Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

(IPT 4 (Intelligent Persian Typist

معرفي IPT 4

روش اجراي برنامه

روش كار برنامه

پيش نمايش

انتخاب متن

بُرش - Cut

كپي - Copy

دكمه‌ي كپي - Copy

فراخواني ‌- Paste

حذف ‌- Clear

انتخاب همه ‌- Select All

فراخواني و تبديل - Paste & Convert

طرح صفحه كليد - ...Keybo-ad Map 

هميشه رو - Always on top 

كوچك شدن در كپي - Minimized on Copy 

راهنما - Help

معرفي - About

راهنماي پارسا 99 - راهنماي ويندوز 98


معرفي IPT 4

ابتداي صفحه

از آنجايي كه در ويندوز 98 فارسي مي‌توان در برنامه‌هاي مختلف فارسي نوشت، ولي هنوز برنامه‌هاي زيادي هستند كه فقط براي ويندوز انگليسي طراحي شده‌اند و نمي‌توانند از قابليت‌هاي فارسي ويندوز استفاده كنند. برنامه‌هاي طراحي مانند Photo Shop, FreeHand, Corel Draw, AutoCad, 3D Studio Max از اين گونه‌اند. برنامه‌ي IPT ابزاري است كه شما را قادر مي‌سازد تا در برنامه‌هايي كه نمي‌توانند از امكانات فارسي ويندوز استفاده ‌كنند فارسي بنويسيد.

توجه: برنامه‌ي IPT فقط براي استفاده در برنامه‌هايي كه امكانات فارسي را پشتيباني نمي‌كنند، طراحي شده است. در برنامه‌هايي كه توانايي استفاده از امكانات فارسي وجود دارد، از IPT استفاده نكنيد.

برنامه‌ي IPT 4 نسخه‌ي كوچك شده‌ي IPT 3 است كه براي ويندوز NT و ويندوز 95 انگليسي طراحي شده بود.

از برتري‌هاي IPT نسبت به برنامه‌هاي مشابه به طور خلاصه مي‌توان گفت: IPT به شما اجازه مي‌دهد بعد از اينكه متن خود را به برنامه‌اي، مانند FreeHand، منتقل كرديد، دوباره آن را به IPT برگردانده و ويرايش كنيد. يا اينكه مي‌توانيد پيش نمايشِ نوشته‌ي خود را با قلم دلخواه قبل از انتقال به برنامه‌ي نهايي مشاهده كنيد.

توسط IPT مي‌توانيد نوشته‌اي را كه با ويندوز فارسي نوشته‌ايد نيز به برنامه‌هاي دلخواه خود منتقل كنيد.

ابتداي صفحه


روش اجراي برنامه

ابتداي صفحه

براي اجراي برنامه به دو روش زير مي‌توانيد عمل كنيد:

از منوي شروع مورد Programs (برنامه‌ها) و سپس زيرمنوي Parsa Tools (ابزار پارسا) را انتخاب كنيد.حال برنامه‌ي IPT 4.0 را از منو انتخاب كنيد.

روي شمايل پارسا 99 در سيني ابزار نوار كار راست كليك كنيد و از منوي ظاهر شده مورد IPT 4.0 را انتخاب كنيد.

شكل ظاهري پنجره‌ي برنامه‌ي IPT به صورت زير است:

ابتداي صفحه


روش كار برنامه

ابتداي صفحه

روش كلي كار برنامه‌ي IPT به اين صورت است كه شما بايد نوشته‌ي خود را در پنجره‌ي اصلي IPT تايپ كنيد. سپس با استفاده از كليد، منو يا دكمه‌ي كپي آن را به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل كنيد.

حال بايد برنامه‌ي مورد نظر خود را فعال كرده و به قسمت ورود متن آن برويد و در آنجا با استفاده از كليد يا منوها، متن درون تخته‌ي برش (Clipboard) را بازيابي كرده (Paste) و به برنامه منتقل كنيد. شما مي‌توانيد قلم دلخواه خود را در برنامه‌ي مورد نظر قبل يا بعد از عمل انتقال انتخاب كنيد. ولي دقت كنيد قلمي را كه براي اين نوع نوشته‌ها مورد استفاده قرار مي‌دهيد، بايد از قلم‌هايي باشد كه نام آنها با «.IPT» شروع مي‌شود.

