Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

İZCİLİĞİN AMACI

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türkiye İzcileri Yönetmeliği, İzci Andı ve Türesi ışığında, İzcilik çalışmalarına katılan gençlerin;

İzcilik teşkilatına katılan çocuk veya gencin;

Karakterli iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip

Kanun, nizam ve emirlere uyan saygılı ve disiplinli

Başkalarını düşünen

Halka hizmet etmekten zevk duyan

Yurduna, milletine bağlı bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu

Kendisi için lüzumlu el maharetine sahip

Kendine güvenen sorumlu işler almaya hazır ve istekli

Sıhhatli olan ve olumlu düşünen

Tabiat ve kültür eserlerini seven ve koruyan

Bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

İZCİLİK METODLARI

1 ) İzcilik Değerleri (İdealleri): İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci olan genç bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.

2 ) Oba Sistemi: Oba, izcilikteki ilk demokratik ve en küçük örgütlü birimdir. Genç bir grup üyesi olmayı, grup içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği sorumluluklara katılma konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır. Oba metodu izcilerin bir biri ile demokratik ilişkiler geliştirmesini ve küçük gruplar içinde kendi kendilerini eğitme olanağını verir.

3 ) Açıkhava Etkinlikleri: İzcilik programı açıkhava etkinliklerine yer verecek şekilde hazırlanmıştır. İzci olan genç böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir. İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.

4 ) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması): İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek engeller ve yükselinebilecek basamaklar dizisi sunar. İzci de kendi terfisini planlar ve her zorluğun üstesinden gelebilmek için atacağı her adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.

5 ) Liderlik Gelişimi (Fırsatı): İzcilik programı gençlere liderliği öğrenme ve deneme için fırsatlar verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Gençyaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.

6 ) Kişisel Gelişme: Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki çalışmalar aracılığı ile kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir. İzcilik çalışmaları içinde genç iyilik yapma fikri ile kendi kişisel gelişimine katkıda bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek başına başarılı bir gelişmenin temeli olamaz. Bunun yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir.