Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

نكته‌ها

صفحه كليد فارسي فعال نشده است

تغيير تاريخ سيستم از هجري شمسي به ميلادي و برعكس

فعال كردن تاريخ هجري شمسي در برنامه‌ي Access 97

فعال كردن تاريخ هجري شمسي در برنامه‌ي Excel 97

نصب Microsoft Project 98

تاريخ هجري شمسي در پاصفحه يا سرصفحه‌ي برنامه‌هاي Word 97 و Excel 97

برنامه‌ي نصب پارسا 99 بعد از اجرا، بلافاصله خارج مي‌شود

نكته‌هاي استفاده از IPT 4.0

تبديل پرونده‌هاي زرنگار به ويندوز مايكروسافت (پارسا 99)

تبديل پرونده‌هاي ويندوز سينا و همگام به ويندوز مايكروسافت (پارسا 99)

ويندوز 98 عربي، هنگام نصب قفل مي‌كند

مرتب سازي بر حسب الفباي فارسي در Access

حذف فاصله‌ي اضافي بين حرف‌ها در Photoshop 5

مشكل فرستادن دورنگار فارسي

ديدن صفحات وب فارسي روي ويندوزهاي انگليسي

منوهاي فارسي در Visual Basic

مشكل اجراي CDهاي چندرسانه‌اي (Multimedia)

مشكلات چاپ متن فارسي

قطع شدن ارتباط تلفن هنگام آوردن پرونده از روي اينترنت

تشخيص نگارش پارسا 99

اجراي سريع برنامه‌هاي كمكي پارسا 99

ارسال دورنگار متن‌هاي داراي جدول از برنامه‌ي Word 97

رفع برخي از مشكلات IE 4 با نصب كردن IE 5

راهنماي پارسا 99 - راهنماي ويندوز 98


صفحه كليد فارسي فعال نشده است

ابتداي صفحه

ممكن است هنگام نصب ويندوز 98 عربي صفحه كليد «102 كليدي» را انتخاب كرده باشيد. چون پارسا 99 فقط صفحه كليد «101 كليدي» را فارسي مي‌كند، بايد صفحه كليد خود را تغيير دهيد. براي اين كار به مركز كنترل رفته و روي شمايل (Keyboard) كليك كنيد. پنجره‌ي Keyboard Properties (مشخصات صفحه‌كليد) ظاهر خواهد شد. به سربرگ Language (زبان‌) برويد.

روي مورد (Farsi (IRAN برويد و دكمه‌ي Properties رافشار دهيد، پنجره‌ي Language Properties (مشخصات زبان) ظاهر مي‌شود. از ليست صفحه كليدها، صفحه كليد Farsi (IRAN) 101 Keys را انتخاب كنيد. و دكمه‌ي OK را در هر دو پنجره فشار دهيد تا پنجره‌ي Keyboard Properties بسته شود. (در اين قسمت ممكن است كه برنامه از شما CDي ويندوز 98 عربي را درخواست كند)

اكنون با نصب مجدد پارسا 99 صفحه كليد فارسي فعال خواهد شد.

ابتداي صفحه


تغيير تاريخ سيستم از هجري شمسي به ميلادي و برعكس

ابتداي صفحه

بعد از نصب پارسا 99 تاريخ سيستم به هجري شمسي تبديل خواهد شد. در صورتيكه مي‌خواهيد تاريخ سيستم را به ميلادي تبديل كنيد، يا از ميلادي به هجري شمسي برگردانيد بايد مراحل زير را انجام دهيد:

ابتدا به مركز كنترل رفته و روي شمايل (Regional Settings) كليك كنيد. پنجره‌ي Regional Settings Properties (مشخصات تنظيمات محلي) ظاهر خواهد شد. به سربرگ Date (تاريخ) برويد.

در قسمت Calendar Type (نوع تقويم) مورد Hijri Calendar را براي فعال كردن تاريخ هجري شمسي و مورد (Gregorian Calendar (English را براي فعال كردن تاريخ ميلادي انتخاب كنيد.