شما حتي مي‌توانيد متن خود را در برنامه‌هايي مانند WordPad بنويسيد ولي براي قابل استفاده بودن بايد حتماً به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل شده و با استفاده از دستور Paste & Convert به برنامه‌ي IPT منتقل شود. حال مي‌توانيد كارهايي كه در بالا گفته شد را انجام دهيد.

ابتداي صفحه


پيش نمايش

ابتداي صفحه

هنگامي كه در حال نوشتن متن خود در برنامه‌ي IPT هستيد مي‌توانيد شكل نوشته را با انتخاب قلم و اندازه‌ي آن به راحتي مشاهده كنيد و نيازي به انتقال آن به برنامه‌ي نهايي نيست. براي اين كار مورد Preview (پيش نمايش) را از منوي File انتخاب كنيد، تا قسمت جديدي به پايين پنجره‌ي IPT اضافه شود. مانند شكل زير:

توجه: قلم و اندازه‌ي انتخاب شده در اين پنجره فقط براي پيش نمايش بوده و به برنامه‌ي نهايي منتقل نمي‌شود، انتخاب قلم و اندازه بايد حتماً در برنامه‌ي نهايي انجام شود.

در صورتيكه اندازه‌ي نوشته از اندازه‌ي چهارچوب پيش نمايش بزرگتر شد مي‌توانيد با بردن اشاره‌گر ماوس به روي ناحيه‌ي پيش‌نمايش و فشار دادن كليد سمت چپ ماوس و حركت دادن آن به اطراف، قسمت‌هاي مختلف پيش‌نمايش را مشاهده كنيد.

براي پنهان كردن پيش نمايش و كوچك كردن پنجره‌ي IPT، دوباره مورد Preview (پيش‌نمايش) را از منوي File انتخاب كنيد.

براي آشكار يا پنهان كردن قسمت پيش‌نمايش مي‌توانيد از كليد Ctrl+P نيز استفاده كنيد.

برنامه‌ي IPT آشكار يا پنهان بودن قسمت پيش‌نمايش را به خاطر خواهد سپرد و در هر اجرا مطابق آخرين انتخاب شما اجرا خواهد شد.

ابتداي صفحه


انتخاب متن

ابتداي صفحه

براي بعضي موارد ممكن است لازم باشد كه قسمتي از نوشته را انتخاب كنيد. براي اين كار دو روش وجود دارد.

با استفاده از كليدهاي جهت‌دار، مكان‌نما را به شروع قسمتي كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد ببريد. كليد Shift را فشار دهيد و در حالي كه آن را پايين نگه داشته‌ايد با كليدهاي جهت‌دار مكان‌نما را به انتهاي قسمتي كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد ببريد. حالا مي‌توانيد كليد Shift را رها كنيد.

با استفاده از ماوس، اشاره‌گر ماوس را روي شروع قسمتي كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد ببريد. كليد سمت چپ ماوس را فشار داده و پايين نگه داريد و در همين حال اشاره‌گر ماوس را به انتهاي قسمتي كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد ببريد. حالا مي‌توانيد كليد سمت چپ ماوس را رها كنيد.

رنگ قسمت انتخاب شده تغيير كرده و برعكس رنگ معمولي نوشته خواهد شد. در شكل زير كلمه‌ي «فارسي» انتخاب شده است.

احتياط: هنگامي كه قسمتي از نوشته انتخاب شده است، اگر شروع به تايپ كردن كنيد، قسمت انتخاب شده حذف خواهد شد. و متن تايپ شده‌ي جديد جايگزين آن خواهد شد.

نكته: براي انتخاب تمام نوشته مي‌توانيد از مورد Select All (انتخاب همه) از منوي Edit استفاده كنيد.

ابتداي صفحه


بُرش - Cut

ابتداي صفحه

عمل برش را مي‌توانيد با انتخاب مورد Cut (برش) از منوي Edit يا فشردن كليد Ctrl+X انجام دهيد. اين عمل با راست كليك ماوس روي محدوده‌ي ورودي متن نيز قابل دسترسي خواهد بود.

توجه: دستور برش در صورتي قابل انتخاب خواهد بود كه دست‌كم يك حرف از متن انتخاب شده باشد.

عمل برش علاوه بر اينكه متن انتخاب شده را به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل مي‌كند. آن را از متن نيز حذف مي‌كند.

