Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Genel

Elliott Dalga Prensipleri, Ralp Nelson Elliott tarafından 1920 yıllarında bulundu. İnsan heyecanı, kitle psikolojisi ve dış olayların neden olduğu etkenlerin, hisse senetlerinde bir yol boyunca karmaşık fiyat hareketlerinin bir çevrim dahilinde tekrarlandığını keşfetmiştir. R. N. Elliott, devamlı ilerleyen veya geri çekilen toplum psikolojisine benzer biçimde patternlerin tekrarlandığı ki bunlar çok küçük dalgalara bölünebildiği üzerine de çalışmıştır. R. N. Elliott bu çalışmasını Dow teorisi üzerine kurarak hisse senetlerindeki dalgalanmaları, doğadaki fraktal yapıda keşfedip fiyat hareketlerini dönem içindeki dalgalar olarak tanımlar. Böylece Elliott, senetlerdeki büyük diplerin analizini yapabilecek özel dalga patternleri ile tanımlanabileceğini ve detaylı senet tahminlerine teşkil edecek patternleri tanımladı.

R. N. Elliott, patternlerin birçok dalgalardan meydana geldiğini keşfeder. Bir itki dalgası ana trend ile birlikte hareket eder ve bu patternin içinde beş dalga bulunmaktadır. Bu patternler kendi kendilerine sonsuza kadar tekrar eder. Gün içinde dakikalık zaman süresinde tamamlan patternler olduğu gibi aynı pattern yıllar süren bir zaman içinde de oluşabilmektedir. Elliott dalga Prensiplerinde bu patternler değişik dalga derecelerine ayrılmıştır.

Wave Degree

5s With the Trend

3s Against the Trend

Supercycle

(I) (II) (III) (IV) (V)

(A) (B) (C)

Cycle

I II III IV V

A B C

Primary

[1] [2] [3] [4] [5]

[A] [B] [C]

Intermediate

(1) (2) (3) (4) (5)

(a) (b) (c)

Minor

1 2 3 4 5

A B C

Minute

i ii iii iv v

a b c

Minuette

1 2 3 4 5

a b c

 

Geçmişte doğadaki birçok fractalların varlığı bilim adamları tarafından bilinmekteydi. Mandelbrott 1980 yılında “The Fractal Geometry Of Nature” isimli kitabında farctalların varlığını kanıtladı. R. N. Elliott 1930 yılında fractal yapıların anlaşılması mümkün bir olay olarak hayat şekillerinde ve birçok nesnelerde görüldüğünü belirtmektedir.

1970 li yıllarda Frost ve Prechter’in çalışmaları Elliott Dalga Prensiplerinin popülaritesini arttırdı. 1970 li yılların ortalarındaki bu çalışmalar 1980 lerdeki boğa piyasasını tahmin eden o efsanevi kitabi “Elliott Dalga Prensipleri ile Hisse senetlerinde Kazancın Anahtarı 1978” yayımlandı. Robert R. Prechter sadece düzeltmeleri ve boğa piyasasını söylemekle kalmadı 1987 yılındaki kırılmanın içindeki dalgalanmaları tam tamına tahmin etti.

R. N. Elliott bir yıllık çalışmanın sonucunda hisse senedi piyasasında yeni patternler tanımlayarak prensipleri geliştirdi. Daha sonra bu marketlerde Fibonacci numaralarını temel alarak patternleri parça parça tahminde bulundu. Tasarlanan Elliott dalga programı Bolton, Frost, Prechter ve diğerler profesyonel tradeler için sadece hisse senetlerinde değil tüm finansal piyasalarda kazançlı tahminlerde bulunmak için yayınladığı birçok kitaba kaynak oluşturmuştur.

Temel Teori

Fizik kanunu; Her olay eşit ve karşıt reaksiyon oluşturur. Aynı kurallar finansal piyasalar için de geçerlidir. Fiyatların aşağı veya yukarı yönlü hareketini karşıt yönde bir hareket takip eder. Bir atasözü gibi “Nezaman dışarı çıksam eve döneceğim” gibi. Fiyat hareketleri trend içinde bölünerek (kırılarak) bir yandan diğer yana doğru kanal içinde hareket ederken diğer bir taraftan düzeltme yaparlar. Trendler fiyatların ana doğrultusunu gösterirken, düzeltmeler ana trende karşıt yönde daha kısa trendler oluşturur. Bir itki patterninde beş fiyat hareketinden üç tanesi (1, 3, ve 5. dalgalar) trend yönünde ve iki tanesi (2. ve 4. dalgalar) trende karşıt yönde hareket eder. Bu şekilde 5+3=8 dalgadan oluşan bir çevrim tamamlanmış olur. Tamamlanan bu çevrim bir sonraki daha büyük çevrimin ilk dalgası olacaktır. Bu dalgalar trende karşıt yönde hareket ederek beş dalganın düzeltmesini yapar.

 

 

 

Normalde düzeltme dalgaları üçlüdür. Aşağıdaki şekilde ana düzeltme yönünde beş dalgadan oluşan iki dalga (A ve C) ve buna karşıt yönde üç alt dalgadan oluşan “B” dalgalarından oluşur. B dalgası ise ana itki yönündedir. Küçük dalga derecelerinde “B” dalgası satış yönünde değerlendirilmelidir.

I Patternler

Elliott Dalga Prensiplerini doğru olarak uygulamak için patternlerin öğrenilmesi çok önemlidir. Hisse senedi fiyat hareketlerinde patternler doğru olarak ortaya çıkarılır ise (determine edilir ise) sadece size hisse senedi fiyatlarının nereye kadar artacağını/azalacağını değil aynı zamanda hangi yolla (hangi patternler ile) oluşacağını da söyler.

Siz bu patternleri algılayabildiğinizde ve bunları doğru olarak uyguladığınızda Elliott Wave Prensipleri size trade yapma olanağı sağlayacaktır. Fakat bunu başarmak kolay değildir. Patternler üzerinde çalışılarak Elwa Alert yardımı ile bunu daha kolay başarabiliriz. Elliott dalga analizinde yeterli deneyime sahip insanlar piyasaları daha önce analiz edebilirler. Bu trade için gerekli.

Klasik Elliott Wave Patternleri daha önce söylenmiş (tanımlanmış) patternler olarak sınırlandırılmıştır. Bu patternler programın içinde bulunmaktadır. Modern kurallar versiyonunda modern dalga patternleri altında bahsedildiği üzere daha fazla patternleri tanımlamaktadır. Bunlar on yıllık deneyim ve çalışmanın sonucunda bulunmuş ve bizim görüşümüze göre bunların tanımlamaları daha yararlıdır. Modern veya klasik kuralların tercih edileceği kullanıcıya bağlıdır. Bunun önemli olduğunu düşünürüz. Kullanıcı kendi tercih ettiği kurallar setini kullanma tercihine sahiptir.