اين انتخاب بر روي موارد زير تأثير خواهد داشت:

نمايش تاريخ برروي ساعت در سيني نوار ابزار.
ديدن تاريخ ساختن و آخرين تغيير پرونده‌ها.
در زبان‌هاي برنامه نويسي كه براي نمايش تاريخ از تاريخ پيش گزيده‌ي سيستم استفاده مي‌كنند.
در برنامه‌ي Outlook.
در تمام برنامه‌هايي كه براي نمايش تاريخ از تنظيمات ويندوز استفاده مي‌كنند.

توجه: اين انتخاب هيچ تأثيري در برنامه‌هاي Access ،Excel ،Word و MS Project نخواهد داشت.

ابتداي صفحه


فعال كردن تاريخ هجري شمسي در برنامه‌ي Access 97

ابتداي صفحه

براي فعال كردن تاريخ هجري شمسي در برنامه‌ي Access 97 ابتدا بايد بانك اطلاعاتي موردنظر را باز كرده باشيد سپس مراحل زير را دنبال كنيد.

از منوي Tools (ابزار) مورد ...Startup را انتخاب كنيد. تا پنجره‌ي Startup ظاهر شود.
دكمه‌ي <<Advanced (پيشرفته) را فشار دهيد تا مورد‌هاي جديدي به پايين پنجره اضافه شود.
با انتخاب كردن مورد Hijri Calendar (تاريخ هجري)، تمام جزءهاي از نوع تاريخ‌ در بانك اطلاعاتي به معادل هجري شمسي نشان داده خواهند شد و ورود اطلاعات نيز به هجري شمسي انجام خواهد شد.

براي برگردان تاريخ‌ به ميلادي كافي است كه مورد Hijri Calendar را از حالت انتخاب شده خارج كنيد.

ابتداي صفحه


فعال كردن تاريخ هجري شمسي در برنامه‌ي Excel 97

ابتداي صفحه

در برنامه‌ي Excel بر خلاف برنامه‌ي Access نوع تقويم براي نمايش تاريخ در هر خانه به تنهايي قابل تعريف است.

براي تعيين تقويم جهت نمايش تاريخ در يك يا چند خانه (سلول)، ابتدا خانه يا خانه‌هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.
از منوي Format (قالب)، مورد ...Cells (خانه‌ها) را انتخاب كنيد. تا پنجره‌ي Format Cells ظاهر شود.
در سربرگ Number قسمت Category (موضوع)، مورد Custom را انتخاب كنيد.

در قسمت ‍Type (نوع) قالبي را كه مي‌خواهيد تاريخ متناسب با آن نشان داده شود وارد كنيد. (براي توضيحات بيشتر در اين مورد مي‌توانيد به راهنماي برنامه‌ي Excel مراجعه كنيد)

حالا براي اينكه اين تاريخ با تقويم هجري شمسي نشان داده شود بايد در ابتداي آن عبارت B2 را وارد كنيد. (مطابق شكل)

در صورتيكه مي‌خواهيد نام ماه‌ها به انگليسي نوشته شود مانند «January» به جاي «ژانويه» بايد در ابتداي قالب تاريخ عبارت B1 را وارد كنيد.

ابتداي صفحه


نصب Microsoft Project 98

ابتداي صفحه

دقت كنيد كه Ms Project فقط نسخه‌ي انگليسي دارد و نسخه‌ي عربي (كه بتوان روي ويندوز فارسي استفاده كرد) عرضه نشده است.

برخي پرونده‌ها كه با اين برنامه عرضه مي‌شوند با MS Office 97 مشترك هستند، ولي فقط زبان انگليسي را پشتيباني مي‌كنند. و در صورتيكه MS Project 98 را نصب كنيد، برخي از امكانات فارسي MS Office 97 دچار مشكل خواهد شد. در صورتيكه از MS Office 97 استفاده مي‌كنيد، بايد براي جلوگيري از بروز اين مشكلات، قبل از نصب MS Project 98 مراحل زير را انجام دهيد:

ابتدا محل پرونده‌ي MSO97.DLL را بر روي كامپيوتر خود پيدا كنيد. (در صورتيكه MS Office 97 را در پوشه‌ي پيش‌گزيده‌ي خودش نصب كرده باشيد اين پرونده بايد در پوشه‌ي «C:\program files\Microsoft Office\Office» قرار داشته باشد.
از اين پرونده يك كپي با نام MSO97.ORG تهيه كنيد.

