Doping
Hem     Historia     Antidoping     Ursprung     Lagar    Dopingkontroller     Kännetecken     Preparat    Undersökning    Projektarbete    Kontakta

 

 


Dopingkontroller

Dopingkontroller är tillsammans med övrig information och utbildning om doping de viktigaste delarna i idrottsrörelsens antidopingarbete. Kontrollerna genomförs i samband såväl träning som tävling och kan även göras via hembesök. Svenska idrottsutövare kan även med stöd av internationella avtal testas i övriga norden av respektive lands antidopingorganisation

Enligt Riksidrottsförbundets föreskrifter ska ett genomförande av en dopingkontroll gå till enligt följande:

  1. Den testansvarige skall innan kontroll bekanta sig med provtagningslokalen. En idealisk provtagningslokal är belägen på kortast möjliga avstånd från platsen för kallelsen och skall bestå av en toalett, väntrum och ett enskilt rum där den testansvarige kan ta emot idrottsutövaren. Om provlokalen inte uppfyller dessa kriterier kan den testansvarige besluta om att flytta provtagningarna för att inte äventyra rättssäkerheten.

  2. Provtagningslokalen skall märkas med tydliga skyltar, vid tävling har den ansvarige arrangören ansvaret för att detta sker enligt bestämmelserna. Om tävlingsarrangören vill att fler provtagningar skall ske får denne själv stå för kostnaden för dessa.

  3. För att skydda idrottsutövarens integritet och för att utesluta möjligheten till förväxling av prover får endast en person kontrolleras i taget. Det får inte heller förekomma några oförseglade urinprov i närheten.

  4. Endast idrottsutövaren samt de av Riksidrottsförbundet godkända kontrollanter får befinna sig i provtagningslokalen. Undantag kan dock göras vid behov av tolk.

  5. Om idrottsutövarens identitet inte kan säkras ska denne filmas eller fotograferas efter provtagningarna, dessa bilder skall inte användas för att dokumentera misstänka brottslingar utan enbart för identifikation.

  6. Vid provtagning skall endast av Dopingkommissionen godkänd utrustning användas. Till varje provtagning skall det även finnas minst tre förpackningar tillgängliga som idrottsutövaren får välja mellan, allt detta för att garantera rättssäkerheten.
     

 
Det tar vanligtvis tre veckor för laboratoriet att få en analys av ett dopingprov klar. I brådskande fall, t.ex. vid pågående tävlingar går det dock att få fram ett svar mellan 10 timmar (stimulantia) och 36 timmar (hormoner). Laboratoriepersonal vet inte vems prov de analyserar utan får bara en sifferkod på provröret, allt för att garantera en opartisk bedömning. Om provet visar sig vara negativt, dvs. inte innehåller förbjudna substanser anses idrottsutövaren naturligtvis inte heller vara dopad. Reservprovet förstörs och resultatet meddelas testledaren. Visar det sig däremot att provet innehåller förbjudna preparat ska reservprovet också analyseras om idrottsutövaren så önskar. Om reservprovet är negativt anses idrottsutövaren inte vara dopad, är det däremot positivt anses han vara dopad. Resultatet meddelas den testansvarige som ska anmäla personen i fråga till dopingkommissionen. Det är sedan dessa som ska komma fram till om anmälan föranleder bestraffning.