Tanımlamalar ilave bilgi verirken patternler ise yapıyı ortaya çıkarır. Patternler kurallar ve rehber ilkelerini (hatlarını) takip eder ki bunlar aşağıdaki resimden çıkartılabilir. Hangi dalganın daha büyük dalga derecesinin bir parçası olarak pattern içinde oluştuğu tanımlanmalı. En küçük dereceli dalgaların oluşturduğu pattern en büyük dereceli dalgaların oluşturduğu patternin bir minyatürü gibidir. Aynı içsel yapıya sahiptir. Bu sizin ilgilendiğiniz patterni ortaya koymada çok önemlidir.

Elliott dalga prensiplerinin çok baskıcı sonuçları altında müsaade edilen Elliott dalga prensiplerinin hepsi aşağıda tanımlanacaktır. R. N. Elliott Diagonal itki patterninin dışındaki tüm patternleri ortaya çıkarmıştır. W, X, Y ve W, X, Y, X, Z patternleri R. N. Elliott tarafından tanımlanmamıştır. Fakat bu tür kombinasyonların varlığını kabullenmektedir.

Programda W, X, Y veya W,X, Y, X, Z Double Tree ve Triple Zigzag’lar içinde kullanırız. Bu patternlerin etiketlenmesinde çok kullanılan bir yoldur. Şimdiden itibaren W ve Y dalgalarındaki ABC dalgaları alt dalgalardır. Ve uyumsuz olan X dalgası elenmiştir. Program, bir itkide beş dalgadan fazla aramayı kabul etmez. Örneğin Triple Zigzag gibi eski tanımı kullanmak on bir dalga için olan bu araştırma düzensizliklerden uzak açıkça analizi ortaya koyabilir.

II Ttendler

 1. İtki Pattern (Impulse)

 

Açıklama:

İmpulslar her zaman 1, 2, 3, 4, 5 olarak etiketlenmiş beş dalga bileşiminden oluşur. 1., 3. ve 5.’in kendileri itki dalgasıdır. Uzunlukça yaklaşık olarak eşittirler. Diğer taraftan 2. ve 4. dalgalar her zaman düzeltici dalgalardır.

 

Kanallar ve Rehber Çizgileri:

En önemli kurallar ve rehber ilkeleri;

 1. 2. dalga fiyat bakımından 1. dalgadan daha uzun olamaz ve 1. dalganın başlangıç noktasını aşamaz.
 2. 3. dalga 1. ve 5. dalga ile kıyaslandığında asla en kısası olamaz.
 3. 4. dalga, triangle ve bazen 1. dalga veya A dalgaları dışında 1. dalgayı örtemez. Bunların haricinde bir başkası olamaz. 1. ve A dalgalarında örtme olayı nadir gelişen olaylardır.
 4. Rehber çizgileri olarak (guidelines) 3. dalga 5.dalganın uzama yapmadığı zamanlar dışında en büyük hareketliliği gösterir.
 5. 5. dalga 3. dalgayı geçmelidir.
 6. Rehber olarak içsel dalga yapıları alternatif yapı sunmalıdır ki bu diğer 2. ve 4. dalgadaki düzeltme yapılarının farkı çeşidi anlamındadır.

Hangi Dalgalarda bulunur:

İmpulse patternleri, 1, 3. ve 5. dalgaları ve bu dalgaların düzeltme dalgaları olan A ve C dalgalarında oluşur. (Bu düzeltme dalgaları X dalgası veya bir B, D, E dalgalarından veya 2. ve 4. dalgaları olabilir)

İçsel Yapı:

İçsel yapıları beş dalga bileşimindedir. Bu dalgaların içsel yapısı 5, 3, 5, 3, 5 dir.

Not: Bu üçlü düzeltme dalgaları, beş dalga karışımından oluşan patternin içindeki üçlü düzeltmelerden bahsetmektedir.

 

b) Uzama (Extension) Patterni

 

Tanımlama:

Genişlemeyi tanımlayacak olursak, uzama 1,3 ve 5. dalgalarının genişleyebildiği itki dalgalarında oluşur. Bu dalgalar diğer dalgalardan daha uzun olur. Normal olarak 3. dalga en çok genişleme eğilimindedir. Diğer iki dalga ise birbirlerine yaklaşık eşit olma eğilimindedir. Şayet 1. dalga genişler ise pattern tanımlamamızda bunu extention1 olarak adlandırırız. Eğer 3. dalga genişler ise extention3 olarak , 5. dalga genişleme yapar ise extention5 olarak tanımlanır.

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

 1. Genişleyen dalga 5, 9, 13 ve 17 dalgalarının bileşimindedir.
 2. 2. dalga fiyatı 1. dalga fiyatından uzun olamaz. Bu yüzden 1. dalganın başlangıç noktasından daha ileri gitmemeli.
 3. 1. ve 5. dalgaları ile kıyaslandığında 3. dalga hiçbir zaman en kısası olamaz.
 4. 4. dalga 1. dalgayı örtemez.
 5. 5. dalga 3. dalganın sonunu aşar.
 6. Uzayan dalga en yüksek ivmeyi gösterir.

Hangi dalgalarda Bulunur:

Uzamalar birbiri ile kıyaslandığında 1, 3, 5 ile A ve C dalgalarında gelişebilir.

İçsel yapı:

13 veya 17 dalgalardan oluşabilirse de en az 9 dalgadan oluşur. Bu yüzden 9 dalganın içsel yapısı en az 5 3 5 3 5 3 5 dir.

Not: Bu üçlü düzeltme dalgaları, beş dalga karışımından oluşan patternin içindeki üçlü düzeltme dalga örneklerinden bahseder.

c) Diagonal Triangle Tip1 Pattern

 

Tanımlama:

Normal olarak 5. dalga veya C dalgası gibi terminal dalgalarda oluşan diagonaller itki dalga patternlerinin bir çeşididir. Diagonaller geniş dalga dereceleri için göreceli olarak olağan dışı değillerdir. Ancak gün içi grafiklerdeki daha düşük dalga derecelerinde daha sık olarak oluşurlar Genellikle diagonal üçgen patternlerin sonunda piyasaları şiddetli bir değişim beklenmelidir.