حالا MS Project 98 را نصب كنيد. و بعد از پايان نصب مراحل زير را نيز انجام دهيد.

از منوي شروع، مورد ...Shut Down و سپس مورد Restart in MS-DOS mode را انتخاب كنيد. و دكمه‌ي OK را فشار دهيد.
پرونده‌ي MSO97.ORG را روي MSO97.DLL كپي كنيد. اكنون مي‌توانيد وارد ويندوز شويد.

نكته: دقت كنيد كه MS Office 97 بايد قبل از MS Project 98 نصب شده باشد.

شركت نرم‌افزاري فرازان پيشرو در ارايه‌ي خدمات و نرم‌افزارهاي كنترل پروژه، نرم‌افزارهاي فارسي شده‌ي Project Scheduler نگارش‌هاي 6 و 7.6 و MS Project نگارش‌هاي 4 و 98 را عرضه مي‌كند.

ابتداي صفحه


تاريخ هجري شمسي در پاصفحه و سرصفحه‌ي برنامه‌هاي Word 97 و Excel 97

ابتداي صفحه

در برنامه‌ي Excel 97 امكان اينكه تاريخ روز به صورت خودكار و با تقويم شمسي در سرصفحه يا پاصفحه نوشته شود وجود ندارد. براي اين كار بايد تاريخ را به صورت دستي در اين قسمت‌ها نوشت.

در برنامه‌ي Word 97 براي نمايش تاريخ شمسي در سر صفحه و پا صفحه بايد بعد از درج تاريخ در اين قسمت‌ها به وضعيت ويرايش قالب وارد شويد و سپس عبارت «H\» را به انتهاي قالب تاريخ و قبل از علامت «{» اضافه كنيد.

ابتداي صفحه


برنامه‌ي نصب پارسا 99 بعد از اجرا، بلافاصله خارج مي‌شود

ابتداي صفحه

برنامه‌ي نصب پارسا 99 بعد از اجرا در صورتيكه نتواند CDي اصل برنامه را پيدا كند يا اين كه تشخيص دهد CD اصل نيست. با نشان دادن پيغامي يا در برخي موارد بدون دادن پيغام خارج مي‌شود. در صورتيكه از CDي اصل استفاده مي‌كنيد، اين اتفاق ممكن است چند دليل داشته باشد.

 

ديسك گردان CD بايد مستقيماً به دستگاه متصل باشد. برنامه‌ي نصب را نمي‌توان از روي ديسك گردان CD كه روي كامپيوتر ديگري قرار دارد و در شبكه به اشتراك گذاشته شده است اجرا كرد. همچنين از ديسك گردان‌هايي كه از طريق Printer port (درگاه موازي يا چاپگر) به كامپيوتر متصل باشند.

ديسك گردان CD بايد از طريق خود ويندوز 98 شناخته شده باشد. در صورتيكه برنامه‌ي MSCDEX اجرا شده باشد (از طريق Autoexec.bat) تشخيص اصل بودن CD توسط برنامه‌ي نصب امكان پذير نخواهد بود. براي رفع اين مشكل بايد دستور MSCDEX از پرونده‌ي Autoexec.bat حذف شود و بعد از راه‌اندازي مجدد دستگاه، درايورهاي مخصوص برد مادر يا كنترلر IDE را روي ويندوز نصب كنيد.

دليل ديگر ممكن است به خاطر تغييرات برخي برنامه‌ها در Registery باشد. براي اطمينان از درست بودن اين مورد بايد برنامه‌ي Regedit را اجرا كنيد و مطمئن شويد كه در شاخه‌ي «HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version» براي نام «Version» مقدار «Windows 98» نوشته شده باشد. (اين مورد براي پارسا 99 نگارش 1.40 به بعد لازم نيست.)

ابتداي صفحه


نكته‌هاي استفاده از IPT 4.0

ابتداي صفحه

برنامه‌ي IPT براي برنامه‌هايي تهيه شده است كه زبان فارسي (در واقع زبان عربي) را پشتيباني نمي‌كنند و قرار است كه فقط در اين گونه برنامه‌ها استفاده شود، بنابراين موضوع و بنا به دلايل فني، مجموعه حروف IPT با ويندوز فارسي متفاوت است و نوشته‌هاي ويندوز و IPT به جاي يكديگر قابل استفاده نيستند.