ابتداي صفحه


كپي - Copy

ابتداي صفحه

عمل كپي را مي‌توانيد با انتخاب مورد Copy (كپي) از منوي Edit يا فشردن كليد Ctrl+C انجام دهيد. اين عمل با راست كليك ماوس روي محدوده‌ي ورودي متن نيز قابل دسترسي خواهد بود.

توجه: دستور كپي در صورتي قابل انتخاب خواهد بود كه دست‌كم يك حرف از متن انتخاب شده باشد.

عمل كپي متن انتخاب شده را به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل مي‌كند.

ابتداي صفحه


دكمه‌ي كپي - Copy

ابتداي صفحه

دكمه‌ي كپي مشابه عمل كپي عمل مي‌كند. با استفاده از دكمه‌ي كپي متن انتخاب شده به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل مي‌شود.

نكته: در صورتي كه حرفي انتخاب نشده باشد كل متن به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل مي‌شود.

در صورتي كه مورد Minimized on Copy فعال باشد، بعد از فشردن دكمه‌ي كپي و انتقال متن به تخته‌ي برش، پنجره‌ي IPT كوچك شده و به دكمه‌اي روي نوار ابزار تبديل مي‌شود. و به همين دليل پنجره‌اي كه قبل از اجراي IPT فعال بوده مجدداً فعال خواهد شد. اين عمل باعث افزايش سرعت كار خواهد شد به اين ترتيب كه بدون هيچ گونه كار اضافي و فقط با فشردن دكمه‌ي كپي برنامه‌ي اصلي كه با آن مشغول كار هستيد به طور خودكار فعال شده و مي‌توانيد متني را اكنون به تخته‌ي برش منتقل شده‌است را فراخواني كنيد.

ابتداي صفحه


فراخواني ‌- Paste

ابتداي صفحه

اين مورد در صورتي قابل انتخاب خواهد بود كه دست‌كم يك حرف در تخته‌ي برش (Clipboard) موجود باشد. يا به عبارتي قبلاً (توسط IPT يا برنامه‌هاي ديگر) متني به تخته‌ي برش منتقل شده باشد.

مورد Paste (فراخواني) از منوي Edit يا با استفاده از كليد Ctrl+V قابل دسترسي خواهد بود. همچنين با راست كليك كردن ماوس روي محدوده‌ي ورود متن، منويي ظاهر خواهد شد كه از آن نيز مي‌توانيد Paste را انتخاب كنيد.

عمل Paste متني را كه قبلاً به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل شده است را به خط ورودي متن برنامه، محلي كه مكان‌نما قرار دارد منتقل مي‌كند. اگر متني انتخاب شده باشد، متن انتخاب شده حذف شده و متن تخته‌ي برش جايگزين آن خواهد شد.

توجه: اگر متني كه در تخته‌ي برش وجود دارد از نوع فارسي ويندوز است و نه از نوع IPT براي فراخواني آن بايد از مورد Paste & Convert استفاده كنيد.

ابتداي صفحه


حذف ‌- Clear

ابتداي صفحه

مورد Clear (حذف) از منوي Edit يا با استفاده از كليد Del قابل دسترسي خواهد بود. همچنين با راست كليك كردن ماوس روي محدوده‌ي ورود متن، منويي ظاهر خواهد شد كه از آن نيز مي‌توانيد Clear را انتخاب كنيد.

عمل Del قسمتي از متن را كه انتخاب شده‌است را حذف خواهد كرد. در صورتيكه حرفي انتخاب نشده باشد، يك حرف از جلوي (سمت چپ) مكان‌نما را حذف خواهد كرد.

ابتداي صفحه


انتخاب همه ‌- Select All

ابتداي صفحه


انتخاب همه ‌- Select All

ابتداي صفحه

مورد Select All (انتخاب همه) از منوي Edit يا با استفاده از كليد Ctrl+A قابل دسترسي خواهد بود. همچنين با راست كليك كردن ماوس روي محدوده‌ي ورود متن، منويي ظاهر خواهد شد كه از آن نيز مي‌توانيد Select Allٍ را انتخاب كنيد.

عمل Select All كل متن تايپ شده را انتخاب خواهد كرد.

ابتداي صفحه


فراخواني و تبديل - Paste & Convert

ابتداي صفحه

از آنجايي.كه سيستم فارسي IPT با سيستم فارسي ويندوز متفاوت است، براي انتقال متن‌هاي فارسي كه با ويندوز نوشته شده‌اند به IPT بايد يك تبديل اضافي نيز انجام شود.

