Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

לב חב''ד מתגלה

 

 

דרך דוד לוי מחולון ואדם קמחג'י מבאר שבע, קיבלתי את הפרסומת המובאה במידיעות אחרונות , ממאיר מנחם ברנס, 19 ספטמבר 2007.

הברכות בראיית מלך המשיח הרבי מליובוויטש הוא האלוהים אין עוד מלבדו.

ניתן להתפלל לרבי מליובוויטש הקב''ה רצוי לנסוע לבית משיח 770 בברוקלין שזה ממש בית המקדש השלישי . מאיר מנחם ברנס הדובר של המשיח.

 

 

מר ברנס מביא את המחשבה האמיתית של המשיחיסטים מחב''ד למסקנתו הלוגית האלילית. אל תסתכלו על זה שהם מכחישים ושוללים את כל יחס לדברי מר ברנס ומסקנתו! המשיחיסטים מאמינים וחיים באמונה הזאת, ורק בשינויי לשונות מדברים, כי החב'דיים מומחים בשקרים. הם יודעים שלא יכולים להגיד את כל מה שהם חושבים בפנים, ולכן הם מכסים במילים אחרות. אולי מר ברנס הוא משוגע, אני לא מכיר אותו, אמנם באמת הוא רק מביא לפסגתו את כל מחשבת חב''ד. בטוח שהוא חסיד חב''די נאמן.

האם מגיעים למסקנה כזו לבד? בלי אלפי שורשים מהחסידות של זקני חב''ד? האם רק הוציא אותו מן האוויר, ברגעו של שגעון? ברור שיש לו כבר שנים רבות בסינדרום שניירסון המשיח כמו כל החב''דיים האמיתיים! הוא רק השפיך את הלבה מעל פי הוולקאן אבל הלבה הייתה שם כבר מחכה למצבים שיזרקו אותה החוצה. זה כבר שלושים שנים שאנו מדברים נגד הפולחן האלילי של חב''ד.

ואמנם אין הראייה רק בנוגע הפולחן האלילי לרבי, כי אם גם כן הראייה למה שהסברנו תמיד, שמשיחות חב''ד מושרשת בשיטת האצילות של ס' הזוהר. הסתכלו היטב שמר ברנס הזה מכריז בלי בושה שהרבי מלויבוויטש הוא הקדוש ברוך הוא.

תמחול לעמך ישראל, ה'' אלהינו, כי חלק ממנו נפל בתהומות עבודה זרה, יצילנו ה'' ממשפטם ויציל ה'' את מי שיכול עוד להינצל.

השורש לזה היא אמונת הזעיר אנפין של ס' הזוהר, שהוא האלהים הנאצל המחובב מכול הפרצופים, שכפי דעת המקובלים הוא, זעיר אנפין, הקדוש ברוך הוא של כל המסורת היהודית. כפי אמונת הזוהר אנו בתפילותנו פונים לזעיר אנפין כי הוא האלהים שלו שייכות כל המצות וכל התפילות וגם כן דינים קשים. לאלהים הנאצל הזה נפנות התפילות שלהם וההרגשים הפנימיים של ליבם, לא ל ''אין סוף'' שהוא למעלה מכול תפילה וכל ציווי! כל ספר מלחמות השם ליחיה אבן שלמה אלגאפאח מביא את כל הראייות שזאת היא השיטה היסודית האלילית של כל אמונת האצילות של ס' הזוהר ושל כל המקובלים ההם.

האלהים הקוסמי הנאצל, זעיר אנפין, בשביל החב''דיים, ''ירד'' לרבי שניירסון, ונעשה אחד איתו, עוד יותר מעת הסתלקותו מגופו של עולם הזה. תפתחו את עיניכם, יהודים בכול העולם, אין ברנס כי אם מביא את המסכנה הלוגית של כל מחשבת חב''ד. אם התפילות הולכות לזעיר אנפין והאלהים הנאצל הזה, שהוא הקדוש ברוך הוא, התאחד לגמרי ברבי מלויבוויטש, אז הרבי נעשה לקדוש ברוך הוא וצריכים להתפלל אליו. מה הבעיה, הלא הוא הקדוש ברוך הוא!!!!!!!!!!!!

ה'' אלהינו, הציל נא את העם שלנו מחב''ד והציל את תורת משה רבינו, תגאל את עמנו מכול הקבלה המזויפת הזאת, והציל את תורת משה רבינו.

התבוננו ותבינו, העבודה זרה של חב''ד היא רק חשיפת הצורה האחרונה ההיסטורית של העבודה זרה ה ''מכוסה'' בס' הזוהר. ישראל צריך להינקות מאלוהי נכר לפני שהוא יכול לבוא אל גאולתו השלמה.

