Doping
Hem     Historia     Antidoping     Ursprung     Lagar    Dopingkontroller     Kännetecken     Preparat    Undersökning    Projektarbete    Kontakta

 

 


Fysiska & psykiska kännetecken

Akne
Akne vid steroidmissbruk beror på att hudens innehåll av kolesterol, talg och vissa bakterier ökar. Akne får ofta en karaktäristisk utbredning över skuldror och bröstkorg. En steroidfinne skiljer sig vanligtvis från en vanlig tonårsfinne då den är större och ofta har ett blodtillblandat innehåll och kan orsaka svår smärta. Detta är en av de få biverkningar som försvinner en tid efter att man slutat med sitt missbruk, dock kan det kvarstå ärr efter finnar som varit.

Hjärtbesvär
Hjärt- och kärlskador hör till de mer allvarliga biverkningarna. Hjärtat kan förstoras och det finns ett flertal rapporter om plötslig hjärtdöd hos missbrukare av steroider. Detta påverkar koagulationssystemet vilket kan leda till näsblod och blod i sperma. Till hjärt- och kärlskador hör även störning av blodfetterna. Det är framförallt det så kallade "goda" HDL-kolesterolet som minskar vilket anses vara allvarligt eftersom detta skulle kunna bidra till utvecklingen av åderförkalkning. Många av dem som missbrukat steroider en längre tid klagar på smärta från hjärttrakten, högt blodtryck, oregelbunden puls och blodtrycksfall. Behandling av misstänkta och konstaterade hjärtproblem skall ske på ordination av specialistläkare som måste informeras om steroidmissbruket så att patienten får en rätt behandling. Det kan ta väldigt lång tid innan kroppen återställer sig efter dessa symptom, om den någonsin gör det.

Impotens
Impotens beror i första hand på en minskad produktion av gonadtropiner (hormoner som stimulerar testiklarna) från hypofysen. Detta leder till en minskad halt av testosteron och andra hormoner i blodet vilket i sin tur minskar lust och förmåga att få erektion.
Det sexuella beteendet ändras under steroidmissbruk. I början av missbruket ökar ofta lusten för att sedan minska mot slutet. I många samtal beskrivs att erektionen inte fungerar och att det är svårt att fullborda ett samlag. Potensproblem är vanligt efter avslutad kur och det finns risk att det kan bli bestående.

Vätskeretention - vätskeansamling i kroppen
Vätskeansamlingen orsakas av anabola steroider eller tillväxthormonintag. Denna sitter oftast kvar tills dess att missbruket upphör och skall ej behandlas. Exempel på felaktig behandling är urindrivande läkemedel. Intag av dessa leder ofta till svåra vätskebalansrubbningar. Flera dödsfall är rapporterade i samband med steroider och intag av vätskedrivande medel. Vätskeretention höjer blodtrycket och att under långt tid ha högt blodtryck kan t ex ge njurskador och hjärnblödningar.

Hudbristning (striae)
Röda och/eller vita strimmor på huden. Striae orsakas troligen av hormonella förändringar i huden och beror även på att en onormal muskeltillväxt. Striae uppkommer ofta mellan stora bröstmuskeln och biceps men finns även rapporter om förekomst på rygg, lår och i ansiktet. Strie sitter kvar livet ut (kan blekna något med tiden). Om man noga kollar på sprintern Maurice Greens axlar ser man att han har precis sådana hudbristningar, dock vill jag inte påstå att han tar anabola steroider eller andra otillåtna preparat. Men det tyder i alla fall på en onormal muskeltillväxt.

 

 


 

Sänkt egenproduktion av testosteron
Under en kur med anabola steroider får man en minskad produktion i kroppen av det manliga könshormonet testosteron. Det kan ta upp till ett halvår eller mer innan kroppen hämtat sig. Under den perioden kan man må mycket dåligt och känna sig kraftlös. Detta är bakgrundorsaken till bland annat minskad sexlust.

Förändringar i levern
Levern kan anses vara ett av de organ som är känsligast för anabola steroider och i princip alla steroidmissbrukare får någon form av biverkning, men i varierande grad. Gulsot är en av alla åkommor som kan uppkomma, det beror på att gallan rinner sämre från levern och galla istället stannar kvar i gallgångarna och hindrar hormonet bilirubin att utsöndras av levern. Detta problem försvinner dock när individen slutar med bruket. Långvarit bruk kan ge blodcystor i levern som i sin tur kan leda till celldöd och kanske även skrumplever. En ändrar hormonbalans kan även leda till levercancer och det har blivit allt vanligare, för att detta skall ske krävs dock ett steroidmissbruk som vara längre än 4 år.

Aggressivitet
Aggressivitet rapporteras ofta av anhöriga och av missbrukaren. Det finns receptorer (mottagarstrukturer) i hjärnan för testosteron, dessa påverkas vid intag av anabola steroider och kan utlösa aggressivitet. Aggressivitet vid missbruk av anabola steroider har fått storuppmärksamhet i media. I huvudsak rör det sig om två typer av aggressivitet. Den ena typen är våld, hot och vredesutbrott (roid rage) som uppträder i samband med att anabola steroider intas. Vid roid rage kan den utlösande faktorn bakom aggressivitet och våld vara banal och för omgivningen helt obegriplig.
Den andra typen av aggressivitet är förenad med ökad retlighet och fungerar annorlunda än roid rage. Denna typ uppträder i situationer som normalt kan vara irriterande och upplevs av missbrukaren som jobbig och svårkontrollerad.

Depression
Receptorer (mottagarstrukturer) i hjärnan för testosteron manligt könshormon påverkas vid intag av anabola steroider och detta misstänks vara en anledning till depression.
Vanligtvis leder detta till nedstämdhet, ångest och depression som uppträder mot slutet av missbruket/kuren. Depressionen kan sitta kvar i flera år efter avslutat missbruk/kur. I svåra fall förekommer försök till, och även fullbordade, självmord.
Vid depression som upplevs som svår av individen eller av omgivningen så skall professionell vård sökas