Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
אמה עבריה
תגובות לקטע: יתגדל ויתקדש שמה רבא


אליאנה (האתר שלי) , 13:06 25/9/2003:
תודה על ההקדשה.
שנה טובה!
הוסף תגובה לתגובה

אסתר , 15:10 25/9/2003:
מענין ומרענן!
מברכת אותך בהצלחה.
מקווה שאת לא הולכת להצטרף לחבורה שראיתי בניו-יורק עם שלט שאמר:
"God sheds Her Mercy on me".
הוסף תגובה לתגובה

אמה (האתר שלי) , 22:19 25/9/2003:

אסתר,

Ella Sheds Her LOVE on you.


הוסף תגובה לתגובה


הוסף תגובה חדשה לבלוג:
שם:
email:
האתר שלי (או מספר הבלוג):
ריק        בחר: ריק קול סבבי אה? סטנדרטי אוף עצוב עצבני מצב רוח:
תגובה:
(מוגבל ל-1000 תווים)
במשלוח התגובה אני מאשר/ת כי ידוע לי שהאחריות לתוכן התגובה היא עליי ולא על האתר ישרא-בלוג ומנהלו.  
שלח