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

 1. Beş dalgadan oluşurlar.
 2. 4. dalga 1. dalgayı örtebilir.
 3. 4. dalga 3. dalganın başlangıcından ileri gidemez.
 4. 3. dalga dalgaların en kısa olamaz.
 5. İçsel olarak diagonalın tüm dalgaları düzeltme dalga yapısına sahiptir.
 6. 1. dalga en uzun ve 5. dalga en kısa dalgadır.
 7. Diagonalların kanal çizgileri daralmalıdır.
 8. rehber çizgisi olarak içsel dalga yapısı (ki bu düzeltme yapılarının farklı anlamını taşır) alternatif göstermelidir.

Hangi Dalgalarda bulunur:

Diagonal Triangle Tip1 5. dalga, C dalgası ve bazen 1. dalgada da oluşur.

İçsel Yapı:

Beş dalganın içsel yapısı 3 3 3 3 3 dür.

 

 

 1. Diagonal Triangle Typ2 Pattern

 

Tanımlama:

Normal olarak 1. veya A dalgalarında oluşan Diagonal Typ2 itki patternlerinin bir çeşididir. Diagonal Triangle Typ1 den temel farklılığı 1, 3 ve 5 dalgalarının içsel yapıları üç yerine beş dalga yapısına sahiptir. Hernekadar Elliott Dalga Prensipleri buna müsaade etmese de deneyimler 5. dalgada ve C dalgasında oluşabileceğini gösterir. Bunları düzeltme dalgaları ile karıştırılmaması gerekir. Diagonaller büyük dalga dereceleri için göreceli olarak az fenomendir (az olduğudur). Ancak daha düşük dalga derecelerinde daha sık oluşurlar. Çünkü 5. ve C dalgaları dışında oluşmaları durumunda trendin sonu değildir. Bu diagonal üçgenler piyasanın yönünde şiddetli değişimler gözlenmez.

 

Kurallar ve rehber Çizgiler:

 1. Beş dalgadan oluşur.
 2. 4. dalga 1. dalgayı örtebilir.
 3. 4. dalga 3. dalganın başlangıç noktasından ileri gidemez.
 4. 3. dalga dalgaların en kısası olamaz.
 5. 1, 3, ve 5. dalgalarının içsel yapıları itkisel dalga yapılarına sahiptirler.
 6. 1. dalga en uzun 5. dalga en kısa dalgadır.
 7. Rehber çizgisi olarak içsel yapısı alternatif sunmalıdır ki bu şu demektir, 2. dalga ve 4. dalga düzeltme yapısının farklı çeşidini gösterir (değişim kuralı).

Hangi Dalgalarda Bulunur:

Diagonal Triangle tip2 1. ve A dalgalarında oluşur.

İç Yapıları:

Diagonal Triangle Tip2 nin beş dalga yapısı 5 3 5 3 5 şeklindedir.

 

 

e) Hatalı veya Kısa 5 (Failure or Turuncate 5th) Patterni

 

Tanımlama:

Hata, içinde 5. dalganın 3. dalgayı geçmediği itki patternidir. 5. dalgalar (ki onlar 3. dalganın en üst noktasına gidebilen veya biraz geçebilen ) aynı zamanda hata çeşidi olarak sınıflandırılabilir. Hata trendin zayıf olduğunu gösterir ve piyasanın ters istikamete ivme göstereceğini ifade eder.

Kurallar ve Rehber Çizgiler:

 1. 2. dalga ücretçe 1. dalgadan uzun olamaz bu yüzden 1. dalganın başlangıç noktasından ileri gitmemelidir.
 2. 3. dalga 1. ve 5. dalga ile kıyaslandığında en kısası olamaz.
 3. Diagonal üçgenlerde ve bazı zamanlar 1. dalgada veya A dalgasında ama asla bir üçüncü dalgada 4. dalga 1. dalgayı örtemez.
 4. Hatalı 5 patterninde 5. dalga 3. dalganın sonunun ötesine gitmede başarılı olamaz
 5. Rehber çizgisi olarak 3. dalga en büyük momentumu gösterir.
 6. Rehber çizgisi olarak içsel dalga yapısı alternatif sunmalıdır. Bu düzeltme yapılarının farklı çeşitleri anlamına gelir.

Hangi Dalgalarda bulunur:

Hata sadece herhangi bir 5. dalga veya C dalgasında olabilir. Ama normal olarak 3. dalganın 5. dalgasında olamaz.

İçsel yapı:

Beş dalga bileşiminden oluşmaktadır.

 

 

III DÜZELTME DALGALARI

 

a) Zigzag Patterni

 

Tanımlama:

Zigzaglar sert keskin tersine dönüşü başlatan genel düzeltme yapılarıdır. Genellikle gösterdikleri ivmeden dolayı itki dalgasına sık sık benzetilir. Hernekadar çok genel olmasa da kendini ikili veya üçlü zigzaka genişletebilir çünkü alternatiften yoksundurlar (benzer iki pattern birbirini takip eder)

Not: Zigzag sadece bir düzeltme yapısının ilk bölümünü oluşturabilir.

Kurallar ve rehber Çizgileri:

 1. Üç dalga karışımından oluşur.
 2. A ve C dalgaları itki B ise düzeltme dalgasıdır.
 3. B dalgası A dalgasının %61.8’inden fazlasını geri alamaz.
 4. C dalgası A dalgasının son noktasının ilerisine girmelidir.
 5. C dalgası normal olarak A dalgasına en az eşit olmalı. C=0.618A, A, 1.618A dır.

Hangi dalgalarda bulunur.:

Birçok zaman A, X veya 2. dalgada bulunur. Aynı zamanda flat bölümü olarak B dalgasında üçgenler, üçgen bölümler ve zaman zaman 4. dalgada bulunur.

İçsel Yapılar:

Tekli zigzag üç dalganın karışımından, ikili zikzak X dalgasınca ortasından bölünmüş 7 dalgadan, üçlü zigzag iki X dalgasınca bölünmüş 11 dalgadan oluşan içsel yapı sergiler. Tekli zigzagda üç dalganın içsel yapısı 5 3 5 dir. İkili zigzagda içsel yapı 5 3 5 3 5 3 5 dir.

  İkili zigzaka örnek.