برنامه‌ي IPT فقط در برنامه‌هايي قابل استفاده است كه به هيچ عنوان توانايي استفاده از امكانات فارسي ويندوز را نداشته باشند، مانند Autocad و يا Freehand. و در برنامه‌هايي كه مي‌توانند از امكانات فارسي ويندوز استفاده كنند نبايد از برنامه‌ي IPT استفاده كرد. (مانند نسخه‌ي عربي Photoshop يا Word)

برنامه‌ي IPT فقط در برنامه‌هايي قابل استفاده است كه بتوانند از امكانات Copy و Paste براي متن استفاده كنند.

برخي برنامه‌ها مانند 3D Studio Max و Freehand متن را در پنجره‌اي جداگانه ويرايش كرده و سپس به صفحه‌ي اصلي منتقل مي‌كنند. در اين گونه برنامه‌ها ممكن است متن در حال ويرايش به صورت فارسي ديده نشود، ولي پس از انتقال به صفحه‌ي اصليِ كار، نوشته‌ها به فارسي نشان داده خواهند شد. فقط بايد دقت كنيد براي اين گونه نوشته‌ها از قلم‌هايي استفاده كنيد كه نام آنها با .IPT شروع مي‌شود.

در IPT كليدهايي با عنوان «فاصله‌ي كوتاه» و «اتصال كوتاه» در نظر گرفته شده‌اند. همانطور كه از نام اين كليدها مشخص است عمل فاصله و اتصال كشيده را انجام مي‌دهند با اين تفاوت كه طول آنها كمتر از يك فاصله يا يك اتصال كامل است. از اين كليدها مي‌توان براي تراز كردن متن‌ها يا بلند و كوتاه كردن طول يك خط به مقدار كم استفاده كرد. براي ديدن محل اين دو كليد روي صفحه كليد، در برنامه‌ي IPT از منوي Tools مورد ...Keyboard map را اجرا كنيد. با كليك كردن روي شكل كليد Shift و سپس بردن نشانگر موش روي كليدها SS و SC مي‌توانيد اين كليدها را پيدا كنيد.

براي انتقال متن به برنامه‌ي مقصد در بيشتر برنامه‌ها مي‌توانيد به جاي انتخاب Paste از منو، از كليد Ctrl+V نيز استفاده كنيد.

ابتداي صفحه


تبديل پرونده‌هاي زرنگار به ويندوز مايكروسافت (پارسا 99)

ابتداي صفحه

براي تبديل پرونده‌هاي زرنگار بايد مراحل زير را انجام دهيد:

ابتدا پرونده‌ي مورد نظر خود را در برنامه‌ زرنگار بخوانيد، سپس از منوي پرونده مورد ضبط با نام را انتخاب كنيد.
و پرونده‌ي خود را با قالب پارادكس ضبط كنيد.

حال با كمك برنامه‌ي مبدل پرونده مي‌توانيد پرونده‌هاي خود را به استاندارد ويندوز مايكروسافت تبديل كرده و در برنامه‌هاي فارسي تحت ويندوز استفاده كنيد.

با اين كار صفحه بندي پرونده‌ها از بين خواهد رفت و در ويندوز بايد صفحه بندي متن مجدداً انجام شود.

ابتداي صفحه


تبديل پرونده‌هاي ويندوز سينا و همگام به ويندوز مايكروسافت (پارسا 99)

ابتداي صفحه

براي اينكار بايد پرونده‌هاي خود را در برنامه‌ي Word بخوانيد. و آنها را با قالب جديد (RTF (Rich Text Format ضبط با نام كنيد. حال اين پرونده‌هاي از نوع RTF را مي‌توانيد به راحتي توسط مبدل پرونده به سيستم قابل استفاده در پارسا (يا كليه‌ي ويندوزهاي با استاندارد مايكروسافت) تبديل كنيد.

با اين روش، تمام اطلاعات مربوط به صفحه بندي و جدول‌ها حفظ خواهد شد. ولي باز هم توصيه مي‌شود كه حتماً پرونده‌هاي تبديل شده را براي اطمينان بيشتر يك بار مرور كنيد.

