Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

APA ITU VISUAL BASIC?

 “visual” adalah merupakan kaedah yang digunakan untuk mencipta antaramuka pengguna bergrafik (Graphical User Interface-GUI).

 “basic” adalah merupakan bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Iaitu bahasa pengaturcaraan berprosedur.

 Visual basic adalah evolusi dari bahasa BASIC yang kini mengandungi lebih banyak pernyataan (kod program), fungsi dan keywords yang berkaitan dengan GUI Windows.

 

 LANGKAH-LANGKAH MEMBINA APLIKASI VB

  1. Mencipta antaramuka pengguna.

Setelah menganalisa dan mendefinisikan masalah, ciptakan semua forms (antaramuka pengguna) yang diperlukan.

Tentukan nama-nama forms dan object yang terlibat.

Forms - merupakan asas yang membina antaramuka bagi aplikasi vb.

Objects - (yang membina antaramuka) -akan diletakkan dalam forms.

Controls - adalah objek yang terdapat dalam forms, dan setiap controls akan mempunyai properties, kaedah(methods) dan aktiviti(events).

  1. Menulis kod, untuk antaramuka pengguna, yang akan menghasilkan aktiviti  tertentu.
  2. Menguji dan membuat awasilap.
  3. Mengkompil aplikasi – membina fail EXE untuk kegunaan pengguna.
  4. Menulis dokumen aplikasi.

 

  Back      Next  

BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6

copyright © Terrybaby PROFILE DIRI