Yukarıda görüldüğü gibi abcXabc yerine WXY etiketlerini kullanmak ikili zigzakın daha modern bir sunumudur. Bu daha fazla kapsamlıdır. Bu yol daha alt dereceli iki zigzakı daha üst derecedeki zigzaka bağlamıştır. Otomatik analiz de max performansa ulaşmak için etiketlenmenin içerikli bir metodu gibi bir şeye ihtiyacı vardır. Yedi dalgayı etiketlemektense (abcXabc) otomatik analiz sadece WXY etiketlemeye gerek duyar. Benzer metot üçlü zigzag içinde geçerlidir (abcXabcXabc) yerine WXYXZ ile etiketlenir. Bu yolla dalga etiketleri 11 yerine 5’e düşürülmüştür

 

 

b) Flat Pattern

 

Tanımlama:

Yassı düzeltme genel olarak bir yöne doğru yönelim gösteren düzeltme dalgalarının çok genel tanımıdır. Yassı düzeltmenin (Flat) A ve B dalgalarının her ikisi de üçlü düzeltme dalga yapılarındadır. Diğer taraftan C dalgası itki patternidir. Normal olarak C dalgası A dalgasını son noktasının ilerisine gitmez.

Kurallar ve Rehber Çizgileridir.:

 1. Üç dalga bileşimindedir.
 2. A ve B dalgaları üçlü düzeltme, C dalgası itki patternindedir.
 3. B dalgası A dalgasının %61.8 den fazlasını geri alır.
 4. B dalgası bir önceki itki dalgasının sonuna kadar geri izleme gösterir.
 5. C dalgası A dalgasının sonunun ötesine gitmemeli
 6. Normal olarak C dalgası en azından A dalgasına eşit olmalı.

Hangi Dalgalarda Bulunur:

Genel olarak B dalgasında oluşmasına rağmen 2. ve 4. dalgalarda da oldukça görülür.

İçsel Yapı:

Daha önce değinildiği gibi Flat patterni üç dalgayı içerir. Bu dalgaların içsel yapısı 3 3 5 dir. Hem A hem de B dalgaları normalde zigzag dır.

 

 1. Genişleyen (Expanded or Iregular) Flat

 

Tanımlama:

Genişleyen flat özel tip dir. Bu patternde B dalgası uzatılmıştır ve bir önceki itki dalgasının sonunun ötesine gittiği herkes tarafından kabul edilir. B dalgasının direnci piyasanın B dalgası yönünde gitmek isteyeceğini gösterir. Bu durum 3. ve 5. dalgalarda genişlemeyi (uzamayı) başlatan güçlü bir ivmenin gelişebileceğini gösterir. Eğer C dalgası A dalgasından çok daha uzun ise direnç azalacaktır.

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

 1. Üç dalga bileşiminde dir.
 2. A ve B dalgaları üçlü düzeltme C dalgası ise itki patternindedir.
 3. B dalgası A dalgasının başlangıcı olan önceki itkinin son noktasını aşarak geri alır. C dalgası normalde A dalgasından çok daha uzundur.

Hangi Dalgalarda Bulunur:

Bu düzeltme patterni 2, 4, B ve X dalgalarında oluşabilir. Eğer 2 ve C dalgalarında oluşabilir ise göreceli olarak kısa normal olarak 3. dalgadaki ivmelendirme yer alacaktır (oluşturacaktır).

İçsel Yapı:

Üç dalga dan oluşmaktadır. 3 3 5 içsel dalga yapısına sahiptir.

 

 1. Üçgen Pattern (Triangles)

Contracting:Triangle Pattern

 

Tanımlama:

Daralabilen, genişleyebilen üçgen patternidir. İlaveten artabilen ve azalabilen dir. Her bir dalgası düzeltme dalga yapısına (özelliğine) sahip beş dalgadan oluşur.

Kurallar ve rehber Çizgileri:

 1. Beş dalga bileşimindedir.
 2. 4. dalga 1. dalgayı örter.
 3. 4. dalga 3. dalganın başlangıç noktasından daha ileri gidemez.
 4. 4. dalga en kısa dalga olamaz.
 5. Diagonalların bütün dalgalarının içsel yapıları üçlü düzeltme dalga yapısına sahiptir.
 6. Daralan üçgende 1. dalga en uzun 5. dalga en kısa dalgadır. Genişleyen üçgende 1. dalga en kısa 5. dalga en uzun dalgadır.
 7. Üçgenler normal olarak öncekinden takip eden kama çekline sahiptir.
 8. Rehber çizgisi olarak içsel dalga yapısı alternatif sunmalıdır.

Hangi dalgalarda Bulunur.:

Üçgenler sadece B, X ve 4. dalgalarda oluşur. 2. ve A dalgalarında asla oluşmaz.

İçsel Yapı:

İçsel yapısı 3 3 3 3 3 şeklinde beş dalga bileşimindedir.

 

Genişleyen Üçgen (Expanding Triangle)

Ascending Triangle:

Eğimleri yukarı doğru olan üçgendir. Bu pattern modern kurallarda yürütülmüştür (yerine getirilmiştir)

 

Azalan Üçgen (Descanding Triangle):

Eğimleri aşağı doğru olan üçgendir. Bu patternde modern kurallarda bulunmaktadır (yerine getirilmektedir).

Koşan Üçgen (Runing Triangle):

Bu pattern, B dalgasının A dalgasının başlangıcını geçtiği üçgendir. Buna Runing Triangle denir.

 

 1. WXY veya Kombinasyon (WXY or Combinastion)

Tanımlama:

Bir kombinasyon birkaç düzeltme patternini içinde barındırabilir. Bu düzeltmeler daha kompleks olsalar da WXY veya WXYXZ şeklinde etiketlenmiştir. Örneğin zigzag (W dalgası) ile başlar sonra ortada flat (X dalgası) ve daha sonra triangle (Y dalgası ) ile devam eder.

Kurallar ve rehber Çizgileri:

 1. Düzeltme patternlerinin bütün tipleri daha büyük pattern oluşturabilmek için birleşebilirler (bir araya gelebilirler).
 2. Diğer patternlerde değinildiği gibi bu patternlerde de her kombinasyon üyesine ayrı ayrı rehber ve kural çizgileri uygulanır.
 3. Kombinasyonlardaki bir üçgen normalde en sonda oluşmalıdır.
 4. Kombinasyondaki düzeltme patternleri normal olarak alternatif gösterir.

Hangi Dalgalarda Bulunur:

Genel olarak kombinasyon B, X ve 4. dalgalarda oluşur. A dalgasında daha az geneldir ve 2. dalgada ise daha az görülür.

İçsel Yapı:

Örneğin Zigzag, flat ve üçgen ile takip edilen dalga yapısına sahiptir. 5 3 5 (zigzag) 3 3 5 (Flat) ve 3 3 3 3 3 (üçgen)

 

 1. Runing Flat

 

Tanımlama:

Koşan düzeltme, hatanın özel formudur(çeşididir). Bu pattern uzatılmış B dalgası ve çok küçük C dalgası ile birlikte bir çeşit flattır. Teoriye göre C dalgası A dalgasının alanına girmeyecek şekilde çok kısa olmalıdır. “ELWAVE” A dalgasının ücret alanına ulaşamayan (ulaşmada başarısız olan) C dalgasını kabul etmez. Koşan düzeltme yerine bir dalganın iki (veya daha fazla) 1,2 kombinasyonlarına bölünebildiği itki dalgalarında bu (teoride) genişleme olabilir. Eğer B dalgası açık ve net olarak üç dalgadan meydana geliyor ise bu koşan düzeltmedir. Diğer durumda genişlemedi. Pratikte piyasa yönünde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Her iki senaryoda da piyasa B dalgası yönünde patlayacaktır. Bu yüzden ELWAVE onu (B dalgasını) genişleyen olarak etiketlemeyi tercih eder. Düzeltmelerin tam amacına ulaşmasını sağlamak için bu patternler ilave edildi. (bu klasik kurallarda yerine getirilmektedir modernde değil)

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

 1. B dalgası üç dalga bileşiminde oluşmalıdır.
 2. C dalgası beş dalga bileşiminde olmalıdır.
 3. C dalgası çok kısa olmalıdır normal olarak A dalgasının ücret alanına ulaşmayacaktır.
 4. C dalgası B dalgasının %100’ünden fazlasını geri almamalı fakat A dalgasının A dalgasının %60’ından fazla olmamalı.

Hangi dalgalarda Bulunur:

Genellikle 2 veya B dalgalarında oluşurlar.

İçsel yapı:

Üç dalga yapısındadır. İçsel yapı 3 3 5 dir.

X Dalgası

Tanımlama:

Bir X dalgası daha kompleks düzeltmede orta dalgadır. Bu dalga her zaman düzelticidir ve zigzag ikili zigzag flat genişleyen flat kombinasyonu ve üçgen gibi birçok form alabilir

 

 

IV Modern Elliott Dalga Prensipleri

Elwave programında, modern kurallar, başlangıçta oluşan ve bilinen patternlerden türetilmiş ve genellikle karışık patternler olan ekstra patternler olarak tanımlanır. İlaveten bazı dalgalarda daha fazla patternlerin tespitini sağlamıştır. Örneğin 1. Dalga aynı zamanda diagonal 1’i de içerebilir. Diagonal2, İmpulse2 patternlerini ve diğer trend patternlerini de ilave olarak içerebilir. Klasik görünüm (sunum) hariç.

I Trends

a)Impulse 2 Pattern

 

Açıklama (Description)

Büyük ölçüde normal itkiyi temsil eden herhangi bir itki2 genel olmayan patterndir. Otomatik analizde diğer trend patterni veya itkideki 4. Dalga için maksimum geri almanın %51.5’ için müsaade ettik tabi ki bazı zamanlarda 4. Dalga geri alması %51.6 olabilir ve böylece impulse elimine edilebilir. Gerçekte limit sadece %0.1 tarafından geçilmiştir. Doğal olarak elliott dalgası bunu baskın olarak (yaygın olarak) uygulamaz ve impulse2 patterni bu sorun için düzeltme yapar. Bundan ayrı olarak genellikle gün içi grafiklerde 4. Dalga için geri alma oranı %62’ye kadar geliştiği gözlemlenmiştir.

 

 

 

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

Aşağıdakiler hariç benzer kural ve rehber çizgileri normal itkideki gibi uygulanır.

 1. 1. dalga bölgesine girmeden 4. dalganın %51,5 ve %62 geri almasına müsaade edilir.
 2. Rehber çizgi olarak 4. dalga genellikle Zigzagdır.

Bulunduğu Dalgalar:

İmpulse2 patterni genellikle 1, A ve C dalgalarında meydana gelir. Asla 3. dalgada oluşmaz.

İçsel Yapı:

Beş dalga bileşimindedir. Bu dalgaların içsel yapısı 5, 3, 5, 3, 5 dir.

Not: Beş dalganın karışımından oluşan bir düzeltme üçgeninde üçlüler düzeltme dalgalarıdır.

 

 

II Düzeltmeler (Corrections )

a-) Zigzag Flat Pattrni:

 

Açılama:

B dalgası A dalgasının %61,8’inden fazla geri almasına müsaade edilmesi gerçeği dışında bu (Zigzag Flat) tamamen Zigzag’a benzer genel bir patterndir.

b-) Runing Zigzag pattern

 

Tanımlama:

Contracting Triangle dışında düzeltme patternindeki herhangi bir hata C dalgası A dalgasından kısa ve A’nın içerisine girmediği zamanda oluşur. Ana trendin doğrultusuna karşı gelişir.

Kurallar ve Rehber Çizgileri:

 1. Diğer düzeltme patterni ile bahsedilen (söz edilen) kurallar uygulanır.
 2. C dalgası A dalgasının sonundan öteye gitmede başarılı olamazlar

Bulunduğu Dalgalar:

Hatalar, 2. Dalganın C dalgasında, 4. Dalganın C ve E dalgalarında B dalgasının veya X’in C dalgasında oluşabilir.

 

 

c-) Failed Flat Patterni

 

Tanımlama:

Bu pattern C dalgasının A dalgasının sonuna ulaşmadığı ve bu yüzden B dalgasından kısa olduğu gerçeği dışında bu pattern tamamen flata benzer.

d-) Runing Flat (modern) Pattern

 

Tanımlama:

Eğer Elwa bunu normal koşan flat olarak kabul etmez ise (%60’ından fazla geri alması gerçeği durumu hariç) bu pattern tamamen Runing Flat gibidir. Bu ayırım önemlidir. Çünkü normalde Runing Flat az görülen bir durumdur. Eğer %60’dan fazla geri alır ise ve hala A dalgasının sonuna ulaşmadan başarısız olursa aniden C dalgasının oluşma olasılığı yüksektir.

e) Ascending ve Descending Triangles:

Tanımlama:

Bunlar klasik pattern bölümündeki üçgenler tanımlaması altında bahsedilmiştir. Temel olarak bu patternler yükselen ve alçalan üçgenlerin yukarı veya aşağı eğimlerdeki gerçeği dışında genel olarak daralan üçgenler gibidir.

 

V Kanallar

Kanallar sadece hangi alt dalgaların birbirine ait (bağlantılı) olduğunu ortaya koyan önemli bir araçlar (vasıtalar) olmakla beraber aynı zamanda sonraki artan dalgayı tasarlama amacını ortaya koyar.

 

Kanallar, biz veya daha çok dalganın bütün fiyat hareketlerini içeren paralel çizgilerdir. İtkilerde her ne kadar bir üçgenin trend çizgileri paralel çizgiler olmasa da kanal gibi kabul edileceklerdir. Altta bir itki dalgasındaki kanal örneğini ve bir düzeltme dalgasındaki tüm kanalları görüyorsunuz.

Not: Bölümdeki bütün patternler kendi kanalları içinde oluşmalıdır. A, B, C olarak etiketlenen düzeltme yapısı açık olarak kanalların nasıl ve hangi dalgaların beraber guruplaşması gerektiğini gösterir.

Aynı derecedeki dalgalar kanal çizilerek (kanal oluşturmaları ile) belirlenebilir. Özellikle itki (5 dalga) dalga yapıları zigzaglar ve üçgenler için belirgindir. Eğer bu dalgalar uygun şekilde kanallar içine denk gelmezler ise alternatif durumu araştırmak için güçlü bir belirtiye sahipsiniz.

İkinci olarak kanalları nasıl çizeceğinizi ve kanalları kullanarak hedefleri nasıl tasarlayacağınızı öğreneceksiniz.

3.Dalga ve C dalgasının hedefleri:

Başlangıç olarak 1. ve 2. dalgaları biter bitmez bir kanal çizmelisiniz. Sıfır olarak belirtilen 1. dalganın başlangıcını ve 2. dalganın sonunu birleştirin. Sonra 1. dalganın üst noktasından bir paralel çizgi çiziniz. Genellikle bu kanalın çok faydalı olacağı gözüyle bakılmaz ama faydalıdır. İlk olarak paralel çizgi gelişme altındaki 3. dalga için kesin minimum hedef olarak hizmet eder.

Şayet 3. dalga daha üst çizgi boyunca kırılamaz veya ona ulaşamaz ise muhtemelen 3. dalga yerime C dalgası ile ilgileniyor olabilirsiniz. İlaveten orijinden (1. dalganın başlangıcından) 2. dalgaya çizilen temel çizgi durma yeri olarak hizmet eder. Bu temel çizgi kırıldığı zaman 2. dalga veya B dalgasının daha kompleks olmasının güçlü bir ihtimali vardır. Bu nedenle 3. dalga veya C dalgası henüz başlamamıştır. 3. dalganın normal olarak en güçlü ve genellikle daha üst trend çizgisinin çok ötesine gidebilecek dalga yapısına sahip olduğu unutulmamalı.

4. Dalga Hedefleri:

3. dalga biter bitmez 1. dalganın sonu ve 3. dalganın dönüm noktasını bir trend çizgisi ile birleştirerek ve buna 2. dalganın sonundan paralel kanal çizerek 4. dalga için bir hedef saptanabilir. Normalde 2. dalgadan çizilen temel çizginin 4. dalganın fiyat hareketi ile yavaşça kırılabileceği unutulmamalı. Temel çizgi 4. dalga için minimum hedef olarak hizmet eder. Eğer 4. dalga temel çizgiye yakın hiç gelmiyorsa bu çok güçlü bir trende işaret eder. Bu durumda muhtemelen hala 3. dalgadasınız veya 5. dalgada şiddetli patlamaya hazır olmalısınız.

5. Dalga için Hedefler:

Metot 1:

4. dalga biter bitmez 2. dalganın sonu ve 4. Dalganın bitimi birleştirilerek ana trend çizgisi çizilmeli. 3. Dalganın sonundan ana trende paralel çizgi çizilerek kanal oluşturulur. Bu yolla 5. dalga için bir hedef oluşturabilirsiniz. Birçok durumda 5. dalga için ve 5. dalgadaki genişleme ile ilgilendiğiniz durum dışında veya 3. dalganın göreli olarak zayıf olması durumu dışında üst bant trend çizgisine ulaşamayacaktır. Uzatmalarda ki aynı zamanda yüksek hacim ve hareket göstermesi bir sıçramanın olabileceğini gösterir.

 

  

Metot 2:

Çoğunlukla 3. dalga 1. ve 5. dalgalara oranla daha fazla ivme gösteren en güçlü dalgadır. Eğer 3. Dalga, 1. Dalgaya gerçekten yaklaşık düşey artış veya düşüş gösterir ise o zaman, 2. ve 4. dalga sonlarını birleştirerek ve 1. dalgadan bir paralel çizgi çizerek kanal oluşturulur. 3. dalga bu kanalı keser ve 5. dalgayı hedefler. Deneyim bunun çok önemli kanal olacağını (olması gerektiğini) gösterir.

D ve E Dalgaları için hedefler:

B dalgası biter bitmez D dalgası için bir hedef elde etmek için A dalgasının başlangıcı ve B dalgasının sonu birleştirerek bir trend çizgisi çizilmelidir. Bu gerçekten bir üçgenin gelişmekte olduğunu gösterir (sağlar). Bu C dalgasının tamamlanmasından sonra daha kesinlik kazanır.

C dalgası biter bitmez E dalgası için hedef belirlemeye yönelik A ve C dalgalarının sonunu birleştirerek bir trend çizgisi çizebilirsiniz. E dalgası neredeyse hiçbir zaman trend çizgisinde durmaz yada trend çizgisine asla ulaşmaz veya trend çizgisini hızlı ve geçici olarak geçmez.

 

İkili (çift) Zigzag da Hedefler:

İkili zigzagları itki dalgalarından ayırt etmek için kanal çizmek çok faydalıdır ki her ikisinin de itki karakteristiklerine sahip olmalarından dolayı bu zordur. İtki dalgasında 3. dalga kanalın dışında kalmasına rağmen ikili zigzaglar kanal teşkil etmede neredeyse mükemmeldirler.

VI Fibonacci Oranları:

Fibonacci serileri içinde herhangi bir sayı bir önceki iki sayının toplamını içeren matematiksel dizilerdir. Dizi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...verildiği şekilde gider. Bu dizinin özellikleri doğa içinde de görülebildiği gibi aynı zamanda sanat ve bilimde de görülür. En çok not edilen 1,618 oranı (altın ortalama) çok geneldir. Antik zamandan beri olayların bu oran ile ilişki kurulmuştur. 1.618 oranı dizi sonsuza doğru uzadıkça Fibonacci sayısı kendisinin bir önceki sayıya bölünmesi ile bu orana daha çok yaklaşır. İlaveten 1,618’n tersi olan 0,618 Fibonacci oranı temel analizlerde en çok kullanılan öneli bir orandır.