ابتداي صفحه


ويندوز 98 عربي هنگام نصب قفل مي‌كند

ابتداي صفحه

در برخي موارد مشاهده شده است كه هنگام نصب ويندوز 98 عربي در قسمت تشخيص سخت افزار، قفل مي‌كند. اين مشكل به خاطر عدم سازگاري تشخيص سخت‌افزار ويندوز 98 با موش هاي 3 كليدي است.

براي جلوگيري از اين مشكل مي‌توانيد 2 كار انجام دهيد:

موش خود را در وضعيت 2 كليدي قرار دهيد و نصب ويندوز 98 را از ابتدا انجام دهيد.

موش خود را از دستگاه جدا كرده، نصب ويندوز 98 را از ابتدا انجام دهيد. پس از پايان نصب ويندوز 98 موش خود را به دستگاه متصل كنيد.

ابتداي صفحه


مرتب سازي برحسب الفباي فارسي در Access

ابتداي صفحه

بايد توجه داشته باشيد كه مرتب سازي بر حسب الفباي فارسي در برنامه‌هاي بانك اطلاعاتي مانند Access در خود برنامه انجام نمي‌شود. بلكه در موتور بانك اطلاعاتي (Database Engine) انجام مي‌شود. در صورتيكه از برنامه‌ي Access به صورت محلي (Local) استفاده مي‌كنيد (در اين حالت Access از موتور داخلي خودش استفاده مي‌كند)، مشكلي از نظر مرتب سازي بر حسب الفباي فارسي در پارسا 99 نخواهيد داشت. ولي درصورتيكه از موتورهاي ديگري مانند Oracle يا SQL استفاده مي‌كنيد، بايد ترتيب الفبايي براي مرتب سازي الفباي فارسي را در آن موتورها اصلاح كنيد.
برخي موتورها مانند SQL به كاربر اجازه مي‌دهند كه ترتيب الفبايي حروف را مشخص كند.

درصورتيكه قبلاً با Access (نسخه‌هاي قديمي يا روي ويندوزها ديگر) بانك اطلاعاتي ساخته‌ايد، و اكنون از آن پرونده‌ها روي پارسا 99 استفاده مي‌كنيد و در مرتب سازي برحسب الفباي فارسي مشكل داريد بايد مراحل زير را براي رفع اين مشكل انجام دهيد.

بانك اطلاعاتي مورد نظر خود را در برنامه‌ي Access باز كنيد.
از منوي Tools (ابزار)، زيرمنوي Database Utilities (ابزارهاي بانك اطلاعاتي) را انتخاب كنيد.
مورد Compact Database را انتخاب كنيد. بعد از پايان بازسازي بانك اطلاعاتي مشكل مرتب سازي بر حسب الفبا برطرف خواهد شد.

ابتداي صفحه


حذف فاصله‌ي اضافي بين حرف‌ها در Photoshop 5

ابتداي صفحه

در برخي برنامه‌هاي طراحي فاصله‌ي بين حرف‌ها قابل تنظيم است. و به علت اينكه حرف‌هاي انگليسي به هم نمي‌چسبند اين كار نه تنها مشكلي ايجاد نمي‌كند بلكه متن را زيباتر نيز مي‌كند. ولي در نوشته‌هاي فارسي به علت اينكه حرف‌ها به هم مي‌چسبند فاصله‌ي بين حرف‌ها باعث زشتي متن خواهد شد.

براي رفع اين مشكل در برنامه‌ي Photoshop 5، بايد هنگام ويرايش متن در پنجره‌ي Type Tool مقدار Tracking را براي تمام نوشته‌هاي فارسي مقدار 0 قرار دهيد يا حتي در صورت نياز در برخي موار مقدار منفي (كمتر از صفر) قرار دهيد، تا فاصله‌ي بين حرف‌هاي فارسي از بين برود.

ساير برنامه‌هاي گرافيكي و طراحي نيز بايد تنظيم‌هايي براي اين كار داشته باشند.

