגד שקר הלוגוס של יוחנן. אנה גספרוטי חלמה שפרץ, בכדי לבצע את תיקון הלשון לבחורה נוצרייה, רצה לחתוך לה את הלשון. אנה הבינה שתוצאות חתיכת לשונה היו גרועות ולכן לקחה במקום זאת תרסיס שרוסס על פיה ונעשה התיקון בלי סכנה.

 

צעד 24 פירושו בקיצור. בגלל המלחמה נגד הלוגוס, במשך 16 שנה בסה"ש עד הריסתו של הלוגוס בס' אסתר 4, לא קבעתי ולא התכוונתי לקבוע את המונח "כריסטו של אומות העולם", כי בגלל השימוש במונח זה בעבודה זרה לא חשבתי שצריכים להשתמש בו. הייתי צריך לחשוב על העובדה בשימוש במונח הזה בסימן הכוכבים מהצדיק חיים, אבל חשבתי שאותו השימוש היה רק למטרת התיקון. איך שיהיה בסה"ש גם אי ההבנה מתפענחת בסוף בסימנים עצמם, מפני שההבנה לפני כן הפריעה לשלבים אחרים של התיקון. הלוגוס שיותר מכל קבע את אלוהותו של ישו, היה צריך להיהרס, וזה נעשה באסתר 4 במלחמה נגד הרשע הגנב הפסול מג'נצאנו די לוקניה.

 

צעד 25 - עם הלוגוס של יוחנן חתוך וכל העבודה הזרה איתו, לא הייתי בטוח ברעיון לשחזר את המונח "כריסטו". חלומה של אנה הראה שחיתוך הלשון הזה היה חותך את הלשון של נוצרים או של הבאים מהנצרות. זו הייתה תוצאת נגד עבור העולם הנוצרי. וכן אנה נולדה קתולית והיא הכוהנת הראשונה של מזבח העמים, וניתן לה הכבוד לעשות את התיקון בלי לחתוך את לשונה. הבנתי מהחלום שיש צורך במונח "ישוע, כריסטו של אומות העולם" וקבוע הוא בברית השלמה של הגה"ש.

 

צעד 26 - המונח הזה של "כריסטו אומות העולם" לא מייצג את התיקון של יוחנן האוונגליוני, מפני שהריסת הלוגוס היא גמורה; אבל תיקון האוונגליון הרביעי הוא בדרגה אחרת, שיוצר הבנה חדשה של המצב האמיתי והחדש של השופט המשוח במלכות השמים, הגואל חיים, והוא גמר הסימן ההתחלתי "כריסטו שופט מלכות השמים". אבל קביעת המונח "כריסטו של אומות העולם" כן מייצג את תיקון פאולוס. פאולוס היה זה שפתח את הנצרות לעמים בכדי שישוע ייעשה לכריסטו של אומות העולם.

 

צעד 27 - אבל משהו היה חסר עוד מתיקון פאולוס. הכנסייה הקתולית נעשתה כנסיית האפיפיור. ואם "כריסטו של אומות העולם" של פאולוס מתוקן מהמונח "ישוע, כריסטו של אומות העולם", ללא טעות תיאולוגית, המשרה של האפיפיור, ה"ויקאר" של כריסטו בעולם, היה צריך תיקון. לכן יצא החמור למרפסת כאפיפיור כדי לומר שנגמרה משרת האפיפיור, ושישוע, כריסטו של אומות העולם, לא היה קשור לאפיפיור. כי כל צעד מהתיקון נכתב ונחתם בכוכבי הגאולה.

 

צעד 28 - ובלוחות ניתנה הנבואה שהחמור יכתוב את שטר המחילה האחרון בהיסטוריה לנודע ביהודה שלנו, הזנב הכפול של החמור. והוא צחוק יצחק בשיר הבא ויורד לעולם דרך תיקון ה"ריש" של השם "אשר", לבוש בתחפושת פורים של ה"שין" החדש של "שושן". ומי היה יכול לתאר ששטר המחילה עבור הזנב משלים כוכבית לכל הדורות הבאים את הריסת הכנסייה הקתולית! כי קרני האיל הוסרו מהסבך ומשלימים לעץ הדעת טוב ורע המתוקן, להבדיל ולהבחין בין כל מה שהוא שקר בנצרות לבין כל מה שמיוסד באמת במשרתו של ישוע. וכן יצחק אבינו צוחק בגילה בכל צעד של השבת הלבבות של אליהו הנביא, זכרו לברכה, הבאה לעולם הזה בזכות הצדיק הגואל הנבחר, חיים.