توسط عمل «فراخواني و تبديل»، متن فارسي‌اي كه با استفاده از ويندوز نوشته شده و به تخته‌ي برش (Clipboard) منتقل شده است، ابتدا به IPT منتقل شده (متن تايپ شده‌ي قبلي در ورودي حذف خواهد شد) و سپس به سيستم فارسي IPT تبديل خواهد شد.

براي اجراي فراخواني و تبديل بايد مورد Paste & Convert را از منوي Tools (ابزار) انتخاب كنيد.

ابتداي صفحه


طرح صفحه كليد - ...Keyboad Map

ابتداي صفحه

با انتخاب مورد ...Keyboard Map از منوي Tools (ابزار) مي‌توانيد محل حرف‌هاي فارسي را روي صفحه كليد ببينيد.

نكته: طرح صفحه كليد IPT با طرح صفحه كليد ويندوز فارسي پارسا، تفاوت‌هاي كمي دارد. اين تفاوت‌ها فقط در جاي علامت‌ها است، و جاي حرف‌هاي فارسي و اعراب گذاري در هر دو صفحه كليد مانند همديگر هستند.

با فشار دادن هر كليد روي صفحه كليد، شكل متانظر با آن روي تصوير صفحه كليد نيز تغيير خواهد كرد، با اين روش مي‌توان از محل حرف روي صفحه كليد مطمئن شويد.

براي ديدن نشانه‌ها و اِعراب‌ها كليد Shift را فشار دهيد. در تصوير صفحه كليد نيز شكل كليدهاي Shift تغيير كرده، و نوشته‌هاي روي كليدها نيز تغيير مي‌كند.

براي ثابت نگه داشتن اين وضعيت به جاي فشار دادن كليد Shift روي صفحه كليد مي‌توانيد با نشانه‌گر ماوس روي شكل يكي از كليدهاي Shift در شكل صفحه كليد كليك كنيد. كليد Shift روي شكل صفحه كليد پايين خواهد ماند. حال در صورتيكه نشانه‌گر ماوس را روي بعضي كليد‌ها كه نام يا شكل آنها نامفهوم است ببريد و مدتي نشانه‌گر ماوس را روي آن نگه دارد نام كامل آن كليد نشان داده خواهد شد. مانند اعراب‌ها.

كليد‌هاي كمكي:

فاصله‌ي مجازي: منظور از اين كليد حرفي است كه در عمل كار كليد فاصله را انجام مي‌دهد. يعني اجازه نمي‌دهد كه دو حرف پهلوي هم به يكديگر بچسبند. ولي در عين حال مجازي نيز هست، يعني فضايي اشغال نمي‌كند. و حرف‌هاي دو طرف آن جزو يك كلمه حساب خواهند شد. مانند: «مي‌باشد» در اين كلمه بين حرف «ي» و حرف «ب» فاصله‌ي مجازي قرار دارد.

اتصال مجازي: اين كليد كار يك اتصال به حرف را انجام مي‌دهد ولي جايي اشغال نمي‌كند. اين كليد براي هنگامي است كه مي‌خواهيد شكل وسط يك حرف را نشان دهيد بدون آن كه در اطراف آن حرفي نوشته شده باشد. مانند «ش‍ » در اينجا حالت اول حرف ش نوشته شده است بدون اينكه بعد از آن حرفي باشد كه به ‌آن بچسبد. براي اين كار بايد بعد از حرف ش كليد اتصال مجازي وارد شود. به همين صورت نيز براي قبل از حرف قابل انجام است. مانند ‍ح .

توجه: به اين دليل كه متن نوشته شده در IPT (و همينطور در ويندوز) از نظر شكل حرف‌هاي فارسي كاملاً هوشمند است و خود شكل درست را تعيين مي‌كند، براي نشان دادن شكل چسبان فقط يك حرف يا دو حرف پهلوي هم ولي غير چسبان بايد از اين دو كليد استفاده كنيد.

فاصله‌ي كوتاه (SS): اين كليد كاملاً مانند كليد فاصله عمل مي‌كند. ولي طول آن تقريباً نصف طول حرف فاصله است. كساني‌ كه در برنامه‌هاي طراحي مانند FreeHand و ... مي‌خواهند فارسي بنويسند از اهميت اين كليد به خوبي آگاهند.