ابتداي صفحه


مشكل فرستادن دورنگار فارسي

ابتداي صفحه

بر خلاف آنچه كه بيشتر كاربران فكر مي‌كنند، مشكل فرستادن دورنگار فارسي به ويندوز مربوط نمي‌شود. بلكه اين مشكل از برنامه‌ي فرستنده‌ي دورنگار است.

از بين اين گونه برنامه‌ها، برنامه‌ي WinFax Pro آزمايش شده، و نسخه‌هاي 8.03 و بالاتر اين برنامه براي فرستادن دورنگار فارسي مشكلي ندارند. درصورتيكه اين برنامه با كارت Fax/Modem دستگاه نيز مشكلي نداشته باشد، مي‌توان از آن براي فرستادن دورنگار فارسي استفاده كرد.

بر روي CDي پارسا 99 نسخه‌هاي 1.30 و 1.31 برنامه‌ي WinFax Pro نسخه‌ي 8 و برنامه‌ي ارتقاي آن به نسخه‌ي 8.03 در شاخه‌ي Tools\WinFax\ قرار دارد.
(دقت كنيد كه حتماً ارتقاي آن به نسخه‌ي 8.03 را از شاخه‌ي Tools\WinFax\Upgrade.803\ اجرا كنيد.)

بر روي CDي پارسا 99 نسخه‌ي 1.40 برنامه‌ي WinFax Pro نسخه‌ي 9 در شاخه‌ي Tools\WinFax\ قرار دارد. براي نصب اين برنامه بايد Setup.exe را از پوشه‌ي Tools\WinFax\Disk1\ را اجرا كنيد.

توجه: نه تنها برنامه‌هاي فرستادن دورنگار بلكه برخي درايورهاي چاپگرها نيز در چاپ متن‌هاي فارسي (به طوركلي عربي) مشكل دارند. براي رفع اين مشكل بايد نسخه‌ي جديدتر درايور مربوطه را كه براي ويندوز عربي اصلاح شده باشد، بر روي ويندوز نصب كرد.

ابتداي صفحه


ديدن صفحات وب فارسي روي ويندوزهاي انگليسي

ابتداي صفحه

امكان ديدن صفحات فارسي وب روي ويندوز انگليسي مشكلي بوده كه تمام توليد كنندگان صفحات وب با آن درگير بوده‌اند و هركدام راه‌حل نه چندان جالب و مناسبي را براي آن ارايه كرده‌اند.

خوشبختانه با آمدن Internet Explorer 5 به بازار، اين مشكل به راحتي حل شده است. شركت مايكروسافت، IE5 را براي تمام ويندوزها به طور يكپارچه طراحي كرده‌ است به طوري كه ديگر نيازي نيست تا براي ويندوز فارسي (عربي) نسخه‌اي خاص از IE5 تهيه شود. بلكه داخل خود IE5 قسمتي براي پشتيباني زبان‌هاي مختلف در نظر گرفته شده است، از جمله زبان عربي. در صورتيكه IE5 با پشتيباني زبان عربي برروي ويندوز انگليسي نصب شود مي‌توان صفحات فارسي (مانند صفحات اين راهنما) را به راحتي مشاهده كرد. براي تكميل كار و زيبايي بيشتر، فقط كافي است قلم‌هايي كه در صفحات مورد نظر استفاده شده‌اند نيز در ويندوز انگليسي نصب شوند.

برنامه‌ي Internet Explorer 5 با پشتيباني عربي آن بر روي CDي پارسا 99 نسخه‌هاي 1.31 به بعد در شاخه‌ي Tools\IE5\ قرار دارد. براي نصب IE5، برنامه‌ي Ie5Setup را از داخل اين شاخه اجرا كنيد.

توجه: هنگام نصب IE 5، براي روش نصب، مورد Customize your browser و در قسمت انتخاب اجزاي مختلف براي نصب، مورد Arabic Text Display Support را حتماً انتخاب كنيد.

ابتداي صفحه


منوهاي فارسي در Visual Basic

ابتداي صفحه

اگر با Visual Basic برنامه مي‌نويسيد، و در برنامه‌ي خود منوي فارسي داريد. در صورتيكه بخواهيد برنامه‌ي نهايي را روي ويندوزي كه Visual Basic روي آن نصب نشده باشد، اجرا كنيد، در نمايش منوها دچار مشكل خواهيد شد. براي رفع اين مشكل بايد پرونده‌ي VBAME.DLL را نيز همراه با برنامه‌ي خود برروي ويندوزي كه قرار است برنامه را اجرا كند، كپي كنيد.

