Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


PRVO OPSTINSKO JAVNO TUZILASTVO U BEOGRADU

Slobodana Penezica Krcuna 17-a
Beograd

KRIVICNA PRIJAVA

     Prijavljeni: Sasa Kostic, zaposlen na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu, Bulevar Revolucije 73.

     Podnosilac prijave: Izvrsni odbor sindikata ETF, iz Beograda, Bulevar Revolucije 73.

     Predmet prijave: Krivicno delo posebni slucajevi falsifikovanja isprava iz cl. 234, st.1, t.3 Krivicnog zakona Republike Srbije

     Obrazlozenje

     Podnosilac prijave je jedini registrovani sindikat na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu koga zastupa clan Izvrsnog odbora tog Sindikata je prof. Jovan Radunovic iz Novog Beograda, Spanskih boraca 4.

     Prijavljeni je zaposlen na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu na poslovima sefa opstih poslova.

     Dana 12.11.1998.god. Savez SIndikata Srbije pokusao je da odrzi konstitutivnu sednicu na Elektrotehnickom fakultetu sa namerom da formira Osnovnu organizaciju (O.O.) i na taj nacin pojavio se kao drugi sindikat na ETF-u. Sastanku je prisustvovala prof. Nedeljkovic Mirjana, predsednik Saveza sindikata univerzitetskih profesora, koji je deo Saveza sindikata Srbije.

     Kako je sastanku prisustvovalo samo cetvoro zaposlenih sa ETF-a, a pored njih i dekan Vlada Teodosic i clan upravnog odbora fakulteta dr Milos Laban, koji po zakonu o radnim odnosima ne bi smeli da ucestvuju u radu sindikata, pokusaj da se formira Osnovna organizacija Saveza sindikata Srbije nije uspeo i Osnovna organizacija tog drugog sinikata nije osnovana.

     Dana 18.11.1998.god. prijavljeni Sasa Kostic sacinio je u ime nepostojece Osnovne organizacije (O.O.) Saveza sindikata Srbije, saopstenje za javnost u kome su izrecene mnoge neistine i klevete na racun profesora ETF-a, pre svega na racun profesora Borivoja Lazica i Jovana Radunovica.

     Saopstenje je kao nepostojeci predsednik nepostojeceg Izvrsnog odbora O.O. Sindikata ETF-a, potpisao prijavljeni Sasa Kostic, i isto overio pecatom fakulteta, zloupotrebivsi ovu Ustanovu.

     Falsifikovanu ispravu-saopstenje za javnost, prijavljeni je prosledio medijima, a mnogi dnevni listovi su to saopstenje preneli ("Politika", "Borba"...)

     DOKAZ:   - Saslusanje prijavljenog Sase Kostica
                     - Saopstenje za javnost od 18.11.1998.god.
                     - Fotokopija dnevnog lista "Politika" od 19.11.1998.god.

     Kako je prijavljeni Sasa Kostic izdao ispravu namenjenu javnosti u ime lica koje ne postoji, zloupotrebivsi pri tome pecat ETF-a, smatramo da su se u njegovim radnjama stekli svi elementi bica krivicnog dela posebni slucajevi falsifikovanja isprava iz cl. 234, st.1. t.3. Krivicnog zakona Republike Srbije, podnosioci predlazu da to Tuzilastvo inicira krivicni postupak protiv prijavljenog Sase Kostica.

Beograd, 2.12. 1998.god.

Podnosilac Prijave

Za Izvrsni odbor Sindikata ETF

Povratak na izvestaj

Home