اتصال كوتاه (SC): اين كليد كاملاً مانند حرف كشيده عمل مي‌كند. با اين تفاوت كه طول آن تقريباً نصف حرف كشيده است. كساني كه در برنامه‌هاي طراحي متن فارسي مي‌نويسند، اهميت اين كليد را به خوبي مي‌دانند.

توجه: به دليل اين كه برنامه‌هاي طراحي كه از امكانات فارسي ويندوز استفاده نمي‌كنند نمي‌توانند نوشته‌هاي فارسي را تراز بندي كنند. اين دو كليد براي اضافه كردن فاصله‌ها يا اتصال‌هاي كوتاه در متن براي تراز كردن آنها كارآيي زيادي دارند.

براي بستن پنجره‌ي طرح صفحه كليد مي‌توانيد روي شكل دكمه‌ي Esc با ماوس كليك كنيد. يا كليد Esc را روي صفحه كليد فشار دهيد.

ابتداي صفحه


هميشه رو - Always on top

ابتداي صفحه

دستور «هميشه رو» اين امكان را به شما مي‌دهد كه پيجره‌ي IPT را هميشه روي ساير پنجره‌ها و در دسترس داشته باشيد. حتي اگر برنامه‌ي فعال شما پنجره‌ي ديگري باشد. با اين قابليت مي‌توانيد خيلي سريع با يك كليك ماوس از برنامه‌ي خود به برنامه‌ي IPT و يا برعكس برويد.

براي فعال بودن اين قابليت، بايد مورد Always on top (هميشه رو) از منوي Tools (ابزار) انتخاب شده باشد.

برنامه‌ي IPT فعال بودن وضعيت «هميشه رو» را به خاطر خواهد سپرد و در هر اجرا مطابق وضعيتي كه شما آخرين بار تعيين كرده بوديد اجرا خواهد شد.

ابتداي صفحه


كوچك شدن در كپي - Minimized on Copy

ابتداي صفحه

در صورت فعال بودن Minimized on Copy، اگر دكمه‌ي Copy فشار داده شود. ابتدا متن انتخاب شده (يا تمام متن در صورتي كه حرفي انتخاب نشده باشد) به تخته‌ي برش منتقل شده و سپس پنجره‌ي برنامه‌ي IPT به صورت كوچك شده در نوار ابزار قرار گرفته و از روي صفحه پاك مي‌شود. اين كار اين امكان را به شما مي‌دهد كه خيلي سريع و بدون هيچ گونه دستور يا كار اضافي برنامه‌اي كه با آن مشغول به كار بوديد فعال شود و كارتان را در آن ادامه دهيد.

براي اجراي مجدد برنامه‌ي IPT مي‌توانيد با پايين نگه داشتن كليد Alt و فشار دادن كليد Tab به تعداد لازم برنامه‌ي IPT را مجدداً فعال كنيد تا روي صفحه ظاهر شود. يا مي‌توانيد با كليك كردن ماوس روي دكمه‌ي Parsa IPT 4.0 روي نوار ابزار آن را فعال كنيد.

براي فعال بودن اين قابليت، بايد مورد Minimized on Copy (كمينه در كپي) از منوي Tools (ابزار) انتخاب شده باشد.

برنامه‌ي IPT فعال بودن وضعيت «كمينه در كپي» را به خاطر خواهد سپرد و در هر اجرا مطابق وضعيتي كه شما آخرين بار تعيين كرده بوديد اجرا خواهد شد.

ابتداي صفحه


راهنما - Help

ابتداي صفحه

با انتخاب مورد Help (راهنما) از منوي Help، راهنماي استفاده از برنامه‌ي IPT (يعني همين صفحه) به شما نشان داده خواهد شد.

ابتداي صفحه


معرفي - About

ابتداي صفحه

با انتخاب مورد About (معرفي) از منوي Help، پنجره‌ي معرفي IPT به شما نشان داده خواهد شد كه با كليك كردن ماوس داخل پنجره يا فشار دادن كليد Enter يا Esc مي‌توانيد اين پنجره را ببنديد.

ابتداي صفحه


ابتداي صفحه - راهنماي پارسا 99 - راهنماي ويندوز 98

كليه‌ي حقوق برنامه‌ي پارسا 99 متعلق به شركت برنا رايانه است.