ابتداي صفحه


مشكل اجراي CDهاي چندرسانه‌اي (Multimedia)

ابتداي صفحه

برخي از CDهاي چندرسانه‌اي (نمايشي، آموزشي، اطلاع رساني و ...) بنا به دلايلي برروي ويندوز 98 عربي با مشكل يا در برخي موارد به هيچ وجه اجرا نمي‌شوند.

برخي از اين گونه نرم‌افزارها نوشته‌هايي را به فارسي نشان مي‌دهند: براي اينكه بتوانند برروي ويندوز انگليسي هم نوشته‌هاي فارسي را درست نشان بدهند،‌ معمولاً از روش‌هاي ابداعي خود يا روش‌هاي غير از استاندارد مايكروسافت استفاده مي‌كنند. كه بيشتر اين گونه روش‌ها، بنا به ساختار داخلي ويندوز عربي، برروي ويندوزهاي عربي به درستي كار نمي‌كنند. و نمي‌توانند نوشته‌هاي فارسي را بدرستي در تمام قسمت‌هاي برنامه نشان بدهند. براي رفع اين مشكل، شركت‌هاي توليد كننده‌ي اين گونه نرم‌افزارها بايد يا براي ويندوزهاي فارسي نسخه‌اي جداگانه تهيه كنند يا از روش‌هايي استفاده كنند كه با ويندوز فارسي (عربي) مشكلي نداشته باشد.

برخي از اين گونه نرم‌افزارها به طوركلي برروي ويندوز فارسي (عربي) اجرا نمي‌شوند: به اين دليل كه اين برنامه‌ها از قسمت‌هايي از ويندوز استفاده مي‌كنند كه برروي ويندوز انگليسي و ويندوز فارسي به كلي با هم متفاوت هستند. و در صورت بروز عدم سازگاري در اين قسمت، يا برنامه اجرا نمي‌شود يا در صورت اجرا با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد.

ابتداي صفحه


مشكل چاپ متن فارسي

ابتداي صفحه

برخي موارد در چاپ متن فارسي، نوشته‌هاي فارسي اصلاً چاپ نمي‌شوند و خالي است در حالي كه نوشته‌هاي انگليسي چاپ مي‌شوند.

اين مشكل معمولاً از درايور چاپگر است، كه با ويندوز فارسي (عربي) سازگاري ندارد. براي رفع اين مشكل بايد درايور ديگري براي چاپگرتان نصب كنيد. يا درايور جديدتري كه مشكلات سازگاري با ويندوز فارسي در آن رفع شده باشد را نصب كنيد. (در صورتيكه از طرف شركت سازنده‌ي چاپگر تهيه شده باشد)

اين مشكل در فرستادن دورنگار فارسي بيشتر مشاهده شده است. (برنامه‌ي دورنگار از نظر ويندوز نوعي درايور چاپگر محسوب مي‌شود) براي رفع مشكل دورنگار فارسي قسمت مشكل فرستادن دورنگار فارسي را ببينيد.

ابتداي صفحه


قطع شدن ارتباط تلفن هنگام آوردن پرونده از روي اينترنت

ابتداي صفحه

درصورتيكه با آوردن پرونده‌هاي بزرگ از روي اينترنت مشكل داريد، مي‌توانيد از برنامه‌ي Get Right استفاده كنيد. اين برنامه اين امكان را به شما مي‌دهد كه در صورت قطع ارتباط، اطلاعات پرونده را حفظ مي‌كند تا در برقراري ارتباط بعدي نسبت به آوردن ادامه‌ي پرونده اقدام كند. اين عمل درصورتي ممكن است كه سايتي كه پرونده را از روي آن مي‌آوريد اجازه‌ي اين كار را به شما بدهد.

اين برنامه را مي‌توانيد از روي CDي پارسا 99 (نسخه‌ي 1.40 به بعد)، و از داخل پوشه‌ي Tools\GetRight\ نصب كنيد.

