Dr. Tarek Ahmed Said M.D.

Professor of Plastic Surgery & Head of Burns Unit

Kasr El-Aini Faculty of Medicine, Cairo University

Head of Burns Unit

 

د. طارق أحمد سعيد

أستاذ جراحة التجميل و رئيس قسم الحروق

كلية طب قصر العيني - جامعة القاهرة

رئيس قسم الحروق