Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

(KUR'AN) BAĞIŞLAMA DUASI

Ya erhamerrahimin, Ya erhamerrahimin, Ya erhamerrahimin, Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetülil muttakin vela udvane illa alez zalimin. Es salatü vesselamü ala resülüna Muhammmedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabür rahim, Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabür rahim Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabür rahim

Cenabı hakk ve rabbül felak hazretleri cümlemizi mededi inayet eyleyip tevfiki ilahisine mazhar eyleye. Ve burada acizane ve fakirane okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerimi dergahı izzetinde kabullerin en güzeli ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan nur ve sevabı evvela bizzat hace-i kainat hulesa-i mevcudad ekmelüt tahiyyat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı olan Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ruhu tayyibelerine hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. İlk atamız Hz. Adem ve bizim ahiri sevgili Peygamberimiz(SAV) arasında her ne kadar Peygamber geldi ve geçti ise cümlesinin ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Yer altında kalmış nesilleri kesilmiş, bir fatihaya muhtaç kalmış Pazartesi ve Cuma günleri kabirlerinden kalkıp, aman ya Rabbi bize de bir fatiha yok mu? diyenlerin ruhlarına hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Yüzümüzün karasıyla kapına geldik, sen dualarımızı müstecap eyle ya Rabbi. Ömrümüz ahir olunca, baş yastığa konulunca, Azrail başımızın ucuna gelince iman selameti nasip eyle ya Rabbi. Bin bir ayak bir yere gelince, güneş bir mızrak boyu inince, hararet vücudu ve ciğerleri yakınca cümlemizi arşın gölgesinde gölgelenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kıyamet terazisi Mizan kurulunca, kıldan ince kılıçtan keskin sırat köprüsüne gelince, cehennem 70 bin zincirini koparıp halkın üzerine yürüyünce, bütün Peygamberler korkup secdeye gidip; “Nefsi, nefsi...” dediği vakit, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) cehenneme karşı yürüyüp; “Dur ya cehennem, oğlum İbrahim, kızım Fatıma sana feda olsun. İlla ümmetim... İlla ümmetim...” dediği vakit, cümlemizi inayet ve lütfu hidayet eyle ya Rabbi. İstediğini istediğine veren ve istediği zaman alma kuvvetine sahip olan Allah’ım... Sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, gece sabahlara kadar uyumayıp Allah Allah diyerek manevi kirlerini göz yaşlarıyla yıkayan aşıklar hürmetine işlediğimiz günahlarımızı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin diyen dillerimizi nar-ı cehenneminden uzak eyle ya Rabbi. Şu anda, el açan kardeşlerimizin dualarını makbul eyle ya Rabbi. Bizlere fakirlik gelmeden evvel zenginliği, meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden evvel geçliğin, hastalık gelmeden evvel sıhhatin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hakk kelamı bilmeyen cahil olur, sureta insan ise manada hayvan olur, bizleri onlardan eyleme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur’an da her ne kadar eksiğimiz ve kusurumuz varsa, meleklerinle tamam edip yevmi cezada şikayetinden emin eyle ya Rabbi. Biz dua etmesini bilmiyoruz, Peygamberimiz (SAV) nasıl dua etti ise bizim de dualarımız onun duası gibi makbul eyle ya Rabbi. Şu anda zulüm çeken kardeşlerimizi koru ve onların dualarını makbul eyle ya Rabbi. Kıldığımız namazları mahşer gününde eski bir paçavra gibi yüzümüze vurma, ilahi ya Rabbi; yaptığımız duaları Mekke-i mükerremede Medine-i münevvere de ravza-i mutahhara da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi.

Nefisten şeytandan sana sığındık

Aciz kullarına yardın et ya Rabbi

Uzun zaman şer ateşiyle yandık

Şu fitne zamanda bir medet ya Rabbi...

Bir hakikat için çeksem bin çile

Dağlasalar bizi kızgın şiş ile

99 köyden kovsalar bile

Doğru söylemeyi nasip et ya Rabbi...