ابتداي صفحه


تشخيص نگارش پارسا 99

ابتداي صفحه

در نگارش‌هاي 1.30 به بعد پارسا 99، بر روي CD پرونده‌اي با نام Readme.txt قرار دارد كه نگارش پارسا 99 در آن نوشته شده است. براي ديدن محتويات اين پرونده، روي درايو CD رفته، مورد جستجو در CD را انتخاب كنيد. سپس روي شمايل Readme.txt كليك كنيد تا محتويات آن نشان داده شود.

جلوي عبارت Version نگارش پارسا 99 و جلوي عبارت Date تاريخ تهيه‌ي آن نوشته شده است.

ابتداي صفحه


اجراي سريع برنامه‌هاي كمكي پارسا 99

ابتداي صفحه

براي اجراي سريع برنامه‌هاي مبدل پرونده، صفحه كليد، جعبه ابزار و IPT مي‌توانيد از كليدهاي زير استفاده كنيد:

Alt+Ctrl+P

=

جعبه ابزار

Alt+Ctrl+I

=

IPT 4.0

Alt+Ctrl+K

=

صفحه كليد

Alt+Ctrl+C

=

مبدل پرونده

نكته: در صورتي مي‌توان از اين كليدها استفاده كرد كه به عنوان Shortcut key براي برنامه‌ي ديگري تعريف نشده باشند.

ابتداي صفحه


ارسال دورنگار متن‌هاي داراي جدول از برنامه‌ي Word 97

ابتداي صفحه

در.برخي موارد برنامه‌ي Word 97 هنگام ارسال دورنگار متن‌هايي كه جدول دارند، محتويات خانه‌هاي جدول را خراب مي‌كند.

براي رفع اين مشكل بايد در برنامه‌ي Word از منوي Tools (ابزار) مورد ...Options (تنظيمات) را انتخاب كنيد تا پنجره‌ي Options ظاهر شود.
به سربرگ Compatibility (سازگاري) رفته و در قسمت Options مورد «Use printer metrics to lay out document» را انتخاب كنيد تا فعال شود.
دكمه‌ي OK را كليك كنيد تا ضمن اعمال تغييرات،‌پنجره‌ي Options نيز بسته شود.

حالا مي‌توانيد متني را داراي جدول است با دورنگار ارسال كنيد.

نكته: اين كار در صورت نياز بايد براي هر پرونده انجام شود. در صورتيكه مي‌خواهيد اين مورد هميشه انتخاب شده باشد، بايد در پرونده‌ي Templateي كه از آن استفاده مي‌كنيد، اين تغيير را اعمال كنيد. مانند: Anormal.dot

ابتداي صفحه


رفع برخي از مشكلات IE 4 با نصب كردن IE 5

ابتداي صفحه

مرورگر Internet Explorer 4 در برخي موارد مشكلاتي دارد از جمله در ارتباطات بين صفحات با حجم زياد. و نمايش اعداد به انگليسي به جاي فارسي. كه اين مشكلات در IE 5 رفع شده است. و در ضمن امكانات بسيار مفيدي نيز به آن اضافه شده است.

بر روي CDي پارسا99 نگارش‌هاي 1.31 و بالاتر، مرورگر Internet Explorer 5 با پشتيباني زبان عربي كپي شده‌ است. براي نصبIE5 برنامه‌ي ie5setup.exe را از پوشه‌ي Tools\IE5\ اجرا كنيد.
بعد از نصب IE5 بايد فارسي ساز
پارسا99 مجدداً نصب شود،‌ تا مراحل فارسي سازي براي اين نسخه از مرورگر IE نيز انجام شود.

نكته: اين نسخه از IE5 (با پشتيباني عربي آن) برروي تمام نسخه‌هاي ويندوز 98 از جمله عربي و انگليسي قابل نصب است.

توجه: هنگام نصب IE 5، براي روش نصب، مورد Customize your browser و در قسمت انتخاب اجزاي مختلف براي نصب، مورد Arabic Text Display Support را حتماً انتخاب كنيد.

ابتداي صفحه


ابتداي صفحه - راهنماي پارسا 99 - راهنماي ويندوز 98

كليه‌ي حقوق برنامه‌ي پارسا 99 متعلق به شركت برنا رايانه است.