R. N. Elliott Fibonacci serisini keşfetmedi ancak Fibonacci oranlarını piyasa analizlerinde kullandığı Charles ve Collins tarafından dile getirilmektedir.

İtki veya düzeltme patternlerinden hesaplanan (5 + 3 = 8) dalgalar Fibonacci sayılarıdır ve dalga patternlerini kendi alt dalgalarına kırmak (ayırmak) kesin olmayan Fibonacci sayılarını üretir. Fiyat hareketleri arasındaki Fibonacci ilişkilerini analiz etmek birkaç sebepten dolayı çok önemlidir. İlk olarak kedi dalga analizinizi kontrol edebilirsiniz (kendi analizinizde Fibonacci oranlarını ne kadar iyi sayarsanız o kadar o kadar iyi olur). Çünkü bazı yol ve değerlerinde tüm dalgalar birbiri ile ilişkilidir. İkinci olarak birkaç alternatif dalga sayımı, doğru olarak tanımladığınız gerçekçi hedefler oluşturabilirsiniz veya aynı yönde belirlenmiş farklı senaryolar ayırt edebilirsiniz (tanımlayabilirsiniz). Fibonacci oranlarının bir dalganın bir dalgadan diğerine oranlarda kendisini belli ettiklerinde dalgalar genellikle birbirlerine 2.618, 1.618, 1.00, 0.618, 0.382, 0.236 oranları ile ilişkilidir. Bu gerçek size beklediğiniz (umduğunuz) dalgalar için fiyat hedeflerini belirlemede yardımcı olur. Örneğin herhangi bir derecedeki 1. veya A dalgası (zaman çerçevesi) tanımlanmış ise, size hedeflerini verebilecek bir sonraki dalganın 0.382, 0.50, 0.618’ geri alma oranı oluşturabilirsiniz. Birçok zaman 3. dalga en güçlü olanıdır. Bu yüzden genellikle 3. dalga yaklaşık 1. dalga boyunun 1.618 katı olur.

Normal olarak 2. dalgadan daha kısa olan 4. dalga 0.236 veya 0.382 gibi geri alma oranları gösterir. Eğer 3. dalga en uzun dalga ise 5. dalga ile 3. dalga arasındaki ilişki genellikle 0.618 dir. Aynı zamanda 5. dalga birçok zaman 1. dalgaya eşittir. Benzer ilişkiler A ve B dalgaları arasında da bulunabilir. Normal olarak C=A veya A dalgasının uzunluluğunun 1.618 katı kadardır.

Direnç zonlarını ve destek bölgelerini bulmak için dalgaları kombine edebilirsiniz. Örneğin 1. dalganın net fiyat hareketi ve 3 zaman *0.618 5. dalga için diğer bir ilginç hedef teşkil eder. Kendi dalga sayımı ile ilgili ne kadar fazla deney yaparsanız o kadar faydalıdır. Fibonacci oranları, piyasaların ritimlerini çözmenize yardımcı olacaklardır.

1.Dalga Hedefler:

Yeni itki fiyat hareketi olan yeni dalga bir önceki düzeltmenin tabanında durmaya meyillidir ki bu normalde B dalgası gibidir. Bu genellikle önceki düzeltme dalgasının %38.2 veya %618 geri alması denktir.

2.Dalga Hedefi:

2. dalga genel olarak 1. dalganın en az %38.2’sini, ancak genellikle %61.8’ini veya daha fazlasını geri alır. Genellikle 4. dalga ve daha sık olarak bir önceki I. dalganın alt dalgasının 2. dalgasında durur. Hernekadar bu kuralı kırmamasına rağmen A dalgasının %76 dan fazla geri alınması şüphelidir

3. Dalga Hedefleri:

3. Dalga en azından 1. dalgaya eşittir. (Triangle hariç). Eğer 3. dalga en uzun dalga ise 1. dalganın 1.618 veya 2.618 katı olma eğilimindedir. Kanal üst bandı 3. dalga hedefi olarak dikkatle değerlendirilmeli.

4. Dalga Hedefi:

4. dalga 3. dalganın en az %23’ünü geri alır. Ancak daha sık olarak %38.2 geri almaya ulaşır. Normal olarak önceki 3. dalganın alt dalgası olan 4. dalga alanına ulaşır. Güçlü piyasalarda 4. dalga 3. dalganın sadece %14’ünü geri alabilir.

5. Dalganın hedefleri:

5. dalga 1. dalga boyuna eşittir, veya 1. dalganın uzunluğunun %61.8’inin mesafesine gider. 3. dalga ile de benzer ilişkilere sahip olabilir. 5. dalga veya 1. dalga ve 3. dalga ile beraber net uzunluğunun %61.8’ine gidebilir. Eğer 5. dalga genişleyen dalga ise genellikle 3. dalganın %161.8’ine veya 1. ve 3. dalganın beraber net uzunluğunun %161.8’ine gidebilir.

A dalgasının hedefi:

5. dalgadaki Triangle den (üçgenden) sonra A dalgası önceki 5. dalganın üçgenin 2. dalgasını geri alır. A dalgası üçgenin bir parçası olduğundan tamamlanmış önceki 5. dalganın %38.2’sini geri alır. Zigzag da 5. dalganın %61.8’ini geri alır.

B dalgasının Hedefi

Zigzagda B dalgası genellikle %38.2 veya %61.8’ini geri alır. Flat da ise yaklaşık olarak A dalgasına eşittir. Genişleyen Flat da ise A dalgasının %138.2’sine ulaşır.

C dalgasının Hedefi:

C dalgası A dalgasının en az %61.8 uzunluğuna sahiptir. Daha kısa olması hatalıdır, ki ters istikamette ivme kazandıracağını önceden haber eder. Genellikle C dalgası A dalgasına eşittir veya A dalgasının uzunluğunun %161.8’ine ulaşır. Daralan üçgende (contractig triangle) C dalgası A dalgasının %61.8’idir.

D Dalgasının Hedefi:

Daralan üçgende D dalgası genellikle B dalgasının %61.8’ine gider

E Dalgasının hedefi:

Daralan üçgende E dalgası C dalgasının genellikle %61.8’ine gider. C dalgasından uzun olamaz.

X dalgasının Hedefi:

X dalgası minimum önceki A, B, C düzeltmesinin en az %38’ini geri alır. %61.8 oranında geri alma aynı zamanda genel bir durumdur.