 

צעד 29 - 20 במאי 2003, י"ח באייר התשס"ג; ל"ג בעומר; קרב הדג 28, 3956, באר שבע. אני מדבר פה, בכותבי את הלוחות על המחשב מכתב היד של 1999, על צחוק יצחק, ומוזכר בו כי היום (19 במאי) אחרי הצהריים חלמתי על ג'רי לואיס הקומיקאי. הוא היה צעיר וביקש ממני ברכה. נעמדתי (לאחר שישבנו מסביב לשולחן), ברכתי אותו בשם אל שדי וביקשתי למענו ברכה לחתונתו (או אולי שימצא אישה טובה להתחתן איתה). הוא שמח מאד על הברכה. אז אמרתי לו "אתה צריך להיזהר, לפקוח עיניים ולא לתת לאחרים לאכול את מה שיש לך". - - אינני מבין עוד את החלום אבל מצחיק הוא מכל מקום.

 

צעד 30 - דיברתי לעיל על כאב אצבעות רגליי בשבירת סולמו של אשלג. הלילה יצאנו כולנו עם הילדים ועם משה ברדי לגן, למדורות ל"ג בעומר, ושרפנו בשמחה שני כרכים של ספר הזוהר. רון, חברו של יהואל יהואל, דרך במקרה על אצבע רגלי. מקרה הוא, אבל שמעו, בקרוב לנו היו אחדים ששמו יחד חתיכות גדולות של עץ יחד עם סולם, עד שנוצרה מין פירמידה מוכנה לדליקה. "נראה כמגדל בבל" אמרתי. אבל לא הצליחו להדליק אותו עד שבסוף אחרי כמה ניסיונות בלתי מוצלחים לקחו מהגחלים של המדורה שלנו דווקא, שהיו עוד בוערים. כאשר הסולם נשרף הבנתי שהיה סימן נגד הסולם של אשלג ובית ספר הקבלה שלהם בירושלים ונגד מגדל הבלבולים שנוצר מכל הקבלה השקרית. עשינו כמה תפילות וביקשנו שכל המדורות בכל ארץ ישראל יתאחדו בכדי לשרוף ולהרוס את שונאי ישראל כחמאס, כג'יהאד האסלאמי וככל הטרוריסטים הקיצוניים, אמן וכן יהי רצון. שמע תפילותינו ה" אלוהינו, עמוד, היה איש מלחמה והרוס את שונאי ישראל, כאמור בהגדה של פסח. "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם". עמוד עתה, אנו מפצירים בך, והחרב את שונאי ישראל. אמן וכן יהי רצון.

ו' בתשרי התשס"ה, 21 בספטמבר 2004; מקלט ארמדיל 14, 3957, אינזאגו איטליה. .....................................[1] - במדרשים רבים באים המשיח ואליהו הנביא ביחד בגילוי הגאולה השלמה, אבל באמת לא מדובר על המשיח כי אם על הגואל, והסברנו מברר את היחס המיוחד בין הגואל הנבחר ואליהו הנביא, זכרו לברכה.

[2]  - כך היה הצדיק חיים קורא לכוהנים של התקופות ההן.

[3] כשמונים את חמשת הכוכבים של בית דין העליון כוכב מרדכי הוא החמישי אבל כשמונים שבעת כוכבי הבית דין הגדול כוכב אבימלך הוא החמישי, כוכב מרדכי הוא השישי וכוכב פיכול הוא השביעי -

[4] חמרתי – כוונתי בכוונות טובות של חמור; נחמרתי - נעשיתי אדום כחמר (יין) כאילו שיכור.