Camidir evimiz mukaddestir durağımız

Ömrümüzün sonunda er geç varacağız

Nasıl olsa sana kavuşacağız

Secde de ömrümüze son ver Allah’ım...

Nasip eyle ya Rab kavuşmayı yarin yaranına

Gel yetiş ya Muhammed bizlerin imdadına

Asuman kan ağlıyor bir çare feryadına

İsmi Azam hürmetine dualarımızı kabul et ya Rabbi...

 

Ey Rabbimiz! Bizi Kur’an ziynetiyle beze, Kur’an’ın Keremiyle bize ikram et, bizi Kur’an’ın şerefiyle şereflendir. Bize Kur’an kaftanını giydir, bizi Kur’an şefaatiyle de cennete koy, bize her türlü dünya belasından ahiret azabından Kur’an hürmetine afiyet ihsan eyle.

Ey Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Ümmeti Muhammed’in tamamına merhamet eyle. Ey Rabbimiz! Fazl-u Kereminle Kur’anı’ı bize dünyada, yoldaş kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat köprüsü üzerindeyken nur, ateşten koruyacak perde, cennete ulaşıncaya kadar refik, hayırların tamamına erdirecek delil ve imam kıl ya Kerim.

Ey Rabbimiz! Kur’an’ın hidayetiyle bize hidayet et. Kur’an’ın kerametiyle bizi ateşlerden koru. Kur’an’ın fazlıyla derecelerimizi yükselt. Kur’an’ın tilaveti hürmetine günahlarımızı ört.

Ey Fazl ve ihsan sahibi olan Rabbimiz! Kur’an’ın hürmetine kalplerimizi pak eyle, ayıplarımızı ört, hastalıklarımıza şifa ver, bize borçlarımızı ödeme kolaylığı nasip et, yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yükselt, babalarımıza rahmet, analarımıza mağfiret eyle, dinimizi ve dünyamızı ıslah et, düşmanlarımızı kahret, ailemizi, mallarımızı, topraklarımızı, her türlü hastalıktan ve beladan koru, ayaklarımız senin dininde sabit kıl ve kafirler karşısında yardımını bizden esirgeme.

Ey Rabbimiz! Okuduğumuz Kur’an’ın sevabını ve nurunu Peygamber efendimiz(SAV)in pak ruhuna, gelmiş-geçmiş tüm nebi ve resullerin ruhlarına, enbiya-i kiramın yakınlarının çocuklarının, hanımlarının, arkadaşlarının, tabiilerinin ve tüm zürriyetlerinin ruhlarına ve ayrıca babalarımızın analarımızın, çocuklarımızın, kız ve erkek kardeşlerimizin, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, hocalarımızın hocalarının, meşayihimizin, üzerimizde hakları olan her kesin erkek-kadın mü’min ve Müslimlerden hayatta olan veya vefat etmiş bulunanları ruhlarına ulaştır ya Rabbi.

 

İlahi! Hamdini sözümüze ser taç ettik

Zikrini kalbimize Miraç ettik

Kitabını kendimize minhaç ettik

Biz yoktuk var ettin

Varlığından haberdar ettin

Aşkınla gönlümüzü bi karar ettin

İnayetine sığındık kapına geldik

Hidayetine sığındık lütfuna geldik

Kulluk edemedik affına geldik

Şaşırtma bize doğruyu söylet

Neş’eni duyur hakikati öğret

Sen duyurmazsan biz duyamayız

Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz

Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz

Sevdir bize hep sevdiklerini

Yerdir bize hep yerdiklerini

Yar et bize erdirdiklerini

Sevdin Habibini kainata sevdirdin

Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin

Makamı İbrahim’den makamı Mahmud’a erdirdin

Serveti asfiya kıldın

Hatem-i enbiya kıldın

Muhammed Mustafa kıldın

Salatü selam tahiyyetü ikram her türlü ihtimam ona alü eshabü etbaına ya Rab. Amin...

Sübhane rabbike rabbil izzeti emma yasufün, ve selamün alelmün ruselin, ve elhamdülüllahi rabbülalemin... El fatiha...