 

פרץ גרין

חול המועד סוכות תשס''ח

אינצגו, איטליה

Habad's True Heart Revealed

 

September 29, 2007 hhol ha-moed succot: From Davide Levi ed Adam, I received the paid article of Sept. 19, 2007 to Yedioth of Meir Menahem Barns, the Spokesman of the Mashiah, Shneerson. He writes

הברכות בראיית מלך המשיח הרבי מליובוויטש הוא האלוהים אין עוד מלבדו.

ניתן להתפלל לרבי מליובוויטש הקב''ה רצוי לנסיע לבית משיח 770 בברוקלין שזה ממש בית המקדש השלישי . מאיר מנחם ברנס הדובר של המשיח.

 

 

The paid article includes 5 blessings thanking God for His great wisdom in choosing the Mashiah and Goel, Shneerson.

 

I translate: The blessings in the sight of King Messiah, the Rebbe of Lubovitch, He is God, there is no other than He.

It is given to pray to the Rebbe of Lubovitch, the Holy One, Blessed is He, it is desirable that one visit the House of the Messiah at 770 Brooklyn, for this is truly the Third Temple. Meir Menahem Barns, Spokesman of the Mashiah.

 

//////////////////////////

Mr. Barns brings the true thought of the meshihistim of Habad to its logical idolatrous conclusion. Do not look at their denial and distancing themselves from this conclusion. They believe and live in it with only some variations of the formulas they use. Habad is instructed in lying for convenience. They know that they cannot say what they believe inside and they cover it over. Mr. Barns may well be crazy, I don't know him, but indeed he is only bringing to a head the true thought of Habad. He is for sure a faithful Lubovitcher Hassid.

Does someone come to such a conclusion by himself, without thousands of roots beneath him received in piety from the Elders of Habad? Did he just pull it out of the air in a moment of his cracking up? He obviously has years and years of Mashiah Shneerson Syndrome as all true Habadiim. He has only pulled the lava over the ridge of the volcano, but the lava was already there waiting for the conditions that would cast it out of its crater. Have we not been speaking about the idolatrous cult of Habad for some thirty years now!

Not only is this the proof of all that we have explained about the Rebbe cult of Habad, it is the proof that the messianism of Habad is rooted in the doctrine of Emanation of the Zohar. Note very well that this Barns exclaims unabashedly that the Rebbe of Lubovitch is the Holy One Blessed is He.

Pardon Your people Israel, o Lord our God, because a part of it has fallen into the abysses of pure idolatry.

The ROOT of this is the Zohar's belief in the Emanated Godhead, Zeir Anpin which, according to the Kabbalists, refers to the Holy One Blessed is He. According to the Zohar, Zeir Anpin is the God to whom one prays and to whom belong all mitzvot and all prayers as well as sever justice. To this Emanated Godhead go their prayers and sentiments, not to the EIN SOF, the Infinite One, who is above all prayers and commandments! The entire Book Milhhamot Ha-Shem of Yihhye Shlomoh Ibn El Gafeh is devoted to bringng all the proofs to this fundamental idolatrous doctrine of the Zohar and the Kabbalists.

The Cosmic Emanated Godhead Zeir Anpin, for Habad, has descended into Shneerson, becoming one with him, even more so after his death from a body in this world. Open your eyes and hearts, o Jews all over, Barns is only drawing the final conclusion of Habad teachings. If prayers go to Zeir Anpin and the Emanated God, the Holy One Blessed is He, has become one with Shneerson, Shneerson then becomes, the Holy One Blessed is He, and prayer can now be directed to the Rebbe. No problem. He is God, the Holy One Blessed is He!!!!!!!!!!!

God Almighty, save our people from Habad and save the true Torah of Moshe Rabbeinu, redeem our people from all the false Kabbalah of the Zohar and its following and save the true Torah of Moshe Rabbeinu.

Reflect and understand, the Habad idolatry is only the final historic manifestation of the 'hidden' idolatry of the Zohar. Israel must be cleansed from 'foreign gods' before it can come on to the Final Redemption.

It is not coincidence that on Kippur of this year, Giuseppe received in a dream: books of mysticism were being burned and Peretz said twice to Giuseppe, the Torah of Moshe Rabbeinu must be saved. Clearly this paid ad in Yedioth has turned over the barrel, already filled to the brim. There's no more space left. Heaven has seen enough of Israel's terrible error. Stand up rabbis or lovers of Israel and of the truth, the Torah of Moshe Rabbeinu must be saved.

 

Peretz Green