 

 

 

 

VII Elliott Dalgaları ile Trade yapmak Trading The Elliot Wave

1 Genel:

Elliott dalga prensibi hisse senedi piyasasında trade yapmak için en objektif disiplinli metotları ile trade yapmanızı sağlar. Bazı zamanlar (bazen) özellikle güçlü itki dalgalarında fiyat hareketleri, tanıması kolay sadece bir avuç patternden oluşur. Geçerli patternlerin sitili, size piyasaların nereye doğru gittiğini hangi yolla veya yapı ile bunun oluşacağını ve hangi koşullar altında patternin güçlü olasılıklar üreteceğini söyler. Aynı zamanda patternler size toleranslı olmayan ücret hareketlerinin oluşumundan dolayı, pattern size ne zaman geçerli olmadığını (olmayacağını) söyler. Bu tam olarak sizin piyasalara giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi mümkün kılar ki bu Elliott dalga prensibine göre artan karakteristiğidir. EWAVE ile piyasaların tahmini için anahtar alternatif senaryoların olasılıklarını determine etmekten (belirlemekten) geçer. Eğer aynı yönde birkaç alternatif sayma noktalarının bulunması ile mükemmel trade şansı bulursunuz.

Bazı insanlar genelde bunlar elliott dalga prensiplerini başarılı bir şekilde kendilerine uygulayamayanlardır, ki bunlar size çok kompleks ve subjektif veya dalgaların hiç oluşmayacağını piyasayı gelişigüzel patternlerin takip edeceğini söyleyeceklerdir.

Düzeltme dalgalarında özellikle patternlerin içinde patternler içeren düzeltme dalgalarında açıkça Elliott dalga prensipleri çok kompleks gelebilir. Ancak hiçbir zaman objektifliğini kaybetmeyecektir eğer kural ve rehber çizgilerini uygular iseniz. Tek problem bazen dalgaların içsel yapılarının üç dalga veya beş dalga olduğu tamamen açık değildir. Bu durumda hem içsel dalga yapısı için alternatifler üretmelisiniz hem de kanallar, göstergeler ve Fibonacci oranları gibi diğer doğrulamalara bakmalısınız. Aşağıda elliott dalga analizleri için anahtar adımlara değiniyoruz ve aradığınızı bulmak için genel trading yöntemleri sunuyoruz.

2 Trade için genel direktifler General directive for trading:

Şimdi otomatik analizi faydalı trade emek için kullanabilirsiniz. Daha fazla ne kadar fazla olası sonucu ortaya koyarsanız piyasaların hareket yönünü o kadar sağlıklı bulabilirsiniz. Otomatik analiz, objektif kural ve rehber çizgilerini uygulama yönünde ve doğru Elliott dalga modelini yerine getirdiğiniz sürece tutarlı dalga sayımı doğuracaktır. Elliott dalga prensiplerini gerçekten öğrenmek isteyenler inleri ve outları öğrenmelidir. Aşağıda bazı direktifleri sunuyoruz. Bu direktifler bizim kendi deneyimlerimizden ve aynı zamanda bu konudaki birçok yayından gelir. Tabiki her trade veya analist başarı için kendi yolunu bulmalıdır.

Temel teoriler başlığı altında söz edilen bölüme çalışınız

Grafikleri etiketleyerek alternatif senaryoları dizayn ediniz:

 1. Grafiği, aşağıdaki kurallar ve rehber çizgilerini dikkate alarak etiketleyiniz:

 1. Dalga derecesine veya analiz ettiğiniz zaman çevrimine dikkatle dalga prensiplerinin müsaade ettiği kadar sayıdaki senaryoyu dizayn ediniz.
 2. Benzerini daha kısa veya daha uzun zaman çevrimi için yapın (daha düşük veya daha yüksek dalga dereceleri) ve dalga derecelerini çoğaltmak için onları bağdaştırmak yolu ile alternatiflerinizi daraltmayı deneyiniz.
 3. Müsaade edilen içsel dalga yapısı ile uyumlarını çalışma yolu ile (çalışarak) bu senaryoların olasılıklarını değerlendiriniz, fibonacci oranlarının sonuçlarını ve kanalların uyumlarını değerlendiriniz.
 4. Dizayn ettiğiniz her bir senaryonun patternlerini, beklentilerini ve ücret hareketlerini çiziniz. Piyasalara giriş ve çıkış sinyalini aldığınız/alacağınız fiyat seviyesini işaretleyiniz.

Trade sistemi dizayn ediniz (Desing a trading system)

Hislerinizi Kontrol Ediniz Control Your emitions

 

3 Ticaret örnekleri (trading Example)

Teori:

Bu bölümde itki dalgasının düzeltme dalgasından nasıl ayırt edildiği size gösterilecektir. Bu temel patternlerinin, karşılaştırma ve analizlerin burada yapıldığı gibi aynı yolla diğer tüm patternlerle de kedi kendinize bunu yapabilirsiniz. Farzedin ki piyasanın büyük bir satış deneyimine sahip (satış dalgasına sahip olduğunu kabul edin Bear Market) Alttan yükselmeye (artmaya) başladığında, 1. dalga (veya A) ve 2. Dalga (veya B) tamamlanmıştır ve market yükselmeye başlamıştır. İtki (1, 2, 3) veya A, B, C düzeltmesinin de bu iki senaryonun olası olduğunu gösteriyor birinci resim. Resimler itki veya düzeltmede hangi ücret hareketinin kabul edilebileceğini gösteriyor.

 

Pattern eğer 4. Dalga 1. Dalgayı örtmez ise itki olabilir. Overlap seviyesi yatay stop-loss çizgisi ile gösterilmiştir. Ücretler stop-loss çizgisinin altına gelir gelmez (5. Dalga tamamlanmadan) ilk kararlaştırılmış askıda olan ilk düzeltme sinyalini aldınız 3. şekil. Ücretin B dalgasının sonu olan C dalgasının başlangıcını altına düştüğü zaman sağlanacaktır. Şayet fiyatlar 3. Şekilde doğrulama (confirmation) çizgisinin altına düşmez ise hala genişleyen (uzayan) 3. Dalga veya alt dalgalara bölünmüş uzayan 3 olabilir (extansion3) Bu durumda C veya 3. Dalganın 1. Dalgasıdır. Genişleyen olarak isimlendirilen patternleri “Patternler” bölümünde bulabilirsiniz.

 

 

ertürk

BORSA YORUMLARI

s.erturk@mailcity.com